РАУмПлан (Репозиторијум архитектуре, урбанизма и планирања) је дигитални репозиторијум Института за архитектуру и урбанизам Србије. РАУмПлан омогућава отворени приступ публикацијама, као и осталим резултатима насталим у оквиру пројеката који се изводе у Институту.

Софтверска платформа репозиторијума прилагођена је савременим стандардима који се примењују у дисеминацији научних публикација и компатибилна је са међународном инфраструктуром у овој области.

Екстерна апликација Аутори, пројекти, публикације (APP) омогућава преглед и претраживање података о ауторима и пројектима, пренос метаподатака у друге системе, интеграцију са сервисом Altmetric и приказ података о цитираности у индексним базама података Dimensions , Scopus и Web of Science .

Упутство за кориснике

Финансирање / пројекти:

Просторни, еколошки, енергетски и друштвени аспекти развоја насеља и климатске промене - међусобни утицаји (ТР 36035)

Одрживи просторни развој Подунавља у Србији (ТР 36036)

Улога и имплементација државног просторног плана и регионалних развојних докумената у обнови стратешког истраживања, мишљења и управљања у Србији (ИИИ 47014)

Изаберите групу

Више