Nedović-Budić, Zorica

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4001-2757
 • Nedović-Budić, Zorica (5)
Projects

Author's Bibliography

Public Interest as a Basis for Planning Standards in Urban Development: State-Socialist and Post-socialist Cases in Serbia

Čolić, Nataša; Nedović-Budić, Zorica

(2021)

TY - JOUR
AU - Čolić, Nataša
AU - Nedović-Budić, Zorica
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/622
AB - How public interest is constituted in planning practice varies according to the local context.
Using state-socialist and post-socialist cases in Belgrade, Serbia, we explore the shift in the
realization of public interest as a basis for planning standards regarding provision of public
land use and services. The research looks at trends for planning standards on two case
studies, and reveals the underlying norms of this local interpretation of public interest via
interviews with planning professionals and residents. The results suggest the persistence of
the top-down unitary approach to public interest in planning, but also a deterioration in
prescribed standards.
T2 - Journal of Planning Education and Research
T1 - Public Interest as a Basis for Planning Standards in Urban Development: State-Socialist and Post-socialist Cases in Serbia
SP - 1
EP - 15
DO - https://doi.org/10.1177/0739456X211051421
ER - 
@article{
author = "Čolić, Nataša and Nedović-Budić, Zorica",
year = "2021",
abstract = "How public interest is constituted in planning practice varies according to the local context.
Using state-socialist and post-socialist cases in Belgrade, Serbia, we explore the shift in the
realization of public interest as a basis for planning standards regarding provision of public
land use and services. The research looks at trends for planning standards on two case
studies, and reveals the underlying norms of this local interpretation of public interest via
interviews with planning professionals and residents. The results suggest the persistence of
the top-down unitary approach to public interest in planning, but also a deterioration in
prescribed standards.",
journal = "Journal of Planning Education and Research",
title = "Public Interest as a Basis for Planning Standards in Urban Development: State-Socialist and Post-socialist Cases in Serbia",
pages = "1-15",
doi = "https://doi.org/10.1177/0739456X211051421"
}
Čolić, N.,& Nedović-Budić, Z.. (2021). Public Interest as a Basis for Planning Standards in Urban Development: State-Socialist and Post-socialist Cases in Serbia. in Journal of Planning Education and Research, 1-15.
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0739456X211051421
Čolić N, Nedović-Budić Z. Public Interest as a Basis for Planning Standards in Urban Development: State-Socialist and Post-socialist Cases in Serbia. in Journal of Planning Education and Research. 2021;:1-15.
doi:https://doi.org/10.1177/0739456X211051421 .
Čolić, Nataša, Nedović-Budić, Zorica, "Public Interest as a Basis for Planning Standards in Urban Development: State-Socialist and Post-socialist Cases in Serbia" in Journal of Planning Education and Research (2021):1-15,
https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0739456X211051421 . .

Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању и промоцији нормативног јавног интереса у Србији

Čolić, Nataša; Nedović-Budić, Zorica

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2019)

TY - CONF
AU - Čolić, Nataša
AU - Nedović-Budić, Zorica
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/495
AB - Овај рад преиспитује приступ урбаном планирању у периоду социјализма кроз
перспективу нормативне димензије концепта јавног интереса на студији случаја
Београда. Јавни интерес се у теорији планирања посматра двојако. Заједнички
јавни интерес представља једну или скуп вредности које деле сви чланови одређене
заједнице, док плуралистички јавни интерес представља суму појединачних и
групних интереса. И поред законске обавезе за спровођење партиципације у пракси
планирања урбаног развоја у Србији, јавни интерес се најчешће нормативно утврђује
кроз планирање јавне намене. У циљу разумевања утицаја тржишних промена на
поимање јавног интереса у пракси планирања у Србији од социјализма до данас, у
овом раду се квантитативном анализом студије случаја сагледавају трендови измена
норми и стандарда за јавне намене и јавне службе на нивоу града. У овом случају,
традиционални нормативни домени јавног интереса више се не посматрају само као
технички већ и као квалитативни показатељ квалитета живота грађана. У том смислу,
значајно је размотрити препоруке за преиспитивање норми и стандарда jавних намена
и јавних служби у урбаним подручјима, као и обнове и заштите објеката и целина
градитељског и урбаног наслеђа које укључује и социјалистички период.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе''
T1 - Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању и промоцији нормативног јавног интереса у Србији
SP - 161
EP - 171
ER - 
@conference{
author = "Čolić, Nataša and Nedović-Budić, Zorica",
year = "2019",
abstract = "Овај рад преиспитује приступ урбаном планирању у периоду социјализма кроз
перспективу нормативне димензије концепта јавног интереса на студији случаја
Београда. Јавни интерес се у теорији планирања посматра двојако. Заједнички
јавни интерес представља једну или скуп вредности које деле сви чланови одређене
заједнице, док плуралистички јавни интерес представља суму појединачних и
групних интереса. И поред законске обавезе за спровођење партиципације у пракси
планирања урбаног развоја у Србији, јавни интерес се најчешће нормативно утврђује
кроз планирање јавне намене. У циљу разумевања утицаја тржишних промена на
поимање јавног интереса у пракси планирања у Србији од социјализма до данас, у
овом раду се квантитативном анализом студије случаја сагледавају трендови измена
норми и стандарда за јавне намене и јавне службе на нивоу града. У овом случају,
традиционални нормативни домени јавног интереса више се не посматрају само као
технички већ и као квалитативни показатељ квалитета живота грађана. У том смислу,
значајно је размотрити препоруке за преиспитивање норми и стандарда jавних намена
и јавних служби у урбаним подручјима, као и обнове и заштите објеката и целина
градитељског и урбаног наслеђа које укључује и социјалистички период.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе''",
title = "Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању и промоцији нормативног јавног интереса у Србији",
pages = "161-171"
}
Čolić, N.,& Nedović-Budić, Z.. (2019). Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању и промоцији нормативног јавног интереса у Србији. in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе''
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 161-171.
Čolić N, Nedović-Budić Z. Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању и промоцији нормативног јавног интереса у Србији. in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе''. 2019;:161-171..
Čolić, Nataša, Nedović-Budić, Zorica, "Улога наслеђа социјалистичке праксе планирања урбаног развоја у очувању и промоцији нормативног јавног интереса у Србији" in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'' (2019):161-171.

Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia

Slaev, Aleksandar D.; Nedović-Budić, Zorica; Krunić, Nikola; Petrić, Jasna; Daskalova, Diliana

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2018)

TY - JOUR
AU - Slaev, Aleksandar D.
AU - Nedović-Budić, Zorica
AU - Krunić, Nikola
AU - Petrić, Jasna
AU - Daskalova, Diliana
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/307
AB - The goal of this research is to examine the processes of suburbanization and sprawl in two post-socialist capital cities in Southeast Europe - Belgrade, Serbia and Sofia, Bulgaria. Our analysis begins with a survey of relevant historical developments in the two cities, which illustrates the impact of major political, economic and social drivers on urban development processes and form. We follow this with an empirical study aimed at identifying contemporary features of peri-urban processes occurring in the two cities. Specifically, we explore spatial patterns, general population trends and changes in urban densities. Our study confirms earlier observations by other researchers that processes of suburbanization are occurring in Belgrade and Sofia. Yet this research goes further and emphasizes the specific combination of conditions inherited from the era of state socialism and the features of South-east European urban culture. Thus regarding the form of urban expansion, we observe relatively weak trends of sprawl with strong local specifics. On this basis, we discuss our empirical results with the objective of identifying the specifics of studied processes in Belgrade and Sofia as a grounds for the articulation of an appropriate policy framework.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - European Planning Studies
T1 - Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia
VL - 26
IS - 7
SP - 1389
EP - 1412
DO - 10.1080/09654313.2018.1465530
ER - 
@article{
author = "Slaev, Aleksandar D. and Nedović-Budić, Zorica and Krunić, Nikola and Petrić, Jasna and Daskalova, Diliana",
year = "2018",
abstract = "The goal of this research is to examine the processes of suburbanization and sprawl in two post-socialist capital cities in Southeast Europe - Belgrade, Serbia and Sofia, Bulgaria. Our analysis begins with a survey of relevant historical developments in the two cities, which illustrates the impact of major political, economic and social drivers on urban development processes and form. We follow this with an empirical study aimed at identifying contemporary features of peri-urban processes occurring in the two cities. Specifically, we explore spatial patterns, general population trends and changes in urban densities. Our study confirms earlier observations by other researchers that processes of suburbanization are occurring in Belgrade and Sofia. Yet this research goes further and emphasizes the specific combination of conditions inherited from the era of state socialism and the features of South-east European urban culture. Thus regarding the form of urban expansion, we observe relatively weak trends of sprawl with strong local specifics. On this basis, we discuss our empirical results with the objective of identifying the specifics of studied processes in Belgrade and Sofia as a grounds for the articulation of an appropriate policy framework.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "European Planning Studies",
title = "Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia",
volume = "26",
number = "7",
pages = "1389-1412",
doi = "10.1080/09654313.2018.1465530"
}
Slaev, A. D., Nedović-Budić, Z., Krunić, N., Petrić, J.,& Daskalova, D.. (2018). Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia. in European Planning Studies
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 26(7), 1389-1412.
https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1465530
Konv_316
Slaev AD, Nedović-Budić Z, Krunić N, Petrić J, Daskalova D. Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia. in European Planning Studies. 2018;26(7):1389-1412.
doi:10.1080/09654313.2018.1465530
Konv_316 .
Slaev, Aleksandar D., Nedović-Budić, Zorica, Krunić, Nikola, Petrić, Jasna, Daskalova, Diliana, "Suburbanization and sprawl in post-socialist Belgrade and Sofia" in European Planning Studies, 26, no. 7 (2018):1389-1412,
https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1465530 .,
Konv_316 .
33
22
34

Land privatization and management in Serbia - Policy in limbo

Nedović-Budić, Zorica; Zeković, Slavka; Vujošević, Miodrag

(2012)

TY - JOUR
AU - Nedović-Budić, Zorica
AU - Zeković, Slavka
AU - Vujošević, Miodrag
PY - 2012
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/209
AB - Unlike in most other European post-socialist countries, in Serbia, land policy and property reforms have only been partially implemented. A new approach is neither fully defined nor institutionalized a decade after the end of ethnic conflict and the Milosevic era. The context and characteristics of Serbia's urban-land privatization reforms and the land development management of its capital, Belgrade, illustrate the complexities involved in establishing new institutional arrangements under circumstances of overall societal transition. The negative implications of the prolonged transition to a new land policy and related land-management instruments only serve to aggravate the already difficult social, economic, and spatial development situation. The deeply embedded Serbian political culture may be the overriding cause of these difficulties.
T2 - Journal of Architectural and Planning Research
T1 - Land privatization and management in Serbia - Policy in limbo
VL - 29
IS - 4
SP - 306
EP - 317
UR - Konv_356
ER - 
@article{
author = "Nedović-Budić, Zorica and Zeković, Slavka and Vujošević, Miodrag",
year = "2012",
abstract = "Unlike in most other European post-socialist countries, in Serbia, land policy and property reforms have only been partially implemented. A new approach is neither fully defined nor institutionalized a decade after the end of ethnic conflict and the Milosevic era. The context and characteristics of Serbia's urban-land privatization reforms and the land development management of its capital, Belgrade, illustrate the complexities involved in establishing new institutional arrangements under circumstances of overall societal transition. The negative implications of the prolonged transition to a new land policy and related land-management instruments only serve to aggravate the already difficult social, economic, and spatial development situation. The deeply embedded Serbian political culture may be the overriding cause of these difficulties.",
journal = "Journal of Architectural and Planning Research",
title = "Land privatization and management in Serbia - Policy in limbo",
volume = "29",
number = "4",
pages = "306-317",
url = "Konv_356"
}
Nedović-Budić, Z., Zeković, S.,& Vujošević, M.. (2012). Land privatization and management in Serbia - Policy in limbo. in Journal of Architectural and Planning Research, 29(4), 306-317.
Konv_356
Nedović-Budić Z, Zeković S, Vujošević M. Land privatization and management in Serbia - Policy in limbo. in Journal of Architectural and Planning Research. 2012;29(4):306-317.
Konv_356 .
Nedović-Budić, Zorica, Zeković, Slavka, Vujošević, Miodrag, "Land privatization and management in Serbia - Policy in limbo" in Journal of Architectural and Planning Research, 29, no. 4 (2012):306-317,
Konv_356 .
28

Planning and societal context - The case of Belgrade, Serbia

Vujošević, Miodrag; Nedović-Budić, Zorica

(2006)

TY - JOUR
AU - Vujošević, Miodrag
AU - Nedović-Budić, Zorica
PY - 2006
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/101
AB - The problems of planning system and practice in Serbia have been concomitant with the overall institutional changes. Urban planning evolves in response to and by adjusting to the specific contexts and circumstances, namely political, socio-economic, and governing. The more extreme variations in planning practice and the response to the societal circumstances since 1989, offer rich opportunities for observing the relationships between planning and its broader context. Serbia is one of the six republics of the former Yugoslavia, which from the early 1990s disintegrated into five states: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, and Serbia and Montenegro. The main characteristic of the 1990s was the re-centralization of government and the weakening of the constitutional role and planning authority of the local communes. The new planning practice was steered by a mixture of old habits, few institutional innovations and the social, economic and political turbulence of the transition period.
T2 - Contributions to Economics
T1 - Planning and societal context - The case of Belgrade, Serbia
SP - 275
EP - 294
DO - 10.1007/3-7908-1727-9-14
UR - Konv_374
ER - 
@article{
author = "Vujošević, Miodrag and Nedović-Budić, Zorica",
year = "2006",
abstract = "The problems of planning system and practice in Serbia have been concomitant with the overall institutional changes. Urban planning evolves in response to and by adjusting to the specific contexts and circumstances, namely political, socio-economic, and governing. The more extreme variations in planning practice and the response to the societal circumstances since 1989, offer rich opportunities for observing the relationships between planning and its broader context. Serbia is one of the six republics of the former Yugoslavia, which from the early 1990s disintegrated into five states: Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, and Serbia and Montenegro. The main characteristic of the 1990s was the re-centralization of government and the weakening of the constitutional role and planning authority of the local communes. The new planning practice was steered by a mixture of old habits, few institutional innovations and the social, economic and political turbulence of the transition period.",
journal = "Contributions to Economics",
title = "Planning and societal context - The case of Belgrade, Serbia",
pages = "275-294",
doi = "10.1007/3-7908-1727-9-14",
url = "Konv_374"
}
Vujošević, M.,& Nedović-Budić, Z.. (2006). Planning and societal context - The case of Belgrade, Serbia. in Contributions to Economics, 275-294.
https://doi.org/10.1007/3-7908-1727-9-14
Konv_374
Vujošević M, Nedović-Budić Z. Planning and societal context - The case of Belgrade, Serbia. in Contributions to Economics. 2006;:275-294.
doi:10.1007/3-7908-1727-9-14
Konv_374 .
Vujošević, Miodrag, Nedović-Budić, Zorica, "Planning and societal context - The case of Belgrade, Serbia" in Contributions to Economics (2006):275-294,
https://doi.org/10.1007/3-7908-1727-9-14 .,
Konv_374 .
35