Brankov, Borjan

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-0515-7683
 • Brankov, Borjan (41)
 • Бранков, Борјан (5)
 • Brankov, Borjan D. (1)
Projects

Author's Bibliography

Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева

Danilović Hristić, Nataša; Hristov, Maja; Stefanović, Nebojša; Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Danilović Hristić, N., Hristov, M., Stefanović, N., Manić, B.,& Brankov, B.. (2023). Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 05.16..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_912
Danilović Hristić N, Hristov M, Stefanović N, Manić B, Brankov B. Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:05.16..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_912 .
Danilović Hristić, Nataša, Hristov, Maja, Stefanović, Nebojša, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Урбанистички пројекти за инфраструктурне коридоре државних путева" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):05.16.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_912 .

Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева

Manić, Božidar; Brankov, Borjan; Danilović Hristić, Nataša; Crnčević, Tijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Manić, B., Brankov, B., Danilović Hristić, N.,& Crnčević, T.. (2023). Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902
Manić B, Brankov B, Danilović Hristić N, Crnčević T. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902 .
Manić, Božidar, Brankov, Borjan, Danilović Hristić, Nataša, Crnčević, Tijana, "Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902 .

Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila; Stanojević, Ana

(Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS), 2023)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
AU - Stanojević, Ana
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/896
AB - Vlada Srbije je 2021. godine usvojila set zakona iz oblasti energetike, od kojih je najznačajniji: Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovaj zakon je omogućio javnu prodaju električne energije iz obnovljivih izvora energije u skladu sa smernicama o državnoj pomoći. Novina koju ovaj zakon uneo je pojam kupac-proizvođač (prozjumer), označavajući krajnjeg kupca koji je poseduje sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz OIE, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za sopstvenu potrošnju, a višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivni sistem. 
Prema ovom zakonu nisu postojala ograničenja koja se odnose na instaliranje elektrane maksimalne snage za domaćinstva i pravna lica, međutim u aprilu 2023. godine došlo je do promene zakonske regulative s Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, na osnovu koga su kupci-proizvođači ograničeni da instaliraju elektrane maksimalne snage do 10,8 kW za domaćinstva, odnosno do 5 MW za pravna lica. Od stupanja zakona iz 2021. godine do jula 2023. godine u Srbiji je preko 1300 domaćinstava i više od 450 pravnih lica dobilo status kupaca-proizvođača, sa ukupno instalisanom snagom od oko 20 MW. 
Rad istražuje ulogu prozjumera u primeni obnovljivih izvora električne energije na prodručju Srbije, osvrćući se na prepoznate prepreke i mogućnosti. U uvodnom delu daje osvrt na evropska iskustva i iskustva zemalja u okruženju, gde je nakon toga rad kroz formu anketnog upitnika ispitivao trenutne probleme prozjumera na teritoriji Srbije, mapirajući konkretne proceduralne, finansijske i druge problematične aspekte, ali i motivacije aktivnih prozjumera. Takođe rad ispituje stav prozjumer, kao i nadanja, u odnosu na postojeću i buduću zakonsku regulativu, gde se ističe negativan odnos ka procedurama koju prozjumeri prolaze u registraciji, inertnosti sistema, ali i delimično pozitivan odnos ka unapređenju zakonske regulative iz 2023. godine. Sprovedeno istraživanje predstavlja polazni poligon za planirano masovnije ispitivanje posledica zakonodavnih promena i iskustava kupaca-proizvođača, a u cilju unapređenja celokupnog procesa u budućnosti.
AB - In 2021, the Government of Serbia adopted a set of laws in the energy field, the most significant of which is the Law on the Use of Renewable Energy Sources. This law enabled the public sale of electricity from RES following state aid guidelines. The novelty introduced by this law is the term customer-producer (prosumer), denoting the end customer who owns his facility for the production of electricity from RES, using the produced electricity for his consumption, and the excess electricity is delivered to the distribution system.
Law posed no restrictions related to the installation of a maximum power of a solar plant for households and legal entities; however, in April 2023, the Law on Amendments to the Law on the Use of Renewable Energy Sources limited the prosumers’ installing maximum power to 10.8 kW for households, or up to 5 MW for legal entities. From 2021 until July 2023, over 1,300 households and more than 450 legal entities in Serbia received buyer-producer status, with a total installed power of more than 20 MW.
This paper researches consumers’ role in the RES application in Serbia, focusing on recognised problems and opportunities. In the introductory part, the paper gives an overview of European experiences and the experiences of countries in the surrounding area, after which the paper examines the current problems of prosumers in Serbia, emphasising specific procedural, financial and other potentially problematic aspects as well as the motivations of active prosumers for the use of the OIE, through the form of survey research. The paper also examines the attitude of prosumers, as well as hopes, concerning existing and future legislation. The paper points out the partly negative attitude of prosumers towards the procedures that prosumers go through in the registration process, and the inertness of the system, but also a positive attitude towards improving the legislation from 2023 is highlighted. The conducted research is a starting point for the planned further mass examination of the consequences of legislative changes and buyers-producers’ experiences, intending to improve the entire process in the future.
PB - Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS)
PB - Belgrade : Society for Renewable Electrical Power Sources
C3 - Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia
T1 - Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti
T1 - The role of the Buyer-Producer (Prosumer) in the implementation of RES in Serbia: Obstacles and opportunities
SP - 147
EP - 157
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila and Stanojević, Ana",
year = "2023",
abstract = "Vlada Srbije je 2021. godine usvojila set zakona iz oblasti energetike, od kojih je najznačajniji: Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovaj zakon je omogućio javnu prodaju električne energije iz obnovljivih izvora energije u skladu sa smernicama o državnoj pomoći. Novina koju ovaj zakon uneo je pojam kupac-proizvođač (prozjumer), označavajući krajnjeg kupca koji je poseduje sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz OIE, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za sopstvenu potrošnju, a višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivni sistem. 
Prema ovom zakonu nisu postojala ograničenja koja se odnose na instaliranje elektrane maksimalne snage za domaćinstva i pravna lica, međutim u aprilu 2023. godine došlo je do promene zakonske regulative s Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, na osnovu koga su kupci-proizvođači ograničeni da instaliraju elektrane maksimalne snage do 10,8 kW za domaćinstva, odnosno do 5 MW za pravna lica. Od stupanja zakona iz 2021. godine do jula 2023. godine u Srbiji je preko 1300 domaćinstava i više od 450 pravnih lica dobilo status kupaca-proizvođača, sa ukupno instalisanom snagom od oko 20 MW. 
Rad istražuje ulogu prozjumera u primeni obnovljivih izvora električne energije na prodručju Srbije, osvrćući se na prepoznate prepreke i mogućnosti. U uvodnom delu daje osvrt na evropska iskustva i iskustva zemalja u okruženju, gde je nakon toga rad kroz formu anketnog upitnika ispitivao trenutne probleme prozjumera na teritoriji Srbije, mapirajući konkretne proceduralne, finansijske i druge problematične aspekte, ali i motivacije aktivnih prozjumera. Takođe rad ispituje stav prozjumer, kao i nadanja, u odnosu na postojeću i buduću zakonsku regulativu, gde se ističe negativan odnos ka procedurama koju prozjumeri prolaze u registraciji, inertnosti sistema, ali i delimično pozitivan odnos ka unapređenju zakonske regulative iz 2023. godine. Sprovedeno istraživanje predstavlja polazni poligon za planirano masovnije ispitivanje posledica zakonodavnih promena i iskustava kupaca-proizvođača, a u cilju unapređenja celokupnog procesa u budućnosti., In 2021, the Government of Serbia adopted a set of laws in the energy field, the most significant of which is the Law on the Use of Renewable Energy Sources. This law enabled the public sale of electricity from RES following state aid guidelines. The novelty introduced by this law is the term customer-producer (prosumer), denoting the end customer who owns his facility for the production of electricity from RES, using the produced electricity for his consumption, and the excess electricity is delivered to the distribution system.
Law posed no restrictions related to the installation of a maximum power of a solar plant for households and legal entities; however, in April 2023, the Law on Amendments to the Law on the Use of Renewable Energy Sources limited the prosumers’ installing maximum power to 10.8 kW for households, or up to 5 MW for legal entities. From 2021 until July 2023, over 1,300 households and more than 450 legal entities in Serbia received buyer-producer status, with a total installed power of more than 20 MW.
This paper researches consumers’ role in the RES application in Serbia, focusing on recognised problems and opportunities. In the introductory part, the paper gives an overview of European experiences and the experiences of countries in the surrounding area, after which the paper examines the current problems of prosumers in Serbia, emphasising specific procedural, financial and other potentially problematic aspects as well as the motivations of active prosumers for the use of the OIE, through the form of survey research. The paper also examines the attitude of prosumers, as well as hopes, concerning existing and future legislation. The paper points out the partly negative attitude of prosumers towards the procedures that prosumers go through in the registration process, and the inertness of the system, but also a positive attitude towards improving the legislation from 2023 is highlighted. The conducted research is a starting point for the planned further mass examination of the consequences of legislative changes and buyers-producers’ experiences, intending to improve the entire process in the future.",
publisher = "Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS), Belgrade : Society for Renewable Electrical Power Sources",
journal = "Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia",
title = "Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti, The role of the Buyer-Producer (Prosumer) in the implementation of RES in Serbia: Obstacles and opportunities",
pages = "147-157",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M.,& Stanojević, A.. (2023). Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti. in Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia
Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS)., 147-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M, Stanojević A. Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti. in Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia. 2023;:147-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, Stanojević, Ana, "Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti" in Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia (2023):147-157,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896 .

Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“

Manić, Božidar; Krunić, Jasmina; Spasić, Nenad; Brankov, Borjan

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Manić, B., Krunić, J., Spasić, N.,& Brankov, B.. (2023). Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_903
Manić B, Krunić J, Spasić N, Brankov B. Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_903 .
Manić, Božidar, Krunić, Jasmina, Spasić, Nenad, Brankov, Borjan, "Урбанистички пројекат за нови коридор далековода број 150 (ДВ 110 KV, Бор 1- Мајданпек 1) и број 177 (ДВ 110 KV, Бор 2- Мајданпек 2) у зони површинских копова „Ново Церово“" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_903 .

Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења

Brankov, Borjan; Manić, Božidar

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Brankov, B.,& Manić, B.. (2023). Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_901
Brankov B, Manić B. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.16.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_901 .
Brankov, Borjan, Manić, Božidar, "Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса за експропријацију и формирање парцеле државног пута, реконструкција укрштаја државног пута IБ реда број 23 и државног пута IIA реда број 200 (чвор 2328), као и реконструкција деонице државног пута IIA реда број 200 Пријепоље-манастир Mилешева-Aљиновићи у насељу, од почетног чвора бр. 2328 до Tрга oслобођења" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.16,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_901 .

На међи уметности и инжењерства: Студије о послератној архитектури у Београду и Србији

Skansi, Luka; Jerković-Babović, Bojana; Sokolović, Neda; Petrović, Milica; Pavićević, Darko; Graovac, Ana; Jovanovic, Predrag; Stojanovic, Hristina; Lovrinčević, Ivana; Brankov, Borjan; Zoric, Ana; Djordjevic, Aleksandra; Subotić, Aleksandra; Basta, Jelena

(Beograd : Muzej primenjene umetnosti, 2023)


                      

                      
Skansi, L., Jerković-Babović, B., Sokolović, N., Petrović, M., Pavićević, D., Graovac, A., Jovanovic, P., Stojanovic, H., Lovrinčević, I., Brankov, B., Zoric, A., Djordjevic, A., Subotić, A.,& Basta, J.. (2023). На међи уметности и инжењерства: Студије о послератној архитектури у Београду и Србији. in Katalog 45. Salona arhitekture / Salon dijaloga 28. mart - 29. april 2023.
Beograd : Muzej primenjene umetnosti., 123-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_900
Skansi L, Jerković-Babović B, Sokolović N, Petrović M, Pavićević D, Graovac A, Jovanovic P, Stojanovic H, Lovrinčević I, Brankov B, Zoric A, Djordjevic A, Subotić A, Basta J. На међи уметности и инжењерства: Студије о послератној архитектури у Београду и Србији. in Katalog 45. Salona arhitekture / Salon dijaloga 28. mart - 29. april 2023.. 2023;:123-123.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_900 .
Skansi, Luka, Jerković-Babović, Bojana, Sokolović, Neda, Petrović, Milica, Pavićević, Darko, Graovac, Ana, Jovanovic, Predrag, Stojanovic, Hristina, Lovrinčević, Ivana, Brankov, Borjan, Zoric, Ana, Djordjevic, Aleksandra, Subotić, Aleksandra, Basta, Jelena, "На међи уметности и инжењерства: Студије о послератној архитектури у Београду и Србији" in Katalog 45. Salona arhitekture / Salon dijaloga 28. mart - 29. april 2023. (2023):123-123,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_900 .

Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење

Вујовић, Милан; Његић, Тања; Бранков, Борјан; Вујовић, Лука; Шавикин, Никола; Поповић, Никола; Црнчевић, Тијана; Манић, Божидар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Вујовић, М., Његић, Т., Бранков, Б., Вујовић, Л., Шавикин, Н., Поповић, Н., Црнчевић, Т.,& Манић, Б.. (2022). Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803
Вујовић М, Његић Т, Бранков Б, Вујовић Л, Шавикин Н, Поповић Н, Црнчевић Т, Манић Б. Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .
Вујовић, Милан, Његић, Тања, Бранков, Борјан, Вујовић, Лука, Шавикин, Никола, Поповић, Никола, Црнчевић, Тијана, Манић, Божидар, "Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):06.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .

Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park

Krunić, Nikola; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša; Brankov, Borjan; Pavlović, Dubravka; Lečić, Nikola

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Krunić, N., Manić, B., Bakić, O., Nenković-Riznić, M., Milijić, S., Brankov, B., Pavlović, D.,& Lečić, N.. (2022). Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842
Krunić N, Manić B, Bakić O, Nenković-Riznić M, Milijić S, Brankov B, Pavlović D, Lečić N. Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .
Krunić, Nikola, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, Brankov, Borjan, Pavlović, Dubravka, Lečić, Nikola, "Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):01.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .

Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future

Nenković-Riznić, Marina; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/702
AB - Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
T1 - Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future
SP - 69
EP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "Since the beginning of the Covid-19 crisis, the scientific community around the world has been trying to explain and study many newly formed issues, from health problems, but also to how the city can function in adaptation to changing environment with the importance of citizen participation. The focus of these issues is mainly on city areas that have been the biggest hotbeds of infection and have seen the biggest shift in the way these areas function on daily basis. This paper gives a brief overview of some research that primarily relates to the role of how pandemic motivated the change in participation methods and how we perceive meeting spaces in physical and online spheres. Part of the paper descibes the importance of citizen participation in emerging conditions along with chosen case study of the ConnectGREEN project’s participation process during live and online workshops organized from 2019 to 2021, in which the authors of this paper participated. 
Lessons learned through research and projects aim to help understand the impact of specific, often unforeseen situations, that can change existing patterns of urban planning and design, but also change and challenge the existing quality of life, show the need for proper community involvement, good governance, etc. The paper concludes that future cities will have a semi-online way of functioning, which in the post-pandemic period opens new possibilities in different public initiatives (some already started in various cities), and also creates specific conditions with advantages and disadvantages for participation in wider initiatives, but also in scientific and similar small projects.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022",
title = "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future",
pages = "69-75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702"
}
Nenković-Riznić, M., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2022). Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702
Nenković-Riznić M, Simonović Alfirević S, Pucar M, Brankov B. Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future. in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022. 2022;:69-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .
Nenković-Riznić, Marina, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Citizens' participation during COVID-19 pandemic: Lessons for the future" in Proceedings of International Conference on Urban Planning - ICUP 2022 (2022):69-75,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_702 .

Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2022)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/651
AB - Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova.
AB - Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
T1 - Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti
T1 - Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility
SP - 59
EP - 68
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana",
year = "2022",
abstract = "Održiva urbana mobilnost je važan deo urbanog planiranja, koji u sebi integriše ekonomske, ekološke, energetske i društvene uticaje. U većini gradova u Srbiji, ali i u svetu urbana mobilnost se zasniva se na konceptu prekomernog korišćenja individualnih vozila, koja troše goriva bazirana na fosilnim izvorima energije. To dovodi do zagušenja u saobraćaju sa visokim nivoom zagađenja i buke u gradovima, pojave toplotnih ostrva, gubitka vremena i mnogih drugih negativnih pojava u različitim sferama ljudskog delovanja. Rad analizira ove pojave i predlaže neka od mogućih rešenja koja se pre svega odnose na primenu obnovljivih izvora električne energije (OIEE) u oblasti urbane mobilnosti. Korišćenje električne energije za pogon vozila, ukoliko ona ne potiče iz obnovljivih izvora ili reciklažom otpada nije rešenje koje se uklapa u koncept održivog razvoja. U radu se dalje analizira koncept transportnih sistema koji podstiče razvoj i drugih oblika saobraćaja zasnovanih na korišćenju novih tehnologija, kao i sprovođenje koncepta pametnih gradova., Sustainable urban mobility is a significant part of urban planning, which integrates economic, environmental, energy, and social impacts. In most cities in the world and Serbia, urban mobility is based on the excessive use of individual vehicles, which consume fuel based on fossil energy sources. That leads to traffic congestion with high degree of pollution and noise in cities, the appearance of heat islands, loss of time, and many other negative phenomena in various spheres of human activity. The paper analyzes these phenomena and proposes possible solutions primarily related to renewable sources of electrical energy (REES) application in urban mobility. Using electricity to drive vehicles, if it does not come from renewable sources or recycling waste, is not a solution that fits into sustainable development. The paper further analyzes the concept of transport systems that encourages the development of other forms of traffic based on the use of new technologies and the implementation of the Smart Cities concept.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia",
title = "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti, Renewable electric energy sources in the function of Sustainable Urban Mobility",
pages = "59-68",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Brankov, B.,& Stanojević, A.. (2022). Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničk ihinženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651
Pucar M, Nenković-Riznić M, Brankov B, Stanojević A. Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti. in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia. 2022;:59-68.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, "Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti" in Proceedings of 10th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (ICREPS) in Belgrade, Serbia (2022):59-68,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_651 .

Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице

Niković, Ana; Manić, Božidar; Brankov, Borjan; Crnčević, Tijana; Teofilović, Svetozar; Furundžić, Danilo

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Niković, A., Manić, B., Brankov, B., Crnčević, T., Teofilović, S.,& Furundžić, D.. (2022). Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.07.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858
Niković A, Manić B, Brankov B, Crnčević T, Teofilović S, Furundžić D. Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.07.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, Crnčević, Tijana, Teofilović, Svetozar, Furundžić, Danilo, "Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице" in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.07,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858 .

Preserving nature within regulation of Mileševka river

Crnčević, Tijana; Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Oakland, USA : Ecocity Builders, 2022)

TY - CONF
AU - Crnčević, Tijana
AU - Manić, Božidar
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - https://cslide.ctimeetingtech.com/eco21/attendee/confcal/session/calendar/2022-02-24
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/907
AB - The paper presents an urban planning approach to nature protection and riverbed regulation on the example of the Detailed regulation plan for the "Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery" which promotes nature protection and natural landscaping of the Mileševka riverbed and riverside, as well. The area covered by the Plan mostly consists of low urbanized or partially urbanized zones of the municipality of Prijepolje (which extends into the southwestern part of Serbia), while the southeastern part of the Plan encompasses rural area. The special significance of the Plan is in the presence of protected spaces – a part of the plan’s area is located within the Protected Natural Area of the Mileševa Monastery, as well as in the ecological network of the ecologically important area "Uvac and Mileševka". Further, the existing land use of the area covered by the Plan includes green areas stretching from the central city park, throughout the undeveloped riverside of the Mileševka river and up to the protected surroundings of the monastery Mileševa. The Plan also includes residential areas with unevenly developed infrastructure (especially drinking water and sewage networks) and underdeveloped commercial facilities.

Aiming to preserve the riverside vegetation along Mileševka river in its natural and close to natural state, the planning solutions promote nature protection and, in that sense, support the formation of a green corridor – linear park that includes existing vegetation as well as forests and forest land. All landscape interventions correspond with the Project for the Mileševka riverbed regulation and imply, above all, the respect of the landscape naturalness so that the planning solutions are fitted into the environment and connect the subject area with the landscape. For the protective green corridor – linear park, the rules of arrangement and construction are conditioned by the width, position in space and gravitational area they serve. Thus, in addition to planting, on the surface of up to 5%, the planning solutions envisage pedestrian and bicycle paths, the construction of accompanying indoor facilities (places for rest, music and art pavilions, picnic points, etc).
PB - Oakland, USA : Ecocity Builders
C3 - Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands
T1 - Preserving nature within regulation of Mileševka river
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907
ER - 
@conference{
author = "Crnčević, Tijana and Manić, Božidar and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "The paper presents an urban planning approach to nature protection and riverbed regulation on the example of the Detailed regulation plan for the "Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery" which promotes nature protection and natural landscaping of the Mileševka riverbed and riverside, as well. The area covered by the Plan mostly consists of low urbanized or partially urbanized zones of the municipality of Prijepolje (which extends into the southwestern part of Serbia), while the southeastern part of the Plan encompasses rural area. The special significance of the Plan is in the presence of protected spaces – a part of the plan’s area is located within the Protected Natural Area of the Mileševa Monastery, as well as in the ecological network of the ecologically important area "Uvac and Mileševka". Further, the existing land use of the area covered by the Plan includes green areas stretching from the central city park, throughout the undeveloped riverside of the Mileševka river and up to the protected surroundings of the monastery Mileševa. The Plan also includes residential areas with unevenly developed infrastructure (especially drinking water and sewage networks) and underdeveloped commercial facilities.

Aiming to preserve the riverside vegetation along Mileševka river in its natural and close to natural state, the planning solutions promote nature protection and, in that sense, support the formation of a green corridor – linear park that includes existing vegetation as well as forests and forest land. All landscape interventions correspond with the Project for the Mileševka riverbed regulation and imply, above all, the respect of the landscape naturalness so that the planning solutions are fitted into the environment and connect the subject area with the landscape. For the protective green corridor – linear park, the rules of arrangement and construction are conditioned by the width, position in space and gravitational area they serve. Thus, in addition to planting, on the surface of up to 5%, the planning solutions envisage pedestrian and bicycle paths, the construction of accompanying indoor facilities (places for rest, music and art pavilions, picnic points, etc).",
publisher = "Oakland, USA : Ecocity Builders",
journal = "Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands",
title = "Preserving nature within regulation of Mileševka river",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907"
}
Crnčević, T., Manić, B.,& Brankov, B.. (2022). Preserving nature within regulation of Mileševka river. in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands
Oakland, USA : Ecocity Builders..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907
Crnčević T, Manić B, Brankov B. Preserving nature within regulation of Mileševka river. in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907 .
Crnčević, Tijana, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Preserving nature within regulation of Mileševka river" in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907 .

Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub

Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B.,& Brankov, B.. (2022). Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.08..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_843
Manić B, Brankov B. Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.08..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_843 .
Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Urban project for the reconstruction of the embankment of the Kolubara and Tamnava rivers and the bridge on the road Belgrade - Obrenovac, in the city municipality of Obrenovac and the municipality of Ub" in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.08.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_843 .

Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”

Manić, Božidar; Crnčević, Tijana; Brankov, Borjan; Majhenšek, Katarina; Obradović, Milorad

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B., Crnčević, T., Brankov, B., Majhenšek, K.,& Obradović, M.. (2022). Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 04.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833
Manić B, Crnčević T, Brankov B, Majhenšek K, Obradović M. Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:04.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833 .
Manić, Božidar, Crnčević, Tijana, Brankov, Borjan, Majhenšek, Katarina, Obradović, Milorad, "Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”" in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):04.04.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833 .

Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века

Бранков, Борјан; Манић, Божидар

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Бранков, Борјан
AU - Манић, Божидар
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/620
AB - Током друге половине двадесетог века у Југославији је била веома развијена пракса архитектонских конкурса за стамбене блокове и нова насеља. Највећи интензитет станоградње био је у великим градовима и престоници Београду, где су понуђена и примењена иновативна архитектонска и урбанистичка решења организације простора допринела побољшању комфора становања и квалитета живота становника.
Архитектонска решења вишепородичних стамбених блокова централне зоне Новог Београда истичу се квалитетом организације полуприватног и приватног животног простора и представљају значајно наслеђе модерног периода у Србији. У тим решењима се поред флексибилности станова и других унапређења склопа истиче и развој заједничких простора (унутар објекта и изван њих). Ти заједнички простори понудили су измештање првенствено колективних функција ван стана и створили додатни простор за активности станара блокова.
У раду се истражује како ти простори могу допринети квалитету стамбеног наслеђа блока и какве су разлике између појединих блокова у том погледу и по питању типологије објеката вишепородичног становања. Истраживање кроз примере Блокова 22 и 29 на Новом Београду представља различите заједничке просторе у стамбеним блоковима.
AB - During the second half of the twentieth century Yugoslavia had very productive practice of architectural competitions for housing complexes. The highest intensity of housing construction was in large cities, especially in the capital of Belgrade, where innovative architectural and urban design of spatial organization contributed to the improvement of housing comfort and quality of life of residents. The architectural projects of the residential blocks of the central zone of New Belgrade stand out with the quality of the organization of semiprivate and private living spaces and represent a significant heritage of the modern period in Serbia. In addition to the achieved flexibility of dwellings among other improvements in multifamily housing the design of common areas (indoor and outdoor) had its advancement. These common areas offered a potential expansion of collective functions outside the dwelling and an additional space for the activities of the residents of the blocks. The paper examines how these spaces can contribute to the quality of the residential heritage of the block and how specific blocks differ from each other in terms of the typology of multi-family housing. Through the examples of Blocks 22 and 29 in New Belgrade, the research presents the different common spaces in residential multi-family complexes.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Зборник радова: XI Научностручна конференција Градитељско наслеђе и урбанизам (Proceedings: XI Scientific and professional conference Architectural heritage and urban planning)
T1 - Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века
T1 - Common areas as an endangered part of the architectural residential heritage from the second half of the 20th century
SP - 94
EP - 105
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_620
ER - 
@conference{
author = "Бранков, Борјан and Манић, Божидар",
year = "2021",
abstract = "Током друге половине двадесетог века у Југославији је била веома развијена пракса архитектонских конкурса за стамбене блокове и нова насеља. Највећи интензитет станоградње био је у великим градовима и престоници Београду, где су понуђена и примењена иновативна архитектонска и урбанистичка решења организације простора допринела побољшању комфора становања и квалитета живота становника.
Архитектонска решења вишепородичних стамбених блокова централне зоне Новог Београда истичу се квалитетом организације полуприватног и приватног животног простора и представљају значајно наслеђе модерног периода у Србији. У тим решењима се поред флексибилности станова и других унапређења склопа истиче и развој заједничких простора (унутар објекта и изван њих). Ти заједнички простори понудили су измештање првенствено колективних функција ван стана и створили додатни простор за активности станара блокова.
У раду се истражује како ти простори могу допринети квалитету стамбеног наслеђа блока и какве су разлике између појединих блокова у том погледу и по питању типологије објеката вишепородичног становања. Истраживање кроз примере Блокова 22 и 29 на Новом Београду представља различите заједничке просторе у стамбеним блоковима., During the second half of the twentieth century Yugoslavia had very productive practice of architectural competitions for housing complexes. The highest intensity of housing construction was in large cities, especially in the capital of Belgrade, where innovative architectural and urban design of spatial organization contributed to the improvement of housing comfort and quality of life of residents. The architectural projects of the residential blocks of the central zone of New Belgrade stand out with the quality of the organization of semiprivate and private living spaces and represent a significant heritage of the modern period in Serbia. In addition to the achieved flexibility of dwellings among other improvements in multifamily housing the design of common areas (indoor and outdoor) had its advancement. These common areas offered a potential expansion of collective functions outside the dwelling and an additional space for the activities of the residents of the blocks. The paper examines how these spaces can contribute to the quality of the residential heritage of the block and how specific blocks differ from each other in terms of the typology of multi-family housing. Through the examples of Blocks 22 and 29 in New Belgrade, the research presents the different common spaces in residential multi-family complexes.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Зборник радова: XI Научностручна конференција Градитељско наслеђе и урбанизам (Proceedings: XI Scientific and professional conference Architectural heritage and urban planning)",
title = "Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века, Common areas as an endangered part of the architectural residential heritage from the second half of the 20th century",
pages = "94-105",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_620"
}
Бранков, Б.,& Манић, Б.. (2021). Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века. in Зборник радова: XI Научностручна конференција Градитељско наслеђе и урбанизам (Proceedings: XI Scientific and professional conference Architectural heritage and urban planning)
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 94-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_620
Бранков Б, Манић Б. Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века. in Зборник радова: XI Научностручна конференција Градитељско наслеђе и урбанизам (Proceedings: XI Scientific and professional conference Architectural heritage and urban planning). 2021;:94-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_620 .
Бранков, Борјан, Манић, Божидар, "Заједнички простори као угрожен сегмент архитектонског стамбеног наслеђа из друге половине 20 века" in Зборник радова: XI Научностручна конференција Градитељско наслеђе и урбанизам (Proceedings: XI Scientific and professional conference Architectural heritage and urban planning) (2021):94-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_620 .

Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/738
AB - The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021"
T1 - Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia
SP - 36
EP - 36
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_738
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2021",
abstract = "The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021"",
title = "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia",
pages = "36-36",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_738"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2021). Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021"
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 36-36.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_738
Nenković-Riznić M, Pucar M, Brankov B. Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021". 2021;:36-36.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_738 .
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia" in Book of Abstracts of Third International Scientific Conference "Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021" (2021):36-36,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_738 .

Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Brankov, Borjan

(Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia, 2021)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/698
AB - The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.
PB - Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia
C3 - Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
T1 - Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia
SP - 261
EP - 268
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Brankov, Borjan",
year = "2021",
abstract = "The impact of climate change on the implementation of various activities in Serbia is evident. The new living conditions impose a change on the existing paradigm of spatial planning and management. In addition to numerous initiatives for the adoption of strategic and legislative acts at the national level, it is necessary to simultaneously define an adequate system of horizontal and vertical planning. It would include the development of action plans for climate change adaptation at the local level, adoption of instructions, guidelines, manuals for the local government and population. Taking into account all national documents in the field of climate change and reduction of CO2 emissions (already adopted or in the process of adoption), this paper will propose a new nomenclature in planning for adaptation to climate change at the local level in Serbia. This would simplify the procedure for local government units to adequately respond to all risks arising from the growing consequences of climate change and enable an adequate response.",
publisher = "Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia",
journal = "Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021",
title = "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia",
pages = "261-268",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Brankov, B.. (2021). Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021
Zagreb : IRASA – International Research Academy of Science and Art Department for the Republic of Croatia., 261-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698
Nenković-Riznić M, Pucar M, Brankov B. Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia. in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021. 2021;:261-268.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698 .
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Brankov, Borjan, "Proposal of the New Nomenclature in Planning for Adaptation to Climate Change at the Level of Local Self-Government Units (LSGU) in Serbia" in Book of Proceedings / IRASA International Research Academy of Science and Art International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI III 2021 (2021):261-268,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_698 .

Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park

Brankov, Borjan; Crnčević, Tijana; Manić, Božidar; Niković, Ana

(Cham : Springer Nature Switzerland, 2021)

TY - CHAP
AU - Brankov, Borjan
AU - Crnčević, Tijana
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/682
AB - The issue of climate change is an integral part of urban and spatial development. Due to increasing urbanization and development within rural and natural landscapes, we are faced with various spatial demands and conflicts. However, sustainable urban and spatial regulations can improve the mitigation of climate change effects and promote adaptation.
In order to obtain needed analytical framework to identify urban and building rules that promote mitigation and adaptation for the selected case study “the educational and sports-recreational complex” within the Spatial plan of the Nature Park Zlatibor , document analyses and literature research within the planning framework for the Spatial plan in Serbia have been performed to distinguish the mitigation and adaptation background.
By addressing the urban and building rules in the context of climate change, this case study presents the planned adaptation and mitigation measures that were promoted through the spatial organization of multiple parcels, different urban land parameters, green and open spaces, the position on the parcel, maximum number of floors, energy efficiency standards, etc. Outlined urban and building rules focus on specific measures, such as energy efficiency, preserving water resources, heating and green areas, and use of natural materials in the visual appearance of buildings.
Thus, it should be assumed that spatial planning represents an important tool for building development, nature preservation, and implementing the adaptation to climate change.
As a signatory of all relevant international frameworks that promote the issue of climate change, it can be expected that in the forthcoming planning practice in Serbia the adaptation measures will be binding in a way that addresses specific problems and building development.
PB - Cham : Springer Nature Switzerland
T2 - Handbook of Climate Change Management
T1 - Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park
SP - 3411
EP - 3430
DO - 10.1007/978-3-030-57281-5_296
ER - 
@inbook{
author = "Brankov, Borjan and Crnčević, Tijana and Manić, Božidar and Niković, Ana",
year = "2021",
abstract = "The issue of climate change is an integral part of urban and spatial development. Due to increasing urbanization and development within rural and natural landscapes, we are faced with various spatial demands and conflicts. However, sustainable urban and spatial regulations can improve the mitigation of climate change effects and promote adaptation.
In order to obtain needed analytical framework to identify urban and building rules that promote mitigation and adaptation for the selected case study “the educational and sports-recreational complex” within the Spatial plan of the Nature Park Zlatibor , document analyses and literature research within the planning framework for the Spatial plan in Serbia have been performed to distinguish the mitigation and adaptation background.
By addressing the urban and building rules in the context of climate change, this case study presents the planned adaptation and mitigation measures that were promoted through the spatial organization of multiple parcels, different urban land parameters, green and open spaces, the position on the parcel, maximum number of floors, energy efficiency standards, etc. Outlined urban and building rules focus on specific measures, such as energy efficiency, preserving water resources, heating and green areas, and use of natural materials in the visual appearance of buildings.
Thus, it should be assumed that spatial planning represents an important tool for building development, nature preservation, and implementing the adaptation to climate change.
As a signatory of all relevant international frameworks that promote the issue of climate change, it can be expected that in the forthcoming planning practice in Serbia the adaptation measures will be binding in a way that addresses specific problems and building development.",
publisher = "Cham : Springer Nature Switzerland",
journal = "Handbook of Climate Change Management",
booktitle = "Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park",
pages = "3411-3430",
doi = "10.1007/978-3-030-57281-5_296"
}
Brankov, B., Crnčević, T., Manić, B.,& Niković, A.. (2021). Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park. in Handbook of Climate Change Management
Cham : Springer Nature Switzerland., 3411-3430.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_296
Brankov B, Crnčević T, Manić B, Niković A. Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park. in Handbook of Climate Change Management. 2021;:3411-3430.
doi:10.1007/978-3-030-57281-5_296 .
Brankov, Borjan, Crnčević, Tijana, Manić, Božidar, Niković, Ana, "Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park" in Handbook of Climate Change Management (2021):3411-3430,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_296 . .

Zgrada Gradske uprave grada Pančeva

Brankov, Borjan

(Beograd : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2021)

TY - CHAP
AU - Brankov, Borjan
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/629
AB - Tema rada je analiza arhitekture objekta Gradske uprave u Pančevu arhitekte Kazimira Ostrogovića. Objekat Gradske uprave je deo nasleđa moderne arhitekture sa teritorije Srbije, koju je „Docomomo - Srbija“ uvrstio u registar modernog nasleđa i jedini је takav objekat iz Pančeva. Značajno je da je Gradska uprava jedan od retkih objekata u opusu arhitekte Ostrogovića za koji postoji originalna projektna i foto-dokumentaciona građa.

Istraživanje obuhvata analizu unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja prostora i specifičnih elemenata u prostoru koji doprinose ambijentalnoj vrednosti Gradske uprave (unutrašnja jednokraka stepeništa, sale, krovna terasa), kao i detalja nadsvetla na krovu velike sale, sa rešenjem krovnih prizmi. Objekat Gradske uprave u Pančevu se u okviru istraživanja upoređuje sa projektom Gradske vijećnice u Zagrebu, koji je direktan prethodnik ovog projekta i jedno od kapitalnih dela arhitekte Ostrogovića. Od tri projektovana objekta u Zagrebu izveden je samo objekat Gradske vijećnice, dok je u Pančevu projekat uprave izveden u celosti.

Istraživanje se fokusira na predstavljanje elemenata rešenja projekta Gradske uprave, koja je nedovoljno istražena, a predstavlja jedan od najznačajnijih primera moderne arhitekture u Pančevu. Rad ističe doslednost primene modernih principa u delu arhitekte Ostrogovića, koje doprinose adekvatnoj vizuelnoj predstavi i funkcionalnoj organizaciji objekta.
PB - Beograd : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
T2 - Na međi umetnosti i inženjerstva - Studije o posleratnoj arhitekturi u Beogradu i Srbiji
T1 - Zgrada Gradske uprave grada Pančeva
T1 - Pančevo City Hall
SP - 208
EP - 223
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_629
ER - 
@inbook{
author = "Brankov, Borjan",
year = "2021",
abstract = "Tema rada je analiza arhitekture objekta Gradske uprave u Pančevu arhitekte Kazimira Ostrogovića. Objekat Gradske uprave je deo nasleđa moderne arhitekture sa teritorije Srbije, koju je „Docomomo - Srbija“ uvrstio u registar modernog nasleđa i jedini је takav objekat iz Pančeva. Značajno je da je Gradska uprava jedan od retkih objekata u opusu arhitekte Ostrogovića za koji postoji originalna projektna i foto-dokumentaciona građa.

Istraživanje obuhvata analizu unutrašnjeg i spoljašnjeg uređenja prostora i specifičnih elemenata u prostoru koji doprinose ambijentalnoj vrednosti Gradske uprave (unutrašnja jednokraka stepeništa, sale, krovna terasa), kao i detalja nadsvetla na krovu velike sale, sa rešenjem krovnih prizmi. Objekat Gradske uprave u Pančevu se u okviru istraživanja upoređuje sa projektom Gradske vijećnice u Zagrebu, koji je direktan prethodnik ovog projekta i jedno od kapitalnih dela arhitekte Ostrogovića. Od tri projektovana objekta u Zagrebu izveden je samo objekat Gradske vijećnice, dok je u Pančevu projekat uprave izveden u celosti.

Istraživanje se fokusira na predstavljanje elemenata rešenja projekta Gradske uprave, koja je nedovoljno istražena, a predstavlja jedan od najznačajnijih primera moderne arhitekture u Pančevu. Rad ističe doslednost primene modernih principa u delu arhitekte Ostrogovića, koje doprinose adekvatnoj vizuelnoj predstavi i funkcionalnoj organizaciji objekta.",
publisher = "Beograd : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu",
journal = "Na međi umetnosti i inženjerstva - Studije o posleratnoj arhitekturi u Beogradu i Srbiji",
booktitle = "Zgrada Gradske uprave grada Pančeva, Pančevo City Hall",
pages = "208-223",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_629"
}
Brankov, B.. (2021). Zgrada Gradske uprave grada Pančeva. in Na međi umetnosti i inženjerstva - Studije o posleratnoj arhitekturi u Beogradu i Srbiji
Beograd : Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu., 208-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_629
Brankov B. Zgrada Gradske uprave grada Pančeva. in Na međi umetnosti i inženjerstva - Studije o posleratnoj arhitekturi u Beogradu i Srbiji. 2021;:208-223.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_629 .
Brankov, Borjan, "Zgrada Gradske uprave grada Pančeva" in Na međi umetnosti i inženjerstva - Studije o posleratnoj arhitekturi u Beogradu i Srbiji (2021):208-223,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_629 .

Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije

Pucar, Mila; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/628
AB - Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije.
AB - This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije
T1 - The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia
SP - 153
EP - 163
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2021",
abstract = "Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije., This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije, The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia",
pages = "153-163",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628"
}
Pucar, M., Brankov, B., Stanojević, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2021). Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628
Pucar M, Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M. Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources. 2021;:153-163.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .
Pucar, Mila, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije" in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources (2021):153-163,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_628 .

ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021

Ненковић-Ризнић, Марина; Максин, Марија; Симоновић Алфиревић, Сања; Крунић, Никола; Бранков, Борјан; Даниловић Христић, Наташа; Ненић, Мирјана; Гајић, Александра

(Крагујевац : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Ненковић-Ризнић, М., Максин, М., Симоновић Алфиревић, С., Крунић, Н., Бранков, Б., Даниловић Христић, Н., Ненић, М.,& Гајић, А.. (2020). ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.
Крагујевац : Удружење урбаниста Србије., 109-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753
Ненковић-Ризнић М, Максин М, Симоновић Алфиревић С, Крунић Н, Бранков Б, Даниловић Христић Н, Ненић М, Гајић А. ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.. 2020;:109-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753 .
Ненковић-Ризнић, Марина, Максин, Марија, Симоновић Алфиревић, Сања, Крунић, Никола, Бранков, Борјан, Даниловић Христић, Наташа, Ненић, Мирјана, Гајић, Александра, "ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021" in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. (2020):109-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753 .

Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER

Čolić, Nataša; Manić, Božidar; Niković, Ana; Brankov, Borjan

(Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Čolić, Nataša
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Brankov, Borjan
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/550
AB - There is global interest in the smart city, not only as an operational concept, but also as a funding mechanism of the EU Cohesion Policy, joint programs, projects and initiatives. According to the EU Commission, a smart city is a place where traditional networks and services are made more efficient with the use of digital and communication technologies, for the benefit of its inhabitants and business. Urban governance, as an instrument of integrated urban development, has an important role as a decentralization criterion in improving the smart city’s performance in more developed countries and regions. At the same time, the countries of Southeast Europe that are not members of the EU (including Serbia) are lagging in this matter. Taken that the application of urban governance in the context of a smart city can be seen as a practical novelty in Serbia, this paper presents and discusses the existing state of the art in this field. The findings presented were derived from collaborative engagement within the INTERREG project CLEVER – Co-designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience, during 2018/2019.
PB - Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије
T2 - Spatium
T1 - Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER
IS - 43
SP - 26
EP - 34
DO - https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C
ER - 
@article{
author = "Čolić, Nataša and Manić, Božidar and Niković, Ana and Brankov, Borjan",
year = "2020",
abstract = "There is global interest in the smart city, not only as an operational concept, but also as a funding mechanism of the EU Cohesion Policy, joint programs, projects and initiatives. According to the EU Commission, a smart city is a place where traditional networks and services are made more efficient with the use of digital and communication technologies, for the benefit of its inhabitants and business. Urban governance, as an instrument of integrated urban development, has an important role as a decentralization criterion in improving the smart city’s performance in more developed countries and regions. At the same time, the countries of Southeast Europe that are not members of the EU (including Serbia) are lagging in this matter. Taken that the application of urban governance in the context of a smart city can be seen as a practical novelty in Serbia, this paper presents and discusses the existing state of the art in this field. The findings presented were derived from collaborative engagement within the INTERREG project CLEVER – Co-designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience, during 2018/2019.",
publisher = "Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије",
journal = "Spatium",
title = "Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER",
number = "43",
pages = "26-34",
doi = "https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C"
}
Čolić, N., Manić, B., Niković, A.,& Brankov, B.. (2020). Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER. in Spatium
Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије.(43), 26-34.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C
Čolić N, Manić B, Niković A, Brankov B. Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER. in Spatium. 2020;(43):26-34.
doi:https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C .
Čolić, Nataša, Manić, Božidar, Niković, Ana, Brankov, Borjan, "Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER" in Spatium, no. 43 (2020):26-34,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C . .

Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Petrović, Snežana; Pucar, Mila

(Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Petrović, Snežana
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/604
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
T1 - Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
EP - 75
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Petrović, Snežana and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II",
title = "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "75",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Petrović, S.,& Pucar, M.. (2020). Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604
Nenković-Riznić M, Brankov B, Petrović S, Pucar M. Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II. 2020;:null-75.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Petrović, Snežana, Pucar, Mila, "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_604 .

Residential space as changeable and resilient polygon for future living

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/580
AB - Communities today are faced with increasingly dynamic changes in the city and especially in their residential parts. It is important to consider how much residential space and its residents have the capacity to accept or endure the different aspects of changes (climate, social, environmental, functional, etc.). Although almost all changes at the city level are focused on public service facilities and spaces, the residential segment of the city is another major function that must be adequately adapted to the change.
In this regard, the research focuses on observing changes and opportunities for achieving resilience in multi-family housing. The premise of the paper is that changes manifest and can be differently absorbed/mitigated at different spatial levels within the residential complex. The paper, through a case study of a selected urban block in Belgrade, presents an analysis of three spatial levels of resilience and transformational possibilities: (1) level of the building, (2) surrounding of the building, and (3) the residential block. The assumption of the paper is that different spatial levels are interdependent in terms of the possibility of transformation and adaptability to different types of changes. 
The analysis of thrеe spatial levels in the paper shows that the spatial organization and the qualities of Block 22 can be a good base for adapting to different changes. Combining different responses to change in those spatial levels paper will show how the community and the urban block can be more resilient and can contribute to the general resilience of the city.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020
T1 - Residential space as changeable and resilient polygon for future living
SP - 73
EP - 79
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Communities today are faced with increasingly dynamic changes in the city and especially in their residential parts. It is important to consider how much residential space and its residents have the capacity to accept or endure the different aspects of changes (climate, social, environmental, functional, etc.). Although almost all changes at the city level are focused on public service facilities and spaces, the residential segment of the city is another major function that must be adequately adapted to the change.
In this regard, the research focuses on observing changes and opportunities for achieving resilience in multi-family housing. The premise of the paper is that changes manifest and can be differently absorbed/mitigated at different spatial levels within the residential complex. The paper, through a case study of a selected urban block in Belgrade, presents an analysis of three spatial levels of resilience and transformational possibilities: (1) level of the building, (2) surrounding of the building, and (3) the residential block. The assumption of the paper is that different spatial levels are interdependent in terms of the possibility of transformation and adaptability to different types of changes. 
The analysis of thrеe spatial levels in the paper shows that the spatial organization and the qualities of Block 22 can be a good base for adapting to different changes. Combining different responses to change in those spatial levels paper will show how the community and the urban block can be more resilient and can contribute to the general resilience of the city.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020",
title = "Residential space as changeable and resilient polygon for future living",
pages = "73-79",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). Residential space as changeable and resilient polygon for future living. in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 73-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M. Residential space as changeable and resilient polygon for future living. in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020. 2020;:73-79.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580 .
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "Residential space as changeable and resilient polygon for future living" in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020 (2020):73-79,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_580 .

The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas

Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/579
AB - Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija.
AB - Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije
C3 - Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas
SP - 167
EP - 175
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija., Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije",
journal = "Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas",
pages = "167-175",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579"
}
Brankov, B., Stanojević, A., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579
Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M, Pucar M. The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources. 2020;:167-175.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579 .
Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas" in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (2020):167-175,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_579 .