Nikolić, Dušan

Link to this page

Authority KeyName Variants
0aaa06ae-abcf-43ac-95aa-c8cdcecc8aac
 • Nikolić, Dušan (3)
Projects

Author's Bibliography

Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application

Pucar, Mila; Nikolić, Dušan; Nikolić, Zoran; Simonović, Sanja

(Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nikolić, Dušan
AU - Nikolić, Zoran
AU - Simonović, Sanja
PY - 2010
UR - https://canupub.me/knjiga/alternativni-izvori-energije-i-buducnost-njihove-primjene-2010/
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/678
AB - U urbanim sredinama postoji veliki broj ravnih osunčanih površina na krovovima zgrada koje su pogodne za postavljanje fotonaponskih solarnih sistema i dobijanje obnovljive energije. Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena fotonaponskih (PV) sistema, koja je dovela do pozitivnih ekonomskih i ekoloških efekata proisteklih iz ovakvog načina dobijanja energije. Dogodile su se značajne promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada, važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u implementaciji ovih projekata. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina njihovog finansiranja. U saradnji Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije izrađen je projekat Solarne fotonaponske elektrane u cilju promocije korišćenja čistih izvora energije u urbanim sredinama. U ovom radu je prikazano idejno rešenje fotonaponske elektrane na zgradi Gradske opštine Vračar. Planirano je da maksimalna snaga fotonaponske elektrane iznosi 11,5kW. Preko trofaznog invertora sistem je povezan sa elektrodistributivnom mrežom, kojoj bi predavao višak proizvedene električne energije. U ovom radu su objašnjeni praktični problemi vezani za projektovanje arhitektonskog izgleda i energetskih instalacija ovog objekta, kao i realni problemi sa kojim se ovakvi projekti mogu sresti. Osim toga, na osnovu inostranih iskustava u radu su date smernice za primenu ovakve vrste projekata kod nas.
PB - Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
C3 - Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine
T1 - Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application
T1 - Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene
SP - 9
EP - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nikolić, Dušan and Nikolić, Zoran and Simonović, Sanja",
year = "2010",
abstract = "U urbanim sredinama postoji veliki broj ravnih osunčanih površina na krovovima zgrada koje su pogodne za postavljanje fotonaponskih solarnih sistema i dobijanje obnovljive energije. Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena fotonaponskih (PV) sistema, koja je dovela do pozitivnih ekonomskih i ekoloških efekata proisteklih iz ovakvog načina dobijanja energije. Dogodile su se značajne promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada, važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u implementaciji ovih projekata. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina njihovog finansiranja. U saradnji Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije izrađen je projekat Solarne fotonaponske elektrane u cilju promocije korišćenja čistih izvora energije u urbanim sredinama. U ovom radu je prikazano idejno rešenje fotonaponske elektrane na zgradi Gradske opštine Vračar. Planirano je da maksimalna snaga fotonaponske elektrane iznosi 11,5kW. Preko trofaznog invertora sistem je povezan sa elektrodistributivnom mrežom, kojoj bi predavao višak proizvedene električne energije. U ovom radu su objašnjeni praktični problemi vezani za projektovanje arhitektonskog izgleda i energetskih instalacija ovog objekta, kao i realni problemi sa kojim se ovakvi projekti mogu sresti. Osim toga, na osnovu inostranih iskustava u radu su date smernice za primenu ovakve vrste projekata kod nas.",
publisher = "Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti",
journal = "Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine",
title = "Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application, Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene",
pages = "9-22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678"
}
Pucar, M., Nikolić, D., Nikolić, Z.,& Simonović, S.. (2010). Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application. in Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine
Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti., 9-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678
Pucar M, Nikolić D, Nikolić Z, Simonović S. Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application. in Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine. 2010;:9-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678 .
Pucar, Mila, Nikolić, Dušan, Nikolić, Zoran, Simonović, Sanja, "Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application" in Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine (2010):9-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678 .

Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Simonović, Sanja; Nikolić, Dušan

(Beograd : Savez energetičara Jugoslavije, 2009)

TY - JOUR
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović, Sanja
AU - Nikolić, Dušan
PY - 2009
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/560
AB - Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena
fotonaponskih (PV) sistema. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji
objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne
prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre
svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina
njihovog fi nansiranja.
Kroz primere evropskih gradova i sdudije slučaja (case study) gradova Gelsenkirchena
u Nemačkoj, Gleisdorfa u Austriji i Liona u Francuskoj, rad nastoji da
ukaže na pozitivne ekonomske i ekološke efekte ovakvog načina dobijanja energije
i ukaže na značajnije promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada,
važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u
implementaciji ovih projekata.
Osim toga, na osnovu inostranih primera u radu su date smernice za primenu
ovakve vrste projekata kod nas. Prikazan je projekat solarne fotonaponske elektrane
urađen za Skupštinu opštine Vračar u Beogradu. Rad predlaže mere i akcije (od
edukacije do fi nansiranja) koje bi pomogle u realizaciji ovakve vrste projekata u
Srbiji.
AB - Photovoltaic systems have seen an expansion of their application in the past 15
years. Implementation of these systems becomes one of the standard activities in the
urban design and development processes. On the other hand, there are considerable
constraints for the application of photovoltaic systems, mainly in the legislative
area, which regulates the implementation and fi nancing of these projects. These
problems have been overcame succesfully by many European countries.
This paper tries to point to some positive economic and ecological effects of these
energy systems and present a change of the approach to design of new city districts.
Some other issues, presented in this paper are the: importance and education of experts,
participation of public and local government. The method of this paper is the
presentation of positive examples of European cities and their case studies. Some of
the cities are Gelsenkirchen (Germany), Gleisdorff (Austria), Lion (France).
Based on those experiences, the paper proposes guidelines for the local application
of these projects. An example of the solar photovoltaic plant for the Municipality of
Vračar in Belgrade is presented in detail. The paper proposes measures and actions
(from education to fi nancing) which would help in realizations of similar projects in
Serbia
PB - Beograd : Savez energetičara Jugoslavije
T2 - Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije
T1 - Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja
T1 - Possibilities of Application Photovoltaic Systems in Urban Areas - Case Studies
IS - 3-4
SP - 104
EP - 109
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_560
ER - 
@article{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Simonović, Sanja and Nikolić, Dušan",
year = "2009",
abstract = "Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena
fotonaponskih (PV) sistema. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji
objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne
prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre
svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina
njihovog fi nansiranja.
Kroz primere evropskih gradova i sdudije slučaja (case study) gradova Gelsenkirchena
u Nemačkoj, Gleisdorfa u Austriji i Liona u Francuskoj, rad nastoji da
ukaže na pozitivne ekonomske i ekološke efekte ovakvog načina dobijanja energije
i ukaže na značajnije promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada,
važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u
implementaciji ovih projekata.
Osim toga, na osnovu inostranih primera u radu su date smernice za primenu
ovakve vrste projekata kod nas. Prikazan je projekat solarne fotonaponske elektrane
urađen za Skupštinu opštine Vračar u Beogradu. Rad predlaže mere i akcije (od
edukacije do fi nansiranja) koje bi pomogle u realizaciji ovakve vrste projekata u
Srbiji., Photovoltaic systems have seen an expansion of their application in the past 15
years. Implementation of these systems becomes one of the standard activities in the
urban design and development processes. On the other hand, there are considerable
constraints for the application of photovoltaic systems, mainly in the legislative
area, which regulates the implementation and fi nancing of these projects. These
problems have been overcame succesfully by many European countries.
This paper tries to point to some positive economic and ecological effects of these
energy systems and present a change of the approach to design of new city districts.
Some other issues, presented in this paper are the: importance and education of experts,
participation of public and local government. The method of this paper is the
presentation of positive examples of European cities and their case studies. Some of
the cities are Gelsenkirchen (Germany), Gleisdorff (Austria), Lion (France).
Based on those experiences, the paper proposes guidelines for the local application
of these projects. An example of the solar photovoltaic plant for the Municipality of
Vračar in Belgrade is presented in detail. The paper proposes measures and actions
(from education to fi nancing) which would help in realizations of similar projects in
Serbia",
publisher = "Beograd : Savez energetičara Jugoslavije",
journal = "Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije",
title = "Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja, Possibilities of Application Photovoltaic Systems in Urban Areas - Case Studies",
number = "3-4",
pages = "104-109",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_560"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Simonović, S.,& Nikolić, D.. (2009). Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja. in Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije
Beograd : Savez energetičara Jugoslavije.(3-4), 104-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_560
Pucar M, Nenković-Riznić M, Simonović S, Nikolić D. Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja. in Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije. 2009;(3-4):104-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_560 .
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Simonović, Sanja, Nikolić, Dušan, "Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja" in Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije, no. 3-4 (2009):104-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_560 .

Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Simonović, Sanja; Nikolić, Dušan

(Beograd : Društvo urbanista Beograda, 2008)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović, Sanja
AU - Nikolić, Dušan
PY - 2008
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/695
AB - Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena fotonaponskih (PV) sistema. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvojnim procesima gradova. Iako se ne može očekivati da primena ovih sistema bude na listi prioriteta urbanog razvoja, ipak, s druge strane može značajno doprineti rešavanju sistemskih energetskih problema u gradovima. 
Međutim, postoje i značajne prepreke za implementaciju ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina njihovog finansiranja. 
Kroz primere evropskih gradova i sdudije slučaja (case study) gradova Gelsenkirchena u Nemačkoj, Gleisdorfa u Austriji i Liona u Francuskoj, rad nastoji da ukaže na pozitivne ekonomske i ekološke efekte ovakvog načina dobijanja energije i ukaže na značajnije promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada, važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u implementaciji ovih projekata. 
Osim toga, na osnovu inostranih primera u radu su date smernice za implementaciju ovakve vrste projekata kod nas. Prikazan je projekat solarne fotonaponske elektrane urađen za Skupštinu opštine Vračar u Beogradu. Rad predlaže mere i akcije (od edukacije do finansiranja) koje bi pomogle u realizaciji ovakve vrste projekata u Srbiji.
PB - Beograd : Društvo urbanista Beograda
C3 - Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost– integracija dezintegracija grada
T1 - Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti
SP - 247
EP - 266
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_695
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Simonović, Sanja and Nikolić, Dušan",
year = "2008",
abstract = "Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena fotonaponskih (PV) sistema. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvojnim procesima gradova. Iako se ne može očekivati da primena ovih sistema bude na listi prioriteta urbanog razvoja, ipak, s druge strane može značajno doprineti rešavanju sistemskih energetskih problema u gradovima. 
Međutim, postoje i značajne prepreke za implementaciju ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina njihovog finansiranja. 
Kroz primere evropskih gradova i sdudije slučaja (case study) gradova Gelsenkirchena u Nemačkoj, Gleisdorfa u Austriji i Liona u Francuskoj, rad nastoji da ukaže na pozitivne ekonomske i ekološke efekte ovakvog načina dobijanja energije i ukaže na značajnije promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada, važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u implementaciji ovih projekata. 
Osim toga, na osnovu inostranih primera u radu su date smernice za implementaciju ovakve vrste projekata kod nas. Prikazan je projekat solarne fotonaponske elektrane urađen za Skupštinu opštine Vračar u Beogradu. Rad predlaže mere i akcije (od edukacije do finansiranja) koje bi pomogle u realizaciji ovakve vrste projekata u Srbiji.",
publisher = "Beograd : Društvo urbanista Beograda",
journal = "Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost– integracija dezintegracija grada",
title = "Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti",
pages = "247-266",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_695"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Simonović, S.,& Nikolić, D.. (2008). Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti. in Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost– integracija dezintegracija grada
Beograd : Društvo urbanista Beograda., 247-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_695
Pucar M, Nenković-Riznić M, Simonović S, Nikolić D. Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti. in Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost– integracija dezintegracija grada. 2008;:247-266.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_695 .
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Simonović, Sanja, Nikolić, Dušan, "Primena fotonaponskih sistema u funkciji urbanog razvoja-svetska iskustva i lokalne mogućnosti" in Zbornik radova nacionalnog naučnog skupa: Nova urbanost– integracija dezintegracija grada (2008):247-266,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_695 .