Nikolić, Zoran

Link to this page

Authority KeyName Variants
f6b3add4-0f9a-4426-b98e-4fd732b5d559
 • Nikolić, Zoran (1)
Projects

Author's Bibliography

Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application

Pucar, Mila; Nikolić, Dušan; Nikolić, Zoran; Simonović, Sanja

(Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2010)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nikolić, Dušan
AU - Nikolić, Zoran
AU - Simonović, Sanja
PY - 2010
UR - https://canupub.me/knjiga/alternativni-izvori-energije-i-buducnost-njihove-primjene-2010/
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/678
AB - U urbanim sredinama postoji veliki broj ravnih osunčanih površina na krovovima zgrada koje su pogodne za postavljanje fotonaponskih solarnih sistema i dobijanje obnovljive energije. Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena fotonaponskih (PV) sistema, koja je dovela do pozitivnih ekonomskih i ekoloških efekata proisteklih iz ovakvog načina dobijanja energije. Dogodile su se značajne promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada, važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u implementaciji ovih projekata. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina njihovog finansiranja. U saradnji Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije izrađen je projekat Solarne fotonaponske elektrane u cilju promocije korišćenja čistih izvora energije u urbanim sredinama. U ovom radu je prikazano idejno rešenje fotonaponske elektrane na zgradi Gradske opštine Vračar. Planirano je da maksimalna snaga fotonaponske elektrane iznosi 11,5kW. Preko trofaznog invertora sistem je povezan sa elektrodistributivnom mrežom, kojoj bi predavao višak proizvedene električne energije. U ovom radu su objašnjeni praktični problemi vezani za projektovanje arhitektonskog izgleda i energetskih instalacija ovog objekta, kao i realni problemi sa kojim se ovakvi projekti mogu sresti. Osim toga, na osnovu inostranih iskustava u radu su date smernice za primenu ovakve vrste projekata kod nas.
PB - Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
C3 - Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine
T1 - Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application
T1 - Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene
SP - 9
EP - 22
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nikolić, Dušan and Nikolić, Zoran and Simonović, Sanja",
year = "2010",
abstract = "U urbanim sredinama postoji veliki broj ravnih osunčanih površina na krovovima zgrada koje su pogodne za postavljanje fotonaponskih solarnih sistema i dobijanje obnovljive energije. Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena fotonaponskih (PV) sistema, koja je dovela do pozitivnih ekonomskih i ekoloških efekata proisteklih iz ovakvog načina dobijanja energije. Dogodile su se značajne promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada, važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u implementaciji ovih projekata. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina njihovog finansiranja. U saradnji Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije izrađen je projekat Solarne fotonaponske elektrane u cilju promocije korišćenja čistih izvora energije u urbanim sredinama. U ovom radu je prikazano idejno rešenje fotonaponske elektrane na zgradi Gradske opštine Vračar. Planirano je da maksimalna snaga fotonaponske elektrane iznosi 11,5kW. Preko trofaznog invertora sistem je povezan sa elektrodistributivnom mrežom, kojoj bi predavao višak proizvedene električne energije. U ovom radu su objašnjeni praktični problemi vezani za projektovanje arhitektonskog izgleda i energetskih instalacija ovog objekta, kao i realni problemi sa kojim se ovakvi projekti mogu sresti. Osim toga, na osnovu inostranih iskustava u radu su date smernice za primenu ovakve vrste projekata kod nas.",
publisher = "Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti",
journal = "Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine",
title = "Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application, Fotonaponski sistemi u urbanim sredinama povezani na distributivnu mrežu i primer njihove primene",
pages = "9-22",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678"
}
Pucar, M., Nikolić, D., Nikolić, Z.,& Simonović, S.. (2010). Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application. in Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine
Budva : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti., 9-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678
Pucar M, Nikolić D, Nikolić Z, Simonović S. Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application. in Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine. 2010;:9-22.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678 .
Pucar, Mila, Nikolić, Dušan, Nikolić, Zoran, Simonović, Sanja, "Photovoltaic on-grid systems in urban areas and examples of their application" in Alternativni izvori energije i budućnost njihove primene. Radovi sa stručnog skupa održanog u Budvi 8. i 9. oktobra 2009. godine (2010):9-22,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_678 .