Petrović, Snežana

Link to this page

Authority KeyName Variants
fdecff7c-cc65-433f-a2ef-893520f018bd
 • Petrović, Snežana (9)
Projects

Author's Bibliography

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.

Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Petrović, Snežana; Pucar, Mila

(Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Petrović, Snežana
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/604
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
T1 - Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
EP - 75
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Petrović, Snežana and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II",
title = "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "75"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Petrović, S.,& Pucar, M.. (2020). Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade..
Nenković-Riznić M, Brankov B, Petrović S, Pucar M. Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II. 2020;:null-75..
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Petrović, Snežana, Pucar, Mila, "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II (2020).

Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/567
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art
C3 - Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
T1 - Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
SP - 483
EP - 491
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art",
journal = "Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings",
title = "Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "483-491"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2020). Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art., 483-491.
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M, Petrović S. Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings. 2020;:483-491..
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings (2020):483-491.

Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja; Videnović, Tijana

(Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Videnović, Tijana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/590
AB - Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа.
AB - The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.
PB - Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
C3 - Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
T1 - Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change
T1 - Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене
SP - 222
EP - 234
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja and Videnović, Tijana",
year = "2019",
abstract = "Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа., The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.",
publisher = "Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda",
journal = "Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives",
title = "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change, Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене",
pages = "222-234"
}
Pucar, M., Petrović, S., Simonović Alfirević, S.,& Videnović, T.. (2019). Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda., 222-234.
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S, Videnović T. Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives. 2019;:222-234..
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, Videnović, Tijana, "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change" in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives (2019):222-234.

Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade

Dimitrijević Marković, Svetlana; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Tiranë : Flesh, 2019)

TY - CONF
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/589
AB - Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial cultural and historic ensemble of outstanding value "Topčider". The Sugar Factory is a monument of industrial development of the country and urban development of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. In order to preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole
PB - Tiranë : Flesh
C3 - IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book
T1 - Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade
SP - 293
EP - 300
ER - 
@conference{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial cultural and historic ensemble of outstanding value "Topčider". The Sugar Factory is a monument of industrial development of the country and urban development of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. In order to preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole",
publisher = "Tiranë : Flesh",
journal = "IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book",
title = "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade",
pages = "293-300"
}
Dimitrijević Marković, S., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2019). Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book
Tiranë : Flesh., 293-300.
Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S. Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book. 2019;:293-300..
Dimitrijević Marković, Svetlana, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade" in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book (2019):293-300.

Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS), 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/562
AB - Illegal construction in terms of its size and harmful consequences is a risk regarding to
the development goals of Serbia and must be solved by mitigation measures and
adequate management. Part of the illegal buildings in protected natural and historical
areas should be demolished with all the consequences it will produce in economic,
social and environmental terms, but which will, on the other hand, defend the general
interest that is unquestionable. The other part of illegal construction, much larger, can
be kept under certain conditions of the legal framework envisaged for this purpose. In
case of the entire settlements developed by spontaneous settling in the marginal city
areas with unappropriated land purpose and the rights of use, there was a gradual
urbanization that prompted the renewal of such settlements and the recovery of harmful
consequences in the wider environment. On the example of the Altina 2 settlement, this
paper explains the genesis and causes of the settlement development on the agricultural
land and the subsequent urban regeneration, performed for a long time at the initiative
of the settlement inhabitants and with the great efforts of the local community and the
City of Belgrade. The results of the subsequent mitigation of the harmful consequences
of illegal construction were analyzed in this case, as well as the individual and general
interests based on the Detailed urban plan Altina 2. The concluding observations
estimate the subsequent urbanization as a compulsory solution in which the harm
caused by illegal construction only partially mitigates, but the general interest is
subsequently and to a certain extent established. It also indicates importance of the
opportune spatial planning and the preparation of locations for residential and
commercial buildings, according to the commercial market requirements, as well as the
categories of socially vulnerable groups, with the aim to make an end of illegal
construction in the future.
AB - Nelegalna gradnja po svojim razmerama i štetnim posledicama predstavlja rizik u odnosu na razvojne ciljeve Srbije i kao takva mora biti rešavana merama ublažavanja i adekvatnog upravljanja. Deo nelegalno podignutih objekata u zaštićenim prirodnim i istorijskim celinama mora biti srušen sa svim posledicama koje će to proizvesti u ekonomskom, socijalnom I ekološkom smislu, ali kojima će biti odbranjen opšti interes kao neupitan. Drugi deo nelegalne gradnje, mnogo većeg obima, može biti zadržan pod odredjenim uslovima prilagodjavanja zakonskom okviru predvidjenim u tu svrhu. U slučaju čitavih naselja, nastalih spontanim naseljavanjem rubnih gradskih područja na zemljištu neadekvatne namene i sa spornim statusom prava korišćenja, vremenom je dolazilo do naknadne urbanizacije kojom je pokušana obnova takvih naselja i sanacija štetnih posledica po šire okruženje. Na primeru naselja Altina2 prikazana je geneza i uzroci nastanka naselja na tada poljoprivrednom zemljištu i naknadna urbanistička sanacija obavljana u dužem periodu na inicijativu stanovnika naselja i uz velike napore lokalne zajednice i Grada Beograda. Analizirani su rezultati naknadnog ublažavanja štetnih posledica nelegalne gradnje u ovom slučaju i ostvareni pojedinačni i opšti interesi zasnovani na planskom aktu DUP Altina2. Zaključna razmatranja ocenjuju naknadnu urbanizaciju kao iznudjeno rešenje kojim se nastale štete od nelegalne gradnje samo delimično ublažavaju, ali se opšti interes naknadno i u odredjenoj meri ipak uspostavlja. Takodje se ukazuje na značaj blagovremenog prostornog planiranja i pripreme lokacija za izgradnju objekata stambene i poslovne namene prilagodjene zahtevima komercijalnog tržišta, ali i kategorijama socijano ugroženih grupa, a sve sa ciljem potpunog zaustavljanja nelegalne gradnje ubuduće.
PB - Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)
C3 - Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"
T1 - Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade
T1 - Urbana obnova kao iznuđeno rešenje legalizacije bespravne gradnje na primeru naselja Altina 2 u Beogradu
SP - 350
EP - 358
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Illegal construction in terms of its size and harmful consequences is a risk regarding to
the development goals of Serbia and must be solved by mitigation measures and
adequate management. Part of the illegal buildings in protected natural and historical
areas should be demolished with all the consequences it will produce in economic,
social and environmental terms, but which will, on the other hand, defend the general
interest that is unquestionable. The other part of illegal construction, much larger, can
be kept under certain conditions of the legal framework envisaged for this purpose. In
case of the entire settlements developed by spontaneous settling in the marginal city
areas with unappropriated land purpose and the rights of use, there was a gradual
urbanization that prompted the renewal of such settlements and the recovery of harmful
consequences in the wider environment. On the example of the Altina 2 settlement, this
paper explains the genesis and causes of the settlement development on the agricultural
land and the subsequent urban regeneration, performed for a long time at the initiative
of the settlement inhabitants and with the great efforts of the local community and the
City of Belgrade. The results of the subsequent mitigation of the harmful consequences
of illegal construction were analyzed in this case, as well as the individual and general
interests based on the Detailed urban plan Altina 2. The concluding observations
estimate the subsequent urbanization as a compulsory solution in which the harm
caused by illegal construction only partially mitigates, but the general interest is
subsequently and to a certain extent established. It also indicates importance of the
opportune spatial planning and the preparation of locations for residential and
commercial buildings, according to the commercial market requirements, as well as the
categories of socially vulnerable groups, with the aim to make an end of illegal
construction in the future., Nelegalna gradnja po svojim razmerama i štetnim posledicama predstavlja rizik u odnosu na razvojne ciljeve Srbije i kao takva mora biti rešavana merama ublažavanja i adekvatnog upravljanja. Deo nelegalno podignutih objekata u zaštićenim prirodnim i istorijskim celinama mora biti srušen sa svim posledicama koje će to proizvesti u ekonomskom, socijalnom I ekološkom smislu, ali kojima će biti odbranjen opšti interes kao neupitan. Drugi deo nelegalne gradnje, mnogo većeg obima, može biti zadržan pod odredjenim uslovima prilagodjavanja zakonskom okviru predvidjenim u tu svrhu. U slučaju čitavih naselja, nastalih spontanim naseljavanjem rubnih gradskih područja na zemljištu neadekvatne namene i sa spornim statusom prava korišćenja, vremenom je dolazilo do naknadne urbanizacije kojom je pokušana obnova takvih naselja i sanacija štetnih posledica po šire okruženje. Na primeru naselja Altina2 prikazana je geneza i uzroci nastanka naselja na tada poljoprivrednom zemljištu i naknadna urbanistička sanacija obavljana u dužem periodu na inicijativu stanovnika naselja i uz velike napore lokalne zajednice i Grada Beograda. Analizirani su rezultati naknadnog ublažavanja štetnih posledica nelegalne gradnje u ovom slučaju i ostvareni pojedinačni i opšti interesi zasnovani na planskom aktu DUP Altina2. Zaključna razmatranja ocenjuju naknadnu urbanizaciju kao iznudjeno rešenje kojim se nastale štete od nelegalne gradnje samo delimično ublažavaju, ali se opšti interes naknadno i u odredjenoj meri ipak uspostavlja. Takodje se ukazuje na značaj blagovremenog prostornog planiranja i pripreme lokacija za izgradnju objekata stambene i poslovne namene prilagodjene zahtevima komercijalnog tržišta, ali i kategorijama socijano ugroženih grupa, a sve sa ciljem potpunog zaustavljanja nelegalne gradnje ubuduće.",
publisher = "Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)",
journal = "Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"",
title = "Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade, Urbana obnova kao iznuđeno rešenje legalizacije bespravne gradnje na primeru naselja Altina 2 u Beogradu",
pages = "350-358"
}
Pucar, M., Petrović, S.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade. in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"
Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)., 350-358.
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S. Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade. in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019". 2019;:350-358..
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, "Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade" in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019" (2019):350-358.

Cities adaptation to the climate change by using green building principles

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Petrović, Snežana; Stojković, Milena

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2018)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Petrović, Snežana
AU - Stojković, Milena
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/369
AB - The paper will analyse some of the concepts and principles of green building in the context of cities adaptation to climate change, which could be applied more in Serbia in the future. Having in mind the problem and their impact on the adaptation, mitigation and resilience of cities to the new changes two different approaches have being considered.
The first approach considers the city area as an environment defined through plans on a different level that integrates defining rules and tools for adapting to climate change. The second direction is focused on the impact of independent projects, which can be the initiators of adaptation to climate change on a wider scale.
The paper will present two case studies from Belgrade, Serbia. The first one is the “Study of the possibility of installing solar photovoltaic panels on a flat roof of the market in Blok 44 in New Belgrade", whose investor is “JKP Gradske pijace” (PE City markets), The second study analyses the competition entry for the former Beobanka building in Zeleni venac, Belgrade. The project’s aim
was to determine the possible ways of integrating the principles of green building in the processes of adaptation of existing buildings to new uses.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
PB - Niš : Urban Planning Cluster
C3 - Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia
T1 - Cities adaptation to the climate change by using green building principles
SP - 121
EP - 130
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Petrović, Snežana and Stojković, Milena",
year = "2018",
abstract = "The paper will analyse some of the concepts and principles of green building in the context of cities adaptation to climate change, which could be applied more in Serbia in the future. Having in mind the problem and their impact on the adaptation, mitigation and resilience of cities to the new changes two different approaches have being considered.
The first approach considers the city area as an environment defined through plans on a different level that integrates defining rules and tools for adapting to climate change. The second direction is focused on the impact of independent projects, which can be the initiators of adaptation to climate change on a wider scale.
The paper will present two case studies from Belgrade, Serbia. The first one is the “Study of the possibility of installing solar photovoltaic panels on a flat roof of the market in Blok 44 in New Belgrade", whose investor is “JKP Gradske pijace” (PE City markets), The second study analyses the competition entry for the former Beobanka building in Zeleni venac, Belgrade. The project’s aim
was to determine the possible ways of integrating the principles of green building in the processes of adaptation of existing buildings to new uses.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Niš : Urban Planning Cluster",
journal = "Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia",
title = "Cities adaptation to the climate change by using green building principles",
pages = "121-130"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Petrović, S.,& Stojković, M.. (2018). Cities adaptation to the climate change by using green building principles. in Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 121-130.
Pucar M, Nenković-Riznić M, Brankov B, Petrović S, Stojković M. Cities adaptation to the climate change by using green building principles. in Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia. 2018;:121-130..
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Petrović, Snežana, Stojković, Milena, "Cities adaptation to the climate change by using green building principles" in Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia (2018):121-130.

Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni, 2018)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/368
AB - Natural and technological disasters in the European countries have caused significant loss of life and damage to
structures and infrastructure, which has led to the ratification of conventions at world level in the field of disaster
preparedness (Hyogo Framework for Action and Sendai Framework for Disaster Risk Management).These strategies
were also adopted at the lower levels of national decision-making in order to establish risk reduction and control on
acceptable level. Since disasters can cause severe hazards on social infrastructure (healthcare facilities, schools etc.),
these objects should be specifically treated in urban and spatial plans in terms of resilience-improvement.
This paper presents methodology of Hospital Safety Index (HSI) adapted for the territory of Western Balkan
countries, on the case study of seismic risk zone in the Kolubara Region in Serbia. This zone has history of seismic
hazards, which have led to implementation of numerous spatial and urban plans for renovation and application of new
measures in risk reduction.
Main goal of the paper is to implement HSI as new methodology in spatial and urban planning, not only on healthcare
facilities, but also on the wider network of social infrastructure that were and still are jeopardized by seismic risk.
Also, the paper proposes measures and potential interventions for improvement of healthcare facilities in seismically
vulnerable region of Kolubara, based on HSI.
PB - Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni
C3 - Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC
T1 - Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia
SP - 82
EP - 91
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2018",
abstract = "Natural and technological disasters in the European countries have caused significant loss of life and damage to
structures and infrastructure, which has led to the ratification of conventions at world level in the field of disaster
preparedness (Hyogo Framework for Action and Sendai Framework for Disaster Risk Management).These strategies
were also adopted at the lower levels of national decision-making in order to establish risk reduction and control on
acceptable level. Since disasters can cause severe hazards on social infrastructure (healthcare facilities, schools etc.),
these objects should be specifically treated in urban and spatial plans in terms of resilience-improvement.
This paper presents methodology of Hospital Safety Index (HSI) adapted for the territory of Western Balkan
countries, on the case study of seismic risk zone in the Kolubara Region in Serbia. This zone has history of seismic
hazards, which have led to implementation of numerous spatial and urban plans for renovation and application of new
measures in risk reduction.
Main goal of the paper is to implement HSI as new methodology in spatial and urban planning, not only on healthcare
facilities, but also on the wider network of social infrastructure that were and still are jeopardized by seismic risk.
Also, the paper proposes measures and potential interventions for improvement of healthcare facilities in seismically
vulnerable region of Kolubara, based on HSI.",
publisher = "Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni",
journal = "Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC",
title = "Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia",
pages = "82-91"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2018). Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia. in Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC
Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni., 82-91.
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M, Petrović S. Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia. in Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC. 2018;:82-91..
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia" in Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC (2018):82-91.