Niković, Ana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-5900-6667
 • Niković, Ana (32)
 • Никовић, Ана (6)
 • Bogdanov, Ana (5)
 • Богданов, Ана (2)
 • Niković, Ana S. (1)

Author's Bibliography

Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира

Никовић, Ана; Манић, Божидар

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Никовић, Ана
AU - Манић, Божидар
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/619
AB - Скорија искуства у изради планских докумената указују на то да у регулаторном оквиру заштите културног наслеђа у Србији недостају елементи којима се афирмише просторна димензија наслеђа. То се манифестује кроз: неадекватан третман околине заштићених непокретних културних добара (НКД), недовољно учешће просторних културно-историјских целина у укупном броју регистрованих НКД, непрепознавање важних категорија културног наслеђа у складу са савременим конзерваторским приступима. Поред научне и стручне јавности, проблем препознају и надлежне институције заштите НКД, које указују на негативне ефекте њиховог маргинализованог положаја у процесу одлучивања о простору. Неки заводи примењују унапређену методологију и укључују у своје базе података не само регистрована НКД, већ и низ просторних целина кроз инструмент претходне заштите. Такође, у неким планским документима примењује се инструмент урбанистичке заштите којим се обухватају вредни објекти и целине који се рекогносцирају на терену. Уместо оваквих приступа, који су утемељени на појединачним праксама заштите и ставовима обрађивача планова, потребно је унапредити и применити уједначен приступ на читавој територији Србије, у чијој основи би били интердисциплинарна сарадња, интегративна заштита простора и успостављање равнотеже између планског развоја и заштите културног наслеђа.
AB - Recent experiences in developing the planning documents indicate that the regulatory fra¬mework for the protection of cultural heritage in Serbia lacks elements that affirm the spatial dimension of heritage. This is manifested through: inadequate treatment of the surroundings of protected immovable cultural property (ICP), the insufficient share of spatial cultural and historical units in the total number of registered ICP non-recognition of important categories of cultural heritage in accordance with contemporary conservation approaches. The institu¬tions in charge of the protection of the ICP recognize these problems and also indicate the negative effects of their marginalized position in the process of space creation and mana¬gement. Some of the institutions apply improved methodologies and include in their data collections not only registered cultural properties but also a wider range of spatial entities through the instrument of prior protection. Also, in some planning documents, the instrument of urban protection is applied, which includes valuable objects and units that are identified in situ. Instead of such approaches based on individual attitudes, it is necessary to improve and apply a uniform approach on the entire territory of Serbia based on interdisciplinary cooperation, protection of space and establishing a balance between planning, development and protection of cultural heritage.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова. XI научностручна конференција са међународним учешћем
T1 - Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира
T1 - Spatial dimension of the cultural heritage protection in Serbia: a contribution to the improvement of the institutional and legislative framework
SP - 346
EP - 358
ER - 
@conference{
author = "Никовић, Ана and Манић, Божидар",
year = "2021",
abstract = "Скорија искуства у изради планских докумената указују на то да у регулаторном оквиру заштите културног наслеђа у Србији недостају елементи којима се афирмише просторна димензија наслеђа. То се манифестује кроз: неадекватан третман околине заштићених непокретних културних добара (НКД), недовољно учешће просторних културно-историјских целина у укупном броју регистрованих НКД, непрепознавање важних категорија културног наслеђа у складу са савременим конзерваторским приступима. Поред научне и стручне јавности, проблем препознају и надлежне институције заштите НКД, које указују на негативне ефекте њиховог маргинализованог положаја у процесу одлучивања о простору. Неки заводи примењују унапређену методологију и укључују у своје базе података не само регистрована НКД, већ и низ просторних целина кроз инструмент претходне заштите. Такође, у неким планским документима примењује се инструмент урбанистичке заштите којим се обухватају вредни објекти и целине који се рекогносцирају на терену. Уместо оваквих приступа, који су утемељени на појединачним праксама заштите и ставовима обрађивача планова, потребно је унапредити и применити уједначен приступ на читавој територији Србије, у чијој основи би били интердисциплинарна сарадња, интегративна заштита простора и успостављање равнотеже између планског развоја и заштите културног наслеђа., Recent experiences in developing the planning documents indicate that the regulatory fra¬mework for the protection of cultural heritage in Serbia lacks elements that affirm the spatial dimension of heritage. This is manifested through: inadequate treatment of the surroundings of protected immovable cultural property (ICP), the insufficient share of spatial cultural and historical units in the total number of registered ICP non-recognition of important categories of cultural heritage in accordance with contemporary conservation approaches. The institu¬tions in charge of the protection of the ICP recognize these problems and also indicate the negative effects of their marginalized position in the process of space creation and mana¬gement. Some of the institutions apply improved methodologies and include in their data collections not only registered cultural properties but also a wider range of spatial entities through the instrument of prior protection. Also, in some planning documents, the instrument of urban protection is applied, which includes valuable objects and units that are identified in situ. Instead of such approaches based on individual attitudes, it is necessary to improve and apply a uniform approach on the entire territory of Serbia based on interdisciplinary cooperation, protection of space and establishing a balance between planning, development and protection of cultural heritage.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова. XI научностручна конференција са међународним учешћем",
title = "Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира, Spatial dimension of the cultural heritage protection in Serbia: a contribution to the improvement of the institutional and legislative framework",
pages = "346-358"
}
Никовић, А.,& Манић, Б.. (2021). Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира. in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова. XI научностручна конференција са међународним учешћем
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 346-358.
Никовић А, Манић Б. Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира. in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова. XI научностручна конференција са међународним учешћем. 2021;:346-358..
Никовић, Ана, Манић, Божидар, "Просторна димензија заштите културног наслеђа у Србији: Прилог унапређењу институционалног и правног оквира" in Градитељско наслеђе и урбанизам : зборник радова. XI научностручна конференција са међународним учешћем (2021):346-358.

Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER

Čolić, Nataša; Manić, Božidar; Niković, Ana; Brankov, Borjan

(Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Čolić, Nataša
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Brankov, Borjan
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/550
AB - There is global interest in the smart city, not only as an operational concept, but also as a funding mechanism of the EU Cohesion Policy, joint programs, projects and initiatives. According to the EU Commission, a smart city is a place where traditional networks and services are made more efficient with the use of digital and communication technologies, for the benefit of its inhabitants and business. Urban governance, as an instrument of integrated urban development, has an important role as a decentralization criterion in improving the smart city’s performance in more developed countries and regions. At the same time, the countries of Southeast Europe that are not members of the EU (including Serbia) are lagging in this matter. Taken that the application of urban governance in the context of a smart city can be seen as a practical novelty in Serbia, this paper presents and discusses the existing state of the art in this field. The findings presented were derived from collaborative engagement within the INTERREG project CLEVER – Co-designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience, during 2018/2019.
PB - Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије
T2 - Spatium
T1 - Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER
IS - 43
SP - 26
EP - 34
DO - https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C
ER - 
@article{
author = "Čolić, Nataša and Manić, Božidar and Niković, Ana and Brankov, Borjan",
year = "2020",
abstract = "There is global interest in the smart city, not only as an operational concept, but also as a funding mechanism of the EU Cohesion Policy, joint programs, projects and initiatives. According to the EU Commission, a smart city is a place where traditional networks and services are made more efficient with the use of digital and communication technologies, for the benefit of its inhabitants and business. Urban governance, as an instrument of integrated urban development, has an important role as a decentralization criterion in improving the smart city’s performance in more developed countries and regions. At the same time, the countries of Southeast Europe that are not members of the EU (including Serbia) are lagging in this matter. Taken that the application of urban governance in the context of a smart city can be seen as a practical novelty in Serbia, this paper presents and discusses the existing state of the art in this field. The findings presented were derived from collaborative engagement within the INTERREG project CLEVER – Co-designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience, during 2018/2019.",
publisher = "Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије",
journal = "Spatium",
title = "Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER",
number = "43",
pages = "26-34",
doi = "https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C"
}
Čolić, N., Manić, B., Niković, A.,& Brankov, B.. (2020). Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER. in Spatium
Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије.(43), 26-34.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C
Čolić N, Manić B, Niković A, Brankov B. Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER. in Spatium. 2020;(43):26-34.
doi:https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C .
Čolić, Nataša, Manić, Božidar, Niković, Ana, Brankov, Borjan, "Grasping the framework for the urban governance of smart cities in Serbia. The case of INTERREG SMF project CLEVER" in Spatium, no. 43 (2020):26-34,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT2043026C . .

Climate change adaptation within urban planning in Serbia

Crnčević, Tijana; Niković, Ana; Manić, Božidar

(2020)

TY - CONF
AU - Crnčević, Tijana
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/607
C3 - CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance
T1 - Climate change adaptation within urban planning in Serbia
ER - 
@conference{
author = "Crnčević, Tijana and Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2020",
journal = "CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance",
title = "Climate change adaptation within urban planning in Serbia"
}
Crnčević, T., Niković, A.,& Manić, B.. (2020). Climate change adaptation within urban planning in Serbia. in CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance.
Crnčević T, Niković A, Manić B. Climate change adaptation within urban planning in Serbia. in CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance. 2020;..
Crnčević, Tijana, Niković, Ana, Manić, Božidar, "Climate change adaptation within urban planning in Serbia" in CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance (2020).

Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035

Niković, Ana; Manić, Božidar

(Vienna : CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning, 2020)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/593
AB - In accordance with international documents, European regulations and standards, recent documents of spatial and urban planning in Serbia promote the objectives of an integrative and territorial approach for the protection and planning of cultural heritage. This is intended as a cross-institutional, cross-sectoral approach and extending the scope of the protection of single monuments to wider spatial entities. Institutional and legal frameworks of the cultural heritage protection and planning have not yet been harmonised with international recommendations and do not support achieving these goals. Cultural Property Law (1994) is still in force and does not recognise the categories of cultural landscape (although the European Landscape Convention was ratified in Serbia in 2011) and of urban landscape (as the UNESCO's Recommendation on the Historic Urban Landscape from 2011 has not been ratified yet, although the scientific and professional community has been acquainted with it). In accordance with the current law, single monuments dominate the structure of the Central Registry of immovable cultural properties. Considering that registration is not legally binding, there is a lack of additional research to recognise the architectural and urban heritage that is not under institutional protection. This has resulted in the decline of valuable buildings and ensembles, including entire urban settlements that represent important constituents of the cultural and urban identity of Serbia. Furthermore, Reports on the Implementation of the Spatial Plan of the Republic of Serbia from 2010 point to an unequal spatial distribution of registered cultural goods, which is not related to the factual cultural and historical importance of certain areas, but to the degree of economic development and the activity of certain regional protection services. This sets an additional task for the planning documents on enhanced urban protection measures in these areas. The preparation of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035 is underway, which affirms that cultural heritage is a resource of sustainable development as well as of national, regional and urban identity as one of the general objectives of spatial development. This paper is a summary of an initial analysis of the draft plan. It indicates the need to establish a common platform for the protection, planning and sustainable use of cultural heritage in Serbia. This platform should act on three main levels, firstly gathering data on cultural properties; secondly compounding all formal and informal documents relating to cultural heritage, especially s regards its spatial dimension; and last but not least, inolving a wide range of participants in the protection, planning and management of cultural heritage.
PB - Vienna : CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning
C3 - Proceedings of the 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society REAL CORP 2020: Shaping Urban Change. Livable City Regions for the 21st Century
T1 - Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035
SP - 107
EP - 115
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2020",
abstract = "In accordance with international documents, European regulations and standards, recent documents of spatial and urban planning in Serbia promote the objectives of an integrative and territorial approach for the protection and planning of cultural heritage. This is intended as a cross-institutional, cross-sectoral approach and extending the scope of the protection of single monuments to wider spatial entities. Institutional and legal frameworks of the cultural heritage protection and planning have not yet been harmonised with international recommendations and do not support achieving these goals. Cultural Property Law (1994) is still in force and does not recognise the categories of cultural landscape (although the European Landscape Convention was ratified in Serbia in 2011) and of urban landscape (as the UNESCO's Recommendation on the Historic Urban Landscape from 2011 has not been ratified yet, although the scientific and professional community has been acquainted with it). In accordance with the current law, single monuments dominate the structure of the Central Registry of immovable cultural properties. Considering that registration is not legally binding, there is a lack of additional research to recognise the architectural and urban heritage that is not under institutional protection. This has resulted in the decline of valuable buildings and ensembles, including entire urban settlements that represent important constituents of the cultural and urban identity of Serbia. Furthermore, Reports on the Implementation of the Spatial Plan of the Republic of Serbia from 2010 point to an unequal spatial distribution of registered cultural goods, which is not related to the factual cultural and historical importance of certain areas, but to the degree of economic development and the activity of certain regional protection services. This sets an additional task for the planning documents on enhanced urban protection measures in these areas. The preparation of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035 is underway, which affirms that cultural heritage is a resource of sustainable development as well as of national, regional and urban identity as one of the general objectives of spatial development. This paper is a summary of an initial analysis of the draft plan. It indicates the need to establish a common platform for the protection, planning and sustainable use of cultural heritage in Serbia. This platform should act on three main levels, firstly gathering data on cultural properties; secondly compounding all formal and informal documents relating to cultural heritage, especially s regards its spatial dimension; and last but not least, inolving a wide range of participants in the protection, planning and management of cultural heritage.",
publisher = "Vienna : CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning",
journal = "Proceedings of the 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society REAL CORP 2020: Shaping Urban Change. Livable City Regions for the 21st Century",
title = "Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035",
pages = "107-115"
}
Niković, A.,& Manić, B.. (2020). Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035. in Proceedings of the 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society REAL CORP 2020: Shaping Urban Change. Livable City Regions for the 21st Century
Vienna : CORP – Competence Center of Urban and Regional Planning., 107-115.
Niković A, Manić B. Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035. in Proceedings of the 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society REAL CORP 2020: Shaping Urban Change. Livable City Regions for the 21st Century. 2020;:107-115..
Niković, Ana, Manić, Božidar, "Building a Common Platform: Integrative and Territorial Approach to Planning Cultural Heritage within the Framework of the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2021-2035" in Proceedings of the 25th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society REAL CORP 2020: Shaping Urban Change. Livable City Regions for the 21st Century (2020):107-115.

О пројекту CLEVER – Cо-Designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience

Manić, Božidar; Čolić, Nataša; Niković, Ana; Brankov, Borjan

(Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Čolić, Nataša
AU - Niković, Ana
AU - Brankov, Borjan
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/532
PB - Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије
T2 - Архитектура и Урбанизам
T1 - О пројекту CLEVER – Cо-Designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience
SP - 88
EP - 89
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Čolić, Nataša and Niković, Ana and Brankov, Borjan",
year = "2019",
publisher = "Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и Урбанизам",
title = "О пројекту CLEVER – Cо-Designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience",
pages = "88-89"
}
Manić, B., Čolić, N., Niković, A.,& Brankov, B.. (2019). О пројекту CLEVER – Cо-Designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience. in Архитектура и Урбанизам
Београд : Институт за Архитектуру и Урбанизам Србије., 88-89.
Manić B, Čolić N, Niković A, Brankov B. О пројекту CLEVER – Cо-Designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience. in Архитектура и Урбанизам. 2019;:88-89..
Manić, Božidar, Čolić, Nataša, Niković, Ana, Brankov, Borjan, "О пројекту CLEVER – Cо-Designing Smart Local Solutions for Exploiting Values and Enhancing Resilience" in Архитектура и Урбанизам (2019):88-89.

Publishing and spatial planning - the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981)

Milinković, Milena; Petrić, Jasna; Niković, Ana

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Milinković, Milena
AU - Petrić, Jasna
AU - Niković, Ana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/541
AB - This paper emphasises the role of people who have been employed at the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia as well as a number of its external associates in the development of spatial planning in Serbia. It highlights the significance of the publishing role of the Institute, which goes hand in hand with its work on scientific research and professional projects, with a special focus on the journal Savremene urbanističke teme (Engl. Contemporary Urban Themes), one of its five serial publications. This journal is significant because it published analytical and study articles, translations, critical reviews, and reviews of important achievements in urban and spatial planning at a time when spatial planning in Serbia was still in its pioneering phase, which resulted in the launch of ambitious projects with a wider social impact. The important contribution of this paper is the bibliography of the journal Savremene urbanističke teme, as well as four accompanying registers that present all of the authors of its texts and all of the published titles.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Publishing and spatial planning - the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981)
IS - 42
SP - 23
EP - 34
DO - 10.2298/SPAT1942023M
ER - 
@article{
author = "Milinković, Milena and Petrić, Jasna and Niković, Ana",
year = "2019",
abstract = "This paper emphasises the role of people who have been employed at the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia as well as a number of its external associates in the development of spatial planning in Serbia. It highlights the significance of the publishing role of the Institute, which goes hand in hand with its work on scientific research and professional projects, with a special focus on the journal Savremene urbanističke teme (Engl. Contemporary Urban Themes), one of its five serial publications. This journal is significant because it published analytical and study articles, translations, critical reviews, and reviews of important achievements in urban and spatial planning at a time when spatial planning in Serbia was still in its pioneering phase, which resulted in the launch of ambitious projects with a wider social impact. The important contribution of this paper is the bibliography of the journal Savremene urbanističke teme, as well as four accompanying registers that present all of the authors of its texts and all of the published titles.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Publishing and spatial planning - the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981)",
number = "42",
pages = "23-34",
doi = "10.2298/SPAT1942023M"
}
Milinković, M., Petrić, J.,& Niković, A.. (2019). Publishing and spatial planning - the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981). in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(42), 23-34.
https://doi.org/10.2298/SPAT1942023M
Milinković M, Petrić J, Niković A. Publishing and spatial planning - the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981). in Spatium. 2019;(42):23-34.
doi:10.2298/SPAT1942023M .
Milinković, Milena, Petrić, Jasna, Niković, Ana, "Publishing and spatial planning - the driving role of the institute through the prism of the journal Savremene urbanističke teme (1961-1981)" in Spatium, no. 42 (2019):23-34,
https://doi.org/10.2298/SPAT1942023M . .

Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија

Милинковић, Милена; Никовић, Ана; Петрић, Јасна

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Милинковић, Милена
AU - Никовић, Ана
AU - Петрић, Јасна
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/506
AB - У раду се приказује део издавачке делатности Института која се одвијала у периоду 1961–1975. године, у виду часописа Зборник радова у коме су поглавито представљане архитектонске и урбанистичке реализације на простору тадашње Југославије. Циљ је упознавање научне и стручне јавности, а нарочито младих истраживача, са значајем и садржајем овог часописа, те се у раду врши његова анализа, што је резултирало израдом његове библиографије. Посебан допринос овог рада чине пет пратећих регистара (регистар наслова, именски, предметни, географски и хронолошки), који заједно са библиографијом представљају исцрпан извор информација. Додатно, потенцира се значај објављивања текстова о савременим архитектонским и урбанистичким реализацијама које омогућава информисаност, едукацију и документовање промена у изграђеном окружењу.
AB - The paper presents a part of the publishing activity of the Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia that took place in the period 1961–1975, in the form of a journal Zbornik radova, which mainly presents architectural and urban realizations in the area of former Yugoslavia. The aim is to get acquainted with the scientific and professional public, especially young researchers with the significance and content of this journal. With that aim, the five accompanying registers (register of titles, names, topics, geographical and chronological) are given which, together with bibliography, represent a full source of information. It is important to establish the continuity in presenting the contemporary architectural and urban realizations in Serbia – which contributes to informing, educating and documenting the changes in the built environment.
AB - U radu se prikazuje deo izdavačke delatnosti Instituta koja se odvijala u periodu 1961–1975. godine, u vidu časopisa Zbornik radova u kome su poglavito predstavlјane arhitektonske i urbanističke realizacije na prostoru tadašnje Jugoslavije. Cilј je upoznavanje naučne i stručne javnosti, a naročito mladih istraživača, sa značajem i sadržajem ovog časopisa, te se u radu vrši njegova analiza, što je rezultiralo izradom njegove bibliografije. Poseban doprinos ovog rada čine pet pratećih registara (registar naslova, imenski, predmetni, geografski i hronološki), koji zajedno sa bibliografijom predstavlјaju iscrpan izvor informacija. Dodatno, potencira se značaj objavlјivanja tekstova o savremenim arhitektonskim i urbanističkim realizacijama koje omogućava informisanost, edukaciju i dokumentovanje promena u izgrađenom okruženju.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија
T1 - Analysis and bibliography of the journal Zbornik radova (1961-1975)
T1 - Časopis Zbornik radova (1961-1975): analiza i bibliografija
IS - 48
SP - 7
EP - 18
DO - 10.5937/a-u0-22139
ER - 
@article{
author = "Милинковић, Милена and Никовић, Ана and Петрић, Јасна",
year = "2019",
abstract = "У раду се приказује део издавачке делатности Института која се одвијала у периоду 1961–1975. године, у виду часописа Зборник радова у коме су поглавито представљане архитектонске и урбанистичке реализације на простору тадашње Југославије. Циљ је упознавање научне и стручне јавности, а нарочито младих истраживача, са значајем и садржајем овог часописа, те се у раду врши његова анализа, што је резултирало израдом његове библиографије. Посебан допринос овог рада чине пет пратећих регистара (регистар наслова, именски, предметни, географски и хронолошки), који заједно са библиографијом представљају исцрпан извор информација. Додатно, потенцира се значај објављивања текстова о савременим архитектонским и урбанистичким реализацијама које омогућава информисаност, едукацију и документовање промена у изграђеном окружењу., The paper presents a part of the publishing activity of the Institute of Architecture and Urban&Spatial Planning of Serbia that took place in the period 1961–1975, in the form of a journal Zbornik radova, which mainly presents architectural and urban realizations in the area of former Yugoslavia. The aim is to get acquainted with the scientific and professional public, especially young researchers with the significance and content of this journal. With that aim, the five accompanying registers (register of titles, names, topics, geographical and chronological) are given which, together with bibliography, represent a full source of information. It is important to establish the continuity in presenting the contemporary architectural and urban realizations in Serbia – which contributes to informing, educating and documenting the changes in the built environment., U radu se prikazuje deo izdavačke delatnosti Instituta koja se odvijala u periodu 1961–1975. godine, u vidu časopisa Zbornik radova u kome su poglavito predstavlјane arhitektonske i urbanističke realizacije na prostoru tadašnje Jugoslavije. Cilј je upoznavanje naučne i stručne javnosti, a naročito mladih istraživača, sa značajem i sadržajem ovog časopisa, te se u radu vrši njegova analiza, što je rezultiralo izradom njegove bibliografije. Poseban doprinos ovog rada čine pet pratećih registara (registar naslova, imenski, predmetni, geografski i hronološki), koji zajedno sa bibliografijom predstavlјaju iscrpan izvor informacija. Dodatno, potencira se značaj objavlјivanja tekstova o savremenim arhitektonskim i urbanističkim realizacijama koje omogućava informisanost, edukaciju i dokumentovanje promena u izgrađenom okruženju.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија, Analysis and bibliography of the journal Zbornik radova (1961-1975), Časopis Zbornik radova (1961-1975): analiza i bibliografija",
number = "48",
pages = "7-18",
doi = "10.5937/a-u0-22139"
}
Милинковић, М., Никовић, А.,& Петрић, Ј.. (2019). Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(48), 7-18.
https://doi.org/10.5937/a-u0-22139
Милинковић М, Никовић А, Петрић Ј. Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија. in Архитектура и урбанизам. 2019;(48):7-18.
doi:10.5937/a-u0-22139 .
Милинковић, Милена, Никовић, Ана, Петрић, Јасна, "Часопис Зборник радова (1961-1975): анализа и библиографија" in Архитектура и урбанизам, no. 48 (2019):7-18,
https://doi.org/10.5937/a-u0-22139 . .

Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac

Crnčević, Tijana; Niković, Ana; Manić, Božidar

(Cham : Springer, 2019)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/605
AB - This paper, by presenting the case study of the General Regulation Plan,
provides an overview of the potentials and limitations of the planning system regarding
adaptation in the context of urban planning in the Republic of Serbia. The spatial
coverage of the Plan includes the central/urban and peri-urban area of the city of
Požarevac, within which various land uses are represented. In addition to housing,
commercial and industrial facilities, green infrastructure, as well as other land uses,
agriculture is also presented. Taking into consideration the specificity of the Plan
area, the paper presents measures that promote adaptation, with special emphasis on
the green infrastructure, the water system, energy efficiency and the urban structure.
Thus, one of the measures promoted by this Plan is the reservation of the space for
raising fast-growing forests, building green roofs and walls and as well developing
and expanding of the water drainage system network. In accordance with the current
legal and planning basis, within the conclusions that this work stresses is that, even
in an incomplete legal and planning framework, there are real possibilities for the
inclusion of adaptive measures in the process of urban planning.
PB - Cham : Springer
T2 - Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change
T1 - Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac
SP - 229
EP - 244
DO - 10.1007/978-3-030-03383-5
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2019",
abstract = "This paper, by presenting the case study of the General Regulation Plan,
provides an overview of the potentials and limitations of the planning system regarding
adaptation in the context of urban planning in the Republic of Serbia. The spatial
coverage of the Plan includes the central/urban and peri-urban area of the city of
Požarevac, within which various land uses are represented. In addition to housing,
commercial and industrial facilities, green infrastructure, as well as other land uses,
agriculture is also presented. Taking into consideration the specificity of the Plan
area, the paper presents measures that promote adaptation, with special emphasis on
the green infrastructure, the water system, energy efficiency and the urban structure.
Thus, one of the measures promoted by this Plan is the reservation of the space for
raising fast-growing forests, building green roofs and walls and as well developing
and expanding of the water drainage system network. In accordance with the current
legal and planning basis, within the conclusions that this work stresses is that, even
in an incomplete legal and planning framework, there are real possibilities for the
inclusion of adaptive measures in the process of urban planning.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change",
booktitle = "Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac",
pages = "229-244",
doi = "10.1007/978-3-030-03383-5"
}
Crnčević, T., Niković, A.,& Manić, B.. (2019). Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac. in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change
Cham : Springer., 229-244.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5
Crnčević T, Niković A, Manić B. Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac. in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change. 2019;:229-244.
doi:10.1007/978-3-030-03383-5 .
Crnčević, Tijana, Niković, Ana, Manić, Božidar, "Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac" in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change (2019):229-244,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5 . .
2

Plan generalne regulacije – osnovni regulacioni plan? / General Regulation Plan - Basic Regulatory Plan?

Manić, Božidar; Niković, Ana; Majhenšek, Katarina

(Beograd : Udruženje urbanista Srbije, 2019)

TY - CONF
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Majhenšek, Katarina
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/499
AB - U radu se razmatra sadržaj i karakter plana generalne regulacije, kao posebne vrste urbanističkog plana, te njegova pozicija u pravnom okviru urbanističke regulacije u Srbiji XIX, XX veka i danas. Prema najskorijim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, on postaje osnovni regulacioni plan, što implicira da se na najvećem delu planskog obuhvata može sprovoditi neposredno, bez obaveze dalje urbanističke razrade. Imajući u vidu da obuhvat ovih planova često čine cela naselja, u praksi se javlja problem nesprovodljivosti planova generalne regulacije, s obzirom da se kroz planske smernice nedovoljno prepoznaje heterogenost fizičke strukture i specifičnost pojedinih urbanističkih celina.
AB - The paper discusses the content and character of the general regulation plan and its position in the legal framework of urban regulation in Serbia up to date. The latest Law on Planning and Construction promotes it as the basic regulatory plan, implying the direct implementation without developing the detailed regulation plans for certain parts of the planned area. Having that the planned area subsumes entire settlements, the difficulties in the implementation of general regulation plans are related with the fact that the planning guidelines do not recognize the heterogeneity of the physical structure and the specificity of certain urban entities.
PB - Beograd : Udruženje urbanista Srbije
C3 - Urbanističko planiranje u novom zakonu: objašnjenja, iskustva i želje ; Analiza primene novog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti; nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - geosrbija, novi sadržaji; RGZ - ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata ; Budućnost je pred nama! Kakva je?
T1 - Plan generalne regulacije – osnovni regulacioni plan? / General Regulation Plan - Basic Regulatory Plan?
SP - 43
EP - 52
ER - 
@conference{
author = "Manić, Božidar and Niković, Ana and Majhenšek, Katarina",
year = "2019",
abstract = "U radu se razmatra sadržaj i karakter plana generalne regulacije, kao posebne vrste urbanističkog plana, te njegova pozicija u pravnom okviru urbanističke regulacije u Srbiji XIX, XX veka i danas. Prema najskorijim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, on postaje osnovni regulacioni plan, što implicira da se na najvećem delu planskog obuhvata može sprovoditi neposredno, bez obaveze dalje urbanističke razrade. Imajući u vidu da obuhvat ovih planova često čine cela naselja, u praksi se javlja problem nesprovodljivosti planova generalne regulacije, s obzirom da se kroz planske smernice nedovoljno prepoznaje heterogenost fizičke strukture i specifičnost pojedinih urbanističkih celina., The paper discusses the content and character of the general regulation plan and its position in the legal framework of urban regulation in Serbia up to date. The latest Law on Planning and Construction promotes it as the basic regulatory plan, implying the direct implementation without developing the detailed regulation plans for certain parts of the planned area. Having that the planned area subsumes entire settlements, the difficulties in the implementation of general regulation plans are related with the fact that the planning guidelines do not recognize the heterogeneity of the physical structure and the specificity of certain urban entities.",
publisher = "Beograd : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "Urbanističko planiranje u novom zakonu: objašnjenja, iskustva i želje ; Analiza primene novog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti; nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - geosrbija, novi sadržaji; RGZ - ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata ; Budućnost je pred nama! Kakva je?",
title = "Plan generalne regulacije – osnovni regulacioni plan? / General Regulation Plan - Basic Regulatory Plan?",
pages = "43-52"
}
Manić, B., Niković, A.,& Majhenšek, K.. (2019). Plan generalne regulacije – osnovni regulacioni plan? / General Regulation Plan - Basic Regulatory Plan?. in Urbanističko planiranje u novom zakonu: objašnjenja, iskustva i želje ; Analiza primene novog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti; nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - geosrbija, novi sadržaji; RGZ - ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata ; Budućnost je pred nama! Kakva je?
Beograd : Udruženje urbanista Srbije., 43-52.
Manić B, Niković A, Majhenšek K. Plan generalne regulacije – osnovni regulacioni plan? / General Regulation Plan - Basic Regulatory Plan?. in Urbanističko planiranje u novom zakonu: objašnjenja, iskustva i želje ; Analiza primene novog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti; nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - geosrbija, novi sadržaji; RGZ - ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata ; Budućnost je pred nama! Kakva je?. 2019;:43-52..
Manić, Božidar, Niković, Ana, Majhenšek, Katarina, "Plan generalne regulacije – osnovni regulacioni plan? / General Regulation Plan - Basic Regulatory Plan?" in Urbanističko planiranje u novom zakonu: objašnjenja, iskustva i želje ; Analiza primene novog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti; nacionalna infrastruktura geoprostornih podataka - geosrbija, novi sadržaji; RGZ - ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata ; Budućnost je pred nama! Kakva je? (2019):43-52.

Understanding place in Serbia

Niković, Ana; Roter-Blagojević, Mirjana

(Int Seminar Urban Form, Chicago, 2018)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/306
PB - Int Seminar Urban Form, Chicago
T2 - Urban Morphology
T1 - Understanding place in Serbia
VL - 22
IS - 1
SP - 78
EP - 79
UR - Konv_317
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2018",
publisher = "Int Seminar Urban Form, Chicago",
journal = "Urban Morphology",
title = "Understanding place in Serbia",
volume = "22",
number = "1",
pages = "78-79",
url = "Konv_317"
}
Niković, A.,& Roter-Blagojević, M.. (2018). Understanding place in Serbia. in Urban Morphology
Int Seminar Urban Form, Chicago., 22(1), 78-79.
Konv_317
Niković A, Roter-Blagojević M. Understanding place in Serbia. in Urban Morphology. 2018;22(1):78-79.
Konv_317 .
Niković, Ana, Roter-Blagojević, Mirjana, "Understanding place in Serbia" in Urban Morphology, 22, no. 1 (2018):78-79,
Konv_317 .
1

A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia

Niković, Ana; Manić, Božidar

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/360
AB - This paper analyses the methodology of drawing up urban plans in Serbia and identifies the effects of their implementation on the quality of built environment. It points out that certain negative effects and problems in spatial development could be related to the absence of the concept of form in planning, or to the lack of direction in the process of developing physical structure through planning guidelines. The analysis of the planning documentation shows that the approach to planning is either too general, disregarding the specificities of the location, or too deterministic, manifested in the rigidly defined building rules that do not allow for diversity in architectural design. It can be concluded that this situation is facilitated by the fact that neither the Law nor the current context of planning support research in planning which would include a systematic existing situation analysis, spatial verification of planning solutions and introduction of parameters of quality in construction, in addition to the current predominantly quantitative ones. On the other hand, this paper points to up-to-date research in the area of urban morphology and contributions to the education of researchers and professionals which could improve planning methodology, and consequently the existing urban practice in Serbia.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Spatium
T1 - A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia
IS - 40
SP - 18
EP - 24
DO - 10.2298/SPAT1840018N
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2018",
abstract = "This paper analyses the methodology of drawing up urban plans in Serbia and identifies the effects of their implementation on the quality of built environment. It points out that certain negative effects and problems in spatial development could be related to the absence of the concept of form in planning, or to the lack of direction in the process of developing physical structure through planning guidelines. The analysis of the planning documentation shows that the approach to planning is either too general, disregarding the specificities of the location, or too deterministic, manifested in the rigidly defined building rules that do not allow for diversity in architectural design. It can be concluded that this situation is facilitated by the fact that neither the Law nor the current context of planning support research in planning which would include a systematic existing situation analysis, spatial verification of planning solutions and introduction of parameters of quality in construction, in addition to the current predominantly quantitative ones. On the other hand, this paper points to up-to-date research in the area of urban morphology and contributions to the education of researchers and professionals which could improve planning methodology, and consequently the existing urban practice in Serbia.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Spatium",
title = "A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia",
number = "40",
pages = "18-24",
doi = "10.2298/SPAT1840018N"
}
Niković, A.,& Manić, B.. (2018). A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia. in Spatium
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.(40), 18-24.
https://doi.org/10.2298/SPAT1840018N
Niković A, Manić B. A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia. in Spatium. 2018;(40):18-24.
doi:10.2298/SPAT1840018N .
Niković, Ana, Manić, Božidar, "A Possibility of Introducing the Concept of Form Into Urban Planning in Serbia" in Spatium, no. 40 (2018):18-24,
https://doi.org/10.2298/SPAT1840018N . .
4
3

The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia

Niković, Ana; Manić, Božidar

(Niš : University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture, 2018)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/348
AB - Serbia is characterized by rich cultural heritage and cultural diversity, as well as a developed system of protecting cultural property. The current trend is that of a constant increase in the number of registered cultural properties under protection. Urban settlements in Serbia are characterized by specific typological characteristics and recognizable architectural typologies that are valuable architectural heritage as well as an urban identity factor. Together, protected cultural property and architectural heritage belong to a wider concept of urban heritage in the sense that it is understood in modern charters on the protection of cultural heritage (HUL). The primary starting point of the paper is that the law and plans in Serbia must become more sensitive to the context. In addition to protecting registered property, the protection of buildings and other objects that are not cultural heritage should also be introduced. However, current planning practice in Serbia does not sufficiently recognize cultural heritage in the wider sense of urban heritage, nor does it affirm it as an important resource for sustainable development. By analyzing the planning context, the problems and challenges in terms of institutional, legal and governance frameworks, as well as planning methodologies, can be identified. The paper is a contribution to the contextual analysis within the National Strategy for the Sustainable and Integral Urban Development of Serbia (currently developing within wider team of experts), with the aim of affirming the cultural potential of Serbia and incorporating the topic of cultural heritage as a resource for sustainable development into Serbia’s development programs and projects.
PB - Niš : University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture
T2 - Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
T1 - The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia
VL - 16
IS - 3
SP - 449
EP - 463
DO - 10.2298/FUACE180710021N
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2018",
abstract = "Serbia is characterized by rich cultural heritage and cultural diversity, as well as a developed system of protecting cultural property. The current trend is that of a constant increase in the number of registered cultural properties under protection. Urban settlements in Serbia are characterized by specific typological characteristics and recognizable architectural typologies that are valuable architectural heritage as well as an urban identity factor. Together, protected cultural property and architectural heritage belong to a wider concept of urban heritage in the sense that it is understood in modern charters on the protection of cultural heritage (HUL). The primary starting point of the paper is that the law and plans in Serbia must become more sensitive to the context. In addition to protecting registered property, the protection of buildings and other objects that are not cultural heritage should also be introduced. However, current planning practice in Serbia does not sufficiently recognize cultural heritage in the wider sense of urban heritage, nor does it affirm it as an important resource for sustainable development. By analyzing the planning context, the problems and challenges in terms of institutional, legal and governance frameworks, as well as planning methodologies, can be identified. The paper is a contribution to the contextual analysis within the National Strategy for the Sustainable and Integral Urban Development of Serbia (currently developing within wider team of experts), with the aim of affirming the cultural potential of Serbia and incorporating the topic of cultural heritage as a resource for sustainable development into Serbia’s development programs and projects.",
publisher = "Niš : University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture",
journal = "Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering",
title = "The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia",
volume = "16",
number = "3",
pages = "449-463",
doi = "10.2298/FUACE180710021N"
}
Niković, A.,& Manić, B.. (2018). The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Nis, Faculty of Civil Engineering and Architecture., 16(3), 449-463.
https://doi.org/10.2298/FUACE180710021N
Niković A, Manić B. The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. 2018;16(3):449-463.
doi:10.2298/FUACE180710021N .
Niković, Ana, Manić, Božidar, "The Challenges of Planning in the Field of Cultural Heritage in Serbia" in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 16, no. 3 (2018):449-463,
https://doi.org/10.2298/FUACE180710021N . .

Morphological framework of the historical town: theory and practice of city-building

Niković, Ana; Manić, Božidar

(Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2017)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/355
AB - Complex urban form of the historical or traditional town has been one of the central research topics in urban morphology - as an important source of information on the developmental processes and the spatial models resulting from them. „Morphological framework“ is one of the key concepts in urban morphology which describes the empirical reality of the traditional town and helps understanding of interdependence between urban processes and urban forms. Additionaly, it stands as a broader theoretical framework where other relevant terms and definitions can be placed, which contributes to the consolidation of knowledge of the traditional town and its urban form. This paper draws attention to the possibilities of applying urban morphology theory in the practice of architectural and urban designing and planning of historical towns. It brings up the connections of contemporary approaches in the urban conservation with urban planning and urban morphology. Also it points out to the several examples of urbomorphological studies for historical areas development with special emphasize on its applicability in the case of Serbia. By using urbomorphological approach to the study of the historical town’s urban form, it is possible to relate historical data and descriptions to planning prescriptions and guidelines for the town’s future development. To this end, active relationship between urban conservation and urban designing and planning is required, where urban morphology can pave the way for making a common scientific and professional platform.
AB - Сложена урбана форма историјског или традиционалног града представља једну од централних истраживачких тема урбане морфологије – као важан извор информација о развојним процесима у граду и просторним моделима који резултују из њих. „Морфолошки оквир“ представља један од кључних концепата у урбаној морфологији који описује емпиријску реалност традиционалног града и помаже разумевању међузависности између урбаних процеса и урбаних форми. Додатно, он представља шири и обухватни теоријски оквир у који се могу пласирати остали релевантни концепти и дефиниције, а што помаже консолидацији знања о традиционалном граду и његовој урбаној форми. У раду се указује на могућности примене урбане морфологије у пракси архитектонско-урбанистичког пројектовања и планирања историјских градова. Истичу се елементи који повезују савремене приступе урбаној конзервацији са урбаним планирањем и урбаном морфологијом. Такође се наводе примери урбоморфолошких студија за историјска подручја са посебним нагласком на њихову применљивост у нашој средини. Путем коришћења урбоморфолошког приступа при студији урбане форме традиционалног града могуће је премостити јаз између конзерваторских препорука и аналитичко-дескриптивних студија простора, са једне стране и праксе планирања и управљања простором, са друге. У том смислу, сазнања урбане морфологије могу бити знацајан ослонац на путу ка усклађивању урбане конзервације и урбаног планирања у савременом развоју историјских градова.
PB - Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
PB - Sremski Karlovci : Opština Sremski Karlovci
C3 - Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова
T1 - Morphological framework of the historical town: theory and practice of city-building
SP - 31
EP - 39
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2017",
abstract = "Complex urban form of the historical or traditional town has been one of the central research topics in urban morphology - as an important source of information on the developmental processes and the spatial models resulting from them. „Morphological framework“ is one of the key concepts in urban morphology which describes the empirical reality of the traditional town and helps understanding of interdependence between urban processes and urban forms. Additionaly, it stands as a broader theoretical framework where other relevant terms and definitions can be placed, which contributes to the consolidation of knowledge of the traditional town and its urban form. This paper draws attention to the possibilities of applying urban morphology theory in the practice of architectural and urban designing and planning of historical towns. It brings up the connections of contemporary approaches in the urban conservation with urban planning and urban morphology. Also it points out to the several examples of urbomorphological studies for historical areas development with special emphasize on its applicability in the case of Serbia. By using urbomorphological approach to the study of the historical town’s urban form, it is possible to relate historical data and descriptions to planning prescriptions and guidelines for the town’s future development. To this end, active relationship between urban conservation and urban designing and planning is required, where urban morphology can pave the way for making a common scientific and professional platform., Сложена урбана форма историјског или традиционалног града представља једну од централних истраживачких тема урбане морфологије – као важан извор информација о развојним процесима у граду и просторним моделима који резултују из њих. „Морфолошки оквир“ представља један од кључних концепата у урбаној морфологији који описује емпиријску реалност традиционалног града и помаже разумевању међузависности између урбаних процеса и урбаних форми. Додатно, он представља шири и обухватни теоријски оквир у који се могу пласирати остали релевантни концепти и дефиниције, а што помаже консолидацији знања о традиционалном граду и његовој урбаној форми. У раду се указује на могућности примене урбане морфологије у пракси архитектонско-урбанистичког пројектовања и планирања историјских градова. Истичу се елементи који повезују савремене приступе урбаној конзервацији са урбаним планирањем и урбаном морфологијом. Такође се наводе примери урбоморфолошких студија за историјска подручја са посебним нагласком на њихову применљивост у нашој средини. Путем коришћења урбоморфолошког приступа при студији урбане форме традиционалног града могуће је премостити јаз између конзерваторских препорука и аналитичко-дескриптивних студија простора, са једне стране и праксе планирања и управљања простором, са друге. У том смислу, сазнања урбане морфологије могу бити знацајан ослонац на путу ка усклађивању урбане конзервације и урбаног планирања у савременом развоју историјских градова.",
publisher = "Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremski Karlovci : Opština Sremski Karlovci",
journal = "Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова",
title = "Morphological framework of the historical town: theory and practice of city-building",
pages = "31-39"
}
Niković, A.,& Manić, B.. (2017). Morphological framework of the historical town: theory and practice of city-building. in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова
Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture., 31-39.
Niković A, Manić B. Morphological framework of the historical town: theory and practice of city-building. in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова. 2017;:31-39..
Niković, Ana, Manić, Božidar, "Morphological framework of the historical town: theory and practice of city-building" in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова (2017):31-39.

150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat

Niković, Ana; Manić, Božidar; Roter-Blagojević, Mirjana

(Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2017)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/385
AB - The next year it will be 150 years of the first proposal for the regulation of the
„Belgrade’s Town in a Moat“ - the oldest urban entity in Belgrade recognized by the same
name in the current Master Plan of Belgrade. It was developed by Emilijan Josimovic,
who is considered as the first Serbian urbanist and who gave detailed description of
the plan in his book ’Explanation of the Proposal for the Regulation of the Belgrade’s
Town Part Lying in a Moat’. The book was published in 1867. with its main aim to give
recommendations for urban development of Belgrade’s town. Josimovic’s plan emerged
at the same time when for a number of cities in Western Europe – Barcelona, Vienna,
Budapest, Amsterdam the extensions of their territories beyond the original boundaries
were planned. It was a general trend of modernization and urbanization which in the
case of Belgrade could be considered as a specific type of transformation from oriental to
modern European town. Josimovic’s proposal envisages the regulation and transformation
of a street system by its conversion from irregular matrice into a regular, orthogonal block
structure which would enable consistent development, implementation of infrastructure
and traffc facilities. The urban matrice created according to the Josimovic’s plan has
maintained up to date and served as the basis for the development of elements of physical
structure that makes the main substance of the today’s protected Historical Core of
Belgrade. Considering the far-reaching contributions of Josimovic’s work, we remind the
scientific and professional community on this important anniversary, hoping that series
of activities during 2017. will contribute to revealing of Josimovic’s work, especially by
giving it a contemporary perspective.
AB - Наредне, 2017. године, напуниће се тачно 150 година од доношења предлога за први регулациони план за Београд, односно његов део који се данас приближно поклапа са границама најстарије урбанистичке целине у Београду - Вароши у шанцу. Аутор овог предлога и плана је Емилијан Јосимовић, који даје детаљно образложење плана у књизи под називом „Објашњење предлога за регулисање оног дела вароши Београда што лежи у шанцу, са једним литографским планом”. Јосимовићева књига изашла је 1867. године, са основним циљем да се за оријенталну варош Београд дају смернице за урбани развој у складу са тада модерним европским тенденцијама. Јосимовићев план појавио се у исто време када се за велики број западноевропских градова - Барселону, Беч, Будимпешту, Амстердам, доносе планови проширења првобитних граница града, у складу са општим трендом урбанизације, која је у случају Београда имала специфичан облик трансформације из оријенталне вароши у европски модеран град. Јосимовић је најпре предложио регулисање и трансформисање урбане матрице од неправилне мреже улица у правилну, ортогоналну, блоковску структуру која би омогућила усклађен развој, пласирање инфраструктуре и функционисање саобраћајне мреже. Улична матрица која је касније формирана на основу Јосимовићевог плана одржала се у великој мери до данас и послужила као основа за развој физичке структуре која данас чини основни елемент заштићеног Историјског језгра Београда. Имајући у виду значај и далекосежне последице Јосимовићевог дела, подсећамо научну и стручну јавност на важност овог јубилеја, у нади да ће низ активности током 2017. године допринети оживљавању Јосимовићевог дела.
PB - Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
PB - Sremski Karlovci : Opština Sremski Karlovci
C3 - Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова
T1 - 150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat
T1 - 150 година од Јосимовићевог предлога за регулисање београдске вароши у шанцу
SP - 594
EP - 597
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2017",
abstract = "The next year it will be 150 years of the first proposal for the regulation of the
„Belgrade’s Town in a Moat“ - the oldest urban entity in Belgrade recognized by the same
name in the current Master Plan of Belgrade. It was developed by Emilijan Josimovic,
who is considered as the first Serbian urbanist and who gave detailed description of
the plan in his book ’Explanation of the Proposal for the Regulation of the Belgrade’s
Town Part Lying in a Moat’. The book was published in 1867. with its main aim to give
recommendations for urban development of Belgrade’s town. Josimovic’s plan emerged
at the same time when for a number of cities in Western Europe – Barcelona, Vienna,
Budapest, Amsterdam the extensions of their territories beyond the original boundaries
were planned. It was a general trend of modernization and urbanization which in the
case of Belgrade could be considered as a specific type of transformation from oriental to
modern European town. Josimovic’s proposal envisages the regulation and transformation
of a street system by its conversion from irregular matrice into a regular, orthogonal block
structure which would enable consistent development, implementation of infrastructure
and traffc facilities. The urban matrice created according to the Josimovic’s plan has
maintained up to date and served as the basis for the development of elements of physical
structure that makes the main substance of the today’s protected Historical Core of
Belgrade. Considering the far-reaching contributions of Josimovic’s work, we remind the
scientific and professional community on this important anniversary, hoping that series
of activities during 2017. will contribute to revealing of Josimovic’s work, especially by
giving it a contemporary perspective., Наредне, 2017. године, напуниће се тачно 150 година од доношења предлога за први регулациони план за Београд, односно његов део који се данас приближно поклапа са границама најстарије урбанистичке целине у Београду - Вароши у шанцу. Аутор овог предлога и плана је Емилијан Јосимовић, који даје детаљно образложење плана у књизи под називом „Објашњење предлога за регулисање оног дела вароши Београда што лежи у шанцу, са једним литографским планом”. Јосимовићева књига изашла је 1867. године, са основним циљем да се за оријенталну варош Београд дају смернице за урбани развој у складу са тада модерним европским тенденцијама. Јосимовићев план појавио се у исто време када се за велики број западноевропских градова - Барселону, Беч, Будимпешту, Амстердам, доносе планови проширења првобитних граница града, у складу са општим трендом урбанизације, која је у случају Београда имала специфичан облик трансформације из оријенталне вароши у европски модеран град. Јосимовић је најпре предложио регулисање и трансформисање урбане матрице од неправилне мреже улица у правилну, ортогоналну, блоковску структуру која би омогућила усклађен развој, пласирање инфраструктуре и функционисање саобраћајне мреже. Улична матрица која је касније формирана на основу Јосимовићевог плана одржала се у великој мери до данас и послужила као основа за развој физичке структуре која данас чини основни елемент заштићеног Историјског језгра Београда. Имајући у виду значај и далекосежне последице Јосимовићевог дела, подсећамо научну и стручну јавност на важност овог јубилеја, у нади да ће низ активности током 2017. године допринети оживљавању Јосимовићевог дела.",
publisher = "Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremski Karlovci : Opština Sremski Karlovci",
journal = "Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова",
title = "150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat, 150 година од Јосимовићевог предлога за регулисање београдске вароши у шанцу",
pages = "594-597"
}
Niković, A., Manić, B.,& Roter-Blagojević, M.. (2017). 150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat. in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова
Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture., 594-597.
Niković A, Manić B, Roter-Blagojević M. 150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat. in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова. 2017;:594-597..
Niković, Ana, Manić, Božidar, Roter-Blagojević, Mirjana, "150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat" in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова (2017):594-597.

Report on the Serbian Network of Urban Morphology

Niković, Ana

(Int Seminar Urban Form, Chicago, 2017)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/291
PB - Int Seminar Urban Form, Chicago
T2 - Urban Morphology
T1 - Report on the Serbian Network of Urban Morphology
VL - 21
IS - 2
SP - 186
EP - 187
UR - Konv_308
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana",
year = "2017",
publisher = "Int Seminar Urban Form, Chicago",
journal = "Urban Morphology",
title = "Report on the Serbian Network of Urban Morphology",
volume = "21",
number = "2",
pages = "186-187",
url = "Konv_308"
}
Niković, A.. (2017). Report on the Serbian Network of Urban Morphology. in Urban Morphology
Int Seminar Urban Form, Chicago., 21(2), 186-187.
Konv_308
Niković A. Report on the Serbian Network of Urban Morphology. in Urban Morphology. 2017;21(2):186-187.
Konv_308 .
Niković, Ana, "Report on the Serbian Network of Urban Morphology" in Urban Morphology, 21, no. 2 (2017):186-187,
Konv_308 .
1
1

Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach

Niković, Ana; Manić, Božidar; Đokić, Vladan; Roter-Blagojević, Mirjana

(Rome : U+D edition, 2016)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Đokić, Vladan
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/416
AB - By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.
PB - Rome : U+D edition
C3 - City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings
T1 - Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach
SP - 1561
EP - 1566
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Đokić, Vladan and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2016",
abstract = "By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.",
publisher = "Rome : U+D edition",
journal = "City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings",
title = "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach",
pages = "1561-1566"
}
Niković, A., Manić, B., Đokić, V.,& Roter-Blagojević, M.. (2016). Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings
Rome : U+D edition., 1561-1566.
Niković A, Manić B, Đokić V, Roter-Blagojević M. Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings. 2016;:1561-1566..
Niković, Ana, Manić, Božidar, Đokić, Vladan, Roter-Blagojević, Mirjana, "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach" in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings (2016):1561-1566.

Contemporary Serbian orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990

Manić, Božidar; Tomić, D.V.; Niković, Ana

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2016)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Tomić, D.V.
AU - Niković, Ana
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/265
AB - This paper focuses on the architectural competitions for Orthodox Christian churches in Serbia since 1990, both on the analysis of the designs submitted and the competition requirements. The first competition for an Orthodox church in Serbia after World War II was announced for Priština in 1991. After that, competitions for the temple in Čukarica, Novi Beograd, Niš, Aleksinac and Kruševac were conducted. Thanks to the fact that architectural competitions allow a greater degree of creative freedom to the architects than regular practice, various solutions were offered, from replicas of models from architectural history and tradition to fully non-traditional proposals. Depending on the relationship to tradition, architectural design approaches can be classified into three main groups: radically modernizing, conservatively traditionalist, and compromising. Of the six competitions conducted, four churches were built, which are among the most architecturally successful newer churches in Serbia. This points to the importance of the implementation of the architectural competition in this field of architecture. The diversity of the award-winning projects shows that there is awareness of the possibility for the further development of church architecture, favouring a moderate approach.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Contemporary Serbian orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990
VL - 1
IS - 35
SP - 10
EP - 21
DO - 10.2298/SPAT1635010M
UR - Konv_335
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Tomić, D.V. and Niković, Ana",
year = "2016",
abstract = "This paper focuses on the architectural competitions for Orthodox Christian churches in Serbia since 1990, both on the analysis of the designs submitted and the competition requirements. The first competition for an Orthodox church in Serbia after World War II was announced for Priština in 1991. After that, competitions for the temple in Čukarica, Novi Beograd, Niš, Aleksinac and Kruševac were conducted. Thanks to the fact that architectural competitions allow a greater degree of creative freedom to the architects than regular practice, various solutions were offered, from replicas of models from architectural history and tradition to fully non-traditional proposals. Depending on the relationship to tradition, architectural design approaches can be classified into three main groups: radically modernizing, conservatively traditionalist, and compromising. Of the six competitions conducted, four churches were built, which are among the most architecturally successful newer churches in Serbia. This points to the importance of the implementation of the architectural competition in this field of architecture. The diversity of the award-winning projects shows that there is awareness of the possibility for the further development of church architecture, favouring a moderate approach.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Contemporary Serbian orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990",
volume = "1",
number = "35",
pages = "10-21",
doi = "10.2298/SPAT1635010M",
url = "Konv_335"
}
Manić, B., Tomić, D.V.,& Niković, A.. (2016). Contemporary Serbian orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(35), 10-21.
https://doi.org/10.2298/SPAT1635010M
Konv_335
Manić B, Tomić D, Niković A. Contemporary Serbian orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990. in Spatium. 2016;1(35):10-21.
doi:10.2298/SPAT1635010M
Konv_335 .
Manić, Božidar, Tomić, D.V., Niković, Ana, "Contemporary Serbian orthodox church architecture: Architectural competitions since 1990" in Spatium, 1, no. 35 (2016):10-21,
https://doi.org/10.2298/SPAT1635010M .,
Konv_335 .
4
1

Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva

Manić, Božidar; Bajić, Tanja; Niković, Ana

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Bajić, Tanja
AU - Niković, Ana
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/262
AB - The challenges of sustainable development and climate change open up the new possibilities in understanding the importance, principles and methodologies of urban renewal. The paper discusses the problem of abandoned buildings and complexes and their possible reuse in the context of climate change and sustainability at an example of the study of repurposing the military barracks complex in Bela Crkva conducted in the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia in 2012. The conceptual solution of the variant 2, based on the idea of climate-aware and socially responsible design, has been embedded into the basic program scheme of the new complex, which includes the establishment of a university campus, construction of experimental social housing, cultural and artistic facilities, as well as urban agriculture, including the use of alternative energy sources and respecting the principles of energy efficiency. The problems of the abandonment of military buildings and complexes, as well as the recommendations for their adaptation, taking into account the past experience and the current environmental problems, are pointed out in the concluding remarks.
AB - Izazovi održivog razvoja i klimatskih promena otvaraju nove mogućnosti u sagledavanju značaja, principa i metodologije urbane obnove. U radu se razmatraju problem napuštenih objekata i kompleksa i mogućnosti njihove ponovne upotrebe u kontekstu klimatskih promena i održivosti, na primeru studije prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi, urađene u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije 2012. godine. Konceptualno rešenje varijante 2 zasnovano je na ideji klimatski svesnog i društveno odgovornog projektovanja, utkanoj u osnovnu programsku šemu novog kompleksa, koja uključuje formiranje univerzitetskog kampusa, izgradnju oglednih socijalnih stanova, kulturne i umetničke sadržaje i urbanu poljoprivredu, uz korišćenje alternativnih izvora energije i poštovanje principa energetske efikasnosti. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na probleme napuštanja vojnih objekata i kompleksa i daju se preporuke za njihovu prenamenu, pri čemu se uzimaju u obzir dosadašnja iskustva i aktuelni problemi životne sredine.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva
T1 - Urbana obnova u kontekstu klimatskih promena, na primeru prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi
IS - 40
SP - 24
EP - 36
DO - 10.5937/a-u0-7938
UR - Konv_152
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Bajić, Tanja and Niković, Ana",
year = "2015",
abstract = "The challenges of sustainable development and climate change open up the new possibilities in understanding the importance, principles and methodologies of urban renewal. The paper discusses the problem of abandoned buildings and complexes and their possible reuse in the context of climate change and sustainability at an example of the study of repurposing the military barracks complex in Bela Crkva conducted in the Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia in 2012. The conceptual solution of the variant 2, based on the idea of climate-aware and socially responsible design, has been embedded into the basic program scheme of the new complex, which includes the establishment of a university campus, construction of experimental social housing, cultural and artistic facilities, as well as urban agriculture, including the use of alternative energy sources and respecting the principles of energy efficiency. The problems of the abandonment of military buildings and complexes, as well as the recommendations for their adaptation, taking into account the past experience and the current environmental problems, are pointed out in the concluding remarks., Izazovi održivog razvoja i klimatskih promena otvaraju nove mogućnosti u sagledavanju značaja, principa i metodologije urbane obnove. U radu se razmatraju problem napuštenih objekata i kompleksa i mogućnosti njihove ponovne upotrebe u kontekstu klimatskih promena i održivosti, na primeru studije prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi, urađene u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije 2012. godine. Konceptualno rešenje varijante 2 zasnovano je na ideji klimatski svesnog i društveno odgovornog projektovanja, utkanoj u osnovnu programsku šemu novog kompleksa, koja uključuje formiranje univerzitetskog kampusa, izgradnju oglednih socijalnih stanova, kulturne i umetničke sadržaje i urbanu poljoprivredu, uz korišćenje alternativnih izvora energije i poštovanje principa energetske efikasnosti. U zaključnim razmatranjima ukazuje se na probleme napuštanja vojnih objekata i kompleksa i daju se preporuke za njihovu prenamenu, pri čemu se uzimaju u obzir dosadašnja iskustva i aktuelni problemi životne sredine.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva, Urbana obnova u kontekstu klimatskih promena, na primeru prenamene kompleksa kasarne u Beloj Crkvi",
number = "40",
pages = "24-36",
doi = "10.5937/a-u0-7938",
url = "Konv_152"
}
Manić, B., Bajić, T.,& Niković, A.. (2015). Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(40), 24-36.
https://doi.org/10.5937/a-u0-7938
Konv_152
Manić B, Bajić T, Niković A. Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(40):24-36.
doi:10.5937/a-u0-7938
Konv_152 .
Manić, Božidar, Bajić, Tanja, Niković, Ana, "Urban regeneration in the context of climate change, on the example of adaptive re-use of the military complex in the Bela Crkva" in Arhitektura i urbanizam, no. 40 (2015):24-36,
https://doi.org/10.5937/a-u0-7938 .,
Konv_152 .
1

Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium

Manić, Božidar; Niković, Ana; Marić, Igor

(Univerzitet u Nišu, 2015)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Marić, Igor
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/254
AB - The paper will present the contemporary practice of church architecture in Bulgarian, Romanian, Russian and Greek orthodox churches, at the end of the XX and the beginning of the XXI century, and analyse the relationship of traditional and contemporary elements, with the aim of determining main trends and development tendencies. Free development of sacred architecture was interrupted by long reigns of authorities opposed to Orthodox Christianity. After the downfall of Communist regimes, conditions were created for the unobstructed construction of sacred buildings in all Orthodox countries, while the issue of traditional church architecture re-emerged as important. Further development of Orthodox church architecture may be affected by some issues raised in relation to the structure and form of liturgy, regarding the internal organisation of the temple. The freedom of architectural creation is strongly supported by the richness of forms created throughout history. Traditionalist approaches to the architectural shaping of churches are dominant even nowadays, tradition being understood and interpreted individually. At the same time, efforts to introduce contemporary architectural expression into church architecture have been increasing and gaining strength.
AB - U radu se prikazuje savremena praksa crkvenog graditeljstva Bugarske, Rumunske, Ruske i Grčke pravoslavne crkve, s kraja XX i početka XXI veka, i analizira odnos tradicionalnih i savremenih elemenata, s ciljem utvrđivanja osnovnih pravaca i tendencija razvoja. Slobodan razvoj sakralnog graditeljstva prekidan je dugim periodima vladavine pravoslavlju nenaklonjenih vlasti. Posle pada komunističkih režima stvaraju se uslovi za nesmetanu izgradnju sakralnih objekata u svim pravoslavnim zemljama; istovremeno, ponovo se aktuelizuje pitanje odnosa prema tradicionalnoj crkvenoj arhitekturi. Na dalji razvoj pravoslavnog crkvenog graditeljstva mogu imati uticaja neka od pitanja koja se postavljaju u vezi sa strukturom i formom liturgije, koja se tiču unutrašnje organizacije hrama. Slobodu arhitektonskog stvaralaštva snažno podupire bogatstvo oblika nastalih kroz istoriju. Tradicionalistički pristupi arhitektonskom oblikovanju crkava i danas su najprisutniji, a tradicija se shvata i interpretira proizvoljno. U isto vreme, pokušaji uvođenja savremenog arhitektonskog izraza u crkveno graditeljstvo su sve češći i snažniji.
PB - Univerzitet u Nišu
T2 - Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
T1 - Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium
T1 - Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u arhitekturi pravoslavnih crkava na razmeđi milenijuma
VL - 13
IS - 3
SP - 283
EP - 300
DO - 10.2298/FUACE1503283M
UR - Konv_165
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Niković, Ana and Marić, Igor",
year = "2015",
abstract = "The paper will present the contemporary practice of church architecture in Bulgarian, Romanian, Russian and Greek orthodox churches, at the end of the XX and the beginning of the XXI century, and analyse the relationship of traditional and contemporary elements, with the aim of determining main trends and development tendencies. Free development of sacred architecture was interrupted by long reigns of authorities opposed to Orthodox Christianity. After the downfall of Communist regimes, conditions were created for the unobstructed construction of sacred buildings in all Orthodox countries, while the issue of traditional church architecture re-emerged as important. Further development of Orthodox church architecture may be affected by some issues raised in relation to the structure and form of liturgy, regarding the internal organisation of the temple. The freedom of architectural creation is strongly supported by the richness of forms created throughout history. Traditionalist approaches to the architectural shaping of churches are dominant even nowadays, tradition being understood and interpreted individually. At the same time, efforts to introduce contemporary architectural expression into church architecture have been increasing and gaining strength., U radu se prikazuje savremena praksa crkvenog graditeljstva Bugarske, Rumunske, Ruske i Grčke pravoslavne crkve, s kraja XX i početka XXI veka, i analizira odnos tradicionalnih i savremenih elemenata, s ciljem utvrđivanja osnovnih pravaca i tendencija razvoja. Slobodan razvoj sakralnog graditeljstva prekidan je dugim periodima vladavine pravoslavlju nenaklonjenih vlasti. Posle pada komunističkih režima stvaraju se uslovi za nesmetanu izgradnju sakralnih objekata u svim pravoslavnim zemljama; istovremeno, ponovo se aktuelizuje pitanje odnosa prema tradicionalnoj crkvenoj arhitekturi. Na dalji razvoj pravoslavnog crkvenog graditeljstva mogu imati uticaja neka od pitanja koja se postavljaju u vezi sa strukturom i formom liturgije, koja se tiču unutrašnje organizacije hrama. Slobodu arhitektonskog stvaralaštva snažno podupire bogatstvo oblika nastalih kroz istoriju. Tradicionalistički pristupi arhitektonskom oblikovanju crkava i danas su najprisutniji, a tradicija se shvata i interpretira proizvoljno. U isto vreme, pokušaji uvođenja savremenog arhitektonskog izraza u crkveno graditeljstvo su sve češći i snažniji.",
publisher = "Univerzitet u Nišu",
journal = "Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering",
title = "Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium, Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u arhitekturi pravoslavnih crkava na razmeđi milenijuma",
volume = "13",
number = "3",
pages = "283-300",
doi = "10.2298/FUACE1503283M",
url = "Konv_165"
}
Manić, B., Niković, A.,& Marić, I.. (2015). Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium. in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
Univerzitet u Nišu., 13(3), 283-300.
https://doi.org/10.2298/FUACE1503283M
Konv_165
Manić B, Niković A, Marić I. Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium. in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering. 2015;13(3):283-300.
doi:10.2298/FUACE1503283M
Konv_165 .
Manić, Božidar, Niković, Ana, Marić, Igor, "Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium" in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 13, no. 3 (2015):283-300,
https://doi.org/10.2298/FUACE1503283M .,
Konv_165 .
4

The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century

Manić, Božidar; Niković, Ana; Marić, Igor

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Marić, Igor
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/248
AB - Church architecture has been developing continually within Western Christianity since the 4th century, It gradually becomes less important from the end of the Middle Ages, especially with the advent of the ideas of Reformation and Enlightment, going almost out of the focus of contemporary architecture with the advent of modernism in the 20th century. The most important factors for the development of this building type in the 20th century, were the emergence of modernism in architecture and strengthening of the movements of liturgical renewal. It was a time in which the diametrically opposed concepts - radically modernizing and conservatively traditional - were expressed to the extreme, with many transitional forms, Striving to active participation of believers can lead to completely different results - strengthening the liturgical assembly, on one hand, and radical desacralisation of worship, on the other. There is a large number of architectural solutions, some of which share common characteristics concerning spatial organization and the distribution of laity and clergy, but with a great diversity of other architectural characteristics and different relations of traditional and contemporary elements. The experiences of Western Christian countries can be of use, to some extent, in the research of contemporary Orthodox church architecture.
AB - Crkvena arhitektura se, u okviru zapadnog hrišćanstva, razvijala u kontinuitetu od IV veka. Od kraja srednjeg veka, a naročito sa pojavom reformatorskih i prosvetiteljskih ideja, ona postepeno postaje sve manje dominantna u odnosu na svetovnu arhitekturu, da bi sa pojavom moderne, u XX veku, u velikoj meri izašla iz fokusa savremene arhitekture. Najznačajniji činioci koji su uticali na razvoj ovog graditeljskog programa u XX veku bili su pojava moderne arhitekture i jačanje pokreta i širenje ideja liturgijske obnove. To je vreme u kome su najizrazitije izraženi dijametralno suprotni koncepti - radikalno modernizatorski i konzervativno tradicionalistički, uz mnoštvo prelaznih oblika. Težnja ka aktivnom učešću vernika može dovesti do potpuno različitih rezultata - osnaživanja liturgijske zajednice, s jedne strane, i radikalne desakralizacije bogosluženja, sa druge. Javlja se veliki broj različitih arhitektonskih rešenja, od kojih neka dele zajedničke karakteristike u pogledu prostorne organizacije i odnosa vernika i sveštenoslužitelja, ali sa veoma raznorodnim ostalim arhitektonskim karakteristikama i različitim odnosom tradicionalnih i savremenih elemenata. Iskustva zemalja zapadnog hrišćanstva mogu, u izvesnoj meri, biti od koristi i za istraživanje savremene pravoslavne crkvene arhitekture.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century
T1 - Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u crkvenoj arhitekturi zemalja zapadnog hrišćanstva u XX veku
IS - 41
SP - 49
EP - 62
DO - 10.5937/a-u0-9467
UR - Konv_144
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Niković, Ana and Marić, Igor",
year = "2015",
abstract = "Church architecture has been developing continually within Western Christianity since the 4th century, It gradually becomes less important from the end of the Middle Ages, especially with the advent of the ideas of Reformation and Enlightment, going almost out of the focus of contemporary architecture with the advent of modernism in the 20th century. The most important factors for the development of this building type in the 20th century, were the emergence of modernism in architecture and strengthening of the movements of liturgical renewal. It was a time in which the diametrically opposed concepts - radically modernizing and conservatively traditional - were expressed to the extreme, with many transitional forms, Striving to active participation of believers can lead to completely different results - strengthening the liturgical assembly, on one hand, and radical desacralisation of worship, on the other. There is a large number of architectural solutions, some of which share common characteristics concerning spatial organization and the distribution of laity and clergy, but with a great diversity of other architectural characteristics and different relations of traditional and contemporary elements. The experiences of Western Christian countries can be of use, to some extent, in the research of contemporary Orthodox church architecture., Crkvena arhitektura se, u okviru zapadnog hrišćanstva, razvijala u kontinuitetu od IV veka. Od kraja srednjeg veka, a naročito sa pojavom reformatorskih i prosvetiteljskih ideja, ona postepeno postaje sve manje dominantna u odnosu na svetovnu arhitekturu, da bi sa pojavom moderne, u XX veku, u velikoj meri izašla iz fokusa savremene arhitekture. Najznačajniji činioci koji su uticali na razvoj ovog graditeljskog programa u XX veku bili su pojava moderne arhitekture i jačanje pokreta i širenje ideja liturgijske obnove. To je vreme u kome su najizrazitije izraženi dijametralno suprotni koncepti - radikalno modernizatorski i konzervativno tradicionalistički, uz mnoštvo prelaznih oblika. Težnja ka aktivnom učešću vernika može dovesti do potpuno različitih rezultata - osnaživanja liturgijske zajednice, s jedne strane, i radikalne desakralizacije bogosluženja, sa druge. Javlja se veliki broj različitih arhitektonskih rešenja, od kojih neka dele zajedničke karakteristike u pogledu prostorne organizacije i odnosa vernika i sveštenoslužitelja, ali sa veoma raznorodnim ostalim arhitektonskim karakteristikama i različitim odnosom tradicionalnih i savremenih elemenata. Iskustva zemalja zapadnog hrišćanstva mogu, u izvesnoj meri, biti od koristi i za istraživanje savremene pravoslavne crkvene arhitekture.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century, Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u crkvenoj arhitekturi zemalja zapadnog hrišćanstva u XX veku",
number = "41",
pages = "49-62",
doi = "10.5937/a-u0-9467",
url = "Konv_144"
}
Manić, B., Niković, A.,& Marić, I.. (2015). The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(41), 49-62.
https://doi.org/10.5937/a-u0-9467
Konv_144
Manić B, Niković A, Marić I. The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(41):49-62.
doi:10.5937/a-u0-9467
Konv_144 .
Manić, Božidar, Niković, Ana, Marić, Igor, "The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century" in Arhitektura i urbanizam, no. 41 (2015):49-62,
https://doi.org/10.5937/a-u0-9467 .,
Konv_144 .
1

Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach

Niković, Ana; Manić, Božidar; Đokić, Vladan; Roter-Blagojević, Mirjana

(Rome : U + D Editions, 2015)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Đokić, Vladan
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/415
AB - By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.
PB - Rome : U + D Editions
C3 - City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts
T1 - Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach
SP - 239
EP - 240
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Đokić, Vladan and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2015",
abstract = "By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.",
publisher = "Rome : U + D Editions",
journal = "City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts",
title = "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach",
pages = "239-240"
}
Niković, A., Manić, B., Đokić, V.,& Roter-Blagojević, M.. (2015). Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts
Rome : U + D Editions., 239-240.
Niković A, Manić B, Đokić V, Roter-Blagojević M. Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts. 2015;:239-240..
Niković, Ana, Manić, Božidar, Đokić, Vladan, Roter-Blagojević, Mirjana, "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach" in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts (2015):239-240.

Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules

Niković, Ana; Manić, Božidar; Maruna, Marija

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Maruna, Marija
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/253
AB - Building rules represent important element of the system of planning in Serbia. It connects different kinds and scales of professional activities related to built environment, in first the larger scale of planning with smaller scales of designing and construction. The way the building rules are formulated, interpreted and applied in the procedures of planning, designing and construction the most directly influences the quality of the built and living environment. In this paper the professional experiences of the immediate participants in these procedures, previously exposed at the professional meeting entitled 'Contemporary architectural practice: institutional framework and building rules', are excerpted and systematized. The main goal is to point out to the problems in the current practice and to call upon the wider debate. The most important outcomes are the common attitudes as the basis for further dicussion and activities which would lead to the improvement of professional practice.
AB - Pravila građenja predstavljaju važan element sistema planiranja u Srbiji, koji povezuje različite oblike i razmere stručnih intervencija u prostoru, u prvom redu opštiji nivo planiranja sa konkretnijim nivoima projektovanja i izgradnje. Način na koji se formulišu, tumače i primenjuju pravila građenja u procedurama planiranja, projektovanja i građenja najdirektnije se odražava na kvalitet izgrađenog i životnog okruženja. U radu su izdvojena i sistematizovana profesionalna iskustva neposrednih učesnika u ovim procedurama, koja su prethodno izložena na tribini sa temom: Savremena arhitektonska praksa - institucionalni okvir i pravila građenja. Cilj je da se ukaže na probleme koji se javljaju u aktuelnoj praksi i podstakne šira debata. Rezultat tribine su zajednički stavovi koji predstavljaju osnovu za dalju diskusiju i delovanje u pravcu unapređenja profesionalne prakse.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules
T1 - Savremena arhitektonska praksa - institucionalni okvir i pravila građenja
IS - 40
SP - 66
EP - 69
DO - 10.5937/a-u0-7870
UR - Konv_151
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Maruna, Marija",
year = "2015",
abstract = "Building rules represent important element of the system of planning in Serbia. It connects different kinds and scales of professional activities related to built environment, in first the larger scale of planning with smaller scales of designing and construction. The way the building rules are formulated, interpreted and applied in the procedures of planning, designing and construction the most directly influences the quality of the built and living environment. In this paper the professional experiences of the immediate participants in these procedures, previously exposed at the professional meeting entitled 'Contemporary architectural practice: institutional framework and building rules', are excerpted and systematized. The main goal is to point out to the problems in the current practice and to call upon the wider debate. The most important outcomes are the common attitudes as the basis for further dicussion and activities which would lead to the improvement of professional practice., Pravila građenja predstavljaju važan element sistema planiranja u Srbiji, koji povezuje različite oblike i razmere stručnih intervencija u prostoru, u prvom redu opštiji nivo planiranja sa konkretnijim nivoima projektovanja i izgradnje. Način na koji se formulišu, tumače i primenjuju pravila građenja u procedurama planiranja, projektovanja i građenja najdirektnije se odražava na kvalitet izgrađenog i životnog okruženja. U radu su izdvojena i sistematizovana profesionalna iskustva neposrednih učesnika u ovim procedurama, koja su prethodno izložena na tribini sa temom: Savremena arhitektonska praksa - institucionalni okvir i pravila građenja. Cilj je da se ukaže na probleme koji se javljaju u aktuelnoj praksi i podstakne šira debata. Rezultat tribine su zajednički stavovi koji predstavljaju osnovu za dalju diskusiju i delovanje u pravcu unapređenja profesionalne prakse.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules, Savremena arhitektonska praksa - institucionalni okvir i pravila građenja",
number = "40",
pages = "66-69",
doi = "10.5937/a-u0-7870",
url = "Konv_151"
}
Niković, A., Manić, B.,& Maruna, M.. (2015). Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(40), 66-69.
https://doi.org/10.5937/a-u0-7870
Konv_151
Niković A, Manić B, Maruna M. Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(40):66-69.
doi:10.5937/a-u0-7870
Konv_151 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, Maruna, Marija, "Contemporary architectural practice: Institutional framework and building rules" in Arhitektura i urbanizam, no. 40 (2015):66-69,
https://doi.org/10.5937/a-u0-7870 .,
Konv_151 .

Urban morphology as a framework programme for research

Niković, Ana

(2015)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/260
T2 - Urban Morphology
T1 - Urban morphology as a framework programme for research
VL - 19
IS - 1
SP - 93
EP - 94
UR - Konv_338
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana",
year = "2015",
journal = "Urban Morphology",
title = "Urban morphology as a framework programme for research",
volume = "19",
number = "1",
pages = "93-94",
url = "Konv_338"
}
Niković, A.. (2015). Urban morphology as a framework programme for research. in Urban Morphology, 19(1), 93-94.
Konv_338
Niković A. Urban morphology as a framework programme for research. in Urban Morphology. 2015;19(1):93-94.
Konv_338 .
Niković, Ana, "Urban morphology as a framework programme for research" in Urban Morphology, 19, no. 1 (2015):93-94,
Konv_338 .

Revising the position of a city block within the morphological frame of a traditional city: Contemporary perspectives

Niković, Ana; Đokić, Vladan; Marić, Igor

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2014)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
AU - Đokić, Vladan
AU - Marić, Igor
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/237
AB - This paper investigates the basic theoretical concepts of urban morphology related to the phenomena of a traditional city and its constitutive elements, including the city block. The traditional city is not considered an absolute model, but a subject of morphological analysis, by which its characteristics are detected, classified and described, becoming a base for new synthetic models in the context of contemporary designing and planning. The paper provides theoretical support to further studies dealing with the practical application of theoretical knowledge and concepts of urban morphology in designing and planning. It points out that the key characteristics of a traditional city identified by morphological analysis are contained within the architectural and urban entity of a city block, which can, therefore, be considered a generative element of its urban structure. Given that the scale of a city block allows for morphological analysis, as well as providing recommendations for future urban development, these research results can be applied to the contemporary context of designing and planning. The paper fits into contemporary studies that link the fields of urban morphology and urban design.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Revising the position of a city block within the morphological frame of a traditional city: Contemporary perspectives
VL - 1
IS - 31
SP - 1
EP - 6
DO - 10.2298/SPAT1431001N
UR - Konv_347
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana and Đokić, Vladan and Marić, Igor",
year = "2014",
abstract = "This paper investigates the basic theoretical concepts of urban morphology related to the phenomena of a traditional city and its constitutive elements, including the city block. The traditional city is not considered an absolute model, but a subject of morphological analysis, by which its characteristics are detected, classified and described, becoming a base for new synthetic models in the context of contemporary designing and planning. The paper provides theoretical support to further studies dealing with the practical application of theoretical knowledge and concepts of urban morphology in designing and planning. It points out that the key characteristics of a traditional city identified by morphological analysis are contained within the architectural and urban entity of a city block, which can, therefore, be considered a generative element of its urban structure. Given that the scale of a city block allows for morphological analysis, as well as providing recommendations for future urban development, these research results can be applied to the contemporary context of designing and planning. The paper fits into contemporary studies that link the fields of urban morphology and urban design.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Revising the position of a city block within the morphological frame of a traditional city: Contemporary perspectives",
volume = "1",
number = "31",
pages = "1-6",
doi = "10.2298/SPAT1431001N",
url = "Konv_347"
}
Niković, A., Đokić, V.,& Marić, I.. (2014). Revising the position of a city block within the morphological frame of a traditional city: Contemporary perspectives. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(31), 1-6.
https://doi.org/10.2298/SPAT1431001N
Konv_347
Niković A, Đokić V, Marić I. Revising the position of a city block within the morphological frame of a traditional city: Contemporary perspectives. in Spatium. 2014;1(31):1-6.
doi:10.2298/SPAT1431001N
Konv_347 .
Niković, Ana, Đokić, Vladan, Marić, Igor, "Revising the position of a city block within the morphological frame of a traditional city: Contemporary perspectives" in Spatium, 1, no. 31 (2014):1-6,
https://doi.org/10.2298/SPAT1431001N .,
Konv_347 .
1
5

The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia

Niković, Ana; Đokić, Vladan; Manić, Božidar

(Porto : FEUP, 2014)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Đokić, Vladan
AU - Manić, Božidar
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/412
AB - The aim of this paper is to present one of the main issues and tasks of the ISUF – the importance of introducing concepts of urban morphology to professional practice, in a systematic and coherent way, to achieve a better built environment - in the specific context of Belgrade. A review of relevant up-to-date research topics and developed concepts found in the current theoretical discourse presented in the Urban Morphology Journal and ISUF, such as: morphological dimension of municipal plans (Oliveira), the issue of boundaries (Whitehand, Larkham and Morton), the question of scale and key concept – block or tissue (Kropf, Samuels, Hall) will be conducted. A number of major themes in the agenda of the morphological debate, will be examined to establish how existing morphological criteria in the Master plan of Belgrade and related planning documents correspond. It was determined that the morphological dimension of those criteria is questionable and that the real form-based approach in Belgrade’s planning documents and procedures were absent which had a detrimental impact on the quality of physical and urban structure. It can be stated that there is a need, firstly, for a detailed theoretical elaboration of relevant concepts of urban morphology and then integrating them into planning documents and procedures in Belgrade and Serbia. The principal conclusion reached is that urban morphologists should have a key role in the prescription of future changes through coordination of design guidance, codes and plans at different scales.
PB - Porto : FEUP
C3 - Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings
T1 - The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia
SP - 1642
EP - 1651
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Đokić, Vladan and Manić, Božidar",
year = "2014",
abstract = "The aim of this paper is to present one of the main issues and tasks of the ISUF – the importance of introducing concepts of urban morphology to professional practice, in a systematic and coherent way, to achieve a better built environment - in the specific context of Belgrade. A review of relevant up-to-date research topics and developed concepts found in the current theoretical discourse presented in the Urban Morphology Journal and ISUF, such as: morphological dimension of municipal plans (Oliveira), the issue of boundaries (Whitehand, Larkham and Morton), the question of scale and key concept – block or tissue (Kropf, Samuels, Hall) will be conducted. A number of major themes in the agenda of the morphological debate, will be examined to establish how existing morphological criteria in the Master plan of Belgrade and related planning documents correspond. It was determined that the morphological dimension of those criteria is questionable and that the real form-based approach in Belgrade’s planning documents and procedures were absent which had a detrimental impact on the quality of physical and urban structure. It can be stated that there is a need, firstly, for a detailed theoretical elaboration of relevant concepts of urban morphology and then integrating them into planning documents and procedures in Belgrade and Serbia. The principal conclusion reached is that urban morphologists should have a key role in the prescription of future changes through coordination of design guidance, codes and plans at different scales.",
publisher = "Porto : FEUP",
journal = "Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings",
title = "The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia",
pages = "1642-1651"
}
Niković, A., Đokić, V.,& Manić, B.. (2014). The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia. in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings
Porto : FEUP., 1642-1651.
Niković A, Đokić V, Manić B. The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia. in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings. 2014;:1642-1651..
Niković, Ana, Đokić, Vladan, Manić, Božidar, "The morphological dimension of planning documents: case study Belgrade, capital of Serbia" in Our common future in Urban Morphology. Vol. 2, Conference Proceedings (2014):1642-1651.