Simonović Alfirević, Sanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1243-8459
 • Simonović Alfirević, Sanja (29)
 • Simonović, Sanja (5)
 • Симоновић Алфиревић, Сања (1)
Projects

Author's Bibliography

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.

Achieving use value of a living space

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2020)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/591
AB - Use value is one of the key terms related to architectural functionality. The term itself denotes the level of usefulness of a living space for its user, i.e., to what extent the space can meet specific human needs. The paper analyzes the relations between characteristic human needs and the possibilities for their fulfillment in a living space. Various studies examining different aspects of use value have often identified it with the quality of a living space. This is why one of the main aims of this paper is to reexamine the thesis claiming that use value is just one part which defines the quality of a living space and that these two terms are not equivalents. On the other hand, the paper presents a systematization of cause-and-effect relations between human needs and the basic principles and parameters for achieving use value within a living space. Although the term has not lost its importance since it was first used, the criteria for achieving a higher level of use value of a living space have not been sufficiently researched. Along with a comparative analysis of the terms value, use value and the quality of a living space, as well as an examination of the characteristic human needs present in each living space and ways of meeting them, the key contribution of the paper lies in defining the principles for achieving use value.
PB - Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Achieving use value of a living space
IS - 44
SP - 22
EP - 28
DO - 10.2298/SPAT2044022A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Use value is one of the key terms related to architectural functionality. The term itself denotes the level of usefulness of a living space for its user, i.e., to what extent the space can meet specific human needs. The paper analyzes the relations between characteristic human needs and the possibilities for their fulfillment in a living space. Various studies examining different aspects of use value have often identified it with the quality of a living space. This is why one of the main aims of this paper is to reexamine the thesis claiming that use value is just one part which defines the quality of a living space and that these two terms are not equivalents. On the other hand, the paper presents a systematization of cause-and-effect relations between human needs and the basic principles and parameters for achieving use value within a living space. Although the term has not lost its importance since it was first used, the criteria for achieving a higher level of use value of a living space have not been sufficiently researched. Along with a comparative analysis of the terms value, use value and the quality of a living space, as well as an examination of the characteristic human needs present in each living space and ways of meeting them, the key contribution of the paper lies in defining the principles for achieving use value.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Achieving use value of a living space",
number = "44",
pages = "22-28",
doi = "10.2298/SPAT2044022A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2020). Achieving use value of a living space. in Spatium
Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(44), 22-28.
https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Achieving use value of a living space. in Spatium. 2020;(44):22-28.
doi:10.2298/SPAT2044022A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Achieving use value of a living space" in Spatium, no. 44 (2020):22-28,
https://doi.org/10.2298/SPAT2044022A . .
1

Параметри просторног комфора у архитектури

Алфиревић, Ђорђе; Симоновић Алфиревић, Сања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Алфиревић, Ђорђе
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/600
AB - Перцепција реалности се доживљава путем чула, од којих свако у извесној мери доприноси формирању представе о осећају комфора. Када је у питању доживљај простора и просторности, најдоминантнији су визуелни и тактилни утицаји, чије информације надјачавају остала чула. У науци је опште прихваћено мишљење да постоји неколико основних категорија комфора – визуелни, термички, аудиторни (звучни), олфакторни (мирисни) и хигијенски комфор. За разлику од претходно поменутих термина, просторни комфор није јасно дефинисан, иако је један од кључних термина када се говори о људским потребама и функционалности простора у архитектури. Поред широке примене у пракси и чињенице да још увек не постоји јасно одређење овог термина у науци, његова примена се подразумева као еквивалент угодности простора. У истраживању су анализирани и систематизовани најзначајнији параметри чија примена пружа могућност за постизање просторног комфора, што не значи да ће просторни комфор бити постигнут јер у великој мери зависи од индивидуалне перцепције корисника простора. У циљу појашњења термина просторни комфор и формулисања његове прецизне дефиниције, основни допринос рада је анализа параметара путем којих се може постићи просторни комфор, као и преиспитивање тезе да просторни комфор чини осећај пријатности и задовољства који проистиче из физичких, визуелних и тактилних квалитета простора.
AB - The perception of reality is experienced through the senses, 
where each sense contributes to the way we form our picture 
of the feeling of comfort. When it comes to the perception of 
space and spatiality, the most dominant are visual and tactile 
influences, providing the information that outbalance other 
senses. A widely accepted opinion in science is that there are 
several main categories of comfort – visual, thermic, auditory, 
olfactory and hygienic. In contrast to previously mentioned 
terms, spatial comfort has not been clearly defined, even 
though it is one of the key terms when discussing human 
needs and functionality of space in architecture. Along with 
being widely used in practice and the fact that a clear scientific 
determination of this term is still lacking, its use is understood 
as the equivalent of comfort of a certain space. Our paper 
analyzed and systematized most significant parameters that 
can be applied to enable achievement of spatial comfort, which 
does not necessarily mean that such a spatial comfort will in fact 
be achieved, as this depends largely on individual perception 
of a space user. Aiming to clarify the term spatial comfort and 
determine its precise definition, the main contribution of this 
paper is the analysis of parameters that can contribute to spatial 
comfort, as well as reexamination of the thesis that spatial 
comfort includes the feeling of coziness and content resulting 
from physical, visual and tactile qualities of a certain space.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Параметри просторног комфора у архитектури
T1 - Parameters of spatial comfort in architecture
IS - 51
SP - 33
EP - 45
DO - 10.5937/a-u0-26940
ER - 
@article{
author = "Алфиревић, Ђорђе and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2020",
abstract = "Перцепција реалности се доживљава путем чула, од којих свако у извесној мери доприноси формирању представе о осећају комфора. Када је у питању доживљај простора и просторности, најдоминантнији су визуелни и тактилни утицаји, чије информације надјачавају остала чула. У науци је опште прихваћено мишљење да постоји неколико основних категорија комфора – визуелни, термички, аудиторни (звучни), олфакторни (мирисни) и хигијенски комфор. За разлику од претходно поменутих термина, просторни комфор није јасно дефинисан, иако је један од кључних термина када се говори о људским потребама и функционалности простора у архитектури. Поред широке примене у пракси и чињенице да још увек не постоји јасно одређење овог термина у науци, његова примена се подразумева као еквивалент угодности простора. У истраживању су анализирани и систематизовани најзначајнији параметри чија примена пружа могућност за постизање просторног комфора, што не значи да ће просторни комфор бити постигнут јер у великој мери зависи од индивидуалне перцепције корисника простора. У циљу појашњења термина просторни комфор и формулисања његове прецизне дефиниције, основни допринос рада је анализа параметара путем којих се може постићи просторни комфор, као и преиспитивање тезе да просторни комфор чини осећај пријатности и задовољства који проистиче из физичких, визуелних и тактилних квалитета простора., The perception of reality is experienced through the senses, 
where each sense contributes to the way we form our picture 
of the feeling of comfort. When it comes to the perception of 
space and spatiality, the most dominant are visual and tactile 
influences, providing the information that outbalance other 
senses. A widely accepted opinion in science is that there are 
several main categories of comfort – visual, thermic, auditory, 
olfactory and hygienic. In contrast to previously mentioned 
terms, spatial comfort has not been clearly defined, even 
though it is one of the key terms when discussing human 
needs and functionality of space in architecture. Along with 
being widely used in practice and the fact that a clear scientific 
determination of this term is still lacking, its use is understood 
as the equivalent of comfort of a certain space. Our paper 
analyzed and systematized most significant parameters that 
can be applied to enable achievement of spatial comfort, which 
does not necessarily mean that such a spatial comfort will in fact 
be achieved, as this depends largely on individual perception 
of a space user. Aiming to clarify the term spatial comfort and 
determine its precise definition, the main contribution of this 
paper is the analysis of parameters that can contribute to spatial 
comfort, as well as reexamination of the thesis that spatial 
comfort includes the feeling of coziness and content resulting 
from physical, visual and tactile qualities of a certain space.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Параметри просторног комфора у архитектури, Parameters of spatial comfort in architecture",
number = "51",
pages = "33-45",
doi = "10.5937/a-u0-26940"
}
Алфиревић, Ђ.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2020). Параметри просторног комфора у архитектури. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(51), 33-45.
https://doi.org/10.5937/a-u0-26940
Алфиревић Ђ, Симоновић Алфиревић С. Параметри просторног комфора у архитектури. in Архитектура и урбанизам. 2020;(51):33-45.
doi:10.5937/a-u0-26940 .
Алфиревић, Ђорђе, Симоновић Алфиревић, Сања, "Параметри просторног комфора у архитектури" in Архитектура и урбанизам, no. 51 (2020):33-45,
https://doi.org/10.5937/a-u0-26940 . .
1

Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/555
AB - Проблем истраживања је просторна организација coliving концепта становања и улога територијалности у њиховом типолошком одређењу. Досадашња истраживања coliving концепата нису резултирала њиховом јасном систематизацијом. Компаративном анализом карактеристичних примера може се констатовати да су у пракси заступљене све могуће релације између основних функционалних група (заједничких, дељених и индивидуалних простора), које међусобним повезивањем генеришу различите типове coliving концепата. Основна теза рада је да примарни параметар из кога проистичу различити концепти коегзистенције у дељеном простору чини „доживљај територијалности”, тј. ниво толеранције корисника и спремност за дељење истих простора и садржаја са непознатим особама. Основни допринос рада је дефинисање шест карактеристичних типова coliving заједница. Значај овог рада се огледа, не само у иницирању могућности даљих теоријских истраживања у области становања, већ и у његовој практичној примењивости у просторној и функционалној организацији coliving и cohousing простора. Приказани концепти и класификација могу да послуже и као основ за дефинисање нових програма и пројектовање coliving објеката
AB - The issue that the research focuses on is spatial organization of
the coliving housing concept and the role that territoriality plays
in their typological determination. Past research of co-living
concept did not result in a clear systematization of the concept.
By comparative analyses of characteristic examples it can be
confirmed that in practice, a wide variety of relations between
the main functional groups is present (common, shared and
individual spaces) and that through links between all of them,
different types of the coliving concept are generated. The main
thesis of this paper is that the primary parameter, serving as
the base of different concepts of coexisting in a shared space,
is the “experience of territoriality” i.e. the level of tolerance that
space users have in their readiness to share the same space and
content with unknown individuals. The main contribution of the
paper lies in determination of six characteristic types of coliving
communities. The importance of this paper is reinforced not only
by the fact that it initiates the possibility of further theoretical
research in the housing sphere, but also in its practical usage
in spatial and functional organisation of coliving and cohousing
spaces. The presented concepts and classifications can serve as
the basis for the definition of new programmes and the design
of coliving objects.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице
T1 - Significance of territoriality in spatial organization of coliving communities
IS - 50
SP - 7
EP - 19
DO - 10.5937/a-u0-25785
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2020",
abstract = "Проблем истраживања је просторна организација coliving концепта становања и улога територијалности у њиховом типолошком одређењу. Досадашња истраживања coliving концепата нису резултирала њиховом јасном систематизацијом. Компаративном анализом карактеристичних примера може се констатовати да су у пракси заступљене све могуће релације између основних функционалних група (заједничких, дељених и индивидуалних простора), које међусобним повезивањем генеришу различите типове coliving концепата. Основна теза рада је да примарни параметар из кога проистичу различити концепти коегзистенције у дељеном простору чини „доживљај територијалности”, тј. ниво толеранције корисника и спремност за дељење истих простора и садржаја са непознатим особама. Основни допринос рада је дефинисање шест карактеристичних типова coliving заједница. Значај овог рада се огледа, не само у иницирању могућности даљих теоријских истраживања у области становања, већ и у његовој практичној примењивости у просторној и функционалној организацији coliving и cohousing простора. Приказани концепти и класификација могу да послуже и као основ за дефинисање нових програма и пројектовање coliving објеката, The issue that the research focuses on is spatial organization of
the coliving housing concept and the role that territoriality plays
in their typological determination. Past research of co-living
concept did not result in a clear systematization of the concept.
By comparative analyses of characteristic examples it can be
confirmed that in practice, a wide variety of relations between
the main functional groups is present (common, shared and
individual spaces) and that through links between all of them,
different types of the coliving concept are generated. The main
thesis of this paper is that the primary parameter, serving as
the base of different concepts of coexisting in a shared space,
is the “experience of territoriality” i.e. the level of tolerance that
space users have in their readiness to share the same space and
content with unknown individuals. The main contribution of the
paper lies in determination of six characteristic types of coliving
communities. The importance of this paper is reinforced not only
by the fact that it initiates the possibility of further theoretical
research in the housing sphere, but also in its practical usage
in spatial and functional organisation of coliving and cohousing
spaces. The presented concepts and classifications can serve as
the basis for the definition of new programmes and the design
of coliving objects.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице, Significance of territoriality in spatial organization of coliving communities",
number = "50",
pages = "7-19",
doi = "10.5937/a-u0-25785"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2020). Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(50), 7-19.
https://doi.org/10.5937/a-u0-25785
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице. in Архитектура и урбанизам. 2020;(50):7-19.
doi:10.5937/a-u0-25785 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Улога територијалности у просторној организацији coliving заједнице" in Архитектура и урбанизам, no. 50 (2020):7-19,
https://doi.org/10.5937/a-u0-25785 . .
3
1

Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja; Videnović, Tijana

(Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Videnović, Tijana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/590
AB - Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа.
AB - The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.
PB - Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
C3 - Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
T1 - Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change
T1 - Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене
SP - 222
EP - 234
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja and Videnović, Tijana",
year = "2019",
abstract = "Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа., The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.",
publisher = "Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda",
journal = "Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives",
title = "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change, Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене",
pages = "222-234"
}
Pucar, M., Petrović, S., Simonović Alfirević, S.,& Videnović, T.. (2019). Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda., 222-234.
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S, Videnović T. Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives. 2019;:222-234..
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, Videnović, Tijana, "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change" in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives (2019):222-234.

Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade

Dimitrijević Marković, Svetlana; Simonović Alfirević, Sanja; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Tiranë : Flesh, 2019)

TY - CONF
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/589
AB - Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial cultural and historic ensemble of outstanding value "Topčider". The Sugar Factory is a monument of industrial development of the country and urban development of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. In order to preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole
PB - Tiranë : Flesh
C3 - IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book
T1 - Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade
SP - 293
EP - 300
ER - 
@conference{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Simonović Alfirević, Sanja and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2019",
abstract = "Rehabilitation of abandoned industrial heritage sites can be a special opportunity, challenge and a driver of new possibilities for city development. Numerous examples of conservation, restoration and repurposing of such locations that have been implemented so far, demonstrate significant development potentials, that have influenced the culture, education, environmental, social and economic aspects of the development of the respective area. A case study in this paper is the Sugar Factory in Belgrade, which was declared as a cultural monument. The factory site is a unique industrial and urban area, located in the spatial cultural and historic ensemble of outstanding value "Topčider". The Sugar Factory is a monument of industrial development of the country and urban development of Belgrade and one of the few preserved factory sites of the late 19th century. The oldest buildings in the area are also architecturally the most valuable. Common to all buildings in the area is vulnerability due to inadequate use, non-maintenance, neglect and decay. In order to preserve the inherited monument values and popularize the rehabilitation of industrial architecture, it is necessary to improve and recover the Sugar Factory, with the affirmation of the architectural and urban values of the area and its historical features. Starting from the premise that this cultural heritage should be treated as a unique architectural and urban site which, with adequate conversion and reconstruction, can earn a significant place in the tourist offer and cultural life of the city, the paper will consider the negative effects that result from withholding the current situation as well as problems to refurbish this site as a whole",
publisher = "Tiranë : Flesh",
journal = "IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book",
title = "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade",
pages = "293-300"
}
Dimitrijević Marković, S., Simonović Alfirević, S., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2019). Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book
Tiranë : Flesh., 293-300.
Dimitrijević Marković S, Simonović Alfirević S, Pucar M, Petrović S. Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade. in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book. 2019;:293-300..
Dimitrijević Marković, Svetlana, Simonović Alfirević, Sanja, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Rehabilitation of Brownfield Sites Declared as a Cultural Heritage: Opportunities and Challenges. Case Study: Sugar Factory in Belgrade" in IFAU19 – 3rd International Forum for Architecture and Urbanism. Modernization and Globalization: Challenges and Opportunities in Architecture, Urbanism, Cultural Heritage. Paper Proceedings Book (2019):293-300.

Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS), 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/562
AB - Illegal construction in terms of its size and harmful consequences is a risk regarding to
the development goals of Serbia and must be solved by mitigation measures and
adequate management. Part of the illegal buildings in protected natural and historical
areas should be demolished with all the consequences it will produce in economic,
social and environmental terms, but which will, on the other hand, defend the general
interest that is unquestionable. The other part of illegal construction, much larger, can
be kept under certain conditions of the legal framework envisaged for this purpose. In
case of the entire settlements developed by spontaneous settling in the marginal city
areas with unappropriated land purpose and the rights of use, there was a gradual
urbanization that prompted the renewal of such settlements and the recovery of harmful
consequences in the wider environment. On the example of the Altina 2 settlement, this
paper explains the genesis and causes of the settlement development on the agricultural
land and the subsequent urban regeneration, performed for a long time at the initiative
of the settlement inhabitants and with the great efforts of the local community and the
City of Belgrade. The results of the subsequent mitigation of the harmful consequences
of illegal construction were analyzed in this case, as well as the individual and general
interests based on the Detailed urban plan Altina 2. The concluding observations
estimate the subsequent urbanization as a compulsory solution in which the harm
caused by illegal construction only partially mitigates, but the general interest is
subsequently and to a certain extent established. It also indicates importance of the
opportune spatial planning and the preparation of locations for residential and
commercial buildings, according to the commercial market requirements, as well as the
categories of socially vulnerable groups, with the aim to make an end of illegal
construction in the future.
AB - Nelegalna gradnja po svojim razmerama i štetnim posledicama predstavlja rizik u odnosu na razvojne ciljeve Srbije i kao takva mora biti rešavana merama ublažavanja i adekvatnog upravljanja. Deo nelegalno podignutih objekata u zaštićenim prirodnim i istorijskim celinama mora biti srušen sa svim posledicama koje će to proizvesti u ekonomskom, socijalnom I ekološkom smislu, ali kojima će biti odbranjen opšti interes kao neupitan. Drugi deo nelegalne gradnje, mnogo većeg obima, može biti zadržan pod odredjenim uslovima prilagodjavanja zakonskom okviru predvidjenim u tu svrhu. U slučaju čitavih naselja, nastalih spontanim naseljavanjem rubnih gradskih područja na zemljištu neadekvatne namene i sa spornim statusom prava korišćenja, vremenom je dolazilo do naknadne urbanizacije kojom je pokušana obnova takvih naselja i sanacija štetnih posledica po šire okruženje. Na primeru naselja Altina2 prikazana je geneza i uzroci nastanka naselja na tada poljoprivrednom zemljištu i naknadna urbanistička sanacija obavljana u dužem periodu na inicijativu stanovnika naselja i uz velike napore lokalne zajednice i Grada Beograda. Analizirani su rezultati naknadnog ublažavanja štetnih posledica nelegalne gradnje u ovom slučaju i ostvareni pojedinačni i opšti interesi zasnovani na planskom aktu DUP Altina2. Zaključna razmatranja ocenjuju naknadnu urbanizaciju kao iznudjeno rešenje kojim se nastale štete od nelegalne gradnje samo delimično ublažavaju, ali se opšti interes naknadno i u odredjenoj meri ipak uspostavlja. Takodje se ukazuje na značaj blagovremenog prostornog planiranja i pripreme lokacija za izgradnju objekata stambene i poslovne namene prilagodjene zahtevima komercijalnog tržišta, ali i kategorijama socijano ugroženih grupa, a sve sa ciljem potpunog zaustavljanja nelegalne gradnje ubuduće.
PB - Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)
C3 - Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"
T1 - Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade
T1 - Urbana obnova kao iznuđeno rešenje legalizacije bespravne gradnje na primeru naselja Altina 2 u Beogradu
SP - 350
EP - 358
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Illegal construction in terms of its size and harmful consequences is a risk regarding to
the development goals of Serbia and must be solved by mitigation measures and
adequate management. Part of the illegal buildings in protected natural and historical
areas should be demolished with all the consequences it will produce in economic,
social and environmental terms, but which will, on the other hand, defend the general
interest that is unquestionable. The other part of illegal construction, much larger, can
be kept under certain conditions of the legal framework envisaged for this purpose. In
case of the entire settlements developed by spontaneous settling in the marginal city
areas with unappropriated land purpose and the rights of use, there was a gradual
urbanization that prompted the renewal of such settlements and the recovery of harmful
consequences in the wider environment. On the example of the Altina 2 settlement, this
paper explains the genesis and causes of the settlement development on the agricultural
land and the subsequent urban regeneration, performed for a long time at the initiative
of the settlement inhabitants and with the great efforts of the local community and the
City of Belgrade. The results of the subsequent mitigation of the harmful consequences
of illegal construction were analyzed in this case, as well as the individual and general
interests based on the Detailed urban plan Altina 2. The concluding observations
estimate the subsequent urbanization as a compulsory solution in which the harm
caused by illegal construction only partially mitigates, but the general interest is
subsequently and to a certain extent established. It also indicates importance of the
opportune spatial planning and the preparation of locations for residential and
commercial buildings, according to the commercial market requirements, as well as the
categories of socially vulnerable groups, with the aim to make an end of illegal
construction in the future., Nelegalna gradnja po svojim razmerama i štetnim posledicama predstavlja rizik u odnosu na razvojne ciljeve Srbije i kao takva mora biti rešavana merama ublažavanja i adekvatnog upravljanja. Deo nelegalno podignutih objekata u zaštićenim prirodnim i istorijskim celinama mora biti srušen sa svim posledicama koje će to proizvesti u ekonomskom, socijalnom I ekološkom smislu, ali kojima će biti odbranjen opšti interes kao neupitan. Drugi deo nelegalne gradnje, mnogo većeg obima, može biti zadržan pod odredjenim uslovima prilagodjavanja zakonskom okviru predvidjenim u tu svrhu. U slučaju čitavih naselja, nastalih spontanim naseljavanjem rubnih gradskih područja na zemljištu neadekvatne namene i sa spornim statusom prava korišćenja, vremenom je dolazilo do naknadne urbanizacije kojom je pokušana obnova takvih naselja i sanacija štetnih posledica po šire okruženje. Na primeru naselja Altina2 prikazana je geneza i uzroci nastanka naselja na tada poljoprivrednom zemljištu i naknadna urbanistička sanacija obavljana u dužem periodu na inicijativu stanovnika naselja i uz velike napore lokalne zajednice i Grada Beograda. Analizirani su rezultati naknadnog ublažavanja štetnih posledica nelegalne gradnje u ovom slučaju i ostvareni pojedinačni i opšti interesi zasnovani na planskom aktu DUP Altina2. Zaključna razmatranja ocenjuju naknadnu urbanizaciju kao iznudjeno rešenje kojim se nastale štete od nelegalne gradnje samo delimično ublažavaju, ali se opšti interes naknadno i u odredjenoj meri ipak uspostavlja. Takodje se ukazuje na značaj blagovremenog prostornog planiranja i pripreme lokacija za izgradnju objekata stambene i poslovne namene prilagodjene zahtevima komercijalnog tržišta, ali i kategorijama socijano ugroženih grupa, a sve sa ciljem potpunog zaustavljanja nelegalne gradnje ubuduće.",
publisher = "Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)",
journal = "Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"",
title = "Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade, Urbana obnova kao iznuđeno rešenje legalizacije bespravne gradnje na primeru naselja Altina 2 u Beogradu",
pages = "350-358"
}
Pucar, M., Petrović, S.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade. in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019"
Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)., 350-358.
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S. Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade. in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019". 2019;:350-358..
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, "Urban reconstruction as an outright solution to the legalization of the illegal construction on the example of Altina 2 settlement in Belgrade" in Proceedings of the International Scientific Conference "Environmental Impact of Illegal Construction, Poor Planning and Design – IMPEDE 2019" (2019):350-358.

Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/556
AB - The location of the entrance and its relation to the main functional apartment groups in multi-storey, multi-family buildings, is to a great extent determined by the organizational concept of the apartment. The apartments with auxiliary entrances are less present in practice, majority of apartments fit the spatial frame of the building itself. The apartments can border with the next apartment on the same floor, be oriented towards one or more facades, but what is of key importance in determining the number of apartment entrances and their positioning is the size of contact zone between the apartment and common communication areas, as well as the configuration of the apartment. The aims of this paper include the analysis of the main positions of the entrance and the concepts of apartment organization that they determine, analysis of characteristic concepts of two-entrance apartments in multi-storey, multi-family buildings and re-examination of the relation between the introduction of the additional entrance and the necessity of having constant or occasional segregation of certain activities in them
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment
VL - 17
IS - 3
SP - 327
EP - 340
DO - 10.2298/FUACE190523019A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "The location of the entrance and its relation to the main functional apartment groups in multi-storey, multi-family buildings, is to a great extent determined by the organizational concept of the apartment. The apartments with auxiliary entrances are less present in practice, majority of apartments fit the spatial frame of the building itself. The apartments can border with the next apartment on the same floor, be oriented towards one or more facades, but what is of key importance in determining the number of apartment entrances and their positioning is the size of contact zone between the apartment and common communication areas, as well as the configuration of the apartment. The aims of this paper include the analysis of the main positions of the entrance and the concepts of apartment organization that they determine, analysis of characteristic concepts of two-entrance apartments in multi-storey, multi-family buildings and re-examination of the relation between the introduction of the additional entrance and the necessity of having constant or occasional segregation of certain activities in them",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment",
volume = "17",
number = "3",
pages = "327-340",
doi = "10.2298/FUACE190523019A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 17(3), 327-340.
https://doi.org/10.2298/FUACE190523019A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2019;17(3):327-340.
doi:10.2298/FUACE190523019A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Spatial Organisation Concept of Two-Entrance Apartment" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 17, no. 3 (2019):327-340,
https://doi.org/10.2298/FUACE190523019A . .

Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/554
AB - Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторности
AB - Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Архитектура и урбанизам
T1 - Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору
T1 - Design principles for achieving spatiality in living space
IS - 48
SP - 37
EP - 53
DO - 10.5937/a-u0-19740
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "Постизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторности, Achieving spatiality is one of the essential topics in designing
living space meant to offer a higher level of space comfort.
There are various methods to reach this objective: from
neutralising physical barriers in the interior, which would
open the space from within; occasional (flexible) extension of
certain space boundaries; partial, directed or total opening of
the space towards the environment: forming systems of circular
communications, and even application of some optical illusions
that redefine the perception of space boundaries. Depending on
the applied methods, space boundaries can be clearly marked
or more or less obviously marked, or the space can be formed
without revealing all its qualities to static observation, so the
viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there
is a lack of physical possibilities or if improvement of previously
mentioned approaches is required, it is possible to change the
perceptive image of the space by virtual improvement through
optical illusions. The aim of this paper is to consider and
systematise basic design principles that can help organisation,
shaping or materialisation of living space to achieve a higher
level of spatiality.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Архитектура и урбанизам",
title = "Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору, Design principles for achieving spatiality in living space",
number = "48",
pages = "37-53",
doi = "10.5937/a-u0-19740"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору. in Архитектура и урбанизам
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије.(48), 37-53.
https://doi.org/10.5937/a-u0-19740
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору. in Архитектура и урбанизам. 2019;(48):37-53.
doi:10.5937/a-u0-19740 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Пројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном простору" in Архитектура и урбанизам, no. 48 (2019):37-53,
https://doi.org/10.5937/a-u0-19740 . .
1

Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/553
AB - In a functional sense, the centre of the living space is a gathering area for its users and for visitors. In most cases, the living area has at least one space towards which its users gravitate daily or occasionally. In situations where there are two or more centres in the living area, their position, size and connection determine the character of the functional organization, and they result from the social needs of the users. This paper analyzes characteristic examples of how
dwellings are organized with several gathering centres, drawing out three basic concepts: a) living space with centres grouped in a social zone, b) living space with a flexible centre on the boundary between zones and c) living space with
a secondary centre in a private area. On the other hand, attention is drawn to the existence of different boundaries of territoriality (boundaries of ownership, hospitality and intimacy), which determine the domains of social, private and
intimate zones in housing. Depending on whether the gathering centres are located on one side, on the other, or along the border of territoriality, the degree of intimacy of the living space also changes.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium International Review
T1 - Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres
IS - 42
SP - 1
EP - 7
DO - https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2019",
abstract = "In a functional sense, the centre of the living space is a gathering area for its users and for visitors. In most cases, the living area has at least one space towards which its users gravitate daily or occasionally. In situations where there are two or more centres in the living area, their position, size and connection determine the character of the functional organization, and they result from the social needs of the users. This paper analyzes characteristic examples of how
dwellings are organized with several gathering centres, drawing out three basic concepts: a) living space with centres grouped in a social zone, b) living space with a flexible centre on the boundary between zones and c) living space with
a secondary centre in a private area. On the other hand, attention is drawn to the existence of different boundaries of territoriality (boundaries of ownership, hospitality and intimacy), which determine the domains of social, private and
intimate zones in housing. Depending on whether the gathering centres are located on one side, on the other, or along the border of territoriality, the degree of intimacy of the living space also changes.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium International Review",
title = "Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres",
number = "42",
pages = "1-7",
doi = "https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2019). Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres. in Spatium International Review
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(42), 1-7.
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres. in Spatium International Review. 2019;(42):1-7.
doi:https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Spatial Organization Concepts for Living Spaces with Two Centres" in Spatium International Review, no. 42 (2019):1-7,
https://doi.org/https://doi.org/10.2298/SPAT1942001A . .

Performans kao čin komunikacije

Simonović Alfirević, Sanja

(Београд : Музеј позоришне уметности Србије, 2018)

TY - JOUR
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/557
AB - Поступак дефинисања перформативности архитектуре са аспекта сту-
дија извођења (performance studies), заснива се на објашњавању оства-
рених релација, приказивања њиховог порекла, као и могућих облика
њихових интерпретација. Полазећи од тога да перформативност у општем сми-
слу обухвата концептуалну и оперативну реалност, неопходно је истражити на-
чине којима перформанс (као бихевиорално-просторно-временски догађај) ути-
че на тумачење простора терминима који описују релације а не фигуралности.
Идентификација перформативности архитектуре у актуелним теоријским и
стручним расправама производи сложену категоризацију која се може свести
на неколико кључних одређења. Ту спада перформанс у архитектури (објекти
намењени различитим облицима јавног извођења), архитектонски перформанс,
перформативна - интерактивна архитектура, итд.
Када говоримо о перформативности архитектуре из позиције студија из-
вођења примењених на архитектуру, различито од претходно наведених ка-
тегорија, поље истраживања је усмерено на архитектуру у контексту простор-
но-временских ситуација, понашања, интеракција или релација, који се могу
посматрати и теоретизовати као перформанс. Инструментализацијом перфор-
манса настаје методолошки поступак – апарат анализе, идентификације и те-
оретизације променљивости граница унутар којих архитектура комуницира на
друштвеној и културалној платформи
PB - Београд : Музеј позоришне уметности Србије
T2 - Teatron, časopis za pozopišnu umetnost
T1 - Performans kao čin komunikacije
IS - 182-183
SP - 127
EP - 144
ER - 
@article{
author = "Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "Поступак дефинисања перформативности архитектуре са аспекта сту-
дија извођења (performance studies), заснива се на објашњавању оства-
рених релација, приказивања њиховог порекла, као и могућих облика
њихових интерпретација. Полазећи од тога да перформативност у општем сми-
слу обухвата концептуалну и оперативну реалност, неопходно је истражити на-
чине којима перформанс (као бихевиорално-просторно-временски догађај) ути-
че на тумачење простора терминима који описују релације а не фигуралности.
Идентификација перформативности архитектуре у актуелним теоријским и
стручним расправама производи сложену категоризацију која се може свести
на неколико кључних одређења. Ту спада перформанс у архитектури (објекти
намењени различитим облицима јавног извођења), архитектонски перформанс,
перформативна - интерактивна архитектура, итд.
Када говоримо о перформативности архитектуре из позиције студија из-
вођења примењених на архитектуру, различито од претходно наведених ка-
тегорија, поље истраживања је усмерено на архитектуру у контексту простор-
но-временских ситуација, понашања, интеракција или релација, који се могу
посматрати и теоретизовати као перформанс. Инструментализацијом перфор-
манса настаје методолошки поступак – апарат анализе, идентификације и те-
оретизације променљивости граница унутар којих архитектура комуницира на
друштвеној и културалној платформи",
publisher = "Београд : Музеј позоришне уметности Србије",
journal = "Teatron, časopis za pozopišnu umetnost",
title = "Performans kao čin komunikacije",
number = "182-183",
pages = "127-144"
}
Simonović Alfirević, S.. (2018). Performans kao čin komunikacije. in Teatron, časopis za pozopišnu umetnost
Београд : Музеј позоришне уметности Србије.(182-183), 127-144.
Simonović Alfirević S. Performans kao čin komunikacije. in Teatron, časopis za pozopišnu umetnost. 2018;(182-183):127-144..
Simonović Alfirević, Sanja, "Performans kao čin komunikacije" in Teatron, časopis za pozopišnu umetnost, no. 182-183 (2018):127-144.

Constitutive Motives in Living Space Organisation

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2018)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/551
AB - Constitutive motive represents the concept of organization of living space. It can appear in the form of element, area, space or principle, i.e. it can be material or intangible. Constitutive motives have always been present in space organization domain, in vernacular construction and architecture. Their importance and appearance have with time changed, as the systems of social values changed. The decision on the selection of constitutive motives in the conception of the housing unit structure primarily depends on the subjective view of the creator, but also on numerous other contextual factors. This paper aims to review and examine innovative interpretation of their constitutive role in modern architectural practice. The goal is to examine the most significant motives in organization of the living space, as well as to offer suggestions for their theoretical systematization.
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Constitutive Motives in Living Space Organisation
VL - 16
IS - 2
SP - 189
EP - 201
DO - 10.2298/FUACE170414002A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "Constitutive motive represents the concept of organization of living space. It can appear in the form of element, area, space or principle, i.e. it can be material or intangible. Constitutive motives have always been present in space organization domain, in vernacular construction and architecture. Their importance and appearance have with time changed, as the systems of social values changed. The decision on the selection of constitutive motives in the conception of the housing unit structure primarily depends on the subjective view of the creator, but also on numerous other contextual factors. This paper aims to review and examine innovative interpretation of their constitutive role in modern architectural practice. The goal is to examine the most significant motives in organization of the living space, as well as to offer suggestions for their theoretical systematization.",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Constitutive Motives in Living Space Organisation",
volume = "16",
number = "2",
pages = "189-201",
doi = "10.2298/FUACE170414002A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2018). Constitutive Motives in Living Space Organisation. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 16(2), 189-201.
https://doi.org/10.2298/FUACE170414002A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Constitutive Motives in Living Space Organisation. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2018;16(2):189-201.
doi:10.2298/FUACE170414002A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Constitutive Motives in Living Space Organisation" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 16, no. 2 (2018):189-201,
https://doi.org/10.2298/FUACE170414002A . .

The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2018)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/370
AB - The development of residential architecture in Yugoslavia during the period of socialism had its peak in the 1960s and 1970s. Significant progress in construction was accompanied by housing research directed towards finding the optimal urbanistic solutions for the newly formed lifestyle of the socialist society. The tendency was to “pack” as many residential units as possible into each building, almost up to the limits of the functional minimum, at the same time with the aim of setting a more humane pattern of living. Innovative theoretical ideas were developed at leading housing research centers and then spread at conferences, consultations, expositions and architectural contests. Top quality design concepts were mostly obtained through architectural contests, which, among other things, also served the purpose of testing theoretical principles and new concepts of residential patterns on actual examples. Although the term “socialist apartment” seems to be accepted in practice, in the scientific sense, it has not been sufficiently explored or examined. The aim of this paper is to explore whether there was a certain architectural pattern as a form of response to the specific socio-economic conditions in Yugoslavia, in terms of a functional scheme that architects followed and which could be defined by the term “socialist apartment”.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - SPATIUM
T1 - The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?
VL - 40
SP - 8
EP - 17
DO - 10.2298/SPAT1840008A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "The development of residential architecture in Yugoslavia during the period of socialism had its peak in the 1960s and 1970s. Significant progress in construction was accompanied by housing research directed towards finding the optimal urbanistic solutions for the newly formed lifestyle of the socialist society. The tendency was to “pack” as many residential units as possible into each building, almost up to the limits of the functional minimum, at the same time with the aim of setting a more humane pattern of living. Innovative theoretical ideas were developed at leading housing research centers and then spread at conferences, consultations, expositions and architectural contests. Top quality design concepts were mostly obtained through architectural contests, which, among other things, also served the purpose of testing theoretical principles and new concepts of residential patterns on actual examples. Although the term “socialist apartment” seems to be accepted in practice, in the scientific sense, it has not been sufficiently explored or examined. The aim of this paper is to explore whether there was a certain architectural pattern as a form of response to the specific socio-economic conditions in Yugoslavia, in terms of a functional scheme that architects followed and which could be defined by the term “socialist apartment”.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "SPATIUM",
title = "The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?",
volume = "40",
pages = "8-17",
doi = "10.2298/SPAT1840008A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2018). The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?. in SPATIUM
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 40, 8-17.
https://doi.org/10.2298/SPAT1840008A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?. in SPATIUM. 2018;40:8-17.
doi:10.2298/SPAT1840008A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "The ‘socialist apartment’ in Yugoslavia: Paradigm or tendency?" in SPATIUM, 40 (2018):8-17,
https://doi.org/10.2298/SPAT1840008A . .
3
2
2

'Circular connection' concept in housing architecture

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2018)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/311
AB - Circular connection is one of the essential concepts of the organization of living space. The most commonly involves the formation of a continuous communication within the system chain of inter-related premises. It is used in situations where it is desired to achieve a higher level of space in terms of the small surface area, thereby diluting or neutralizing the feeling of lack of space, but also in larger surface area with the aim of clearly differentiating or linking distant functional areas. The science has not recorded the first use of circular relationships in history, although it can certainly be argued that the earliest examples existed during the Middle Ages, and even hints centuries. The aim is to systematization of different forms of circular bonds which are present in both theory and practice, as well as a review of the different triggers that can lead to its application.
AB - Kružna veza je jedan od esencijalnih koncepata u organizaciji stambenog prostora. Najčešće podrazumeva formiranje neprekinute komunikacije u okviru sistema lančano nadovezanih prostorija. Primenjuje se u situacijama kada se želi postići veći nivo prostornosti u uslovima malih kvadratura, pri čemu se umanjuje ili neutrališe osećaj skučenosti prostora, ali i kod većih kvadratura s ciljem jasnog diferenciranja ili povezivanja udaljenih funkcionalnih zona. U nauci još uvek nije evidentirana prva primena kružne veze u istoriji, mada se sa sigurnošću može tvrditi da su najraniji primeri postojali još u periodu srednjeg veka, a nagoveštaji čak vekovima unazad. Cilj rada je sitematizacija različitih pojavnih oblika kružne veze koji su prisutni u teoriji i praksi, kao i preispitivanje različitih povoda koji mogu da dovedu do njene primene.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - 'Circular connection' concept in housing architecture
T1 - Koncept 'kružne veze' u stambenoj arhitekturi
IS - 46
SP - 26
EP - 38
DO - 10.5937/a-u0-16252
UR - Konv_176
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2018",
abstract = "Circular connection is one of the essential concepts of the organization of living space. The most commonly involves the formation of a continuous communication within the system chain of inter-related premises. It is used in situations where it is desired to achieve a higher level of space in terms of the small surface area, thereby diluting or neutralizing the feeling of lack of space, but also in larger surface area with the aim of clearly differentiating or linking distant functional areas. The science has not recorded the first use of circular relationships in history, although it can certainly be argued that the earliest examples existed during the Middle Ages, and even hints centuries. The aim is to systematization of different forms of circular bonds which are present in both theory and practice, as well as a review of the different triggers that can lead to its application., Kružna veza je jedan od esencijalnih koncepata u organizaciji stambenog prostora. Najčešće podrazumeva formiranje neprekinute komunikacije u okviru sistema lančano nadovezanih prostorija. Primenjuje se u situacijama kada se želi postići veći nivo prostornosti u uslovima malih kvadratura, pri čemu se umanjuje ili neutrališe osećaj skučenosti prostora, ali i kod većih kvadratura s ciljem jasnog diferenciranja ili povezivanja udaljenih funkcionalnih zona. U nauci još uvek nije evidentirana prva primena kružne veze u istoriji, mada se sa sigurnošću može tvrditi da su najraniji primeri postojali još u periodu srednjeg veka, a nagoveštaji čak vekovima unazad. Cilj rada je sitematizacija različitih pojavnih oblika kružne veze koji su prisutni u teoriji i praksi, kao i preispitivanje različitih povoda koji mogu da dovedu do njene primene.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "'Circular connection' concept in housing architecture, Koncept 'kružne veze' u stambenoj arhitekturi",
number = "46",
pages = "26-38",
doi = "10.5937/a-u0-16252",
url = "Konv_176"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2018). 'Circular connection' concept in housing architecture. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(46), 26-38.
https://doi.org/10.5937/a-u0-16252
Konv_176
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. 'Circular connection' concept in housing architecture. in Arhitektura i urbanizam. 2018;(46):26-38.
doi:10.5937/a-u0-16252
Konv_176 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "'Circular connection' concept in housing architecture" in Arhitektura i urbanizam, no. 46 (2018):26-38,
https://doi.org/10.5937/a-u0-16252 .,
Konv_176 .
3

Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2017)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/286
AB - This paper presents interviews with renowned Serbian architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić, whose works, according to numerous critics and historiographers, are considered the most significant examples of infill design in contemporary Serbian architecture. The interviews were aimed at contributing to the formation of database which would include characteristic examples of architectural and urban design in a protected urban context, as well as at attempting to genuinely present the attitudes of the authors who designed important architectural infills in Belgrade and Serbia, which, in turn, would initiate further research of the methodology of design in protected settings. The emphasis was placed: on clarifying the elements required for an architectural object to fit in the existing surroundings, the selection of the optimal creative method of infill design and what is the adequate use of 'the bond' as an integrative element.
AB - U tekstu su prikazani intervjui sa renomiranim srpskim arhitektima: Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić, čija se pojedina dela, po brojnim kritičarima i istoriografima, smatraju najznačajnijim primerima interpolacija u savremenoj srpskoj arhitekturi. Ciljevi intervjua su da se doprinese formiranju informacione baze sa karakterističnim primerima arhitektonsko-urbanističkog projektovanja u zaštićenom urbanom kontekstu, kao i da se verodostojno prenesu stavovi autora koji su projektovali značajne arhitektonske interpolacije u Beogradu i Srbiji, čime bi se podstakla dalja istraživanja metodologije projektovanja u zaštićenim celinama. Akcenat je na tome da se razjasni: koji su elementi neophodni za postizanje kvalitetnog arhitektonskog uklapanja u neposredno, postojeće okruženje, kako se vrši odabir optimalnog stvaralačkog metoda interpolacije i koja je adekvatna primena 'spone' kao integrativnog elementa.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić
T1 - Projektovanje interpolacija - razgovori sa arhitektima Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić
IS - 45
SP - 52
EP - 71
DO - 10.5937/a-u0-12539
UR - Konv_148
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2017",
abstract = "This paper presents interviews with renowned Serbian architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić, whose works, according to numerous critics and historiographers, are considered the most significant examples of infill design in contemporary Serbian architecture. The interviews were aimed at contributing to the formation of database which would include characteristic examples of architectural and urban design in a protected urban context, as well as at attempting to genuinely present the attitudes of the authors who designed important architectural infills in Belgrade and Serbia, which, in turn, would initiate further research of the methodology of design in protected settings. The emphasis was placed: on clarifying the elements required for an architectural object to fit in the existing surroundings, the selection of the optimal creative method of infill design and what is the adequate use of 'the bond' as an integrative element., U tekstu su prikazani intervjui sa renomiranim srpskim arhitektima: Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić, čija se pojedina dela, po brojnim kritičarima i istoriografima, smatraju najznačajnijim primerima interpolacija u savremenoj srpskoj arhitekturi. Ciljevi intervjua su da se doprinese formiranju informacione baze sa karakterističnim primerima arhitektonsko-urbanističkog projektovanja u zaštićenom urbanom kontekstu, kao i da se verodostojno prenesu stavovi autora koji su projektovali značajne arhitektonske interpolacije u Beogradu i Srbiji, čime bi se podstakla dalja istraživanja metodologije projektovanja u zaštićenim celinama. Akcenat je na tome da se razjasni: koji su elementi neophodni za postizanje kvalitetnog arhitektonskog uklapanja u neposredno, postojeće okruženje, kako se vrši odabir optimalnog stvaralačkog metoda interpolacije i koja je adekvatna primena 'spone' kao integrativnog elementa.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić, Projektovanje interpolacija - razgovori sa arhitektima Svetislavom Ličinom, Spasojem Krunićem, Branislavom Mitrovićem, Goranom Vojvodićem i Jelenom Ivanović Vojvodić",
number = "45",
pages = "52-71",
doi = "10.5937/a-u0-12539",
url = "Konv_148"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2017). Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(45), 52-71.
https://doi.org/10.5937/a-u0-12539
Konv_148
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić. in Arhitektura i urbanizam. 2017;(45):52-71.
doi:10.5937/a-u0-12539
Konv_148 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Infill design: Interviews with architects Svetislav Ličina, Spasoje Krunić, Branislav Mitrović, Goran Vojvodić and Jelena Ivanović Vojvodić" in Arhitektura i urbanizam, no. 45 (2017):52-71,
https://doi.org/10.5937/a-u0-12539 .,
Konv_148 .

Performance Studies as New Anthropology of Events

Simonović Alfirević, Sanja; Alfirević, Đorđe

(Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University, 2017)

TY - JOUR
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Alfirević, Đorđe
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/558
AB - The question of relations between performance studies and new anthropology of events within the open cultural field directly points to the internal interventionist practice of performance and event as the agent of generative and constitutive roles in terms of initiating social processes and situations. An analysis of Turner’s dramaturgical patterns in the development and solution of social crisis, as well as Goffman’s social roles, in direct relation with performance studies, indicate that there is an original connection of these two theoretical platforms and point to their integral importance in terms of actualization and critical thinking related to current social situations. The basic theoretical and social transformations, connected to globalism and interculturalism, led to a redefinition of the aims and range of anthropological knowledge. Global anthropology of the contemporary in current, mediatized society is connected to the question of event, i.e. the event as performance, including different aspects of presence and behavior in a wide spectrum of human activities, along with their consequences.
PB - Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University
T2 - AM Journal of Art and Media Studies
T1 - Performance Studies as New Anthropology of Events
IS - 12
ER - 
@article{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Alfirević, Đorđe",
year = "2017",
abstract = "The question of relations between performance studies and new anthropology of events within the open cultural field directly points to the internal interventionist practice of performance and event as the agent of generative and constitutive roles in terms of initiating social processes and situations. An analysis of Turner’s dramaturgical patterns in the development and solution of social crisis, as well as Goffman’s social roles, in direct relation with performance studies, indicate that there is an original connection of these two theoretical platforms and point to their integral importance in terms of actualization and critical thinking related to current social situations. The basic theoretical and social transformations, connected to globalism and interculturalism, led to a redefinition of the aims and range of anthropological knowledge. Global anthropology of the contemporary in current, mediatized society is connected to the question of event, i.e. the event as performance, including different aspects of presence and behavior in a wide spectrum of human activities, along with their consequences.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University",
journal = "AM Journal of Art and Media Studies",
title = "Performance Studies as New Anthropology of Events",
number = "12"
}
Simonović Alfirević, S.,& Alfirević, Đ.. (2017). Performance Studies as New Anthropology of Events. in AM Journal of Art and Media Studies
Belgrade : Faculty of Media and Communications, Singidunum University.(12).
Simonović Alfirević S, Alfirević Đ. Performance Studies as New Anthropology of Events. in AM Journal of Art and Media Studies. 2017;(12)..
Simonović Alfirević, Sanja, Alfirević, Đorđe, "Performance Studies as New Anthropology of Events" in AM Journal of Art and Media Studies, no. 12 (2017).

Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Niš : University of Niš, 2017)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/552
AB - Historiography expresses a firm point of view that the movement of Brutalism did not have a more significant influence on Serbian architecture. Several researches in their essays point out that there are, however, certain works by Serbian architects that could be denoted as Brutalist in style. Nevertheless, after scientific analysis of the representative examples materialized in raw concrete and brick and their comparison with authentic interpretations of Brutalist principles, it is evident that Serbia does have a significant number of architectural works representing Brutalism. The aim of the research was to consider to what extent Brutalist architecture in Serbia was the consequence of architects being inspired by modern world Brutalism architecture, or whether its emergence stemmed from necessity, i.e. specific social circumstances in Serbia during the 60s and 70s of the XX century.
PB - Niš : University of Niš
T2 - Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
T1 - Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?
VL - 15
IS - 3
SP - 317
EP - 331
DO - 10.2298/FUACE160805028A
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2017",
abstract = "Historiography expresses a firm point of view that the movement of Brutalism did not have a more significant influence on Serbian architecture. Several researches in their essays point out that there are, however, certain works by Serbian architects that could be denoted as Brutalist in style. Nevertheless, after scientific analysis of the representative examples materialized in raw concrete and brick and their comparison with authentic interpretations of Brutalist principles, it is evident that Serbia does have a significant number of architectural works representing Brutalism. The aim of the research was to consider to what extent Brutalist architecture in Serbia was the consequence of architects being inspired by modern world Brutalism architecture, or whether its emergence stemmed from necessity, i.e. specific social circumstances in Serbia during the 60s and 70s of the XX century.",
publisher = "Niš : University of Niš",
journal = "Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering",
title = "Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?",
volume = "15",
number = "3",
pages = "317-331",
doi = "10.2298/FUACE160805028A"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2017). Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering
Niš : University of Niš., 15(3), 317-331.
https://doi.org/10.2298/FUACE160805028A
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?. in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering. 2017;15(3):317-331.
doi:10.2298/FUACE160805028A .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Brutalism in Serbian Architecture: Style or Necessity?" in Facta Universitatis: Architecture and Civil Engineering, 15, no. 3 (2017):317-331,
https://doi.org/10.2298/FUACE160805028A . .
3
5

'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2017)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/298
AB - 'Salon apartment' is a term linked to the exclusive apartments built as part of multi-family houses in Belgrade and in certain towns in Serbia in the first decades of the 20th century. The structure of the apartments included centrally located ante room with a combined function of the dining room and one or more salon areas. Most of these apartments were built in Belgrade, along with the first examples of apartments popularly named 'salon apartments', with the concept of spatial and functional organization later spreading to other larger urban centers in Serbia. One of the key problems emerging in scientific analysis of this type of residential housing is terminological determination of this concept. In practice, generally accepted term 'salon apartment' suggests that the apartment structure includes the salon and that the apartment in its character is exclusive, while scientific research mentions different terms, such as 'Belgrade apartment between the two world wars', 'Belgrade apartment of the early Modernism', 'an apartment with central ante room' etc. By analyzing the characteristics and types of these apartments this paper aims to reassess whether the term 'salon apartment' is adequate for the concept of spatial and functional organization of the apartments with salons in multi-family buildings between the two world wars in Serbia.
AB - 'Salonski stan' je termin koji se dovodi u vezu sa reprezentativnim stanovima koji su građeni u okviru višeporodičnih stambenih zgrada u Beogradu i pojedinim gradovima u Srbiji u prvim decenijama XX veka, a koji u svojoj strukturi imaju centralno predsoblje sa funkcijom obedovanja i jedan ili više salonskih prostora. Najviše realizovanih primera je ostvareno u Beogradu, gde su nastali i prvi primeri popularno nazvanih 'salonaca', da bi se koncept prostorno-funkcionalne organizacije kasnije proširio i po većim gradskim centrima u Srbiji. Jedan od osnovnih problema koji se javlja prilikom naučnog razmatranja ovog tipa stanovanja je terminološko određenje pojma. U praksi je opšte prisutan termin 'salonski stan', koji sugeriše da u strukturi stana postoji salon i da je stan po karakteru reprezentativan, dok se u naučnim istraživanjima pominju različiti termini, poput 'beogradski stan između dva svetska rata', 'beogradski stan rane moderne', 'stan sa centralnim predsobljem' i dr. Cilj rada je da se, analizom karakteristika i tipova ovih stanova, preispita stanovište da li je 'salonski stan' odgovarajući termin za koncept prostorne i funkcionalne organizacije stanova sa salonom u višeporodičnim zgradama između dva svetska rata u Srbiji.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - 'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term
T1 - 'Salonski' stan između dva svetska rata u Srbiji - preispitivanje opravdanosti korišćenja termina
IS - 44
SP - 7
EP - 13
DO - 10.5937/a-u0-11638
UR - Konv_172
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2017",
abstract = "'Salon apartment' is a term linked to the exclusive apartments built as part of multi-family houses in Belgrade and in certain towns in Serbia in the first decades of the 20th century. The structure of the apartments included centrally located ante room with a combined function of the dining room and one or more salon areas. Most of these apartments were built in Belgrade, along with the first examples of apartments popularly named 'salon apartments', with the concept of spatial and functional organization later spreading to other larger urban centers in Serbia. One of the key problems emerging in scientific analysis of this type of residential housing is terminological determination of this concept. In practice, generally accepted term 'salon apartment' suggests that the apartment structure includes the salon and that the apartment in its character is exclusive, while scientific research mentions different terms, such as 'Belgrade apartment between the two world wars', 'Belgrade apartment of the early Modernism', 'an apartment with central ante room' etc. By analyzing the characteristics and types of these apartments this paper aims to reassess whether the term 'salon apartment' is adequate for the concept of spatial and functional organization of the apartments with salons in multi-family buildings between the two world wars in Serbia., 'Salonski stan' je termin koji se dovodi u vezu sa reprezentativnim stanovima koji su građeni u okviru višeporodičnih stambenih zgrada u Beogradu i pojedinim gradovima u Srbiji u prvim decenijama XX veka, a koji u svojoj strukturi imaju centralno predsoblje sa funkcijom obedovanja i jedan ili više salonskih prostora. Najviše realizovanih primera je ostvareno u Beogradu, gde su nastali i prvi primeri popularno nazvanih 'salonaca', da bi se koncept prostorno-funkcionalne organizacije kasnije proširio i po većim gradskim centrima u Srbiji. Jedan od osnovnih problema koji se javlja prilikom naučnog razmatranja ovog tipa stanovanja je terminološko određenje pojma. U praksi je opšte prisutan termin 'salonski stan', koji sugeriše da u strukturi stana postoji salon i da je stan po karakteru reprezentativan, dok se u naučnim istraživanjima pominju različiti termini, poput 'beogradski stan između dva svetska rata', 'beogradski stan rane moderne', 'stan sa centralnim predsobljem' i dr. Cilj rada je da se, analizom karakteristika i tipova ovih stanova, preispita stanovište da li je 'salonski stan' odgovarajući termin za koncept prostorne i funkcionalne organizacije stanova sa salonom u višeporodičnim zgradama između dva svetska rata u Srbiji.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term, 'Salonski' stan između dva svetska rata u Srbiji - preispitivanje opravdanosti korišćenja termina",
number = "44",
pages = "7-13",
doi = "10.5937/a-u0-11638",
url = "Konv_172"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2017). 'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(44), 7-13.
https://doi.org/10.5937/a-u0-11638
Konv_172
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. 'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term. in Arhitektura i urbanizam. 2017;(44):7-13.
doi:10.5937/a-u0-11638
Konv_172 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "'Salon' apartment in Serbia between the two world wars: Reassessing the rationale behind the term" in Arhitektura i urbanizam, no. 44 (2017):7-13,
https://doi.org/10.5937/a-u0-11638 .,
Konv_172 .
3
1

Historical landscape of immovable cultural properties in Brankovina and flood protection measures

Simonović Alfirević, Sanja; Kovačević, Branislava; Pucar, Mila

(Univerzitet u Nišu, 2016)

TY - JOUR
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Kovačević, Branislava
AU - Pucar, Mila
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/278
AB - The attitude towards the values of cultural heritage is one of the important factors in shaping the character of a place and the character of a cultural and historical ambience. Cultural heritage plays an important role in strengthening the regional and local cultures and tradition with respect to economic and social issues, as well as with respect to the environmental protection regulation. The Brankovina cultural and historical complex - the immovable property of exceptional importance, is an important cultural centre of Serbia which implies an integrated protection of all structures together with the surrounding area. The illegal construction, inappropriate reconstructions and interventions in this area have resulted from a lack of urban planning regulation over a long period of time. Insufficiently developed awareness about the importance of cultural heritage for the development of this area, as well as a lack of clearly defined programmes and measures that would ensure a continuous process of protection, presents a constant threat to the survival of this important heritage. The flood risk problem is much more prominent in this area than in other parts of Serbia due to complexity in the protection of historical heritage and particular ambience qualities. The work on the area development programme which would provide spatial, environmental, economic and functional conditions for future development and protection of this area has started after the adoption of the Decision on General Regulation Plan. The achievement of objectives is moving towards the affirmation, protection and improvement of the Brankovina cultural and historical complex as a traditional cultural heritage, along with planning the new facilities that would be appropriate to the importance of the area, and without environmental consequences.
AB - Odnos prema vrednostima kulturnog nasleđa je jedan od važnih faktora u oblikovanju karaktera mesta i karaktera kulturno-istorijskog ambijenta. Kulturno nasleđe igra važnu ulogu u jačanju regionalne i lokalne kulture i tradicije u odnosu na ekonomska i socijalna pitanja, kao i u pogledu regulisanja zaštite životne sredine. Kulturno-istorijski kompleks Brankovina - nepokretna imovina od izuzetnog značaja, je važan kulturni centar Srbije, koji podrazumeva integrisanu zaštitu svih struktura zajedno sa okolnim područjem. Bespravne gradnje, neodgovarajuće rekonstrukcije i intervencije u ovoj oblasti rezultat su nedostatka propisa urbanističkog planiranja tokom dugog vremenskog perioda. Nedovoljno razvijena svest o značaju kulturnog nasleđa za razvoj ove oblasti, kao i nedostatak jasno definisanih programa i mera koje bi obezbedile kontinuirani proces zaštite, predstavlja stalnu pretnja opstanku ovog važnog nasleđa. Problem rizika od poplava je mnogo izraženiji u ovoj oblasti nego u drugim delovima Srbije zbog složenosti zaštite istorijskog nasleđa i posebnih ambijentalnih kvaliteta. Rad na programu razvoja u oblasti koja bi omogućila prostorne, ekološke, ekonomske i funkcionalne uslove za dalji razvoj i zaštitu ovog područja je počela nakon usvajanja odluke o planu generalne regulacije. Ostvarivanjem ciljeva kreće se ka afirmaciji, zaštiti i unapređenju kulturnog i istorijskog kompleksa Brankovina, kao tradicionalne kulturne baštine, uz planiranje novih objekata koji će biti prikladni za značaj područja, a bez posledica po životnu sredinu. .
PB - Univerzitet u Nišu
T2 - Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection
T1 - Historical landscape of immovable cultural properties in Brankovina and flood protection measures
T1 - Istorijski pejzaž nepokretnih kulturnih dobara u Brankovini i mere zaštite od poplava
VL - 13
IS - 1
SP - 41
EP - 51
UR - Konv_174
ER - 
@article{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Kovačević, Branislava and Pucar, Mila",
year = "2016",
abstract = "The attitude towards the values of cultural heritage is one of the important factors in shaping the character of a place and the character of a cultural and historical ambience. Cultural heritage plays an important role in strengthening the regional and local cultures and tradition with respect to economic and social issues, as well as with respect to the environmental protection regulation. The Brankovina cultural and historical complex - the immovable property of exceptional importance, is an important cultural centre of Serbia which implies an integrated protection of all structures together with the surrounding area. The illegal construction, inappropriate reconstructions and interventions in this area have resulted from a lack of urban planning regulation over a long period of time. Insufficiently developed awareness about the importance of cultural heritage for the development of this area, as well as a lack of clearly defined programmes and measures that would ensure a continuous process of protection, presents a constant threat to the survival of this important heritage. The flood risk problem is much more prominent in this area than in other parts of Serbia due to complexity in the protection of historical heritage and particular ambience qualities. The work on the area development programme which would provide spatial, environmental, economic and functional conditions for future development and protection of this area has started after the adoption of the Decision on General Regulation Plan. The achievement of objectives is moving towards the affirmation, protection and improvement of the Brankovina cultural and historical complex as a traditional cultural heritage, along with planning the new facilities that would be appropriate to the importance of the area, and without environmental consequences., Odnos prema vrednostima kulturnog nasleđa je jedan od važnih faktora u oblikovanju karaktera mesta i karaktera kulturno-istorijskog ambijenta. Kulturno nasleđe igra važnu ulogu u jačanju regionalne i lokalne kulture i tradicije u odnosu na ekonomska i socijalna pitanja, kao i u pogledu regulisanja zaštite životne sredine. Kulturno-istorijski kompleks Brankovina - nepokretna imovina od izuzetnog značaja, je važan kulturni centar Srbije, koji podrazumeva integrisanu zaštitu svih struktura zajedno sa okolnim područjem. Bespravne gradnje, neodgovarajuće rekonstrukcije i intervencije u ovoj oblasti rezultat su nedostatka propisa urbanističkog planiranja tokom dugog vremenskog perioda. Nedovoljno razvijena svest o značaju kulturnog nasleđa za razvoj ove oblasti, kao i nedostatak jasno definisanih programa i mera koje bi obezbedile kontinuirani proces zaštite, predstavlja stalnu pretnja opstanku ovog važnog nasleđa. Problem rizika od poplava je mnogo izraženiji u ovoj oblasti nego u drugim delovima Srbije zbog složenosti zaštite istorijskog nasleđa i posebnih ambijentalnih kvaliteta. Rad na programu razvoja u oblasti koja bi omogućila prostorne, ekološke, ekonomske i funkcionalne uslove za dalji razvoj i zaštitu ovog područja je počela nakon usvajanja odluke o planu generalne regulacije. Ostvarivanjem ciljeva kreće se ka afirmaciji, zaštiti i unapređenju kulturnog i istorijskog kompleksa Brankovina, kao tradicionalne kulturne baštine, uz planiranje novih objekata koji će biti prikladni za značaj područja, a bez posledica po životnu sredinu. .",
publisher = "Univerzitet u Nišu",
journal = "Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection",
title = "Historical landscape of immovable cultural properties in Brankovina and flood protection measures, Istorijski pejzaž nepokretnih kulturnih dobara u Brankovini i mere zaštite od poplava",
volume = "13",
number = "1",
pages = "41-51",
url = "Konv_174"
}
Simonović Alfirević, S., Kovačević, B.,& Pucar, M.. (2016). Historical landscape of immovable cultural properties in Brankovina and flood protection measures. in Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection
Univerzitet u Nišu., 13(1), 41-51.
Konv_174
Simonović Alfirević S, Kovačević B, Pucar M. Historical landscape of immovable cultural properties in Brankovina and flood protection measures. in Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection. 2016;13(1):41-51.
Konv_174 .
Simonović Alfirević, Sanja, Kovačević, Branislava, Pucar, Mila, "Historical landscape of immovable cultural properties in Brankovina and flood protection measures" in Facta universitatis - series: Working and Living Enviromental Protection, 13, no. 1 (2016):41-51,
Konv_174 .

Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2016)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/270
AB - The subject of this study was space within space concept which is one of the universal principles in architecture. This paper analyses typical contemporary and historical examples where this concept has been applied in such a way that one or more independent spatial and functional unities appear within open plan space. The emphasis was on examining various reasons that resulted in the application of space within space concept in certain situations, with particular attention directed towards generalization and explanation of the key design approaches where this concept has been most frequently applied in practice.
AB - Predmet istraživanja ovog rada je koncept prostora u prostoru, koji je jedan od univerzalnih principa u arhitektonskom stvaralaštvu. U radu su analizirani karakteristični savremeni i istorijski primeri kod kojih je ovaj koncept primenjen na takav način da se u okviru prostora otvorenog plana javlja jedna ili više samostalnih prostorno-funkcionalnih celina. Akcenat je na istraživanju različitih povoda koji su u pojedinim situacijama doveli do primene koncepta prostor u prostoru, pri čemu je posebna pažnja usmerena u pravcu generalizacije i pojašnjenja ključnih projektantskih stanovišta sa kojih je koncept u praksi najčešće primenjivan.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture
T1 - Primena koncepta prostor u prostoru u savremenoj arhitekturi otvorenog plana
IS - 42
SP - 24
EP - 40
DO - 10.5937/a-u0-9913
UR - Konv_166
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2016",
abstract = "The subject of this study was space within space concept which is one of the universal principles in architecture. This paper analyses typical contemporary and historical examples where this concept has been applied in such a way that one or more independent spatial and functional unities appear within open plan space. The emphasis was on examining various reasons that resulted in the application of space within space concept in certain situations, with particular attention directed towards generalization and explanation of the key design approaches where this concept has been most frequently applied in practice., Predmet istraživanja ovog rada je koncept prostora u prostoru, koji je jedan od univerzalnih principa u arhitektonskom stvaralaštvu. U radu su analizirani karakteristični savremeni i istorijski primeri kod kojih je ovaj koncept primenjen na takav način da se u okviru prostora otvorenog plana javlja jedna ili više samostalnih prostorno-funkcionalnih celina. Akcenat je na istraživanju različitih povoda koji su u pojedinim situacijama doveli do primene koncepta prostor u prostoru, pri čemu je posebna pažnja usmerena u pravcu generalizacije i pojašnjenja ključnih projektantskih stanovišta sa kojih je koncept u praksi najčešće primenjivan.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture, Primena koncepta prostor u prostoru u savremenoj arhitekturi otvorenog plana",
number = "42",
pages = "24-40",
doi = "10.5937/a-u0-9913",
url = "Konv_166"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2016). Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(42), 24-40.
https://doi.org/10.5937/a-u0-9913
Konv_166
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture. in Arhitektura i urbanizam. 2016;(42):24-40.
doi:10.5937/a-u0-9913
Konv_166 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Interpretations of space within space concept in contemporary open-plan architecture" in Arhitektura i urbanizam, no. 42 (2016):24-40,
https://doi.org/10.5937/a-u0-9913 .,
Konv_166 .
4

Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2016)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/266
AB - Open-plan is a term which in architecture denotes the principle of spatial integration of functions. Although it has been widely used both in science and in practice, not very much research has been directed at essential understanding of this term. Since the 1950's, when it was first introduced in the architecture glossary, open-plan has constantly been connected to the principle of flexibility and fluidity of space, but up until now, their relation has not been adequately explained. On the other hand, although open-plan is a concept used generally in all modern living spaces, as it contributes to the quality and space comfort, particularly in smaller living spaces, there has been no research that aimed to discuss the advantages and disadvantages of open-plan, as well as approaches to space integration of housing functions. This is why the aim of this research paper is to shed some light on the origin of this concept, its development in housing architecture and to present the most significant examples that applied the concept of open-plan in a characteristic way. A further aim of this paper is also to emphasize the existence of various design approaches, all contributing to the creation of specific forms of open-plan.
AB - Otvoreni plan je termin koji u arhitekturi označava princip prostornog integrisanja funkcija. Iako je pojam u širokoj upotrebi u nauci i praksi, veoma malo istraživanja je usmereno u pravcu njegovog suštinskog razumevanja. Od pedesetih godina XX veka, kada je termin prvi put uveden u arhitektonsku terminologiju, otvoreni plan se neprestano dovodi u vezu sa principom fleksibilnosti i tekućeg prostora, ali do sada nije na adekvatan način pojašnjena njihova relacija. Sa druge strane, iako je njegova primena nešto što se u velikoj meri podrazumeva kod svakog savremenog stambenog prostora, jer doprinosi kvalitetu prostornog komfora, pogotovo kod stambenih prostora malih kvadratura, ne postoje istraživanja u kojima su ciljano razmatrane njegove prednosti i nedostaci, kao i pristupi prostornom integrisanju stambenih funkcija. Stoga je cilj ovog istraživanja da se rasvetli poreklo koncepta, njegov razvoj u stambenoj arhitekturi, prikažu najznačajniji primeri kod kojih je otvoreni plan na karakterističan način primenjen, kao i da se skrene pažnja na postojanje različitih projektantskih pristupa koji doprinose formiranju specifičnih vidova otvorenog plana.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration
T1 - Otvoreni plan u stambenoj arhitekturi - poreklo, razvoj i pristupi prostornom integrisanju
IS - 43
SP - 45
EP - 60
DO - 10.5937/a-u0-11551
UR - Konv_170
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2016",
abstract = "Open-plan is a term which in architecture denotes the principle of spatial integration of functions. Although it has been widely used both in science and in practice, not very much research has been directed at essential understanding of this term. Since the 1950's, when it was first introduced in the architecture glossary, open-plan has constantly been connected to the principle of flexibility and fluidity of space, but up until now, their relation has not been adequately explained. On the other hand, although open-plan is a concept used generally in all modern living spaces, as it contributes to the quality and space comfort, particularly in smaller living spaces, there has been no research that aimed to discuss the advantages and disadvantages of open-plan, as well as approaches to space integration of housing functions. This is why the aim of this research paper is to shed some light on the origin of this concept, its development in housing architecture and to present the most significant examples that applied the concept of open-plan in a characteristic way. A further aim of this paper is also to emphasize the existence of various design approaches, all contributing to the creation of specific forms of open-plan., Otvoreni plan je termin koji u arhitekturi označava princip prostornog integrisanja funkcija. Iako je pojam u širokoj upotrebi u nauci i praksi, veoma malo istraživanja je usmereno u pravcu njegovog suštinskog razumevanja. Od pedesetih godina XX veka, kada je termin prvi put uveden u arhitektonsku terminologiju, otvoreni plan se neprestano dovodi u vezu sa principom fleksibilnosti i tekućeg prostora, ali do sada nije na adekvatan način pojašnjena njihova relacija. Sa druge strane, iako je njegova primena nešto što se u velikoj meri podrazumeva kod svakog savremenog stambenog prostora, jer doprinosi kvalitetu prostornog komfora, pogotovo kod stambenih prostora malih kvadratura, ne postoje istraživanja u kojima su ciljano razmatrane njegove prednosti i nedostaci, kao i pristupi prostornom integrisanju stambenih funkcija. Stoga je cilj ovog istraživanja da se rasvetli poreklo koncepta, njegov razvoj u stambenoj arhitekturi, prikažu najznačajniji primeri kod kojih je otvoreni plan na karakterističan način primenjen, kao i da se skrene pažnja na postojanje različitih projektantskih pristupa koji doprinose formiranju specifičnih vidova otvorenog plana.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration, Otvoreni plan u stambenoj arhitekturi - poreklo, razvoj i pristupi prostornom integrisanju",
number = "43",
pages = "45-60",
doi = "10.5937/a-u0-11551",
url = "Konv_170"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2016). Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(43), 45-60.
https://doi.org/10.5937/a-u0-11551
Konv_170
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration. in Arhitektura i urbanizam. 2016;(43):45-60.
doi:10.5937/a-u0-11551
Konv_170 .
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Open-plan in housing architecture: Origin, development and design approaches for spatial integration" in Arhitektura i urbanizam, no. 43 (2016):45-60,
https://doi.org/10.5937/a-u0-11551 .,
Konv_170 .
9

Перформативност архитектуре

Simonović Alfirević, Sanja

(Универзитет у Београду, Архитектонски факултет, 2016)

TY - THES
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3411
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11955/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513063825
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/6121
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/318
AB - Предмет истраживања представља дефинисање перформативности архитектуре сааспекта студија извођења, са циљем објашњавања остварених релација,приказивања њиховог порекла, као и могућих облика њихових интерпретација.Полазећи од тога да перформативност у општем смислу обухвата концептуалну иоперативну реалност, ова дисертација истражује начине којима је архитектураослобођена формалне путање у процесу пројектовања, чиме се идентификује,разматра, полемише променљивост и нестабилност граница у којимаархитектонске идеје и значења комуницирају на друштвеној и културнојплатформи. Савремена позиција разматрања актуелне ситуације у архитектуринастаје одређивањем природе остварених веза између перформативности иархитектуре које нису успостављене само у оквирима визуелних и формалнихманифестација, већ на плану заједничке суштинске концепције.
AB - The subject of this research defines the phenomenon of performativity in architecturethrough performance Studies, with an aim of explaining established relations,presenting where they originated from, as well as possible forms of their interpretation.Starting from the point that performativity in its general sense includes conceptual andoperative reality, this paper researches ways in which architecture is released offollowing the formal path in the process of design, which identifies, discusses andexplores the changeability and instability of boundaries in which architectural ideas andmeanings communicate on a social and cultural platform. Contemporary position inassessing the current situation in architecture emerges by creating connection betweenperformativity and architecture, established not only within visual and formalmanifestations, but also in terms of common essential concept.
PB - Универзитет у Београду, Архитектонски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Перформативност архитектуре
T1 - Architecture performativity
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6121
ER - 
@phdthesis{
author = "Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2016",
abstract = "Предмет истраживања представља дефинисање перформативности архитектуре сааспекта студија извођења, са циљем објашњавања остварених релација,приказивања њиховог порекла, као и могућих облика њихових интерпретација.Полазећи од тога да перформативност у општем смислу обухвата концептуалну иоперативну реалност, ова дисертација истражује начине којима је архитектураослобођена формалне путање у процесу пројектовања, чиме се идентификује,разматра, полемише променљивост и нестабилност граница у којимаархитектонске идеје и значења комуницирају на друштвеној и културнојплатформи. Савремена позиција разматрања актуелне ситуације у архитектуринастаје одређивањем природе остварених веза између перформативности иархитектуре које нису успостављене само у оквирима визуелних и формалнихманифестација, већ на плану заједничке суштинске концепције., The subject of this research defines the phenomenon of performativity in architecturethrough performance Studies, with an aim of explaining established relations,presenting where they originated from, as well as possible forms of their interpretation.Starting from the point that performativity in its general sense includes conceptual andoperative reality, this paper researches ways in which architecture is released offollowing the formal path in the process of design, which identifies, discusses andexplores the changeability and instability of boundaries in which architectural ideas andmeanings communicate on a social and cultural platform. Contemporary position inassessing the current situation in architecture emerges by creating connection betweenperformativity and architecture, established not only within visual and formalmanifestations, but also in terms of common essential concept.",
publisher = "Универзитет у Београду, Архитектонски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Перформативност архитектуре, Architecture performativity",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6121"
}
Simonović Alfirević, S.. (2016). Перформативност архитектуре. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Архитектонски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6121
Simonović Alfirević S. Перформативност архитектуре. in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6121 .
Simonović Alfirević, Sanja, "Перформативност архитектуре" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6121 .

Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study

Marković, Slobodan; Stevanović, Vladimir; Simonović, Sanja; Stevanov, Jasmina

(Drustvo Psihologa Srbije, 2016)

TY - JOUR
AU - Marković, Slobodan
AU - Stevanović, Vladimir
AU - Simonović, Sanja
AU - Stevanov, Jasmina
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/272
AB - The purpose of the present study was to compare Serbian and Japanese participants in their subjective experience of Serbian and Japanese architectural objects. Subjective experience was operationalized through the ratings on the bipolar scales (e.g. pleasant-unpleasant). In the Preliminary study 1, a set of twelve rating scales was generated. In the Preliminary study 2 twelve Serbian and twelve Japanese architectural objects were specified. In the main experiment two groups of participants, twenty-one Serbian and twenty Japanese, rated twelve Serbian and twelve Japanese objects. A factor analysis extracted three dimensions of subjective experience: Beauty, Firmness and Fullness. Analysis of variance have shown that both Serbian and Japanese participants agreed that Japanese architectural objects looked more beautiful and firmer than Serbian objects. These finding is generally in line with perceptualist hypothesis that stimulus constraints are more effective than culture. However, interactions revealed some cultural differences that are consistent with culturalist hypothesis: compared to Serbian participants, Japanese participants rated Japanese architectural objects as more beautiful, whereas, compared to Japanese, Serbian participants rated Serbian objects as less fragile and emptier than Japanese objects. Generally, our study have shown that Serbian (Western) and Japanese (Eastern) participants show general similarity in their subjective experience of architectural objects.
PB - Drustvo Psihologa Srbije
T2 - Psihologija
T1 - Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study
VL - 49
IS - 2
SP - 149
EP - 167
DO - 10.2298/PSI1602149M
UR - Konv_168
ER - 
@article{
author = "Marković, Slobodan and Stevanović, Vladimir and Simonović, Sanja and Stevanov, Jasmina",
year = "2016",
abstract = "The purpose of the present study was to compare Serbian and Japanese participants in their subjective experience of Serbian and Japanese architectural objects. Subjective experience was operationalized through the ratings on the bipolar scales (e.g. pleasant-unpleasant). In the Preliminary study 1, a set of twelve rating scales was generated. In the Preliminary study 2 twelve Serbian and twelve Japanese architectural objects were specified. In the main experiment two groups of participants, twenty-one Serbian and twenty Japanese, rated twelve Serbian and twelve Japanese objects. A factor analysis extracted three dimensions of subjective experience: Beauty, Firmness and Fullness. Analysis of variance have shown that both Serbian and Japanese participants agreed that Japanese architectural objects looked more beautiful and firmer than Serbian objects. These finding is generally in line with perceptualist hypothesis that stimulus constraints are more effective than culture. However, interactions revealed some cultural differences that are consistent with culturalist hypothesis: compared to Serbian participants, Japanese participants rated Japanese architectural objects as more beautiful, whereas, compared to Japanese, Serbian participants rated Serbian objects as less fragile and emptier than Japanese objects. Generally, our study have shown that Serbian (Western) and Japanese (Eastern) participants show general similarity in their subjective experience of architectural objects.",
publisher = "Drustvo Psihologa Srbije",
journal = "Psihologija",
title = "Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study",
volume = "49",
number = "2",
pages = "149-167",
doi = "10.2298/PSI1602149M",
url = "Konv_168"
}
Marković, S., Stevanović, V., Simonović, S.,& Stevanov, J.. (2016). Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study. in Psihologija
Drustvo Psihologa Srbije., 49(2), 149-167.
https://doi.org/10.2298/PSI1602149M
Konv_168
Marković S, Stevanović V, Simonović S, Stevanov J. Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study. in Psihologija. 2016;49(2):149-167.
doi:10.2298/PSI1602149M
Konv_168 .
Marković, Slobodan, Stevanović, Vladimir, Simonović, Sanja, Stevanov, Jasmina, "Subjective experience of architectural objects: A cross-cultural study" in Psihologija, 49, no. 2 (2016):149-167,
https://doi.org/10.2298/PSI1602149M .,
Konv_168 .
5
4
6

Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century

Alfirević, Đorđe; Simonović Alfirević, Sanja

(Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности, 2015)

TY - JOUR
AU - Alfirević, Đorđe
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/559
AB - The subject of this research includes specific examples of extreme tendencies of architectural expressiveness, present in Serbia in the past fifteen years (after 2000).
The term ‘extreme tendencies’ in architectural expressiveness refers to the group of expressive
characteristics of architectural creation, which are the consequence of creative tendency to
achieve maximal simplicity (minimalist tendency) or maximum dynamizing (expressionist
tendency) of the architectural composition. The focus of the paper is critical analyses of expressive characteristics of referent architectural objects and cause-and-effect links with sociopolitical circumstances present in Serbia from the 1990s, i.e. since disintegration of SFR
Yugoslavia. Unlike other countries in the region (Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, etc),
which have gone through the period of post-socialist transition under different and less dramatic circumstances, expressive examples of architecture in Serbia have been polarised and
appeared in extreme manifestations (expressionism and minimalism). The paper draws a
general conclusion that polarization of expressive architectural examples emerges in the period of transition and under conditions of extreme socio-political and economics changes.
AB - У овом раду се разматрају карактеристични примери екстремних тенденција у аритектонској изражајности, који су настали у Србији током последњих петнаест година (након двехиљадите године). Под појмом екстремне тенденције у архитектонској изражајности се мисли на скуп експресивних карактеристика архитектонског дела, које се јављају као последица стваралачке тежње ка максималном поједностављењу (минималистичка тенденција) или максималном динамизирању (експресионистичка тенденција) композиционог склопа. Тежиште рада представља критичка анализа експресивних карактеристика референтних архитектонских објеката и узрочно-последичних веза са друштвено-политичким околностима које се одвијају у Србији од почетка деведесетих година двадесетог века, тј. од распада СФР Југославије. За разлику од других земаља у региону (Хрватска, Словенија, Румунија, Бугарска и др.) које у другачијим и мање драматичним околностима пролазе кроз период постсоцијалистичке транзиције, изражајни примери архитектуре у Србији су поларизовани и јављају се у екстремним појавним облицима (експресионизам и минимализам). У раду се изводи општи закључак по коме се поларизација експресивних архитектонских примера јавља у периоду транзиције у ситуацијама екстремних друштвено-политичких и економских промена.
PB - Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности
PB - Novi Sad : Matica Srpska, Department of Fine Arts
T2 - Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности
T1 - Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century
T1 - Поларизација експресивних тенденција у српској архитектури почетком XXI века
IS - 43
SP - 321
EP - 334
ER - 
@article{
author = "Alfirević, Đorđe and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2015",
abstract = "The subject of this research includes specific examples of extreme tendencies of architectural expressiveness, present in Serbia in the past fifteen years (after 2000).
The term ‘extreme tendencies’ in architectural expressiveness refers to the group of expressive
characteristics of architectural creation, which are the consequence of creative tendency to
achieve maximal simplicity (minimalist tendency) or maximum dynamizing (expressionist
tendency) of the architectural composition. The focus of the paper is critical analyses of expressive characteristics of referent architectural objects and cause-and-effect links with sociopolitical circumstances present in Serbia from the 1990s, i.e. since disintegration of SFR
Yugoslavia. Unlike other countries in the region (Croatia, Slovenia, Romania, Bulgaria, etc),
which have gone through the period of post-socialist transition under different and less dramatic circumstances, expressive examples of architecture in Serbia have been polarised and
appeared in extreme manifestations (expressionism and minimalism). The paper draws a
general conclusion that polarization of expressive architectural examples emerges in the period of transition and under conditions of extreme socio-political and economics changes., У овом раду се разматрају карактеристични примери екстремних тенденција у аритектонској изражајности, који су настали у Србији током последњих петнаест година (након двехиљадите године). Под појмом екстремне тенденције у архитектонској изражајности се мисли на скуп експресивних карактеристика архитектонског дела, које се јављају као последица стваралачке тежње ка максималном поједностављењу (минималистичка тенденција) или максималном динамизирању (експресионистичка тенденција) композиционог склопа. Тежиште рада представља критичка анализа експресивних карактеристика референтних архитектонских објеката и узрочно-последичних веза са друштвено-политичким околностима које се одвијају у Србији од почетка деведесетих година двадесетог века, тј. од распада СФР Југославије. За разлику од других земаља у региону (Хрватска, Словенија, Румунија, Бугарска и др.) које у другачијим и мање драматичним околностима пролазе кроз период постсоцијалистичке транзиције, изражајни примери архитектуре у Србији су поларизовани и јављају се у екстремним појавним облицима (експресионизам и минимализам). У раду се изводи општи закључак по коме се поларизација експресивних архитектонских примера јавља у периоду транзиције у ситуацијама екстремних друштвено-политичких и економских промена.",
publisher = "Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности, Novi Sad : Matica Srpska, Department of Fine Arts",
journal = "Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности",
title = "Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century, Поларизација експресивних тенденција у српској архитектури почетком XXI века",
number = "43",
pages = "321-334"
}
Alfirević, Đ.,& Simonović Alfirević, S.. (2015). Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century. in Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности
Нови Сад : Матица српска, Одељење за ликовне уметности.(43), 321-334.
Alfirević Đ, Simonović Alfirević S. Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century. in Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности. 2015;(43):321-334..
Alfirević, Đorđe, Simonović Alfirević, Sanja, "Polarisation of Expressive Tendencies in Serbian Architecture at the Beginning of XXI Century" in Matica srpska journal for fine arts / Зборник Матице српске за ликовне уметности, no. 43 (2015):321-334.