Marić, Miroslav

Link to this page

Authority KeyName Variants
46f93dde-d54e-4c59-98a7-f402ea8dab9d
 • Marić, Miroslav (2)
Projects

Author's Bibliography

Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)

Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša; Danilović Hristić, Nataša; Maksin, Marija; Srnić, Danijela; Majhenšek, Katarina; Bogdanović, Vladimir; Marić, Miroslav

(Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021)


                      

                      
Stefanović, N., Milijić, S., Danilović Hristić, N., Maksin, M., Srnić, D., Majhenšek, K., Bogdanović, V.,& Marić, M.. (2021). Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега). in 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 .
Ниш : Удружење урбаниста Србије., 01.05.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_772
Stefanović N, Milijić S, Danilović Hristić N, Maksin M, Srnić D, Majhenšek K, Bogdanović V, Marić M. Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега). in 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 .. 2021;:01.05.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_772 .
Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, Danilović Hristić, Nataša, Maksin, Marija, Srnić, Danijela, Majhenšek, Katarina, Bogdanović, Vladimir, Marić, Miroslav, "Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)" in 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 . (2021):01.05,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_772 .

Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Hristov, Maja; Petrić, Jasna; Mihajlović, Dragan; Marić, Miroslav

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Hristov, M., Petrić, J., Mihajlović, D.,& Marić, M.. (2020). Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“. in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac
Београд : Удружење урбаниста Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781
Stefanović N, Danilović Hristić N, Hristov M, Petrić J, Mihajlović D, Marić M. Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“. in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Hristov, Maja, Petrić, Jasna, Mihajlović, Dragan, Marić, Miroslav, "Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“" in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781 .