Mihajlović, Dragan

Link to this page

Authority KeyName Variants
52c0e5ce-e871-47f8-a938-f8bee625c042
 • Mihajlović, Dragan (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Hristov, Maja; Petrić, Jasna; Mihajlović, Dragan; Marić, Miroslav

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Hristov, M., Petrić, J., Mihajlović, D.,& Marić, M.. (2020). Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“. in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac
Београд : Удружење урбаниста Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781
Stefanović N, Danilović Hristić N, Hristov M, Petrić J, Mihajlović D, Marić M. Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“. in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Hristov, Maja, Petrić, Jasna, Mihajlović, Dragan, Marić, Miroslav, "Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“" in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781 .