Stefanović, Nebojša

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-1884-9128
 • Stefanović, Nebojša (6)
 • Стефановић, Небојша (3)
Projects

Author's Bibliography

Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду

Лалошевић, Марија; Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша

(2022)

TY - JOUR
AU - Лалошевић, Марија
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/716
AB - Пракса спровођења урбанистичких планова за грађевинско подручје града Београда је показала да они у појединим случајевима не садрже довољно елемената за непосредно
спровођење. То се нарочито односи на локације и објекте посебне намене, чије пројектовање и изградња захтевају претходно дефинисање детаљнијих услова и правила
уређења и грађења. У циљу решавања таквих питања, аутори у раду истражују праксу израде урбанистичких анализа, и то на студији случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла” у Београду. У раду су презентовани полазне основе за израду урбанистичке анализе и изводи из релевантних планских докумената, уз анализу постојећег стања и услова на локацији. Основни резултати анализе су приказани кроз сагледавање
рaспoлoживих мoгућнoсти и капацитета локације. Посебно је анализирана оцена испуњености критеријума за изградњу торња контроле летења као високог објекта и
будућег репера локације. Кроз закључна разматрања у раду се указује на значај урбанистичке анализе као инструмента имплементације планских решења објеката посебне намене, која су по својој природи јединствена и од највећег националног значаја. Аутори сагледавају урбанистичку анализу и као научни метод, уз изношење основних смерница и указивање потреба за даљим истраживањима
AB - The practice of implementing urban plans for the construction area of the City of Belgrade has shown that in some cases they do not contain enough elements to implement directly. This is especially true for special purpose sites and facilities, whose design and construction require the pre-definition of more detailed conditions and rules of landscaping and construction. In order to address such issues, the authors explore the practice of developing urban analyses in the case of the air traffic control facility at Belgrade’s Nikola Tesla Airport. The paper presents the starting points for developing an urban analysis and excerpts from relevant planning documents, while analyzing the existing condition of the site. The basic results of the analysis show the available capabilities and capacity of the site. In particular, the paper analyzes how well the criteria for building a flight control tower, as a tall object and future location benchmark, were fulfilled. The findings underscore the importance of urban analysis as an instrument for implementing planning solutions for special purpose facilities, which by their nature are unique and of the utmost national importance. The authors also look at urban analysis as a scientific method, while laying out basic guidelines and emphasizing the need for further research.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду
T1 - Urban analysis of the possibility of building special purpose buildings – case study of air traffic control facility at Nikola Tesla airport in the city of Belgrade
IS - 55
SP - 47
EP - 60
DO - 10.5937/a-u0-38736
ER - 
@article{
author = "Лалошевић, Марија and Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша",
year = "2022",
abstract = "Пракса спровођења урбанистичких планова за грађевинско подручје града Београда је показала да они у појединим случајевима не садрже довољно елемената за непосредно
спровођење. То се нарочито односи на локације и објекте посебне намене, чије пројектовање и изградња захтевају претходно дефинисање детаљнијих услова и правила
уређења и грађења. У циљу решавања таквих питања, аутори у раду истражују праксу израде урбанистичких анализа, и то на студији случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла” у Београду. У раду су презентовани полазне основе за израду урбанистичке анализе и изводи из релевантних планских докумената, уз анализу постојећег стања и услова на локацији. Основни резултати анализе су приказани кроз сагледавање
рaспoлoживих мoгућнoсти и капацитета локације. Посебно је анализирана оцена испуњености критеријума за изградњу торња контроле летења као високог објекта и
будућег репера локације. Кроз закључна разматрања у раду се указује на значај урбанистичке анализе као инструмента имплементације планских решења објеката посебне намене, која су по својој природи јединствена и од највећег националног значаја. Аутори сагледавају урбанистичку анализу и као научни метод, уз изношење основних смерница и указивање потреба за даљим истраживањима, The practice of implementing urban plans for the construction area of the City of Belgrade has shown that in some cases they do not contain enough elements to implement directly. This is especially true for special purpose sites and facilities, whose design and construction require the pre-definition of more detailed conditions and rules of landscaping and construction. In order to address such issues, the authors explore the practice of developing urban analyses in the case of the air traffic control facility at Belgrade’s Nikola Tesla Airport. The paper presents the starting points for developing an urban analysis and excerpts from relevant planning documents, while analyzing the existing condition of the site. The basic results of the analysis show the available capabilities and capacity of the site. In particular, the paper analyzes how well the criteria for building a flight control tower, as a tall object and future location benchmark, were fulfilled. The findings underscore the importance of urban analysis as an instrument for implementing planning solutions for special purpose facilities, which by their nature are unique and of the utmost national importance. The authors also look at urban analysis as a scientific method, while laying out basic guidelines and emphasizing the need for further research.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, Urban analysis of the possibility of building special purpose buildings – case study of air traffic control facility at Nikola Tesla airport in the city of Belgrade",
number = "55",
pages = "47-60",
doi = "10.5937/a-u0-38736"
}
Лалошевић, М., Даниловић Христић, Н.,& Стефановић, Н.. (2022). Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. in Arhitektura i urbanizam(55), 47-60.
https://doi.org/10.5937/a-u0-38736
Лалошевић М, Даниловић Христић Н, Стефановић Н. Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. in Arhitektura i urbanizam. 2022;(55):47-60.
doi:10.5937/a-u0-38736 .
Лалошевић, Марија, Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, "Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду" in Arhitektura i urbanizam, no. 55 (2022):47-60,
https://doi.org/10.5937/a-u0-38736 . .

Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša

(2021)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/700
AB - The research is based on the hypothesis that transport analysis of the impact of the attraction and production of planned content in the urban tissue on the wider transport network is a key method in the urban planning of large projects. The specificity of the methodological approach used can be seen in the quantification of the project area and the estimation of the number of trips generated by the planned content in peak hours, as well as the expected number of cars in the street network. The generation of potential trips and their distribution are determined, depending on the volume and structure of the planned content. Using the software, three possible scenarios were processed. In the conclusions, we summarize the importance of processing and the necessity of applying the results of transport analyses as a key method in urban and spatial planning, influencing the organization and connectivity.
T2 - Baltica
T1 - Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project
VL - 34
IS - 11
SP - 38
EP - 49
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The research is based on the hypothesis that transport analysis of the impact of the attraction and production of planned content in the urban tissue on the wider transport network is a key method in the urban planning of large projects. The specificity of the methodological approach used can be seen in the quantification of the project area and the estimation of the number of trips generated by the planned content in peak hours, as well as the expected number of cars in the street network. The generation of potential trips and their distribution are determined, depending on the volume and structure of the planned content. Using the software, three possible scenarios were processed. In the conclusions, we summarize the importance of processing and the necessity of applying the results of transport analyses as a key method in urban and spatial planning, influencing the organization and connectivity.",
journal = "Baltica",
title = "Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project",
volume = "34",
number = "11",
pages = "38-49",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700"
}
Stefanović, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project. in Baltica, 34(11), 38-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700
Stefanović N, Danilović Hristić N. Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project. in Baltica. 2021;34(11):38-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, "Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project" in Baltica, 34, no. 11 (2021):38-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700 .

Impact of Overtourism on Urban Life.

Hristov, Maja; Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2021)

TY - JOUR
AU - Hristov, Maja
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/616
AB - The unrestrained and constant inflow of tourists to some cities can provoke the discomfort of residents. The term ‘overtourism’ describes a condition in which the limits are exceeded to the point that regular everyday urban life suffers. The quantity of visitors and resulting crowds create burdens on the functioning of some city services, and they simultaneously result in a deterioration in the quality of sightseeing. This paper gives a review of the academic literature concerning this issue, especially studies concentrating on cruising and alternative short-term renting. Major complaints raised by locals on the negative impact of tourism are not only about overcrowding, but also include the serious social and economic questions of the endangerment of rights. In order to regulate and mitigate conflicts, preserve identity and allow decent urban life in all its aspects, city governments are forced to introduce some limitations and rules in the sphere of tourism, and also with regard to the real-estate market and urban planning. The level of measures and policies required depend on the type of problem, size of the city and dispersion of the attractions.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Impact of Overtourism on Urban Life.
VL - 45
SP - 59
EP - 66
DO - 10.2298/SPAT2145059H
ER - 
@article{
author = "Hristov, Maja and Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "The unrestrained and constant inflow of tourists to some cities can provoke the discomfort of residents. The term ‘overtourism’ describes a condition in which the limits are exceeded to the point that regular everyday urban life suffers. The quantity of visitors and resulting crowds create burdens on the functioning of some city services, and they simultaneously result in a deterioration in the quality of sightseeing. This paper gives a review of the academic literature concerning this issue, especially studies concentrating on cruising and alternative short-term renting. Major complaints raised by locals on the negative impact of tourism are not only about overcrowding, but also include the serious social and economic questions of the endangerment of rights. In order to regulate and mitigate conflicts, preserve identity and allow decent urban life in all its aspects, city governments are forced to introduce some limitations and rules in the sphere of tourism, and also with regard to the real-estate market and urban planning. The level of measures and policies required depend on the type of problem, size of the city and dispersion of the attractions.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Impact of Overtourism on Urban Life.",
volume = "45",
pages = "59-66",
doi = "10.2298/SPAT2145059H"
}
Hristov, M., Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2021). Impact of Overtourism on Urban Life.. in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia., 45, 59-66.
https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H
Hristov M, Danilović Hristić N, Stefanović N. Impact of Overtourism on Urban Life.. in Spatium. 2021;45:59-66.
doi:10.2298/SPAT2145059H .
Hristov, Maja, Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Impact of Overtourism on Urban Life." in Spatium, 45 (2021):59-66,
https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H . .
2

Искуства послератне обнове европских градова

Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша; Христов, Маја

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2019)

TY - CONF
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
AU - Христов, Маја
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/492
AB - Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери Лисабона, Букурешта...). 
Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 
Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи за обнову битних културних симбола градова.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда
T1 - Искуства послератне обнове европских градова
SP - 117
EP - 127
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492
ER - 
@conference{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша and Христов, Маја",
year = "2019",
abstract = "Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери Лисабона, Букурешта...). 
Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 
Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи за обнову битних културних симбола градова.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда",
title = "Искуства послератне обнове европских градова",
pages = "117-127",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492"
}
Даниловић Христић, Н., Стефановић, Н.,& Христов, М.. (2019). Искуства послератне обнове европских градова. in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 117-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492
Даниловић Христић Н, Стефановић Н, Христов М. Искуства послератне обнове европских градова. in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда. 2019;:117-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492 .
Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, Христов, Маја, "Искуства послератне обнове европских градова" in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда (2019):117-127,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492 .

Possible impact of migrant crisis on the concept of urban planning

Danilović Hristić, Nataša; Gligorijević, Žaklina; Stefanović, Nebojša

(Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture, 2018)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Gligorijević, Žaklina
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/501
AB - The migrant crisis that hit Europe has been addressed many times by the highest EU bodies, without offering concrete solutions and uniform measures. The EU member states, as well as other countries on the migrant route to the desired destination, respond in a different way to the inflow of migrants, either by acceptance, transmission to other countries, or finally, by closing their borders for migrants. The crisis has not yet got its epilogue, i.e. the consequences of the immigrant inflows to the cities on the migrant route cannot be perceived at the moment. It is inevitable to reflect on the future social integration and inclusion, the segregation of newcommers, or on cultural differences, xenophobia, fear of terrorism, safety, mutual understanding and ignorance, or the key issues of the economic limit. The research hypothesis is that this problem will also spill over into the field of urban planning, and it should be addressed in a holistic way and from all apsects of integrated urban development to ensure social, economic and environmental urban sustainability. The paper recognizes the following spatial determinants: cities of migrant arrivals (border places, ports, etc.), transit cities on the migrant route, with different period of stay, and the cities of the desired final destination, with their classification based on their size. At the level of the undertaken measures, the paper differentiates between the short- and long-term solutions of different size and coverage. In conclusions, the migration effects in the West Europen cities have been used to find an appropriate planning response to a new situation in our Region, avoid segregation, enclaves, and enabling an undisturbed inclusion.
PB - Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture
C3 - Conference Proceedings ''Places anTechnologies 2018'', Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture
T1 - Possible impact of migrant crisis on the concept of urban planning
SP - 279
EP - 286
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_501
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Gligorijević, Žaklina and Stefanović, Nebojša",
year = "2018",
abstract = "The migrant crisis that hit Europe has been addressed many times by the highest EU bodies, without offering concrete solutions and uniform measures. The EU member states, as well as other countries on the migrant route to the desired destination, respond in a different way to the inflow of migrants, either by acceptance, transmission to other countries, or finally, by closing their borders for migrants. The crisis has not yet got its epilogue, i.e. the consequences of the immigrant inflows to the cities on the migrant route cannot be perceived at the moment. It is inevitable to reflect on the future social integration and inclusion, the segregation of newcommers, or on cultural differences, xenophobia, fear of terrorism, safety, mutual understanding and ignorance, or the key issues of the economic limit. The research hypothesis is that this problem will also spill over into the field of urban planning, and it should be addressed in a holistic way and from all apsects of integrated urban development to ensure social, economic and environmental urban sustainability. The paper recognizes the following spatial determinants: cities of migrant arrivals (border places, ports, etc.), transit cities on the migrant route, with different period of stay, and the cities of the desired final destination, with their classification based on their size. At the level of the undertaken measures, the paper differentiates between the short- and long-term solutions of different size and coverage. In conclusions, the migration effects in the West Europen cities have been used to find an appropriate planning response to a new situation in our Region, avoid segregation, enclaves, and enabling an undisturbed inclusion.",
publisher = "Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture",
journal = "Conference Proceedings ''Places anTechnologies 2018'', Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture",
title = "Possible impact of migrant crisis on the concept of urban planning",
pages = "279-286",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_501"
}
Danilović Hristić, N., Gligorijević, Ž.,& Stefanović, N.. (2018). Possible impact of migrant crisis on the concept of urban planning. in Conference Proceedings ''Places anTechnologies 2018'', Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture
Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture., 279-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_501
Danilović Hristić N, Gligorijević Ž, Stefanović N. Possible impact of migrant crisis on the concept of urban planning. in Conference Proceedings ''Places anTechnologies 2018'', Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture. 2018;:279-286.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_501 .
Danilović Hristić, Nataša, Gligorijević, Žaklina, Stefanović, Nebojša, "Possible impact of migrant crisis on the concept of urban planning" in Conference Proceedings ''Places anTechnologies 2018'', Belgrade: University of Belgrade Faculty of Architecture (2018):279-286,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_501 .

Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area

Stefanović, Nebojša; Josimović, Boško; Danilović Hristić, Nataša

(London : IntechOpen, 2018)

TY - CHAP
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Josimović, Boško
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/498
AB - The implementation of spatial plans is the weakest link of planning; it is insufficiently theoretically explored, methodologically unpositioned, and in practice only partially carried out. The main direction in considering improvements in the implementation of plans is that it must be viewed and focused by means of spatial plans, in order as much as possible to reduce the impact of all those factors outside the planning system. The study points to the need for and offers the definition of a model of implementation for spatial plans rooted in the theory of planning. The elements and contents of the proposed model of implementation suggest a logical, functional and temporal coherence of all planning decisions covered by the plan. The process of implementing the plan depends directly on the type and method of planning. Four basic models of implementation are defined. The results of research on the application of the implementation model in spatial planning practice in the Republic of Serbia are presented. These are obtained on the basis of the multicriteria comparative analysis carried out on a case study of 11 spatial plans. The chapter suggests possible directions for further study, primarily in terms of applying the model of implementation in practice.
PB - London : IntechOpen
T2 - An Overview of Urban and Regional Planning
T1 - Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area
SP - 59
EP - 81
DO - 10.5772/intechopen.78242
ER - 
@inbook{
author = "Stefanović, Nebojša and Josimović, Boško and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2018",
abstract = "The implementation of spatial plans is the weakest link of planning; it is insufficiently theoretically explored, methodologically unpositioned, and in practice only partially carried out. The main direction in considering improvements in the implementation of plans is that it must be viewed and focused by means of spatial plans, in order as much as possible to reduce the impact of all those factors outside the planning system. The study points to the need for and offers the definition of a model of implementation for spatial plans rooted in the theory of planning. The elements and contents of the proposed model of implementation suggest a logical, functional and temporal coherence of all planning decisions covered by the plan. The process of implementing the plan depends directly on the type and method of planning. Four basic models of implementation are defined. The results of research on the application of the implementation model in spatial planning practice in the Republic of Serbia are presented. These are obtained on the basis of the multicriteria comparative analysis carried out on a case study of 11 spatial plans. The chapter suggests possible directions for further study, primarily in terms of applying the model of implementation in practice.",
publisher = "London : IntechOpen",
journal = "An Overview of Urban and Regional Planning",
booktitle = "Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area",
pages = "59-81",
doi = "10.5772/intechopen.78242"
}
Stefanović, N., Josimović, B.,& Danilović Hristić, N.. (2018). Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area. in An Overview of Urban and Regional Planning
London : IntechOpen., 59-81.
https://doi.org/10.5772/intechopen.78242
Stefanović N, Josimović B, Danilović Hristić N. Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area. in An Overview of Urban and Regional Planning. 2018;:59-81.
doi:10.5772/intechopen.78242 .
Stefanović, Nebojša, Josimović, Boško, Danilović Hristić, Nataša, "Models of Implementation of Spatial Plans – Theoretical Approach and Case Studies for Spatial Plans for the Special Purpose Area" in An Overview of Urban and Regional Planning (2018):59-81,
https://doi.org/10.5772/intechopen.78242 . .
5

Letter to the editor of "Musicology", Scientific Criticism and Controversy

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Београд : Музиколошки институт САНУ, 2018)

TY - JOUR
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/494
PB - Београд : Музиколошки институт САНУ
T2 - Journal Musicology (Muzikologija), Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Quantum Music, Issue 24, I /2018
T1 - Letter to the editor of "Musicology", Scientific Criticism and Controversy
IS - 24
SP - 211
EP - 213
DO - http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9814
ER - 
@article{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2018",
publisher = "Београд : Музиколошки институт САНУ",
journal = "Journal Musicology (Muzikologija), Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Quantum Music, Issue 24, I /2018",
title = "Letter to the editor of "Musicology", Scientific Criticism and Controversy",
number = "24",
pages = "211-213",
doi = "http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9814"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2018). Letter to the editor of "Musicology", Scientific Criticism and Controversy. in Journal Musicology (Muzikologija), Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Quantum Music, Issue 24, I /2018
Београд : Музиколошки институт САНУ.(24), 211-213.
https://doi.org/http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9814
Danilović Hristić N, Stefanović N. Letter to the editor of "Musicology", Scientific Criticism and Controversy. in Journal Musicology (Muzikologija), Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Quantum Music, Issue 24, I /2018. 2018;(24):211-213.
doi:http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9814 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Letter to the editor of "Musicology", Scientific Criticism and Controversy" in Journal Musicology (Muzikologija), Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), Quantum Music, Issue 24, I /2018, no. 24 (2018):211-213,
https://doi.org/http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9814 . .

Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја: Арнеа, Халкидики, Грчка

Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2018)

TY - CONF
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/493
AB - Планови и пројекти обнове и очувања културно-историјског наслеђа, уколико се спроводе системски, тј. на интегралан и континуиран начин, доприносе не само аспекту очувања вредног архитектонског фонда, већ дају нови подстрек животу места, а уједно привлаче и нове посетиоце.Туризам је свакако значајна грана привреде, а мање средине имају шансу да истакну своје потенцијале, посебно ако су аутентични и тичу се здраве животне средине, садржаја за одмор, културу и забаву. На тај начин се комбинују традиционалне и наслеђене форме са савременим условима и захтевима живота. Аутори, на примеру урбаног насеља Арнеа, које се налази у централном делу Халкидикија (Грчка), донекле изоловано од атрактивних приобалних места, анализирају поступак обнове која се спроводи у последње три деценије. Боравећи у месту у различитим периодима, са значајним временским размацима, примећују напредак у процесу, као и позитивне ефекте. На примеру се истичу надлежности и међусекторска сарадња различитих нивоа од локалне власти до институција при министарству задужених за интегрално спровођење заштите културне баштине и развоја туризма, али и активно учешће локалног становништва.Такође је битно буџетирање не малих средстава, као и коришћење различитих европских програма и фондова. Фазност реализације је везана и за адекватно изабрану пренамену напуштених објеката и промену власништва, тј. прелазак у јавну својину.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Зборник радова: IX Конференција (25. мај 2018.) ''Културно наслеђе и друштво, (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља''
T1 - Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја: Арнеа, Халкидики, Грчка
SP - 11
EP - 21
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_493
ER - 
@conference{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша",
year = "2018",
abstract = "Планови и пројекти обнове и очувања културно-историјског наслеђа, уколико се спроводе системски, тј. на интегралан и континуиран начин, доприносе не само аспекту очувања вредног архитектонског фонда, већ дају нови подстрек животу места, а уједно привлаче и нове посетиоце.Туризам је свакако значајна грана привреде, а мање средине имају шансу да истакну своје потенцијале, посебно ако су аутентични и тичу се здраве животне средине, садржаја за одмор, културу и забаву. На тај начин се комбинују традиционалне и наслеђене форме са савременим условима и захтевима живота. Аутори, на примеру урбаног насеља Арнеа, које се налази у централном делу Халкидикија (Грчка), донекле изоловано од атрактивних приобалних места, анализирају поступак обнове која се спроводи у последње три деценије. Боравећи у месту у различитим периодима, са значајним временским размацима, примећују напредак у процесу, као и позитивне ефекте. На примеру се истичу надлежности и међусекторска сарадња различитих нивоа од локалне власти до институција при министарству задужених за интегрално спровођење заштите културне баштине и развоја туризма, али и активно учешће локалног становништва.Такође је битно буџетирање не малих средстава, као и коришћење различитих европских програма и фондова. Фазност реализације је везана и за адекватно изабрану пренамену напуштених објеката и промену власништва, тј. прелазак у јавну својину.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Зборник радова: IX Конференција (25. мај 2018.) ''Културно наслеђе и друштво, (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља''",
title = "Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја: Арнеа, Халкидики, Грчка",
pages = "11-21",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_493"
}
Даниловић Христић, Н.,& Стефановић, Н.. (2018). Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја: Арнеа, Халкидики, Грчка. in Зборник радова: IX Конференција (25. мај 2018.) ''Културно наслеђе и друштво, (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља''
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 11-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_493
Даниловић Христић Н, Стефановић Н. Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја: Арнеа, Халкидики, Грчка. in Зборник радова: IX Конференција (25. мај 2018.) ''Културно наслеђе и друштво, (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља''. 2018;:11-21.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_493 .
Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, "Интегрална и континуирана урбана обнова места, студија случаја: Арнеа, Халкидики, Грчка" in Зборник радова: IX Конференција (25. мај 2018.) ''Културно наслеђе и друштво, (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља'' (2018):11-21,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_493 .

The implementation model of planning rules in spatial plans

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Milijić, Saša

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Milijić, Saša
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/244
AB - The implementation of spatial plans in past practice in Serbia was the weakest link of planning - theoretically insufficiently studied, methodologically vague and non-positioned, and only formally and partially carried out in practice. There is a general agreement that implementation should be perceived and oriented through spatial plans, in order to maximize the effect on other factors beyond the planning system. For that reason it is necessary to define theoretically the model of implementation for the spatial plan, the elements and contents of which reflect the logical, functional and time coherence of all planning decisions. Since there are several different methods and objects of planning, this paper has singled out four basic models and presents the results of the research (comparative analyses) into the role of application in the planning practice in Serbia using the example of a model of implementation for planning rules. An evaluated and studied model of implementation was applied in spatial plans for areas of special purpose and spatial plans of the local government units. This paper provides recommendations for further application of the model in the planning practice in Serbia.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - The implementation model of planning rules in spatial plans
VL - 1
IS - 33
SP - 62
EP - 68
DO - 10.2298/SPAT1533062S
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša and Milijić, Saša",
year = "2015",
abstract = "The implementation of spatial plans in past practice in Serbia was the weakest link of planning - theoretically insufficiently studied, methodologically vague and non-positioned, and only formally and partially carried out in practice. There is a general agreement that implementation should be perceived and oriented through spatial plans, in order to maximize the effect on other factors beyond the planning system. For that reason it is necessary to define theoretically the model of implementation for the spatial plan, the elements and contents of which reflect the logical, functional and time coherence of all planning decisions. Since there are several different methods and objects of planning, this paper has singled out four basic models and presents the results of the research (comparative analyses) into the role of application in the planning practice in Serbia using the example of a model of implementation for planning rules. An evaluated and studied model of implementation was applied in spatial plans for areas of special purpose and spatial plans of the local government units. This paper provides recommendations for further application of the model in the planning practice in Serbia.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "The implementation model of planning rules in spatial plans",
volume = "1",
number = "33",
pages = "62-68",
doi = "10.2298/SPAT1533062S"
}
Stefanović, N., Danilović Hristić, N.,& Milijić, S.. (2015). The implementation model of planning rules in spatial plans. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(33), 62-68.
https://doi.org/10.2298/SPAT1533062S
Konv_337
Stefanović N, Danilović Hristić N, Milijić S. The implementation model of planning rules in spatial plans. in Spatium. 2015;1(33):62-68.
doi:10.2298/SPAT1533062S
Konv_337 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Milijić, Saša, "The implementation model of planning rules in spatial plans" in Spatium, 1, no. 33 (2015):62-68,
https://doi.org/10.2298/SPAT1533062S .,
Konv_337 .
5
4