Bajić, Tanja

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-6758-2509
 • Bajić, Tanja (28)
 • Бајић, Тања (7)
 • Његић, Тања (6)
 • Njegić, Tanja (5)

Author's Bibliography

Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду

Манић, Божидар; Симоновић Алфиревић, Сања; Његић, Тања; Црнчевић, Тијана; Николић, Сања

(Удружење урбаниста Србије, 2023)


                      

                      
Манић, Б., Симоновић Алфиревић, С., Његић, Т., Црнчевић, Т.,& Николић, С.. (2023). Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду. in Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, Ниш
Удружење урбаниста Србије., 105-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_929
Манић Б, Симоновић Алфиревић С, Његић Т, Црнчевић Т, Николић С. Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду. in Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, Ниш. 2023;:105-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_929 .
Манић, Божидар, Симоновић Алфиревић, Сања, Његић, Тања, Црнчевић, Тијана, Николић, Сања, "Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду" in Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, Ниш (2023):105-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_929 .

Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе

Marić, Igor; Simić, Branislava; Hristov, Maja; Njegić, Tanja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2023)


                      

                      
Marić, I., Simić, B., Hristov, M.,& Njegić, T.. (2023). Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе. in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља"
Београд : Асоцијација просторних планера Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849
Marić I, Simić B, Hristov M, Njegić T. Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе. in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља". 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849 .
Marić, Igor, Simić, Branislava, Hristov, Maja, Njegić, Tanja, "Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе" in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849 .

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу

Манић, Божидар; Његић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Манић, Б.,& Његић, Т.. (2022). Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 05.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_806
Манић Б, Његић Т. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:05.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_806 .
Манић, Божидар, Његић, Тања, "Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације к.п. 1961/5 КО Пожаревац, у Улици 7. јула бб у Пожаревцу" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):05.09,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_806 .

Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење

Вујовић, Милан; Његић, Тања; Бранков, Борјан; Вујовић, Лука; Шавикин, Никола; Поповић, Никола; Црнчевић, Тијана; Манић, Божидар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Вујовић, М., Његић, Т., Бранков, Б., Вујовић, Л., Шавикин, Н., Поповић, Н., Црнчевић, Т.,& Манић, Б.. (2022). Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803
Вујовић М, Његић Т, Бранков Б, Вујовић Л, Шавикин Н, Поповић Н, Црнчевић Т, Манић Б. Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .
Вујовић, Милан, Његић, Тања, Бранков, Борјан, Вујовић, Лука, Шавикин, Никола, Поповић, Никола, Црнчевић, Тијана, Манић, Божидар, "Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):06.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .

План генералне регулације „Пожаревац 6“

Марић, Игор; Симић, Бранислава; Христов, Маја; Његић, Тања; Црнчевић, Тијана

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Марић, И., Симић, Б., Христов, М., Његић, Т.,& Црнчевић, Т.. (2022). План генералне регулације „Пожаревац 6“. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 03.08.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805
Марић И, Симић Б, Христов М, Његић Т, Црнчевић Т. План генералне регулације „Пожаревац 6“. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:03.08.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805 .
Марић, Игор, Симић, Бранислава, Христов, Маја, Његић, Тања, Црнчевић, Тијана, "План генералне регулације „Пожаревац 6“" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):03.08,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805 .

Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе

Marić, Igor; Hristov, Maja; Simić, Branislava; Bajić, Tanja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Hristov, M., Simić, B.,& Bajić, T.. (2022). Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе. in Каталог Изложбе "Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије" одржане у Косовској Митровици
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_847
Marić I, Hristov M, Simić B, Bajić T. Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе. in Каталог Изложбе "Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије" одржане у Косовској Митровици. 2022;:35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_847 .
Marić, Igor, Hristov, Maja, Simić, Branislava, Bajić, Tanja, "Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе" in Каталог Изложбе "Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије" одржане у Косовској Митровици (2022):35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_847 .

Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"

Marić, Igor; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Niković, Ana; Bajić, Tanja; Simić, Branislava; Crnčević, Tijana; Hristov, Maja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Manić, B., Bakić, O., Niković, A., Bajić, T., Simić, B., Crnčević, T.,& Hristov, M.. (2022). Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848
Marić I, Manić B, Bakić O, Niković A, Bajić T, Simić B, Crnčević T, Hristov M. Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.. 2022;:49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .
Marić, Igor, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Niković, Ana, Bajić, Tanja, Simić, Branislava, Crnčević, Tijana, Hristov, Maja, "Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"" in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022. (2022):49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .

Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design

Njegić, Tanja; Manić, Božidar; Lojanica, Vladimir

(2022)

TY - JOUR
AU - Njegić, Tanja
AU - Manić, Božidar
AU - Lojanica, Vladimir
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/800
AB - The basic research problem is the insufficient application of sustainability criteria in urban and architectural programs and projects for social housing in post-socialist Serbia, which may lead to inadequate and low-quality new housing stock. This paper emphasizes the importance of considering social, economic and environmental sustainability aspects integrally in the further development of the existing, highly residual social housing model, with a focus on improving guidelines, rules and parameters in the design domain. Relevant criteria in the architectural and urban design of sustainable social housing were identified, systematized and interpreted, based on the analysis of scientific knowledge, applicable models and international recommendations. A conceptual multicriteria framework was designed with the aim of contributing to the improvement of methodological approaches in the design and evaluation of social housing settlements and buildings in Serbia, as well as in related housing systems.
T2 - Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering
T1 - Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design
VL - 20
IS - 2
SP - 131
EP - 150
DO - 10.2298/FUACE220411011N
ER - 
@article{
author = "Njegić, Tanja and Manić, Božidar and Lojanica, Vladimir",
year = "2022",
abstract = "The basic research problem is the insufficient application of sustainability criteria in urban and architectural programs and projects for social housing in post-socialist Serbia, which may lead to inadequate and low-quality new housing stock. This paper emphasizes the importance of considering social, economic and environmental sustainability aspects integrally in the further development of the existing, highly residual social housing model, with a focus on improving guidelines, rules and parameters in the design domain. Relevant criteria in the architectural and urban design of sustainable social housing were identified, systematized and interpreted, based on the analysis of scientific knowledge, applicable models and international recommendations. A conceptual multicriteria framework was designed with the aim of contributing to the improvement of methodological approaches in the design and evaluation of social housing settlements and buildings in Serbia, as well as in related housing systems.",
journal = "Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering",
title = "Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design",
volume = "20",
number = "2",
pages = "131-150",
doi = "10.2298/FUACE220411011N"
}
Njegić, T., Manić, B.,& Lojanica, V.. (2022). Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 20(2), 131-150.
https://doi.org/10.2298/FUACE220411011N
Njegić T, Manić B, Lojanica V. Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design. in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering. 2022;20(2):131-150.
doi:10.2298/FUACE220411011N .
Njegić, Tanja, Manić, Božidar, Lojanica, Vladimir, "Creating more sustainable social housing in Serbia: A conceptual framework for architectural and urban design" in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, 20, no. 2 (2022):131-150,
https://doi.org/10.2298/FUACE220411011N . .

Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia

Njegić, Tanja; Majhenšek, Katarina; Petrić, Jasna

(Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece, 2022)

TY - CONF
AU - Njegić, Tanja
AU - Majhenšek, Katarina
AU - Petrić, Jasna
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/646
AB - This paper analyses the impact of COVID-19 pandemic on residential preferences, housing
affordability and building construction issues that have been experienced through housing sector in Serbia, especially in the case of its capital city Belgrade. The starting research question is whether COVID-19 pandemic further potentiated the already present socio-spatial issues emerging since the beginning of post-socialist urban transition. The methods used in this study include comparative analyses of statistical data and research findings on housing in the period 1990-2020 and available relevant data and knowledge in this field from the first quarter of 2020 until today. Regarding residential preferences, some recent research showed that the situation of pandemic exacerbated already encapsulated lifestyles and fear from economic recession, as well as it prompted changes of living patterns towards longer duration of staying at home. The pandemic has further disrupted affordability of housing for all social groups, and mostly for the disadvantaged ones. On the other hand, the world pandemic that nobody could predict the end of, has opened up some new opportunities in the construction sector, such as an intensified use of digital technology.
PB - Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece
C3 - PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions
T1 - Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia
SP - 1087
EP - 1099
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_646
ER - 
@conference{
author = "Njegić, Tanja and Majhenšek, Katarina and Petrić, Jasna",
year = "2022",
abstract = "This paper analyses the impact of COVID-19 pandemic on residential preferences, housing
affordability and building construction issues that have been experienced through housing sector in Serbia, especially in the case of its capital city Belgrade. The starting research question is whether COVID-19 pandemic further potentiated the already present socio-spatial issues emerging since the beginning of post-socialist urban transition. The methods used in this study include comparative analyses of statistical data and research findings on housing in the period 1990-2020 and available relevant data and knowledge in this field from the first quarter of 2020 until today. Regarding residential preferences, some recent research showed that the situation of pandemic exacerbated already encapsulated lifestyles and fear from economic recession, as well as it prompted changes of living patterns towards longer duration of staying at home. The pandemic has further disrupted affordability of housing for all social groups, and mostly for the disadvantaged ones. On the other hand, the world pandemic that nobody could predict the end of, has opened up some new opportunities in the construction sector, such as an intensified use of digital technology.",
publisher = "Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece",
journal = "PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions",
title = "Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia",
pages = "1087-1099",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_646"
}
Njegić, T., Majhenšek, K.,& Petrić, J.. (2022). Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia. in PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions
Volos : University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Laboratory of Urban Morphology & Design, Volos, Greece., 1087-1099.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_646
Njegić T, Majhenšek K, Petrić J. Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia. in PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions. 2022;:1087-1099.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_646 .
Njegić, Tanja, Majhenšek, Katarina, Petrić, Jasna, "Residential preferences, housing affordability and building construction challenges during COVID-19 pandemics: Case study of Belgrade, Serbia" in PROCEEDINGS of the INTERNATIONAL CONFERENCE on CHANGING CITIES V - Spatial, Design, Landscape, Heritage & Socio-economic Dimensions (2022):1087-1099,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_646 .

Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац

Марић, Игор; Манић, Божидар; Црнчевић, Тијана; Његић, Тања; Гавриловић, Славко; Симић, Бранислава

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)


                      

                      
Марић, И., Манић, Б., Црнчевић, Т., Његић, Т., Гавриловић, С.,& Симић, Б.. (2021). Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац. in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре
Београд : Српска академија наука и уметности., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807
Марић И, Манић Б, Црнчевић Т, Његић Т, Гавриловић С, Симић Б. Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац. in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре. 2021;:43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807 .
Марић, Игор, Манић, Божидар, Црнчевић, Тијана, Његић, Тања, Гавриловић, Славко, Симић, Бранислава, "Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац" in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре (2021):43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807 .

Some open issues of integration and ghettoisation within the framework of social housing: the examples of Serbia and Denmark

Petrić, Jasna; Njegić, Tanja

(Belgrade : Faculty of Architecture in Belgrade, 2021)

TY - CONF
AU - Petrić, Jasna
AU - Njegić, Tanja
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/801
AB - Residualisation of the social housing sector has been linked to the crises of the Welfare state, but it also represents a contemporary trend of the European housing policies’ development. While seeking a ‘shelter’ for resilient way of living, what is nowadays actualised with the waves of migrant crises as well as by continuous striving to integrate the deprived groups of population into the society, this research is concentrated on a parallel analysis of the social housing systems in Serbia and in Denmark. Serbia, with its post-socialist legacy, has dominantly “residual” system of social housing and it has not yet developed adequate instruments for preventing social and spatial segregation of vulnerable social categories through the programs of housing support. The lack of a systematic approach to this housing and often neglecting of social issues has influenced occurrence of housing deprivation in relatively new districts with social housing developments and further impetus for social differences instead of their mitigation. Denmark, on the other hand, which 
traditionally boasts with a highly developed model for the social housing provision, ever since year 2004 aims to resolve the issue of “parallel societies” through implementation of policies towards integration and urban regeneration of the “enclaves of non-Danish values” or “ghettos”, by prescribing extreme measures of housing policy. Finally, having in view different circumstances for the territorial stigmatisation in Serbia and Denmark, this paper outlines some recommendations for improvement of the current approaches to the social housing planning in Serbia, as well as it summarises the findings that may prevent the incidence of residualisation of the social housing in Denmark within the context of a discourse on modern “severe ghettos”.
PB - Belgrade : Faculty of Architecture in Belgrade
C3 - Conference proceedings:Global village - shelter for resilient living, 9-10th of December
T1 - Some open issues of integration and ghettoisation within the framework of social housing: the examples of Serbia and Denmark
SP - 100
EP - 106
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_801
ER - 
@conference{
author = "Petrić, Jasna and Njegić, Tanja",
year = "2021",
abstract = "Residualisation of the social housing sector has been linked to the crises of the Welfare state, but it also represents a contemporary trend of the European housing policies’ development. While seeking a ‘shelter’ for resilient way of living, what is nowadays actualised with the waves of migrant crises as well as by continuous striving to integrate the deprived groups of population into the society, this research is concentrated on a parallel analysis of the social housing systems in Serbia and in Denmark. Serbia, with its post-socialist legacy, has dominantly “residual” system of social housing and it has not yet developed adequate instruments for preventing social and spatial segregation of vulnerable social categories through the programs of housing support. The lack of a systematic approach to this housing and often neglecting of social issues has influenced occurrence of housing deprivation in relatively new districts with social housing developments and further impetus for social differences instead of their mitigation. Denmark, on the other hand, which 
traditionally boasts with a highly developed model for the social housing provision, ever since year 2004 aims to resolve the issue of “parallel societies” through implementation of policies towards integration and urban regeneration of the “enclaves of non-Danish values” or “ghettos”, by prescribing extreme measures of housing policy. Finally, having in view different circumstances for the territorial stigmatisation in Serbia and Denmark, this paper outlines some recommendations for improvement of the current approaches to the social housing planning in Serbia, as well as it summarises the findings that may prevent the incidence of residualisation of the social housing in Denmark within the context of a discourse on modern “severe ghettos”.",
publisher = "Belgrade : Faculty of Architecture in Belgrade",
journal = "Conference proceedings:Global village - shelter for resilient living, 9-10th of December",
title = "Some open issues of integration and ghettoisation within the framework of social housing: the examples of Serbia and Denmark",
pages = "100-106",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_801"
}
Petrić, J.,& Njegić, T.. (2021). Some open issues of integration and ghettoisation within the framework of social housing: the examples of Serbia and Denmark. in Conference proceedings:Global village - shelter for resilient living, 9-10th of December
Belgrade : Faculty of Architecture in Belgrade., 100-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_801
Petrić J, Njegić T. Some open issues of integration and ghettoisation within the framework of social housing: the examples of Serbia and Denmark. in Conference proceedings:Global village - shelter for resilient living, 9-10th of December. 2021;:100-106.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_801 .
Petrić, Jasna, Njegić, Tanja, "Some open issues of integration and ghettoisation within the framework of social housing: the examples of Serbia and Denmark" in Conference proceedings:Global village - shelter for resilient living, 9-10th of December (2021):100-106,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_801 .

Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању

Мајхеншек, Катарина; Манић, Божидар; Бајић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србија, 2020)

TY - CONF
AU - Мајхеншек, Катарина
AU - Манић, Божидар
AU - Бајић, Тања
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/549
AB - У раду се разматра примена и развој виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) у урбанистичком планирању, а у циљу што јасније перцепције и схватања постојећег стања, наслеђених конфликата у простору, дефинисања циљева и провере потенцијалних решења. 3Д приказ (3ДименсионВиеw) је данас заступљен у свим сферама инжењеринга, као и у процесима дефинисања проблема и изналажењу интегрисаних решења на пољу урбанистичког планирања. У раду се објашњавају могућности примене 3Д приказа и имплементације ВР и АР у урбанистичком планирању кроз одабране примере.
AB - The paper discusses the application and development of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) as computer-generated interactive environments, in order to more clearly perceive and understand spatially inherited conflicts in space, define goals and potential solutions. 3D display (3DimensionView) is today represented in all spheres of engineering, as well as in the processes of defining problems and finding integrated solutions in the field of urban planning. The paper explains the process of application of 3Dmodel and implementation of VR and AR in urban planning through selected examples.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србија
C3 - Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020
T1 - Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању
SP - 153
EP - 162
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_549
ER - 
@conference{
author = "Мајхеншек, Катарина and Манић, Божидар and Бајић, Тања",
year = "2020",
abstract = "У раду се разматра примена и развој виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) у урбанистичком планирању, а у циљу што јасније перцепције и схватања постојећег стања, наслеђених конфликата у простору, дефинисања циљева и провере потенцијалних решења. 3Д приказ (3ДименсионВиеw) је данас заступљен у свим сферама инжењеринга, као и у процесима дефинисања проблема и изналажењу интегрисаних решења на пољу урбанистичког планирања. У раду се објашњавају могућности примене 3Д приказа и имплементације ВР и АР у урбанистичком планирању кроз одабране примере., The paper discusses the application and development of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) as computer-generated interactive environments, in order to more clearly perceive and understand spatially inherited conflicts in space, define goals and potential solutions. 3D display (3DimensionView) is today represented in all spheres of engineering, as well as in the processes of defining problems and finding integrated solutions in the field of urban planning. The paper explains the process of application of 3Dmodel and implementation of VR and AR in urban planning through selected examples.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србија",
journal = "Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020",
title = "Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању",
pages = "153-162",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_549"
}
Мајхеншек, К., Манић, Б.,& Бајић, Т.. (2020). Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020
Београд : Удружење урбаниста Србија., 153-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_549
Мајхеншек К, Манић Б, Бајић Т. Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању. in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020. 2020;:153-162.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_549 .
Мајхеншек, Катарина, Манић, Божидар, Бајић, Тања, "Могућности примене виртуелне реалности (ВР) и проширене реалности (АР) као нових технологија у урбанистичком планирању" in Будућност градова и урбанизма / Међународни научно-стручни скуп 16. Летња школа урбанизма, Пролом Бања, 1-3. јул 2020= Future of cities and urbanism / International Scientific-Professional Conference 16th Summer School of Urbanism, Prolom Spa, July 1-3, 2020 (2020):153-162,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_549 .

Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode

Tomasella, Paolo; Marić, Igor; Simić, Branislava; Bajić, Tanja; Hristov, Maja

(Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2020)


                      

                      
Tomasella, P., Marić, I., Simić, B., Bajić, T.,& Hristov, M.. (2020). Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode. in Arhitektura i urbanizam
Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.(50), 79-87.
https://doi.org/10.5937/a-u0-27104
Tomasella P, Marić I, Simić B, Bajić T, Hristov M. Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode. in Arhitektura i urbanizam. 2020;(50):79-87.
doi:10.5937/a-u0-27104 .
Tomasella, Paolo, Marić, Igor, Simić, Branislava, Bajić, Tanja, Hristov, Maja, "Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode" in Arhitektura i urbanizam, no. 50 (2020):79-87,
https://doi.org/10.5937/a-u0-27104 . .
1

Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac

Manić, Božidar; Bajić, Tanja; Marić, Igor; Simić, Branislava

(Крагујевац : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Manić, B., Bajić, T., Marić, I.,& Simić, B.. (2020). Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac. in 29th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [29. Међународни салон урбанизма, каталог]
Крагујевац : Удружење урбаниста Србије., 05.17..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_825
Manić B, Bajić T, Marić I, Simić B. Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac. in 29th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [29. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2020;:05.17..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_825 .
Manić, Božidar, Bajić, Tanja, Marić, Igor, Simić, Branislava, "Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac" in 29th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [29. Међународни салон урбанизма, каталог] (2020):05.17.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_825 .

Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja

Marić, Igor; Hristov, Maja; Vučković, Mina; Bajić, Tanja; Majhenšek, Katarina

(Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada, 2020)


                      

                      
Marić, I., Hristov, M., Vučković, M., Bajić, T.,& Majhenšek, K.. (2020). Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja. in Katalog izložbe: 22. salon arhitekture Novi Sad, 15. 10. - 22. 10. 2020 / The 22nd Salon of architecture Novi Sad, October 15th - October 22nd 2020
Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada., 132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_804
Marić I, Hristov M, Vučković M, Bajić T, Majhenšek K. Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja. in Katalog izložbe: 22. salon arhitekture Novi Sad, 15. 10. - 22. 10. 2020 / The 22nd Salon of architecture Novi Sad, October 15th - October 22nd 2020. 2020;:132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_804 .
Marić, Igor, Hristov, Maja, Vučković, Mina, Bajić, Tanja, Majhenšek, Katarina, "Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja" in Katalog izložbe: 22. salon arhitekture Novi Sad, 15. 10. - 22. 10. 2020 / The 22nd Salon of architecture Novi Sad, October 15th - October 22nd 2020 (2020):132,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_804 .

Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника

Njegić, Tanja

(Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2020)

TY - JOUR
AU - Njegić, Tanja
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/581
AB - Одговарајући ниво стамбеног комфора, у просторно-
функционалном и здравственом погледу, један је од
кључних чинилаца квалитета и одрживости социјалног
становања. У постсоцијалистичкој Србији, изразито
резидуалан систем обезбеђивања у овом сектору
представљао је током протекле две деценије велики
изазов за постизање адекватних стандарда квалитета
нове социјалне станоградње. Кроз преглед националне
регулативе у области планирања, пројектовања и
грађења социјалног становања после 2000. год. и
резултате спроведеног емпиријског истраживања о
шест реализованих пројеката (у Ваљеву, Панчеву, Чачку,
Краљеву, Крагујевцу и Београду), у раду се разматрају
стање, ограничења и могућности за унапређење актуелне
стамбене праксе у овом домену. Док је у иницијалном
периоду формирања новог стамбеног система социјално
становање кроз препоруке за планирање и пројектовање
третирано као становање исподпросечног стандарда и
квалитета, од 2009. год. његов развој се кроз законодавни
оквир све више усмерава ка концепту одрживе станоградње.
Истовремено, резултати евалуације пионирских примера
праксе у овој области, реализованих у периоду 2008−2010.
год., упућују на одређене дефиците у погледу примене
критеријума одрживости. На основу анкетног испитивања
корисника о задовољству различитим елементима
стамбеног комфора, у одабраним примерима забележени
су проблеми пренасељености станова и неадекватности
остварених стамбених услова са функционалног и
здравственог аспекта. Утврђено је да су станари претежно
задовољни нивоом топлотног и светлосног комфора у
становима, док су значајно незадовољство изразили због
недостатка помоћних и отворених стамбених просторија,
недовољне звучне изолације и укупно нижег квалитета
изградње. У закључним разматрањима дискутују се
резултати истраживања и дају се препоруке за унапређење
пројектантских стандарда и инструмената мониторинга у
програмима социјалног становања у Србији.
AB - Adequate level of housing comfort, in terms of space, function
and health, is one of the key factors of quality and sustainability
of social housing. In post-socialist Serbia, the extremely residual
system of provision in this sector has been a major challenge
to achieve adequate quality standards for new social housing
construction over the past two decades. Through a review of
the national regulations in the field of planning, design and
construction of social housing after 2000 and the results of
the conducted empirical research on six completed projects (in
Valjevo, Pančevo, Čačak, Kraljevo, Kragujevac and Belgrade), the
paper discusses the situation, limitations and opportunities for
improving current housing practices in this field. In the initial
period of formation of the new housing system, through the
recommendations for planning and design social housing was
treated as below average standard and quality housing, but
since 2009 its development through the legislative framework
is increasingly directed towards the concept of sustainable
housing development. At the same time, the results of the
evaluation of the pioneering examples of practice in this area,
realized in the period 2008-2010, indicate certain deficiency
in terms of the application of sustainability criteria. Through
a survey of tenants on satisfaction with various elements of
housing comfort, the problems of overcrowding and inadequacy
of housing conditions regarding functional and health aspects
were observed in selected examples. It was found that the
tenants are mostly satisfied with the level of thermal and light
comfort in the apartments, while they expressed significant
dissatisfaction due to the lack of auxiliary and open apartment
areas, insufficient sound insulation and overall lower quality
construction. In the concluding remarks, the results of the
research are discussed and recommendations are given for the
improvement of design standards and monitoring instruments
in social housing programs in Serbia.
PB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
PB - Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника
T1 - Spatial and functional standards of social housing in Serbia: regulations, practice and users’ perception
IS - 51
SP - 72
EP - 85
DO - 10.5937/a-u0-29255
ER - 
@article{
author = "Njegić, Tanja",
year = "2020",
abstract = "Одговарајући ниво стамбеног комфора, у просторно-
функционалном и здравственом погледу, један је од
кључних чинилаца квалитета и одрживости социјалног
становања. У постсоцијалистичкој Србији, изразито
резидуалан систем обезбеђивања у овом сектору
представљао је током протекле две деценије велики
изазов за постизање адекватних стандарда квалитета
нове социјалне станоградње. Кроз преглед националне
регулативе у области планирања, пројектовања и
грађења социјалног становања после 2000. год. и
резултате спроведеног емпиријског истраживања о
шест реализованих пројеката (у Ваљеву, Панчеву, Чачку,
Краљеву, Крагујевцу и Београду), у раду се разматрају
стање, ограничења и могућности за унапређење актуелне
стамбене праксе у овом домену. Док је у иницијалном
периоду формирања новог стамбеног система социјално
становање кроз препоруке за планирање и пројектовање
третирано као становање исподпросечног стандарда и
квалитета, од 2009. год. његов развој се кроз законодавни
оквир све више усмерава ка концепту одрживе станоградње.
Истовремено, резултати евалуације пионирских примера
праксе у овој области, реализованих у периоду 2008−2010.
год., упућују на одређене дефиците у погледу примене
критеријума одрживости. На основу анкетног испитивања
корисника о задовољству различитим елементима
стамбеног комфора, у одабраним примерима забележени
су проблеми пренасељености станова и неадекватности
остварених стамбених услова са функционалног и
здравственог аспекта. Утврђено је да су станари претежно
задовољни нивоом топлотног и светлосног комфора у
становима, док су значајно незадовољство изразили због
недостатка помоћних и отворених стамбених просторија,
недовољне звучне изолације и укупно нижег квалитета
изградње. У закључним разматрањима дискутују се
резултати истраживања и дају се препоруке за унапређење
пројектантских стандарда и инструмената мониторинга у
програмима социјалног становања у Србији., Adequate level of housing comfort, in terms of space, function
and health, is one of the key factors of quality and sustainability
of social housing. In post-socialist Serbia, the extremely residual
system of provision in this sector has been a major challenge
to achieve adequate quality standards for new social housing
construction over the past two decades. Through a review of
the national regulations in the field of planning, design and
construction of social housing after 2000 and the results of
the conducted empirical research on six completed projects (in
Valjevo, Pančevo, Čačak, Kraljevo, Kragujevac and Belgrade), the
paper discusses the situation, limitations and opportunities for
improving current housing practices in this field. In the initial
period of formation of the new housing system, through the
recommendations for planning and design social housing was
treated as below average standard and quality housing, but
since 2009 its development through the legislative framework
is increasingly directed towards the concept of sustainable
housing development. At the same time, the results of the
evaluation of the pioneering examples of practice in this area,
realized in the period 2008-2010, indicate certain deficiency
in terms of the application of sustainability criteria. Through
a survey of tenants on satisfaction with various elements of
housing comfort, the problems of overcrowding and inadequacy
of housing conditions regarding functional and health aspects
were observed in selected examples. It was found that the
tenants are mostly satisfied with the level of thermal and light
comfort in the apartments, while they expressed significant
dissatisfaction due to the lack of auxiliary and open apartment
areas, insufficient sound insulation and overall lower quality
construction. In the concluding remarks, the results of the
research are discussed and recommendations are given for the
improvement of design standards and monitoring instruments
in social housing programs in Serbia.",
publisher = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника, Spatial and functional standards of social housing in Serbia: regulations, practice and users’ perception",
number = "51",
pages = "72-85",
doi = "10.5937/a-u0-29255"
}
Njegić, T.. (2020). Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника. in Arhitektura i urbanizam
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.(51), 72-85.
https://doi.org/10.5937/a-u0-29255
Njegić T. Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника. in Arhitektura i urbanizam. 2020;(51):72-85.
doi:10.5937/a-u0-29255 .
Njegić, Tanja, "Просторно-функционални стандарди социјалног становања у Србији: регулатива, пракса и перцепција корисника" in Arhitektura i urbanizam, no. 51 (2020):72-85,
https://doi.org/10.5937/a-u0-29255 . .
2

Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација

Марић, Игор; Христов, Маја; Бајић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Марић, И., Христов, М.,& Бајић, Т.. (2020). Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација. in Kаталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 05.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_802
Марић И, Христов М, Бајић Т. Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација. in Kаталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.. 2020;:05.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_802 .
Марић, Игор, Христов, Маја, Бајић, Тања, "Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација" in Kаталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. (2020):05.18,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_802 .

Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery

Petrić, Jasna; Bajić, Tanja; Danilović Hristić, Nataša

(Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal, 2019)

TY - CONF
AU - Petrić, Jasna
AU - Bajić, Tanja
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/528
UR - view-source:http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml
AB - One of the main challenges for sustainable urban development of Belgrade with its
1.7 million citizens is prolifc informal development and uncontrolled urban sprawl. These
phenomena were initiated mainly because of rural to urban migrations, however they
continued more intensively in the 1990s, not only because of regular migration, but as after
effect of forced exile of people from Kosovo and Metohija and refugee crisis in ex-Yugoslavia
wars.
The informal settlements occupy rural land in the outskirts of Belgrade, mostly by main in
and out transit corridors. The characteristics of these neighbourhoods is unexpectedly high
standard in residential buildings, even luxury, in contrast with unfavourable environmental
conditions, the lack of urban standards and highly increased coeffcients, absence of
technical infrastructure or at least existence of the inadequate one, shortage of basic social
and public utilities and public spaces.
Underlying conditions why so many people live in informal settlements are the high cost
of “formal” housing (issues of affordability), as well as there may be discussed to less degree
some aspects of residential preference. The empirical research is carried out on the examples
of several urban plans for standardization, regulation and legalization of these settlements in
Belgrade, which established a model for resolving the situation, with a goal to obtain better
living conditions and limit the informal growth by employing urban planning tools.
PB - Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal
C3 - 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions
T1 - Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery
SP - 793
EP - 801
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528
ER - 
@conference{
author = "Petrić, Jasna and Bajić, Tanja and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2019",
abstract = "One of the main challenges for sustainable urban development of Belgrade with its
1.7 million citizens is prolifc informal development and uncontrolled urban sprawl. These
phenomena were initiated mainly because of rural to urban migrations, however they
continued more intensively in the 1990s, not only because of regular migration, but as after
effect of forced exile of people from Kosovo and Metohija and refugee crisis in ex-Yugoslavia
wars.
The informal settlements occupy rural land in the outskirts of Belgrade, mostly by main in
and out transit corridors. The characteristics of these neighbourhoods is unexpectedly high
standard in residential buildings, even luxury, in contrast with unfavourable environmental
conditions, the lack of urban standards and highly increased coeffcients, absence of
technical infrastructure or at least existence of the inadequate one, shortage of basic social
and public utilities and public spaces.
Underlying conditions why so many people live in informal settlements are the high cost
of “formal” housing (issues of affordability), as well as there may be discussed to less degree
some aspects of residential preference. The empirical research is carried out on the examples
of several urban plans for standardization, regulation and legalization of these settlements in
Belgrade, which established a model for resolving the situation, with a goal to obtain better
living conditions and limit the informal growth by employing urban planning tools.",
publisher = "Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal",
journal = "4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions",
title = "Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery",
pages = "793-801",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528"
}
Petrić, J., Bajić, T.,& Danilović Hristić, N.. (2019). Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions
Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal., 793-801.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528
Petrić J, Bajić T, Danilović Hristić N. Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions. 2019;:793-801.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528 .
Petrić, Jasna, Bajić, Tanja, Danilović Hristić, Nataša, "Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery" in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions (2019):793-801,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528 .

Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године

Милић, Ђорђе; Тркуља, Синиша; Радосављевић, Зоран; Максин, Марија; Зековић, Славка; Ненковић-Ризнић, Марина; Манић, Божидар; Џелебџић, Омиљена; Ђукић, Александар; Јокановић, Игор; Петрић, Јасна; Никовић, Ана; Даниловић Христић, Наташа; Бајић, Тања; Чолић, Наташа; Бранков, Борјан; Милер, Харалд; Чолић, Ратка; Бабић, Драго; Гаули, Јохан

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2019)


                      

                      
Милић, Ђ., Тркуља, С., Радосављевић, З., Максин, М., Зековић, С., Ненковић-Ризнић, М., Манић, Б., Џелебџић, О., Ђукић, А., Јокановић, И., Петрић, Ј., Никовић, А., Даниловић Христић, Н., Бајић, Т., Чолић, Н., Бранков, Б., Милер, Х., Чолић, Р., Бабић, Д.,& Гаули, Ј.. (2019). Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године. in Каталог изложбе: 28. Салон урбанизма 2018, Ниш, 8-13 новембар, 2019
Београд : Удружење урбаниста Србије., 12-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_861
Милић Ђ, Тркуља С, Радосављевић З, Максин М, Зековић С, Ненковић-Ризнић М, Манић Б, Џелебџић О, Ђукић А, Јокановић И, Петрић Ј, Никовић А, Даниловић Христић Н, Бајић Т, Чолић Н, Бранков Б, Милер Х, Чолић Р, Бабић Д, Гаули Ј. Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године. in Каталог изложбе: 28. Салон урбанизма 2018, Ниш, 8-13 новембар, 2019. 2019;:12-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_861 .
Милић, Ђорђе, Тркуља, Синиша, Радосављевић, Зоран, Максин, Марија, Зековић, Славка, Ненковић-Ризнић, Марина, Манић, Божидар, Џелебџић, Омиљена, Ђукић, Александар, Јокановић, Игор, Петрић, Јасна, Никовић, Ана, Даниловић Христић, Наташа, Бајић, Тања, Чолић, Наташа, Бранков, Борјан, Милер, Харалд, Чолић, Ратка, Бабић, Драго, Гаули, Јохан, "Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године" in Каталог изложбе: 28. Салон урбанизма 2018, Ниш, 8-13 новембар, 2019 (2019):12-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_861 .

Нови методолошки приступ интегрисаном управљању одрживим урбаним развојем у Републици Србији (на примеру Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године)

Милић, Ђорђе; Тркуља, Синиша; Радосављевић, Зоран; Чолић, Ратка; Максин, Марија; Зековић, Славка; Ненковић-Ризнић, Марина; Манић, Божидар; Џелебџић, Омиљена; Ђукић, Александар; Јокановић, Игор; Петрић, Јасна; Никовић, Ана; Даниловић Христић, Наташа; Бајић, Тања; Чолић, Наташа; Бранков, Борјан

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2019)


                      

                      
Милић, Ђ., Тркуља, С., Радосављевић, З., Чолић, Р., Максин, М., Зековић, С., Ненковић-Ризнић, М., Манић, Б., Џелебџић, О., Ђукић, А., Јокановић, И., Петрић, Ј., Никовић, А., Даниловић Христић, Н., Бајић, Т., Чолић, Н.,& Бранков, Б.. (2019). Нови методолошки приступ интегрисаном управљању одрживим урбаним развојем у Републици Србији (на примеру Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године). 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_790
Милић Ђ, Тркуља С, Радосављевић З, Чолић Р, Максин М, Зековић С, Ненковић-Ризнић М, Манић Б, Џелебџић О, Ђукић А, Јокановић И, Петрић Ј, Никовић А, Даниловић Христић Н, Бајић Т, Чолић Н, Бранков Б. Нови методолошки приступ интегрисаном управљању одрживим урбаним развојем у Републици Србији (на примеру Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године). 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_790 .
Милић, Ђорђе, Тркуља, Синиша, Радосављевић, Зоран, Чолић, Ратка, Максин, Марија, Зековић, Славка, Ненковић-Ризнић, Марина, Манић, Божидар, Џелебџић, Омиљена, Ђукић, Александар, Јокановић, Игор, Петрић, Јасна, Никовић, Ана, Даниловић Христић, Наташа, Бајић, Тања, Чолић, Наташа, Бранков, Борјан, "Нови методолошки приступ интегрисаном управљању одрживим урбаним развојем у Републици Србији (на примеру Стратегије одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године)" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_790 .

Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu

Vuja, Aleksandru; Marić, Igor; Hristov, Maja; Bajić, Tanja

(2019)


                      

                      
Vuja, A., Marić, I., Hristov, M.,& Bajić, T.. (2019). Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu. in Arhitektura i urbanizam(19), 70-75.
https://doi.org/10.5937/a-u0-24554
Vuja A, Marić I, Hristov M, Bajić T. Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu. in Arhitektura i urbanizam. 2019;(19):70-75.
doi:10.5937/a-u0-24554 .
Vuja, Aleksandru, Marić, Igor, Hristov, Maja, Bajić, Tanja, "Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu" in Arhitektura i urbanizam, no. 19 (2019):70-75,
https://doi.org/10.5937/a-u0-24554 . .
1

План регулације генералне „Пожаревац 2“

Марић, Игор; Симић, Бранислава; Бајић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2019)


                      

                      
Марић, И., Симић, Б.,& Бајић, Т.. (2019). План регулације генералне „Пожаревац 2“. in Каталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 03.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808
Марић И, Симић Б, Бајић Т. План регулације генералне „Пожаревац 2“. in Каталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019.. 2019;:03.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808 .
Марић, Игор, Симић, Бранислава, Бајић, Тања, "План регулације генералне „Пожаревац 2“" in Каталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019. (2019):03.09,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808 .

Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (примери планова детаљне регулације за археолошка налазишта Ромулијана - Гамзиград и Царичин град)

Максић Мулалић, Милица; Максин, Марија; Манић, Божидар; Никовић, Ана; Пантић, Маријана; Његић, Тања

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2018)


                      

                      
Максић Мулалић, М., Максин, М., Манић, Б., Никовић, А., Пантић, М.,& Његић, Т.. (2018). Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (примери планова детаљне регулације за археолошка налазишта Ромулијана - Гамзиград и Царичин град). 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_793
Максић Мулалић М, Максин М, Манић Б, Никовић А, Пантић М, Његић Т. Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (примери планова детаљне регулације за археолошка налазишта Ромулијана - Гамзиград и Царичин град). 2018;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_793 .
Максић Мулалић, Милица, Максин, Марија, Манић, Божидар, Никовић, Ана, Пантић, Маријана, Његић, Тања, "Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (примери планова детаљне регулације за археолошка налазишта Ромулијана - Гамзиград и Царичин град)" (2018),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_793 .

Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade

Slaev, Aleksandar; Zeković, Slavka; Kovachev, Atanas; Maričić, Tamara; Bajić, Tanja

(Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia, 2018)

TY - JOUR
AU - Slaev, Aleksandar
AU - Zeković, Slavka
AU - Kovachev, Atanas
AU - Maričić, Tamara
AU - Bajić, Tanja
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/364
AB - Like most European cities, cities in South-east Europe (SEE) have been growing throughout the 20th century, however, since the end of the 1980s, the mechanisms of urban growth and expansion have changed radically: from development fully determined by central planning to market-led urban development. This paper examines how planning in large SEE cities is coping with the challenge to balance the action of the market and achieve planning goals relating to the form of urban growth and expansion. As case studies we analyse the master plans of Sofia and Belgrade and their implementation. We have two research questions: first, whether planning in the two cities has considered the role of the market when defining its objectives, measures and solutions regarding the forms of urban growth and the development of in suburban areas, and, second, whether planning has been able to influence the market or cooperate with it in order to achieve its objectives in suburban development.
PB - Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade
IS - 39
SP - 38
EP - 46
DO - 10.2298/SPAT1839038S
ER - 
@article{
author = "Slaev, Aleksandar and Zeković, Slavka and Kovachev, Atanas and Maričić, Tamara and Bajić, Tanja",
year = "2018",
abstract = "Like most European cities, cities in South-east Europe (SEE) have been growing throughout the 20th century, however, since the end of the 1980s, the mechanisms of urban growth and expansion have changed radically: from development fully determined by central planning to market-led urban development. This paper examines how planning in large SEE cities is coping with the challenge to balance the action of the market and achieve planning goals relating to the form of urban growth and expansion. As case studies we analyse the master plans of Sofia and Belgrade and their implementation. We have two research questions: first, whether planning in the two cities has considered the role of the market when defining its objectives, measures and solutions regarding the forms of urban growth and the development of in suburban areas, and, second, whether planning has been able to influence the market or cooperate with it in order to achieve its objectives in suburban development.",
publisher = "Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade",
number = "39",
pages = "38-46",
doi = "10.2298/SPAT1839038S"
}
Slaev, A., Zeković, S., Kovachev, A., Maričić, T.,& Bajić, T.. (2018). Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade. in Spatium
Belgrade : Institute of architecture and urban & spatial planning of Serbia.(39), 38-46.
https://doi.org/10.2298/SPAT1839038S
Slaev A, Zeković S, Kovachev A, Maričić T, Bajić T. Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade. in Spatium. 2018;(39):38-46.
doi:10.2298/SPAT1839038S .
Slaev, Aleksandar, Zeković, Slavka, Kovachev, Atanas, Maričić, Tamara, Bajić, Tanja, "Regulating market-led urban expansion in the new master plans of Sofia and Belgrade" in Spatium, no. 39 (2018):38-46,
https://doi.org/10.2298/SPAT1839038S . .
2
1

Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade

Bajić, Tanja; Manić, Božidar

(Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV), 2018)

TY - CHAP
AU - Bajić, Tanja
AU - Manić, Božidar
PY - 2018
UR - http://www.spuds.edu.rs/downloads/5eng.pdf
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/349
AB - The paper emphasizes the specific role of urban architectural competition as an instrument of social housing planning and design practice in Belgrade, in the post-socialistic context of Serbia. The social housing projects which are realized through design competitions represent a result of competitive and equal participation of the broadest professional public and application of clearly defined and transparent program requirements and evaluation criteria. The importance of public urban architectural competition has been recognized already in the initial stage of establishing the national social housing system from the beginning of the 21st century, while its obligatory application in the social housing development projects has been regulated through the established legislative framework in the period from 2009 to 2016. Based on the example of completed and uncompleted competition projects in Belgrade, the research discusses the significance and the potential contribution of this instrument for promoting the sustainability of design solutions in the social housing sector, as well as the restrictions in their previous application due to the lack of appropriate technical regulations, formally established criteria and guidelines, and underdeveloped body of relevant expert research. The authors recognize that the exclusion of urban architectural competition from the social housing programs prevents the further promotion of social housing design issues within the professional public in Serbia, which may limit the improvement in knowledge on specific spatial and functional requirements, contemporary design challenges and innovative methodological approaches in this field.
PB - Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV)
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)
T2 - A Support to Urban Development Process
T1 - Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade
SP - 108
EP - 128
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_349
ER - 
@inbook{
author = "Bajić, Tanja and Manić, Božidar",
year = "2018",
abstract = "The paper emphasizes the specific role of urban architectural competition as an instrument of social housing planning and design practice in Belgrade, in the post-socialistic context of Serbia. The social housing projects which are realized through design competitions represent a result of competitive and equal participation of the broadest professional public and application of clearly defined and transparent program requirements and evaluation criteria. The importance of public urban architectural competition has been recognized already in the initial stage of establishing the national social housing system from the beginning of the 21st century, while its obligatory application in the social housing development projects has been regulated through the established legislative framework in the period from 2009 to 2016. Based on the example of completed and uncompleted competition projects in Belgrade, the research discusses the significance and the potential contribution of this instrument for promoting the sustainability of design solutions in the social housing sector, as well as the restrictions in their previous application due to the lack of appropriate technical regulations, formally established criteria and guidelines, and underdeveloped body of relevant expert research. The authors recognize that the exclusion of urban architectural competition from the social housing programs prevents the further promotion of social housing design issues within the professional public in Serbia, which may limit the improvement in knowledge on specific spatial and functional requirements, contemporary design challenges and innovative methodological approaches in this field.",
publisher = "Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV), Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia (IAUS)",
journal = "A Support to Urban Development Process",
booktitle = "Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade",
pages = "108-128",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_349"
}
Bajić, T.,& Manić, B.. (2018). Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade. in A Support to Urban Development Process
Lausanne : École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) Cooperation and development center (CODEV)., 108-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_349
Bajić T, Manić B. Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade. in A Support to Urban Development Process. 2018;:108-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_349 .
Bajić, Tanja, Manić, Božidar, "Urban architectural competition as an instrument for realization of the social housing projects in post-socialist Belgrade" in A Support to Urban Development Process (2018):108-128,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_349 .