Roter-Blagojević, Mirjana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-9947-485X
 • Roter-Blagojević, Mirjana (4)
Projects

Author's Bibliography

Understanding place in Serbia

Niković, Ana; Roter-Blagojević, Mirjana

(Int Seminar Urban Form, Chicago, 2018)

TY - JOUR
AU - Niković, Ana
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/306
PB - Int Seminar Urban Form, Chicago
T2 - Urban Morphology
T1 - Understanding place in Serbia
VL - 22
IS - 1
SP - 78
EP - 79
UR - Konv_317
ER - 
@article{
author = "Niković, Ana and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2018",
publisher = "Int Seminar Urban Form, Chicago",
journal = "Urban Morphology",
title = "Understanding place in Serbia",
volume = "22",
number = "1",
pages = "78-79",
url = "Konv_317"
}
Niković, A.,& Roter-Blagojević, M.. (2018). Understanding place in Serbia. in Urban Morphology
Int Seminar Urban Form, Chicago., 22(1), 78-79.
Konv_317
Niković A, Roter-Blagojević M. Understanding place in Serbia. in Urban Morphology. 2018;22(1):78-79.
Konv_317 .
Niković, Ana, Roter-Blagojević, Mirjana, "Understanding place in Serbia" in Urban Morphology, 22, no. 1 (2018):78-79,
Konv_317 .
1

150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat

Niković, Ana; Manić, Božidar; Roter-Blagojević, Mirjana

(Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2017)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/385
AB - The next year it will be 150 years of the first proposal for the regulation of the
„Belgrade’s Town in a Moat“ - the oldest urban entity in Belgrade recognized by the same
name in the current Master Plan of Belgrade. It was developed by Emilijan Josimovic,
who is considered as the first Serbian urbanist and who gave detailed description of
the plan in his book ’Explanation of the Proposal for the Regulation of the Belgrade’s
Town Part Lying in a Moat’. The book was published in 1867. with its main aim to give
recommendations for urban development of Belgrade’s town. Josimovic’s plan emerged
at the same time when for a number of cities in Western Europe – Barcelona, Vienna,
Budapest, Amsterdam the extensions of their territories beyond the original boundaries
were planned. It was a general trend of modernization and urbanization which in the
case of Belgrade could be considered as a specific type of transformation from oriental to
modern European town. Josimovic’s proposal envisages the regulation and transformation
of a street system by its conversion from irregular matrice into a regular, orthogonal block
structure which would enable consistent development, implementation of infrastructure
and traffc facilities. The urban matrice created according to the Josimovic’s plan has
maintained up to date and served as the basis for the development of elements of physical
structure that makes the main substance of the today’s protected Historical Core of
Belgrade. Considering the far-reaching contributions of Josimovic’s work, we remind the
scientific and professional community on this important anniversary, hoping that series
of activities during 2017. will contribute to revealing of Josimovic’s work, especially by
giving it a contemporary perspective.
AB - Наредне, 2017. године, напуниће се тачно 150 година од доношења предлога за први регулациони план за Београд, односно његов део који се данас приближно поклапа са границама најстарије урбанистичке целине у Београду - Вароши у шанцу. Аутор овог предлога и плана је Емилијан Јосимовић, који даје детаљно образложење плана у књизи под називом „Објашњење предлога за регулисање оног дела вароши Београда што лежи у шанцу, са једним литографским планом”. Јосимовићева књига изашла је 1867. године, са основним циљем да се за оријенталну варош Београд дају смернице за урбани развој у складу са тада модерним европским тенденцијама. Јосимовићев план појавио се у исто време када се за велики број западноевропских градова - Барселону, Беч, Будимпешту, Амстердам, доносе планови проширења првобитних граница града, у складу са општим трендом урбанизације, која је у случају Београда имала специфичан облик трансформације из оријенталне вароши у европски модеран град. Јосимовић је најпре предложио регулисање и трансформисање урбане матрице од неправилне мреже улица у правилну, ортогоналну, блоковску структуру која би омогућила усклађен развој, пласирање инфраструктуре и функционисање саобраћајне мреже. Улична матрица која је касније формирана на основу Јосимовићевог плана одржала се у великој мери до данас и послужила као основа за развој физичке структуре која данас чини основни елемент заштићеног Историјског језгра Београда. Имајући у виду значај и далекосежне последице Јосимовићевог дела, подсећамо научну и стручну јавност на важност овог јубилеја, у нади да ће низ активности током 2017. године допринети оживљавању Јосимовићевог дела.
PB - Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture
PB - Sremski Karlovci : Opština Sremski Karlovci
C3 - Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова
T1 - 150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat
T1 - 150 година од Јосимовићевог предлога за регулисање београдске вароши у шанцу
SP - 594
EP - 597
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2017",
abstract = "The next year it will be 150 years of the first proposal for the regulation of the
„Belgrade’s Town in a Moat“ - the oldest urban entity in Belgrade recognized by the same
name in the current Master Plan of Belgrade. It was developed by Emilijan Josimovic,
who is considered as the first Serbian urbanist and who gave detailed description of
the plan in his book ’Explanation of the Proposal for the Regulation of the Belgrade’s
Town Part Lying in a Moat’. The book was published in 1867. with its main aim to give
recommendations for urban development of Belgrade’s town. Josimovic’s plan emerged
at the same time when for a number of cities in Western Europe – Barcelona, Vienna,
Budapest, Amsterdam the extensions of their territories beyond the original boundaries
were planned. It was a general trend of modernization and urbanization which in the
case of Belgrade could be considered as a specific type of transformation from oriental to
modern European town. Josimovic’s proposal envisages the regulation and transformation
of a street system by its conversion from irregular matrice into a regular, orthogonal block
structure which would enable consistent development, implementation of infrastructure
and traffc facilities. The urban matrice created according to the Josimovic’s plan has
maintained up to date and served as the basis for the development of elements of physical
structure that makes the main substance of the today’s protected Historical Core of
Belgrade. Considering the far-reaching contributions of Josimovic’s work, we remind the
scientific and professional community on this important anniversary, hoping that series
of activities during 2017. will contribute to revealing of Josimovic’s work, especially by
giving it a contemporary perspective., Наредне, 2017. године, напуниће се тачно 150 година од доношења предлога за први регулациони план за Београд, односно његов део који се данас приближно поклапа са границама најстарије урбанистичке целине у Београду - Вароши у шанцу. Аутор овог предлога и плана је Емилијан Јосимовић, који даје детаљно образложење плана у књизи под називом „Објашњење предлога за регулисање оног дела вароши Београда што лежи у шанцу, са једним литографским планом”. Јосимовићева књига изашла је 1867. године, са основним циљем да се за оријенталну варош Београд дају смернице за урбани развој у складу са тада модерним европским тенденцијама. Јосимовићев план појавио се у исто време када се за велики број западноевропских градова - Барселону, Беч, Будимпешту, Амстердам, доносе планови проширења првобитних граница града, у складу са општим трендом урбанизације, која је у случају Београда имала специфичан облик трансформације из оријенталне вароши у европски модеран град. Јосимовић је најпре предложио регулисање и трансформисање урбане матрице од неправилне мреже улица у правилну, ортогоналну, блоковску структуру која би омогућила усклађен развој, пласирање инфраструктуре и функционисање саобраћајне мреже. Улична матрица која је касније формирана на основу Јосимовићевог плана одржала се у великој мери до данас и послужила као основа за развој физичке структуре која данас чини основни елемент заштићеног Историјског језгра Београда. Имајући у виду значај и далекосежне последице Јосимовићевог дела, подсећамо научну и стручну јавност на важност овог јубилеја, у нади да ће низ активности током 2017. године допринети оживљавању Јосимовићевог дела.",
publisher = "Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Sremski Karlovci : Opština Sremski Karlovci",
journal = "Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова",
title = "150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat, 150 година од Јосимовићевог предлога за регулисање београдске вароши у шанцу",
pages = "594-597"
}
Niković, A., Manić, B.,& Roter-Blagojević, M.. (2017). 150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat. in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова
Petrovaradin : Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture., 594-597.
Niković A, Manić B, Roter-Blagojević M. 150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat. in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова. 2017;:594-597..
Niković, Ana, Manić, Božidar, Roter-Blagojević, Mirjana, "150 Years of the Josimovic’s Proposal for the Regulation of the Belgrade’s Town in a Moat" in Proceedings of the III International Conference Preservation and Improvement of Historic Towns / Зборник радова са Треће међународне конференције Очување и унапређење историјскх градова (2017):594-597.

Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach

Niković, Ana; Manić, Božidar; Đokić, Vladan; Roter-Blagojević, Mirjana

(Rome : U+D edition, 2016)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Đokić, Vladan
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/416
AB - By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.
PB - Rome : U+D edition
C3 - City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings
T1 - Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach
SP - 1561
EP - 1566
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Đokić, Vladan and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2016",
abstract = "By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.",
publisher = "Rome : U+D edition",
journal = "City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings",
title = "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach",
pages = "1561-1566"
}
Niković, A., Manić, B., Đokić, V.,& Roter-Blagojević, M.. (2016). Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings
Rome : U+D edition., 1561-1566.
Niković A, Manić B, Đokić V, Roter-Blagojević M. Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings. 2016;:1561-1566..
Niković, Ana, Manić, Božidar, Đokić, Vladan, Roter-Blagojević, Mirjana, "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach" in City as organism. New visions for urban life. Vol. 2, Conference Proceedings (2016):1561-1566.

Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach

Niković, Ana; Manić, Božidar; Đokić, Vladan; Roter-Blagojević, Mirjana

(Rome : U + D Editions, 2015)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
AU - Đokić, Vladan
AU - Roter-Blagojević, Mirjana
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/415
AB - By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.
PB - Rome : U + D Editions
C3 - City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts
T1 - Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach
SP - 239
EP - 240
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar and Đokić, Vladan and Roter-Blagojević, Mirjana",
year = "2015",
abstract = "By analysing the contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia the challenges in urban development can be identified and explained through the perspective of an urban morphology approach. The majority of these challenges are as a result of an inadequate relationship between different scales of professional interventions in built environment, as well as, an ineffective relationship between theory and practice. It should be noted that due to these challenges in urban development, the role of architects and professionals involved in urban designing and planning has been questioned. The findings indicate an emerging belief for the need for improved dialogue between professionals in relation to urban development in Serbia, as well as, interaction with wider professional networks. The general issues have already been expanded upon through the discourse of urban morphology and can result in the drafting of guidelines for further improvement of designing and planning practice in Belgrade and Serbia. The principal issues the urban morphology network in Serbia would be faced with are: consolidating up-to-date research and contributions; translating the key references and Glossary present within the Urban Morphology discourse; integrating theoretical and applied knowledge - developing a common morphological language – as a conceptual framework applicable to various typologies and urban tissues; providing a better understanding of the complex phenomenon of urban form; and introducing the morphological dimension to plans, that is, the concept of form into planning.",
publisher = "Rome : U + D Editions",
journal = "City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts",
title = "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach",
pages = "239-240"
}
Niković, A., Manić, B., Đokić, V.,& Roter-Blagojević, M.. (2015). Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts
Rome : U + D Editions., 239-240.
Niković A, Manić B, Đokić V, Roter-Blagojević M. Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach. in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts. 2015;:239-240..
Niković, Ana, Manić, Božidar, Đokić, Vladan, Roter-Blagojević, Mirjana, "Contemporary architectural and urban design practice in Belgrade and Serbia through the perspective of urban morphology approach" in City as organism. New visions for urban life. Book of Abstracts (2015):239-240.