Бабић, Драго

Link to this page

Authority KeyName Variants
fca501d4-f84f-4cba-b102-7764393f1a11
 • Бабић, Драго (1)
Projects

Author's Bibliography

Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године

Милић, Ђорђе; Тркуља, Синиша; Радосављевић, Зоран; Максин, Марија; Зековић, Славка; Ненковић-Ризнић, Марина; Манић, Божидар; Џелебџић, Омиљена; Ђукић, Александар; Јокановић, Игор; Петрић, Јасна; Никовић, Ана; Даниловић Христић, Наташа; Бајић, Тања; Чолић, Наташа; Бранков, Борјан; Милер, Харалд; Чолић, Ратка; Бабић, Драго; Гаули, Јохан

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2019)


                      

                      
Милић, Ђ., Тркуља, С., Радосављевић, З., Максин, М., Зековић, С., Ненковић-Ризнић, М., Манић, Б., Џелебџић, О., Ђукић, А., Јокановић, И., Петрић, Ј., Никовић, А., Даниловић Христић, Н., Бајић, Т., Чолић, Н., Бранков, Б., Милер, Х., Чолић, Р., Бабић, Д.,& Гаули, Ј.. (2019). Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године. in Каталог изложбе: 28. Салон урбанизма 2018, Ниш, 8-13 новембар, 2019
Београд : Удружење урбаниста Србије., 12-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_861
Милић Ђ, Тркуља С, Радосављевић З, Максин М, Зековић С, Ненковић-Ризнић М, Манић Б, Џелебџић О, Ђукић А, Јокановић И, Петрић Ј, Никовић А, Даниловић Христић Н, Бајић Т, Чолић Н, Бранков Б, Милер Х, Чолић Р, Бабић Д, Гаули Ј. Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године. in Каталог изложбе: 28. Салон урбанизма 2018, Ниш, 8-13 новембар, 2019. 2019;:12-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_861 .
Милић, Ђорђе, Тркуља, Синиша, Радосављевић, Зоран, Максин, Марија, Зековић, Славка, Ненковић-Ризнић, Марина, Манић, Божидар, Џелебџић, Омиљена, Ђукић, Александар, Јокановић, Игор, Петрић, Јасна, Никовић, Ана, Даниловић Христић, Наташа, Бајић, Тања, Чолић, Наташа, Бранков, Борјан, Милер, Харалд, Чолић, Ратка, Бабић, Драго, Гаули, Јохан, "Стратегија одрживог урбаног развоја Републике Србије до 2030. године" in Каталог изложбе: 28. Салон урбанизма 2018, Ниш, 8-13 новембар, 2019 (2019):12-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_861 .