Živanović Miljković, Jelena

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-2559-7870
 • Živanović Miljković, Jelena (13)
 • Živanović-Miljković, Jelena (1)
 • Живановић Миљковић, Јелена (1)
Projects

Author's Bibliography

Обим промена начина коришћења пољопривредног земљишта - искуства и препоруке за локални ниво планирања и управљања

Живановић Миљковић, Јелена; Чолић, Наташа

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2020)

TY - CHAP
AU - Живановић Миљковић, Јелена
AU - Чолић, Наташа
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/586
AB - На глобалном нивоу постоји консензус о неопходној заштити
пољопривредног земљишта од трајне промене намене и деградација, његовог
рационалног коришћења и, тиме, посредног смањења притисака на остале
елементе животне средине. Политике које се баве питањима сигурности
хране кроз заштиту пољопривредног земљишта сада чине средишњу
тачку на међународној агенди, а у фокусу су нарочито висококвалитетна
пољопривредна земљишта у руралним залеђима градова. Са тог аспекта,
значајна је процена обима промена начина коришћења пољопривредног
земљишта. Кроз билансе планираних намена просторних планова јединица
локалне самоуправе проистеклих из одредница ППРС 2010-2020, односно кроз
индексе промена намена пољопривредног земљишта, аутори идентификују
обим промена и указују на који начин се на нивоу локалног планирања и
управљања дугорочно управља пољопривредним земљиштем. При томе,
овде се локални ниво планирања и управљања посматра искључиво са аспекта
просторног планирања, а не урбанистичког планирања. Циљ овог приступа
јесте да се у актуелном оквиру, када је отпочела припрема новог ППРС 2021-
2035, сагледају искуства у планирању промена намене пољопривредног земљишта у претходном периоду и дају препоруке за укључивање неких
одрживих приступа у локални ниво планирања и управљања земљиштем, те
за нову генерацију просторних планова у Србији.
AB - At the global level, there is a consensus on the necessity for protection of
agricultural land from permanent change of use and degradation, its rational use
and, thus, indirect reduction of pressures on other elements of the environment.
Policies addressing food safety issues through the protection of agricultural land
are now at the center of the international agenda, with a particular focus on highquality
agricultural land in rural hinterlands. From that aspect, it is important to
assess the extent of changes in agricultural land use. Through the balances of
planned purposes of spatial plans of local self-government units derived from the
determinants of PPRS 2010-2020, i.e. through index of change in agricultural land
use, the authors identify the scope of changes and indicate how agricultural land
is managed in the long term at the level of local planning and management. At the
same time, the local level of planning and management is observed here only from
the aspect of spatial planning, and not urban planning. The aim of this approach
is to review the experiences in planning changes in agricultural land use in the
previous period and make recommendations for the inclusion of some sustainable
approaches in the local level of land planning and management, and for a new
generation of spatial plans in Serbia.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији
T1 - Обим промена начина коришћења пољопривредног земљишта - искуства и препоруке за локални ниво планирања и управљања
T1 - Extent of agricultural land use changes - experiences and recommendations for local level of planning and management
SP - 87
EP - 103
ER - 
@inbook{
author = "Живановић Миљковић, Јелена and Чолић, Наташа",
year = "2020",
abstract = "На глобалном нивоу постоји консензус о неопходној заштити
пољопривредног земљишта од трајне промене намене и деградација, његовог
рационалног коришћења и, тиме, посредног смањења притисака на остале
елементе животне средине. Политике које се баве питањима сигурности
хране кроз заштиту пољопривредног земљишта сада чине средишњу
тачку на међународној агенди, а у фокусу су нарочито висококвалитетна
пољопривредна земљишта у руралним залеђима градова. Са тог аспекта,
значајна је процена обима промена начина коришћења пољопривредног
земљишта. Кроз билансе планираних намена просторних планова јединица
локалне самоуправе проистеклих из одредница ППРС 2010-2020, односно кроз
индексе промена намена пољопривредног земљишта, аутори идентификују
обим промена и указују на који начин се на нивоу локалног планирања и
управљања дугорочно управља пољопривредним земљиштем. При томе,
овде се локални ниво планирања и управљања посматра искључиво са аспекта
просторног планирања, а не урбанистичког планирања. Циљ овог приступа
јесте да се у актуелном оквиру, када је отпочела припрема новог ППРС 2021-
2035, сагледају искуства у планирању промена намене пољопривредног земљишта у претходном периоду и дају препоруке за укључивање неких
одрживих приступа у локални ниво планирања и управљања земљиштем, те
за нову генерацију просторних планова у Србији., At the global level, there is a consensus on the necessity for protection of
agricultural land from permanent change of use and degradation, its rational use
and, thus, indirect reduction of pressures on other elements of the environment.
Policies addressing food safety issues through the protection of agricultural land
are now at the center of the international agenda, with a particular focus on highquality
agricultural land in rural hinterlands. From that aspect, it is important to
assess the extent of changes in agricultural land use. Through the balances of
planned purposes of spatial plans of local self-government units derived from the
determinants of PPRS 2010-2020, i.e. through index of change in agricultural land
use, the authors identify the scope of changes and indicate how agricultural land
is managed in the long term at the level of local planning and management. At the
same time, the local level of planning and management is observed here only from
the aspect of spatial planning, and not urban planning. The aim of this approach
is to review the experiences in planning changes in agricultural land use in the
previous period and make recommendations for the inclusion of some sustainable
approaches in the local level of land planning and management, and for a new
generation of spatial plans in Serbia.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији",
booktitle = "Обим промена начина коришћења пољопривредног земљишта - искуства и препоруке за локални ниво планирања и управљања, Extent of agricultural land use changes - experiences and recommendations for local level of planning and management",
pages = "87-103"
}
Живановић Миљковић, Ј.,& Чолић, Н.. (2020). Обим промена начина коришћења пољопривредног земљишта - искуства и препоруке за локални ниво планирања и управљања. in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 87-103.
Живановић Миљковић Ј, Чолић Н. Обим промена начина коришћења пољопривредног земљишта - искуства и препоруке за локални ниво планирања и управљања. in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији. 2020;:87-103..
Живановић Миљковић, Јелена, Чолић, Наташа, "Обим промена начина коришћења пољопривредног земљишта - искуства и препоруке за локални ниво планирања и управљања" in Теоријска, развојна и примењена истраживања просторних процеса за обнову стратешког мишљења и управљања у Србији (2020):87-103.

The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues

Živanović-Miljković, Jelena; Dželebdžić, Omiljena; Crnčević, Tijana

(2020)

TY - CONF
AU - Živanović-Miljković, Jelena
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Crnčević, Tijana
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/596
C3 - Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building
T1 - The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues
ER - 
@conference{
author = "Živanović-Miljković, Jelena and Dželebdžić, Omiljena and Crnčević, Tijana",
year = "2020",
journal = "Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building",
title = "The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues"
}
Živanović-Miljković, J., Dželebdžić, O.,& Crnčević, T.. (2020). The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues. in Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building.
Živanović-Miljković J, Dželebdžić O, Crnčević T. The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues. in Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building. 2020;..
Živanović-Miljković, Jelena, Dželebdžić, Omiljena, Crnčević, Tijana, "The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues" in Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building (2020).

Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues

Crnčević, Tijana; Živanović Miljković, Jelena; Dželebdžić, Omiljena

(Cham : Springer, 2020)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Dželebdžić, Omiljena
PY - 2020
UR - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37425-9_15
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/594
AB - Corresponding to contemporary international frameworks that promote sustainable development following the adoption of the Paris agreement at the 21st Conference on the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 17 sustainable development goals are specifically promoted, and, in addition to sustainability, resilience and, accordingly, disaster risk reduction. In this respect, the harmonization of global, regional and local development is conditioned by climate change issues. The Republic of Serbia (RS), according to the given scenarios, expects a rise in temperature and long-lasting droughts and fires, as well as more intense precipitations that could result in the occurrence of natural hazards such as floods, escarpments and other similar events. Thus, this paper provides an overview of the current planning framework that addresses the problem of preparing areas for emergency situations and disaster risk reduction with a special reference to these climate change issues and their impact in terms of natural disasters. An overview of selected case studies shows that disaster risk reduction is present in the planning documents—the spatial and urban plans—and that the natural hazards that have appeared within the last decade in Serbia have resulted in the initiating and innovating of the legal and planning bases, as well as concrete adjustments and amendments within the planning documents.
PB - Cham : Springer
T2 - Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate
T1 - Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues
SP - 227
EP - 292
EP - M13
DO - 10.1007/978-3-030-37425-9_15
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Živanović Miljković, Jelena and Dželebdžić, Omiljena",
year = "2020",
abstract = "Corresponding to contemporary international frameworks that promote sustainable development following the adoption of the Paris agreement at the 21st Conference on the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 17 sustainable development goals are specifically promoted, and, in addition to sustainability, resilience and, accordingly, disaster risk reduction. In this respect, the harmonization of global, regional and local development is conditioned by climate change issues. The Republic of Serbia (RS), according to the given scenarios, expects a rise in temperature and long-lasting droughts and fires, as well as more intense precipitations that could result in the occurrence of natural hazards such as floods, escarpments and other similar events. Thus, this paper provides an overview of the current planning framework that addresses the problem of preparing areas for emergency situations and disaster risk reduction with a special reference to these climate change issues and their impact in terms of natural disasters. An overview of selected case studies shows that disaster risk reduction is present in the planning documents—the spatial and urban plans—and that the natural hazards that have appeared within the last decade in Serbia have resulted in the initiating and innovating of the legal and planning bases, as well as concrete adjustments and amendments within the planning documents.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate",
booktitle = "Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues",
pages = "227-292-M13",
doi = "10.1007/978-3-030-37425-9_15"
}
Crnčević, T., Živanović Miljković, J.,& Dželebdžić, O.. (2020). Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues. in Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate
Cham : Springer., 227-292.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37425-9_15
Crnčević T, Živanović Miljković J, Dželebdžić O. Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues. in Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate. 2020;:227-292.
doi:10.1007/978-3-030-37425-9_15 .
Crnčević, Tijana, Živanović Miljković, Jelena, Dželebdžić, Omiljena, "Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues" in Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate (2020):227-292,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37425-9_15 . .
1

Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia)

Pantić, Marijana; Živanović Miljković, Jelena; Milijić, Saša

(University of Niš, Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Pantić, Marijana
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Milijić, Saša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/512
AB - Land use and building regulation within protected natural areas in Serbia is
specific in comparison to areas without this status. Since urban plans define the rules
and conditions limited to urban settlements and locations of national priority (e.g.
tourism resort in natural protected areas), other areas, including significant parts of
protected natural areas, rely on spatial plans, which often contain elements of detailed
urban planning (i.e. regulation and building rules). Preservation of ecologic and
environmental functions is a priority in protected natural areas (particularly in zones
of I and II level of protection), but they are also eligible for controlled development
purposes in zone of III level of protection. Due to large distance from administrative
centre and institutions responsible for building inspection, it is not rare case in Serbia
that illegal building in protected areas makes them more exposed to illegal actions.
Therefore, this paper focuses on the role of spatial plans in balancing between land
use and building in protected natural areas on the one hand and nature protection on
the other hand. In-depth analysis of chosen spatial plans, here is given a comprehensive
review of building and land use postulates, regulations and different levels of protection
applied in spatial planning. Starting from the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2010-
2020, analysis gives a major significance to four special purpose area spatial plans of
different kind: Gornje Podunavlje Special Nature Reserve, Tisa River Multifunctional
Ecological Corridor, Kopaonik National Park and Vlasina Landscape of Exceptional
Features. Finally, there is shown diversity and systematisation of existing measures, and
contribution to understanding of challenges and recommendations on future
improvements of methodology in planning and implementation of plans in order to
enhance balance between development and protection.
PB - University of Niš, Serbia
T2 - Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 17, No 2, 2019
T1 - Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia)
VL - 17
IS - 2
SP - 173
EP - 187
DO - 10.2298/FUACE190315010P
ER - 
@article{
author = "Pantić, Marijana and Živanović Miljković, Jelena and Milijić, Saša",
year = "2019",
abstract = "Land use and building regulation within protected natural areas in Serbia is
specific in comparison to areas without this status. Since urban plans define the rules
and conditions limited to urban settlements and locations of national priority (e.g.
tourism resort in natural protected areas), other areas, including significant parts of
protected natural areas, rely on spatial plans, which often contain elements of detailed
urban planning (i.e. regulation and building rules). Preservation of ecologic and
environmental functions is a priority in protected natural areas (particularly in zones
of I and II level of protection), but they are also eligible for controlled development
purposes in zone of III level of protection. Due to large distance from administrative
centre and institutions responsible for building inspection, it is not rare case in Serbia
that illegal building in protected areas makes them more exposed to illegal actions.
Therefore, this paper focuses on the role of spatial plans in balancing between land
use and building in protected natural areas on the one hand and nature protection on
the other hand. In-depth analysis of chosen spatial plans, here is given a comprehensive
review of building and land use postulates, regulations and different levels of protection
applied in spatial planning. Starting from the Spatial Plan of the Republic of Serbia 2010-
2020, analysis gives a major significance to four special purpose area spatial plans of
different kind: Gornje Podunavlje Special Nature Reserve, Tisa River Multifunctional
Ecological Corridor, Kopaonik National Park and Vlasina Landscape of Exceptional
Features. Finally, there is shown diversity and systematisation of existing measures, and
contribution to understanding of challenges and recommendations on future
improvements of methodology in planning and implementation of plans in order to
enhance balance between development and protection.",
publisher = "University of Niš, Serbia",
journal = "Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 17, No 2, 2019",
title = "Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia)",
volume = "17",
number = "2",
pages = "173-187",
doi = "10.2298/FUACE190315010P"
}
Pantić, M., Živanović Miljković, J.,& Milijić, S.. (2019). Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia). in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 17, No 2, 2019
University of Niš, Serbia., 17(2), 173-187.
https://doi.org/10.2298/FUACE190315010P
Pantić M, Živanović Miljković J, Milijić S. Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia). in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 17, No 2, 2019. 2019;17(2):173-187.
doi:10.2298/FUACE190315010P .
Pantić, Marijana, Živanović Miljković, Jelena, Milijić, Saša, "Land Use and Building Regulations: the Case of Spatial Plans for Protected Natural Areas (Serbia)" in Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering Vol. 17, No 2, 2019, 17, no. 2 (2019):173-187,
https://doi.org/10.2298/FUACE190315010P . .
2

Demographic Change as Opportunity or Constraint for Technological Development and Economic Growth in Cities of Serbia

Pantić, Marijana; Živanović Miljković, Jelena; Gajić, Aleksandra

(Belgrade : Academy of Engineering Sciences of Serbia, 2019)

TY - CONF
AU - Pantić, Marijana
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Gajić, Aleksandra
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/521
AB - Demographic change, technological development and economic growth are seen in the group
of the largest global challenges nowadays. Even though it might not be intentional, they are interconnected and play role of cause and consequence for each other. The nexus between demographics and technology and their interactions have the power to stimulate or to hinder growth, therefore the question what features demographic structure should have in order to push technology and economy forward is relevant to answer.
Since the time known to humanity, global population increases. The increase has been also growing, meaning that humanity needed less and less time to reach additional billion – the 2 billionth, 3 billionth, 4 billionth, 5 billionth, and the 6 billionth took 123, 33, 14, 13, and 12 years, respectively. But, for the 7 billionth the humanity took 13 years, in addition to an estimation that the total population of the Earth will stop growing within the lifespan of people who live today. In addition, OECD estimates that there is going to be 51 elderly per 100 individuals of working age, which is only one among arguments proving another aspect of demographic change – aging population.
This paper aims at better understating of relations between demography, technology and economy in urban context of Serbia. Statistical data at the level of cities, as they are defined by the Law on Territorial Organization of the Republic of Serbia (2007), are analysed regarding all three aspects, including depopulation, population aging, education structure, working population capacity, employment in technology, etc. The analysed sections of data are interpreted in mutual correlation, thus indicating features of demographic change and their expected outcomes in technology and economics.
PB - Belgrade : Academy of Engineering Sciences of Serbia
PB - Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Geography
C3 - International Scientific Conference: e-Future of Cities, 24-24 October 2019, Belgrade, Serbia
T1 - Demographic Change as Opportunity or Constraint for Technological Development and Economic Growth in Cities of Serbia
SP - 391
EP - 404
ER - 
@conference{
author = "Pantić, Marijana and Živanović Miljković, Jelena and Gajić, Aleksandra",
year = "2019",
abstract = "Demographic change, technological development and economic growth are seen in the group
of the largest global challenges nowadays. Even though it might not be intentional, they are interconnected and play role of cause and consequence for each other. The nexus between demographics and technology and their interactions have the power to stimulate or to hinder growth, therefore the question what features demographic structure should have in order to push technology and economy forward is relevant to answer.
Since the time known to humanity, global population increases. The increase has been also growing, meaning that humanity needed less and less time to reach additional billion – the 2 billionth, 3 billionth, 4 billionth, 5 billionth, and the 6 billionth took 123, 33, 14, 13, and 12 years, respectively. But, for the 7 billionth the humanity took 13 years, in addition to an estimation that the total population of the Earth will stop growing within the lifespan of people who live today. In addition, OECD estimates that there is going to be 51 elderly per 100 individuals of working age, which is only one among arguments proving another aspect of demographic change – aging population.
This paper aims at better understating of relations between demography, technology and economy in urban context of Serbia. Statistical data at the level of cities, as they are defined by the Law on Territorial Organization of the Republic of Serbia (2007), are analysed regarding all three aspects, including depopulation, population aging, education structure, working population capacity, employment in technology, etc. The analysed sections of data are interpreted in mutual correlation, thus indicating features of demographic change and their expected outcomes in technology and economics.",
publisher = "Belgrade : Academy of Engineering Sciences of Serbia, Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Geography",
journal = "International Scientific Conference: e-Future of Cities, 24-24 October 2019, Belgrade, Serbia",
title = "Demographic Change as Opportunity or Constraint for Technological Development and Economic Growth in Cities of Serbia",
pages = "391-404"
}
Pantić, M., Živanović Miljković, J.,& Gajić, A.. (2019). Demographic Change as Opportunity or Constraint for Technological Development and Economic Growth in Cities of Serbia. in International Scientific Conference: e-Future of Cities, 24-24 October 2019, Belgrade, Serbia
Belgrade : Academy of Engineering Sciences of Serbia., 391-404.
Pantić M, Živanović Miljković J, Gajić A. Demographic Change as Opportunity or Constraint for Technological Development and Economic Growth in Cities of Serbia. in International Scientific Conference: e-Future of Cities, 24-24 October 2019, Belgrade, Serbia. 2019;:391-404..
Pantić, Marijana, Živanović Miljković, Jelena, Gajić, Aleksandra, "Demographic Change as Opportunity or Constraint for Technological Development and Economic Growth in Cities of Serbia" in International Scientific Conference: e-Future of Cities, 24-24 October 2019, Belgrade, Serbia (2019):391-404.

Sustainable Land Use Planning Solutions for Water Supply Reservoirs in Serbia

Živanović Miljković, Jelena; Pantić, Marijana; Bezbradica, Ljubiša

(Rome : European Center of Sustainable Development, 2019)

TY - JOUR
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Pantić, Marijana
AU - Bezbradica, Ljubiša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/518
AB - This paper starts from the fact that spatial and urban planning promote rational land use planning
and express interests in the sustainable development of land, water and related resources and
infrastructure. The authors here look for sustainable land use planning solutions in the domain of
water management within the spatial plans. A starting point of this paper is the fact that integration
of water management issues (i.e. drinking water management) into land use planning is essential in achieving sustainable development. Considering this, the paper focuses on analysis of land use
planning solutions given within three spatial plans that include areas of water supply reservoirs. The authors give an analysis of the set of measures prescribed by zoning ordinances within spatial plans concerning water protection and protection from water (i.e. flood water evacuation). The authors conclude that analyzed spatial planning documents give sustainable land use solutions, since land use planning, through the zoning, represent a starting point in water protection.
PB - Rome : European Center of Sustainable Development
T2 - European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 4, 18-29
T1 - Sustainable Land Use Planning Solutions for Water Supply Reservoirs in Serbia
VL - 8
IS - 4
SP - 18
EP - 29
DO - 10.14207/ejsd.2019.v8n4p18
ER - 
@article{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Pantić, Marijana and Bezbradica, Ljubiša",
year = "2019",
abstract = "This paper starts from the fact that spatial and urban planning promote rational land use planning
and express interests in the sustainable development of land, water and related resources and
infrastructure. The authors here look for sustainable land use planning solutions in the domain of
water management within the spatial plans. A starting point of this paper is the fact that integration
of water management issues (i.e. drinking water management) into land use planning is essential in achieving sustainable development. Considering this, the paper focuses on analysis of land use
planning solutions given within three spatial plans that include areas of water supply reservoirs. The authors give an analysis of the set of measures prescribed by zoning ordinances within spatial plans concerning water protection and protection from water (i.e. flood water evacuation). The authors conclude that analyzed spatial planning documents give sustainable land use solutions, since land use planning, through the zoning, represent a starting point in water protection.",
publisher = "Rome : European Center of Sustainable Development",
journal = "European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 4, 18-29",
title = "Sustainable Land Use Planning Solutions for Water Supply Reservoirs in Serbia",
volume = "8",
number = "4",
pages = "18-29",
doi = "10.14207/ejsd.2019.v8n4p18"
}
Živanović Miljković, J., Pantić, M.,& Bezbradica, L.. (2019). Sustainable Land Use Planning Solutions for Water Supply Reservoirs in Serbia. in European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 4, 18-29
Rome : European Center of Sustainable Development., 8(4), 18-29.
https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n4p18
Živanović Miljković J, Pantić M, Bezbradica L. Sustainable Land Use Planning Solutions for Water Supply Reservoirs in Serbia. in European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 4, 18-29. 2019;8(4):18-29.
doi:10.14207/ejsd.2019.v8n4p18 .
Živanović Miljković, Jelena, Pantić, Marijana, Bezbradica, Ljubiša, "Sustainable Land Use Planning Solutions for Water Supply Reservoirs in Serbia" in European Journal of Sustainable Development (2019), 8, 4, 18-29, 8, no. 4 (2019):18-29,
https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n4p18 . .
2

Sustainable Land use Planning Solutions for Water Resource Management in Serbia

Živanović Miljković, Jelena; Pantić, Marijana; Bezbradica, Ljubiša

(Rome : European Center of Sustainable Development, 2019)

TY - CONF
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Pantić, Marijana
AU - Bezbradica, Ljubiša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/516
AB - The paper starts from the fact that spatial and urban planning promote sound land use
planning and express interests in the sustainable development of land, water and related
resources and infrastructure. The authors investigate existing of sustainable land use
planning solutions for water resources management within spatial planning documents.
With regard to the fact that integration of water management (i.e. drinking water
management, wastewater management etc.) and land use planning is essential in
achieving sustainable development, this paper (1) introduces a national framework for
sustainable land use and water management in Serbia; (2) analyzes the role of land use
and water related issues within the land use decision making process; and (3) discusses
and outlines the sustainable land use solutions within planning documents developed for
special purpose areas, with focus on effects of land use planning solution on water
resource management.
PB - Rome : European Center of Sustainable Development
C3 - 7th International Conference On Sustainable Development, 4-5 September 2019, Book of Abstract, Rome, Italy
T1 - Sustainable Land use Planning Solutions for Water Resource Management in Serbia
SP - 25
EP - 25
ER - 
@conference{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Pantić, Marijana and Bezbradica, Ljubiša",
year = "2019",
abstract = "The paper starts from the fact that spatial and urban planning promote sound land use
planning and express interests in the sustainable development of land, water and related
resources and infrastructure. The authors investigate existing of sustainable land use
planning solutions for water resources management within spatial planning documents.
With regard to the fact that integration of water management (i.e. drinking water
management, wastewater management etc.) and land use planning is essential in
achieving sustainable development, this paper (1) introduces a national framework for
sustainable land use and water management in Serbia; (2) analyzes the role of land use
and water related issues within the land use decision making process; and (3) discusses
and outlines the sustainable land use solutions within planning documents developed for
special purpose areas, with focus on effects of land use planning solution on water
resource management.",
publisher = "Rome : European Center of Sustainable Development",
journal = "7th International Conference On Sustainable Development, 4-5 September 2019, Book of Abstract, Rome, Italy",
title = "Sustainable Land use Planning Solutions for Water Resource Management in Serbia",
pages = "25-25"
}
Živanović Miljković, J., Pantić, M.,& Bezbradica, L.. (2019). Sustainable Land use Planning Solutions for Water Resource Management in Serbia. in 7th International Conference On Sustainable Development, 4-5 September 2019, Book of Abstract, Rome, Italy
Rome : European Center of Sustainable Development., 25-25.
Živanović Miljković J, Pantić M, Bezbradica L. Sustainable Land use Planning Solutions for Water Resource Management in Serbia. in 7th International Conference On Sustainable Development, 4-5 September 2019, Book of Abstract, Rome, Italy. 2019;:25-25..
Živanović Miljković, Jelena, Pantić, Marijana, Bezbradica, Ljubiša, "Sustainable Land use Planning Solutions for Water Resource Management in Serbia" in 7th International Conference On Sustainable Development, 4-5 September 2019, Book of Abstract, Rome, Italy (2019):25-25.

Spatial Planning as a Land-Use And Building Regulation Tool for Protected Natural Areas in Serbia

Pantić, Marijana; Milijić, Saša; Živanović Miljković, Jelena

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2018)

TY - CONF
AU - Pantić, Marijana
AU - Milijić, Saša
AU - Živanović Miljković, Jelena
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/517
AB - Urban planning in Serbia sets the land-use and building rules and conditions but limited on
urban settlements and potentially on touristic centres in protected areas, particularly in the
mountains. The land-use and building regulation outside of urban areas is, therefore, dependent on
spatial plans of various purposes and territorial embracement. As monitoring over irregularities in
building and absolutely spontaneous construction in sparsely populated areas is more difficult than
in cities, countryside and nature protected areas in Serbia remain fragile and endangered by quality
decrease or devastation of their landscape values, identity and nature protection.
This research will present problems and challenges in spatial planning when it comes to
collision between building and nature protection. In relation to it, the article will reveal measures
contained in spatial plans in order to regulate building outside of cities by taking Spatial Plan of the
Republic of Serbia 2010-2020 as the base, and particularly four special purpose area spatial plans
prepared for nature protected areas as case studies. Thus, besides the goal to show diversity and
systematisation of existing measures in nature protected, this research will also contribute to
understanding of challenges and bring up recommendations about future improvements of
methodology in planning and implementation of plans in order to more successfully balance
between development and protection.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 14-17 November 2018, Niš, Serbia
T1 - Spatial Planning as a Land-Use And Building Regulation Tool for Protected Natural Areas in Serbia
SP - 331
EP - 338
ER - 
@conference{
author = "Pantić, Marijana and Milijić, Saša and Živanović Miljković, Jelena",
year = "2018",
abstract = "Urban planning in Serbia sets the land-use and building rules and conditions but limited on
urban settlements and potentially on touristic centres in protected areas, particularly in the
mountains. The land-use and building regulation outside of urban areas is, therefore, dependent on
spatial plans of various purposes and territorial embracement. As monitoring over irregularities in
building and absolutely spontaneous construction in sparsely populated areas is more difficult than
in cities, countryside and nature protected areas in Serbia remain fragile and endangered by quality
decrease or devastation of their landscape values, identity and nature protection.
This research will present problems and challenges in spatial planning when it comes to
collision between building and nature protection. In relation to it, the article will reveal measures
contained in spatial plans in order to regulate building outside of cities by taking Spatial Plan of the
Republic of Serbia 2010-2020 as the base, and particularly four special purpose area spatial plans
prepared for nature protected areas as case studies. Thus, besides the goal to show diversity and
systematisation of existing measures in nature protected, this research will also contribute to
understanding of challenges and bring up recommendations about future improvements of
methodology in planning and implementation of plans in order to more successfully balance
between development and protection.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 14-17 November 2018, Niš, Serbia",
title = "Spatial Planning as a Land-Use And Building Regulation Tool for Protected Natural Areas in Serbia",
pages = "331-338"
}
Pantić, M., Milijić, S.,& Živanović Miljković, J.. (2018). Spatial Planning as a Land-Use And Building Regulation Tool for Protected Natural Areas in Serbia. in 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 14-17 November 2018, Niš, Serbia
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 331-338.
Pantić M, Milijić S, Živanović Miljković J. Spatial Planning as a Land-Use And Building Regulation Tool for Protected Natural Areas in Serbia. in 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 14-17 November 2018, Niš, Serbia. 2018;:331-338..
Pantić, Marijana, Milijić, Saša, Živanović Miljković, Jelena, "Spatial Planning as a Land-Use And Building Regulation Tool for Protected Natural Areas in Serbia" in 2nd International Conference on Urban Planning - ICUP2018, 14-17 November 2018, Niš, Serbia (2018):331-338.

Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања

Živanović Miljković, Jelena

(Универзитет у Београду, Географски факултет, 2016)

TY - THES
AU - Živanović Miljković, Jelena
PY - 2016
UR - http://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4464
UR - https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:14454/bdef:Content/download
UR - http://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=1536338120
UR - http://nardus.mpn.gov.rs/123456789/7500
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/319
AB - Полазећи од сложености и мултидисциплинарности области коришћењаземљишта, предмет истраживања у овој докторској дисертацији ограничен јена промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем сааспекта просторног планирања, а обухватио је и компоненте земљишнеполитике које се на ова питања односе (право држања и коришћењаземљишта, земљишна администрација, прибављање земљишта и др.).Просторно планирање има фундаменталне утицаје на контролисањеземљишта, као легалног инструмента државе за остваривање јавногинтереса. При томе, има задатак да пронађе баланс између права власника дакористи своје земљиште и јавних интереса, те је, у овом смислу, кључнаспона између планирања, законских оквира и власничких права и интересана земљишту. У дисертацији се нарочита пажња даје облицима ограничавањаправа власништва над земљиштем који произилазе из интервенције државеу циљу спровођења јавног интереса. Планирањем се успостављају обавезе иограничења на земљишту у погледу начина коришћења, те, по правилу,подразумева рестрикцију права власништва (нпр. променама власничкиходноса, обавезом спровођења заштите, правилима уређења и сл.) илипотпуно изузимање код промене начина коришћења за јавне намене, штозахтева и спровођење кроз евиденције о земљишту (катастар непокретностии др.).iiИстовремено, у дисертацији су истраживане методе и поступци новијихприступа стратешког и интегралног планирања, својствени одрживомпланирању и управљању пољопривредним земљиштем. У том погледу, свевише је наглашена потреба за евалуацијом земљишних ресурса у процесупланирања коришћења земљишта, као и интегрисањем новијих приступаспречавања деградације земљишта у овај процес, како би се на адекватанначин ангажовали плански инструменти за пажљиво контролисањезаузимања пољопривредног земљишта...
AB - Taking into consideration the complexity and multidisciplinarity of the land useissues, the subject of this doctoral dissertation is limited to land use changes andland ownership changes from the spatial planning aspect. The research has alsocomprised the components of the land policy related to this issues (land tenure,land administration, land acquisition, etc.).Spatial planning has fundamental impacts on land control as a legal instrument ofthe state for the realisation of the public interest. In this regard, the task of spatialplanning is to find a balance between the owner’s right to use his/her land and thepublic interest, thus, in this sense, a link between the planning, legal frameworkand owner's rights to and interest in the land is crucial. A special attention in thedoctoral dissertation is paid to the forms of limitation of the land ownershipstemming from the state’s intervention aiming at the implementation of the publicinterest. The planning establishes the obligations and limitations on the land inrespect of land use, thus, as a rule, it implies the limitations of the land ownership(e.g. through the change in ownership relations, obligation of protection, rules forland development, etc.) or full exemption in land use change for the publicpurposes, which also requires entry in land registry (real estate cadastre, etc.).At the same time, the doctoral dissertation investigates the methods andprocedures of the recent approaches of strategic and integrated planning typicalfor sustainable planning and management of agricultural land. In this respect,there is an increasing need for evaluation of land resources in the process ofviplanning, as well as for integration of recent approaches in the prevention of landdegradation into this process, in order to adequately use the planning instrumentsfor careful control of agricultural land use change...
PB - Универзитет у Београду, Географски факултет
T2 - Универзитет у Београду
T1 - Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7500
ER - 
@phdthesis{
author = "Živanović Miljković, Jelena",
year = "2016",
abstract = "Полазећи од сложености и мултидисциплинарности области коришћењаземљишта, предмет истраживања у овој докторској дисертацији ограничен јена промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем сааспекта просторног планирања, а обухватио је и компоненте земљишнеполитике које се на ова питања односе (право држања и коришћењаземљишта, земљишна администрација, прибављање земљишта и др.).Просторно планирање има фундаменталне утицаје на контролисањеземљишта, као легалног инструмента државе за остваривање јавногинтереса. При томе, има задатак да пронађе баланс између права власника дакористи своје земљиште и јавних интереса, те је, у овом смислу, кључнаспона између планирања, законских оквира и власничких права и интересана земљишту. У дисертацији се нарочита пажња даје облицима ограничавањаправа власништва над земљиштем који произилазе из интервенције државеу циљу спровођења јавног интереса. Планирањем се успостављају обавезе иограничења на земљишту у погледу начина коришћења, те, по правилу,подразумева рестрикцију права власништва (нпр. променама власничкиходноса, обавезом спровођења заштите, правилима уређења и сл.) илипотпуно изузимање код промене начина коришћења за јавне намене, штозахтева и спровођење кроз евиденције о земљишту (катастар непокретностии др.).iiИстовремено, у дисертацији су истраживане методе и поступци новијихприступа стратешког и интегралног планирања, својствени одрживомпланирању и управљању пољопривредним земљиштем. У том погледу, свевише је наглашена потреба за евалуацијом земљишних ресурса у процесупланирања коришћења земљишта, као и интегрисањем новијих приступаспречавања деградације земљишта у овај процес, како би се на адекватанначин ангажовали плански инструменти за пажљиво контролисањезаузимања пољопривредног земљишта..., Taking into consideration the complexity and multidisciplinarity of the land useissues, the subject of this doctoral dissertation is limited to land use changes andland ownership changes from the spatial planning aspect. The research has alsocomprised the components of the land policy related to this issues (land tenure,land administration, land acquisition, etc.).Spatial planning has fundamental impacts on land control as a legal instrument ofthe state for the realisation of the public interest. In this regard, the task of spatialplanning is to find a balance between the owner’s right to use his/her land and thepublic interest, thus, in this sense, a link between the planning, legal frameworkand owner's rights to and interest in the land is crucial. A special attention in thedoctoral dissertation is paid to the forms of limitation of the land ownershipstemming from the state’s intervention aiming at the implementation of the publicinterest. The planning establishes the obligations and limitations on the land inrespect of land use, thus, as a rule, it implies the limitations of the land ownership(e.g. through the change in ownership relations, obligation of protection, rules forland development, etc.) or full exemption in land use change for the publicpurposes, which also requires entry in land registry (real estate cadastre, etc.).At the same time, the doctoral dissertation investigates the methods andprocedures of the recent approaches of strategic and integrated planning typicalfor sustainable planning and management of agricultural land. In this respect,there is an increasing need for evaluation of land resources in the process ofviplanning, as well as for integration of recent approaches in the prevention of landdegradation into this process, in order to adequately use the planning instrumentsfor careful control of agricultural land use change...",
publisher = "Универзитет у Београду, Географски факултет",
journal = "Универзитет у Београду",
title = "Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7500"
}
Živanović Miljković, J.. (2016). Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања. in Универзитет у Београду
Универзитет у Београду, Географски факултет..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7500
Živanović Miljković J. Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања. in Универзитет у Београду. 2016;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7500 .
Živanović Miljković, Jelena, "Промене начина коришћења земљишта и власништва над земљиштем са аспекта просторног планирања" in Универзитет у Београду (2016),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_7500 .

Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade

Zeković, Slavka; Vujošević, Miodrag; Bolay, J.-C.; Cvetinović, Marija; Živanović Miljković, Jelena; Maričić, Tamara

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Zeković, Slavka
AU - Vujošević, Miodrag
AU - Bolay, J.-C.
AU - Cvetinović, Marija
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Maričić, Tamara
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/257
AB - Both the characteristics of Serbia's urban land policy, the delay in reforms and land development management of the Belgrade Metropolitan Area (BMA) illustrate the complexities following the reshaping of institutional framework under the conditions of economic and other uncertainties of societal transition. The negative implications of the prolonged crisis on the new urban development policy and urban land tools can postpone the establishment and application of guidelines for limiting the urban sprawl. This paper presents a brief literature review, as well as the current urban land policy and land-use efficiency in the BMA. Traditional urban land tools will be shortly described, followed by recommendations for limiting sprawl. There is a need for readjusting the current planning and urban policy regarding the urban sprawl, from an urban "command-and-control" approach to a "learn-and-adapt" approach. We suggest the introduction of more innovative and flexible urban land policy tools.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade
VL - 1
IS - 33
SP - 69
EP - 75
DO - 10.2298/SPAT1533069Z
UR - Konv_341
ER - 
@article{
author = "Zeković, Slavka and Vujošević, Miodrag and Bolay, J.-C. and Cvetinović, Marija and Živanović Miljković, Jelena and Maričić, Tamara",
year = "2015",
abstract = "Both the characteristics of Serbia's urban land policy, the delay in reforms and land development management of the Belgrade Metropolitan Area (BMA) illustrate the complexities following the reshaping of institutional framework under the conditions of economic and other uncertainties of societal transition. The negative implications of the prolonged crisis on the new urban development policy and urban land tools can postpone the establishment and application of guidelines for limiting the urban sprawl. This paper presents a brief literature review, as well as the current urban land policy and land-use efficiency in the BMA. Traditional urban land tools will be shortly described, followed by recommendations for limiting sprawl. There is a need for readjusting the current planning and urban policy regarding the urban sprawl, from an urban "command-and-control" approach to a "learn-and-adapt" approach. We suggest the introduction of more innovative and flexible urban land policy tools.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade",
volume = "1",
number = "33",
pages = "69-75",
doi = "10.2298/SPAT1533069Z",
url = "Konv_341"
}
Zeković, S., Vujošević, M., Bolay, J.-C., Cvetinović, M., Živanović Miljković, J.,& Maričić, T.. (2015). Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(33), 69-75.
https://doi.org/10.2298/SPAT1533069Z
Konv_341
Zeković S, Vujošević M, Bolay J, Cvetinović M, Živanović Miljković J, Maričić T. Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade. in Spatium. 2015;1(33):69-75.
doi:10.2298/SPAT1533069Z
Konv_341 .
Zeković, Slavka, Vujošević, Miodrag, Bolay, J.-C., Cvetinović, Marija, Živanović Miljković, Jelena, Maričić, Tamara, "Planning and land policy tools for limiting urban sprawl: The example of Belgrade" in Spatium, 1, no. 33 (2015):69-75,
https://doi.org/10.2298/SPAT1533069Z .,
Konv_341 .
10
9

Sustainable land management in mining areas in Serbia and Romania

Popović, Vesna; Živanović Miljković, Jelena; Subić, Jonel; Jean-Vasile, Andrei; Adrian, Nedelcu; Nicolaescu, Eugen

(MDPI AG, 2015)

TY - JOUR
AU - Popović, Vesna
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Subić, Jonel
AU - Jean-Vasile, Andrei
AU - Adrian, Nedelcu
AU - Nicolaescu, Eugen
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/246
AB - The paper analyzes the impacts of mining activities on sustainable land management in mining areas in the Republic of Serbia and Romania and discusses the main challenges related to the management of these issues in legislation and practice. Particular attention is paid to land disturbance, mine waste management and land reclamation, as well as access to land for mining purposes, the transfer of mining royalties and the partnerships of the mining industry, governments, communities and civil society for sustainable mining. Both governments are willing to provide the adequate role to mining in strengthening the national economies, but they face numerous constraints in this matter. Sustainable mining practices and consistent implementation of the mining for the closure planning approach, within an improved legislative framework and in cooperation with stakeholders at all levels, create conditions for the development of creative, profitable, environmentally-sound and socially-responsible management and reuse of mine lands.
PB - MDPI AG
T2 - Sustainability
T1 - Sustainable land management in mining areas in Serbia and Romania
VL - 7
IS - 9
SP - 11857
EP - 11877
DO - 10.3390/su70911857
UR - Konv_296
ER - 
@article{
author = "Popović, Vesna and Živanović Miljković, Jelena and Subić, Jonel and Jean-Vasile, Andrei and Adrian, Nedelcu and Nicolaescu, Eugen",
year = "2015",
abstract = "The paper analyzes the impacts of mining activities on sustainable land management in mining areas in the Republic of Serbia and Romania and discusses the main challenges related to the management of these issues in legislation and practice. Particular attention is paid to land disturbance, mine waste management and land reclamation, as well as access to land for mining purposes, the transfer of mining royalties and the partnerships of the mining industry, governments, communities and civil society for sustainable mining. Both governments are willing to provide the adequate role to mining in strengthening the national economies, but they face numerous constraints in this matter. Sustainable mining practices and consistent implementation of the mining for the closure planning approach, within an improved legislative framework and in cooperation with stakeholders at all levels, create conditions for the development of creative, profitable, environmentally-sound and socially-responsible management and reuse of mine lands.",
publisher = "MDPI AG",
journal = "Sustainability",
title = "Sustainable land management in mining areas in Serbia and Romania",
volume = "7",
number = "9",
pages = "11857-11877",
doi = "10.3390/su70911857",
url = "Konv_296"
}
Popović, V., Živanović Miljković, J., Subić, J., Jean-Vasile, A., Adrian, N.,& Nicolaescu, E.. (2015). Sustainable land management in mining areas in Serbia and Romania. in Sustainability
MDPI AG., 7(9), 11857-11877.
https://doi.org/10.3390/su70911857
Konv_296
Popović V, Živanović Miljković J, Subić J, Jean-Vasile A, Adrian N, Nicolaescu E. Sustainable land management in mining areas in Serbia and Romania. in Sustainability. 2015;7(9):11857-11877.
doi:10.3390/su70911857
Konv_296 .
Popović, Vesna, Živanović Miljković, Jelena, Subić, Jonel, Jean-Vasile, Andrei, Adrian, Nedelcu, Nicolaescu, Eugen, "Sustainable land management in mining areas in Serbia and Romania" in Sustainability, 7, no. 9 (2015):11857-11877,
https://doi.org/10.3390/su70911857 .,
Konv_296 .
1
24
16
21

Land use regulation and property rights regime over land in Serbia

Živanović Miljković, Jelena; Popović, Vesna

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2014)

TY - JOUR
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Popović, Vesna
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/234
AB - Starting from the fact that land use regulations can directly affect assignment and reassignment of property rights over land, the authors examine the link between land use regulation and property rights in Serbia by analyzing relevant literature, as well as legislation and regulations. Current legal framework that regulates property rights over land is inconsistent in many parts, while the effects of land use regulations are very dependent on structural institutional transformations and interdependent on property rights. In this regard, the paper gives a critical overview of framework of property rights regime over land and urban construction and agricultural land regulation in Serbia. After reviewing existing literature, legislation and institutional regulation on the main issues of land use regulations and property rights, the authors discuss in particular redefinition of property rights over land, processes of privatization and restitution of land. The authors indicate that resolving property rights over land is very important both for social issues and for economy and regarding this, land restitution, supported by efficient land administration, is the precondition for successful privatization process.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Land use regulation and property rights regime over land in Serbia
VL - 1
IS - 32
SP - 22
EP - 27
DO - 10.2298/SPAT1432022Z
UR - Konv_346
ER - 
@article{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Popović, Vesna",
year = "2014",
abstract = "Starting from the fact that land use regulations can directly affect assignment and reassignment of property rights over land, the authors examine the link between land use regulation and property rights in Serbia by analyzing relevant literature, as well as legislation and regulations. Current legal framework that regulates property rights over land is inconsistent in many parts, while the effects of land use regulations are very dependent on structural institutional transformations and interdependent on property rights. In this regard, the paper gives a critical overview of framework of property rights regime over land and urban construction and agricultural land regulation in Serbia. After reviewing existing literature, legislation and institutional regulation on the main issues of land use regulations and property rights, the authors discuss in particular redefinition of property rights over land, processes of privatization and restitution of land. The authors indicate that resolving property rights over land is very important both for social issues and for economy and regarding this, land restitution, supported by efficient land administration, is the precondition for successful privatization process.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Land use regulation and property rights regime over land in Serbia",
volume = "1",
number = "32",
pages = "22-27",
doi = "10.2298/SPAT1432022Z",
url = "Konv_346"
}
Živanović Miljković, J.,& Popović, V.. (2014). Land use regulation and property rights regime over land in Serbia. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(32), 22-27.
https://doi.org/10.2298/SPAT1432022Z
Konv_346
Živanović Miljković J, Popović V. Land use regulation and property rights regime over land in Serbia. in Spatium. 2014;1(32):22-27.
doi:10.2298/SPAT1432022Z
Konv_346 .
Živanović Miljković, Jelena, Popović, Vesna, "Land use regulation and property rights regime over land in Serbia" in Spatium, 1, no. 32 (2014):22-27,
https://doi.org/10.2298/SPAT1432022Z .,
Konv_346 .
3
3

Land use planning for sustainable development of peri-urban zones

Živanović Miljković, Jelena; Crnčević, Tijana; Marić, Igor

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2012)

TY - JOUR
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Crnčević, Tijana
AU - Marić, Igor
PY - 2012
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/224
AB - Taking into consideration that growth of urban population has impacts on land use and that managing urban population change is one of the most important contemporary challenges, this paper deals with the sustainable development of peri-urban zones which represent important an environment where employment opportunities are developed and resources exploited (particularly agricultural resources) and environment where important recreational and leisure activities could be pursued. Within the review of current concepts and planning practices, the concepts of multifunctional agriculture and multifunctional landscapes in peri-urban zones are pointed out, as well as EU Developing Periurban Projects. The paper particularly focuses on the current situation in Serbia, where there is no specific legal basis for the planning of peri-urban areas, although there are positive examples of strategies, regulations and planning documents which treat agriculture and greenery in peri-urban zones in a sustainable manner.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Land use planning for sustainable development of peri-urban zones
IS - 28
SP - 15
EP - 22
DO - 10.2298/SPAT1228015Z
UR - Konv_117
ER - 
@article{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Crnčević, Tijana and Marić, Igor",
year = "2012",
abstract = "Taking into consideration that growth of urban population has impacts on land use and that managing urban population change is one of the most important contemporary challenges, this paper deals with the sustainable development of peri-urban zones which represent important an environment where employment opportunities are developed and resources exploited (particularly agricultural resources) and environment where important recreational and leisure activities could be pursued. Within the review of current concepts and planning practices, the concepts of multifunctional agriculture and multifunctional landscapes in peri-urban zones are pointed out, as well as EU Developing Periurban Projects. The paper particularly focuses on the current situation in Serbia, where there is no specific legal basis for the planning of peri-urban areas, although there are positive examples of strategies, regulations and planning documents which treat agriculture and greenery in peri-urban zones in a sustainable manner.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Land use planning for sustainable development of peri-urban zones",
number = "28",
pages = "15-22",
doi = "10.2298/SPAT1228015Z",
url = "Konv_117"
}
Živanović Miljković, J., Crnčević, T.,& Marić, I.. (2012). Land use planning for sustainable development of peri-urban zones. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia.(28), 15-22.
https://doi.org/10.2298/SPAT1228015Z
Konv_117
Živanović Miljković J, Crnčević T, Marić I. Land use planning for sustainable development of peri-urban zones. in Spatium. 2012;(28):15-22.
doi:10.2298/SPAT1228015Z
Konv_117 .
Živanović Miljković, Jelena, Crnčević, Tijana, Marić, Igor, "Land use planning for sustainable development of peri-urban zones" in Spatium, no. 28 (2012):15-22,
https://doi.org/10.2298/SPAT1228015Z .,
Konv_117 .
18
15

Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities

Pantić, Marijana; Živanović Miljković, Jelena

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2010)

TY - JOUR
AU - Pantić, Marijana
AU - Živanović Miljković, Jelena
PY - 2010
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/179
AB - As one of the signs of demographic change, population aging influences various spatial categories: economic activities, social features, land-use, perspectives for future development and more. Even though the process is indicative on a national level, there are significant differences among geographically and functionally distinctive regions. Based on considerable regional differences in the development of Serbia, this paper analyses the key problems of rural areas related to the interdependences of population aging and agricultural activities. Research on aging processes, changes in agricultural activities and their features is based here on the examples of two case studies. The Inđija and Knjaževac Municipalities have been chosen to represent geographically different regions - lowland and mountainous. This study uses both quantitative and qualitative approaches in order to achieve a better understanding of the situation. Statistical data were used to illustrate processes of aging and agriculture where data from two census years indicate a trend of changes. Interviews conducted with representatives of local government, entrepreneurs and local citizens from the villages are the source of information for quantitative analysis. Population aging and agriculture are examined separately, followed by an illustration of their interdependences.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities
IS - 22
SP - 29
EP - 37
DO - 10.2298/SPAT1022029P
UR - Konv_131
ER - 
@article{
author = "Pantić, Marijana and Živanović Miljković, Jelena",
year = "2010",
abstract = "As one of the signs of demographic change, population aging influences various spatial categories: economic activities, social features, land-use, perspectives for future development and more. Even though the process is indicative on a national level, there are significant differences among geographically and functionally distinctive regions. Based on considerable regional differences in the development of Serbia, this paper analyses the key problems of rural areas related to the interdependences of population aging and agricultural activities. Research on aging processes, changes in agricultural activities and their features is based here on the examples of two case studies. The Inđija and Knjaževac Municipalities have been chosen to represent geographically different regions - lowland and mountainous. This study uses both quantitative and qualitative approaches in order to achieve a better understanding of the situation. Statistical data were used to illustrate processes of aging and agriculture where data from two census years indicate a trend of changes. Interviews conducted with representatives of local government, entrepreneurs and local citizens from the villages are the source of information for quantitative analysis. Population aging and agriculture are examined separately, followed by an illustration of their interdependences.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities",
number = "22",
pages = "29-37",
doi = "10.2298/SPAT1022029P",
url = "Konv_131"
}
Pantić, M.,& Živanović Miljković, J.. (2010). Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia.(22), 29-37.
https://doi.org/10.2298/SPAT1022029P
Konv_131
Pantić M, Živanović Miljković J. Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities. in Spatium. 2010;(22):29-37.
doi:10.2298/SPAT1022029P
Konv_131 .
Pantić, Marijana, Živanović Miljković, Jelena, "Regional differences between rural areas of Serbia in population aging and agricultural activities: Case studies of the Inđija and Knjaževac municipalities" in Spatium, no. 22 (2010):29-37,
https://doi.org/10.2298/SPAT1022029P .,
Konv_131 .
6

Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone

Živanović Miljković, Jelena

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2008)

TY - JOUR
AU - Živanović Miljković, Jelena
PY - 2008
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/140
AB - The development of controlled and planned construction of peri-urban areas in Belgrade and Serbia did not exist in the last decades. Depending on different factors, urban area of Belgrade sprawles on fertile agricultural soil, often causing the accelerated or progressive changes in agricultural soil use. Evidently, that kind of city development is not sustainable from the viewpoint of natural resources protection (agricultural soil protection in the first place), nor from the viewpoint of entire environment protection. This paper analyses functional and environmental measures for agricultural soil use regulation in Belgrade region. Also, paper looks into the issues of concern for substantiation of means for soil regulation and protection in Serbia, especially in Belgrade, through analysis world's and domestic soil regulatives and new EU guidelines regarding sustainable soil use and urban development. The attention is drawn to protect agricultural hinterland of Belgrade region by basic planning arrangements.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone
IS - 17-18
SP - 68
EP - 71
DO - 10.2298/SPAT0818068M
UR - Konv_49
ER - 
@article{
author = "Živanović Miljković, Jelena",
year = "2008",
abstract = "The development of controlled and planned construction of peri-urban areas in Belgrade and Serbia did not exist in the last decades. Depending on different factors, urban area of Belgrade sprawles on fertile agricultural soil, often causing the accelerated or progressive changes in agricultural soil use. Evidently, that kind of city development is not sustainable from the viewpoint of natural resources protection (agricultural soil protection in the first place), nor from the viewpoint of entire environment protection. This paper analyses functional and environmental measures for agricultural soil use regulation in Belgrade region. Also, paper looks into the issues of concern for substantiation of means for soil regulation and protection in Serbia, especially in Belgrade, through analysis world's and domestic soil regulatives and new EU guidelines regarding sustainable soil use and urban development. The attention is drawn to protect agricultural hinterland of Belgrade region by basic planning arrangements.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone",
number = "17-18",
pages = "68-71",
doi = "10.2298/SPAT0818068M",
url = "Konv_49"
}
Živanović Miljković, J.. (2008). Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia.(17-18), 68-71.
https://doi.org/10.2298/SPAT0818068M
Konv_49
Živanović Miljković J. Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone. in Spatium. 2008;(17-18):68-71.
doi:10.2298/SPAT0818068M
Konv_49 .
Živanović Miljković, Jelena, "Some measures for soil regulation in Belgrade peri-urban zone" in Spatium, no. 17-18 (2008):68-71,
https://doi.org/10.2298/SPAT0818068M .,
Konv_49 .
1