Danilović Hristić, Nataša

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4678-8521
 • Danilović Hristić, Nataša (37)
 • Даниловић Христић, Наташа (4)
Projects

Author's Bibliography

Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Petrić, Jasna

(2023)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Petrić, Jasna
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/715
AB - It is an indisputable fact in the world today that lithium is one of the key chemical elements
of the future, one that is critically important for the development of renewable energy sources,
electromobility, green industry, and the overall sustainability of our planet. Lithium ore, in the form
of jadarite, was discovered in Western Serbia in 2004, with an estimated 10% of the world’s reserves. This paper presents the basic elements and methodology of the spatial plan for implementing the Jadar project for the exploitation and processing of the mineral jadarite in Serbia and the accompanying strategic assessment of the plan’s impact on the environment, which was carried out by the authors of this paper. The procedure for public participation during the development of the plan was analyzed, as well as the subsequent campaign by environmental activists against the exploitation of lithium, and the political decision to invalidate the plan and stop the project. The aim of the paper is to point out the dilemma that arises, in the opinion of the authors, when the problem of lithium exploitation in the initial stages is moved from the domain of spatial planning to the domain of strictly environmental activism, and, in the end, the political domain. The authors take the position that if there is no plan for development, there is no foundation on which to develop and monitor the environmental dimension of development, direct the subsequent design process, or assess the environmental impact for each of the planned facilities, after which process it is possible to make final, binding decisions of a technical, legal, or financial nature. The basic conclusion is that the issue of the potential exploitation of lithium, the most important aspect of which is its environmental impact, must be considered and resolved in several steps, while the role of spatial planning cannot be neglected.
T2 - Sustainability
T1 - Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia
VL - 15
IS - 2
SP - 1736
DO - https://doi.org/10.3390/su15021736
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša and Petrić, Jasna",
year = "2023",
abstract = "It is an indisputable fact in the world today that lithium is one of the key chemical elements
of the future, one that is critically important for the development of renewable energy sources,
electromobility, green industry, and the overall sustainability of our planet. Lithium ore, in the form
of jadarite, was discovered in Western Serbia in 2004, with an estimated 10% of the world’s reserves. This paper presents the basic elements and methodology of the spatial plan for implementing the Jadar project for the exploitation and processing of the mineral jadarite in Serbia and the accompanying strategic assessment of the plan’s impact on the environment, which was carried out by the authors of this paper. The procedure for public participation during the development of the plan was analyzed, as well as the subsequent campaign by environmental activists against the exploitation of lithium, and the political decision to invalidate the plan and stop the project. The aim of the paper is to point out the dilemma that arises, in the opinion of the authors, when the problem of lithium exploitation in the initial stages is moved from the domain of spatial planning to the domain of strictly environmental activism, and, in the end, the political domain. The authors take the position that if there is no plan for development, there is no foundation on which to develop and monitor the environmental dimension of development, direct the subsequent design process, or assess the environmental impact for each of the planned facilities, after which process it is possible to make final, binding decisions of a technical, legal, or financial nature. The basic conclusion is that the issue of the potential exploitation of lithium, the most important aspect of which is its environmental impact, must be considered and resolved in several steps, while the role of spatial planning cannot be neglected.",
journal = "Sustainability",
title = "Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia",
volume = "15",
number = "2",
pages = "1736",
doi = "https://doi.org/10.3390/su15021736"
}
Stefanović, N., Danilović Hristić, N.,& Petrić, J.. (2023). Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia. in Sustainability, 15(2), 1736.
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15021736
Stefanović N, Danilović Hristić N, Petrić J. Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia. in Sustainability. 2023;15(2):1736.
doi:https://doi.org/10.3390/su15021736 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Petrić, Jasna, "Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia" in Sustainability, 15, no. 2 (2023):1736,
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15021736 . .

Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања

Даниловић Христић, Наташа; Ненковић-Ризнић, Марина; Симоновић Алфиревић, Сања

(2022)

TY - JOUR
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/714
AB - У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације.
AB - In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања
T1 - Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning
DO - 10.5937/a-u0-37128
ER - 
@article{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Ненковић-Ризнић, Марина and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације., In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања, Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning",
doi = "10.5937/a-u0-37128"
}
Даниловић Христић, Н., Ненковић-Ризнић, М.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam.
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128
Даниловић Христић Н, Ненковић-Ризнић М, Симоновић Алфиревић С. Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam. 2022;.
doi:10.5937/a-u0-37128 .
Даниловић Христић, Наташа, Ненковић-Ризнић, Марина, Симоновић Алфиревић, Сања, "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања" in Arhitektura i urbanizam (2022),
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128 . .

Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду

Лалошевић, Марија; Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша

(2022)

TY - JOUR
AU - Лалошевић, Марија
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/716
AB - Пракса спровођења урбанистичких планова за грађевинско подручје града Београда је показала да они у појединим случајевима не садрже довољно елемената за непосредно
спровођење. То се нарочито односи на локације и објекте посебне намене, чије пројектовање и изградња захтевају претходно дефинисање детаљнијих услова и правила
уређења и грађења. У циљу решавања таквих питања, аутори у раду истражују праксу израде урбанистичких анализа, и то на студији случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла” у Београду. У раду су презентовани полазне основе за израду урбанистичке анализе и изводи из релевантних планских докумената, уз анализу постојећег стања и услова на локацији. Основни резултати анализе су приказани кроз сагледавање
рaспoлoживих мoгућнoсти и капацитета локације. Посебно је анализирана оцена испуњености критеријума за изградњу торња контроле летења као високог објекта и
будућег репера локације. Кроз закључна разматрања у раду се указује на значај урбанистичке анализе као инструмента имплементације планских решења објеката посебне намене, која су по својој природи јединствена и од највећег националног значаја. Аутори сагледавају урбанистичку анализу и као научни метод, уз изношење основних смерница и указивање потреба за даљим истраживањима
AB - The practice of implementing urban plans for the construction area of the City of Belgrade has shown that in some cases they do not contain enough elements to implement directly. This is especially true for special purpose sites and facilities, whose design and construction require the pre-definition of more detailed conditions and rules of landscaping and construction. In order to address such issues, the authors explore the practice of developing urban analyses in the case of the air traffic control facility at Belgrade’s Nikola Tesla Airport. The paper presents the starting points for developing an urban analysis and excerpts from relevant planning documents, while analyzing the existing condition of the site. The basic results of the analysis show the available capabilities and capacity of the site. In particular, the paper analyzes how well the criteria for building a flight control tower, as a tall object and future location benchmark, were fulfilled. The findings underscore the importance of urban analysis as an instrument for implementing planning solutions for special purpose facilities, which by their nature are unique and of the utmost national importance. The authors also look at urban analysis as a scientific method, while laying out basic guidelines and emphasizing the need for further research.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду
T1 - Urban analysis of the possibility of building special purpose buildings – case study of air traffic control facility at Nikola Tesla airport in the city of Belgrade
IS - 55
SP - 47
EP - 60
DO - 10.5937/a-u0-38736
ER - 
@article{
author = "Лалошевић, Марија and Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша",
year = "2022",
abstract = "Пракса спровођења урбанистичких планова за грађевинско подручје града Београда је показала да они у појединим случајевима не садрже довољно елемената за непосредно
спровођење. То се нарочито односи на локације и објекте посебне намене, чије пројектовање и изградња захтевају претходно дефинисање детаљнијих услова и правила
уређења и грађења. У циљу решавања таквих питања, аутори у раду истражују праксу израде урбанистичких анализа, и то на студији случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла” у Београду. У раду су презентовани полазне основе за израду урбанистичке анализе и изводи из релевантних планских докумената, уз анализу постојећег стања и услова на локацији. Основни резултати анализе су приказани кроз сагледавање
рaспoлoживих мoгућнoсти и капацитета локације. Посебно је анализирана оцена испуњености критеријума за изградњу торња контроле летења као високог објекта и
будућег репера локације. Кроз закључна разматрања у раду се указује на значај урбанистичке анализе као инструмента имплементације планских решења објеката посебне намене, која су по својој природи јединствена и од највећег националног значаја. Аутори сагледавају урбанистичку анализу и као научни метод, уз изношење основних смерница и указивање потреба за даљим истраживањима, The practice of implementing urban plans for the construction area of the City of Belgrade has shown that in some cases they do not contain enough elements to implement directly. This is especially true for special purpose sites and facilities, whose design and construction require the pre-definition of more detailed conditions and rules of landscaping and construction. In order to address such issues, the authors explore the practice of developing urban analyses in the case of the air traffic control facility at Belgrade’s Nikola Tesla Airport. The paper presents the starting points for developing an urban analysis and excerpts from relevant planning documents, while analyzing the existing condition of the site. The basic results of the analysis show the available capabilities and capacity of the site. In particular, the paper analyzes how well the criteria for building a flight control tower, as a tall object and future location benchmark, were fulfilled. The findings underscore the importance of urban analysis as an instrument for implementing planning solutions for special purpose facilities, which by their nature are unique and of the utmost national importance. The authors also look at urban analysis as a scientific method, while laying out basic guidelines and emphasizing the need for further research.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, Urban analysis of the possibility of building special purpose buildings – case study of air traffic control facility at Nikola Tesla airport in the city of Belgrade",
number = "55",
pages = "47-60",
doi = "10.5937/a-u0-38736"
}
Лалошевић, М., Даниловић Христић, Н.,& Стефановић, Н.. (2022). Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. in Arhitektura i urbanizam(55), 47-60.
https://doi.org/10.5937/a-u0-38736
Лалошевић М, Даниловић Христић Н, Стефановић Н. Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. in Arhitektura i urbanizam. 2022;(55):47-60.
doi:10.5937/a-u0-38736 .
Лалошевић, Марија, Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, "Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду" in Arhitektura i urbanizam, no. 55 (2022):47-60,
https://doi.org/10.5937/a-u0-38736 . .

Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Petrić, Jasna

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti, 2022)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Petrić, Jasna
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/705
AB - U informatičkom dobu kontekst i fenomen javnog urbanog prostora u kome se odvija svakodnevni život, dobio je svog pararelnog pandana u sajber prostoru. Virtuelni svet je ponudio nova mesta za susrete i druženja, rasterećena od ograničenja koja nameću prostor i vreme u realnom svetu, a obogaćena brojnim mogućnostima i pogodnostima. Međutim , aspekt nebezbednosti i ugroženosti pojedinih kategorija stanovnika, posebno ženskog dela populacije, preneo se iz jednog u drugi prostor, čak postao izraženiji. Veća sloboda, mogućnost anonimnosti ili skrivanja identiteta i zloupotreba poverenja imaju ozbiljne posledice koje se prenose iz jednog miljea u drugi. U radu se analiziraju karakteristike javnih urbanih prostora i virtuelne realnosti, a zatim povlače paralele između njih i načina njihovog korišćenja, fokusirajući se na aspekt bezbednosti i sigurnosti. Definisanjem i poređenjem vrsta nasilnih dela, počinilaca i posledica po žrtve, u ovom slučaju rodno određene, dolazi se do zaključaka o mogućim korelacijama između realnog i virtulenog sveta. Cilj je predložiti odgovarajuće mere za obezbeđenje i zaštitu bezbednosti, ne kompromitujući privatnost i ličnu slobodu, ne sprovodeći nadzor i ne namećući isključivost.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
C3 - Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova
T1 - Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima
SP - 24
EP - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Petrić, Jasna",
year = "2022",
abstract = "U informatičkom dobu kontekst i fenomen javnog urbanog prostora u kome se odvija svakodnevni život, dobio je svog pararelnog pandana u sajber prostoru. Virtuelni svet je ponudio nova mesta za susrete i druženja, rasterećena od ograničenja koja nameću prostor i vreme u realnom svetu, a obogaćena brojnim mogućnostima i pogodnostima. Međutim , aspekt nebezbednosti i ugroženosti pojedinih kategorija stanovnika, posebno ženskog dela populacije, preneo se iz jednog u drugi prostor, čak postao izraženiji. Veća sloboda, mogućnost anonimnosti ili skrivanja identiteta i zloupotreba poverenja imaju ozbiljne posledice koje se prenose iz jednog miljea u drugi. U radu se analiziraju karakteristike javnih urbanih prostora i virtuelne realnosti, a zatim povlače paralele između njih i načina njihovog korišćenja, fokusirajući se na aspekt bezbednosti i sigurnosti. Definisanjem i poređenjem vrsta nasilnih dela, počinilaca i posledica po žrtve, u ovom slučaju rodno određene, dolazi se do zaključaka o mogućim korelacijama između realnog i virtulenog sveta. Cilj je predložiti odgovarajuće mere za obezbeđenje i zaštitu bezbednosti, ne kompromitujući privatnost i ličnu slobodu, ne sprovodeći nadzor i ne namećući isključivost.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet",
journal = "Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova",
title = "Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima",
pages = "24-32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Petrić, J.. (2022). Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima. in Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti., 24-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705
Danilović Hristić N, Stefanović N, Petrić J. Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima. in Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova. 2022;:24-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Petrić, Jasna, "Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima" in Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova (2022):24-32,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705 .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/706
AB - New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid
PB - Belgrade : STRAND
C3 - Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue
SP - 287
EP - 292
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid",
publisher = "Belgrade : STRAND",
journal = "Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue",
pages = "287-292",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
Belgrade : STRAND., 287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
Nenković-Riznić M, Danilović Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND. 2022;:287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue" in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND (2022):287-292,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .

Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Hershey, USA : IGI Global, 2022)

TY - CHAP
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/699
AB - For public space to be adequately used and considered to be for the good of all citizens, it must not be privatized, and it is desirable for it to be safe. Tertiary activities have taken primacy by introducing the concepts of consumer society, the information age, and globalization, while the context and phenomenon of public urban space has found its parallel counterpart in cyberspace. The virtual world has offered new spaces for meetings and socializing, relieved of the limitations imposed by space and time and enriched with numerous possibilities and benefits. It has become a new reality, more important than the physical environment. The authors draw a parallel between public urban spaces and virtual reality, focusing on the aspects of safety of use, as an important factor in the quality of life. The problem of how to provide the desired level of security, without encroaching on privacy and personal freedom, without conducting surveillance, and without imposing exclusivity, remains the same, and even in the virtual world, it is becoming more pronounced.
PB - Hershey, USA : IGI Global
T2 - Fighting for Empowerment in an Age of Violence
T1 - Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces
SP - 218
EP - 237
DO - https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013
ER - 
@inbook{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "For public space to be adequately used and considered to be for the good of all citizens, it must not be privatized, and it is desirable for it to be safe. Tertiary activities have taken primacy by introducing the concepts of consumer society, the information age, and globalization, while the context and phenomenon of public urban space has found its parallel counterpart in cyberspace. The virtual world has offered new spaces for meetings and socializing, relieved of the limitations imposed by space and time and enriched with numerous possibilities and benefits. It has become a new reality, more important than the physical environment. The authors draw a parallel between public urban spaces and virtual reality, focusing on the aspects of safety of use, as an important factor in the quality of life. The problem of how to provide the desired level of security, without encroaching on privacy and personal freedom, without conducting surveillance, and without imposing exclusivity, remains the same, and even in the virtual world, it is becoming more pronounced.",
publisher = "Hershey, USA : IGI Global",
journal = "Fighting for Empowerment in an Age of Violence",
booktitle = "Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces",
pages = "218-237",
doi = "https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2022). Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces. in Fighting for Empowerment in an Age of Violence
Hershey, USA : IGI Global., 218-237.
https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013
Danilović Hristić N, Stefanović N. Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces. in Fighting for Empowerment in an Age of Violence. 2022;:218-237.
doi:https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces" in Fighting for Empowerment in an Age of Violence (2022):218-237,
https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013 . .

Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša

(Southampton : WIT Press, 2021)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Milijić, Saša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/701
AB - The paper is a presentation of the evolution of the treatment of urban public land in the urban planning and design of the regenerated waterfront area, in different social conditions. The authors assess the certainty of achieving high-quality urban space, by comparing the circumstances and aspects of the public domain. For several decades, urban plans have declared a change of land use for the attractive Sava river basin (and the Danube) in Belgrade, with the purpose of relocating industrial warehouses and traffic facilities such as train and bus stations. In order to initiate the process of regenerating a new area of the city, between the historical core and the newest and most modern part of the city, at the end of the 20th century local and international urban planners and architects were invited to propose uses and forms for the future waterfront skyline in the so-called “Project for the 3rd Millennium”. The purpose of the project was to produce a multifunctional connection with the river between two parts of the city, both different in their development concepts. The accent was on the public domain: culture, education, entertainment, and tourism, which included planning new buildings for museums, venues for opera and ballet, and concert halls, as well as scientific centers, hotels, etc., with pedestrian promenades and greenery. Unfortunately, mainly because of the political situation and economic crisis, but also because of unrealistic ideas and foundations of the concept, the implementation failed. The
future development depended on political will and demanded enormous investment, and it also had to wait for the next three decades. Belgrade’s Waterfront project started several years ago is based on this general idea to change the area’s appearance, but with significant exceptions. It is officially a result of foreign investment, and the concept was not a result of open urban competition, but rather based on a 3D model developed abroad, in addition to which, a percentage of public land was given over for residential and commercial structures, and the height of some buildings changed the skyline of Belgrade’s hill completely. All of these issues have been bitterly criticized by the professional and wider public.
PB - Southampton : WIT Press
C3 - WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021
T1 - Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia
VL - 253
SP - 173
EP - 181
DO - 10.2495/SC210151
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Milijić, Saša",
year = "2021",
abstract = "The paper is a presentation of the evolution of the treatment of urban public land in the urban planning and design of the regenerated waterfront area, in different social conditions. The authors assess the certainty of achieving high-quality urban space, by comparing the circumstances and aspects of the public domain. For several decades, urban plans have declared a change of land use for the attractive Sava river basin (and the Danube) in Belgrade, with the purpose of relocating industrial warehouses and traffic facilities such as train and bus stations. In order to initiate the process of regenerating a new area of the city, between the historical core and the newest and most modern part of the city, at the end of the 20th century local and international urban planners and architects were invited to propose uses and forms for the future waterfront skyline in the so-called “Project for the 3rd Millennium”. The purpose of the project was to produce a multifunctional connection with the river between two parts of the city, both different in their development concepts. The accent was on the public domain: culture, education, entertainment, and tourism, which included planning new buildings for museums, venues for opera and ballet, and concert halls, as well as scientific centers, hotels, etc., with pedestrian promenades and greenery. Unfortunately, mainly because of the political situation and economic crisis, but also because of unrealistic ideas and foundations of the concept, the implementation failed. The
future development depended on political will and demanded enormous investment, and it also had to wait for the next three decades. Belgrade’s Waterfront project started several years ago is based on this general idea to change the area’s appearance, but with significant exceptions. It is officially a result of foreign investment, and the concept was not a result of open urban competition, but rather based on a 3D model developed abroad, in addition to which, a percentage of public land was given over for residential and commercial structures, and the height of some buildings changed the skyline of Belgrade’s hill completely. All of these issues have been bitterly criticized by the professional and wider public.",
publisher = "Southampton : WIT Press",
journal = "WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021",
title = "Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia",
volume = "253",
pages = "173-181",
doi = "10.2495/SC210151"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Milijić, S.. (2021). Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia. in WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021
Southampton : WIT Press., 253, 173-181.
https://doi.org/10.2495/SC210151
Danilović Hristić N, Stefanović N, Milijić S. Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia. in WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021. 2021;253:173-181.
doi:10.2495/SC210151 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, "Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia" in WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021, 253 (2021):173-181,
https://doi.org/10.2495/SC210151 . .

Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša

(2021)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/700
AB - The research is based on the hypothesis that transport analysis of the impact of the attraction and production of planned content in the urban tissue on the wider transport network is a key method in the urban planning of large projects. The specificity of the methodological approach used can be seen in the quantification of the project area and the estimation of the number of trips generated by the planned content in peak hours, as well as the expected number of cars in the street network. The generation of potential trips and their distribution are determined, depending on the volume and structure of the planned content. Using the software, three possible scenarios were processed. In the conclusions, we summarize the importance of processing and the necessity of applying the results of transport analyses as a key method in urban and spatial planning, influencing the organization and connectivity.
T2 - Baltica
T1 - Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project
VL - 34
IS - 11
SP - 38
EP - 49
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The research is based on the hypothesis that transport analysis of the impact of the attraction and production of planned content in the urban tissue on the wider transport network is a key method in the urban planning of large projects. The specificity of the methodological approach used can be seen in the quantification of the project area and the estimation of the number of trips generated by the planned content in peak hours, as well as the expected number of cars in the street network. The generation of potential trips and their distribution are determined, depending on the volume and structure of the planned content. Using the software, three possible scenarios were processed. In the conclusions, we summarize the importance of processing and the necessity of applying the results of transport analyses as a key method in urban and spatial planning, influencing the organization and connectivity.",
journal = "Baltica",
title = "Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project",
volume = "34",
number = "11",
pages = "38-49",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700"
}
Stefanović, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project. in Baltica, 34(11), 38-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700
Stefanović N, Danilović Hristić N. Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project. in Baltica. 2021;34(11):38-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, "Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project" in Baltica, 34, no. 11 (2021):38-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700 .

Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project

Petrić, Jasna; Danilović Hristić, Nataša; Čolić, Nataša

(Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad, 2021)

TY - CHAP
AU - Petrić, Jasna
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Čolić, Nataša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/618
AB - Science Fund of the Republic of Serbia has launched in 2020 Program IDEAS for which the evaluation of the project proposals is not yet finished. One of the project applicants which successfully passed the preliminary stage of the evaluation is entitled Urban Safety as a Qualitative Factor of Cohabitation Under Enhanced Risk (U-SaFER). The research proposal is in the field of urban planning and design, and it is also closely associated with the social context and the theory of safety. Although the actual research on this project has not started, the aim of this paper is to present the concept and planned methodology of the U-SaFER and to demonstrate the significance of the role of people’s perception and evidence in the process of enhancing urban safety in public spaces through effective urban planning, design and governance. Many parts of the world, including Serbia, are in the infancy stage of research of this topic. Therefore, the U-SaFER project proposal may attract additional attention in scientific research community as well as with the decision-makers.
AB - Фонд за науку Републике Србије је 2020. године покренуо Програм ИДЕЈЕ у оквиру којег још увек није завршена евалуација пријављених пројеката. Један од пројеката који је конкурисао и успешно прошао прелиминарну фазу евалуације је насловљен [Урбана безбедност као квалитативни фактор суживота у условима повећаног ризика] (акроним: У-СаФЕР). Предмет истраживања пројекта тиче се урбанизма и планирања, а уско је повезан са друштвеним окружењем и теоријом безбедности. Упркос томе што истражи вање још увек није започето, у овом раду смо настојале да представимо оквир и планирану методологију У-СаФЕР-а и да прикажемо значај који има доживљај становништва и чињенично стање о процесу јачања урбане безбедности у јавним просторима кроз ефикас ност урбанизма, планирања и управљања. Србија, као и многе друге земље у свету, јесте у раној фази истраживања ове теме. Стога, предлог пројекта У-СаФЕР може да привуче додатну пажњу у научној заједници, као и међу доносиоцима одлука.
PB - Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad
T2 - Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings
T1 - Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project
T1 - Друштвени аспекти урбане безбедности – структура истраживања у оквиру пројекта У-СаФЕР
SP - 287
EP - 295
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618
ER - 
@inbook{
author = "Petrić, Jasna and Danilović Hristić, Nataša and Čolić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "Science Fund of the Republic of Serbia has launched in 2020 Program IDEAS for which the evaluation of the project proposals is not yet finished. One of the project applicants which successfully passed the preliminary stage of the evaluation is entitled Urban Safety as a Qualitative Factor of Cohabitation Under Enhanced Risk (U-SaFER). The research proposal is in the field of urban planning and design, and it is also closely associated with the social context and the theory of safety. Although the actual research on this project has not started, the aim of this paper is to present the concept and planned methodology of the U-SaFER and to demonstrate the significance of the role of people’s perception and evidence in the process of enhancing urban safety in public spaces through effective urban planning, design and governance. Many parts of the world, including Serbia, are in the infancy stage of research of this topic. Therefore, the U-SaFER project proposal may attract additional attention in scientific research community as well as with the decision-makers., Фонд за науку Републике Србије је 2020. године покренуо Програм ИДЕЈЕ у оквиру којег још увек није завршена евалуација пријављених пројеката. Један од пројеката који је конкурисао и успешно прошао прелиминарну фазу евалуације је насловљен [Урбана безбедност као квалитативни фактор суживота у условима повећаног ризика] (акроним: У-СаФЕР). Предмет истраживања пројекта тиче се урбанизма и планирања, а уско је повезан са друштвеним окружењем и теоријом безбедности. Упркос томе што истражи вање још увек није започето, у овом раду смо настојале да представимо оквир и планирану методологију У-СаФЕР-а и да прикажемо значај који има доживљај становништва и чињенично стање о процесу јачања урбане безбедности у јавним просторима кроз ефикас ност урбанизма, планирања и управљања. Србија, као и многе друге земље у свету, јесте у раној фази истраживања ове теме. Стога, предлог пројекта У-СаФЕР може да привуче додатну пажњу у научној заједници, као и међу доносиоцима одлука.",
publisher = "Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad",
journal = "Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings",
booktitle = "Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project, Друштвени аспекти урбане безбедности – структура истраживања у оквиру пројекта У-СаФЕР",
pages = "287-295",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618"
}
Petrić, J., Danilović Hristić, N.,& Čolić, N.. (2021). Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project. in Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings
Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad., 287-295.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618
Petrić J, Danilović Hristić N, Čolić N. Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project. in Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings. 2021;:287-295.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618 .
Petrić, Jasna, Danilović Hristić, Nataša, Čolić, Nataša, "Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project" in Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings (2021):287-295,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618 .

The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša

(London : IntechOpen, 2021)

TY - CHAP
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/630
AB - The starting point in this paper is the position that spatial and urban planning
has a key role in sustainable development and the protection of cultural heritage.
The planning method used in areas of cultural heritage differs depending on the
type and level of the spatial plan. It is possible to identify aspects of protection
and sustainable development in plans, with the protection of cultural heritage
dominating in practice. Research was carried out on a case study of three spatial
plans at different levels, which both in terms of their methodology and content
make up the planning system for the protection and sustainable development of
cultural heritage in Serbia. The comparative analysis of the plans includes three
aspects: protection, the sustainable development of cultural heritage, and the
integration of cultural heritage into the planning and protection of landscapes.
The implementation models of the spatial plans were considered. The main
conclusion of the paper is that the concept of protecting cultural heritage has not
evolved into a system of comprehensive and adequate planning for its sustainable
development, nor is it sufficiently integrated with the planning and protection of
landscapes. The paper provides guidelines for improving both the methodology of
spatial planning and the concept of the sustainable development and protection
of cultural heritage in spatial plans.
PB - London : IntechOpen
T2 - Heritage - New Paradigm
T1 - The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia
DO - 10.5772/intechopen.99056
ER - 
@inbook{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The starting point in this paper is the position that spatial and urban planning
has a key role in sustainable development and the protection of cultural heritage.
The planning method used in areas of cultural heritage differs depending on the
type and level of the spatial plan. It is possible to identify aspects of protection
and sustainable development in plans, with the protection of cultural heritage
dominating in practice. Research was carried out on a case study of three spatial
plans at different levels, which both in terms of their methodology and content
make up the planning system for the protection and sustainable development of
cultural heritage in Serbia. The comparative analysis of the plans includes three
aspects: protection, the sustainable development of cultural heritage, and the
integration of cultural heritage into the planning and protection of landscapes.
The implementation models of the spatial plans were considered. The main
conclusion of the paper is that the concept of protecting cultural heritage has not
evolved into a system of comprehensive and adequate planning for its sustainable
development, nor is it sufficiently integrated with the planning and protection of
landscapes. The paper provides guidelines for improving both the methodology of
spatial planning and the concept of the sustainable development and protection
of cultural heritage in spatial plans.",
publisher = "London : IntechOpen",
journal = "Heritage - New Paradigm",
booktitle = "The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia",
doi = "10.5772/intechopen.99056"
}
Stefanović, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia. in Heritage - New Paradigm
London : IntechOpen..
https://doi.org/10.5772/intechopen.99056
Stefanović N, Danilović Hristić N. The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia. in Heritage - New Paradigm. 2021;.
doi:10.5772/intechopen.99056 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, "The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia" in Heritage - New Paradigm (2021),
https://doi.org/10.5772/intechopen.99056 . .

The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia

Stefanović, Nebojša; Krunić, Nikola; Danilović Hristić, Nataša

(Vinča : Institut za nuklearne nauke, 2021)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Krunić, Nikola
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/617
AB - In the Republic of Serbia, radioactive waste has been stored for many years at the Vin~a location near Belgrade. However, the location is not suitable for this purpose. It is necessary to define a location for radioactive waste disposal in Serbia in accordance with international criteria, strict spatial conditions, and planning solutions of national interest. The need to conduct
research that will define potential zones for radioactive waste disposal is the basic starting
point in this paper. The framework of the research is the development of the Spatial Plan of
the Republic of Serbia from 2021 to 2035, on the basis of which it is possible to determine potential zones for the construction of a radioactive waste disposal. In this paper, the authors
present the results of research on spatial constraints from the aspects of geological and hydrological conditions, spatial protection, and distribution of the population, settlements and
buildings, etc. A special contribution it makes is the additional analysis of conditionality in relation to the planned purposes and activities of national and priority importance in Serbia.
The collection, processing, and presentation of spatial data is the result of analyses conducted
with the support of geographic information systems. The research contributes to a definition
of potential zones, within the scope of which it is necessary to conduct further research and select the optimal location for a radioactive waste disposal. The paper provides methodological
guidelines for further scientific research into the spatial aspects of radioactive waste disposal
in Serbia, at the same time pointing out possible directions for further resolution of this issue
in practice.
PB - Vinča : Institut za nuklearne nauke
T2 - Nuclear Technology & Radiation Protection
T1 - The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia
VL - 36
IS - 1
SP - 38
EP - 49
DO - 10.2298/NTRP210119011S
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Krunić, Nikola and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "In the Republic of Serbia, radioactive waste has been stored for many years at the Vin~a location near Belgrade. However, the location is not suitable for this purpose. It is necessary to define a location for radioactive waste disposal in Serbia in accordance with international criteria, strict spatial conditions, and planning solutions of national interest. The need to conduct
research that will define potential zones for radioactive waste disposal is the basic starting
point in this paper. The framework of the research is the development of the Spatial Plan of
the Republic of Serbia from 2021 to 2035, on the basis of which it is possible to determine potential zones for the construction of a radioactive waste disposal. In this paper, the authors
present the results of research on spatial constraints from the aspects of geological and hydrological conditions, spatial protection, and distribution of the population, settlements and
buildings, etc. A special contribution it makes is the additional analysis of conditionality in relation to the planned purposes and activities of national and priority importance in Serbia.
The collection, processing, and presentation of spatial data is the result of analyses conducted
with the support of geographic information systems. The research contributes to a definition
of potential zones, within the scope of which it is necessary to conduct further research and select the optimal location for a radioactive waste disposal. The paper provides methodological
guidelines for further scientific research into the spatial aspects of radioactive waste disposal
in Serbia, at the same time pointing out possible directions for further resolution of this issue
in practice.",
publisher = "Vinča : Institut za nuklearne nauke",
journal = "Nuclear Technology & Radiation Protection",
title = "The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia",
volume = "36",
number = "1",
pages = "38-49",
doi = "10.2298/NTRP210119011S"
}
Stefanović, N., Krunić, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia. in Nuclear Technology & Radiation Protection
Vinča : Institut za nuklearne nauke., 36(1), 38-49.
https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S
Stefanović N, Krunić N, Danilović Hristić N. The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia. in Nuclear Technology & Radiation Protection. 2021;36(1):38-49.
doi:10.2298/NTRP210119011S .
Stefanović, Nebojša, Krunić, Nikola, Danilović Hristić, Nataša, "The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia" in Nuclear Technology & Radiation Protection, 36, no. 1 (2021):38-49,
https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S . .
1

Impact of Overtourism on Urban Life.

Hristov, Maja; Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2021)

TY - JOUR
AU - Hristov, Maja
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/616
AB - The unrestrained and constant inflow of tourists to some cities can provoke the discomfort of residents. The term ‘overtourism’ describes a condition in which the limits are exceeded to the point that regular everyday urban life suffers. The quantity of visitors and resulting crowds create burdens on the functioning of some city services, and they simultaneously result in a deterioration in the quality of sightseeing. This paper gives a review of the academic literature concerning this issue, especially studies concentrating on cruising and alternative short-term renting. Major complaints raised by locals on the negative impact of tourism are not only about overcrowding, but also include the serious social and economic questions of the endangerment of rights. In order to regulate and mitigate conflicts, preserve identity and allow decent urban life in all its aspects, city governments are forced to introduce some limitations and rules in the sphere of tourism, and also with regard to the real-estate market and urban planning. The level of measures and policies required depend on the type of problem, size of the city and dispersion of the attractions.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Impact of Overtourism on Urban Life.
VL - 45
SP - 59
EP - 66
DO - 10.2298/SPAT2145059H
ER - 
@article{
author = "Hristov, Maja and Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "The unrestrained and constant inflow of tourists to some cities can provoke the discomfort of residents. The term ‘overtourism’ describes a condition in which the limits are exceeded to the point that regular everyday urban life suffers. The quantity of visitors and resulting crowds create burdens on the functioning of some city services, and they simultaneously result in a deterioration in the quality of sightseeing. This paper gives a review of the academic literature concerning this issue, especially studies concentrating on cruising and alternative short-term renting. Major complaints raised by locals on the negative impact of tourism are not only about overcrowding, but also include the serious social and economic questions of the endangerment of rights. In order to regulate and mitigate conflicts, preserve identity and allow decent urban life in all its aspects, city governments are forced to introduce some limitations and rules in the sphere of tourism, and also with regard to the real-estate market and urban planning. The level of measures and policies required depend on the type of problem, size of the city and dispersion of the attractions.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Impact of Overtourism on Urban Life.",
volume = "45",
pages = "59-66",
doi = "10.2298/SPAT2145059H"
}
Hristov, M., Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2021). Impact of Overtourism on Urban Life.. in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia., 45, 59-66.
https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H
Hristov M, Danilović Hristić N, Stefanović N. Impact of Overtourism on Urban Life.. in Spatium. 2021;45:59-66.
doi:10.2298/SPAT2145059H .
Hristov, Maja, Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Impact of Overtourism on Urban Life." in Spatium, 45 (2021):59-66,
https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H . .
2

Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Hristov, Maja

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Hristov, Maja
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/615
AB - Реална потреба за инфраструктурним опремањем територије Републике Србије наметнула је убрзану израду низа просторних планова подручја посебне намене и детаљних урбанистичких планова за аутопутске и магистралне деонице, железничке коридоре, далеководе и коридоре речног саобраћаја са пратећим функцијама. Осим инфраструктурних коридора, од великог интереса су и планови за водне акумулације, планински туризам и експлоатацију рудног блага. Однос приоритета у планирању овако важних и пре свега јавних намена, као и спровођења технички специфичних и захтевних потреба, постаје нарочито изражен када је реч о усаглашавању са условима заштите културно историјског наслеђа и природе на терену. Задатак урбанисте/планера осим уградње услова у плански документ је далеко сложенији, јер представља истраживање свих ограничења и погодности, могућности за усаглашавање и избегавање конфликтих ситуација и у најгорем случају постизање компромисног решења између захтева савременог развоја и потребе да се наслеђе очува за будућност. Овај однос и методе рада су анализирани на неколико примера, уз изношење препорука за унапређење методологије израде планске документације
AB - The real need for infrastructure equipping of the territory of the Republic of Serbia has imposed the accelerated development of a series of spatial plans for special purpose areas and detailed urban plans for highway and motorway sections, railway corridors, power lines and river transport corridors with accompanying functions. In addition to infrastructure corridors, plans for water accumulation, mountain tourism and exploitation of mining treasures are of great interest. The relationship of priorities in planning such important and primarily public uses, as well as the implementation of technically specific and demanding needs, becomes especially pronounced when it comes to compliance with the conditions for protection of cultural-historical heritage and nature’s values in the field. The urban planner's task besides importing conditions in the planning document is far more complex, as it explores all constraints and conveniences, opportunities for harmonization and avoidance of conflict situations, and at worst, reaching a compromise solution between the demands of contemporary development and the need to preserve heritage for the future. This relationship and methods of work have been analyzed in several examples, with recommendations made to improve the methodology for drafting planning documentation.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
C3 - Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам
T1 - Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу
SP - 444
EP - 453
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Hristov, Maja",
year = "2021",
abstract = "Реална потреба за инфраструктурним опремањем територије Републике Србије наметнула је убрзану израду низа просторних планова подручја посебне намене и детаљних урбанистичких планова за аутопутске и магистралне деонице, железничке коридоре, далеководе и коридоре речног саобраћаја са пратећим функцијама. Осим инфраструктурних коридора, од великог интереса су и планови за водне акумулације, планински туризам и експлоатацију рудног блага. Однос приоритета у планирању овако важних и пре свега јавних намена, као и спровођења технички специфичних и захтевних потреба, постаје нарочито изражен када је реч о усаглашавању са условима заштите културно историјског наслеђа и природе на терену. Задатак урбанисте/планера осим уградње услова у плански документ је далеко сложенији, јер представља истраживање свих ограничења и погодности, могућности за усаглашавање и избегавање конфликтих ситуација и у најгорем случају постизање компромисног решења између захтева савременог развоја и потребе да се наслеђе очува за будућност. Овај однос и методе рада су анализирани на неколико примера, уз изношење препорука за унапређење методологије израде планске документације, The real need for infrastructure equipping of the territory of the Republic of Serbia has imposed the accelerated development of a series of spatial plans for special purpose areas and detailed urban plans for highway and motorway sections, railway corridors, power lines and river transport corridors with accompanying functions. In addition to infrastructure corridors, plans for water accumulation, mountain tourism and exploitation of mining treasures are of great interest. The relationship of priorities in planning such important and primarily public uses, as well as the implementation of technically specific and demanding needs, becomes especially pronounced when it comes to compliance with the conditions for protection of cultural-historical heritage and nature’s values in the field. The urban planner's task besides importing conditions in the planning document is far more complex, as it explores all constraints and conveniences, opportunities for harmonization and avoidance of conflict situations, and at worst, reaching a compromise solution between the demands of contemporary development and the need to preserve heritage for the future. This relationship and methods of work have been analyzed in several examples, with recommendations made to improve the methodology for drafting planning documentation.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам",
title = "Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу",
pages = "444-453",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Hristov, M.. (2021). Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу. in Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 444-453.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615
Danilović Hristić N, Stefanović N, Hristov M. Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу. in Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам. 2021;:444-453.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Hristov, Maja, "Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу" in Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам (2021):444-453,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615 .

The Rebuilding of Memory Through Architecture – Case Studies of Leipzig and Dresden

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Bangkok : Chulalongkorn University, 2020)

TY - JOUR
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/601
AB - The focus in the paper is on the physical reconstruction of the city core. This is especially important in areas that have suffered discontinuity in the development, as a result of the historical flow of events and war disaster. The specificity of the German cities is the combination of the cultural heritage of different periods that survived the war destruction, renewed structures, more or less according to the originals and reconstructed parts of the urban tissue in the style of the contemporary epochs and trends. One of the important conclusions is how we treat our urban heritage, no matter from which period dates. The rebuilding of the architectural content creates a testimony of duration, lifestyle, and adaptability. The beauty of the city and its identity is in visible layers set in unique dialogue.
PB - Bangkok : Chulalongkorn University
PB - Osaka : City University
T2 - Journal of Urban Culture Research
T1 - The Rebuilding of Memory Through Architecture – Case Studies of Leipzig and Dresden
VL - 20
SP - 97
EP - 111
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_601
ER - 
@article{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2020",
abstract = "The focus in the paper is on the physical reconstruction of the city core. This is especially important in areas that have suffered discontinuity in the development, as a result of the historical flow of events and war disaster. The specificity of the German cities is the combination of the cultural heritage of different periods that survived the war destruction, renewed structures, more or less according to the originals and reconstructed parts of the urban tissue in the style of the contemporary epochs and trends. One of the important conclusions is how we treat our urban heritage, no matter from which period dates. The rebuilding of the architectural content creates a testimony of duration, lifestyle, and adaptability. The beauty of the city and its identity is in visible layers set in unique dialogue.",
publisher = "Bangkok : Chulalongkorn University, Osaka : City University",
journal = "Journal of Urban Culture Research",
title = "The Rebuilding of Memory Through Architecture – Case Studies of Leipzig and Dresden",
volume = "20",
pages = "97-111",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_601"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2020). The Rebuilding of Memory Through Architecture – Case Studies of Leipzig and Dresden. in Journal of Urban Culture Research
Bangkok : Chulalongkorn University., 20, 97-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_601
Danilović Hristić N, Stefanović N. The Rebuilding of Memory Through Architecture – Case Studies of Leipzig and Dresden. in Journal of Urban Culture Research. 2020;20:97-111.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_601 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "The Rebuilding of Memory Through Architecture – Case Studies of Leipzig and Dresden" in Journal of Urban Culture Research, 20 (2020):97-111,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_601 .

Sistemski pristup izradi planske i projektne dokumentacije za koridore auto-puteva kao instrument realizacije Nacionalnog investicionog plana

Stefanović, Nebojša; Petrić, Jasna; Danilović Hristić, Nataša

(Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, 2020)

TY - CONF
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Petrić, Jasna
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/588
AB - Izrada planova i projekata, koja uklјučuje sistemski pristup i sinhronizaciju većeg broja aktivnosti i aktera, predstavlјa osnov uspešne realizacije auto-putskih koridora. Polazne osnove za aktivnosti razvoja i uređenja koridora auto-puteva u Srbiji, jesu evropska načela i principi koji se odnose na jedinstvenost evropskog tržišta i obezbeđenje održive mobilnosti u transportu putnika i robe, u čemu važnu ulogu ima povezanost regionalnih i nacionalnih mreža modernom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje transevropskih mreža je posebno važno za Srbiju a evropski koridori su i pregovoračko poglavlјe u fazi pristupa Evropskoj uniji. Za uspostavlјanje transevropskih mreža važni su adekvatan zakonodavni okvir i strateški razvojni dokumenti, naročito Prostorni plan Republike Srbije i prostorni planovi koridora auto-puteva. U radu su prikazana novija iskustva u planiranju i projektovanju infrastrukturnih koridora auto-puteva u Srbiji kao instrumenata realizacije Nacionalnog investicionog plana, a predstavlјen je i metodološki pristup tokom izrade i interakcije dva nivoa planske dokumentacije (strateškog i urbanističkog) u korelaciji sa projektnom dokumentacijom, što je preduslov kojim se obezbeđuje zakonski osnov za realizaciju velikih investicionih projekata u putnoj infrastrukturi. Cilјevi razvoja koridora autoputeva u Srbiji, pored kompletiranja primarnih pravaca od severa ka jugu, takođe su transformacija i realizacija novih poprečnih veza između zapadnih i istočnih delova zemlјe, što je uslov za regionalni razvoj, unapređenje integracije u transevropske mreže i sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. U zaklјučnim razmatranjima, data je sumarna ocena i istaknut je doprinos jedinstvene metodologije izrade planova i projekata auto-puteva koja je razvijana u Srbiji, u cilјu optimizacije vremena, sinhronizacije metodoloških faza i podrške sistemu donošenja odluka.
AB - The development of plans and projects, presuming a system approach and synchronisation of a number of activities and actors, is the basis for a successful development of highway corridors. The starting premises for development of the highway corridors in Serbia are the European principles and directives for sustainable mobility of people and goods, and connectivity of regional and national networks through modern and efficient infrastructure. Trans-European Networks require an adequate legislative framework in Serbia as well as adoption of the strategic development documents, especially the Spatial Plan of the Republic of Serbia and Spatial Plans of the highway corridors. The paper shows the latest experience in planning and design of the infrastructure corridors for the highways in Serbia as the instruments of implementing the National Investment Plan, and in parallel, it demonstrates methodological approach for development and interaction between the two levels of planning documentation (strategic and urbanistic) in correlation with the project documentation. Alongside the completion of the primary road directions from the north to south of Serbia, the goals are also the transformation and substantiation of the new lateral highway connections between the west and east parts of the country, as prerequisite for regional development, better integration in the Trans-European Networks and the National Investment Plan’s implementation. Finally, the summary evaluation of this unique methodology’s contribution in Serbia is shown while preparation of plans and projects of the highways.
PB - Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet
C3 - Zbornik radova / Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
T1 - Sistemski pristup izradi planske i projektne dokumentacije za koridore auto-puteva kao instrument realizacije Nacionalnog investicionog plana
T1 - The system approach in development of planning and project documentation for highway corridors as the instrument of the National Investment Plan’s implementation
SP - 23
EP - 31
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_588
ER - 
@conference{
author = "Stefanović, Nebojša and Petrić, Jasna and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2020",
abstract = "Izrada planova i projekata, koja uklјučuje sistemski pristup i sinhronizaciju većeg broja aktivnosti i aktera, predstavlјa osnov uspešne realizacije auto-putskih koridora. Polazne osnove za aktivnosti razvoja i uređenja koridora auto-puteva u Srbiji, jesu evropska načela i principi koji se odnose na jedinstvenost evropskog tržišta i obezbeđenje održive mobilnosti u transportu putnika i robe, u čemu važnu ulogu ima povezanost regionalnih i nacionalnih mreža modernom i efikasnom infrastrukturom. Stvaranje transevropskih mreža je posebno važno za Srbiju a evropski koridori su i pregovoračko poglavlјe u fazi pristupa Evropskoj uniji. Za uspostavlјanje transevropskih mreža važni su adekvatan zakonodavni okvir i strateški razvojni dokumenti, naročito Prostorni plan Republike Srbije i prostorni planovi koridora auto-puteva. U radu su prikazana novija iskustva u planiranju i projektovanju infrastrukturnih koridora auto-puteva u Srbiji kao instrumenata realizacije Nacionalnog investicionog plana, a predstavlјen je i metodološki pristup tokom izrade i interakcije dva nivoa planske dokumentacije (strateškog i urbanističkog) u korelaciji sa projektnom dokumentacijom, što je preduslov kojim se obezbeđuje zakonski osnov za realizaciju velikih investicionih projekata u putnoj infrastrukturi. Cilјevi razvoja koridora autoputeva u Srbiji, pored kompletiranja primarnih pravaca od severa ka jugu, takođe su transformacija i realizacija novih poprečnih veza između zapadnih i istočnih delova zemlјe, što je uslov za regionalni razvoj, unapređenje integracije u transevropske mreže i sprovođenje Nacionalnog investicionog plana. U zaklјučnim razmatranjima, data je sumarna ocena i istaknut je doprinos jedinstvene metodologije izrade planova i projekata auto-puteva koja je razvijana u Srbiji, u cilјu optimizacije vremena, sinhronizacije metodoloških faza i podrške sistemu donošenja odluka., The development of plans and projects, presuming a system approach and synchronisation of a number of activities and actors, is the basis for a successful development of highway corridors. The starting premises for development of the highway corridors in Serbia are the European principles and directives for sustainable mobility of people and goods, and connectivity of regional and national networks through modern and efficient infrastructure. Trans-European Networks require an adequate legislative framework in Serbia as well as adoption of the strategic development documents, especially the Spatial Plan of the Republic of Serbia and Spatial Plans of the highway corridors. The paper shows the latest experience in planning and design of the infrastructure corridors for the highways in Serbia as the instruments of implementing the National Investment Plan, and in parallel, it demonstrates methodological approach for development and interaction between the two levels of planning documentation (strategic and urbanistic) in correlation with the project documentation. Alongside the completion of the primary road directions from the north to south of Serbia, the goals are also the transformation and substantiation of the new lateral highway connections between the west and east parts of the country, as prerequisite for regional development, better integration in the Trans-European Networks and the National Investment Plan’s implementation. Finally, the summary evaluation of this unique methodology’s contribution in Serbia is shown while preparation of plans and projects of the highways.",
publisher = "Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet",
journal = "Zbornik radova / Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja",
title = "Sistemski pristup izradi planske i projektne dokumentacije za koridore auto-puteva kao instrument realizacije Nacionalnog investicionog plana, The system approach in development of planning and project documentation for highway corridors as the instrument of the National Investment Plan’s implementation",
pages = "23-31",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_588"
}
Stefanović, N., Petrić, J.,& Danilović Hristić, N.. (2020). Sistemski pristup izradi planske i projektne dokumentacije za koridore auto-puteva kao instrument realizacije Nacionalnog investicionog plana. in Zbornik radova / Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
Beograd : Asocijacija prostornih planera Srbije., 23-31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_588
Stefanović N, Petrić J, Danilović Hristić N. Sistemski pristup izradi planske i projektne dokumentacije za koridore auto-puteva kao instrument realizacije Nacionalnog investicionog plana. in Zbornik radova / Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja. 2020;:23-31.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_588 .
Stefanović, Nebojša, Petrić, Jasna, Danilović Hristić, Nataša, "Sistemski pristup izradi planske i projektne dokumentacije za koridore auto-puteva kao instrument realizacije Nacionalnog investicionog plana" in Zbornik radova / Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja (2020):23-31,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_588 .

Danube River Cruises as a Strategy for Representing Historical Heritage and Developing Cultural Tourism in Serbia

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša

(MDPI, 2020)

TY - JOUR
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Milijić, Saša
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/577
AB - Podunavlje, a region located along the Danube River in Serbia, features a very rich cultural heritage with different notable periods ranging from prehistoric to medieval times. It is also a unique and valuable region with natural beauty. Our research concentrates on this area, using a case study as the methodology. The starting hypothesis is that strategic orientation to develop tourist docks for river cruises and marinas along the corridor of 588 km, at certain locations, primarily in urban centers and near the prominent archaeological sites, will form conditions for the better accessibility and presentation of priceless cultural treasures. By collecting data about various trends in the region and comparing these data with international studies, the authors support the utilization of an integrated method derived from the context of sustainable spatial planning. Such a method would support the creation of suitable conditions for the reconstruction, presentation, and development of creative tourist offerings. The urban plans that regulate these areas must observe and harmonize all aspects, especially the conditions for preserving heritage alongside the need for creating new accompanying content and events that will stimulate the economy and thereby ensure self-preservation and protection. The goal of the strategic analysis presented here is to determine which tourist and cultural offers are effective and thus should be promoted. The purpose of this study is to indicate the steps and required conditions for the implementation of suitable strategies. Apart from decision making on the strategic level and the implementation process, it is necessary to consider further impacts and investigate other possibilities to fully utilize the potential in the region.
PB - MDPI
T2 - Sustanability
T1 - Danube  River Cruises as a Strategy for Representing Historical Heritage and Developing Cultural Tourism in Serbia
VL - 12
IS - 24
SP - 10297
DO - 10.3390/su12241029
ER - 
@article{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Milijić, Saša",
year = "2020",
abstract = "Podunavlje, a region located along the Danube River in Serbia, features a very rich cultural heritage with different notable periods ranging from prehistoric to medieval times. It is also a unique and valuable region with natural beauty. Our research concentrates on this area, using a case study as the methodology. The starting hypothesis is that strategic orientation to develop tourist docks for river cruises and marinas along the corridor of 588 km, at certain locations, primarily in urban centers and near the prominent archaeological sites, will form conditions for the better accessibility and presentation of priceless cultural treasures. By collecting data about various trends in the region and comparing these data with international studies, the authors support the utilization of an integrated method derived from the context of sustainable spatial planning. Such a method would support the creation of suitable conditions for the reconstruction, presentation, and development of creative tourist offerings. The urban plans that regulate these areas must observe and harmonize all aspects, especially the conditions for preserving heritage alongside the need for creating new accompanying content and events that will stimulate the economy and thereby ensure self-preservation and protection. The goal of the strategic analysis presented here is to determine which tourist and cultural offers are effective and thus should be promoted. The purpose of this study is to indicate the steps and required conditions for the implementation of suitable strategies. Apart from decision making on the strategic level and the implementation process, it is necessary to consider further impacts and investigate other possibilities to fully utilize the potential in the region.",
publisher = "MDPI",
journal = "Sustanability",
title = "Danube  River Cruises as a Strategy for Representing Historical Heritage and Developing Cultural Tourism in Serbia",
volume = "12",
number = "24",
pages = "10297",
doi = "10.3390/su12241029"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Milijić, S.. (2020). Danube  River Cruises as a Strategy for Representing Historical Heritage and Developing Cultural Tourism in Serbia. in Sustanability
MDPI., 12(24), 10297.
https://doi.org/10.3390/su12241029
Danilović Hristić N, Stefanović N, Milijić S. Danube  River Cruises as a Strategy for Representing Historical Heritage and Developing Cultural Tourism in Serbia. in Sustanability. 2020;12(24):10297.
doi:10.3390/su12241029 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, "Danube  River Cruises as a Strategy for Representing Historical Heritage and Developing Cultural Tourism in Serbia" in Sustanability, 12, no. 24 (2020):10297,
https://doi.org/10.3390/su12241029 . .

Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Politechnika Lubelska, 2020)

TY - JOUR
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/540
AB - The migrant crisis that hit Europe in 2015 established Belgrade as one of transit cities on the route along which they travel to the final destination. A large number of migrants, no matter of reason for leaving homeland (war, economy, climate change consequences), mostly men travelling alone, prefer to stay in the central urban parks or squares. The result was change of personal feeling of safety of citizens and intensive monitoring by local police, but some other examples gave us a different focus, when the spontaneously formed refugee camp, with tents set
up in parks, became a temporary assistance centre and meeting point for citizens and refugees.
AB - Podczas kryzysu migracyjny, który dotknął Europę w 2015 r., Belgrad stał się jednym z miast tranzytowych na trasie, którą migranci podróżują do miejsca docelowego. Duża liczba migrantów, bez względu na powód opuszczenia ojczyzny (wojna, gospodarka, konsekwencje zmiany klimatu), głównie mężczyźni podróżujący samotnie, decydowała się zatrzymać w parkach miejskich lub na placach. Rezultatem była zmiana osobistego poczucia bezpieczeństwa obywateli i intensywne monitorowanie przez lokalną policję. Bywało jednak także tak, że spontanicznie tworzony obóz dla uchodźców z namiotami ustawionymi w parkach stawał się tymczasowym centrum pomocy
i miejscem spotkań obywateli i uchodźców.
PB - Politechnika Lubelska
T2 - Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development,
T1 - Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia
T1 - Czy pojawienie się migrantów zmienia postrzeganie przestrzeni publicznej przez obywateli? Przypadek naruszonej zrównoważoności, Belgrad, Serbia
VL - 15
IS - 1/2020
SP - 71
EP - 80
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_540
ER - 
@article{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2020",
abstract = "The migrant crisis that hit Europe in 2015 established Belgrade as one of transit cities on the route along which they travel to the final destination. A large number of migrants, no matter of reason for leaving homeland (war, economy, climate change consequences), mostly men travelling alone, prefer to stay in the central urban parks or squares. The result was change of personal feeling of safety of citizens and intensive monitoring by local police, but some other examples gave us a different focus, when the spontaneously formed refugee camp, with tents set
up in parks, became a temporary assistance centre and meeting point for citizens and refugees., Podczas kryzysu migracyjny, który dotknął Europę w 2015 r., Belgrad stał się jednym z miast tranzytowych na trasie, którą migranci podróżują do miejsca docelowego. Duża liczba migrantów, bez względu na powód opuszczenia ojczyzny (wojna, gospodarka, konsekwencje zmiany klimatu), głównie mężczyźni podróżujący samotnie, decydowała się zatrzymać w parkach miejskich lub na placach. Rezultatem była zmiana osobistego poczucia bezpieczeństwa obywateli i intensywne monitorowanie przez lokalną policję. Bywało jednak także tak, że spontanicznie tworzony obóz dla uchodźców z namiotami ustawionymi w parkach stawał się tymczasowym centrum pomocy
i miejscem spotkań obywateli i uchodźców.",
publisher = "Politechnika Lubelska",
journal = "Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development,",
title = "Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia, Czy pojawienie się migrantów zmienia postrzeganie przestrzeni publicznej przez obywateli? Przypadek naruszonej zrównoważoności, Belgrad, Serbia",
volume = "15",
number = "1/2020",
pages = "71-80",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_540"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2020). Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia. in Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development,
Politechnika Lubelska., 15(1/2020), 71-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_540
Danilović Hristić N, Stefanović N. Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia. in Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development,. 2020;15(1/2020):71-80.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_540 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Does appearance of the migrants change citizens perception of the public space? Case study of Belgrade, Serbia" in Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development,, 15, no. 1/2020 (2020):71-80,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_540 .

Iskustva posleratne obnove evropskih gradova

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Hristov, Maja

(Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2019)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Hristov, Maja
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/529
AB - Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери Лисабона, Букурешта...). 
Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 
Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи за обнову битних културних симбола градова.
AB - The cities, like most perfect human creations, are extremely vulnerable and susceptible to damage and destruction, above all of sudden natural disasters such as floods, earthquakes, landslides, fires, avalanches and volcanic eruptions. Their position, based on attractiveness, can often be fatal for survival. However, such events may be the initiators of new construction and negations of previous (examples of Lisbon, Bucharest, ...). 
War destructions, caused by the human hate, are among the most tragic and fatal events that can befall the city, destroying its heritage and identity. Unlike the natural phenomena, one can predict a disaster of this kind, possibly to avoid and prevent. The examples of destruction in the Second World War on the soil of Europe, and the post-war reconstruction periods, are visible even today, 75 years later. The paper gives insight into the sequence of events and analyze different approach and concept of renewal in several cities (Dresden, Ulm, Warsaw, Rotterdam, Coventry, Guernica, ...). 
Numerious demolition and reconstruction of Belgrade, during its history, including the last 1999, left influence on the face of the city and shaped its present appearance, and still is actual the controversy about the method of presentation on some locations. Based on analyzed examples the paper gives the guidelines and principles for the restoration of the essential cultural symbols of cities.
PB - Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
C3 - Zbornik radova X naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Kulturno nasleđe, rizici i perspektive
T1 - Iskustva posleratne obnove evropskih gradova
SP - 117
EP - 127
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_529
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Hristov, Maja",
year = "2019",
abstract = "Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери Лисабона, Букурешта...). 
Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 
Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи за обнову битних културних симбола градова., The cities, like most perfect human creations, are extremely vulnerable and susceptible to damage and destruction, above all of sudden natural disasters such as floods, earthquakes, landslides, fires, avalanches and volcanic eruptions. Their position, based on attractiveness, can often be fatal for survival. However, such events may be the initiators of new construction and negations of previous (examples of Lisbon, Bucharest, ...). 
War destructions, caused by the human hate, are among the most tragic and fatal events that can befall the city, destroying its heritage and identity. Unlike the natural phenomena, one can predict a disaster of this kind, possibly to avoid and prevent. The examples of destruction in the Second World War on the soil of Europe, and the post-war reconstruction periods, are visible even today, 75 years later. The paper gives insight into the sequence of events and analyze different approach and concept of renewal in several cities (Dresden, Ulm, Warsaw, Rotterdam, Coventry, Guernica, ...). 
Numerious demolition and reconstruction of Belgrade, during its history, including the last 1999, left influence on the face of the city and shaped its present appearance, and still is actual the controversy about the method of presentation on some locations. Based on analyzed examples the paper gives the guidelines and principles for the restoration of the essential cultural symbols of cities.",
publisher = "Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Zbornik radova X naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Kulturno nasleđe, rizici i perspektive",
title = "Iskustva posleratne obnove evropskih gradova",
pages = "117-127",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_529"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Hristov, M.. (2019). Iskustva posleratne obnove evropskih gradova. in Zbornik radova X naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Kulturno nasleđe, rizici i perspektive
Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda., 117-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_529
Danilović Hristić N, Stefanović N, Hristov M. Iskustva posleratne obnove evropskih gradova. in Zbornik radova X naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Kulturno nasleđe, rizici i perspektive. 2019;:117-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_529 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Hristov, Maja, "Iskustva posleratne obnove evropskih gradova" in Zbornik radova X naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem Kulturno nasleđe, rizici i perspektive (2019):117-127,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_529 .

Continuous and Integrated Urban Preservation with Emphasis on Culture and Tourism, Case Study of Arnaia

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University, Thailand, 2019)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/527
AB - Plans and projects of restoration of cultural and historical heritage if implemented in a systematic way, as in an integrated manner applied consistently over time
with long term objectives, can contribute to both architectural preservation and
increases in attractiveness to new visitors. The culture and tourism industry
are significant parts of the economy and settlements have a chance to highlight
their potential in particular regarding identity, history or their healthy environment along with possibilities for relaxation and entertainment. This is a way to
combine traditional and inherited forms of the environment with the conditions
of contemporary life and its demands. In this case study of Arnaia, Greece, the
authors examine the process of renewal which was carried out in the last three
decades, delineating its progress and positive effects. A focus on the competencies
of authorities responsible for the implementation of cultural heritage protection and
tourism development along with budgeting concerns and the participation of the
local population
PB - The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University, Thailand
PB - Urban Research Plaza of Osaka City University, Japan
C3 - Journal of Urban Culture Research (JUCR)
T1 - Continuous and Integrated Urban Preservation with Emphasis on Culture and Tourism, Case Study of Arnaia
VL - 19
SP - 91
EP - 102
DO - 10.14456/jucr.2019.11
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2019",
abstract = "Plans and projects of restoration of cultural and historical heritage if implemented in a systematic way, as in an integrated manner applied consistently over time
with long term objectives, can contribute to both architectural preservation and
increases in attractiveness to new visitors. The culture and tourism industry
are significant parts of the economy and settlements have a chance to highlight
their potential in particular regarding identity, history or their healthy environment along with possibilities for relaxation and entertainment. This is a way to
combine traditional and inherited forms of the environment with the conditions
of contemporary life and its demands. In this case study of Arnaia, Greece, the
authors examine the process of renewal which was carried out in the last three
decades, delineating its progress and positive effects. A focus on the competencies
of authorities responsible for the implementation of cultural heritage protection and
tourism development along with budgeting concerns and the participation of the
local population",
publisher = "The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University, Thailand, Urban Research Plaza of Osaka City University, Japan",
journal = "Journal of Urban Culture Research (JUCR)",
title = "Continuous and Integrated Urban Preservation with Emphasis on Culture and Tourism, Case Study of Arnaia",
volume = "19",
pages = "91-102",
doi = "10.14456/jucr.2019.11"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2019). Continuous and Integrated Urban Preservation with Emphasis on Culture and Tourism, Case Study of Arnaia. in Journal of Urban Culture Research (JUCR)
The Faculty of Fine and Applied Arts at Chulalongkorn University, Thailand., 19, 91-102.
https://doi.org/10.14456/jucr.2019.11
Danilović Hristić N, Stefanović N. Continuous and Integrated Urban Preservation with Emphasis on Culture and Tourism, Case Study of Arnaia. in Journal of Urban Culture Research (JUCR). 2019;19:91-102.
doi:10.14456/jucr.2019.11 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Continuous and Integrated Urban Preservation with Emphasis on Culture and Tourism, Case Study of Arnaia" in Journal of Urban Culture Research (JUCR), 19 (2019):91-102,
https://doi.org/10.14456/jucr.2019.11 . .

Methodological Approach to the Elaboration and Implementation of the Spatial-Urban Plan for the Special Purpose Area: Case-Study of Infrastructure Corridor of Highway E-80, Section Nis-Merdare, Serbia

Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša; Danilović Hristić, Nataša

(Mumbai, India : ICEPUP, 2019)

TY - CONF
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Milijić, Saša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/502
AB - Spatial plan of the special purpose area constitutes a
basic tool in the planning of infrastructure corridor of a highway.
The aim of the plan is to define the planning basis and provision of
spatial conditions for the construction and operation of the
highway, as well as for developing other infrastructure systems in
the corridor. This paper presents a methodology and approach to
the preparation of the Spatial Plan for the special purpose area for
the infrastructure corridor of the highway E-80, Section Niš-
Merdare in Serbia. The applied methodological approach is based
on the combined application of the integrative and participatory
method in the decision-making process on the sustainable
development of the highway corridor. It was found that, for the
planning and management of the infrastructure corridor, a key
problem is coordination of spatial and urban planning, strategic
environmental assessment and sectoral traffic planning and
designing. Through the development of the plan, special attention
is focused on increasing the accessibility of the local and regional
surrounding, reducing the adverse impacts on the development of
settlements and the economy, protection of natural resources,
natural and cultural heritage, and the development of other
infrastructure systems in the corridor of the highway. As a result of
the applied methodology, this paper analyzes the basic features
such as coverage, the concept, protected zones, service facilities
and objects, the rules of development and construction, etc. Special
emphasis is placed to methodology and results of the Strategic
Environmental Assessment of the Spatial Plan, and to the
importance of protection measures, with the special significance of
air and noise protection measures. For evaluation in the Strategic
Environmental Assessment, a multicriteria expert evaluation (semiquantitative method) of planned solutions was used in relation to
the set of goals and relevant indicators, based on the basic set of
indicators of sustainable development. Evaluation of planned
solutions encompassed the significance and size, spatial conditions
and probability of the impact of planned solutions on the
environment, and the defined goals of strategic assessment. The
framework of implementation of the Spatial Plan is presented,
which is determined for simultaneous elaboration of planning
solutions at two levels: the strategic level of spatial plan and
detailed urban plan level. It is also analyzed the relationship of the
Spatial Plan to other applicable planning documents for the
planning area. The effects of this methodological approach relate to
enabling integrated planning of the sustainable development of the
infrastructure corridor of the highway and its surrounding area,
through coordination of spatial, urban and sectoral traffic planning
and design, as well as the participation of all key actors in the
adoption and implementation of planned decisions. By the
conclusions of the paper it is pointed to direction for further
research, particularly in terms of harmonizing methodology of
Nebojsa Stefanovic PhD, is with Institute of Architecture and Urban &
Spatial Planning of Serbia, Serbia (e-mail: nebojsa@iaus.ac.rs).
planning documentation and preparation of technical-design
documentation.
PB - Mumbai, India : ICEPUP
C3 - ICEPUP 2019 : 21th International Conference on Environmental Protection and Urban Planning, Mumbai, India
T1 - Methodological Approach to the Elaboration and Implementation of the Spatial-Urban Plan for the Special Purpose Area: Case-Study of Infrastructure Corridor of Highway E-80, Section Nis-Merdare, Serbia
SP - 336
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_502
ER - 
@conference{
author = "Stefanović, Nebojša and Milijić, Saša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2019",
abstract = "Spatial plan of the special purpose area constitutes a
basic tool in the planning of infrastructure corridor of a highway.
The aim of the plan is to define the planning basis and provision of
spatial conditions for the construction and operation of the
highway, as well as for developing other infrastructure systems in
the corridor. This paper presents a methodology and approach to
the preparation of the Spatial Plan for the special purpose area for
the infrastructure corridor of the highway E-80, Section Niš-
Merdare in Serbia. The applied methodological approach is based
on the combined application of the integrative and participatory
method in the decision-making process on the sustainable
development of the highway corridor. It was found that, for the
planning and management of the infrastructure corridor, a key
problem is coordination of spatial and urban planning, strategic
environmental assessment and sectoral traffic planning and
designing. Through the development of the plan, special attention
is focused on increasing the accessibility of the local and regional
surrounding, reducing the adverse impacts on the development of
settlements and the economy, protection of natural resources,
natural and cultural heritage, and the development of other
infrastructure systems in the corridor of the highway. As a result of
the applied methodology, this paper analyzes the basic features
such as coverage, the concept, protected zones, service facilities
and objects, the rules of development and construction, etc. Special
emphasis is placed to methodology and results of the Strategic
Environmental Assessment of the Spatial Plan, and to the
importance of protection measures, with the special significance of
air and noise protection measures. For evaluation in the Strategic
Environmental Assessment, a multicriteria expert evaluation (semiquantitative method) of planned solutions was used in relation to
the set of goals and relevant indicators, based on the basic set of
indicators of sustainable development. Evaluation of planned
solutions encompassed the significance and size, spatial conditions
and probability of the impact of planned solutions on the
environment, and the defined goals of strategic assessment. The
framework of implementation of the Spatial Plan is presented,
which is determined for simultaneous elaboration of planning
solutions at two levels: the strategic level of spatial plan and
detailed urban plan level. It is also analyzed the relationship of the
Spatial Plan to other applicable planning documents for the
planning area. The effects of this methodological approach relate to
enabling integrated planning of the sustainable development of the
infrastructure corridor of the highway and its surrounding area,
through coordination of spatial, urban and sectoral traffic planning
and design, as well as the participation of all key actors in the
adoption and implementation of planned decisions. By the
conclusions of the paper it is pointed to direction for further
research, particularly in terms of harmonizing methodology of
Nebojsa Stefanovic PhD, is with Institute of Architecture and Urban &
Spatial Planning of Serbia, Serbia (e-mail: nebojsa@iaus.ac.rs).
planning documentation and preparation of technical-design
documentation.",
publisher = "Mumbai, India : ICEPUP",
journal = "ICEPUP 2019 : 21th International Conference on Environmental Protection and Urban Planning, Mumbai, India",
title = "Methodological Approach to the Elaboration and Implementation of the Spatial-Urban Plan for the Special Purpose Area: Case-Study of Infrastructure Corridor of Highway E-80, Section Nis-Merdare, Serbia",
pages = "336",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_502"
}
Stefanović, N., Milijić, S.,& Danilović Hristić, N.. (2019). Methodological Approach to the Elaboration and Implementation of the Spatial-Urban Plan for the Special Purpose Area: Case-Study of Infrastructure Corridor of Highway E-80, Section Nis-Merdare, Serbia. in ICEPUP 2019 : 21th International Conference on Environmental Protection and Urban Planning, Mumbai, India
Mumbai, India : ICEPUP., 336.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_502
Stefanović N, Milijić S, Danilović Hristić N. Methodological Approach to the Elaboration and Implementation of the Spatial-Urban Plan for the Special Purpose Area: Case-Study of Infrastructure Corridor of Highway E-80, Section Nis-Merdare, Serbia. in ICEPUP 2019 : 21th International Conference on Environmental Protection and Urban Planning, Mumbai, India. 2019;:336.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_502 .
Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, Danilović Hristić, Nataša, "Methodological Approach to the Elaboration and Implementation of the Spatial-Urban Plan for the Special Purpose Area: Case-Study of Infrastructure Corridor of Highway E-80, Section Nis-Merdare, Serbia" in ICEPUP 2019 : 21th International Conference on Environmental Protection and Urban Planning, Mumbai, India (2019):336,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_502 .

The Public Insight and Inclusivity in the Planning Process

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2019)

TY - CHAP
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/496
AB - The quality of planning of space and demands of the public interest can only be provided within a democratic culture. Public insight and hearings, according to the professional public, have often been wrongly directed and conducted. The legal basis, which prescribes the procedure for presenting the planning document in its rudimentary outlines, does not provide sufficient input, however, it does not prevent the local authority from organizing more qualitative and productive communication with the interested individuals or groups. In order to better comprehend the real needs of citizens, urban planners should include them much earlier than the public insight, i.e. presentation of the already formed solutions, but rather in the concept phase. Implementation with a satisfactory level of democracy, transparency, inclusivity and effectiveness of the procedure should be provided. Some participation techniques are interviewing, organizing opinion polls, workshops, insights and meetings on specific topics, mapping common goals, identifying the opportunities and problems of the space, trying to explain the planning procedures, standards and norms, and presenting what is required in order to raise the quality of life in the community. On the other hand, since citizens know their living environment the best, they should participate more actively in its creation, by indicating problems and needs and reacting to certain topics, thus assisting the professionals in shaping and committing their planning solutions. An extraordinary phenomenon is the way that people who have experienced such an event and been encouraged to be involved in developing and exploring ideas and options have become convinced of its value. The final solutions, or the compromises, should be the real reflection of the wishes, needs and standpoints of the majority of inhabitants.
PB - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing
T2 - Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City
T1 - The Public Insight and Inclusivity in the Planning Process
SP - 179
EP - 191
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_496
ER - 
@inbook{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2019",
abstract = "The quality of planning of space and demands of the public interest can only be provided within a democratic culture. Public insight and hearings, according to the professional public, have often been wrongly directed and conducted. The legal basis, which prescribes the procedure for presenting the planning document in its rudimentary outlines, does not provide sufficient input, however, it does not prevent the local authority from organizing more qualitative and productive communication with the interested individuals or groups. In order to better comprehend the real needs of citizens, urban planners should include them much earlier than the public insight, i.e. presentation of the already formed solutions, but rather in the concept phase. Implementation with a satisfactory level of democracy, transparency, inclusivity and effectiveness of the procedure should be provided. Some participation techniques are interviewing, organizing opinion polls, workshops, insights and meetings on specific topics, mapping common goals, identifying the opportunities and problems of the space, trying to explain the planning procedures, standards and norms, and presenting what is required in order to raise the quality of life in the community. On the other hand, since citizens know their living environment the best, they should participate more actively in its creation, by indicating problems and needs and reacting to certain topics, thus assisting the professionals in shaping and committing their planning solutions. An extraordinary phenomenon is the way that people who have experienced such an event and been encouraged to be involved in developing and exploring ideas and options have become convinced of its value. The final solutions, or the compromises, should be the real reflection of the wishes, needs and standpoints of the majority of inhabitants.",
publisher = "Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing",
journal = "Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City",
booktitle = "The Public Insight and Inclusivity in the Planning Process",
pages = "179-191",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_496"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2019). The Public Insight and Inclusivity in the Planning Process. in Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing., 179-191.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_496
Danilović Hristić N, Stefanović N. The Public Insight and Inclusivity in the Planning Process. in Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City. 2019;:179-191.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_496 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "The Public Insight and Inclusivity in the Planning Process" in Keeping Up with Technologies to Create the Cognitive City (2019):179-191,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_496 .

Искуства послератне обнове европских градова

Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша; Христов, Маја

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2019)

TY - CONF
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
AU - Христов, Маја
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/492
AB - Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери Лисабона, Букурешта...). 
Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 
Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи за обнову битних културних симбола градова.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
C3 - Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда
T1 - Искуства послератне обнове европских градова
SP - 117
EP - 127
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492
ER - 
@conference{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша and Христов, Маја",
year = "2019",
abstract = "Градови, као најсавршенија људска творевина, изузетно су рањиви и подложни оштећењу и уништењу, пре свега од изненадних природних катастрофа попут поплава, земљотреса, клизишта, пожара, лавина и дејстава вулкана. Њихов положај, одaбран на основу атрактивности, често може да буде и фаталан за даљи опстанак. Tакви догађаји могу бити иницијатори нове изградње и потирања старог (примери Лисабона, Букурешта...). 
Ратна разарања, изазвана људском мржњом, спадају у најтрагичније и најпогубније догађаје који могу да задесе град, уништавајући његово наследство и идентитет. За разлику од природних појава, човек може да предвиди катастрофу ове врсте, евентуално да је избегне и спречи. Примери разарања у Другом светском рату на тлу Европе и послератни периоди реконструкције, видљиви су и данас, 75 година касније. Рад даје увид у след дешавања и анализира различит приступ и концепт обнове у неколико градова (Дрезден, Улм, Варшава, Ротердам, Ковентри, Герника...). 
Бројна рушења и обнове Београда, током његове историје, укључујући и последња 1999. године, свакако су оставили утицај на лице града и обликовали његов данашњи изглед, а још увек се воде полемике о начину презентације на појединим локацијама. На основу анализираних примера, у раду се износе смернице и принципи за обнову битних културних симбола градова.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда",
journal = "Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда",
title = "Искуства послератне обнове европских градова",
pages = "117-127",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492"
}
Даниловић Христић, Н., Стефановић, Н.,& Христов, М.. (2019). Искуства послератне обнове европских градова. in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 117-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492
Даниловић Христић Н, Стефановић Н, Христов М. Искуства послератне обнове европских градова. in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда. 2019;:117-127.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492 .
Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, Христов, Маја, "Искуства послератне обнове европских градова" in Зборник радова: X научно-стручна конференција са међународним учешћем (27.05.2019.) ''Културно наслеђе, ризици и перспективе'', Завод за заштиту споменика културе града Београда (2019):117-127,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_492 .

Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery

Petrić, Jasna; Bajić, Tanja; Danilović Hristić, Nataša

(Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal, 2019)

TY - CONF
AU - Petrić, Jasna
AU - Bajić, Tanja
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/528
UR - view-source:http://nardus.mpn.gov.rs/repository/projectData.xml
AB - One of the main challenges for sustainable urban development of Belgrade with its
1.7 million citizens is prolifc informal development and uncontrolled urban sprawl. These
phenomena were initiated mainly because of rural to urban migrations, however they
continued more intensively in the 1990s, not only because of regular migration, but as after
effect of forced exile of people from Kosovo and Metohija and refugee crisis in ex-Yugoslavia
wars.
The informal settlements occupy rural land in the outskirts of Belgrade, mostly by main in
and out transit corridors. The characteristics of these neighbourhoods is unexpectedly high
standard in residential buildings, even luxury, in contrast with unfavourable environmental
conditions, the lack of urban standards and highly increased coeffcients, absence of
technical infrastructure or at least existence of the inadequate one, shortage of basic social
and public utilities and public spaces.
Underlying conditions why so many people live in informal settlements are the high cost
of “formal” housing (issues of affordability), as well as there may be discussed to less degree
some aspects of residential preference. The empirical research is carried out on the examples
of several urban plans for standardization, regulation and legalization of these settlements in
Belgrade, which established a model for resolving the situation, with a goal to obtain better
living conditions and limit the informal growth by employing urban planning tools.
PB - Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal
C3 - 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions
T1 - Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery
SP - 793
EP - 801
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528
ER - 
@conference{
author = "Petrić, Jasna and Bajić, Tanja and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2019",
abstract = "One of the main challenges for sustainable urban development of Belgrade with its
1.7 million citizens is prolifc informal development and uncontrolled urban sprawl. These
phenomena were initiated mainly because of rural to urban migrations, however they
continued more intensively in the 1990s, not only because of regular migration, but as after
effect of forced exile of people from Kosovo and Metohija and refugee crisis in ex-Yugoslavia
wars.
The informal settlements occupy rural land in the outskirts of Belgrade, mostly by main in
and out transit corridors. The characteristics of these neighbourhoods is unexpectedly high
standard in residential buildings, even luxury, in contrast with unfavourable environmental
conditions, the lack of urban standards and highly increased coeffcients, absence of
technical infrastructure or at least existence of the inadequate one, shortage of basic social
and public utilities and public spaces.
Underlying conditions why so many people live in informal settlements are the high cost
of “formal” housing (issues of affordability), as well as there may be discussed to less degree
some aspects of residential preference. The empirical research is carried out on the examples
of several urban plans for standardization, regulation and legalization of these settlements in
Belgrade, which established a model for resolving the situation, with a goal to obtain better
living conditions and limit the informal growth by employing urban planning tools.",
publisher = "Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal",
journal = "4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions",
title = "Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery",
pages = "793-801",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528"
}
Petrić, J., Bajić, T.,& Danilović Hristić, N.. (2019). Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions
Bari : Politecnico di Bari; International Seminar on Urban Form Italian network; Department of Civil Engineering and Architecture Polytechnic University of Bari; U+D urban and design, International scientific journal., 793-801.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528
Petrić J, Bajić T, Danilović Hristić N. Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery. in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions. 2019;:793-801.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528 .
Petrić, Jasna, Bajić, Tanja, Danilović Hristić, Nataša, "Urban sprawl of informal settlements in Belgrade, Serbia – Models for standardization and reflections on recovery" in 4th ISUFitaly International Conference, Reading built spaces, Cities in the making and future urban form. Bari, September 26th-28th 2018. Proceedings U+D Editions (2019):793-801,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_528 .

Strategic or strategic? Reaffirmation of socialist planning on the case of Belgrade

Danilović Hristić, Nataša; Čolić, Nataša; Đurđević, Milica

(Darmstadt : TU prints, TU Darmstadt, 2019)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Čolić, Nataša
AU - Đurđević, Milica
PY - 2019
UR - https://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/id/eprint/8635
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/490
AB - This paper examines the understanding of the term ‘strategic’ in spatial planning practice in the post-socialist country Serbia. This is a context which is characterised by the EU integration processes, ongoing transition to a market economy, but also strong path dependency. The first part will present a historical overview of transition from traditional rational planning model to more strategic planning approaches considering the main European and international influences. The second part focuses on a case study of General Urban Plan of Belgrade from 1972 and explores its procedural elements in relation to the ‘strategic approach’. Here we focus on the plan preparation methodology which included strong participatory mechanisms, public competitions and other forms of deliberation, which are rarely considered as a binding component of the rational approach to planning in its purest sense. Finally, this paper discusses the commonalities and differences within General Urban Plan from 1972, contemporary city-level general urban planning documents in Belgrade and present local strategies of integrated urban development. The main
aim of this paper is to re-evaluate the socialist legacy in relation to the use of different procedural elements of strategic planning in contemporary conditions.
PB - Darmstadt : TU prints, TU Darmstadt
C3 - International Conference on Cities and Change Three Decades of Post-Socialist Transition May 17-18, 2019, Book of Abstracts
T1 - Strategic or strategic? Reaffirmation of socialist planning on the case of Belgrade
SP - 140
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Čolić, Nataša and Đurđević, Milica",
year = "2019",
abstract = "This paper examines the understanding of the term ‘strategic’ in spatial planning practice in the post-socialist country Serbia. This is a context which is characterised by the EU integration processes, ongoing transition to a market economy, but also strong path dependency. The first part will present a historical overview of transition from traditional rational planning model to more strategic planning approaches considering the main European and international influences. The second part focuses on a case study of General Urban Plan of Belgrade from 1972 and explores its procedural elements in relation to the ‘strategic approach’. Here we focus on the plan preparation methodology which included strong participatory mechanisms, public competitions and other forms of deliberation, which are rarely considered as a binding component of the rational approach to planning in its purest sense. Finally, this paper discusses the commonalities and differences within General Urban Plan from 1972, contemporary city-level general urban planning documents in Belgrade and present local strategies of integrated urban development. The main
aim of this paper is to re-evaluate the socialist legacy in relation to the use of different procedural elements of strategic planning in contemporary conditions.",
publisher = "Darmstadt : TU prints, TU Darmstadt",
journal = "International Conference on Cities and Change Three Decades of Post-Socialist Transition May 17-18, 2019, Book of Abstracts",
title = "Strategic or strategic? Reaffirmation of socialist planning on the case of Belgrade",
pages = "140"
}
Danilović Hristić, N., Čolić, N.,& Đurđević, M.. (2019). Strategic or strategic? Reaffirmation of socialist planning on the case of Belgrade. in International Conference on Cities and Change Three Decades of Post-Socialist Transition May 17-18, 2019, Book of Abstracts
Darmstadt : TU prints, TU Darmstadt., 140.
Danilović Hristić N, Čolić N, Đurđević M. Strategic or strategic? Reaffirmation of socialist planning on the case of Belgrade. in International Conference on Cities and Change Three Decades of Post-Socialist Transition May 17-18, 2019, Book of Abstracts. 2019;:140..
Danilović Hristić, Nataša, Čolić, Nataša, Đurđević, Milica, "Strategic or strategic? Reaffirmation of socialist planning on the case of Belgrade" in International Conference on Cities and Change Three Decades of Post-Socialist Transition May 17-18, 2019, Book of Abstracts (2019):140.

The implementation of an urban plan - monitoring and evaluation in the case study of the Detailed Regulation Plan for the Reconstruction of Four Urban Blocks in Vračar

Dimitrijević Marković, Svetlana; Danilović Hristić, Nataša; Graovac, Ana

(Instittut za arhitekturu i urbanizam Srbije IAUS, 2019)

TY - JOUR
AU - Dimitrijević Marković, Svetlana
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Graovac, Ana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/503
AB - Regulation plans have been implemented in Serbia over the past twenty years as the main operational instrument of planning. However, a general, systemic investigation of the effects of their implementation has failed. Because the elements of regulation and the rules for development and construction applied significantly affect the character of urban space, the intention is to point out the need to establish procedures and criteria for regular evaluation of the
built environment and the need to continuously re-examine planning attitudes. The input data for redefining the scope and shape of regulation can be obtained by analyzing the planning process and evaluating its results. The chosen case study encompasses the plan for four urban blocks in Vračar and includes the 15-year period since its adoption. The extent to which the Plan has met the set objectives from the point of view of urban planning and conservation will be investigated through an analysis of the results obtained in practice, while failures and possible improvements will be pointed out.
PB - Instittut za arhitekturu i urbanizam Srbije IAUS
T2 - Spatium International Review
T1 - The implementation of an urban plan - monitoring and evaluation in the case study of the Detailed Regulation Plan for the Reconstruction of Four Urban Blocks in Vračar
IS - 41
SP - 41
EP - 51
DO - 10.2298/SPAT1941041D
ER - 
@article{
author = "Dimitrijević Marković, Svetlana and Danilović Hristić, Nataša and Graovac, Ana",
year = "2019",
abstract = "Regulation plans have been implemented in Serbia over the past twenty years as the main operational instrument of planning. However, a general, systemic investigation of the effects of their implementation has failed. Because the elements of regulation and the rules for development and construction applied significantly affect the character of urban space, the intention is to point out the need to establish procedures and criteria for regular evaluation of the
built environment and the need to continuously re-examine planning attitudes. The input data for redefining the scope and shape of regulation can be obtained by analyzing the planning process and evaluating its results. The chosen case study encompasses the plan for four urban blocks in Vračar and includes the 15-year period since its adoption. The extent to which the Plan has met the set objectives from the point of view of urban planning and conservation will be investigated through an analysis of the results obtained in practice, while failures and possible improvements will be pointed out.",
publisher = "Instittut za arhitekturu i urbanizam Srbije IAUS",
journal = "Spatium International Review",
title = "The implementation of an urban plan - monitoring and evaluation in the case study of the Detailed Regulation Plan for the Reconstruction of Four Urban Blocks in Vračar",
number = "41",
pages = "41-51",
doi = "10.2298/SPAT1941041D"
}
Dimitrijević Marković, S., Danilović Hristić, N.,& Graovac, A.. (2019). The implementation of an urban plan - monitoring and evaluation in the case study of the Detailed Regulation Plan for the Reconstruction of Four Urban Blocks in Vračar. in Spatium International Review
Instittut za arhitekturu i urbanizam Srbije IAUS.(41), 41-51.
https://doi.org/10.2298/SPAT1941041D
Dimitrijević Marković S, Danilović Hristić N, Graovac A. The implementation of an urban plan - monitoring and evaluation in the case study of the Detailed Regulation Plan for the Reconstruction of Four Urban Blocks in Vračar. in Spatium International Review. 2019;(41):41-51.
doi:10.2298/SPAT1941041D .
Dimitrijević Marković, Svetlana, Danilović Hristić, Nataša, Graovac, Ana, "The implementation of an urban plan - monitoring and evaluation in the case study of the Detailed Regulation Plan for the Reconstruction of Four Urban Blocks in Vračar" in Spatium International Review, no. 41 (2019):41-51,
https://doi.org/10.2298/SPAT1941041D . .