Bakić, Olgica

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-2442-1817
 • Bakić, Olgica (17)
 • Бакић, Олгица (6)

Author's Bibliography

Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене)

Никовић, Ана; Манић, Божидар; Крунић, Никола; Бакић, Олгица; Јосимовић, Бошко; Џелебџић, Омиљена; Добричић, Милица

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2024)


                      

                      
Никовић, А., Манић, Б., Крунић, Н., Бакић, О., Јосимовић, Б., Џелебџић, О.,& Добричић, М.. (2024). Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене). 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_933
Никовић А, Манић Б, Крунић Н, Бакић О, Јосимовић Б, Џелебџић О, Добричић М. Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене). 2024;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_933 .
Никовић, Ана, Манић, Божидар, Крунић, Никола, Бакић, Олгица, Јосимовић, Бошко, Џелебџић, Омиљена, Добричић, Милица, "Нови методолошки приступ интегрисаном планирању и управљању у области заштите непокретних културних добара националног и међународног значаја и одрживог просторног развоја у Србији (пример просторног плана подручја посебне намене)" (2024),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_933 .

Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''

Krunić, Nikola; Milijić, Saša; Maksin, Marija; Danilović Hristić, Nataša; Bakić, Olgica; Hristov, Maja

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Krunić, N., Milijić, S., Maksin, M., Danilović Hristić, N., Bakić, O.,& Hristov, M.. (2023). Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 01.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914
Krunić N, Milijić S, Maksin M, Danilović Hristić N, Bakić O, Hristov M. Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:01.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914 .
Krunić, Nikola, Milijić, Saša, Maksin, Marija, Danilović Hristić, Nataša, Bakić, Olgica, Hristov, Maja, "Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):01.04.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914 .

Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

Krunić, Nikola; Bakić, Olgica; Danilović Hristić, Nataša; Mirjanić, Zoran

(2022)


                      

                      
Krunić, N., Bakić, O., Danilović Hristić, N.,& Mirjanić, Z.. (2022). Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације. in „Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/2022(67).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_882
Krunić N, Bakić O, Danilović Hristić N, Mirjanić Z. Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације. in „Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/2022. 2022;(67).
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_882 .
Krunić, Nikola, Bakić, Olgica, Danilović Hristić, Nataša, Mirjanić, Zoran, "Просторни план подручја посебне намене разводног гасовода РГ-13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације" in „Службени гласник Републике Србије“, бр. 67/2022, no. 67 (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_882 .

Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park

Krunić, Nikola; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša; Brankov, Borjan; Pavlović, Dubravka; Lečić, Nikola

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Krunić, N., Manić, B., Bakić, O., Nenković-Riznić, M., Milijić, S., Brankov, B., Pavlović, D.,& Lečić, N.. (2022). Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842
Krunić N, Manić B, Bakić O, Nenković-Riznić M, Milijić S, Brankov B, Pavlović D, Lečić N. Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:01.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .
Krunić, Nikola, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, Brankov, Borjan, Pavlović, Dubravka, Lečić, Nikola, "Spatial plan of the special purpose area “Đerdap” National Park" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):01.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_842 .

Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"

Marić, Igor; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Niković, Ana; Bajić, Tanja; Simić, Branislava; Crnčević, Tijana; Hristov, Maja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Manić, B., Bakić, O., Niković, A., Bajić, T., Simić, B., Crnčević, T.,& Hristov, M.. (2022). Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848
Marić I, Manić B, Bakić O, Niković A, Bajić T, Simić B, Crnčević T, Hristov M. Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.. 2022;:49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .
Marić, Igor, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Niković, Ana, Bajić, Tanja, Simić, Branislava, Crnčević, Tijana, Hristov, Maja, "Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"" in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022. (2022):49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .

Нови методолошки приступ изради и спровођењу просторног плана подручја посебне намене на примеру инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре

Stefanović, Nebojša; Bakić, Olgica; Milijić, Saša

(Beograd : Srpsko društvo za puteve VIA VITA, 2017)

TY - CONF
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Bakić, Olgica
AU - Milijić, Saša
PY - 2017
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/782
AB - Просторни план подручја посебне намене представља основни инструмент у процесу планирања инфраструктурног коридора ауто-пута. Циљ израде плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу и функционисање ауто-пута, као и за развој других инфраструктурних система у коридору. У раду је приказана методологија и приступ изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш Мердаре. Анализиране су основне специфичности које су резултат примењене методологије, као што су обухват, концепција развоја, појаси и режими заштите, размештај пратећих садржаја, правила уређења и грађења и др. Посебно је наглашена методологија и резултати Стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину, као и значај прописаних мера заштите. Презентован је оквир имплементације Просторног плана одређен истовременом разрадом планских решења на два нивоа, и то стратешком нивоу просторног плана и детаљном нивоу урбанистичког плана. Анализиран је и однос Просторног плана према другим важећим планским документима за планско подручје. Кроз закључке рада указано је на правац даљих истраживања, нарочито у погледу усаглашавања методологије израде планске и техничке документације.
PB - Beograd : Srpsko društvo za puteve VIA VITA
C3 - Зборник радова „Пут и животна средина“, Вршац, 28-29 септембар 2017
T1 - Нови методолошки приступ изради и спровођењу просторног плана подручја посебне намене на примеру инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре
SP - 117
EP - 128
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_782
ER - 
@conference{
author = "Stefanović, Nebojša and Bakić, Olgica and Milijić, Saša",
year = "2017",
abstract = "Просторни план подручја посебне намене представља основни инструмент у процесу планирања инфраструктурног коридора ауто-пута. Циљ израде плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу и функционисање ауто-пута, као и за развој других инфраструктурних система у коридору. У раду је приказана методологија и приступ изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш Мердаре. Анализиране су основне специфичности које су резултат примењене методологије, као што су обухват, концепција развоја, појаси и режими заштите, размештај пратећих садржаја, правила уређења и грађења и др. Посебно је наглашена методологија и резултати Стратешке процене утицаја Просторног плана на животну средину, као и значај прописаних мера заштите. Презентован је оквир имплементације Просторног плана одређен истовременом разрадом планских решења на два нивоа, и то стратешком нивоу просторног плана и детаљном нивоу урбанистичког плана. Анализиран је и однос Просторног плана према другим важећим планским документима за планско подручје. Кроз закључке рада указано је на правац даљих истраживања, нарочито у погледу усаглашавања методологије израде планске и техничке документације.",
publisher = "Beograd : Srpsko društvo za puteve VIA VITA",
journal = "Зборник радова „Пут и животна средина“, Вршац, 28-29 септембар 2017",
title = "Нови методолошки приступ изради и спровођењу просторног плана подручја посебне намене на примеру инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре",
pages = "117-128",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_782"
}
Stefanović, N., Bakić, O.,& Milijić, S.. (2017). Нови методолошки приступ изради и спровођењу просторног плана подручја посебне намене на примеру инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре. in Зборник радова „Пут и животна средина“, Вршац, 28-29 септембар 2017
Beograd : Srpsko društvo za puteve VIA VITA., 117-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_782
Stefanović N, Bakić O, Milijić S. Нови методолошки приступ изради и спровођењу просторног плана подручја посебне намене на примеру инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре. in Зборник радова „Пут и животна средина“, Вршац, 28-29 септембар 2017. 2017;:117-128.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_782 .
Stefanović, Nebojša, Bakić, Olgica, Milijić, Saša, "Нови методолошки приступ изради и спровођењу просторног плана подручја посебне намене на примеру инфраструктурног коридора ауто-пута Е-80, деоница Ниш-Мердаре" in Зборник радова „Пут и животна средина“, Вршац, 28-29 септембар 2017 (2017):117-128,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_782 .

Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац

Марић, Игор; Милијић, Саша; Манић, Божидар; Крунић, Никола; Јосимовић, Бошко; Бакић, Олгица

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2017)


                      

                      
Марић, И., Милијић, С., Манић, Б., Крунић, Н., Јосимовић, Б.,& Бакић, О.. (2017). Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_794
Марић И, Милијић С, Манић Б, Крунић Н, Јосимовић Б, Бакић О. Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_794 .
Марић, Игор, Милијић, Саша, Манић, Божидар, Крунић, Никола, Јосимовић, Бошко, Бакић, Олгица, "Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац" (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_794 .

Ново решење интегрисане заштите, уређења и управљања подручјем специјалне намене од значаја за јачање капацитета Републике Србије за учешће у мировним операцијама

Крунић, Никола; Бакић, Олгица; Јосимовић, Бошко; Милијић, Саша; Манић, Божидар; Крунић, Јасмина

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2017)


                      

                      
Крунић, Н., Бакић, О., Јосимовић, Б., Милијић, С., Манић, Б.,& Крунић, Ј.. (2017). Ново решење интегрисане заштите, уређења и управљања подручјем специјалне намене од значаја за јачање капацитета Републике Србије за учешће у мировним операцијама. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_792
Крунић Н, Бакић О, Јосимовић Б, Милијић С, Манић Б, Крунић Ј. Ново решење интегрисане заштите, уређења и управљања подручјем специјалне намене од значаја за јачање капацитета Републике Србије за учешће у мировним операцијама. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_792 .
Крунић, Никола, Бакић, Олгица, Јосимовић, Бошко, Милијић, Саша, Манић, Божидар, Крунић, Јасмина, "Ново решење интегрисане заштите, уређења и управљања подручјем специјалне намене од значаја за јачање капацитета Републике Србије за учешће у мировним операцијама" (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_792 .

Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница"

Крунић, Никола; Милијић, Саша; Максин, Марија; Бакић, Олгица; Ненковић-Ризнић, Марина

(2017)

TY - GEN
AU - Крунић, Никола
AU - Милијић, Саша
AU - Максин, Марија
AU - Бакић, Олгица
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
PY - 2017
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/905
AB - Просторни план реализован је са циљем обезбеђивања просторних услова за остварење посебне намене подручја, односно за заштиту слива планиране акумулације „Јелашница“ са браном, прибранским објектима, водозахватом и цевоводом сирове воде. Планом ће се обезбедити планско коришћење акумулације „Јелашница“, заштита и уређење сливног подручја; унапређење инфраструктурне и комуналне опремљености; унапређење квалитета живљења локалног становништва стимулацијом постојећих и развојем нових делатности, у првом реду туризма задовољење спортско-рекреативних потреба урбаног становништва из окружења, и смернице за институционално-организациону и управно-контролну подршку коришћењу и заштити акумулације.
T2 - Službeni glasnik 39/2017
T1 - Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница"
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_905
ER - 
@misc{
author = "Крунић, Никола and Милијић, Саша and Максин, Марија and Бакић, Олгица and Ненковић-Ризнић, Марина",
year = "2017",
abstract = "Просторни план реализован је са циљем обезбеђивања просторних услова за остварење посебне намене подручја, односно за заштиту слива планиране акумулације „Јелашница“ са браном, прибранским објектима, водозахватом и цевоводом сирове воде. Планом ће се обезбедити планско коришћење акумулације „Јелашница“, заштита и уређење сливног подручја; унапређење инфраструктурне и комуналне опремљености; унапређење квалитета живљења локалног становништва стимулацијом постојећих и развојем нових делатности, у првом реду туризма задовољење спортско-рекреативних потреба урбаног становништва из окружења, и смернице за институционално-организациону и управно-контролну подршку коришћењу и заштити акумулације.",
journal = "Službeni glasnik 39/2017",
title = "Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница"",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_905"
}
Крунић, Н., Милијић, С., Максин, М., Бакић, О.,& Ненковић-Ризнић, М.. (2017). Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница". in Službeni glasnik 39/2017.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_905
Крунић Н, Милијић С, Максин М, Бакић О, Ненковић-Ризнић М. Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница". in Službeni glasnik 39/2017. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_905 .
Крунић, Никола, Милијић, Саша, Максин, Марија, Бакић, Олгица, Ненковић-Ризнић, Марина, "Просторни план подручја посебне намене изворишта водоснабдевања "Јелашница"" in Službeni glasnik 39/2017 (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_905 .

Нови приступ у интегрисаном управљању, заштити и уређењу подручја инфраструктурног енергетског коридора

Мирјанић, Зоран; Бакић, Олгица; Крунић, Никола; Ђурђевић, Јасмина; Манић, Божидар

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2017)


                      

                      
Мирјанић, З., Бакић, О., Крунић, Н., Ђурђевић, Ј.,& Манић, Б.. (2017). Нови приступ у интегрисаном управљању, заштити и уређењу подручја инфраструктурног енергетског коридора. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_796
Мирјанић З, Бакић О, Крунић Н, Ђурђевић Ј, Манић Б. Нови приступ у интегрисаном управљању, заштити и уређењу подручја инфраструктурног енергетског коридора. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_796 .
Мирјанић, Зоран, Бакић, Олгица, Крунић, Никола, Ђурђевић, Јасмина, Манић, Божидар, "Нови приступ у интегрисаном управљању, заштити и уређењу подручја инфраструктурног енергетског коридора" (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_796 .

Green infrastructure planning for climate smart and "green" cities

Crnčević, Tijana; Tubić, L.; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2017)

TY - JOUR
AU - Crnčević, Tijana
AU - Tubić, L.
AU - Bakić, Olgica
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/284
AB - The aim of the paper is to present green infrastructure planning within the concept of climate-smart cities. In this context the use of Geographic Information Systems (GIS), as part of green infrastructure planning, is stressed in the establishment of climate-smart cities. In addition to presenting international examples of good practice, such as using GIS data, maps and tools for support in the USA, or designing a tool for water management and water infrastructure planning in Chicago, the paper provides an insight into the current status of green infrastructure planning in Serbia. The "Green regulation of Belgrade" project is presented as a representative example. The conclusions emphasise that the main preconditions for achieving climate-smart and green cities include legal and planning frameworks, as well as appropriate strategic and other programs that will further encourage the creation of GIS for green areas and create the conditions for climate-smart green infrastructure planning.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Green infrastructure planning for climate smart and "green" cities
IS - 38
SP - 35
EP - 41
DO - 10.2298/SPAT1738035C
ER - 
@article{
author = "Crnčević, Tijana and Tubić, L. and Bakić, Olgica",
year = "2017",
abstract = "The aim of the paper is to present green infrastructure planning within the concept of climate-smart cities. In this context the use of Geographic Information Systems (GIS), as part of green infrastructure planning, is stressed in the establishment of climate-smart cities. In addition to presenting international examples of good practice, such as using GIS data, maps and tools for support in the USA, or designing a tool for water management and water infrastructure planning in Chicago, the paper provides an insight into the current status of green infrastructure planning in Serbia. The "Green regulation of Belgrade" project is presented as a representative example. The conclusions emphasise that the main preconditions for achieving climate-smart and green cities include legal and planning frameworks, as well as appropriate strategic and other programs that will further encourage the creation of GIS for green areas and create the conditions for climate-smart green infrastructure planning.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Green infrastructure planning for climate smart and "green" cities",
number = "38",
pages = "35-41",
doi = "10.2298/SPAT1738035C"
}
Crnčević, T., Tubić, L.,& Bakić, O.. (2017). Green infrastructure planning for climate smart and "green" cities. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia.(38), 35-41.
https://doi.org/10.2298/SPAT1738035C
Crnčević T, Tubić L, Bakić O. Green infrastructure planning for climate smart and "green" cities. in Spatium. 2017;(38):35-41.
doi:10.2298/SPAT1738035C .
Crnčević, Tijana, Tubić, L., Bakić, Olgica, "Green infrastructure planning for climate smart and "green" cities" in Spatium, no. 38 (2017):35-41,
https://doi.org/10.2298/SPAT1738035C . .
7
5

Regional differentiation of rural areas for tourism purposes – the case of Eastern Serbia

Basarić, Jelena; Bakić, Olgica; Gajić, Aleksandra

(Budapest : Hungarian Geographical Society, 2015)

TY - CONF
AU - Basarić, Jelena
AU - Bakić, Olgica
AU - Gajić, Aleksandra
PY - 2015
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/870
AB - Rural areas in Serbia are characterized with high level of diversification in terms of natural, demographic, economic and environmental characteristics. Contemporary tendencies in the spatial development require new approach to determination of rural areas at regional and national level. Natural predispositions of Eastern Serbia observed from physical and geographical standpoint indicate that this area have great tourism potential which is not sufficiently utilized. This paper will give an overview of existing approaches to identification and planning treatment of rural areas in Eastern Serbia. The application of GIS technology based on available data will be presented along with possible differentiation of rural areas in Eastern Serbia. Results may contribute to the improvement the existing methodology of determination of rural areas for tourism purposes. In that context are proposed some guidelines regarding future development of tourism in this part of Serbia.
PB - Budapest : Hungarian Geographical Society
C3 - EUGEO Budapest 2015-Congress programme and abstracts
T1 - Regional differentiation of rural areas for tourism purposes – the case of Eastern Serbia
SP - 134
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_870
ER - 
@conference{
author = "Basarić, Jelena and Bakić, Olgica and Gajić, Aleksandra",
year = "2015",
abstract = "Rural areas in Serbia are characterized with high level of diversification in terms of natural, demographic, economic and environmental characteristics. Contemporary tendencies in the spatial development require new approach to determination of rural areas at regional and national level. Natural predispositions of Eastern Serbia observed from physical and geographical standpoint indicate that this area have great tourism potential which is not sufficiently utilized. This paper will give an overview of existing approaches to identification and planning treatment of rural areas in Eastern Serbia. The application of GIS technology based on available data will be presented along with possible differentiation of rural areas in Eastern Serbia. Results may contribute to the improvement the existing methodology of determination of rural areas for tourism purposes. In that context are proposed some guidelines regarding future development of tourism in this part of Serbia.",
publisher = "Budapest : Hungarian Geographical Society",
journal = "EUGEO Budapest 2015-Congress programme and abstracts",
title = "Regional differentiation of rural areas for tourism purposes – the case of Eastern Serbia",
pages = "134",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_870"
}
Basarić, J., Bakić, O.,& Gajić, A.. (2015). Regional differentiation of rural areas for tourism purposes – the case of Eastern Serbia. in EUGEO Budapest 2015-Congress programme and abstracts
Budapest : Hungarian Geographical Society., 134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_870
Basarić J, Bakić O, Gajić A. Regional differentiation of rural areas for tourism purposes – the case of Eastern Serbia. in EUGEO Budapest 2015-Congress programme and abstracts. 2015;:134.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_870 .
Basarić, Jelena, Bakić, Olgica, Gajić, Aleksandra, "Regional differentiation of rural areas for tourism purposes – the case of Eastern Serbia" in EUGEO Budapest 2015-Congress programme and abstracts (2015):134,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_870 .

Population dynamics and land cover changes of urban areas

Krunić, Nikola; Maksin, Marija; Milijić, Saša; Bakić, Olgica; Đurđević, Jasmina

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2014)

TY - JOUR
AU - Krunić, Nikola
AU - Maksin, Marija
AU - Milijić, Saša
AU - Bakić, Olgica
AU - Đurđević, Jasmina
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/236
AB - In order to enable efficient management of spatial development of cities, it is essential to analyse changes in land cover, in the 'consumption' of the land surrounding cities and the attained rationality with respect to the use of already urban land (reflected in the urban population density). This paper provides an overview of the land cover changes in the period between 1990 and 2006, and the potential correlation between the dynamics of the total population change on the one hand, and the land cover change on the other. The initial hypotheses of this paper are: (1) occupation and sealing of productive soil in peri-urban zones is not proportional to the population dynamics of cities and their metropolitan areas; and (2) expansion of soil sealing in peri-urban zones is not significantly affected by the differences with regard to the natural surroundings and historical development of cities, nor by these cities being developed cities or cities in transition, capitalistic or post-socialist cities, etc. These hypotheses are tested and confirmed in the cases of three capital cities in South and Southeast Europe. Regarding the changes in population density, it can be concluded that central/inner-city municipalities became less populated, with sometimes very significant decrease in population density, but without any land cover change, which indicates 'depopulation'. At the same time, outer-city and peripheral municipalities also suffered a decline in population density, while their urban zones extended.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Population dynamics and land cover changes of urban areas
VL - 1
IS - 31
SP - 22
EP - 29
DO - 10.2298/SPAT1431022K
ER - 
@article{
author = "Krunić, Nikola and Maksin, Marija and Milijić, Saša and Bakić, Olgica and Đurđević, Jasmina",
year = "2014",
abstract = "In order to enable efficient management of spatial development of cities, it is essential to analyse changes in land cover, in the 'consumption' of the land surrounding cities and the attained rationality with respect to the use of already urban land (reflected in the urban population density). This paper provides an overview of the land cover changes in the period between 1990 and 2006, and the potential correlation between the dynamics of the total population change on the one hand, and the land cover change on the other. The initial hypotheses of this paper are: (1) occupation and sealing of productive soil in peri-urban zones is not proportional to the population dynamics of cities and their metropolitan areas; and (2) expansion of soil sealing in peri-urban zones is not significantly affected by the differences with regard to the natural surroundings and historical development of cities, nor by these cities being developed cities or cities in transition, capitalistic or post-socialist cities, etc. These hypotheses are tested and confirmed in the cases of three capital cities in South and Southeast Europe. Regarding the changes in population density, it can be concluded that central/inner-city municipalities became less populated, with sometimes very significant decrease in population density, but without any land cover change, which indicates 'depopulation'. At the same time, outer-city and peripheral municipalities also suffered a decline in population density, while their urban zones extended.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Population dynamics and land cover changes of urban areas",
volume = "1",
number = "31",
pages = "22-29",
doi = "10.2298/SPAT1431022K"
}
Krunić, N., Maksin, M., Milijić, S., Bakić, O.,& Đurđević, J.. (2014). Population dynamics and land cover changes of urban areas. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(31), 22-29.
https://doi.org/10.2298/SPAT1431022K
Krunić N, Maksin M, Milijić S, Bakić O, Đurđević J. Population dynamics and land cover changes of urban areas. in Spatium. 2014;1(31):22-29.
doi:10.2298/SPAT1431022K .
Krunić, Nikola, Maksin, Marija, Milijić, Saša, Bakić, Olgica, Đurđević, Jasmina, "Population dynamics and land cover changes of urban areas" in Spatium, 1, no. 31 (2014):22-29,
https://doi.org/10.2298/SPAT1431022K . .
5
7

Koncept GIS-a kao podrska upravljanju odrzivim prostornim razvojem Podunavlja

Bakić, Olgica; Gajić, Aleksandra

(Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2014)

TY - CHAP
AU - Bakić, Olgica
AU - Gajić, Aleksandra
PY - 2014
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/374
AB - Razvoj GIS tehnologija i Internet servisa omogućuje niz novih pristupa i
rešenja za efikasno upravljanje prostornim razvojem. Podunavlje u Srbiji specifično je usled
velikog broja subjekata koji mogu imati značajnu ulogu u njegovom održivom prostornom
razvoju. Efikasan i održiv prostorni razvoj u velikoj meri zavisi od stepena usaglašenosti
aktivnosti brojnih subjekata. U radu se razmatra koncept GIS podrške u upravljanju
održivim razvojem Podunavlja u Srbiji na osnovu iskustava stečenih pri izradi Prostornog
plana područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E80 – Dunav (u daljem tekstu
Prostorni plan). Na osnovu formirane baze prostornih podataka za potrebe Prostornog plana
dati su konceptualni okviri i predložene smernice za formiranje sistema integracije i razmene
prostornih podataka i informacija.
AB - The development of GIS technology and Internet services enables a
number of new approaches and solutions for efficient management of spatial development.
Danube area in Serbia is specific due to a large number of subjects that may have a
significant role in the sustainable spatial development. Efficient and sustainable spatial
development depends on the degree of compliance activities of numerous subjects. The paper
discusses the concept of GIS support in managing sustainable development of the Danube
area in Serbia based on the experience gained during the development of the Spatial Plan for
the special purpose Area of the international waterway corridor E80 - Danube (hereinafter
referred to as the Spatial Plan). On the basis of the created spatial database for Spatial Plan
are given conceptual frameworks and suggested guidelines for establishing system of
integration and exchange of spatial data and information.
PB - Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
T2 - Odrzivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, Knjiga 2
T1 - Koncept GIS-a kao podrska upravljanju odrzivim prostornim razvojem Podunavlja
T1 - The concept of GIS as a support in managing sustainable spatial development in the Danube area
SP - 369
EP - 386
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_374
ER - 
@inbook{
author = "Bakić, Olgica and Gajić, Aleksandra",
year = "2014",
abstract = "Razvoj GIS tehnologija i Internet servisa omogućuje niz novih pristupa i
rešenja za efikasno upravljanje prostornim razvojem. Podunavlje u Srbiji specifično je usled
velikog broja subjekata koji mogu imati značajnu ulogu u njegovom održivom prostornom
razvoju. Efikasan i održiv prostorni razvoj u velikoj meri zavisi od stepena usaglašenosti
aktivnosti brojnih subjekata. U radu se razmatra koncept GIS podrške u upravljanju
održivim razvojem Podunavlja u Srbiji na osnovu iskustava stečenih pri izradi Prostornog
plana područja posebne namene međunarodnog vodnog puta E80 – Dunav (u daljem tekstu
Prostorni plan). Na osnovu formirane baze prostornih podataka za potrebe Prostornog plana
dati su konceptualni okviri i predložene smernice za formiranje sistema integracije i razmene
prostornih podataka i informacija., The development of GIS technology and Internet services enables a
number of new approaches and solutions for efficient management of spatial development.
Danube area in Serbia is specific due to a large number of subjects that may have a
significant role in the sustainable spatial development. Efficient and sustainable spatial
development depends on the degree of compliance activities of numerous subjects. The paper
discusses the concept of GIS support in managing sustainable development of the Danube
area in Serbia based on the experience gained during the development of the Spatial Plan for
the special purpose Area of the international waterway corridor E80 - Danube (hereinafter
referred to as the Spatial Plan). On the basis of the created spatial database for Spatial Plan
are given conceptual frameworks and suggested guidelines for establishing system of
integration and exchange of spatial data and information.",
publisher = "Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije",
journal = "Odrzivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, Knjiga 2",
booktitle = "Koncept GIS-a kao podrska upravljanju odrzivim prostornim razvojem Podunavlja, The concept of GIS as a support in managing sustainable spatial development in the Danube area",
pages = "369-386",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_374"
}
Bakić, O.,& Gajić, A.. (2014). Koncept GIS-a kao podrska upravljanju odrzivim prostornim razvojem Podunavlja. in Odrzivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, Knjiga 2
Beograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije., 369-386.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_374
Bakić O, Gajić A. Koncept GIS-a kao podrska upravljanju odrzivim prostornim razvojem Podunavlja. in Odrzivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, Knjiga 2. 2014;:369-386.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_374 .
Bakić, Olgica, Gajić, Aleksandra, "Koncept GIS-a kao podrska upravljanju odrzivim prostornim razvojem Podunavlja" in Odrzivi prostorni razvoj Podunavlja u Srbiji, Knjiga 2 (2014):369-386,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_374 .

Contribution to the development of the methodological approach of landscape planning in the Republic of Serbia on the example of the National Park Đerdap

Crnčević, Tijana; Milijić, Saša; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2012)

TY - JOUR
AU - Crnčević, Tijana
AU - Milijić, Saša
AU - Bakić, Olgica
PY - 2012
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/213
AB - Ratification of the European Landscape Convention (ELC) and its entry into force after adoption of the Law on Ratification of the European Landscape Convention in 2011. created in the Republic of Serbia the conditions for further development of landscape planning and management. Taking into account new circumstances, the main aim of this paper is to determine the place and coverage of the Study which will take into consideration landscape planning and, as well formulate recommendations for the development of a methodological approach for landscape planning with special reference to spatial planning. As a result of the analysis of the existing legal and planning framework, the paper stress potentials and as well limitations and points out the necessity for creating the Action Plan for the implementation of ELC which should, above all, clear up misunderstandings and establish a framework - methodological and procedural, for inclusion of landscape planning in the process of urban and spatial planning in the Republic of Serbia. The development of the information base with a parallel development of institutional framework and capacity building are emphasized as next steps. As a contribution to the development of the methodological approach within spatial planning, the work points out the importance of preparing Study on landscape and, as an example present the Spatial Plan of the Area of the Special Purposes of the National Park Đerdap. For further development of landscape planning, as priority activities aiming the implementation of the provisions of the ELC, are stressed the following: the development of strategic documents, updating and harmonization of the legal framework, the creation of bylaws, manuals, establishing a framework and institutional framework and education.
AB - Ratifikacijom Evropske konvencije o predelu (European Landscape Convention) i njenim stupanjem na snagu usvajanjem Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o predelu 2011. godine stvorili su se uslovi za dalji razvoj planiranja i uređenja predela u Republici Srbiji. Uz uvažavanje novonastalih uslova, osnovni ciljevi rada jesu određivanje mesta i obuhvata Studije o predelu kojom bi se razmatrala predmetna problematika i formulisanje preporuka za razvoj metodološkog pristupa planiranja predela sa posebnim osvrtom na prostorno planiranje. Rad posebno izdvaja potencijale i ograničenja postojećeg zakonskog i planskog okvira i ističe neophodnost izrade Akcionog plana za implementaciju EKP-a, koji bi trebalo, pre svega, da razjasni nedoumice i uspostavi okvire, metodološke i proceduralne, za uključivanje problematike planiranja predela u procese urbanističkog i prostornog planiranja u Republici Srbiji. Pored toga, kao sledeći koraci istaknuti su: izrada informacione osnove uz paralelan razvoj institucionalnog okvira i jačanje kapaciteta. Kao prilog razvoju metodološkog pristupa planiranja predela u prostornom planiranju, uvažavajući aktuelne uslove, rad ističe značaj izrade posebne Studije o predelu, a kao primer izdvaja PPPPN NP 'Đerdap'. Sa ciljem razvoja predmetne problematike, izdvojene su i prioritetne aktivnosti usmerene ka implementaciji odredbi EKP-a i uspostavljanju metodološkog i proceduralnog okvira, a koje, između ostalog, obuhvataju sledeće: izradu strateških dokumenata, inoviranje i usaglašavanje zakonske osnove, izradu podzakonskih akata, priručnika, uspostavljanje institucionalnog okvira i osposobljavanje i edukaciju.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Contribution to the development of the methodological approach of landscape planning in the Republic of Serbia on the example of the National Park Đerdap
T1 - Prilog razvoju metodološkog pristupa planiranja predela u Republici Srbiji na primeru Nacionalnog parka Đerdap
IS - 35
SP - 22
EP - 33
DO - 10.5937/arhurb1235022C
ER - 
@article{
author = "Crnčević, Tijana and Milijić, Saša and Bakić, Olgica",
year = "2012",
abstract = "Ratification of the European Landscape Convention (ELC) and its entry into force after adoption of the Law on Ratification of the European Landscape Convention in 2011. created in the Republic of Serbia the conditions for further development of landscape planning and management. Taking into account new circumstances, the main aim of this paper is to determine the place and coverage of the Study which will take into consideration landscape planning and, as well formulate recommendations for the development of a methodological approach for landscape planning with special reference to spatial planning. As a result of the analysis of the existing legal and planning framework, the paper stress potentials and as well limitations and points out the necessity for creating the Action Plan for the implementation of ELC which should, above all, clear up misunderstandings and establish a framework - methodological and procedural, for inclusion of landscape planning in the process of urban and spatial planning in the Republic of Serbia. The development of the information base with a parallel development of institutional framework and capacity building are emphasized as next steps. As a contribution to the development of the methodological approach within spatial planning, the work points out the importance of preparing Study on landscape and, as an example present the Spatial Plan of the Area of the Special Purposes of the National Park Đerdap. For further development of landscape planning, as priority activities aiming the implementation of the provisions of the ELC, are stressed the following: the development of strategic documents, updating and harmonization of the legal framework, the creation of bylaws, manuals, establishing a framework and institutional framework and education., Ratifikacijom Evropske konvencije o predelu (European Landscape Convention) i njenim stupanjem na snagu usvajanjem Zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o predelu 2011. godine stvorili su se uslovi za dalji razvoj planiranja i uređenja predela u Republici Srbiji. Uz uvažavanje novonastalih uslova, osnovni ciljevi rada jesu određivanje mesta i obuhvata Studije o predelu kojom bi se razmatrala predmetna problematika i formulisanje preporuka za razvoj metodološkog pristupa planiranja predela sa posebnim osvrtom na prostorno planiranje. Rad posebno izdvaja potencijale i ograničenja postojećeg zakonskog i planskog okvira i ističe neophodnost izrade Akcionog plana za implementaciju EKP-a, koji bi trebalo, pre svega, da razjasni nedoumice i uspostavi okvire, metodološke i proceduralne, za uključivanje problematike planiranja predela u procese urbanističkog i prostornog planiranja u Republici Srbiji. Pored toga, kao sledeći koraci istaknuti su: izrada informacione osnove uz paralelan razvoj institucionalnog okvira i jačanje kapaciteta. Kao prilog razvoju metodološkog pristupa planiranja predela u prostornom planiranju, uvažavajući aktuelne uslove, rad ističe značaj izrade posebne Studije o predelu, a kao primer izdvaja PPPPN NP 'Đerdap'. Sa ciljem razvoja predmetne problematike, izdvojene su i prioritetne aktivnosti usmerene ka implementaciji odredbi EKP-a i uspostavljanju metodološkog i proceduralnog okvira, a koje, između ostalog, obuhvataju sledeće: izradu strateških dokumenata, inoviranje i usaglašavanje zakonske osnove, izradu podzakonskih akata, priručnika, uspostavljanje institucionalnog okvira i osposobljavanje i edukaciju.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Contribution to the development of the methodological approach of landscape planning in the Republic of Serbia on the example of the National Park Đerdap, Prilog razvoju metodološkog pristupa planiranja predela u Republici Srbiji na primeru Nacionalnog parka Đerdap",
number = "35",
pages = "22-33",
doi = "10.5937/arhurb1235022C"
}
Crnčević, T., Milijić, S.,& Bakić, O.. (2012). Contribution to the development of the methodological approach of landscape planning in the Republic of Serbia on the example of the National Park Đerdap. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(35), 22-33.
https://doi.org/10.5937/arhurb1235022C
Crnčević T, Milijić S, Bakić O. Contribution to the development of the methodological approach of landscape planning in the Republic of Serbia on the example of the National Park Đerdap. in Arhitektura i urbanizam. 2012;(35):22-33.
doi:10.5937/arhurb1235022C .
Crnčević, Tijana, Milijić, Saša, Bakić, Olgica, "Contribution to the development of the methodological approach of landscape planning in the Republic of Serbia on the example of the National Park Đerdap" in Arhitektura i urbanizam, no. 35 (2012):22-33,
https://doi.org/10.5937/arhurb1235022C . .

Visualization of spatial plans in GIS environment

Bakić, Olgica; Đurđević, Jasmina

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2011)

TY - JOUR
AU - Bakić, Olgica
AU - Đurđević, Jasmina
PY - 2011
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/201
AB - This paper deals with some issues in the domain of visualization of the planning solutions, with reference to presentation needed contents on thematic and referral maps. A map is the text written by cartographical language, an unavoidable tool for presenting the plan and planning solutions. The starting point for making thematic maps are the basic postulates of traditional mapping, with use of capacities of modern technology/IT solutions. In that sense, the authors offer suggestions for improving the development of maps which accompany the plan, by using new techniques based on Geographic Information Systems (GIS). The issue is considered in the context of planning practice development, by formation and management of a unique spatial database as a prerequisite for the further implementation, updating and presentation of plans at the intra and Internet. The experiences of the Spatial Plan of the Special Purpose Area of the National Park 'Đerdap' are used as a case study. Since the development of the National park opens a number of conflicting issues of sustainability and having that defined solutions can be realized on these principles and criteria, with the hard work of all actors in the area, the complexity of conflicts and planning requirements is reflected to the contents of cartographic solutions (referral maps). The paper points out the importance of the visual appearance of cartographic representation and comments the changes in the mapping from the analog to digital.
AB - U ovom radu razmatraju se neka pitanja iz domena vizuelizacije planskih rešenja, odnosno predstavljanja potrebnih sadržaja na tematskim i referalnim kartama. Karta je tekst napisan kartografskim jezikom, nezaobilazno sredstvo predstavljanja plana i planskih rešenja. Polazište za izradu tematskih karata jesu osnovni postulati tradicionalne kartografije uz korišćenje mogućnosti savremenih tehnoloških/informacionih rešenja. U tom smislu, autori daju predloge za unapređenje izrade pratećih karata plana, primenom novih tehnika zasnovanih na Geografskim informacionim sistemima (GIS). Problematika je posmatrana u kontekstu razvoja prakse planiranja formiranjem i upravljanjem jedinstvenom prostornom bazom podataka koja je preduslov za dalju implementaciju, ažuriranje i prezentaciju planova na intra i internetu. Kao primer iz prakse, korišćena su iskustva Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka 'Đerdap'. Budući da razvoj područja Nacionalnog parka otvara niz konfliktnih pitanja iz domena održivosti i da definisana rešenja mogu biti realizovana na ovim principima i kriterijumima uz veliki rad svih aktera u prostoru, složenost konflikata i planskih zahteva odražava se i na sadržaj kartografskih rešenja (referalanih karata). U radu se ukazuje na značaj izgleda kartografskog prikaza i komentarišu se promene u načinu izrade karata, od analogne ka digitalnoj.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Visualization of spatial plans in GIS environment
T1 - Vizuelizacija prostornih planova u GIS okruženju
IS - 33
SP - 22
EP - 30
DO - 10.5937/arhurb1133022B
ER - 
@article{
author = "Bakić, Olgica and Đurđević, Jasmina",
year = "2011",
abstract = "This paper deals with some issues in the domain of visualization of the planning solutions, with reference to presentation needed contents on thematic and referral maps. A map is the text written by cartographical language, an unavoidable tool for presenting the plan and planning solutions. The starting point for making thematic maps are the basic postulates of traditional mapping, with use of capacities of modern technology/IT solutions. In that sense, the authors offer suggestions for improving the development of maps which accompany the plan, by using new techniques based on Geographic Information Systems (GIS). The issue is considered in the context of planning practice development, by formation and management of a unique spatial database as a prerequisite for the further implementation, updating and presentation of plans at the intra and Internet. The experiences of the Spatial Plan of the Special Purpose Area of the National Park 'Đerdap' are used as a case study. Since the development of the National park opens a number of conflicting issues of sustainability and having that defined solutions can be realized on these principles and criteria, with the hard work of all actors in the area, the complexity of conflicts and planning requirements is reflected to the contents of cartographic solutions (referral maps). The paper points out the importance of the visual appearance of cartographic representation and comments the changes in the mapping from the analog to digital., U ovom radu razmatraju se neka pitanja iz domena vizuelizacije planskih rešenja, odnosno predstavljanja potrebnih sadržaja na tematskim i referalnim kartama. Karta je tekst napisan kartografskim jezikom, nezaobilazno sredstvo predstavljanja plana i planskih rešenja. Polazište za izradu tematskih karata jesu osnovni postulati tradicionalne kartografije uz korišćenje mogućnosti savremenih tehnoloških/informacionih rešenja. U tom smislu, autori daju predloge za unapređenje izrade pratećih karata plana, primenom novih tehnika zasnovanih na Geografskim informacionim sistemima (GIS). Problematika je posmatrana u kontekstu razvoja prakse planiranja formiranjem i upravljanjem jedinstvenom prostornom bazom podataka koja je preduslov za dalju implementaciju, ažuriranje i prezentaciju planova na intra i internetu. Kao primer iz prakse, korišćena su iskustva Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka 'Đerdap'. Budući da razvoj područja Nacionalnog parka otvara niz konfliktnih pitanja iz domena održivosti i da definisana rešenja mogu biti realizovana na ovim principima i kriterijumima uz veliki rad svih aktera u prostoru, složenost konflikata i planskih zahteva odražava se i na sadržaj kartografskih rešenja (referalanih karata). U radu se ukazuje na značaj izgleda kartografskog prikaza i komentarišu se promene u načinu izrade karata, od analogne ka digitalnoj.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Visualization of spatial plans in GIS environment, Vizuelizacija prostornih planova u GIS okruženju",
number = "33",
pages = "22-30",
doi = "10.5937/arhurb1133022B"
}
Bakić, O.,& Đurđević, J.. (2011). Visualization of spatial plans in GIS environment. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(33), 22-30.
https://doi.org/10.5937/arhurb1133022B
Bakić O, Đurđević J. Visualization of spatial plans in GIS environment. in Arhitektura i urbanizam. 2011;(33):22-30.
doi:10.5937/arhurb1133022B .
Bakić, Olgica, Đurđević, Jasmina, "Visualization of spatial plans in GIS environment" in Arhitektura i urbanizam, no. 33 (2011):22-30,
https://doi.org/10.5937/arhurb1133022B . .

Landscape planning and management of spas in Serbia with special reference to the selected case studies

Crnčević, Tijana; Marić, Igor; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2010)

TY - JOUR
AU - Crnčević, Tijana
AU - Marić, Igor
AU - Bakić, Olgica
PY - 2010
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/184
AB - In the paper is presented the overview of the legal requirements in Serbia covering planning and as well landscape planning. It is stress that Serbia is in the process of the ratification of the European Landscape Convention (ELC) and adoption of the Spatial Plan of the Republic of Serbia (SPRS) where is included the obligation of the production of the study 'Characterization of the landscape in Serbia' and as well pilot projects 'Characterization of the landscape' where are separated priority areas and where are specially stressed as tourist destinations spas. Taking into consideration that important step towards development of the methodological framework for landscape planning and management in Serbia was made with the inclusion of this subject within the process of formulating of the SPRS, besides the overview of the main obligations set by this document covering landscape planning and management, as an example of the current practice, two case studies of Vrnjacka spa and Pribojska spa are presented where special attention within planning documents was given to the protection and enhancement of the landscape. Beside that, as a contribution, it is given the proposal of the preliminary typology of the landscape of Vrnjacke spa within the borders of the Master plan and Pribojska spa within the borders of the Plan of detailed regulation. Taking into consideration the scope of these plans, the landscape is defined as cultural and by more detailed analyses as urban and rural. Within these two types of landscape are separated urban area, the 'core' of the spa, peri-urban area, and within rural forest and agricultural area. One of the main conclusions of this paper is that the inclusion of the landscape within legal framework which is promoting spatial and urban planning, nature and environmental protection is very important prerequisite for adequate planning and management of the landscape in Serbia.
AB - U ovom radu dat je pregled zakonskog okvira planiranja i uređenja predela u Srbiji. Posebno je istaknuto da je u Srbiji u toku proces ratifikacije Evropske konvencije o predelu (EKP) kao i usvajanja Prostornog plana Republike Srbije (PPRS) koji je predvideo obavezu izrade studije 'Karakterizacija predela Srbije' kao i pilot projekata 'Karakterizacija predela' za izdvojena prioritetna područja gde su posebno istaknute banje, kao turističke destinacije. Uzimajući u obzir činjenicu da je značajan pomak u razvoju metodološkog okvira za planiranje i upravljanje predelom u Srbiji učinjen uključivanjem ove tematike u proces izrade Prostornog plana Republike Srbije, pored pregleda strateških obaveza koje proističu iz ovog dokumenta, a odnose se na planiranje i uređenje predela Srbije, kao primer postojeće prakse izdvojene su studije slučaja Vrnjačke Banje i Pribojske Banje u kojima je u procesu izrade planske dokumentacije posebna pažnja posvećena zaštiti i unapređenju predela. Pored toga, kao prilog dat je predlog preliminarne tipologije predela Vrnjačke Banje u okviru granica Generalnog urbanističkog plana kao i Pribojske Banje u okviru granica Plana detaljne regulacije. Uvažavajući obuhvat planova, predeli su definisani kao kulturni, a detaljnijom analizom kao urbani i ruralni predeli. U okviru ova dva tipa predela izdvojena su područja: urbano područje, jezgro banje i peri-urbano područje, a u okviru ruralnog šumsko i poljoprivredno područje. Jedan od osnovnih zaključaka ovog rada jeste da je neophodno uključivanje tematike predela u zakonske okvire koji promovišu prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu prirode i životne sredine, što je značajan preduslov za adekvatno planiranje i upravljanje predelima Srbije.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Landscape planning and management of spas in Serbia with special reference to the selected case studies
T1 - Planiranje i upravljanje predelima banjskih mesta u Srbiji sa posebnim osvrtom na izabrane studije slučaja
IS - 29
SP - 57
EP - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_184
ER - 
@article{
author = "Crnčević, Tijana and Marić, Igor and Bakić, Olgica",
year = "2010",
abstract = "In the paper is presented the overview of the legal requirements in Serbia covering planning and as well landscape planning. It is stress that Serbia is in the process of the ratification of the European Landscape Convention (ELC) and adoption of the Spatial Plan of the Republic of Serbia (SPRS) where is included the obligation of the production of the study 'Characterization of the landscape in Serbia' and as well pilot projects 'Characterization of the landscape' where are separated priority areas and where are specially stressed as tourist destinations spas. Taking into consideration that important step towards development of the methodological framework for landscape planning and management in Serbia was made with the inclusion of this subject within the process of formulating of the SPRS, besides the overview of the main obligations set by this document covering landscape planning and management, as an example of the current practice, two case studies of Vrnjacka spa and Pribojska spa are presented where special attention within planning documents was given to the protection and enhancement of the landscape. Beside that, as a contribution, it is given the proposal of the preliminary typology of the landscape of Vrnjacke spa within the borders of the Master plan and Pribojska spa within the borders of the Plan of detailed regulation. Taking into consideration the scope of these plans, the landscape is defined as cultural and by more detailed analyses as urban and rural. Within these two types of landscape are separated urban area, the 'core' of the spa, peri-urban area, and within rural forest and agricultural area. One of the main conclusions of this paper is that the inclusion of the landscape within legal framework which is promoting spatial and urban planning, nature and environmental protection is very important prerequisite for adequate planning and management of the landscape in Serbia., U ovom radu dat je pregled zakonskog okvira planiranja i uređenja predela u Srbiji. Posebno je istaknuto da je u Srbiji u toku proces ratifikacije Evropske konvencije o predelu (EKP) kao i usvajanja Prostornog plana Republike Srbije (PPRS) koji je predvideo obavezu izrade studije 'Karakterizacija predela Srbije' kao i pilot projekata 'Karakterizacija predela' za izdvojena prioritetna područja gde su posebno istaknute banje, kao turističke destinacije. Uzimajući u obzir činjenicu da je značajan pomak u razvoju metodološkog okvira za planiranje i upravljanje predelom u Srbiji učinjen uključivanjem ove tematike u proces izrade Prostornog plana Republike Srbije, pored pregleda strateških obaveza koje proističu iz ovog dokumenta, a odnose se na planiranje i uređenje predela Srbije, kao primer postojeće prakse izdvojene su studije slučaja Vrnjačke Banje i Pribojske Banje u kojima je u procesu izrade planske dokumentacije posebna pažnja posvećena zaštiti i unapređenju predela. Pored toga, kao prilog dat je predlog preliminarne tipologije predela Vrnjačke Banje u okviru granica Generalnog urbanističkog plana kao i Pribojske Banje u okviru granica Plana detaljne regulacije. Uvažavajući obuhvat planova, predeli su definisani kao kulturni, a detaljnijom analizom kao urbani i ruralni predeli. U okviru ova dva tipa predela izdvojena su područja: urbano područje, jezgro banje i peri-urbano područje, a u okviru ruralnog šumsko i poljoprivredno područje. Jedan od osnovnih zaključaka ovog rada jeste da je neophodno uključivanje tematike predela u zakonske okvire koji promovišu prostorno i urbanističko planiranje, zaštitu prirode i životne sredine, što je značajan preduslov za adekvatno planiranje i upravljanje predelima Srbije.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Landscape planning and management of spas in Serbia with special reference to the selected case studies, Planiranje i upravljanje predelima banjskih mesta u Srbiji sa posebnim osvrtom na izabrane studije slučaja",
number = "29",
pages = "57-65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_184"
}
Crnčević, T., Marić, I.,& Bakić, O.. (2010). Landscape planning and management of spas in Serbia with special reference to the selected case studies. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(29), 57-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_184
Crnčević T, Marić I, Bakić O. Landscape planning and management of spas in Serbia with special reference to the selected case studies. in Arhitektura i urbanizam. 2010;(29):57-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_184 .
Crnčević, Tijana, Marić, Igor, Bakić, Olgica, "Landscape planning and management of spas in Serbia with special reference to the selected case studies" in Arhitektura i urbanizam, no. 29 (2010):57-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_184 .

Approach to identification and development of mountain tourism regions and destinations in Serbia with special reference to the Stara Planina mountain

Milijić, Saša; Marić, Igor; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2010)

TY - JOUR
AU - Milijić, Saša
AU - Marić, Igor
AU - Bakić, Olgica
PY - 2010
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/173
AB - This paper deals with theoretical-methodological issues of tourism offer planning and regulation of settlements in mountain destinations. The basic determinants of the development of mountain tourist regions destinations in EU countries, in which respectable development results have been achieved, first of all in terms of income, together with appropriately adjusted development and environmental management system, have been emphasized. The ongoing transition and structural processes in Serbia will have an impact on application of these experiences. At the same time, a basis for competitiveness of mountain regions will not be determined only by spatial capacity and geological location, but also by creative-innovative developing environment. Taking into account the spatial-functional criteria and criteria for the development and protection, the possible spatial definition of mountain tourist regions/destinations in Serbia are presented. The justifiability and positioning of tourism development projects are analyzed aiming at uniform regional development, where two segments of demand are of particularly importance, i.e. demand for mountain tourism services and for real estates in mountain centers. Furthermore, holders of tourism offer will be analyzed through a contemporary approach which may be defined as the development and noncommercial and market and commercial one. International criteria which are evaluated while selecting city/mountain destination for Winter Olympic Games are particularly analyzed. Considering experience of countries with higher level of development of mountain regions, the main starting point for positioning projects for sustainable development of tourist destinations are defined by specifying them according to specific local and regional conditions. A rational model for spatial organization of tourism offer is shown on the example of the Stara Planina tourist region.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Approach to identification and development of mountain tourism regions and destinations in Serbia with special reference to the Stara Planina mountain
IS - 22
SP - 19
EP - 28
DO - 10.2298/SPAT1022019M
ER - 
@article{
author = "Milijić, Saša and Marić, Igor and Bakić, Olgica",
year = "2010",
abstract = "This paper deals with theoretical-methodological issues of tourism offer planning and regulation of settlements in mountain destinations. The basic determinants of the development of mountain tourist regions destinations in EU countries, in which respectable development results have been achieved, first of all in terms of income, together with appropriately adjusted development and environmental management system, have been emphasized. The ongoing transition and structural processes in Serbia will have an impact on application of these experiences. At the same time, a basis for competitiveness of mountain regions will not be determined only by spatial capacity and geological location, but also by creative-innovative developing environment. Taking into account the spatial-functional criteria and criteria for the development and protection, the possible spatial definition of mountain tourist regions/destinations in Serbia are presented. The justifiability and positioning of tourism development projects are analyzed aiming at uniform regional development, where two segments of demand are of particularly importance, i.e. demand for mountain tourism services and for real estates in mountain centers. Furthermore, holders of tourism offer will be analyzed through a contemporary approach which may be defined as the development and noncommercial and market and commercial one. International criteria which are evaluated while selecting city/mountain destination for Winter Olympic Games are particularly analyzed. Considering experience of countries with higher level of development of mountain regions, the main starting point for positioning projects for sustainable development of tourist destinations are defined by specifying them according to specific local and regional conditions. A rational model for spatial organization of tourism offer is shown on the example of the Stara Planina tourist region.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Approach to identification and development of mountain tourism regions and destinations in Serbia with special reference to the Stara Planina mountain",
number = "22",
pages = "19-28",
doi = "10.2298/SPAT1022019M"
}
Milijić, S., Marić, I.,& Bakić, O.. (2010). Approach to identification and development of mountain tourism regions and destinations in Serbia with special reference to the Stara Planina mountain. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia.(22), 19-28.
https://doi.org/10.2298/SPAT1022019M
Milijić S, Marić I, Bakić O. Approach to identification and development of mountain tourism regions and destinations in Serbia with special reference to the Stara Planina mountain. in Spatium. 2010;(22):19-28.
doi:10.2298/SPAT1022019M .
Milijić, Saša, Marić, Igor, Bakić, Olgica, "Approach to identification and development of mountain tourism regions and destinations in Serbia with special reference to the Stara Planina mountain" in Spatium, no. 22 (2010):19-28,
https://doi.org/10.2298/SPAT1022019M . .
1

GIS in development of urban plan: Example of Vrnjačka Banja

Bakić, Olgica; Krunić, Nikola; Samardžić, Mileva

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2009)

TY - JOUR
AU - Bakić, Olgica
AU - Krunić, Nikola
AU - Samardžić, Mileva
PY - 2009
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/145
AB - This paper illustrate experiences of GIS based spatial geodatabase design realization and development for implementation and monitoring of urban plans. As key study authors used Urban Plan of Vrnjačka Banja created in year 2005. Plan was originally created using CAD technology, and it was necessarily to adopt it and convert to standard GIS file formats. Authors explaining methodological framework for creating and managing geospatial database as support for implementation and update of urban plans, and their presentation on Intra- and Internet.
AB - Rad prikazuje iskustva u koncipiranju, realizaciji i mogućnostima razvoja prostorne baze podataka za potrebe implementacije i monitoringa urbanističkog plana zasnovane na GIS tehnologiji. Kao primer poslužio je Generalni plan Vrnjačke Banje iz 2005. godine. Budući da je ovaj Plan rađen u standardnoj CAD tehnologiji, bilo je neophodno prilagoditi ga i konvertovati u standardne GIS formate. Autori ukazuju na metodološki okvir formiranja i upravljanja jedinstvenom prostornom bazom podataka za urbanističke planove kao podrške njihovoj implementaciji i ažuriranju, te mogućnostima njihove prezentacije na inter- i intranet-u.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - GIS in development of urban plan: Example of Vrnjačka Banja
T1 - GIS u izradi urbanističkog plana - primer Vrnjačke Banje
IS - 26
SP - 56
EP - 65
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_145
ER - 
@article{
author = "Bakić, Olgica and Krunić, Nikola and Samardžić, Mileva",
year = "2009",
abstract = "This paper illustrate experiences of GIS based spatial geodatabase design realization and development for implementation and monitoring of urban plans. As key study authors used Urban Plan of Vrnjačka Banja created in year 2005. Plan was originally created using CAD technology, and it was necessarily to adopt it and convert to standard GIS file formats. Authors explaining methodological framework for creating and managing geospatial database as support for implementation and update of urban plans, and their presentation on Intra- and Internet., Rad prikazuje iskustva u koncipiranju, realizaciji i mogućnostima razvoja prostorne baze podataka za potrebe implementacije i monitoringa urbanističkog plana zasnovane na GIS tehnologiji. Kao primer poslužio je Generalni plan Vrnjačke Banje iz 2005. godine. Budući da je ovaj Plan rađen u standardnoj CAD tehnologiji, bilo je neophodno prilagoditi ga i konvertovati u standardne GIS formate. Autori ukazuju na metodološki okvir formiranja i upravljanja jedinstvenom prostornom bazom podataka za urbanističke planove kao podrške njihovoj implementaciji i ažuriranju, te mogućnostima njihove prezentacije na inter- i intranet-u.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "GIS in development of urban plan: Example of Vrnjačka Banja, GIS u izradi urbanističkog plana - primer Vrnjačke Banje",
number = "26",
pages = "56-65",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_145"
}
Bakić, O., Krunić, N.,& Samardžić, M.. (2009). GIS in development of urban plan: Example of Vrnjačka Banja. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(26), 56-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_145
Bakić O, Krunić N, Samardžić M. GIS in development of urban plan: Example of Vrnjačka Banja. in Arhitektura i urbanizam. 2009;(26):56-65.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_145 .
Bakić, Olgica, Krunić, Nikola, Samardžić, Mileva, "GIS in development of urban plan: Example of Vrnjačka Banja" in Arhitektura i urbanizam, no. 26 (2009):56-65,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_145 .

The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA

Crnčević, Tijana; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2008)

TY - JOUR
AU - Crnčević, Tijana
AU - Bakić, Olgica
PY - 2008
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/131
AB - Taking into consideration the significance of the vegetation in urban areas the paper analyses current and attached regulations in Serbia relevant for planning and preserving of the system of green surfaces, with special reference to the spas. Referring to the results, it is pointed out the limitations of the current legal framework. Also, the existing planning documents for Vrnjačka, Pribojska and Kanjiža spa are analyzed. Referring to the obtained results, the recommendations are formulized with special reference to the system of green surfaces in spas. They stand for harmonization and improvement of the existing law regulations for the system of green surfaces and also for providing corresponding legal and other mechanisms, where financial support for the plan realization and efficient management is included.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA
IS - 17-18
SP - 92
EP - 97
DO - 10.2298/SPAT0818092C
ER - 
@article{
author = "Crnčević, Tijana and Bakić, Olgica",
year = "2008",
abstract = "Taking into consideration the significance of the vegetation in urban areas the paper analyses current and attached regulations in Serbia relevant for planning and preserving of the system of green surfaces, with special reference to the spas. Referring to the results, it is pointed out the limitations of the current legal framework. Also, the existing planning documents for Vrnjačka, Pribojska and Kanjiža spa are analyzed. Referring to the obtained results, the recommendations are formulized with special reference to the system of green surfaces in spas. They stand for harmonization and improvement of the existing law regulations for the system of green surfaces and also for providing corresponding legal and other mechanisms, where financial support for the plan realization and efficient management is included.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA",
number = "17-18",
pages = "92-97",
doi = "10.2298/SPAT0818092C"
}
Crnčević, T.,& Bakić, O.. (2008). The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia.(17-18), 92-97.
https://doi.org/10.2298/SPAT0818092C
Crnčević T, Bakić O. The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA. in Spatium. 2008;(17-18):92-97.
doi:10.2298/SPAT0818092C .
Crnčević, Tijana, Bakić, Olgica, "The system of green surfaces in spas with special reference to the case studies: Vrnjačka, Kanjiža and Pribojska SPA" in Spatium, no. 17-18 (2008):92-97,
https://doi.org/10.2298/SPAT0818092C . .
1

Regeneration of Vrnjačka Banja and sustainable tourism development

Marić, Igor; Pucar, Mila; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2005)

TY - JOUR
AU - Marić, Igor
AU - Pucar, Mila
AU - Bakić, Olgica
PY - 2005
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/89
AB - The development of Vrnjačka Banja has always been dynamic, starting with its reputation of an elite spa, followed by being a spa for mass medical and other tourist purposes, all up to present days when Banja became the economic center of its municipality, qualified by a number of various functions and interests. With the latest Master Plan for Vrnjačka Banja, the attempt was made to have a better control over space and to meet most of the partial interests. The aim was to "activate" wider area of Banja from central parts to the periphery, and to comprehend Banja in its wider context. Sustainable development as a tall order cannot be attained if its application does not involve a number of other instruments of public action or if it is not in sync with reaching a consensus, which would require a permanent action. In such a context, Master Plan is not an obstacle but a solid basis with significant flexibility for a creative local government.
AB - Razvoj Vrnjačke Banje je bio dinamičan, od mondenske banje, preko banje masovnog lečilišnog i drugih vidova turizma do današnje banje - privrednog centra opštine sa vrlo raznorodnim funkcijama i interesima. Novim Generalnim planom napravljen je pokušaj da se kontroliše prostor i zadovolje mnogi raznorodni interesi. Namera je bila da se aktivira širi prostor Banje od centra do periferije i da se ona sagleda u širokom okruženju. Održivi razvoj kao sintagma je neostvariv ako se u njegovu primenu ne uključi i niz instrumenata društvene akcije, ali kroz dogovor koji traži permanentno delovanje. U ovom kontekstu Generalni plan nije kočnica već dobra osnova, sa dosta fleksibilnosti za kreativnu lokalnu upravu.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Regeneration of Vrnjačka Banja and sustainable tourism development
T1 - Obnova Vrnjačke Banje i održivi razvoj turizma
IS - 16-17
SP - 21
EP - 30
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_89
ER - 
@article{
author = "Marić, Igor and Pucar, Mila and Bakić, Olgica",
year = "2005",
abstract = "The development of Vrnjačka Banja has always been dynamic, starting with its reputation of an elite spa, followed by being a spa for mass medical and other tourist purposes, all up to present days when Banja became the economic center of its municipality, qualified by a number of various functions and interests. With the latest Master Plan for Vrnjačka Banja, the attempt was made to have a better control over space and to meet most of the partial interests. The aim was to "activate" wider area of Banja from central parts to the periphery, and to comprehend Banja in its wider context. Sustainable development as a tall order cannot be attained if its application does not involve a number of other instruments of public action or if it is not in sync with reaching a consensus, which would require a permanent action. In such a context, Master Plan is not an obstacle but a solid basis with significant flexibility for a creative local government., Razvoj Vrnjačke Banje je bio dinamičan, od mondenske banje, preko banje masovnog lečilišnog i drugih vidova turizma do današnje banje - privrednog centra opštine sa vrlo raznorodnim funkcijama i interesima. Novim Generalnim planom napravljen je pokušaj da se kontroliše prostor i zadovolje mnogi raznorodni interesi. Namera je bila da se aktivira širi prostor Banje od centra do periferije i da se ona sagleda u širokom okruženju. Održivi razvoj kao sintagma je neostvariv ako se u njegovu primenu ne uključi i niz instrumenata društvene akcije, ali kroz dogovor koji traži permanentno delovanje. U ovom kontekstu Generalni plan nije kočnica već dobra osnova, sa dosta fleksibilnosti za kreativnu lokalnu upravu.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Regeneration of Vrnjačka Banja and sustainable tourism development, Obnova Vrnjačke Banje i održivi razvoj turizma",
number = "16-17",
pages = "21-30",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_89"
}
Marić, I., Pucar, M.,& Bakić, O.. (2005). Regeneration of Vrnjačka Banja and sustainable tourism development. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(16-17), 21-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_89
Marić I, Pucar M, Bakić O. Regeneration of Vrnjačka Banja and sustainable tourism development. in Arhitektura i urbanizam. 2005;(16-17):21-30.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_89 .
Marić, Igor, Pucar, Mila, Bakić, Olgica, "Regeneration of Vrnjačka Banja and sustainable tourism development" in Arhitektura i urbanizam, no. 16-17 (2005):21-30,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_89 .

Location selection criteria for supplementary motorway facilities

Malobabić, Radomir; Bakić, Olgica

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2002)

TY - JOUR
AU - Malobabić, Radomir
AU - Bakić, Olgica
PY - 2002
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/32
AB - Supplementary contents along motorways are rather important facilities for a safe and secure functioning of a substantial part of the road transport system. In the paper, it has been stressed that our practice has not dealt with this problem satisfactorily throughout the motorways design process and especially in the realization phase. Therefore, the solving of this major issue ought to be approached systematically and planning oriented so as to achieve an optimal effect of supplementary contents in the motorways’ exploitation. The role of these facilities is multifold. Some relate to a safer road functioning and some enable a more comfortable and secure traveling. To make them work as a system it is indispensable to set up location selection criteria and rules for the complementary facilities Respecting the adequate rhythm and function dominance is exceptionally important as well as establishing the traffic safety and applying high ecological standards.
AB - Prateći sadržaji autoputa su veoma značajni objekti za sigurno i bezbedno funkcionisanje ovog značajnog dela sistema kopnenog saobraćaja. U radu se ističe da se naša praksa nije dovoljno bavila ovim problemom kod projektovanja autoputeva, a naročito nedovoljno kod izvođenja. Zbog toga rešavanju ovog važnog pitanja izgradnje autoputeva treba prići sistemski i planerski, kako bi prateći sadržaji bili u funkciji eksploatacije autoputa Uloga ovih sadržaja je višestruka. Izdvajaju se sadržaji namenjeni za bezbedno funkcionisanje samog puta i sadržaji koji omogućavaju što komfornije i bezbednije putovanje. Da bi sve to delovalo kao sistem potrebno je postaviti kriterijume i pravila za izbor lokacija pojedinih pratećih sadržaja. Poseban značaj ima poštovanje ritma i dominantnosti funkcije obezbeđenje saobraćajne bezbednosti i primena visokih ekoloških standarda.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Location selection criteria for supplementary motorway facilities
T1 - Kriterijumi i pravila za izbor lokacija pratećih sadržaja autoputeva
IS - 11
SP - 7
EP - 19
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_32
ER - 
@article{
author = "Malobabić, Radomir and Bakić, Olgica",
year = "2002",
abstract = "Supplementary contents along motorways are rather important facilities for a safe and secure functioning of a substantial part of the road transport system. In the paper, it has been stressed that our practice has not dealt with this problem satisfactorily throughout the motorways design process and especially in the realization phase. Therefore, the solving of this major issue ought to be approached systematically and planning oriented so as to achieve an optimal effect of supplementary contents in the motorways’ exploitation. The role of these facilities is multifold. Some relate to a safer road functioning and some enable a more comfortable and secure traveling. To make them work as a system it is indispensable to set up location selection criteria and rules for the complementary facilities Respecting the adequate rhythm and function dominance is exceptionally important as well as establishing the traffic safety and applying high ecological standards., Prateći sadržaji autoputa su veoma značajni objekti za sigurno i bezbedno funkcionisanje ovog značajnog dela sistema kopnenog saobraćaja. U radu se ističe da se naša praksa nije dovoljno bavila ovim problemom kod projektovanja autoputeva, a naročito nedovoljno kod izvođenja. Zbog toga rešavanju ovog važnog pitanja izgradnje autoputeva treba prići sistemski i planerski, kako bi prateći sadržaji bili u funkciji eksploatacije autoputa Uloga ovih sadržaja je višestruka. Izdvajaju se sadržaji namenjeni za bezbedno funkcionisanje samog puta i sadržaji koji omogućavaju što komfornije i bezbednije putovanje. Da bi sve to delovalo kao sistem potrebno je postaviti kriterijume i pravila za izbor lokacija pojedinih pratećih sadržaja. Poseban značaj ima poštovanje ritma i dominantnosti funkcije obezbeđenje saobraćajne bezbednosti i primena visokih ekoloških standarda.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Location selection criteria for supplementary motorway facilities, Kriterijumi i pravila za izbor lokacija pratećih sadržaja autoputeva",
number = "11",
pages = "7-19",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_32"
}
Malobabić, R.,& Bakić, O.. (2002). Location selection criteria for supplementary motorway facilities. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(11), 7-19.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_32
Malobabić R, Bakić O. Location selection criteria for supplementary motorway facilities. in Arhitektura i urbanizam. 2002;(11):7-19.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_32 .
Malobabić, Radomir, Bakić, Olgica, "Location selection criteria for supplementary motorway facilities" in Arhitektura i urbanizam, no. 11 (2002):7-19,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_32 .

Инструменти земљишне политике у урбаној обнови Београда

Зековић, Славка; Бакић, Олгица

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 1997)

TY - CHAP
AU - Зековић, Славка
AU - Бакић, Олгица
PY - 1997
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/424
AB - In the article authors consider a good practice of urban planning in the light of urban land use in the Belgrade. The paper pointed out discuss the practice of urban planing and mechanisms of management in the field of land use. The paper discuss the legislation in the field of land economics and land politics, which caused many problems, like that: capitalized investment, particularly in the central cities zones (or CBD - central business districts), investment of urban renewal, avoidance balance approach and many forms of cost - benefit methods in the locations use, on efficiency investment in the land use, privacy of citizens ownship and safety of private land of citizens. There is concludеd that process of urban planning must to be “sustainable”. Authors assumе that efficient urban development is dependent on the consolidated urban land market, regulative mechanisms and institutions, new methods in the urban land investment. There are recognized the need for detailed studies in the field of urban redevelopment, like: market movements, establishment of market institutions in the urban lands, feasibility analysis, development gain, plans gain assessment and socio-economic and environmental consequences.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Град у променама - Обнова градова Србије и Русије
T1 - Инструменти земљишне политике у урбаној обнови Београда
SP - 209
EP - 232
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_424
ER - 
@inbook{
author = "Зековић, Славка and Бакић, Олгица",
year = "1997",
abstract = "In the article authors consider a good practice of urban planning in the light of urban land use in the Belgrade. The paper pointed out discuss the practice of urban planing and mechanisms of management in the field of land use. The paper discuss the legislation in the field of land economics and land politics, which caused many problems, like that: capitalized investment, particularly in the central cities zones (or CBD - central business districts), investment of urban renewal, avoidance balance approach and many forms of cost - benefit methods in the locations use, on efficiency investment in the land use, privacy of citizens ownship and safety of private land of citizens. There is concludеd that process of urban planning must to be “sustainable”. Authors assumе that efficient urban development is dependent on the consolidated urban land market, regulative mechanisms and institutions, new methods in the urban land investment. There are recognized the need for detailed studies in the field of urban redevelopment, like: market movements, establishment of market institutions in the urban lands, feasibility analysis, development gain, plans gain assessment and socio-economic and environmental consequences.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Град у променама - Обнова градова Србије и Русије",
booktitle = "Инструменти земљишне политике у урбаној обнови Београда",
pages = "209-232",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_424"
}
Зековић, С.,& Бакић, О.. (1997). Инструменти земљишне политике у урбаној обнови Београда. in Град у променама - Обнова градова Србије и Русије
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 209-232.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_424
Зековић С, Бакић О. Инструменти земљишне политике у урбаној обнови Београда. in Град у променама - Обнова градова Србије и Русије. 1997;:209-232.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_424 .
Зековић, Славка, Бакић, Олгица, "Инструменти земљишне политике у урбаној обнови Београда" in Град у променама - Обнова градова Србије и Русије (1997):209-232,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_424 .