Тошковић, Добривоје

Link to this page

Authority KeyName Variants
fb69554c-7534-46af-b79a-1e05153e5cd6
 • Тошковић, Добривоје (2)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Изградња постојећих градова: критика једне праксе

Тошковић, Добривоје; Никовић, Ана; Манић, Божидар

(Бања Лука : Завод за изградњу а.д., 2013)

TY - CONF
AU - Тошковић, Добривоје
AU - Никовић, Ана
AU - Манић, Божидар
PY - 2013
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/612
AB - Досадашња пракса изградње градова била је неефикасна и, у добром делу, проблематична. Они који одлучују нису схватили институцију урганистичког планирања. О изградњи града у обликовном смислу ретко се ко брине. Ипак, има и успелих покушаја који су приказани. Критика обухвата последице примене круте шеме „Атинске повеље“. Страна искуства су демонстрирана кроз достигнућа немачке и чешке школе. У Закључку се истиче да се не могу раздвојити интенције од достигнућа. Данас су градови постали поприште борбе између пропонената идеје о граду као „великој шанси“, и, оних који се држе проспекта „визије града базиране више на грађанској филозофији“
AB - The previous practice of building cities was inefficient and, in good part, problematic. The decision makers have not understood the urban planning issue. The development of the city in terms of design, is rarely in focus. However, there are some successful attempts that are displayed. Criticism includes the negative consequences of applying the “Athens Charter” rigid scheme. Foreign experiences are demonstrated through the achievement of German and Czech schools. We conclude that the intentions and achievements can not be separated. Today, the cities have become the scene of the battle between the proponents of the idea of the city as a “great opportunity”, and those who stick to the prospectus of “the vision of the city based more on civil philosophy.”
PB - Бања Лука : Завод за изградњу а.д.
C3 - Савремена теорија и пракса у градитељству. IX међународни научно-стручни скуп
T1 - Изградња постојећих градова: критика једне праксе
T1 - Shaping the existing cities: a critical approach
SP - 1
EP - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_612
ER - 
@conference{
author = "Тошковић, Добривоје and Никовић, Ана and Манић, Божидар",
year = "2013",
abstract = "Досадашња пракса изградње градова била је неефикасна и, у добром делу, проблематична. Они који одлучују нису схватили институцију урганистичког планирања. О изградњи града у обликовном смислу ретко се ко брине. Ипак, има и успелих покушаја који су приказани. Критика обухвата последице примене круте шеме „Атинске повеље“. Страна искуства су демонстрирана кроз достигнућа немачке и чешке школе. У Закључку се истиче да се не могу раздвојити интенције од достигнућа. Данас су градови постали поприште борбе између пропонената идеје о граду као „великој шанси“, и, оних који се држе проспекта „визије града базиране више на грађанској филозофији“, The previous practice of building cities was inefficient and, in good part, problematic. The decision makers have not understood the urban planning issue. The development of the city in terms of design, is rarely in focus. However, there are some successful attempts that are displayed. Criticism includes the negative consequences of applying the “Athens Charter” rigid scheme. Foreign experiences are demonstrated through the achievement of German and Czech schools. We conclude that the intentions and achievements can not be separated. Today, the cities have become the scene of the battle between the proponents of the idea of the city as a “great opportunity”, and those who stick to the prospectus of “the vision of the city based more on civil philosophy.”",
publisher = "Бања Лука : Завод за изградњу а.д.",
journal = "Савремена теорија и пракса у градитељству. IX међународни научно-стручни скуп",
title = "Изградња постојећих градова: критика једне праксе, Shaping the existing cities: a critical approach",
pages = "1-11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_612"
}
Тошковић, Д., Никовић, А.,& Манић, Б.. (2013). Изградња постојећих градова: критика једне праксе. in Савремена теорија и пракса у градитељству. IX међународни научно-стручни скуп
Бања Лука : Завод за изградњу а.д.., 1-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_612
Тошковић Д, Никовић А, Манић Б. Изградња постојећих градова: критика једне праксе. in Савремена теорија и пракса у градитељству. IX међународни научно-стручни скуп. 2013;:1-11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_612 .
Тошковић, Добривоје, Никовић, Ана, Манић, Божидар, "Изградња постојећих градова: критика једне праксе" in Савремена теорија и пракса у градитељству. IX међународни научно-стручни скуп (2013):1-11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_612 .

Тезе о одрживом урбаном градитељству

Тошковић, Добривоје; Марић, Игор; Манић, Божидар

(Бања Лука : Завод за изградњу, 2010)

TY - CONF
AU - Тошковић, Добривоје
AU - Марић, Игор
AU - Манић, Божидар
PY - 2010
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/608
AB - Савремено урбано градитељство налази се у процесу промена: рађање,
развој и пропадање појава. У том контексту усмеравање развоја у оквиру
урбанизације и глобализације је императив. Треба размотрити: проблеме
измене структуре града, прелаз ка новој политици урбанизма, одрживост и
стратегије развоја, категорије утицајних фактора, утицај природних чинилаца на уређење простора, створене услове и утицаје (значај становништва,
политичког фактора, економских услова, социолошких услова и утицаја и
др.), изводљивост промена и ефекте.
AB - Contemporary urban construction is now in a process of changе: birth, development and decay of phenomena. In that context, directing the development within the processes of urbanization and globalization is an imperative. This situation calls for consideration: the problems of changing town structure, the transition to a new policy of urban planning, sustainability and development strategies, categories of influencing factors, the impact of natural factors on arrangement of space, man-made conditions and influences (the importance of population, political factors, economic and social conditions, etc.), feasibility of changes and effects.
PB - Бања Лука : Завод за изградњу
C3 - Савремена теорија и пракса у градитељству. VI научностручни скуп
T1 - Тезе о одрживом урбаном градитељству
T1 - Notes on sustainable urban construction
SP - 415
EP - 423
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_608
ER - 
@conference{
author = "Тошковић, Добривоје and Марић, Игор and Манић, Божидар",
year = "2010",
abstract = "Савремено урбано градитељство налази се у процесу промена: рађање,
развој и пропадање појава. У том контексту усмеравање развоја у оквиру
урбанизације и глобализације је императив. Треба размотрити: проблеме
измене структуре града, прелаз ка новој политици урбанизма, одрживост и
стратегије развоја, категорије утицајних фактора, утицај природних чинилаца на уређење простора, створене услове и утицаје (значај становништва,
политичког фактора, економских услова, социолошких услова и утицаја и
др.), изводљивост промена и ефекте., Contemporary urban construction is now in a process of changе: birth, development and decay of phenomena. In that context, directing the development within the processes of urbanization and globalization is an imperative. This situation calls for consideration: the problems of changing town structure, the transition to a new policy of urban planning, sustainability and development strategies, categories of influencing factors, the impact of natural factors on arrangement of space, man-made conditions and influences (the importance of population, political factors, economic and social conditions, etc.), feasibility of changes and effects.",
publisher = "Бања Лука : Завод за изградњу",
journal = "Савремена теорија и пракса у градитељству. VI научностручни скуп",
title = "Тезе о одрживом урбаном градитељству, Notes on sustainable urban construction",
pages = "415-423",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_608"
}
Тошковић, Д., Марић, И.,& Манић, Б.. (2010). Тезе о одрживом урбаном градитељству. in Савремена теорија и пракса у градитељству. VI научностручни скуп
Бања Лука : Завод за изградњу., 415-423.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_608
Тошковић Д, Марић И, Манић Б. Тезе о одрживом урбаном градитељству. in Савремена теорија и пракса у градитељству. VI научностручни скуп. 2010;:415-423.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_608 .
Тошковић, Добривоје, Марић, Игор, Манић, Божидар, "Тезе о одрживом урбаном градитељству" in Савремена теорија и пракса у градитељству. VI научностручни скуп (2010):415-423,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_608 .