Nikolić, Dušan

Link to this page

Authority KeyName Variants
0aaa06ae-abcf-43ac-95aa-c8cdcecc8aac
 • Nikolić, Dušan (1)
Projects
No records found.

Author's Bibliography

Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Simonović, Sanja; Nikolić, Dušan

(Beograd : Savez energetičara Jugoslavije, 2009)

TY - JOUR
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Simonović, Sanja
AU - Nikolić, Dušan
PY - 2009
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/560
AB - Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena
fotonaponskih (PV) sistema. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji
objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne
prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre
svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina
njihovog fi nansiranja.
Kroz primere evropskih gradova i sdudije slučaja (case study) gradova Gelsenkirchena
u Nemačkoj, Gleisdorfa u Austriji i Liona u Francuskoj, rad nastoji da
ukaže na pozitivne ekonomske i ekološke efekte ovakvog načina dobijanja energije
i ukaže na značajnije promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada,
važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u
implementaciji ovih projekata.
Osim toga, na osnovu inostranih primera u radu su date smernice za primenu
ovakve vrste projekata kod nas. Prikazan je projekat solarne fotonaponske elektrane
urađen za Skupštinu opštine Vračar u Beogradu. Rad predlaže mere i akcije (od
edukacije do fi nansiranja) koje bi pomogle u realizaciji ovakve vrste projekata u
Srbiji.
AB - Photovoltaic systems have seen an expansion of their application in the past 15
years. Implementation of these systems becomes one of the standard activities in the
urban design and development processes. On the other hand, there are considerable
constraints for the application of photovoltaic systems, mainly in the legislative
area, which regulates the implementation and fi nancing of these projects. These
problems have been overcame succesfully by many European countries.
This paper tries to point to some positive economic and ecological effects of these
energy systems and present a change of the approach to design of new city districts.
Some other issues, presented in this paper are the: importance and education of experts,
participation of public and local government. The method of this paper is the
presentation of positive examples of European cities and their case studies. Some of
the cities are Gelsenkirchen (Germany), Gleisdorff (Austria), Lion (France).
Based on those experiences, the paper proposes guidelines for the local application
of these projects. An example of the solar photovoltaic plant for the Municipality of
Vračar in Belgrade is presented in detail. The paper proposes measures and actions
(from education to fi nancing) which would help in realizations of similar projects in
Serbia
PB - Beograd : Savez energetičara Jugoslavije
T2 - Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije
T1 - Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja
T1 - Possibilities of Application Photovoltaic Systems in Urban Areas - Case Studies
IS - 3-4
SP - 104
EP - 109
ER - 
@article{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Simonović, Sanja and Nikolić, Dušan",
year = "2009",
abstract = "Poslednjih 15 godina u urbanim sredinama širom Evrope sve je veća primena
fotonaponskih (PV) sistema. Implementacija PV sistema u projektovanju i izgradnji
objekata postaje deo standardnih aktivnosti u razvoju gradova. Postoje i značajne
prepreke za primenu ovih sistema, koje su evropske države prevazišle, a tiču se pre
svega legislativnog okvira koji reguliše ovakvu vrstu projekata, a zatim i načina
njihovog fi nansiranja.
Kroz primere evropskih gradova i sdudije slučaja (case study) gradova Gelsenkirchena
u Nemačkoj, Gleisdorfa u Austriji i Liona u Francuskoj, rad nastoji da
ukaže na pozitivne ekonomske i ekološke efekte ovakvog načina dobijanja energije
i ukaže na značajnije promene u pristupu i načinu planiranja novih delova grada,
važnoj ulozi eksperata, edukaciji stručnjaka, učešću javnosti i ulozi lokalnih vlasti u
implementaciji ovih projekata.
Osim toga, na osnovu inostranih primera u radu su date smernice za primenu
ovakve vrste projekata kod nas. Prikazan je projekat solarne fotonaponske elektrane
urađen za Skupštinu opštine Vračar u Beogradu. Rad predlaže mere i akcije (od
edukacije do fi nansiranja) koje bi pomogle u realizaciji ovakve vrste projekata u
Srbiji., Photovoltaic systems have seen an expansion of their application in the past 15
years. Implementation of these systems becomes one of the standard activities in the
urban design and development processes. On the other hand, there are considerable
constraints for the application of photovoltaic systems, mainly in the legislative
area, which regulates the implementation and fi nancing of these projects. These
problems have been overcame succesfully by many European countries.
This paper tries to point to some positive economic and ecological effects of these
energy systems and present a change of the approach to design of new city districts.
Some other issues, presented in this paper are the: importance and education of experts,
participation of public and local government. The method of this paper is the
presentation of positive examples of European cities and their case studies. Some of
the cities are Gelsenkirchen (Germany), Gleisdorff (Austria), Lion (France).
Based on those experiences, the paper proposes guidelines for the local application
of these projects. An example of the solar photovoltaic plant for the Municipality of
Vračar in Belgrade is presented in detail. The paper proposes measures and actions
(from education to fi nancing) which would help in realizations of similar projects in
Serbia",
publisher = "Beograd : Savez energetičara Jugoslavije",
journal = "Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije",
title = "Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja, Possibilities of Application Photovoltaic Systems in Urban Areas - Case Studies",
number = "3-4",
pages = "104-109"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Simonović, S.,& Nikolić, D.. (2009). Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja. in Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije
Beograd : Savez energetičara Jugoslavije.(3-4), 104-109.
Pucar M, Nenković-Riznić M, Simonović S, Nikolić D. Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja. in Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije. 2009;(3-4):104-109..
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Simonović, Sanja, Nikolić, Dušan, "Mogućnost primene fotonaponskih sistema u urbanim sredinama – studije slučaja" in Energija, ekonomija, ekologija : list Saveza energetičara Jugoslavije, no. 3-4 (2009):104-109.