Nenković-Riznić, Marina

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-4431-4151
 • Nenković-Riznić, Marina (33)
 • Nenković, Marina (6)
 • Nenković-RIznić, Marina (1)
Projects

Author's Bibliography

Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije

Pucar, Mila; Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/628
AB - Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije.
AB - This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije
C3 - Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije
T1 - The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia
SP - 153
EP - 163
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2021",
abstract = "Rad se bavi analizom dva od četiri zakona iz oblasti energetike koji su usvojeni aprila meseca 2021. godine i to: Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije. U radu su prikazana istraživanja koja se odnose na novine koje ovi zakoni donose, potrebne preduslove za njihovo sprovođenje i implementaciju, prepreke i mogućnosti na putu Srbije ka većoj primeni zelene energije, smanjenju emisija CO2 i održivom razvoju, u skladu i sa novim strateškim okvirima u ovoj oblasti (NERP, Strategija niskougljeničnog razvoja). Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je doneti niz podzakonskih akata, kojima se u startu rešavaju brojne nedoumice. 
Rad se posebno bavi zakonskim preduslovima za sprovođenje ideje korišćenja obnovljivih izvora energije u stanovanju. Osim toga, u Nacrtu Nacionalne stambene strategije 2020-2030. ističe se da, s obzirom na činjenicu da je stambeni fond veliki potrošač energije, unapređenje energetskih svojstava ovog fonda predstavlja zadatak ne samo od nacionalnog, već i globalnog značaja (odnosi se na celokupan stambeni fond - višeporodično/kolektivno i porodično/individualno stanovanje). Prema pomenutoj Strategiji veliki udeo potrošnje energije troši se za grejanje, a sve više i za hlađenje stanova/kuća, a stalni rast ukupne potrošnje energije ukazuje na neracionalno i neodrživo korišćenja energije u sektoru stanovanja. Stoga unapređenje energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije u stambenom sektoru predstavlja jedan od ključnih izazova za održivi razvoj Srbije u budućnosti. U radu se daju predlozi za permanentno, sistematsko i plansko obrazovanje, podizanje svesti građana o značaju primene i potencijalima OIE. Stimulisanje korišćenja ovog vida energije i primena energetske efikasnosti mora biti permanentna misija struke, nauke i politike. Stimulacija države kako kroz donešenu legislativu, tako i kroz praktične procedure koje neće biti previse komplikovane, i povoljne kredite, može omogućiti opredeljenje korisnika stambenih objekata i zajednica za ovaj vid proizvodnje energije., This paper analyses two of the four laws in the field of the energy sector that were adopted in April 2021: The Law on the Use of Renewable Energy Sources and the Law on Energy Efficiency and Rational Use of Energy. It presents research related to the improve-ments brought by these laws, the necessary preconditions for their implementation, potential obstacles and opportunities on Serbia's path to greater and wider use of green energy, re-duction of CO2 emissions, and sustainable development, following the new strategic frame-work in this area (NERP, Low Carbon Development Strategy). To achieve full potential and initially resolve numerous doubts, it is necessary to pass through bylaws.
The paper deals with the legal preconditions for implementing renewable energy sources in housing. In addition, in the Draft National Housing Strategy 2020-2030, it is pointed out that, given the fact that the housing sector is a big energy consumer, improving the energy performance of housing funds is a task not only of national but also global im-portance (refers to the entire housing market - multi-family/collective and family/individual housing). According to the mentioned Strategy, a large share of energy consumption is spent on heating, and more and more on the cooling of dwellings/houses. The constant growth of total energy consumption indicates irrational and unsustainable energy use in the housing sector. Therefore, improving energy efficiency and using renewable energy sources in the housing sector is one of the key challenges for Serbia's sustainable development in the fu-ture. The paper presents proposals for permanent, systematic, and planned education and raising citizens' awareness of the importance of implementation and the potential of RES. Stimulating the use of this type of energy and the application of energy efficiency must be a permanent mission of the profession, science, and politics. Stimulation of the state, both through the adopted legislation and through practical procedures that will not be overly complicated and through favorable loans, can enable the involvement of house owners and housing communities for this type of energy production.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore električne energije",
journal = "Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije, The legal framework in the field of Energy Efficiency and RES as one of the key precondi-tions for the sustainable development of Serbia",
pages = "153-163"
}
Pucar, M., Brankov, B., Stanojević, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2021). Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 153-163.
Pucar M, Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M. Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije. in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources. 2021;:153-163..
Pucar, Mila, Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, "Zakonski okvir u oblasti energetske efikasnosti i OIE kao jedan od ključnih preduslova za održivi razvoj Srbije" in Proceedings of 9th International conference on Renewable Electrical Power Sources (2021):153-163.

Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)

Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Petrović, Snežana

(Niš: Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Petrović, Snežana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/644
AB - Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима.
AB - The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.
PB - Niš: Udruženje urbanista Srbije
C3 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
T1 - Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)
T1 - Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan
SP - 07.05
EP - 07.05
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Petrović, Snežana",
year = "2021",
abstract = "Град Београд је 2018. год потписао Споразум градоначелника (C ) за климу и енергију се обавезао да ће до 2030. смањити ине оМ чиме године (1) емисиј угљендиоксида (CO2) у одабраним секторима за најмање 40%, повећати отпорност града на утицаје климатских промена и обезбедити у (2) (3) сигуран приступ одрживој енергији. Да би се то спровело, израд Акцион план за зелени град и обновљивој приступило се и ог а и Акционог плана (GCAP) за одрживу енергију и климу ( . У изради оба Акциона плана радили су ови из различитих институција из Србије и света којима је SECAP тим експерата ) , кординирала компанија из Уједињеног краљевства. Део експертских тимова чинили су и истраживачи ИАУС-а са спољним Mott MacDonald Ltd сарадницима., The City of Belgrade signed the Covenant of Mayors for Climate and Energy in 2018, thus obliging itself to: (1) reduce CO2 emission in selected sectors by at least 40%, (2) increase resilience towards climate change and (3) secure access to sustainable and renewable energy by 2030. To achieve this, the creation of the Green City Action Plan and the Sustainable Energy and Climate Action Plan commenced. Teams of experts from Serbia and other countries were involved in the creation of both Action plans coordinated by Mott MacDonald Ltd of the United Kingdom. One of the expert teams included researchers from the IAUS and th , eir external associates.",
publisher = "Niš: Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021",
title = "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP), Research for the GCAP – Green City Action Plan for City of Belgrade and the SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan",
pages = "07.05-07.05"
}
Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Petrović, S.. (2021). Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021
Niš: Udruženje urbanista Srbije., 07.05-07.05.
Pucar M, Simonović Alfirević S, Pantić M, Nenković-Riznić M, Petrović S. Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021. 2021;:07.05-07.05..
Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Petrović, Snežana, "Истраживања у оквиру израде Акционог плана за зелени град – Град Београд (GCAP) и Акционог плана за одрживу енергију и климу за Град Београд (SECAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-13 November 2021 (2021):07.05-07.05.

Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)

Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Simonović Alfirević, Sanja; Petrović, Snežana; Pantić, Marijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2021)

TY - GEN
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Petrović, Snežana
AU - Pantić, Marijana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
AB - СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .
AB - S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.
PB - Niš : Udruženje urbanista Srbije
T2 - 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
T1 - Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)
SP - 08.05
EP - 08.05
ER - 
@misc{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Simonović Alfirević, Sanja and Petrović, Snežana and Pantić, Marijana",
year = "2021",
abstract = "СПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd ., S of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.",
publisher = "Niš : Udruženje urbanista Srbije",
journal = "30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021",
title = "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP), Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)",
pages = "08.05-08.05"
}
Nenković-Riznić, M., Pucar, M., Simonović Alfirević, S., Petrović, S.,& Pantić, M.. (2021). Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 08.05-08.05.
Nenković-Riznić M, Pucar M, Simonović Alfirević S, Petrović S, Pantić M. Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP). in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021. 2021;:08.05-08.05..
Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Simonović Alfirević, Sanja, Petrović, Snežana, Pantić, Marijana, "Стратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)" in 30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021 (2021):08.05-08.05.

Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Petrović, Snežana; Pucar, Mila

(Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Petrović, Snežana
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/604
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade
C3 - Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
T1 - Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
EP - 75
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Petrović, Snežana and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade",
journal = "Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II",
title = "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "75"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Petrović, S.,& Pucar, M.. (2020). Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II
Belgrade : IRASA- International Research Academy of Science and Art Belgrade..
Nenković-Riznić M, Brankov B, Petrović S, Pucar M. Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II. 2020;:null-75..
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Petrović, Snežana, Pucar, Mila, "Hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Book of Abstracts of IRASA Second International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation - SETI II (2020).

Residential space as changeable and resilient polygon for future living

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/580
AB - Communities today are faced with increasingly dynamic changes in the city and especially in their residential parts. It is important to consider how much residential space and its residents have the capacity to accept or endure the different aspects of changes (climate, social, environmental, functional, etc.). Although almost all changes at the city level are focused on public service facilities and spaces, the residential segment of the city is another major function that must be adequately adapted to the change.
In this regard, the research focuses on observing changes and opportunities for achieving resilience in multi-family housing. The premise of the paper is that changes manifest and can be differently absorbed/mitigated at different spatial levels within the residential complex. The paper, through a case study of a selected urban block in Belgrade, presents an analysis of three spatial levels of resilience and transformational possibilities: (1) level of the building, (2) surrounding of the building, and (3) the residential block. The assumption of the paper is that different spatial levels are interdependent in terms of the possibility of transformation and adaptability to different types of changes. 
The analysis of thrеe spatial levels in the paper shows that the spatial organization and the qualities of Block 22 can be a good base for adapting to different changes. Combining different responses to change in those spatial levels paper will show how the community and the urban block can be more resilient and can contribute to the general resilience of the city.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
C3 - Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020
T1 - Residential space as changeable and resilient polygon for future living
SP - 73
EP - 79
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Communities today are faced with increasingly dynamic changes in the city and especially in their residential parts. It is important to consider how much residential space and its residents have the capacity to accept or endure the different aspects of changes (climate, social, environmental, functional, etc.). Although almost all changes at the city level are focused on public service facilities and spaces, the residential segment of the city is another major function that must be adequately adapted to the change.
In this regard, the research focuses on observing changes and opportunities for achieving resilience in multi-family housing. The premise of the paper is that changes manifest and can be differently absorbed/mitigated at different spatial levels within the residential complex. The paper, through a case study of a selected urban block in Belgrade, presents an analysis of three spatial levels of resilience and transformational possibilities: (1) level of the building, (2) surrounding of the building, and (3) the residential block. The assumption of the paper is that different spatial levels are interdependent in terms of the possibility of transformation and adaptability to different types of changes. 
The analysis of thrеe spatial levels in the paper shows that the spatial organization and the qualities of Block 22 can be a good base for adapting to different changes. Combining different responses to change in those spatial levels paper will show how the community and the urban block can be more resilient and can contribute to the general resilience of the city.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš",
journal = "Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020",
title = "Residential space as changeable and resilient polygon for future living",
pages = "73-79"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). Residential space as changeable and resilient polygon for future living. in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 73-79.
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M. Residential space as changeable and resilient polygon for future living. in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020. 2020;:73-79..
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "Residential space as changeable and resilient polygon for future living" in Proceedings of Third International conference on urban planning – ICUP 2020 (2020):73-79.

The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas

Brankov, Borjan; Stanojević, Ana; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), 2020)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Stanojević, Ana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/579
AB - Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija.
AB - Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.
PB - Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
PB - Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije
C3 - Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
T1 - The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas
SP - 167
EP - 175
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Stanojević, Ana and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2020",
abstract = "Usled dinamičnije promene klime i porasta broja ljudi u gradovima obnovljivi izvori energije (OIE) sve više doprinose racionalnijem korišćenju energije. Imajući u vidu značaj koji upotreba OIE u stanovanju donosi u pogledu finansijske uštede i smanjenja emisije CO2, rad ispituje mogućnost upotrebe OIE u područjima višeporodičnog stanovanja sa aspekta sakupljanja i konverzije solarne energije odnosno implementacije fotovoltaičnih panela i generisanja električne energije. Kod višeporodičnog stanovanja, problem održivosti i primene OIE je složen zadatak, prvenstveno zbog postojećih načina korišćenja prostora i vlasništva koje je višeslojno, ali i postojanja potrebe za aktivnim uključenjem cele stambene zajednice u procesu donošenja odluka i pokretanja inicijativa. Istraživanje analizira prednosti i mane za postavljanje solarnih panela i to na krovovima i fasadama objekata, i u okviru zajedničkih otvorenih prostora u bloku, postavljanjem solarnih svetiljki, solarnog napajanja za električna vozila, solarnih punjača itd. Ispitivanje mogućnosti za korišćenje solarne energije sprovedeno je na primeru stambenog Bloka 29 na Novom Beogradu, urbanističkom analizom uz podršku odgovarajućih podataka o solarnoj radijaciji za analizirano područje i softvera Skelion i PVGIS-a za numeričku i grafičku ilustraciju količina energije koje je moguće dobiti postavljanjem fotonaponskih solarnih panela. Rad sagledava dva različita scenarija: kada se paneli instaliraju na krovovima stambenih objekata i kada se oni postavljaju na otvorenim prostorima, istovremeno analizirajući potencijale svakog od njih i preduslove za njihovu realizaciju u praksi. Dobijeni rezultati imaju za cilj da uporede kolicine elektricne energije dobijene proracunom za dva različita scenarija., Due to the increasingly dynamic climate change and the increase in the number of people in cities, renewable energy sources (RES) are contributing to a more rational use of energy. Given the importance that the use of RES in housing directly brings in terms of financial savings and reduction of CO2 emissions, the paper examines the possibility of using RES in multi-family housing from the aspect of solar energy collection and conversion respectively implementation of photovoltaic panels and electricity generation. In multi-family housing, the problem of sustainability and implementation of RES is a complex task, primarily due to the existing ways of using space and ownership, which is multi-layered, but also the need for the active involvement of the entire housing community in decision-making and initiatives. The research analyzes the advantages and disadvantages of installing solar panels on the rooftops and facades of buildings, and within the common open spaces in the block, by installing solar lamps, solar power for electric vehicles, solar chargers, etc. The examination of the possibilities for using solar energy was conducted on the example of the residential Block 29 in New Belgrade, using urban analysis supported by appropriate data on solar radiation for the analyzed area and Skelion software for a numerical and graphical illustration of the amount of energy that can be obtained by installing photovoltaic solar panels. The paper considers two different scenarios: when panels are installed on the roofs of buildings and when they are installed in open spaces, analyzing the potential of each and the prerequisites for their implementation in practice. The results aim to compare the quantities of electricity obtained by calculation for two different scenarios.",
publisher = "Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS), Beograd : Društvo za obnovljive izvore energije",
journal = "Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources",
title = "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas",
pages = "167-175"
}
Brankov, B., Stanojević, A., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2020). The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources
Beograd : Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)., 167-175.
Brankov B, Stanojević A, Nenković-Riznić M, Pucar M. The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas. in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources. 2020;:167-175..
Brankov, Borjan, Stanojević, Ana, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "The possibilities for implementation of photovoltaic solar panels in multi-family housing areas" in Proceedings of 8th International Conference on Renewable Electrical Power Sources (2020):167-175.

Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/567
AB - In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.
PB - Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art
C3 - Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
T1 - Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity
SP - 483
EP - 491
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2020",
abstract = "In case of disasters, caused by natural hazards or antrophogene factors, it is important to preserve the function of health institutions. The World Health Organization has developed the HSI (Hospital Safety Index) method that can categorize a healthcare facility in terms of disaster safety in a simple and relatively reliable way. If a healthcare facility has a smaller capacity (up to 20 beds) it can be assessed using a simplified method of HSI according to the recommendations of the World Health Organization. By assessing the list of elements according to the recommendations, the potential weaknesses of the facilities that can lead to security threats can be preliminarily identified. On that basis, emergency interventions could also be defined in order to increase the safety of the healthcare facility. Paper uses methods (the standard HSI method and the method applied to small-capacity hospitals) for assessing the resistance on the selected case of a low capacity healthcare facility in Belgrade.",
publisher = "Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art",
journal = "Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings",
title = "Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity",
pages = "483-491"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2020). Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art., 483-491.
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M, Petrović S. Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings. 2020;:483-491..
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Establishing hospitals` disaster resilience on the case of healthcare institutions of small capacity" in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings (2020):483-491.

SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia

Nenković-Riznić, Marina; Josimović, Boško; Božanić, Danijela

(Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art, 2020)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Josimović, Boško
AU - Božanić, Danijela
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/568
AB - The Strategic Environmental Assessment (SEA) represents the valuation of
potentially significant impacts of plans or strategies on the environment, and the
specification of measures for the prevention, minimization, mitigation, remediation
or compensation of adverse impacts on the environment and human health.
Adopted national strategies in Serbia were not always followed by adequate control provided by SEA, but this practice is changing in recent years. Serbian Climate strategy with Action Plan (still in the process of adaptation by the Government) has opened new chapter in the participative planning process, since the overall process of strategic planning within Climate strategy was followed by perpetual evaluation of proposed scenarios and mitigation and adaptation measures. All phases of the process were monitored and evaluated by the Working group of stakeholders from relevant institutions. For the first time in the Serbian planning practice the Scoping report was prepared, within the process of SEA. This report is obliged by EU directives, but not by Serbian law. Nevertheless, it has made a great improvement of the overall SEA and Strategy process, since it was served as a filter for non-adequate measures given within the Strategy. Having that in mind, this paper will present results of that new practice and methodological improvement of SEA process in evaluation of national strategies in Serbia.
PB - Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art
C3 - Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
T1 - SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia
SP - 423
EP - 432
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Josimović, Boško and Božanić, Danijela",
year = "2020",
abstract = "The Strategic Environmental Assessment (SEA) represents the valuation of
potentially significant impacts of plans or strategies on the environment, and the
specification of measures for the prevention, minimization, mitigation, remediation
or compensation of adverse impacts on the environment and human health.
Adopted national strategies in Serbia were not always followed by adequate control provided by SEA, but this practice is changing in recent years. Serbian Climate strategy with Action Plan (still in the process of adaptation by the Government) has opened new chapter in the participative planning process, since the overall process of strategic planning within Climate strategy was followed by perpetual evaluation of proposed scenarios and mitigation and adaptation measures. All phases of the process were monitored and evaluated by the Working group of stakeholders from relevant institutions. For the first time in the Serbian planning practice the Scoping report was prepared, within the process of SEA. This report is obliged by EU directives, but not by Serbian law. Nevertheless, it has made a great improvement of the overall SEA and Strategy process, since it was served as a filter for non-adequate measures given within the Strategy. Having that in mind, this paper will present results of that new practice and methodological improvement of SEA process in evaluation of national strategies in Serbia.",
publisher = "Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art",
journal = "Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings",
title = "SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia",
pages = "423-432"
}
Nenković-Riznić, M., Josimović, B.,& Božanić, D.. (2020). SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings
Belgrade : IRASA / International Research Academy of Science and Art., 423-432.
Nenković-Riznić M, Josimović B, Božanić D. SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia. in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings. 2020;:423-432..
Nenković-Riznić, Marina, Josimović, Boško, Božanić, Danijela, "SEA as a controlling instrument in preparation of national strategies in Serbia" in Science, Education, Technology and Innovation/SETI II 2020 Book of Proceedings (2020):423-432.

Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima

Brankov, Borjan; Nenković-RIznić, Marina; Pucar, Mila

(2019)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-RIznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2019
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/648
AB - Klimatske promene utiču na razvoj novih koncepata planiranja urbanih sistema, infrastrukture, projektovanje zgrada i instalacionih sistema u zgradama, koji podrazumevaju i primenu novih tehnologija. Optimizovanjem najnovijih planerskih, projektantskih i tehničko-tehnoloških znanja i iskustava teži se smanjenju uticaja klimatskih promena i poboljšanju komfora unutar objekata, ali i u otvorenim/javnim prostorima u gradu.
S tim u vezi, ovaj rad istražuje moguće uticaje klimatskih promena na gradsku sredinu. Rad se ne bavi pojedinačnim zgradama, već istražuje ulogu urbanih sistema i infrastructure grada u pružanju odgovora na klimatske promene. Analizirano je nekoliko odabranih, značajnih dokumenata usvojenih na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, vršena su poređenja i diskutovani rezultati koji se odnose na istraživanje urbanih sistema kao integralnog dela infrastrukture.
AB - Climate change is affecting the development of new concepts of planning urban systems, infrastructure, building design and installation systems in buildings, which also implies the application of new technologies. By optimizing the latest planning, design and technicaltechnological know-how, intention is to reduce the impact of climate change and improve comfort within buildings, as well as in open/public spaces in the city. Regarding this, the paper researches the possible impacts of climate change on the urban environment. This research does not address individual buildings, but rather explores the role of urban systems and infrastructure of the city as part of response to climate change. Focusing on urban systems as an integral part of infrastructure this paper analyzed several significant documents adopted at the global, national and local levels.
C3 - Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019
T1 - Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima
T1 - Role of urban systems as part of infrastructure in reduction of climate change effects in the cities
SP - 9
EP - 17
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-RIznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2019",
abstract = "Klimatske promene utiču na razvoj novih koncepata planiranja urbanih sistema, infrastrukture, projektovanje zgrada i instalacionih sistema u zgradama, koji podrazumevaju i primenu novih tehnologija. Optimizovanjem najnovijih planerskih, projektantskih i tehničko-tehnoloških znanja i iskustava teži se smanjenju uticaja klimatskih promena i poboljšanju komfora unutar objekata, ali i u otvorenim/javnim prostorima u gradu.
S tim u vezi, ovaj rad istražuje moguće uticaje klimatskih promena na gradsku sredinu. Rad se ne bavi pojedinačnim zgradama, već istražuje ulogu urbanih sistema i infrastructure grada u pružanju odgovora na klimatske promene. Analizirano je nekoliko odabranih, značajnih dokumenata usvojenih na globalnom, nacionalnom i lokalnom nivou, vršena su poređenja i diskutovani rezultati koji se odnose na istraživanje urbanih sistema kao integralnog dela infrastrukture., Climate change is affecting the development of new concepts of planning urban systems, infrastructure, building design and installation systems in buildings, which also implies the application of new technologies. By optimizing the latest planning, design and technicaltechnological know-how, intention is to reduce the impact of climate change and improve comfort within buildings, as well as in open/public spaces in the city. Regarding this, the paper researches the possible impacts of climate change on the urban environment. This research does not address individual buildings, but rather explores the role of urban systems and infrastructure of the city as part of response to climate change. Focusing on urban systems as an integral part of infrastructure this paper analyzed several significant documents adopted at the global, national and local levels.",
journal = "Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019",
title = "Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima, Role of urban systems as part of infrastructure in reduction of climate change effects in the cities",
pages = "9-17"
}
Brankov, B., Nenković-RIznić, M.,& Pucar, M.. (2019). Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima. in Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019, 9-17.
Brankov B, Nenković-RIznić M, Pucar M. Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima. in Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019. 2019;:9-17..
Brankov, Borjan, Nenković-RIznić, Marina, Pucar, Mila, "Uloga urbanih sistema kao dela infrastrukture u smanjenju posledica klimatskih promena u gradovima" in Zbornik radova Sedmi nacionalni naučno - stručni skup sa međunarodnim učešćem Instalacije & arhitektura 2019 (2019):9-17.

Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila

(Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS), 2019)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/537
AB - U svim evropskim zemljama poslednjih decenija prisutna je tendencija ka definisanju integralnog sistema planiranja, koji pored standardnog planerskog instrumentarijuma posebnu pažnju poklanja aspektu zaštite životne sredine i kvalitetu života stanovnika. Planiranje zaštite životne sredine u strateškom planiranju (prostornom, regionalnom i urbanističkom) predstavlja jedan od instrumenata za dostizanje održivog razvoja teritorija različitih namena. Implementacija holističkog pristupa i koordinacije između prostornog, sektorskog i planiranja zaštite životne sredine je od najvećeg značaja za integralno planiranje održivog teritorijalnog razvoja. Potreba za uključivanjem envajronmentalnih pitanja u strateške dokumente ukazala se usled neophodnosti usaglašavanja ekoloških i razvojnih interesa na nekoj teritoriji. Različite intervencije u prostoru pokazuju negativne implikacije manjeg ili većeg intenziteta po pojedine parametre zaštite životne sredine. Navedeni efekti uslovili su obavezu da se u postupak pripreme i usvajanja planova i programa integrišu i osnovna načela zaštite životne sredine, kao i definišu mere za neutralizaciju ili smanjenje negativnih efekata (koje planska rešenja mogu izazvati na nekoj teritoriji) ili potencijalnih konflikata u realizaciji aktivnosti. S obzirom na činjenicu da je planiranje proces koji se istovremeno odvija na više hijerarhijskih nivoa, neophodna je ne samo vertikalna, već i horizontalna harmonizacija planskih rešenja i mera zaštite životne sredine. Stoga, planski proces zahteva istovremeno (paralelno) formiranje strateških smernica za neku teritoriju i proveru tih smernica kroz instrumente vrednovanja kvaliteta zaštite životne sredine. Kroz rad će biti data moguća rešewa za relativizaciju konflikata koji se mogu javiti na relaciji zaštite životne sredine i prostornog razvoja. Kroz prezentaciju nekoliko SPU za različita područja posebne namene, rad će ukazati na različite pristupe za relativizaciju konflikata u prostoru.
AB - In all European countries in the last decades, there is a tendency towards the definition of an integral planning system, which, in addition to the standard planning instrument, pays special attention to the aspect of environmental protection and the quality of life of the inhabitants. Environmental protection planning in strategic planning (spatial, regional and urban) is one of the instruments for achieving sustainable development of territories of different purposes. The implementation of a holistic approach and
coordination between spatial, sectoral and environmental planning is of utmost importance for integral planning of sustainable territorial development. The need to include the environmental issues in the strategic documents was indicated by the necessity of harmonizing ecological and development interests in a certain territory. Different interventions in the space show negative implications of lower or higher
intensity according to individual environmental parameters. These effects have caused the obligation to integrate the basic principles of environmental and life-quality protection in the process of preparation and adoption of plans and programs, as well as need to define measures for neutralization or reduction of negative effects or potential conflicts in the realization of activities. Considering the fact that planning is a process that is simultaneously taking place at several hierarchical levels, it is necessary to achieve not only vertical, but also horizontal harmonization of planned solutions and environmental protection measures. Therefore, the planning process requires the simultaneous (parallel) formation of strategic guidelines for a territory and the verification of these guidelines through instruments for evaluating the quality of environmental protection. The paper will provide some of the potential solution for the relativization of the conflicts that can appear between environmental protection on one side, and spatial development on other side. Through presentation of several SEA conducted for different special purpose area, paper will show different approaches in relativization of the conflicts.
PB - Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)
C3 - International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings
T1 - Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization
T1 - Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SPU) u prostornim planovima područja posebne namene-problemi, konflikti i njihova relativizacija
SP - 449
EP - 459
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila",
year = "2019",
abstract = "U svim evropskim zemljama poslednjih decenija prisutna je tendencija ka definisanju integralnog sistema planiranja, koji pored standardnog planerskog instrumentarijuma posebnu pažnju poklanja aspektu zaštite životne sredine i kvalitetu života stanovnika. Planiranje zaštite životne sredine u strateškom planiranju (prostornom, regionalnom i urbanističkom) predstavlja jedan od instrumenata za dostizanje održivog razvoja teritorija različitih namena. Implementacija holističkog pristupa i koordinacije između prostornog, sektorskog i planiranja zaštite životne sredine je od najvećeg značaja za integralno planiranje održivog teritorijalnog razvoja. Potreba za uključivanjem envajronmentalnih pitanja u strateške dokumente ukazala se usled neophodnosti usaglašavanja ekoloških i razvojnih interesa na nekoj teritoriji. Različite intervencije u prostoru pokazuju negativne implikacije manjeg ili većeg intenziteta po pojedine parametre zaštite životne sredine. Navedeni efekti uslovili su obavezu da se u postupak pripreme i usvajanja planova i programa integrišu i osnovna načela zaštite životne sredine, kao i definišu mere za neutralizaciju ili smanjenje negativnih efekata (koje planska rešenja mogu izazvati na nekoj teritoriji) ili potencijalnih konflikata u realizaciji aktivnosti. S obzirom na činjenicu da je planiranje proces koji se istovremeno odvija na više hijerarhijskih nivoa, neophodna je ne samo vertikalna, već i horizontalna harmonizacija planskih rešenja i mera zaštite životne sredine. Stoga, planski proces zahteva istovremeno (paralelno) formiranje strateških smernica za neku teritoriju i proveru tih smernica kroz instrumente vrednovanja kvaliteta zaštite životne sredine. Kroz rad će biti data moguća rešewa za relativizaciju konflikata koji se mogu javiti na relaciji zaštite životne sredine i prostornog razvoja. Kroz prezentaciju nekoliko SPU za različita područja posebne namene, rad će ukazati na različite pristupe za relativizaciju konflikata u prostoru., In all European countries in the last decades, there is a tendency towards the definition of an integral planning system, which, in addition to the standard planning instrument, pays special attention to the aspect of environmental protection and the quality of life of the inhabitants. Environmental protection planning in strategic planning (spatial, regional and urban) is one of the instruments for achieving sustainable development of territories of different purposes. The implementation of a holistic approach and
coordination between spatial, sectoral and environmental planning is of utmost importance for integral planning of sustainable territorial development. The need to include the environmental issues in the strategic documents was indicated by the necessity of harmonizing ecological and development interests in a certain territory. Different interventions in the space show negative implications of lower or higher
intensity according to individual environmental parameters. These effects have caused the obligation to integrate the basic principles of environmental and life-quality protection in the process of preparation and adoption of plans and programs, as well as need to define measures for neutralization or reduction of negative effects or potential conflicts in the realization of activities. Considering the fact that planning is a process that is simultaneously taking place at several hierarchical levels, it is necessary to achieve not only vertical, but also horizontal harmonization of planned solutions and environmental protection measures. Therefore, the planning process requires the simultaneous (parallel) formation of strategic guidelines for a territory and the verification of these guidelines through instruments for evaluating the quality of environmental protection. The paper will provide some of the potential solution for the relativization of the conflicts that can appear between environmental protection on one side, and spatial development on other side. Through presentation of several SEA conducted for different special purpose area, paper will show different approaches in relativization of the conflicts.",
publisher = "Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)",
journal = "International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings",
title = "Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization, Strateške procene uticaja na životnu sredinu (SPU) u prostornim planovima područja posebne namene-problemi, konflikti i njihova relativizacija",
pages = "449-459"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B.,& Pucar, M.. (2019). Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization. in International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings
Belgrade : Association of Chemists and Chemical Engineers of Serbia (UHTS)., 449-459.
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M. Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization. in International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings. 2019;:449-459..
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, "Strategic Environmental Assessment (SEA) on Spatial Plans for the Special Purpose Areas- Problems, Conflicts and Their Relativization" in International scientific conference: Environmental impact of illegal construction, poor planning and design IMPEDE 2019 - Conference Proceedings (2019):449-459.

Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila

(Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art, 2019)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/536
AB - Based on the previously adopted strategies and laws on international and national, Serbia is approaching to the implementation of standards on the risk reduction and control of the climate change on the acceptable level. The cities could be considered  place with strong vulnerability, so the special attention must be provided in ensuring the resiliency of social infrastructure. Educational institutions are part of the secondary level of social protection in cities whose operation is necessary in terms of natural disasters.
The paper will present the methodology in the area of risk management and assessment of educational institutions on the case study of High school in Belgrade and answer the questions - how the functionality of the facility can be obtained/improved, based on the improvement of the safety standards and how the standards could incorporate parameters that could be recognizable in the existing building overview and use?
PB - Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art
C3 - IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1
T1 - Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade
SP - 377
EP - 384
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila",
year = "2019",
abstract = "Based on the previously adopted strategies and laws on international and national, Serbia is approaching to the implementation of standards on the risk reduction and control of the climate change on the acceptable level. The cities could be considered  place with strong vulnerability, so the special attention must be provided in ensuring the resiliency of social infrastructure. Educational institutions are part of the secondary level of social protection in cities whose operation is necessary in terms of natural disasters.
The paper will present the methodology in the area of risk management and assessment of educational institutions on the case study of High school in Belgrade and answer the questions - how the functionality of the facility can be obtained/improved, based on the improvement of the safety standards and how the standards could incorporate parameters that could be recognizable in the existing building overview and use?",
publisher = "Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art",
journal = "IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1",
title = "Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade",
pages = "377-384"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M.,& Pucar, M.. (2019). Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade. in IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1
Belgrade : IRASA - International Research Academy of Science and Art., 377-384.
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M. Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade. in IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1. 2019;:377-384..
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, "Safety standards of educational institutions − Case study of the High school in Belgrade" in IRASA - international scientific conferece; Science, education, technology and innovation - SETI 1 (2019):377-384.

Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning

Krunić, Nikola; Josimović, Boško; Gajić, Aleksandra; Nenković-Riznić, Marina

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2019)

TY - JOUR
AU - Krunić, Nikola
AU - Josimović, Boško
AU - Gajić, Aleksandra
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/572
AB - Strategic Environmental Assessment (SEA) for waste management planning (WMP) has been applied around the world for fifteen years now. In addition to identifying potential trends in space and the environment by means of WMP, the SEA process contributes to involving the general public in issues relevant to the environment. In turn, the endpoint of the SEA process is a set of results that enable appropriate decisions to be made related to WMP. Bearing this in mind, it is necessary for all the segments of the SEA process to be supported by specific spatial analyses and presentations enabling visual monitoring of the results. In this context, an important role is played by GIS tools, since they offer support to the SEA process and give it a new quality, which, in addition to visualizing the results, also increases objectivity in the evaluation of the planned solutions. This paper presents the deployment of GIS tools in spatial analysis and the support they provide for the SEA process during the development of the Agro-Waste Management Plan for Oplenac Vineyard in Serbia (AWMP). The results indicate the possibility of applying GIS tools to increase objectivity in the Multi-Criteria Evaluation (MCE) of the planned solutions in the SEA process.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning
IS - 42
SP - 16
EP - 22
DO - 10.2298/SPAT1942016K
ER - 
@article{
author = "Krunić, Nikola and Josimović, Boško and Gajić, Aleksandra and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2019",
abstract = "Strategic Environmental Assessment (SEA) for waste management planning (WMP) has been applied around the world for fifteen years now. In addition to identifying potential trends in space and the environment by means of WMP, the SEA process contributes to involving the general public in issues relevant to the environment. In turn, the endpoint of the SEA process is a set of results that enable appropriate decisions to be made related to WMP. Bearing this in mind, it is necessary for all the segments of the SEA process to be supported by specific spatial analyses and presentations enabling visual monitoring of the results. In this context, an important role is played by GIS tools, since they offer support to the SEA process and give it a new quality, which, in addition to visualizing the results, also increases objectivity in the evaluation of the planned solutions. This paper presents the deployment of GIS tools in spatial analysis and the support they provide for the SEA process during the development of the Agro-Waste Management Plan for Oplenac Vineyard in Serbia (AWMP). The results indicate the possibility of applying GIS tools to increase objectivity in the Multi-Criteria Evaluation (MCE) of the planned solutions in the SEA process.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning",
number = "42",
pages = "16-22",
doi = "10.2298/SPAT1942016K"
}
Krunić, N., Josimović, B., Gajić, A.,& Nenković-Riznić, M.. (2019). Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning. in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia.(42), 16-22.
https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K
Krunić N, Josimović B, Gajić A, Nenković-Riznić M. Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning. in Spatium. 2019;(42):16-22.
doi:10.2298/SPAT1942016K .
Krunić, Nikola, Josimović, Boško, Gajić, Aleksandra, Nenković-Riznić, Marina, "Territorial analysis as support to the strategic environmental assessment process for agro-waste management planning" in Spatium, no. 42 (2019):16-22,
https://doi.org/10.2298/SPAT1942016K . .
4
4

City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital

Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša

(Athens Institute for Education and Research, 2019)

TY - CONF
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Milijić, Saša
PY - 2019
UR - https://www.atiner.gr/abstracts/2019ABST-PLA.pdf
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/511
AB - Internationally granted and recognized awards, that a city could win,
represent humongous capital for the city itself but also for the entire state.
Starting from the support for improvement and empowerment of certain
aspects, all the way to boosting number of tourists, a nomination process
brings entire series of direct and indirect benefits. One of such awards is
the European Green Capital that requires, similar to other competitions of
that kind, serious preparation process and significant fulfilment of
preconditions. Judging by the documents prepared by or in cooperation
with the Belgrade city Secretariat for Environmental Protection,
environmental filed is one of the most covered when it comes to the city
development. However, qualities of a green capital depend on
substantially more complex set of factors than just an active engagement
of an institution or a sector. In addition, Belgrade differentiates from the
cities that have been awarded the European Green City title so far for
being a non-EU city and for still undergoing an intense urban
transformation followed by economic challenges – characteristic for
transitional countries.
In September 2018, the Mayor of Belgrade signed an agreement letter
with the Mayor of Ljubljana (the European Green Capital for 2016), thus
establishing official cooperation in experience and knowledge exchange
on the matter of nomination and winning the Green Capital title.
Therefore, the main focus of this article will be review of current state of
Belgrade‘s environmental qualities and other preconditions necessary for
the European Green City competition nomination. Indicating the
difference between where it currently is and where it should be, the
results are expected to help in the Belgrade‘s nomination process, but also
to be an example for any other European city with the similar ambition.
PB - Athens Institute for Education and Research
C3 - 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book
T1 - City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital
SP - 42
EP - 42
ER - 
@conference{
author = "Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Milijić, Saša",
year = "2019",
abstract = "Internationally granted and recognized awards, that a city could win,
represent humongous capital for the city itself but also for the entire state.
Starting from the support for improvement and empowerment of certain
aspects, all the way to boosting number of tourists, a nomination process
brings entire series of direct and indirect benefits. One of such awards is
the European Green Capital that requires, similar to other competitions of
that kind, serious preparation process and significant fulfilment of
preconditions. Judging by the documents prepared by or in cooperation
with the Belgrade city Secretariat for Environmental Protection,
environmental filed is one of the most covered when it comes to the city
development. However, qualities of a green capital depend on
substantially more complex set of factors than just an active engagement
of an institution or a sector. In addition, Belgrade differentiates from the
cities that have been awarded the European Green City title so far for
being a non-EU city and for still undergoing an intense urban
transformation followed by economic challenges – characteristic for
transitional countries.
In September 2018, the Mayor of Belgrade signed an agreement letter
with the Mayor of Ljubljana (the European Green Capital for 2016), thus
establishing official cooperation in experience and knowledge exchange
on the matter of nomination and winning the Green Capital title.
Therefore, the main focus of this article will be review of current state of
Belgrade‘s environmental qualities and other preconditions necessary for
the European Green City competition nomination. Indicating the
difference between where it currently is and where it should be, the
results are expected to help in the Belgrade‘s nomination process, but also
to be an example for any other European city with the similar ambition.",
publisher = "Athens Institute for Education and Research",
journal = "9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book",
title = "City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital",
pages = "42-42"
}
Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Milijić, S.. (2019). City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital. in 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book
Athens Institute for Education and Research., 42-42.
Pantić M, Nenković-Riznić M, Milijić S. City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital. in 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book. 2019;:42-42..
Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, "City of Belgrade: Between Reality and the European Green Capital" in 9th Annual International Conference on Urban Studies & Planning, 3-6 June 2019, Athens, Greece: Abstract Book (2019):42-42.

Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept

Nenković-Riznić, Marina

(Delft : TU Delft Open, 2018)

TY - CHAP
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2018
UR - https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/isbn.9789463660334
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/649
AB - Municipal solid waste is generated through the activities of every economic sector. In the 20th century, the usual methods of waste management were landfilling and incineration. European theory and practice in the past 20 years has recognised new concepts and approaches in Municipal Solid Waste Management (MSWM). Based on EU directives and national laws, many European countries have already established a Zero Waste concept, with the aim of shifting the current MSWM practices towards sustainable natural cycles, whereby almost all discarded materials become resources for others to use. The Zero Waste concept involves re-use, recycling, and waste reduction and its ultimate goal is the nullification of all waste produced in a specific area.
Unfortunately, not all European countries have managed to achieve this goal yet. Most of them have reached the milestone of 40-60% waste recycling (according to the statistics of European Environmental Agency, while others are still in the initial stages).
This chapter will describe the step-by-step implementation of innovative approaches to waste reduction, reuse, and recycling, using the case study of the municipality of New Belgrade in Serbia. The Serbian context is of particular interest, since almost none of the EU policies on waste reduction have been implemented. Therefore, the chapter will provide a model-approach to efficient MSWM in accordance with recent EU practices, directives, and laws. The model described is of interest to other municipalities that have not yet developed a strategy for sustainable waste management.
PB - Delft : TU Delft Open
T2 - Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education- Research and design book series, BOOK III-Integrated urban planning, KLABS for sustainable and resilient environments
T1 - Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept
SP - 109
EP - 124
ER - 
@inbook{
author = "Nenković-Riznić, Marina",
year = "2018",
abstract = "Municipal solid waste is generated through the activities of every economic sector. In the 20th century, the usual methods of waste management were landfilling and incineration. European theory and practice in the past 20 years has recognised new concepts and approaches in Municipal Solid Waste Management (MSWM). Based on EU directives and national laws, many European countries have already established a Zero Waste concept, with the aim of shifting the current MSWM practices towards sustainable natural cycles, whereby almost all discarded materials become resources for others to use. The Zero Waste concept involves re-use, recycling, and waste reduction and its ultimate goal is the nullification of all waste produced in a specific area.
Unfortunately, not all European countries have managed to achieve this goal yet. Most of them have reached the milestone of 40-60% waste recycling (according to the statistics of European Environmental Agency, while others are still in the initial stages).
This chapter will describe the step-by-step implementation of innovative approaches to waste reduction, reuse, and recycling, using the case study of the municipality of New Belgrade in Serbia. The Serbian context is of particular interest, since almost none of the EU policies on waste reduction have been implemented. Therefore, the chapter will provide a model-approach to efficient MSWM in accordance with recent EU practices, directives, and laws. The model described is of interest to other municipalities that have not yet developed a strategy for sustainable waste management.",
publisher = "Delft : TU Delft Open",
journal = "Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education- Research and design book series, BOOK III-Integrated urban planning, KLABS for sustainable and resilient environments",
booktitle = "Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept",
pages = "109-124"
}
Nenković-Riznić, M.. (2018). Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept. in Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education- Research and design book series, BOOK III-Integrated urban planning, KLABS for sustainable and resilient environments
Delft : TU Delft Open., 109-124.
Nenković-Riznić M. Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept. in Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education- Research and design book series, BOOK III-Integrated urban planning, KLABS for sustainable and resilient environments. 2018;:109-124..
Nenković-Riznić, Marina, "Innovative approaches to waste reduction, reuse and recycling within an integrated urban planning concept" in Reviews of sustainability and resilience of the built environment for education- Research and design book series, BOOK III-Integrated urban planning, KLABS for sustainable and resilient environments (2018):109-124.

Cities adaptation to the climate change by using green building principles

Pucar, Mila; Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Petrović, Snežana; Stojković, Milena

(Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, 2018)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Petrović, Snežana
AU - Stojković, Milena
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/369
AB - The paper will analyse some of the concepts and principles of green building in the context of cities adaptation to climate change, which could be applied more in Serbia in the future. Having in mind the problem and their impact on the adaptation, mitigation and resilience of cities to the new changes two different approaches have being considered.
The first approach considers the city area as an environment defined through plans on a different level that integrates defining rules and tools for adapting to climate change. The second direction is focused on the impact of independent projects, which can be the initiators of adaptation to climate change on a wider scale.
The paper will present two case studies from Belgrade, Serbia. The first one is the “Study of the possibility of installing solar photovoltaic panels on a flat roof of the market in Blok 44 in New Belgrade", whose investor is “JKP Gradske pijace” (PE City markets), The second study analyses the competition entry for the former Beobanka building in Zeleni venac, Belgrade. The project’s aim
was to determine the possible ways of integrating the principles of green building in the processes of adaptation of existing buildings to new uses.
PB - Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš
PB - Niš : Urban Planning Cluster
C3 - Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia
T1 - Cities adaptation to the climate change by using green building principles
SP - 121
EP - 130
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Petrović, Snežana and Stojković, Milena",
year = "2018",
abstract = "The paper will analyse some of the concepts and principles of green building in the context of cities adaptation to climate change, which could be applied more in Serbia in the future. Having in mind the problem and their impact on the adaptation, mitigation and resilience of cities to the new changes two different approaches have being considered.
The first approach considers the city area as an environment defined through plans on a different level that integrates defining rules and tools for adapting to climate change. The second direction is focused on the impact of independent projects, which can be the initiators of adaptation to climate change on a wider scale.
The paper will present two case studies from Belgrade, Serbia. The first one is the “Study of the possibility of installing solar photovoltaic panels on a flat roof of the market in Blok 44 in New Belgrade", whose investor is “JKP Gradske pijace” (PE City markets), The second study analyses the competition entry for the former Beobanka building in Zeleni venac, Belgrade. The project’s aim
was to determine the possible ways of integrating the principles of green building in the processes of adaptation of existing buildings to new uses.",
publisher = "Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Niš : Urban Planning Cluster",
journal = "Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia",
title = "Cities adaptation to the climate change by using green building principles",
pages = "121-130"
}
Pucar, M., Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Petrović, S.,& Stojković, M.. (2018). Cities adaptation to the climate change by using green building principles. in Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia
Niš : Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš., 121-130.
Pucar M, Nenković-Riznić M, Brankov B, Petrović S, Stojković M. Cities adaptation to the climate change by using green building principles. in Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia. 2018;:121-130..
Pucar, Mila, Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Petrović, Snežana, Stojković, Milena, "Cities adaptation to the climate change by using green building principles" in Proceedings-ICUP2018 2nd International conference on Urban Planning, Niš, Serbia (2018):121-130.

Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia

Brankov, Borjan; Nenković-Riznić, Marina; Pucar, Mila; Petrović, Snežana

(Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni, 2018)

TY - CONF
AU - Brankov, Borjan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/368
AB - Natural and technological disasters in the European countries have caused significant loss of life and damage to
structures and infrastructure, which has led to the ratification of conventions at world level in the field of disaster
preparedness (Hyogo Framework for Action and Sendai Framework for Disaster Risk Management).These strategies
were also adopted at the lower levels of national decision-making in order to establish risk reduction and control on
acceptable level. Since disasters can cause severe hazards on social infrastructure (healthcare facilities, schools etc.),
these objects should be specifically treated in urban and spatial plans in terms of resilience-improvement.
This paper presents methodology of Hospital Safety Index (HSI) adapted for the territory of Western Balkan
countries, on the case study of seismic risk zone in the Kolubara Region in Serbia. This zone has history of seismic
hazards, which have led to implementation of numerous spatial and urban plans for renovation and application of new
measures in risk reduction.
Main goal of the paper is to implement HSI as new methodology in spatial and urban planning, not only on healthcare
facilities, but also on the wider network of social infrastructure that were and still are jeopardized by seismic risk.
Also, the paper proposes measures and potential interventions for improvement of healthcare facilities in seismically
vulnerable region of Kolubara, based on HSI.
PB - Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni
C3 - Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC
T1 - Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia
SP - 82
EP - 91
ER - 
@conference{
author = "Brankov, Borjan and Nenković-Riznić, Marina and Pucar, Mila and Petrović, Snežana",
year = "2018",
abstract = "Natural and technological disasters in the European countries have caused significant loss of life and damage to
structures and infrastructure, which has led to the ratification of conventions at world level in the field of disaster
preparedness (Hyogo Framework for Action and Sendai Framework for Disaster Risk Management).These strategies
were also adopted at the lower levels of national decision-making in order to establish risk reduction and control on
acceptable level. Since disasters can cause severe hazards on social infrastructure (healthcare facilities, schools etc.),
these objects should be specifically treated in urban and spatial plans in terms of resilience-improvement.
This paper presents methodology of Hospital Safety Index (HSI) adapted for the territory of Western Balkan
countries, on the case study of seismic risk zone in the Kolubara Region in Serbia. This zone has history of seismic
hazards, which have led to implementation of numerous spatial and urban plans for renovation and application of new
measures in risk reduction.
Main goal of the paper is to implement HSI as new methodology in spatial and urban planning, not only on healthcare
facilities, but also on the wider network of social infrastructure that were and still are jeopardized by seismic risk.
Also, the paper proposes measures and potential interventions for improvement of healthcare facilities in seismically
vulnerable region of Kolubara, based on HSI.",
publisher = "Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni",
journal = "Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC",
title = "Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia",
pages = "82-91"
}
Brankov, B., Nenković-Riznić, M., Pucar, M.,& Petrović, S.. (2018). Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia. in Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC
Monfalcone (Gorizia) : EdicomEdizioni., 82-91.
Brankov B, Nenković-Riznić M, Pucar M, Petrović S. Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia. in Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC. 2018;:82-91..
Brankov, Borjan, Nenković-Riznić, Marina, Pucar, Mila, Petrović, Snežana, "Hospital safety in spatial and urban planning and design– seismic zone in the Kolubara region in Serbia" in Proceedings of Seismic and Energy Renovation for Sustainable Cities : SER4SC (2018):82-91.

Safe healthcare facilities - Their place and role in resilient cities

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan D.; Peirović, Snežana M.; Pucar, Mila

(VINCA Institute of Nuclear Sciences, 2018)

TY - JOUR
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan D.
AU - Peirović, Snežana M.
AU - Pucar, Mila
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/304
AB - Given that mankind has occasionally been exposed to the devastation of catastrophic proportions throughout its history (extreme weather events, natural disasters, bioterrorism, and pandemics are having an increased global impact), which are increasing in the 20th century due to climate change, the risk reduction measures are being taken at the global level to reduce the severity of the consequences. Natural and technological disasters in the European countries have caused significant loss of life and damage to structures and infrastructure, which has led to the ratification of conventions at the world level in the field of disaster preparedness (Hyogo Framework for Action and Sendai Framework for Disaster Risk Management). Hospitals and other healthcare facilities are amongst those most jeopardized. The paper gives an overview of the methodology in the field of defining the resilience of healthcare facilities through determining the hospital safety index. Through the application of this and other methodologies in a case study conducted in Serbia, the paper examines the direct correlations between hospital safety index and climate change. Paper gives the results of hospital safety index calculation considering modules 2-4 and possibilities for the potential use of the module 1 (research on hazards) in separate evaluation.
PB - VINCA Institute of Nuclear Sciences
T2 - Thermal Science
T1 - Safe healthcare facilities - Their place and role in resilient cities
VL - 22
DO - 10.2298/TSCI170531125N
UR - Konv_320
ER - 
@article{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan D. and Peirović, Snežana M. and Pucar, Mila",
year = "2018",
abstract = "Given that mankind has occasionally been exposed to the devastation of catastrophic proportions throughout its history (extreme weather events, natural disasters, bioterrorism, and pandemics are having an increased global impact), which are increasing in the 20th century due to climate change, the risk reduction measures are being taken at the global level to reduce the severity of the consequences. Natural and technological disasters in the European countries have caused significant loss of life and damage to structures and infrastructure, which has led to the ratification of conventions at the world level in the field of disaster preparedness (Hyogo Framework for Action and Sendai Framework for Disaster Risk Management). Hospitals and other healthcare facilities are amongst those most jeopardized. The paper gives an overview of the methodology in the field of defining the resilience of healthcare facilities through determining the hospital safety index. Through the application of this and other methodologies in a case study conducted in Serbia, the paper examines the direct correlations between hospital safety index and climate change. Paper gives the results of hospital safety index calculation considering modules 2-4 and possibilities for the potential use of the module 1 (research on hazards) in separate evaluation.",
publisher = "VINCA Institute of Nuclear Sciences",
journal = "Thermal Science",
title = "Safe healthcare facilities - Their place and role in resilient cities",
volume = "22",
doi = "10.2298/TSCI170531125N",
url = "Konv_320"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B. D., Peirović, S. M.,& Pucar, M.. (2018). Safe healthcare facilities - Their place and role in resilient cities. in Thermal Science
VINCA Institute of Nuclear Sciences., 22.
https://doi.org/10.2298/TSCI170531125N
Konv_320
Nenković-Riznić M, Brankov BD, Peirović SM, Pucar M. Safe healthcare facilities - Their place and role in resilient cities. in Thermal Science. 2018;22.
doi:10.2298/TSCI170531125N
Konv_320 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan D., Peirović, Snežana M., Pucar, Mila, "Safe healthcare facilities - Their place and role in resilient cities" in Thermal Science, 22 (2018),
https://doi.org/10.2298/TSCI170531125N .,
Konv_320 .
5
2
2

The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learnt from EU countries and Serbia

Maksin, Marija; Ristić, Vladica; Nenković-Riznić, Marina; Micić, Srdjan

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2018)

TY - JOUR
AU - Maksin, Marija
AU - Ristić, Vladica
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Micić, Srdjan
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/308
AB - This paper aims to highlight the problems and possibilities for improving the nature protection zoning of protected areas (PA) in spatial planning. It analyses and compares the systems of spatial planning and the legal basis for protecting nature in PAs in selected EU countries and Serbia. It investigates and compares the role of nature protection zoning and the practice of spatial planning for selected European countries. The case study of a national park in each of the selected countries is used to analyse the nature protection zoning and its role in the coordination of spatial planning for PAs and their surroundings. The initial hypothesis is tested and confirmed that, regardless of differences in the planning systems of the selected European countries, the models of nature protection zoning established for PAs are defining for the coordination of planning instruments in achieving the protection and sustainable development of PAs. The lessons learnt concern the identification of similarities and differences in approaches to nature protection zoning, and their relationship with the spatial planning for PAs in six European countries. Based on these lessons and existing research, recommendations are given for improving the legal basis for the nature protection zoning and spatial planning of PAs in Serbia.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - European Planning Studies
T1 - The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learnt from EU countries and Serbia
VL - 26
IS - 4
SP - 838
EP - 872
DO - 10.1080/09654313.2018.1426736
UR - Konv_314
ER - 
@article{
author = "Maksin, Marija and Ristić, Vladica and Nenković-Riznić, Marina and Micić, Srdjan",
year = "2018",
abstract = "This paper aims to highlight the problems and possibilities for improving the nature protection zoning of protected areas (PA) in spatial planning. It analyses and compares the systems of spatial planning and the legal basis for protecting nature in PAs in selected EU countries and Serbia. It investigates and compares the role of nature protection zoning and the practice of spatial planning for selected European countries. The case study of a national park in each of the selected countries is used to analyse the nature protection zoning and its role in the coordination of spatial planning for PAs and their surroundings. The initial hypothesis is tested and confirmed that, regardless of differences in the planning systems of the selected European countries, the models of nature protection zoning established for PAs are defining for the coordination of planning instruments in achieving the protection and sustainable development of PAs. The lessons learnt concern the identification of similarities and differences in approaches to nature protection zoning, and their relationship with the spatial planning for PAs in six European countries. Based on these lessons and existing research, recommendations are given for improving the legal basis for the nature protection zoning and spatial planning of PAs in Serbia.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "European Planning Studies",
title = "The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learnt from EU countries and Serbia",
volume = "26",
number = "4",
pages = "838-872",
doi = "10.1080/09654313.2018.1426736",
url = "Konv_314"
}
Maksin, M., Ristić, V., Nenković-Riznić, M.,& Micić, S.. (2018). The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learnt from EU countries and Serbia. in European Planning Studies
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 26(4), 838-872.
https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1426736
Konv_314
Maksin M, Ristić V, Nenković-Riznić M, Micić S. The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learnt from EU countries and Serbia. in European Planning Studies. 2018;26(4):838-872.
doi:10.1080/09654313.2018.1426736
Konv_314 .
Maksin, Marija, Ristić, Vladica, Nenković-Riznić, Marina, Micić, Srdjan, "The role of zoning in the strategic planning of protected areas: lessons learnt from EU countries and Serbia" in European Planning Studies, 26, no. 4 (2018):838-872,
https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1426736 .,
Konv_314 .
10
5
6

Land-use evaluation for sustainable construction in a protected area: A case of Sara mountain national park

Ristić, Vladica; Maksin, Marija; Nenković-Riznić, Marina; Basarić, Jelena

(Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London, 2018)

TY - JOUR
AU - Ristić, Vladica
AU - Maksin, Marija
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Basarić, Jelena
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/301
AB - The process of making decisions on sustainable development and construction begins in spatial and urban planning when defining the suitability of using land for sustainable construction in a protected area (PA) and its immediate and regional surroundings. The aim of this research is to propose and assess a model for evaluating land-use suitability for sustainable construction in a PA and its surroundings. The methodological approach of Multi-Criteria Decision Analysis was used in the formation of this model and adapted for the research; it was combined with the adapted Analytical hierarchy process and the Delphi process, and supported by a geographical information system (GIS) within the framework of ESRI ArcGIS software Spatial analyst. The model is applied to the case study of Sara mountain National Park in Kosovo. The result of the model is a "map of integrated assessment of land-use suitability for sustainable construction in a PA for the natural factor".
PB - Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London
T2 - Journal of Environmental Management
T1 - Land-use evaluation for sustainable construction in a protected area: A case of Sara mountain national park
VL - 206
SP - 430
EP - 445
DO - 10.1016/j.jenvman.2017.09.080
UR - Konv_313
ER - 
@article{
author = "Ristić, Vladica and Maksin, Marija and Nenković-Riznić, Marina and Basarić, Jelena",
year = "2018",
abstract = "The process of making decisions on sustainable development and construction begins in spatial and urban planning when defining the suitability of using land for sustainable construction in a protected area (PA) and its immediate and regional surroundings. The aim of this research is to propose and assess a model for evaluating land-use suitability for sustainable construction in a PA and its surroundings. The methodological approach of Multi-Criteria Decision Analysis was used in the formation of this model and adapted for the research; it was combined with the adapted Analytical hierarchy process and the Delphi process, and supported by a geographical information system (GIS) within the framework of ESRI ArcGIS software Spatial analyst. The model is applied to the case study of Sara mountain National Park in Kosovo. The result of the model is a "map of integrated assessment of land-use suitability for sustainable construction in a PA for the natural factor".",
publisher = "Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London",
journal = "Journal of Environmental Management",
title = "Land-use evaluation for sustainable construction in a protected area: A case of Sara mountain national park",
volume = "206",
pages = "430-445",
doi = "10.1016/j.jenvman.2017.09.080",
url = "Konv_313"
}
Ristić, V., Maksin, M., Nenković-Riznić, M.,& Basarić, J.. (2018). Land-use evaluation for sustainable construction in a protected area: A case of Sara mountain national park. in Journal of Environmental Management
Academic Press Ltd- Elsevier Science Ltd, London., 206, 430-445.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.09.080
Konv_313
Ristić V, Maksin M, Nenković-Riznić M, Basarić J. Land-use evaluation for sustainable construction in a protected area: A case of Sara mountain national park. in Journal of Environmental Management. 2018;206:430-445.
doi:10.1016/j.jenvman.2017.09.080
Konv_313 .
Ristić, Vladica, Maksin, Marija, Nenković-Riznić, Marina, Basarić, Jelena, "Land-use evaluation for sustainable construction in a protected area: A case of Sara mountain national park" in Journal of Environmental Management, 206 (2018):430-445,
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.09.080 .,
Konv_313 .
34
25
34

Participatory Approach for Innovation in Spatial Planning Process in the Context of Climate Change in Serbia

Pantić, Marijana; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša

(2018)

TY - CONF
AU - Pantić, Marijana
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Milijić, Saša
PY - 2018
UR - http://www.medclivar2018conf.eu/index.php/book-of-abstracts
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/524
AB - Here are highlighted recommendations on relativization of socio-economic and environmental conflicts that should contribute to preparation of upcoming and reconsideration of existing spatial plans at national and regional level, as well as to model decision-making quality – not only in Serbia, but to the Balkan-Mediterranean region that shares climate and challenges. The aimed results are to be obtained by revision of leading national and regional spatial documents in Serbia (national and regional spatial plans in Serbia, with their Implementation Programs, and instructions for Serbian Climate Change Strategy with its Action Plan, and Strategic Impact Assessment that are currently in preparation process), also addressing other EU regions. The main results are expected from communication with representatives of chosen local communities affected by direct climate change impacts (landslides, hail, flood, drought, precipitation and water flow extremes, etc.) and the representatives of the ministries responsible for spatial planning, environment, etc.
C3 - MedCLIVAR 2018, 18-21 September 2019, Belgrade, Serbia
T1 - Participatory Approach for Innovation in Spatial Planning Process in the Context of Climate Change in Serbia
SP - 130
EP - 130
ER - 
@conference{
author = "Pantić, Marijana and Nenković-Riznić, Marina and Milijić, Saša",
year = "2018",
abstract = "Here are highlighted recommendations on relativization of socio-economic and environmental conflicts that should contribute to preparation of upcoming and reconsideration of existing spatial plans at national and regional level, as well as to model decision-making quality – not only in Serbia, but to the Balkan-Mediterranean region that shares climate and challenges. The aimed results are to be obtained by revision of leading national and regional spatial documents in Serbia (national and regional spatial plans in Serbia, with their Implementation Programs, and instructions for Serbian Climate Change Strategy with its Action Plan, and Strategic Impact Assessment that are currently in preparation process), also addressing other EU regions. The main results are expected from communication with representatives of chosen local communities affected by direct climate change impacts (landslides, hail, flood, drought, precipitation and water flow extremes, etc.) and the representatives of the ministries responsible for spatial planning, environment, etc.",
journal = "MedCLIVAR 2018, 18-21 September 2019, Belgrade, Serbia",
title = "Participatory Approach for Innovation in Spatial Planning Process in the Context of Climate Change in Serbia",
pages = "130-130"
}
Pantić, M., Nenković-Riznić, M.,& Milijić, S.. (2018). Participatory Approach for Innovation in Spatial Planning Process in the Context of Climate Change in Serbia. in MedCLIVAR 2018, 18-21 September 2019, Belgrade, Serbia, 130-130.
Pantić M, Nenković-Riznić M, Milijić S. Participatory Approach for Innovation in Spatial Planning Process in the Context of Climate Change in Serbia. in MedCLIVAR 2018, 18-21 September 2019, Belgrade, Serbia. 2018;:130-130..
Pantić, Marijana, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, "Participatory Approach for Innovation in Spatial Planning Process in the Context of Climate Change in Serbia" in MedCLIVAR 2018, 18-21 September 2019, Belgrade, Serbia (2018):130-130.

Three-dimensional urban solar potential maps: Case study of the i-Scope project

Protić, Dragutin D.; Kilibarda, Milan; Nenković-Riznić, Marina; Nestorov, Ivan Dj

(VINCA Institute of Nuclear Sciences, 2018)

TY - JOUR
AU - Protić, Dragutin D.
AU - Kilibarda, Milan
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Nestorov, Ivan Dj
PY - 2018
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/313
AB - Solar maps as web cartographic products that provide information on solar potential of surfaces on the Earth have been exploited in decision making, awareness raising, and promoting the use of solar energy. Web based solar maps of cities have become popular services as the use of solar energy is especially attractive in urban environments. The article discusses the concept and aspects of urban solar potential maps on the example of the i-Scope project as a case study. The i-Scope roof solar potential service built on 3-D urban information models was piloted in eight European cities. To obtain precise data on solar irradiation, a good quality digital surface model is required. A cost efficient innovative method for generation of digital surface model from stereophotogrammetry for urban areas where no advanced source data (e. g. LiDAR) exist is developed. The method works for flat, shed and gable roofs and provides sufficient accuracy of digital surface model.
PB - VINCA Institute of Nuclear Sciences
T2 - Thermal Science
T1 - Three-dimensional urban solar potential maps: Case study of the i-Scope project
VL - 22
IS - 1
SP - 663
EP - 673
DO - 10.2298/TSCI170715213P
UR - Konv_315
ER - 
@article{
author = "Protić, Dragutin D. and Kilibarda, Milan and Nenković-Riznić, Marina and Nestorov, Ivan Dj",
year = "2018",
abstract = "Solar maps as web cartographic products that provide information on solar potential of surfaces on the Earth have been exploited in decision making, awareness raising, and promoting the use of solar energy. Web based solar maps of cities have become popular services as the use of solar energy is especially attractive in urban environments. The article discusses the concept and aspects of urban solar potential maps on the example of the i-Scope project as a case study. The i-Scope roof solar potential service built on 3-D urban information models was piloted in eight European cities. To obtain precise data on solar irradiation, a good quality digital surface model is required. A cost efficient innovative method for generation of digital surface model from stereophotogrammetry for urban areas where no advanced source data (e. g. LiDAR) exist is developed. The method works for flat, shed and gable roofs and provides sufficient accuracy of digital surface model.",
publisher = "VINCA Institute of Nuclear Sciences",
journal = "Thermal Science",
title = "Three-dimensional urban solar potential maps: Case study of the i-Scope project",
volume = "22",
number = "1",
pages = "663-673",
doi = "10.2298/TSCI170715213P",
url = "Konv_315"
}
Protić, D. D., Kilibarda, M., Nenković-Riznić, M.,& Nestorov, I. D.. (2018). Three-dimensional urban solar potential maps: Case study of the i-Scope project. in Thermal Science
VINCA Institute of Nuclear Sciences., 22(1), 663-673.
https://doi.org/10.2298/TSCI170715213P
Konv_315
Protić DD, Kilibarda M, Nenković-Riznić M, Nestorov ID. Three-dimensional urban solar potential maps: Case study of the i-Scope project. in Thermal Science. 2018;22(1):663-673.
doi:10.2298/TSCI170715213P
Konv_315 .
Protić, Dragutin D., Kilibarda, Milan, Nenković-Riznić, Marina, Nestorov, Ivan Dj, "Three-dimensional urban solar potential maps: Case study of the i-Scope project" in Thermal Science, 22, no. 1 (2018):663-673,
https://doi.org/10.2298/TSCI170715213P .,
Konv_315 .
2
2
4

The impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia

Maksin, Marija; Nenković-Riznić, Marina; Milijić, Saša; Ristić, Vladica

(Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon, 2017)

TY - JOUR
AU - Maksin, Marija
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Milijić, Saša
AU - Ristić, Vladica
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/289
AB - The Danube River is both the international waterway E-80 and the Rhine-Danube Core Network Corridor of nine European corridors in the trans-European transport network, and it is the core area of the most significant Danubian development axis in the Republic of Serbia. The present research focus of this paper is the integrated impact of spatial planning on achieving the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Corridor through Serbia and its potential transboundary impact. Integrated assessment (environmental and social), based on the combined application of the standard strategic environmental assessment (SEA) method and the newly presented adapted strategic environmental assessment (ASEA) method, has made it possible to predict the effects of future activities on the sustainable territorial development of the waterway corridor, not only in Serbia, but also in other Danubian countries. The applied combination of the SEA and ASEA methods is presented in the form of key planning solutions in three selected sectors: international inland waterway, water management infrastructure and tourism. The results indicate that the negative impacts of potential conflicts between the planning solutions are far greater than the negative impacts of individual planning solutions, and that it is more difficult to control and mitigate or neutralize them.
PB - Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon
T2 - European Planning Studies
T1 - The impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia
VL - 25
IS - 2
SP - 278
EP - 297
DO - 10.1080/09654313.2016.1260691
UR - Konv_305
ER - 
@article{
author = "Maksin, Marija and Nenković-Riznić, Marina and Milijić, Saša and Ristić, Vladica",
year = "2017",
abstract = "The Danube River is both the international waterway E-80 and the Rhine-Danube Core Network Corridor of nine European corridors in the trans-European transport network, and it is the core area of the most significant Danubian development axis in the Republic of Serbia. The present research focus of this paper is the integrated impact of spatial planning on achieving the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Corridor through Serbia and its potential transboundary impact. Integrated assessment (environmental and social), based on the combined application of the standard strategic environmental assessment (SEA) method and the newly presented adapted strategic environmental assessment (ASEA) method, has made it possible to predict the effects of future activities on the sustainable territorial development of the waterway corridor, not only in Serbia, but also in other Danubian countries. The applied combination of the SEA and ASEA methods is presented in the form of key planning solutions in three selected sectors: international inland waterway, water management infrastructure and tourism. The results indicate that the negative impacts of potential conflicts between the planning solutions are far greater than the negative impacts of individual planning solutions, and that it is more difficult to control and mitigate or neutralize them.",
publisher = "Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon",
journal = "European Planning Studies",
title = "The impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia",
volume = "25",
number = "2",
pages = "278-297",
doi = "10.1080/09654313.2016.1260691",
url = "Konv_305"
}
Maksin, M., Nenković-Riznić, M., Milijić, S.,& Ristić, V.. (2017). The impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia. in European Planning Studies
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd, Abingdon., 25(2), 278-297.
https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1260691
Konv_305
Maksin M, Nenković-Riznić M, Milijić S, Ristić V. The impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia. in European Planning Studies. 2017;25(2):278-297.
doi:10.1080/09654313.2016.1260691
Konv_305 .
Maksin, Marija, Nenković-Riznić, Marina, Milijić, Saša, Ristić, Vladica, "The impacts of spatial planning on the sustainable territorial development of the Rhine-Danube Trans-European Transport Corridor through Serbia" in European Planning Studies, 25, no. 2 (2017):278-297,
https://doi.org/10.1080/09654313.2016.1260691 .,
Konv_305 .
2
1
2

Integration of strategic environmental assessment and environmental social impact assessment into strategic territorial planning: Lessons learned from two cases of tourism destinations in protected areas

Nenković-Riznić, Marina; Ristić, Vladica; Milijić, Saša; Maksin, Marija

(Hard, Olsztyn 5, 2016)

TY - JOUR
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Ristić, Vladica
AU - Milijić, Saša
AU - Maksin, Marija
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/273
AB - Whereas standard strategic environmental assessment (SEA) methodology aims to assess the impacts of certain activities solely on environmental quality, new tendencies in spatial and environmental planning are directed toward the application of environmental social impact assessment (ESIA). Having a wider scope, ESIA also implies assessing the impacts on quality of life as well as on natural and cultural heritage. Case studies in Serbia are used to explore whether the combined application of SEA and ESIA methodology in strategic territorial planning helps control negative effects of tourism, namely in protected areas (PA). The results/findings of the analysed case studies prove that combined implementation of SEA with ESIA methodology in spatial planning helps to overcome conflicts between tourism development and protection of natural and cultural heritage, and quality of life. Also, the analysed case studies (tourism destinations in PA such as Djerdap National Park and Stara planina Nature Park) show that the application of combined SEA and ESIA contributes to better understanding of the specific problems related to sustainable territorial development, and provides support to the planning options and solutions aimed at addressing these problems in a more ecologically and socially justifiable manner. Findings implicate that SEA and ESIA have proved to be instruments for indirect coordination between spatial and tourism planning for achieving sustainable territorial development of tourism destinations in PA.
PB - Hard, Olsztyn 5
T2 - Polish Journal of Environmental Studies
T1 - Integration of strategic environmental assessment and environmental social impact assessment into strategic territorial planning: Lessons learned from two cases of tourism destinations in protected areas
VL - 25
IS - 3
SP - 1353
EP - 1366
DO - 10.15244/pjoes/61851
UR - Konv_298
ER - 
@article{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Ristić, Vladica and Milijić, Saša and Maksin, Marija",
year = "2016",
abstract = "Whereas standard strategic environmental assessment (SEA) methodology aims to assess the impacts of certain activities solely on environmental quality, new tendencies in spatial and environmental planning are directed toward the application of environmental social impact assessment (ESIA). Having a wider scope, ESIA also implies assessing the impacts on quality of life as well as on natural and cultural heritage. Case studies in Serbia are used to explore whether the combined application of SEA and ESIA methodology in strategic territorial planning helps control negative effects of tourism, namely in protected areas (PA). The results/findings of the analysed case studies prove that combined implementation of SEA with ESIA methodology in spatial planning helps to overcome conflicts between tourism development and protection of natural and cultural heritage, and quality of life. Also, the analysed case studies (tourism destinations in PA such as Djerdap National Park and Stara planina Nature Park) show that the application of combined SEA and ESIA contributes to better understanding of the specific problems related to sustainable territorial development, and provides support to the planning options and solutions aimed at addressing these problems in a more ecologically and socially justifiable manner. Findings implicate that SEA and ESIA have proved to be instruments for indirect coordination between spatial and tourism planning for achieving sustainable territorial development of tourism destinations in PA.",
publisher = "Hard, Olsztyn 5",
journal = "Polish Journal of Environmental Studies",
title = "Integration of strategic environmental assessment and environmental social impact assessment into strategic territorial planning: Lessons learned from two cases of tourism destinations in protected areas",
volume = "25",
number = "3",
pages = "1353-1366",
doi = "10.15244/pjoes/61851",
url = "Konv_298"
}
Nenković-Riznić, M., Ristić, V., Milijić, S.,& Maksin, M.. (2016). Integration of strategic environmental assessment and environmental social impact assessment into strategic territorial planning: Lessons learned from two cases of tourism destinations in protected areas. in Polish Journal of Environmental Studies
Hard, Olsztyn 5., 25(3), 1353-1366.
https://doi.org/10.15244/pjoes/61851
Konv_298
Nenković-Riznić M, Ristić V, Milijić S, Maksin M. Integration of strategic environmental assessment and environmental social impact assessment into strategic territorial planning: Lessons learned from two cases of tourism destinations in protected areas. in Polish Journal of Environmental Studies. 2016;25(3):1353-1366.
doi:10.15244/pjoes/61851
Konv_298 .
Nenković-Riznić, Marina, Ristić, Vladica, Milijić, Saša, Maksin, Marija, "Integration of strategic environmental assessment and environmental social impact assessment into strategic territorial planning: Lessons learned from two cases of tourism destinations in protected areas" in Polish Journal of Environmental Studies, 25, no. 3 (2016):1353-1366,
https://doi.org/10.15244/pjoes/61851 .,
Konv_298 .
5
7
9

GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages

Nenković-Riznić, Marina; Marić, Igor; Pucar, Mila

(Parlar Scientific Publications (P S P), Freising, 2016)

TY - JOUR
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Marić, Igor
AU - Pucar, Mila
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/267
AB - GIS modeling is a new tool used in landfill site selection in urban and rural areas. Previously used deterministic methods and techno-economic criteria used within multi-criteria evaluation proved to be insufficient in any relevant and accurate theoretical considerations, since the choice of methods and criteria resulted in a subjective evaluation. In addition, the problem also lay within the fact that the planning evaluation did not include social criteria in the context of the landfill site selection. This paper will present a new, adapted, and socially adjusted methodology which will improve expert multi-criteria evaluation for the selection of landfill sites, with a clear emphasis placed on social considerations (preferences of the local population, behavioral models, etc.). This methodology was applied to the selection of landfill sites in the territory of villages in the Stara planina Nature Park, located in Eastern Serbia. The research was conducted using the ArcGIS Spatial Analyst software, with the aim of stressing the importance of using mathematical and geostatistical analysis in planning practice. The overall conclusion of this research is that the degree of success in solid waste management in rural settlements primarily depends on the degree of participation of local residents in the decision-making process (especially in landfill site selection). The GIS model used in this research could be adapted to offer multiple applications in different location studies in spatial planning.
PB - Parlar Scientific Publications (P S P), Freising
T2 - Fresenius Environmental Bulletin
T1 - GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages
VL - 25
IS - 12
SP - 5105
EP - 5112
UR - Konv_304
ER - 
@article{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Marić, Igor and Pucar, Mila",
year = "2016",
abstract = "GIS modeling is a new tool used in landfill site selection in urban and rural areas. Previously used deterministic methods and techno-economic criteria used within multi-criteria evaluation proved to be insufficient in any relevant and accurate theoretical considerations, since the choice of methods and criteria resulted in a subjective evaluation. In addition, the problem also lay within the fact that the planning evaluation did not include social criteria in the context of the landfill site selection. This paper will present a new, adapted, and socially adjusted methodology which will improve expert multi-criteria evaluation for the selection of landfill sites, with a clear emphasis placed on social considerations (preferences of the local population, behavioral models, etc.). This methodology was applied to the selection of landfill sites in the territory of villages in the Stara planina Nature Park, located in Eastern Serbia. The research was conducted using the ArcGIS Spatial Analyst software, with the aim of stressing the importance of using mathematical and geostatistical analysis in planning practice. The overall conclusion of this research is that the degree of success in solid waste management in rural settlements primarily depends on the degree of participation of local residents in the decision-making process (especially in landfill site selection). The GIS model used in this research could be adapted to offer multiple applications in different location studies in spatial planning.",
publisher = "Parlar Scientific Publications (P S P), Freising",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
title = "GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages",
volume = "25",
number = "12",
pages = "5105-5112",
url = "Konv_304"
}
Nenković-Riznić, M., Marić, I.,& Pucar, M.. (2016). GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages. in Fresenius Environmental Bulletin
Parlar Scientific Publications (P S P), Freising., 25(12), 5105-5112.
Konv_304
Nenković-Riznić M, Marić I, Pucar M. GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages. in Fresenius Environmental Bulletin. 2016;25(12):5105-5112.
Konv_304 .
Nenković-Riznić, Marina, Marić, Igor, Pucar, Mila, "GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages" in Fresenius Environmental Bulletin, 25, no. 12 (2016):5105-5112,
Konv_304 .
2
1

The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan

Josimović, Boško; Krunić, Nikola; Nenković-Riznić, Marina

(Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford, 2016)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Krunić, Nikola
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/269
AB - Strategic Environmental Assessment (SEA) is one of the most important instruments for making relevant decisions on the basis of which spatial planning is aligned with the tenets and principles of sustainable spatial development. Its primary application is in spatial (strategic) and urban planning, as well as in the planning and design of sectoral policies in the areas of energy, water management, waste management, transport, etc. The implementation of SEA allows developers to establish the benefits and implications of the proposed spatial changes, taking into account the capacity of the space to sustain the planned development, and to determine the degree of acceptability of the proposed spatial changes. This paper presents a specific method of assessing the impact of airport noise as part of a particular SEA. The particularity of this method is that it integrates the objectives, indicators and criteria for assessing the impact of airport noise on the population using the method of multi-criteria evaluation, applied in the preparation of the SEA for the Urban development plan regarding the expansion of Tivat Airport, Montenegro. The changes in noise intensity within the planning horizon to 2030 were predicted taking into account the following factors: physical, geographic and demographic characteristics of the space, the projected increase in the number and nature of the flights operated within the planning period, as well as the types of aircraft. On the basis of these data noise dispersion modelling was carried out using the IMMI model, and the results obtained were used in a multi criteria evaluation as part of the SEA. The results of the research do not indicate any significant increase in noise intensity within the planning period to 2030 and they represent a good basis for making relevant decisions regarding the future development of Tivat Airport.
PB - Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford
T2 - Transportation Research Part D-Transport and Environment
T1 - The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan
VL - 49
SP - 271
EP - 279
DO - 10.1016/j.trd.2016.10.005
UR - Konv_302
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Krunić, Nikola and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2016",
abstract = "Strategic Environmental Assessment (SEA) is one of the most important instruments for making relevant decisions on the basis of which spatial planning is aligned with the tenets and principles of sustainable spatial development. Its primary application is in spatial (strategic) and urban planning, as well as in the planning and design of sectoral policies in the areas of energy, water management, waste management, transport, etc. The implementation of SEA allows developers to establish the benefits and implications of the proposed spatial changes, taking into account the capacity of the space to sustain the planned development, and to determine the degree of acceptability of the proposed spatial changes. This paper presents a specific method of assessing the impact of airport noise as part of a particular SEA. The particularity of this method is that it integrates the objectives, indicators and criteria for assessing the impact of airport noise on the population using the method of multi-criteria evaluation, applied in the preparation of the SEA for the Urban development plan regarding the expansion of Tivat Airport, Montenegro. The changes in noise intensity within the planning horizon to 2030 were predicted taking into account the following factors: physical, geographic and demographic characteristics of the space, the projected increase in the number and nature of the flights operated within the planning period, as well as the types of aircraft. On the basis of these data noise dispersion modelling was carried out using the IMMI model, and the results obtained were used in a multi criteria evaluation as part of the SEA. The results of the research do not indicate any significant increase in noise intensity within the planning period to 2030 and they represent a good basis for making relevant decisions regarding the future development of Tivat Airport.",
publisher = "Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford",
journal = "Transportation Research Part D-Transport and Environment",
title = "The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan",
volume = "49",
pages = "271-279",
doi = "10.1016/j.trd.2016.10.005",
url = "Konv_302"
}
Josimović, B., Krunić, N.,& Nenković-Riznić, M.. (2016). The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan. in Transportation Research Part D-Transport and Environment
Pergamon-Elsevier Science Ltd, Oxford., 49, 271-279.
https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.10.005
Konv_302
Josimović B, Krunić N, Nenković-Riznić M. The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan. in Transportation Research Part D-Transport and Environment. 2016;49:271-279.
doi:10.1016/j.trd.2016.10.005
Konv_302 .
Josimović, Boško, Krunić, Nikola, Nenković-Riznić, Marina, "The impact of airport noise as part of a Strategic Environmental Assessment, case study: The Tivat (Montenegro) Airport expansion plan" in Transportation Research Part D-Transport and Environment, 49 (2016):271-279,
https://doi.org/10.1016/j.trd.2016.10.005 .,
Konv_302 .
11
8
10