Danilović Hristić, Nataša

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0002-4678-8521
 • Danilović Hristić, Nataša (52)
 • Даниловић Христић, Наташа (7)
 • Danilović-Hristić, Nataša (1)
Projects

Author's Bibliography

Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Petrić, Jasna

(2023)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Petrić, Jasna
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/715
AB - It is an indisputable fact in the world today that lithium is one of the key chemical elements
of the future, one that is critically important for the development of renewable energy sources,
electromobility, green industry, and the overall sustainability of our planet. Lithium ore, in the form
of jadarite, was discovered in Western Serbia in 2004, with an estimated 10% of the world’s reserves. This paper presents the basic elements and methodology of the spatial plan for implementing the Jadar project for the exploitation and processing of the mineral jadarite in Serbia and the accompanying strategic assessment of the plan’s impact on the environment, which was carried out by the authors of this paper. The procedure for public participation during the development of the plan was analyzed, as well as the subsequent campaign by environmental activists against the exploitation of lithium, and the political decision to invalidate the plan and stop the project. The aim of the paper is to point out the dilemma that arises, in the opinion of the authors, when the problem of lithium exploitation in the initial stages is moved from the domain of spatial planning to the domain of strictly environmental activism, and, in the end, the political domain. The authors take the position that if there is no plan for development, there is no foundation on which to develop and monitor the environmental dimension of development, direct the subsequent design process, or assess the environmental impact for each of the planned facilities, after which process it is possible to make final, binding decisions of a technical, legal, or financial nature. The basic conclusion is that the issue of the potential exploitation of lithium, the most important aspect of which is its environmental impact, must be considered and resolved in several steps, while the role of spatial planning cannot be neglected.
T2 - Sustainability
T1 - Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia
VL - 15
IS - 2
SP - 1736
DO - https://doi.org/10.3390/su15021736
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša and Petrić, Jasna",
year = "2023",
abstract = "It is an indisputable fact in the world today that lithium is one of the key chemical elements
of the future, one that is critically important for the development of renewable energy sources,
electromobility, green industry, and the overall sustainability of our planet. Lithium ore, in the form
of jadarite, was discovered in Western Serbia in 2004, with an estimated 10% of the world’s reserves. This paper presents the basic elements and methodology of the spatial plan for implementing the Jadar project for the exploitation and processing of the mineral jadarite in Serbia and the accompanying strategic assessment of the plan’s impact on the environment, which was carried out by the authors of this paper. The procedure for public participation during the development of the plan was analyzed, as well as the subsequent campaign by environmental activists against the exploitation of lithium, and the political decision to invalidate the plan and stop the project. The aim of the paper is to point out the dilemma that arises, in the opinion of the authors, when the problem of lithium exploitation in the initial stages is moved from the domain of spatial planning to the domain of strictly environmental activism, and, in the end, the political domain. The authors take the position that if there is no plan for development, there is no foundation on which to develop and monitor the environmental dimension of development, direct the subsequent design process, or assess the environmental impact for each of the planned facilities, after which process it is possible to make final, binding decisions of a technical, legal, or financial nature. The basic conclusion is that the issue of the potential exploitation of lithium, the most important aspect of which is its environmental impact, must be considered and resolved in several steps, while the role of spatial planning cannot be neglected.",
journal = "Sustainability",
title = "Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia",
volume = "15",
number = "2",
pages = "1736",
doi = "https://doi.org/10.3390/su15021736"
}
Stefanović, N., Danilović Hristić, N.,& Petrić, J.. (2023). Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia. in Sustainability, 15(2), 1736.
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15021736
Stefanović N, Danilović Hristić N, Petrić J. Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia. in Sustainability. 2023;15(2):1736.
doi:https://doi.org/10.3390/su15021736 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Petrić, Jasna, "Spatial Planning, Environmental Activism, and Politics—Case Study of the Jadar Project for Lithium Exploitation in Serbia" in Sustainability, 15, no. 2 (2023):1736,
https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15021736 . .

Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања

Даниловић Христић, Наташа; Ненковић-Ризнић, Марина; Симоновић Алфиревић, Сања

(2022)

TY - JOUR
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/714
AB - У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације.
AB - In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања
T1 - Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning
DO - 10.5937/a-u0-37128
ER - 
@article{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Ненковић-Ризнић, Марина and Симоновић Алфиревић, Сања",
year = "2022",
abstract = "У професионалним круговима се често стиче утисак да су стање у нашим урбаним срединама и однос према природном окружењу одраз недовољне пажње посвећене едукацији свих генерација и подизању свести о овој теми. Слика наших насеља је заправо
слика нас самих. Из тог разлога, и из жеље да најмлађима приближе и објасне стручне теме на адекватан и прихватљив начин, да развију љубав према окружењу и свест о квалитету живота, неколико институција и организација покренуло je независне програме едукације. Ови програми и радионице реализују се делом волонтерски или у оквиру активности везаних за поједине манифестације, пројекте и редовне делатности појединих институција, а осмишљени су као допуна образовно-васпитним програмима у предшколским установама, школама и на факултетима.
У раду се анализирају познати приступи, методе и технике партиципације младих, приказани кроз изабран преглед литературе. Такође, наводе се примери неколико различитих едукативних радионица спроведених на тему архитектонског обликовања, урбанистичког планирања, заштите градитељског наслеђа и очувања еколошких коридора, у неколико београдских стручних институција и организација. На основу стечених искустава и запажених резултата формира се низ препорука за организацију и спровођење овог вида едукације. Циљ рада је да укаже на значај, могућности и бенефите едукације подмлатка у смислу схватања и бриге о простору који нас окружује, као и о другима са којима тај простор делимо. Партиципација у креативном процесу доприноси прикупљању запажања, идеја, визија и исказивању потреба, са могућношћу њихове реализације., In professional circles, it often seems that the state of our urban environment and attitude towards the natural environment reflect a lack of attention devoted to educating all generations, and a lack of awareness raised on this topic. The picture of our settlements is actually a picture of ourselves. For this reason, and the desire to draw young people in and explain professional topics to them in an adequate and acceptable way, and to develop a love of the environment and awareness of the quality of life, several institutions and organizations have launched independent education programs. These programs and workshops are implemented partly voluntarily, or within activities related to specific events and projects and the regular activities of individual institutions, and they are designed as a supplement to educational programs in preschools, schools and universities.
The paper analyzes known approaches, methods and techniques related to youth participation, shown through a selected review of the literature. Also cited are examples of several different educational workshops in some of Belgrade’s professional institutions and organizations, based on architectural formatting, urban planning, the protection of built heritage and the preservation of ecological corridors. Based on the experiences acquired and the observed results, a series of recommendations are formed for the organization and implementation of this form of education. The aim of the research is to highlight the importance, possibilities and benefits of educating
young people in terms of understanding and caring for the space that surrounds us, as well as others with whom we share that space. Participation in the creative process contributes to gathering observations, ideas, visions and expressing needs, with the possibility of their application.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања, Education programs for young people in the fields of architectural formatting, heritage, urban and spatial planning",
doi = "10.5937/a-u0-37128"
}
Даниловић Христић, Н., Ненковић-Ризнић, М.,& Симоновић Алфиревић, С.. (2022). Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam.
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128
Даниловић Христић Н, Ненковић-Ризнић М, Симоновић Алфиревић С. Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања. in Arhitektura i urbanizam. 2022;.
doi:10.5937/a-u0-37128 .
Даниловић Христић, Наташа, Ненковић-Ризнић, Марина, Симоновић Алфиревић, Сања, "Програми едукације најмлађих у областима архитектонског обликовања, наслеђа, урбанистичког и просторног планирања" in Arhitektura i urbanizam (2022),
https://doi.org/10.5937/a-u0-37128 . .

Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду

Лалошевић, Марија; Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша

(2022)

TY - JOUR
AU - Лалошевић, Марија
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/716
AB - Пракса спровођења урбанистичких планова за грађевинско подручје града Београда је показала да они у појединим случајевима не садрже довољно елемената за непосредно
спровођење. То се нарочито односи на локације и објекте посебне намене, чије пројектовање и изградња захтевају претходно дефинисање детаљнијих услова и правила
уређења и грађења. У циљу решавања таквих питања, аутори у раду истражују праксу израде урбанистичких анализа, и то на студији случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла” у Београду. У раду су презентовани полазне основе за израду урбанистичке анализе и изводи из релевантних планских докумената, уз анализу постојећег стања и услова на локацији. Основни резултати анализе су приказани кроз сагледавање
рaспoлoживих мoгућнoсти и капацитета локације. Посебно је анализирана оцена испуњености критеријума за изградњу торња контроле летења као високог објекта и
будућег репера локације. Кроз закључна разматрања у раду се указује на значај урбанистичке анализе као инструмента имплементације планских решења објеката посебне намене, која су по својој природи јединствена и од највећег националног значаја. Аутори сагледавају урбанистичку анализу и као научни метод, уз изношење основних смерница и указивање потреба за даљим истраживањима
AB - The practice of implementing urban plans for the construction area of the City of Belgrade has shown that in some cases they do not contain enough elements to implement directly. This is especially true for special purpose sites and facilities, whose design and construction require the pre-definition of more detailed conditions and rules of landscaping and construction. In order to address such issues, the authors explore the practice of developing urban analyses in the case of the air traffic control facility at Belgrade’s Nikola Tesla Airport. The paper presents the starting points for developing an urban analysis and excerpts from relevant planning documents, while analyzing the existing condition of the site. The basic results of the analysis show the available capabilities and capacity of the site. In particular, the paper analyzes how well the criteria for building a flight control tower, as a tall object and future location benchmark, were fulfilled. The findings underscore the importance of urban analysis as an instrument for implementing planning solutions for special purpose facilities, which by their nature are unique and of the utmost national importance. The authors also look at urban analysis as a scientific method, while laying out basic guidelines and emphasizing the need for further research.
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду
T1 - Urban analysis of the possibility of building special purpose buildings – case study of air traffic control facility at Nikola Tesla airport in the city of Belgrade
IS - 55
SP - 47
EP - 60
DO - 10.5937/a-u0-38736
ER - 
@article{
author = "Лалошевић, Марија and Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша",
year = "2022",
abstract = "Пракса спровођења урбанистичких планова за грађевинско подручје града Београда је показала да они у појединим случајевима не садрже довољно елемената за непосредно
спровођење. То се нарочито односи на локације и објекте посебне намене, чије пројектовање и изградња захтевају претходно дефинисање детаљнијих услова и правила
уређења и грађења. У циљу решавања таквих питања, аутори у раду истражују праксу израде урбанистичких анализа, и то на студији случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла” у Београду. У раду су презентовани полазне основе за израду урбанистичке анализе и изводи из релевантних планских докумената, уз анализу постојећег стања и услова на локацији. Основни резултати анализе су приказани кроз сагледавање
рaспoлoживих мoгућнoсти и капацитета локације. Посебно је анализирана оцена испуњености критеријума за изградњу торња контроле летења као високог објекта и
будућег репера локације. Кроз закључна разматрања у раду се указује на значај урбанистичке анализе као инструмента имплементације планских решења објеката посебне намене, која су по својој природи јединствена и од највећег националног значаја. Аутори сагледавају урбанистичку анализу и као научни метод, уз изношење основних смерница и указивање потреба за даљим истраживањима, The practice of implementing urban plans for the construction area of the City of Belgrade has shown that in some cases they do not contain enough elements to implement directly. This is especially true for special purpose sites and facilities, whose design and construction require the pre-definition of more detailed conditions and rules of landscaping and construction. In order to address such issues, the authors explore the practice of developing urban analyses in the case of the air traffic control facility at Belgrade’s Nikola Tesla Airport. The paper presents the starting points for developing an urban analysis and excerpts from relevant planning documents, while analyzing the existing condition of the site. The basic results of the analysis show the available capabilities and capacity of the site. In particular, the paper analyzes how well the criteria for building a flight control tower, as a tall object and future location benchmark, were fulfilled. The findings underscore the importance of urban analysis as an instrument for implementing planning solutions for special purpose facilities, which by their nature are unique and of the utmost national importance. The authors also look at urban analysis as a scientific method, while laying out basic guidelines and emphasizing the need for further research.",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, Urban analysis of the possibility of building special purpose buildings – case study of air traffic control facility at Nikola Tesla airport in the city of Belgrade",
number = "55",
pages = "47-60",
doi = "10.5937/a-u0-38736"
}
Лалошевић, М., Даниловић Христић, Н.,& Стефановић, Н.. (2022). Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. in Arhitektura i urbanizam(55), 47-60.
https://doi.org/10.5937/a-u0-38736
Лалошевић М, Даниловић Христић Н, Стефановић Н. Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. in Arhitektura i urbanizam. 2022;(55):47-60.
doi:10.5937/a-u0-38736 .
Лалошевић, Марија, Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, "Урбанистичка анализа могућности изградње објеката посебне намене – студија случаја објекта контроле летења на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду" in Arhitektura i urbanizam, no. 55 (2022):47-60,
https://doi.org/10.5937/a-u0-38736 . .

Разматрања просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Milijić, Saša

(Београд : Академска мисао, 2022)

TY - CONF
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Milijić, Saša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/727
AB - Аспект заштите животне средине и еколошке безбедности значајно је заступљен у оквиру просторног планирања и све више добија на значају. Еколошка безбедност је део свеукупне безбедности и представља одсуство претњи и опасности од наношења штете и угрожавања животне средине и становништва. Просторно и урбанистичко планирање треба посматрати као интегрисан и свеобухватан процес, у коме се сагледавају све међусобне условљености и решавају конфликтне ситуације у простору. У раду је анализиран пример постојеће локације складишта радиоактивног отпада у комплексу Винча, који се налази на само 12 km од центра Београда, што представља велики безбедносни ризик. Систематизовани су међународни критеријуми и услови за локације нуклеарних објеката и дат преглед просторних условљености са аспекта геолошких и хидролошких услова, заштите простора, распореда становништва, насеља и објеката и др. Доказана је полазна хипотеза да локација Винча и њено окружење нису погодни за одлагање радиоактивног отпада и да је неопходно испоштовати опште услове који се односе на просторни развој локација нуклеарних објеката и заштиту од зрачења. У раду су дате препоруке за даљи просторни развој и заштиту на локацији Винча и њеном непосредном окружењу.
PB - Београд : Академска мисао
PB - Београд : Универзитет у Београду-Факултет безбедности
C3 - Меморијална научно-стручна конференција ,,Предраг Марић'', Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду, 11. фебруар 2022, Београд. Књига апстракта, ур. Милошевић, М.
T1 - Разматрања просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији
SP - 11
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_727
ER - 
@conference{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša and Milijić, Saša",
year = "2022",
abstract = "Аспект заштите животне средине и еколошке безбедности значајно је заступљен у оквиру просторног планирања и све више добија на значају. Еколошка безбедност је део свеукупне безбедности и представља одсуство претњи и опасности од наношења штете и угрожавања животне средине и становништва. Просторно и урбанистичко планирање треба посматрати као интегрисан и свеобухватан процес, у коме се сагледавају све међусобне условљености и решавају конфликтне ситуације у простору. У раду је анализиран пример постојеће локације складишта радиоактивног отпада у комплексу Винча, који се налази на само 12 km од центра Београда, што представља велики безбедносни ризик. Систематизовани су међународни критеријуми и услови за локације нуклеарних објеката и дат преглед просторних условљености са аспекта геолошких и хидролошких услова, заштите простора, распореда становништва, насеља и објеката и др. Доказана је полазна хипотеза да локација Винча и њено окружење нису погодни за одлагање радиоактивног отпада и да је неопходно испоштовати опште услове који се односе на просторни развој локација нуклеарних објеката и заштиту од зрачења. У раду су дате препоруке за даљи просторни развој и заштиту на локацији Винча и њеном непосредном окружењу.",
publisher = "Београд : Академска мисао, Београд : Универзитет у Београду-Факултет безбедности",
journal = "Меморијална научно-стручна конференција ,,Предраг Марић'', Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду, 11. фебруар 2022, Београд. Књига апстракта, ур. Милошевић, М.",
title = "Разматрања просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији",
pages = "11",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_727"
}
Stefanović, N., Danilović Hristić, N.,& Milijić, S.. (2022). Разматрања просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији. in Меморијална научно-стручна конференција ,,Предраг Марић'', Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду, 11. фебруар 2022, Београд. Књига апстракта, ур. Милошевић, М.
Београд : Академска мисао., 11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_727
Stefanović N, Danilović Hristić N, Milijić S. Разматрања просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији. in Меморијална научно-стручна конференција ,,Предраг Марић'', Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду, 11. фебруар 2022, Београд. Књига апстракта, ур. Милошевић, М.. 2022;:11.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_727 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Milijić, Saša, "Разматрања просторно-еколошког аспекта безбедности нуклеарних објеката у Србији" in Меморијална научно-стручна конференција ,,Предраг Марић'', Факултет безбедности и Институт за међународну политику и привреду, 11. фебруар 2022, Београд. Књига апстракта, ур. Милошевић, М. (2022):11,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_727 .

Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces

Danilović Hristić, Nataša; Nenković-Riznić, Marina; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/736
AB - The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. 
Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
T1 - Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces
SP - 73
EP - 73
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Nenković-Riznić, Marina and Stefanović, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. 
Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia",
title = "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces",
pages = "73-73",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736"
}
Danilović Hristić, N., Nenković-Riznić, M.,& Stefanović, N.. (2022). Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 73-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736
Danilović Hristić N, Nenković-Riznić M, Stefanović N. Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia. 2022;:73-73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736 .
Danilović Hristić, Nataša, Nenković-Riznić, Marina, Stefanović, Nebojša, "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces" in Book of Abstracts of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND, Belgrade, Serbia (2022):73-73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_736 .

Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces

Danilović Hristić, Nataša; Nenković-Riznić, Marina; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/717
AB - The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia
T1 - Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces
SP - 155
EP - 161
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Nenković-Riznić, Marina and Stefanović, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "The paper focuses on the similarities, differences and correlations between the real and the virtual environment, based on the issue of user safety and on establishing rules of behavior. Real environment is rapidly moving into the virtual world, becoming a parallel space for meeting and exchanging but without physical contact. Network of streets and squares as gathering places are being replaced with social media networks. It's common that the public spaces are 'equipped' with Wi-Fi, ‘digitally networked’ and users are ‘connected’ to their mobile phone and ‘disconnected’ from a real-world environment. Attention is focused on the screen, but not on whoever's sitting on the bench next to us. The virtual world offers more interesting or dynamic content. Recent pandemic conditions and isolation have significantly accelerated the process of transition. Socializing, working and education from home, absence of people in public spaces, were the 'new reality' imposed quickly. Fear in the urban environment is not caused by the physical space, but by personal sense of insecurity from others who can take advantage of certain characteristics of space for their intentions. Cybersecurity can be understood in the same way. It offers a range of possibilities, almost no restrictions, but at the same time it is suitable ground for abuse. It is a place where there is no delay and can be said whatever is desired, even if it is offensive, where information is manipulated, where personal data are often insufficiently protected. With all the advantages and benefits of performing everyday needs, we are not aware how dependent we are on this new 'world’ and how much time we spend in it. Basic rules in the virtual online space should be similar to the accepted form of behavior in offline mode: anything that is unacceptable or prohibited offline should be avoided online too.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia",
title = "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces",
pages = "155-161",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717"
}
Danilović Hristić, N., Nenković-Riznić, M.,& Stefanović, N.. (2022). Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 155-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717
Danilović Hristić N, Nenković-Riznić M, Stefanović N. Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces. in Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia. 2022;:155-161.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717 .
Danilović Hristić, Nataša, Nenković-Riznić, Marina, Stefanović, Nebojša, "Behavior issues and safety aspects in the real and virtual spaces" in Proceedings (CD) - 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’, STRAND, Belgrade, Serbia (2022):155-161,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_717 .

Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Petrić, Jasna

(Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti, 2022)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Petrić, Jasna
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/705
AB - U informatičkom dobu kontekst i fenomen javnog urbanog prostora u kome se odvija svakodnevni život, dobio je svog pararelnog pandana u sajber prostoru. Virtuelni svet je ponudio nova mesta za susrete i druženja, rasterećena od ograničenja koja nameću prostor i vreme u realnom svetu, a obogaćena brojnim mogućnostima i pogodnostima. Međutim , aspekt nebezbednosti i ugroženosti pojedinih kategorija stanovnika, posebno ženskog dela populacije, preneo se iz jednog u drugi prostor, čak postao izraženiji. Veća sloboda, mogućnost anonimnosti ili skrivanja identiteta i zloupotreba poverenja imaju ozbiljne posledice koje se prenose iz jednog miljea u drugi. U radu se analiziraju karakteristike javnih urbanih prostora i virtuelne realnosti, a zatim povlače paralele između njih i načina njihovog korišćenja, fokusirajući se na aspekt bezbednosti i sigurnosti. Definisanjem i poređenjem vrsta nasilnih dela, počinilaca i posledica po žrtve, u ovom slučaju rodno određene, dolazi se do zaključaka o mogućim korelacijama između realnog i virtulenog sveta. Cilj je predložiti odgovarajuće mere za obezbeđenje i zaštitu bezbednosti, ne kompromitujući privatnost i ličnu slobodu, ne sprovodeći nadzor i ne namećući isključivost.
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti
PB - Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet
C3 - Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova
T1 - Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima
SP - 24
EP - 32
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Petrić, Jasna",
year = "2022",
abstract = "U informatičkom dobu kontekst i fenomen javnog urbanog prostora u kome se odvija svakodnevni život, dobio je svog pararelnog pandana u sajber prostoru. Virtuelni svet je ponudio nova mesta za susrete i druženja, rasterećena od ograničenja koja nameću prostor i vreme u realnom svetu, a obogaćena brojnim mogućnostima i pogodnostima. Međutim , aspekt nebezbednosti i ugroženosti pojedinih kategorija stanovnika, posebno ženskog dela populacije, preneo se iz jednog u drugi prostor, čak postao izraženiji. Veća sloboda, mogućnost anonimnosti ili skrivanja identiteta i zloupotreba poverenja imaju ozbiljne posledice koje se prenose iz jednog miljea u drugi. U radu se analiziraju karakteristike javnih urbanih prostora i virtuelne realnosti, a zatim povlače paralele između njih i načina njihovog korišćenja, fokusirajući se na aspekt bezbednosti i sigurnosti. Definisanjem i poređenjem vrsta nasilnih dela, počinilaca i posledica po žrtve, u ovom slučaju rodno određene, dolazi se do zaključaka o mogućim korelacijama između realnog i virtulenog sveta. Cilj je predložiti odgovarajuće mere za obezbeđenje i zaštitu bezbednosti, ne kompromitujući privatnost i ličnu slobodu, ne sprovodeći nadzor i ne namećući isključivost.",
publisher = "Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti, Beograd : Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet",
journal = "Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova",
title = "Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima",
pages = "24-32",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Petrić, J.. (2022). Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima. in Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova
Beograd : Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti., 24-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705
Danilović Hristić N, Stefanović N, Petrić J. Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima. in Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova. 2022;:24-32.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Petrić, Jasna, "Fenomen rodne nebezbednosti u javnim urbanim i virtuelnim prostorima" in Urbana bezbednost i urbani razvoj. Druga naučna konferencija, Beograd 2022, Zbornik radova (2022):24-32,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_705 .

Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Hershey, USA : IGI Global, 2022)

TY - CHAP
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/699
AB - For public space to be adequately used and considered to be for the good of all citizens, it must not be privatized, and it is desirable for it to be safe. Tertiary activities have taken primacy by introducing the concepts of consumer society, the information age, and globalization, while the context and phenomenon of public urban space has found its parallel counterpart in cyberspace. The virtual world has offered new spaces for meetings and socializing, relieved of the limitations imposed by space and time and enriched with numerous possibilities and benefits. It has become a new reality, more important than the physical environment. The authors draw a parallel between public urban spaces and virtual reality, focusing on the aspects of safety of use, as an important factor in the quality of life. The problem of how to provide the desired level of security, without encroaching on privacy and personal freedom, without conducting surveillance, and without imposing exclusivity, remains the same, and even in the virtual world, it is becoming more pronounced.
PB - Hershey, USA : IGI Global
T2 - Fighting for Empowerment in an Age of Violence
T1 - Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces
SP - 218
EP - 237
DO - https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013
ER - 
@inbook{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2022",
abstract = "For public space to be adequately used and considered to be for the good of all citizens, it must not be privatized, and it is desirable for it to be safe. Tertiary activities have taken primacy by introducing the concepts of consumer society, the information age, and globalization, while the context and phenomenon of public urban space has found its parallel counterpart in cyberspace. The virtual world has offered new spaces for meetings and socializing, relieved of the limitations imposed by space and time and enriched with numerous possibilities and benefits. It has become a new reality, more important than the physical environment. The authors draw a parallel between public urban spaces and virtual reality, focusing on the aspects of safety of use, as an important factor in the quality of life. The problem of how to provide the desired level of security, without encroaching on privacy and personal freedom, without conducting surveillance, and without imposing exclusivity, remains the same, and even in the virtual world, it is becoming more pronounced.",
publisher = "Hershey, USA : IGI Global",
journal = "Fighting for Empowerment in an Age of Violence",
booktitle = "Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces",
pages = "218-237",
doi = "https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013"
}
Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2022). Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces. in Fighting for Empowerment in an Age of Violence
Hershey, USA : IGI Global., 218-237.
https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013
Danilović Hristić N, Stefanović N. Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces. in Fighting for Empowerment in an Age of Violence. 2022;:218-237.
doi:https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Aspects of Security in Correlation Between the Use of Public, Urban, and Virtual Spaces" in Fighting for Empowerment in an Age of Violence (2022):218-237,
https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-6684-4964-6.ch013 . .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović-Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović-Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/729
AB - Participatory and educational processes in urban planning and design have not experienced significant steps forward or transformations during the last decades of the 20th and the first decade of the 21st century. However, with the emergence of the Covid 19 pandemic, the current paradigm related to the need for active public participation and education directly related to urban planning and decision-making is changing, and new virtual space settings of participation are defined. These circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and facing the obstacles caused by the global pandemic. 
New experiences gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. Having that in mind they can achieve wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
However, this type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants intertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the INTERREG ConnectGREEN project this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybridlike.
PB - Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association
C3 - Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue
SP - 60
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović-Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "Participatory and educational processes in urban planning and design have not experienced significant steps forward or transformations during the last decades of the 20th and the first decade of the 21st century. However, with the emergence of the Covid 19 pandemic, the current paradigm related to the need for active public participation and education directly related to urban planning and decision-making is changing, and new virtual space settings of participation are defined. These circumstances raise the question of continuing active participation activities in a (permanently?) changed environment and facing the obstacles caused by the global pandemic. 
New experiences gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. Having that in mind they can achieve wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
However, this type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants intertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the INTERREG ConnectGREEN project this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybridlike.",
publisher = "Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association",
journal = "Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue",
pages = "60",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović-Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND
Belgrade : STRAND - Sustainable Urban Society Association., 60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729
Nenković-Riznić M, Danilović-Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue. in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND. 2022;:60.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović-Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning – Challenges of COVID-19 and the Future of Dialogue" in Book of Abstracts & Proceedings of 10th International Conference ‘’On Architecture — Philosophy of Architecture’’ STRAND (2022):60,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_729 .

New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue

Nenković-Riznić, Marina; Danilović Hristić, Nataša; Simonović Alfirević, Sanja

(Belgrade : STRAND, 2022)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Simonović Alfirević, Sanja
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/706
AB - New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid
PB - Belgrade : STRAND
C3 - Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
T1 - New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue
SP - 287
EP - 292
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Danilović Hristić, Nataša and Simonović Alfirević, Sanja",
year = "2022",
abstract = "New experiences in public participation gained during the pandemic, and in light of the growing digitalization and migration of various spheres of engagement in virtual space, indicate the need to change the paradigm engagement of planners as educators whose presence is necessary in the offline world. There are wider possibilities in overcoming the communication boundaries from a narrow space to the territory of the whole world. In addition, this leads to significant reduction of fuel consumption needed to overcome distant destinations and, consequently, reducing the carbon footprint. On the other hand, this type of communication allows relaxation of all participants who from their own homes can have a real experience of participating in the conference, lecture or seminar.
This type of dialogue also has significant negative consequences, which are reflected in increased alienation between interlocutors/participants, frequent misunderstandings and inadequate communication due to technological barriers, as well as participants inertia resulting from long exhausting conferences without real interaction. 
On the examples of dialogue, education and participatory processes within the ConnectGREEN project- .... this paper will review the positive and negative repercussions of new mechanisms of participation and possible directions for achieving active participation and education that would be realized hybrid",
publisher = "Belgrade : STRAND",
journal = "Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND",
title = "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue",
pages = "287-292",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706"
}
Nenković-Riznić, M., Danilović Hristić, N.,& Simonović Alfirević, S.. (2022). New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND
Belgrade : STRAND., 287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706
Nenković-Riznić M, Danilović Hristić N, Simonović Alfirević S. New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue. in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND. 2022;:287-292.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .
Nenković-Riznić, Marina, Danilović Hristić, Nataša, Simonović Alfirević, Sanja, "New Technologies in the Function of Participatory and Educational Processes in Urban Planning - Challenges of Covid-19 and the Future of Dialogue" in Proceedings of 10th International Conference “On Architecture — Philosophy of Architecture” STRAND (2022):287-292,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_706 .

Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља

Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша; Ненковић-Ризнић, Марина; Црнчевић, Тијана; Христов, Маја

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Стефановић, Небојша
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Црнчевић, Тијана
AU - Христов, Маја
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/787
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T1 - Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787
ER - 
@misc{
author = "Даниловић Христић, Наташа and Стефановић, Небојша and Ненковић-Ризнић, Марина and Црнчевић, Тијана and Христов, Маја",
year = "2021",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
title = "Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787"
}
Даниловић Христић, Н., Стефановић, Н., Ненковић-Ризнић, М., Црнчевић, Т.,& Христов, М.. (2021). Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787
Даниловић Христић Н, Стефановић Н, Ненковић-Ризнић М, Црнчевић Т, Христов М. Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787 .
Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, Ненковић-Ризнић, Марина, Црнчевић, Тијана, Христов, Маја, "Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787 .

План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Hristov, Maja; Nenković-Riznić, Marina; Babić, Goran

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Hristov, Maja
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Babić, Goran
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/783
AB - Циљ израде детаљног урбанистичког плана је реализација туристичког комплекса хотела са 4 звездице и луксузних апартмана, са марином на обали Дунава, поред Сребрног језера. Сложеност, специфичан облик и перцепција локације на уском копну окруженом реком, условила је решење. Истовремено са процесом урбанистичког планирања концептуализован је архитектонски пројекат и истражене све могућности просторне организације. Посебна пажња посвећена је јавним просторима, зеленилу и контакту са водом. Кружна пешачко-бицикличка стаза пружа могућност приближавања најудаљенијој тачки. Део акваторије је планиран за спортске активности, плутајуће платформе и базен. Архитектонски концепт је лаган и прозиран, прилагођен облику локације и визуелној сагледљивости.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
T2 - 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš
T1 - План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште
SP - 04.18
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783
ER - 
@misc{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Hristov, Maja and Nenković-Riznić, Marina and Babić, Goran",
year = "2021",
abstract = "Циљ израде детаљног урбанистичког плана је реализација туристичког комплекса хотела са 4 звездице и луксузних апартмана, са марином на обали Дунава, поред Сребрног језера. Сложеност, специфичан облик и перцепција локације на уском копну окруженом реком, условила је решење. Истовремено са процесом урбанистичког планирања концептуализован је архитектонски пројекат и истражене све могућности просторне организације. Посебна пажња посвећена је јавним просторима, зеленилу и контакту са водом. Кружна пешачко-бицикличка стаза пружа могућност приближавања најудаљенијој тачки. Део акваторије је планиран за спортске активности, плутајуће платформе и базен. Архитектонски концепт је лаган и прозиран, прилагођен облику локације и визуелној сагледљивости.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "30. Međunarodni salon urbanizma, Niš",
title = "План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште",
pages = "04.18",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N., Hristov, M., Nenković-Riznić, M.,& Babić, G.. (2021). План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште. in 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš
Београд : Удружење урбаниста Србије., 04.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783
Danilović Hristić N, Stefanović N, Hristov M, Nenković-Riznić M, Babić G. План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште. in 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš. 2021;:04.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Hristov, Maja, Nenković-Riznić, Marina, Babić, Goran, "План детаљне регулације туристичког комплекса „Шпиц'' у општини Велико Градиште" in 30. Međunarodni salon urbanizma, Niš (2021):04.18,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_783 .

Sustainable Approach in Spatial Planning of River Corridors as an Instrument of Integration and Support in Development of Marine Areas: Case-study of Danube Pan-European Water Corridor in Serbia.

Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša; Danilović Hristić, Nataša

(WASET - World Academy of Science, Engineering and Technolog, 2021)

TY - CONF
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Milijić, Saša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/769
AB - The Danube River is the most important and the second largest river in Europe, representing the Pan-European water corridor (VII) and system which links North sea with Black sea and Mediterranean sea. Danube River is navigable through Serbia in all its length of 588 km, and represents the most attractive part of the river in Europe for navigation. This paper starts from hypothesis that sustainable development of river corridors can be integral part and support for the development of river and marine areas. The purpose of this paper is to identify key tourist resources, navigable, ecological, cultural and historical in the first place, which would be used as a basis for the analysis of the river coridor and its role in the development and integration with marine regions. This paper analyzing Spatial plan for the special purpose area of the international waterway corridor E-80 Danube in Serbia and strategic importance of spatial–functional organization of Danube River corridor. This paper starts from the location of key tourism resources, primarily water areas, natural and cultural heritage of the coast. Based on the identified tourist resources and analyzed the planning basis, the paper proposes a differentiation of the Danube on highly valuable tourist area, which differ and interconnected. Starting with the priorities of sustainable development of tourism in the Danube region, authors proposed criteria for the selection of locations nautical points and criteria for differentiation of settlements and localities in the Danube River, according to the importance for the development of nautical tourism and nautical infrastructure. The authors especially emphasize that recreate cruise is base activity of nautical tourism, done in different boats and conditions, that ask for special infrastructural objects in function of type of aqua areas. From the aspect of sustainable tourism development, paper analyzes the opportunities for sustainable development and multimodal transport tourists in this corridor. In addition, the authors point out the importance and possibilities of uniting the tourist offer on the Danube with the tourist offer of the coastal sea zones, especially on the Black Sea, emphasizing the importance of nautical tourism in that. Special attention was paid to the guidelines for the development of nautical and other navigable infrastructure. The paper suggests that the priority should be to have a nautical infrastructure development, increase the availability and presentation of tourist resources, integration and diversification of the tourist offer on the Danube River and its marine surroundings.
PB - WASET - World Academy of Science, Engineering and Technolog
C3 - ICMSPM 2021: 15. International Conference on Marine Spatial Planning and Management, April 29th-30th, 2021, Jerusalem, Israel
T1 - Sustainable Approach in Spatial Planning of River Corridors as an Instrument of Integration and Support in Development of Marine Areas: Case-study of Danube Pan-European Water Corridor in Serbia.
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_769
ER - 
@conference{
author = "Stefanović, Nebojša and Milijić, Saša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The Danube River is the most important and the second largest river in Europe, representing the Pan-European water corridor (VII) and system which links North sea with Black sea and Mediterranean sea. Danube River is navigable through Serbia in all its length of 588 km, and represents the most attractive part of the river in Europe for navigation. This paper starts from hypothesis that sustainable development of river corridors can be integral part and support for the development of river and marine areas. The purpose of this paper is to identify key tourist resources, navigable, ecological, cultural and historical in the first place, which would be used as a basis for the analysis of the river coridor and its role in the development and integration with marine regions. This paper analyzing Spatial plan for the special purpose area of the international waterway corridor E-80 Danube in Serbia and strategic importance of spatial–functional organization of Danube River corridor. This paper starts from the location of key tourism resources, primarily water areas, natural and cultural heritage of the coast. Based on the identified tourist resources and analyzed the planning basis, the paper proposes a differentiation of the Danube on highly valuable tourist area, which differ and interconnected. Starting with the priorities of sustainable development of tourism in the Danube region, authors proposed criteria for the selection of locations nautical points and criteria for differentiation of settlements and localities in the Danube River, according to the importance for the development of nautical tourism and nautical infrastructure. The authors especially emphasize that recreate cruise is base activity of nautical tourism, done in different boats and conditions, that ask for special infrastructural objects in function of type of aqua areas. From the aspect of sustainable tourism development, paper analyzes the opportunities for sustainable development and multimodal transport tourists in this corridor. In addition, the authors point out the importance and possibilities of uniting the tourist offer on the Danube with the tourist offer of the coastal sea zones, especially on the Black Sea, emphasizing the importance of nautical tourism in that. Special attention was paid to the guidelines for the development of nautical and other navigable infrastructure. The paper suggests that the priority should be to have a nautical infrastructure development, increase the availability and presentation of tourist resources, integration and diversification of the tourist offer on the Danube River and its marine surroundings.",
publisher = "WASET - World Academy of Science, Engineering and Technolog",
journal = "ICMSPM 2021: 15. International Conference on Marine Spatial Planning and Management, April 29th-30th, 2021, Jerusalem, Israel",
title = "Sustainable Approach in Spatial Planning of River Corridors as an Instrument of Integration and Support in Development of Marine Areas: Case-study of Danube Pan-European Water Corridor in Serbia.",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_769"
}
Stefanović, N., Milijić, S.,& Danilović Hristić, N.. (2021). Sustainable Approach in Spatial Planning of River Corridors as an Instrument of Integration and Support in Development of Marine Areas: Case-study of Danube Pan-European Water Corridor in Serbia.. in ICMSPM 2021: 15. International Conference on Marine Spatial Planning and Management, April 29th-30th, 2021, Jerusalem, Israel
WASET - World Academy of Science, Engineering and Technolog..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_769
Stefanović N, Milijić S, Danilović Hristić N. Sustainable Approach in Spatial Planning of River Corridors as an Instrument of Integration and Support in Development of Marine Areas: Case-study of Danube Pan-European Water Corridor in Serbia.. in ICMSPM 2021: 15. International Conference on Marine Spatial Planning and Management, April 29th-30th, 2021, Jerusalem, Israel. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_769 .
Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, Danilović Hristić, Nataša, "Sustainable Approach in Spatial Planning of River Corridors as an Instrument of Integration and Support in Development of Marine Areas: Case-study of Danube Pan-European Water Corridor in Serbia." in ICMSPM 2021: 15. International Conference on Marine Spatial Planning and Management, April 29th-30th, 2021, Jerusalem, Israel (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_769 .

Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)

Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša; Danilović Hristić, Nataša; Maksin, Marija; Srnić, Danijela; Majhenšek, Katarina; Bogdanović, Vladimir; Marić, Miroslav

(Ниш : Удружење урбаниста Србије, 2021)

TY - GEN
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Milijić, Saša
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Maksin, Marija
AU - Srnić, Danijela
AU - Majhenšek, Katarina
AU - Bogdanović, Vladimir
AU - Marić, Miroslav
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/772
AB - Граница просторних планова одређена је на основу коридора државног пута у просечној ширини од 100 до 200 m, која обухвата појас пута, заштитни
појас, појас контролисане изградње, постојеће водно и железничко земљиште и планирано водно земљиште потребно за регулацију токова и заштиту
пута од поплава, у укупној дужини од 17,5 km на деоници Иверак – Лајковац и 68 km на деоници Пожаревац - Голубац. Планови су припремљени у
складу са идејним решењем и истовремено са израдом елемената Идејног пројекта и садрже детаљну регулациону разраду за целокупну деоницу.
AB - The boundary of spatial plans is determined based on the corridor of the state road at an average width of 100 m to 200 m, which includes the road belt, protective belt, belt of controlled construction, existing water and rail land and planned water soil necessary for the regulation of flows and flood protection, total length of 17.5 km оn section Iverak – Lajkovac and 68 km on section Pozarevac - The plans were prepared in accordance with the conceptual solution and at the same time with the drafting of elements of the Concept Project and contain detailed regulatory elaboration for the entire section.
PB - Ниш : Удружење урбаниста Србије
T2 - 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 .
T1 - Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)
T1 - Spatial plans of the special purpose area of the state road IB order No. 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, section Iverak – Lajkovac (connection to highway E-763 Belgrade – South Adriatic, section Belgrade – Požega) and of the infrastructure corridor state road IB order, highway E-75 Belgrade-Nis (loop "Požarevac") – Požarevac (bypass) – Veliko Gradište – Golubac
SP - 01.05
ER - 
@misc{
author = "Stefanović, Nebojša and Milijić, Saša and Danilović Hristić, Nataša and Maksin, Marija and Srnić, Danijela and Majhenšek, Katarina and Bogdanović, Vladimir and Marić, Miroslav",
year = "2021",
abstract = "Граница просторних планова одређена је на основу коридора државног пута у просечној ширини од 100 до 200 m, која обухвата појас пута, заштитни
појас, појас контролисане изградње, постојеће водно и железничко земљиште и планирано водно земљиште потребно за регулацију токова и заштиту
пута од поплава, у укупној дужини од 17,5 km на деоници Иверак – Лајковац и 68 km на деоници Пожаревац - Голубац. Планови су припремљени у
складу са идејним решењем и истовремено са израдом елемената Идејног пројекта и садрже детаљну регулациону разраду за целокупну деоницу., The boundary of spatial plans is determined based on the corridor of the state road at an average width of 100 m to 200 m, which includes the road belt, protective belt, belt of controlled construction, existing water and rail land and planned water soil necessary for the regulation of flows and flood protection, total length of 17.5 km оn section Iverak – Lajkovac and 68 km on section Pozarevac - The plans were prepared in accordance with the conceptual solution and at the same time with the drafting of elements of the Concept Project and contain detailed regulatory elaboration for the entire section.",
publisher = "Ниш : Удружење урбаниста Србије",
journal = "30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 .",
title = "Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега), Spatial plans of the special purpose area of the state road IB order No. 27 Loznica – Valjevo – Lazarevac, section Iverak – Lajkovac (connection to highway E-763 Belgrade – South Adriatic, section Belgrade – Požega) and of the infrastructure corridor state road IB order, highway E-75 Belgrade-Nis (loop "Požarevac") – Požarevac (bypass) – Veliko Gradište – Golubac",
pages = "01.05"
}
Stefanović, N., Milijić, S., Danilović Hristić, N., Maksin, M., Srnić, D., Majhenšek, K., Bogdanović, V.,& Marić, M.. (2021). Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега). in 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 .
Ниш : Удружење урбаниста Србије., 01.05.
Stefanović N, Milijić S, Danilović Hristić N, Maksin M, Srnić D, Majhenšek K, Bogdanović V, Marić M. Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега). in 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 .. 2021;:01.05..
Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, Danilović Hristić, Nataša, Maksin, Marija, Srnić, Danijela, Majhenšek, Katarina, Bogdanović, Vladimir, Marić, Miroslav, "Просторни планови подручја посебне намене државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) –Велико Градиште – Голубац” и инфраструктурног коридора државног пута IБ реда број 27 Лозница–Ваљево–Лазаревац, деоница Иверак–Лајковац (веза са аутопутом Е-763 Београд – Јужни Јадран, деоница Београд–Пожега)" in 30. Међународни салон урбанизма Ниш, 8 -13 . новембар 2021 . (2021):01.05.

The real effects of the use of security cameras in public urban spaces and controversies related to privacy protection

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Putnik, Nenad

(2021)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Putnik, Nenad
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/739
AB - The initial hypothesis in exploring the safety of public urban spaces relates to defining a personal sense of security and the assumption that preventive measures implemented in the urban planning and design phase can contribute to more comfortable use of space. It is obvious that the basis of fear lies in fear of other people, whose behavior is violent or otherwise does not meet established social standards. Fear of urban structure can be reduced to fear of possible risky activities and incidents and possibilities to occur exactly where the environment provides an opportunity with its character (neglected, isolated or dark spaces). Preventive measures can be applied through reconstruction and adaptation to influential factors, as well as in the planning phase of new urban spaces, by applying standards and normative. In this way, with little additional investment, a large benefit can be achieved, which is registered in more intensive use of public urban spaces, as well as surrounding amenities, and results in customer satisfaction, increased mobility, a sense of higher level of security and community affiliation. These measures are less 'intrusive'' and far more pleasant than institutionalized control over space, through law enforcement supervision (uniformed officers and video cameras). Security cameras installed on high-standard private residential buildings, in shopping malls or in public transport, have become a daily occurrence. Their role is to protect property and life, to prevent vandalism, but also in the case of committing a crime, to help in identification the perpetrator. In some European cities, video surveillance using CCTV and DVR technology, has been implemented in all frequent public places, so the average citizen, during regular daily activities, is recorded up to 300 times. However, experience suggests that despite specialized cameras in a network operated by local police (without taking into account all other cameras installed on commercial buildings), solves less than 20% of criminal offences. In addition, we should mention the continuing controversies that are being waged in public regarding the protection of citizens' privacy, which is seriously compromised by this number of cameras in public spaces.
C3 - 1st International Architectural Sciences and Application Symposium “IArcSAS”, October 27-29, 2021, Isparta, Turkey. Conference proceedings book
T1 - The real effects of the use of security cameras in public urban spaces and controversies related to privacy protection
SP - 1296
EP - 1303
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_739
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Putnik, Nenad",
year = "2021",
abstract = "The initial hypothesis in exploring the safety of public urban spaces relates to defining a personal sense of security and the assumption that preventive measures implemented in the urban planning and design phase can contribute to more comfortable use of space. It is obvious that the basis of fear lies in fear of other people, whose behavior is violent or otherwise does not meet established social standards. Fear of urban structure can be reduced to fear of possible risky activities and incidents and possibilities to occur exactly where the environment provides an opportunity with its character (neglected, isolated or dark spaces). Preventive measures can be applied through reconstruction and adaptation to influential factors, as well as in the planning phase of new urban spaces, by applying standards and normative. In this way, with little additional investment, a large benefit can be achieved, which is registered in more intensive use of public urban spaces, as well as surrounding amenities, and results in customer satisfaction, increased mobility, a sense of higher level of security and community affiliation. These measures are less 'intrusive'' and far more pleasant than institutionalized control over space, through law enforcement supervision (uniformed officers and video cameras). Security cameras installed on high-standard private residential buildings, in shopping malls or in public transport, have become a daily occurrence. Their role is to protect property and life, to prevent vandalism, but also in the case of committing a crime, to help in identification the perpetrator. In some European cities, video surveillance using CCTV and DVR technology, has been implemented in all frequent public places, so the average citizen, during regular daily activities, is recorded up to 300 times. However, experience suggests that despite specialized cameras in a network operated by local police (without taking into account all other cameras installed on commercial buildings), solves less than 20% of criminal offences. In addition, we should mention the continuing controversies that are being waged in public regarding the protection of citizens' privacy, which is seriously compromised by this number of cameras in public spaces.",
journal = "1st International Architectural Sciences and Application Symposium “IArcSAS”, October 27-29, 2021, Isparta, Turkey. Conference proceedings book",
title = "The real effects of the use of security cameras in public urban spaces and controversies related to privacy protection",
pages = "1296-1303",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_739"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Putnik, N.. (2021). The real effects of the use of security cameras in public urban spaces and controversies related to privacy protection. in 1st International Architectural Sciences and Application Symposium “IArcSAS”, October 27-29, 2021, Isparta, Turkey. Conference proceedings book, 1296-1303.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_739
Danilović Hristić N, Stefanović N, Putnik N. The real effects of the use of security cameras in public urban spaces and controversies related to privacy protection. in 1st International Architectural Sciences and Application Symposium “IArcSAS”, October 27-29, 2021, Isparta, Turkey. Conference proceedings book. 2021;:1296-1303.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_739 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Putnik, Nenad, "The real effects of the use of security cameras in public urban spaces and controversies related to privacy protection" in 1st International Architectural Sciences and Application Symposium “IArcSAS”, October 27-29, 2021, Isparta, Turkey. Conference proceedings book (2021):1296-1303,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_739 .

Harmonization of the National and Local Interests During Planning and Designing of Highway Corridors with a Case Study

Milijić, Saša; Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša

(Sofia : Department of Roads and Transport Facilities at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), 2021)

TY - CONF
AU - Milijić, Saša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/740
AB - The basic reason for the preparation and adoption of the Spatial Plan is to create conditions for the realization of national interests in the field of transport infrastructure on the principles of sustainable development, which also included consideration of the interests of the local community. The Belgrade-South Adriatic roadway is the trans-European highway linking Serbia and Montenegro, for which the conceptual design and the spatial plan of the special purpose area are concerned. The route of the section of the highway was challenging in terms of design, as well as compliance with higher order plans and conditions of the competent authorities. During the harmonization of project and planning documentation, several variants of the route were considered, especially in order to examine the requirements of the local community. An attempt was made to harmonize and compromise between the project proposal and the Spatial Plan of the Special Purpose Area of the Infrastructure Corridor Belgrade - South Adriatic, the section Požega-Boljare (the border with Montenegro), which was achieved in a high degree during the development of the spatial plan. On this section, several undivided crossroads are planned - loops and several variants of the route are considered, especially in the Arilje area.
PB - Sofia : Department of Roads and Transport Facilities at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG)
PB - Sofia : Transport Infrastructure and Construction Institute
PB - Sofia : Bulgarian Forum of Transport Infrastructure Association
C3 - Conference Proceedings, XIV National transport infrastructure conference with international participation, Sofia, Bulgaria, October 7th-9th, 2021
T1 - Harmonization of the National and Local Interests During Planning and Designing of Highway Corridors with a Case Study
SP - 27
EP - 35
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_740
ER - 
@conference{
author = "Milijić, Saša and Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The basic reason for the preparation and adoption of the Spatial Plan is to create conditions for the realization of national interests in the field of transport infrastructure on the principles of sustainable development, which also included consideration of the interests of the local community. The Belgrade-South Adriatic roadway is the trans-European highway linking Serbia and Montenegro, for which the conceptual design and the spatial plan of the special purpose area are concerned. The route of the section of the highway was challenging in terms of design, as well as compliance with higher order plans and conditions of the competent authorities. During the harmonization of project and planning documentation, several variants of the route were considered, especially in order to examine the requirements of the local community. An attempt was made to harmonize and compromise between the project proposal and the Spatial Plan of the Special Purpose Area of the Infrastructure Corridor Belgrade - South Adriatic, the section Požega-Boljare (the border with Montenegro), which was achieved in a high degree during the development of the spatial plan. On this section, several undivided crossroads are planned - loops and several variants of the route are considered, especially in the Arilje area.",
publisher = "Sofia : Department of Roads and Transport Facilities at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG), Sofia : Transport Infrastructure and Construction Institute, Sofia : Bulgarian Forum of Transport Infrastructure Association",
journal = "Conference Proceedings, XIV National transport infrastructure conference with international participation, Sofia, Bulgaria, October 7th-9th, 2021",
title = "Harmonization of the National and Local Interests During Planning and Designing of Highway Corridors with a Case Study",
pages = "27-35",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_740"
}
Milijić, S., Stefanović, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). Harmonization of the National and Local Interests During Planning and Designing of Highway Corridors with a Case Study. in Conference Proceedings, XIV National transport infrastructure conference with international participation, Sofia, Bulgaria, October 7th-9th, 2021
Sofia : Department of Roads and Transport Facilities at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG)., 27-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_740
Milijić S, Stefanović N, Danilović Hristić N. Harmonization of the National and Local Interests During Planning and Designing of Highway Corridors with a Case Study. in Conference Proceedings, XIV National transport infrastructure conference with international participation, Sofia, Bulgaria, October 7th-9th, 2021. 2021;:27-35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_740 .
Milijić, Saša, Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, "Harmonization of the National and Local Interests During Planning and Designing of Highway Corridors with a Case Study" in Conference Proceedings, XIV National transport infrastructure conference with international participation, Sofia, Bulgaria, October 7th-9th, 2021 (2021):27-35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_740 .

Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Milijić, Saša

(Southampton : WIT Press, 2021)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Milijić, Saša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/701
AB - The paper is a presentation of the evolution of the treatment of urban public land in the urban planning and design of the regenerated waterfront area, in different social conditions. The authors assess the certainty of achieving high-quality urban space, by comparing the circumstances and aspects of the public domain. For several decades, urban plans have declared a change of land use for the attractive Sava river basin (and the Danube) in Belgrade, with the purpose of relocating industrial warehouses and traffic facilities such as train and bus stations. In order to initiate the process of regenerating a new area of the city, between the historical core and the newest and most modern part of the city, at the end of the 20th century local and international urban planners and architects were invited to propose uses and forms for the future waterfront skyline in the so-called “Project for the 3rd Millennium”. The purpose of the project was to produce a multifunctional connection with the river between two parts of the city, both different in their development concepts. The accent was on the public domain: culture, education, entertainment, and tourism, which included planning new buildings for museums, venues for opera and ballet, and concert halls, as well as scientific centers, hotels, etc., with pedestrian promenades and greenery. Unfortunately, mainly because of the political situation and economic crisis, but also because of unrealistic ideas and foundations of the concept, the implementation failed. The
future development depended on political will and demanded enormous investment, and it also had to wait for the next three decades. Belgrade’s Waterfront project started several years ago is based on this general idea to change the area’s appearance, but with significant exceptions. It is officially a result of foreign investment, and the concept was not a result of open urban competition, but rather based on a 3D model developed abroad, in addition to which, a percentage of public land was given over for residential and commercial structures, and the height of some buildings changed the skyline of Belgrade’s hill completely. All of these issues have been bitterly criticized by the professional and wider public.
PB - Southampton : WIT Press
C3 - WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021
T1 - Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia
VL - 253
SP - 173
EP - 181
DO - 10.2495/SC210151
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Milijić, Saša",
year = "2021",
abstract = "The paper is a presentation of the evolution of the treatment of urban public land in the urban planning and design of the regenerated waterfront area, in different social conditions. The authors assess the certainty of achieving high-quality urban space, by comparing the circumstances and aspects of the public domain. For several decades, urban plans have declared a change of land use for the attractive Sava river basin (and the Danube) in Belgrade, with the purpose of relocating industrial warehouses and traffic facilities such as train and bus stations. In order to initiate the process of regenerating a new area of the city, between the historical core and the newest and most modern part of the city, at the end of the 20th century local and international urban planners and architects were invited to propose uses and forms for the future waterfront skyline in the so-called “Project for the 3rd Millennium”. The purpose of the project was to produce a multifunctional connection with the river between two parts of the city, both different in their development concepts. The accent was on the public domain: culture, education, entertainment, and tourism, which included planning new buildings for museums, venues for opera and ballet, and concert halls, as well as scientific centers, hotels, etc., with pedestrian promenades and greenery. Unfortunately, mainly because of the political situation and economic crisis, but also because of unrealistic ideas and foundations of the concept, the implementation failed. The
future development depended on political will and demanded enormous investment, and it also had to wait for the next three decades. Belgrade’s Waterfront project started several years ago is based on this general idea to change the area’s appearance, but with significant exceptions. It is officially a result of foreign investment, and the concept was not a result of open urban competition, but rather based on a 3D model developed abroad, in addition to which, a percentage of public land was given over for residential and commercial structures, and the height of some buildings changed the skyline of Belgrade’s hill completely. All of these issues have been bitterly criticized by the professional and wider public.",
publisher = "Southampton : WIT Press",
journal = "WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021",
title = "Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia",
volume = "253",
pages = "173-181",
doi = "10.2495/SC210151"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Milijić, S.. (2021). Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia. in WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021
Southampton : WIT Press., 253, 173-181.
https://doi.org/10.2495/SC210151
Danilović Hristić N, Stefanović N, Milijić S. Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia. in WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021. 2021;253:173-181.
doi:10.2495/SC210151 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Milijić, Saša, "Aspects of the public domain in regenerating waterfronts: a case study of Belgrade’s waterfront, Serbia" in WIT Transactions on Ecology and the Environment, Sustainable City 2021, 253 (2021):173-181,
https://doi.org/10.2495/SC210151 . .

Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša

(2021)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/700
AB - The research is based on the hypothesis that transport analysis of the impact of the attraction and production of planned content in the urban tissue on the wider transport network is a key method in the urban planning of large projects. The specificity of the methodological approach used can be seen in the quantification of the project area and the estimation of the number of trips generated by the planned content in peak hours, as well as the expected number of cars in the street network. The generation of potential trips and their distribution are determined, depending on the volume and structure of the planned content. Using the software, three possible scenarios were processed. In the conclusions, we summarize the importance of processing and the necessity of applying the results of transport analyses as a key method in urban and spatial planning, influencing the organization and connectivity.
T2 - Baltica
T1 - Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project
VL - 34
IS - 11
SP - 38
EP - 49
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The research is based on the hypothesis that transport analysis of the impact of the attraction and production of planned content in the urban tissue on the wider transport network is a key method in the urban planning of large projects. The specificity of the methodological approach used can be seen in the quantification of the project area and the estimation of the number of trips generated by the planned content in peak hours, as well as the expected number of cars in the street network. The generation of potential trips and their distribution are determined, depending on the volume and structure of the planned content. Using the software, three possible scenarios were processed. In the conclusions, we summarize the importance of processing and the necessity of applying the results of transport analyses as a key method in urban and spatial planning, influencing the organization and connectivity.",
journal = "Baltica",
title = "Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project",
volume = "34",
number = "11",
pages = "38-49",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700"
}
Stefanović, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project. in Baltica, 34(11), 38-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700
Stefanović N, Danilović Hristić N. Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project. in Baltica. 2021;34(11):38-49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, "Transport Analysis of Large Projects as a Key Method in Urban Planning - Belgrade Waterfront Project" in Baltica, 34, no. 11 (2021):38-49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_700 .

The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša

(London : IntechOpen, 2021)

TY - CHAP
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/630
AB - The starting point in this paper is the position that spatial and urban planning
has a key role in sustainable development and the protection of cultural heritage.
The planning method used in areas of cultural heritage differs depending on the
type and level of the spatial plan. It is possible to identify aspects of protection
and sustainable development in plans, with the protection of cultural heritage
dominating in practice. Research was carried out on a case study of three spatial
plans at different levels, which both in terms of their methodology and content
make up the planning system for the protection and sustainable development of
cultural heritage in Serbia. The comparative analysis of the plans includes three
aspects: protection, the sustainable development of cultural heritage, and the
integration of cultural heritage into the planning and protection of landscapes.
The implementation models of the spatial plans were considered. The main
conclusion of the paper is that the concept of protecting cultural heritage has not
evolved into a system of comprehensive and adequate planning for its sustainable
development, nor is it sufficiently integrated with the planning and protection of
landscapes. The paper provides guidelines for improving both the methodology of
spatial planning and the concept of the sustainable development and protection
of cultural heritage in spatial plans.
PB - London : IntechOpen
T2 - Heritage - New Paradigm
T1 - The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia
DO - 10.5772/intechopen.99056
ER - 
@inbook{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "The starting point in this paper is the position that spatial and urban planning
has a key role in sustainable development and the protection of cultural heritage.
The planning method used in areas of cultural heritage differs depending on the
type and level of the spatial plan. It is possible to identify aspects of protection
and sustainable development in plans, with the protection of cultural heritage
dominating in practice. Research was carried out on a case study of three spatial
plans at different levels, which both in terms of their methodology and content
make up the planning system for the protection and sustainable development of
cultural heritage in Serbia. The comparative analysis of the plans includes three
aspects: protection, the sustainable development of cultural heritage, and the
integration of cultural heritage into the planning and protection of landscapes.
The implementation models of the spatial plans were considered. The main
conclusion of the paper is that the concept of protecting cultural heritage has not
evolved into a system of comprehensive and adequate planning for its sustainable
development, nor is it sufficiently integrated with the planning and protection of
landscapes. The paper provides guidelines for improving both the methodology of
spatial planning and the concept of the sustainable development and protection
of cultural heritage in spatial plans.",
publisher = "London : IntechOpen",
journal = "Heritage - New Paradigm",
booktitle = "The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia",
doi = "10.5772/intechopen.99056"
}
Stefanović, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia. in Heritage - New Paradigm
London : IntechOpen..
https://doi.org/10.5772/intechopen.99056
Stefanović N, Danilović Hristić N. The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia. in Heritage - New Paradigm. 2021;.
doi:10.5772/intechopen.99056 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, "The Implementation of Sustainable Development and Protection of Cultural Heritage at Different Levels of Spatial and Urban Planning: A Case Study of the Republic of Serbia" in Heritage - New Paradigm (2021),
https://doi.org/10.5772/intechopen.99056 . .

The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia

Stefanović, Nebojša; Krunić, Nikola; Danilović Hristić, Nataša

(Vinča : Institut za nuklearne nauke, 2021)

TY - JOUR
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Krunić, Nikola
AU - Danilović Hristić, Nataša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/617
AB - In the Republic of Serbia, radioactive waste has been stored for many years at the Vin~a location near Belgrade. However, the location is not suitable for this purpose. It is necessary to define a location for radioactive waste disposal in Serbia in accordance with international criteria, strict spatial conditions, and planning solutions of national interest. The need to conduct
research that will define potential zones for radioactive waste disposal is the basic starting
point in this paper. The framework of the research is the development of the Spatial Plan of
the Republic of Serbia from 2021 to 2035, on the basis of which it is possible to determine potential zones for the construction of a radioactive waste disposal. In this paper, the authors
present the results of research on spatial constraints from the aspects of geological and hydrological conditions, spatial protection, and distribution of the population, settlements and
buildings, etc. A special contribution it makes is the additional analysis of conditionality in relation to the planned purposes and activities of national and priority importance in Serbia.
The collection, processing, and presentation of spatial data is the result of analyses conducted
with the support of geographic information systems. The research contributes to a definition
of potential zones, within the scope of which it is necessary to conduct further research and select the optimal location for a radioactive waste disposal. The paper provides methodological
guidelines for further scientific research into the spatial aspects of radioactive waste disposal
in Serbia, at the same time pointing out possible directions for further resolution of this issue
in practice.
PB - Vinča : Institut za nuklearne nauke
T2 - Nuclear Technology & Radiation Protection
T1 - The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia
VL - 36
IS - 1
SP - 38
EP - 49
DO - 10.2298/NTRP210119011S
ER - 
@article{
author = "Stefanović, Nebojša and Krunić, Nikola and Danilović Hristić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "In the Republic of Serbia, radioactive waste has been stored for many years at the Vin~a location near Belgrade. However, the location is not suitable for this purpose. It is necessary to define a location for radioactive waste disposal in Serbia in accordance with international criteria, strict spatial conditions, and planning solutions of national interest. The need to conduct
research that will define potential zones for radioactive waste disposal is the basic starting
point in this paper. The framework of the research is the development of the Spatial Plan of
the Republic of Serbia from 2021 to 2035, on the basis of which it is possible to determine potential zones for the construction of a radioactive waste disposal. In this paper, the authors
present the results of research on spatial constraints from the aspects of geological and hydrological conditions, spatial protection, and distribution of the population, settlements and
buildings, etc. A special contribution it makes is the additional analysis of conditionality in relation to the planned purposes and activities of national and priority importance in Serbia.
The collection, processing, and presentation of spatial data is the result of analyses conducted
with the support of geographic information systems. The research contributes to a definition
of potential zones, within the scope of which it is necessary to conduct further research and select the optimal location for a radioactive waste disposal. The paper provides methodological
guidelines for further scientific research into the spatial aspects of radioactive waste disposal
in Serbia, at the same time pointing out possible directions for further resolution of this issue
in practice.",
publisher = "Vinča : Institut za nuklearne nauke",
journal = "Nuclear Technology & Radiation Protection",
title = "The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia",
volume = "36",
number = "1",
pages = "38-49",
doi = "10.2298/NTRP210119011S"
}
Stefanović, N., Krunić, N.,& Danilović Hristić, N.. (2021). The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia. in Nuclear Technology & Radiation Protection
Vinča : Institut za nuklearne nauke., 36(1), 38-49.
https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S
Stefanović N, Krunić N, Danilović Hristić N. The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia. in Nuclear Technology & Radiation Protection. 2021;36(1):38-49.
doi:10.2298/NTRP210119011S .
Stefanović, Nebojša, Krunić, Nikola, Danilović Hristić, Nataša, "The spatial and planning aspect of solving the issue of radioactive waste disposal in the Republic of Serbia" in Nuclear Technology & Radiation Protection, 36, no. 1 (2021):38-49,
https://doi.org/10.2298/NTRP210119011S . .
1

Impact of Overtourism on Urban Life.

Hristov, Maja; Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša

(Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia, 2021)

TY - JOUR
AU - Hristov, Maja
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/616
AB - The unrestrained and constant inflow of tourists to some cities can provoke the discomfort of residents. The term ‘overtourism’ describes a condition in which the limits are exceeded to the point that regular everyday urban life suffers. The quantity of visitors and resulting crowds create burdens on the functioning of some city services, and they simultaneously result in a deterioration in the quality of sightseeing. This paper gives a review of the academic literature concerning this issue, especially studies concentrating on cruising and alternative short-term renting. Major complaints raised by locals on the negative impact of tourism are not only about overcrowding, but also include the serious social and economic questions of the endangerment of rights. In order to regulate and mitigate conflicts, preserve identity and allow decent urban life in all its aspects, city governments are forced to introduce some limitations and rules in the sphere of tourism, and also with regard to the real-estate market and urban planning. The level of measures and policies required depend on the type of problem, size of the city and dispersion of the attractions.
PB - Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Impact of Overtourism on Urban Life.
VL - 45
SP - 59
EP - 66
DO - 10.2298/SPAT2145059H
ER - 
@article{
author = "Hristov, Maja and Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša",
year = "2021",
abstract = "The unrestrained and constant inflow of tourists to some cities can provoke the discomfort of residents. The term ‘overtourism’ describes a condition in which the limits are exceeded to the point that regular everyday urban life suffers. The quantity of visitors and resulting crowds create burdens on the functioning of some city services, and they simultaneously result in a deterioration in the quality of sightseeing. This paper gives a review of the academic literature concerning this issue, especially studies concentrating on cruising and alternative short-term renting. Major complaints raised by locals on the negative impact of tourism are not only about overcrowding, but also include the serious social and economic questions of the endangerment of rights. In order to regulate and mitigate conflicts, preserve identity and allow decent urban life in all its aspects, city governments are forced to introduce some limitations and rules in the sphere of tourism, and also with regard to the real-estate market and urban planning. The level of measures and policies required depend on the type of problem, size of the city and dispersion of the attractions.",
publisher = "Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Impact of Overtourism on Urban Life.",
volume = "45",
pages = "59-66",
doi = "10.2298/SPAT2145059H"
}
Hristov, M., Danilović Hristić, N.,& Stefanović, N.. (2021). Impact of Overtourism on Urban Life.. in Spatium
Belgrade : Institute of Architecture and Urban & Spatial Planning of Serbia., 45, 59-66.
https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H
Hristov M, Danilović Hristić N, Stefanović N. Impact of Overtourism on Urban Life.. in Spatium. 2021;45:59-66.
doi:10.2298/SPAT2145059H .
Hristov, Maja, Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, "Impact of Overtourism on Urban Life." in Spatium, 45 (2021):59-66,
https://doi.org/10.2298/SPAT2145059H . .
2

Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Hristov, Maja

(Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2021)

TY - CONF
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Hristov, Maja
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/615
AB - Реална потреба за инфраструктурним опремањем територије Републике Србије наметнула је убрзану израду низа просторних планова подручја посебне намене и детаљних урбанистичких планова за аутопутске и магистралне деонице, железничке коридоре, далеководе и коридоре речног саобраћаја са пратећим функцијама. Осим инфраструктурних коридора, од великог интереса су и планови за водне акумулације, планински туризам и експлоатацију рудног блага. Однос приоритета у планирању овако важних и пре свега јавних намена, као и спровођења технички специфичних и захтевних потреба, постаје нарочито изражен када је реч о усаглашавању са условима заштите културно историјског наслеђа и природе на терену. Задатак урбанисте/планера осим уградње услова у плански документ је далеко сложенији, јер представља истраживање свих ограничења и погодности, могућности за усаглашавање и избегавање конфликтих ситуација и у најгорем случају постизање компромисног решења између захтева савременог развоја и потребе да се наслеђе очува за будућност. Овај однос и методе рада су анализирани на неколико примера, уз изношење препорука за унапређење методологије израде планске документације
AB - The real need for infrastructure equipping of the territory of the Republic of Serbia has imposed the accelerated development of a series of spatial plans for special purpose areas and detailed urban plans for highway and motorway sections, railway corridors, power lines and river transport corridors with accompanying functions. In addition to infrastructure corridors, plans for water accumulation, mountain tourism and exploitation of mining treasures are of great interest. The relationship of priorities in planning such important and primarily public uses, as well as the implementation of technically specific and demanding needs, becomes especially pronounced when it comes to compliance with the conditions for protection of cultural-historical heritage and nature’s values in the field. The urban planner's task besides importing conditions in the planning document is far more complex, as it explores all constraints and conveniences, opportunities for harmonization and avoidance of conflict situations, and at worst, reaching a compromise solution between the demands of contemporary development and the need to preserve heritage for the future. This relationship and methods of work have been analyzed in several examples, with recommendations made to improve the methodology for drafting planning documentation.
PB - Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
C3 - Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам
T1 - Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу
SP - 444
EP - 453
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615
ER - 
@conference{
author = "Danilović Hristić, Nataša and Stefanović, Nebojša and Hristov, Maja",
year = "2021",
abstract = "Реална потреба за инфраструктурним опремањем територије Републике Србије наметнула је убрзану израду низа просторних планова подручја посебне намене и детаљних урбанистичких планова за аутопутске и магистралне деонице, железничке коридоре, далеководе и коридоре речног саобраћаја са пратећим функцијама. Осим инфраструктурних коридора, од великог интереса су и планови за водне акумулације, планински туризам и експлоатацију рудног блага. Однос приоритета у планирању овако важних и пре свега јавних намена, као и спровођења технички специфичних и захтевних потреба, постаје нарочито изражен када је реч о усаглашавању са условима заштите културно историјског наслеђа и природе на терену. Задатак урбанисте/планера осим уградње услова у плански документ је далеко сложенији, јер представља истраживање свих ограничења и погодности, могућности за усаглашавање и избегавање конфликтих ситуација и у најгорем случају постизање компромисног решења између захтева савременог развоја и потребе да се наслеђе очува за будућност. Овај однос и методе рада су анализирани на неколико примера, уз изношење препорука за унапређење методологије израде планске документације, The real need for infrastructure equipping of the territory of the Republic of Serbia has imposed the accelerated development of a series of spatial plans for special purpose areas and detailed urban plans for highway and motorway sections, railway corridors, power lines and river transport corridors with accompanying functions. In addition to infrastructure corridors, plans for water accumulation, mountain tourism and exploitation of mining treasures are of great interest. The relationship of priorities in planning such important and primarily public uses, as well as the implementation of technically specific and demanding needs, becomes especially pronounced when it comes to compliance with the conditions for protection of cultural-historical heritage and nature’s values in the field. The urban planner's task besides importing conditions in the planning document is far more complex, as it explores all constraints and conveniences, opportunities for harmonization and avoidance of conflict situations, and at worst, reaching a compromise solution between the demands of contemporary development and the need to preserve heritage for the future. This relationship and methods of work have been analyzed in several examples, with recommendations made to improve the methodology for drafting planning documentation.",
publisher = "Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам",
title = "Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу",
pages = "444-453",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615"
}
Danilović Hristić, N., Stefanović, N.,& Hristov, M.. (2021). Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу. in Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам
Београд : Завод за заштиту споменика културе града Београда., 444-453.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615
Danilović Hristić N, Stefanović N, Hristov M. Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу. in Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам. 2021;:444-453.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Hristov, Maja, "Израда планске документације за инфраструктурне коридоре и друге велике пројекте од интереса за државу и однос према наслеђу" in Зборник радова, XI Научно – стручна конференција са међународним учешћем: Градитељско наслеђе и урбанизам (2021):444-453,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_615 .

Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project

Petrić, Jasna; Danilović Hristić, Nataša; Čolić, Nataša

(Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad, 2021)

TY - CHAP
AU - Petrić, Jasna
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Čolić, Nataša
PY - 2021
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/618
AB - Science Fund of the Republic of Serbia has launched in 2020 Program IDEAS for which the evaluation of the project proposals is not yet finished. One of the project applicants which successfully passed the preliminary stage of the evaluation is entitled Urban Safety as a Qualitative Factor of Cohabitation Under Enhanced Risk (U-SaFER). The research proposal is in the field of urban planning and design, and it is also closely associated with the social context and the theory of safety. Although the actual research on this project has not started, the aim of this paper is to present the concept and planned methodology of the U-SaFER and to demonstrate the significance of the role of people’s perception and evidence in the process of enhancing urban safety in public spaces through effective urban planning, design and governance. Many parts of the world, including Serbia, are in the infancy stage of research of this topic. Therefore, the U-SaFER project proposal may attract additional attention in scientific research community as well as with the decision-makers.
AB - Фонд за науку Републике Србије је 2020. године покренуо Програм ИДЕЈЕ у оквиру којег још увек није завршена евалуација пријављених пројеката. Један од пројеката који је конкурисао и успешно прошао прелиминарну фазу евалуације је насловљен [Урбана безбедност као квалитативни фактор суживота у условима повећаног ризика] (акроним: У-СаФЕР). Предмет истраживања пројекта тиче се урбанизма и планирања, а уско је повезан са друштвеним окружењем и теоријом безбедности. Упркос томе што истражи вање још увек није започето, у овом раду смо настојале да представимо оквир и планирану методологију У-СаФЕР-а и да прикажемо значај који има доживљај становништва и чињенично стање о процесу јачања урбане безбедности у јавним просторима кроз ефикас ност урбанизма, планирања и управљања. Србија, као и многе друге земље у свету, јесте у раној фази истраживања ове теме. Стога, предлог пројекта У-СаФЕР може да привуче додатну пажњу у научној заједници, као и међу доносиоцима одлука.
PB - Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad
T2 - Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings
T1 - Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project
T1 - Друштвени аспекти урбане безбедности – структура истраживања у оквиру пројекта У-СаФЕР
SP - 287
EP - 295
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618
ER - 
@inbook{
author = "Petrić, Jasna and Danilović Hristić, Nataša and Čolić, Nataša",
year = "2021",
abstract = "Science Fund of the Republic of Serbia has launched in 2020 Program IDEAS for which the evaluation of the project proposals is not yet finished. One of the project applicants which successfully passed the preliminary stage of the evaluation is entitled Urban Safety as a Qualitative Factor of Cohabitation Under Enhanced Risk (U-SaFER). The research proposal is in the field of urban planning and design, and it is also closely associated with the social context and the theory of safety. Although the actual research on this project has not started, the aim of this paper is to present the concept and planned methodology of the U-SaFER and to demonstrate the significance of the role of people’s perception and evidence in the process of enhancing urban safety in public spaces through effective urban planning, design and governance. Many parts of the world, including Serbia, are in the infancy stage of research of this topic. Therefore, the U-SaFER project proposal may attract additional attention in scientific research community as well as with the decision-makers., Фонд за науку Републике Србије је 2020. године покренуо Програм ИДЕЈЕ у оквиру којег још увек није завршена евалуација пријављених пројеката. Један од пројеката који је конкурисао и успешно прошао прелиминарну фазу евалуације је насловљен [Урбана безбедност као квалитативни фактор суживота у условима повећаног ризика] (акроним: У-СаФЕР). Предмет истраживања пројекта тиче се урбанизма и планирања, а уско је повезан са друштвеним окружењем и теоријом безбедности. Упркос томе што истражи вање још увек није започето, у овом раду смо настојале да представимо оквир и планирану методологију У-СаФЕР-а и да прикажемо значај који има доживљај становништва и чињенично стање о процесу јачања урбане безбедности у јавним просторима кроз ефикас ност урбанизма, планирања и управљања. Србија, као и многе друге земље у свету, јесте у раној фази истраживања ове теме. Стога, предлог пројекта У-СаФЕР може да привуче додатну пажњу у научној заједници, као и међу доносиоцима одлука.",
publisher = "Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad",
journal = "Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings",
booktitle = "Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project, Друштвени аспекти урбане безбедности – структура истраживања у оквиру пројекта У-СаФЕР",
pages = "287-295",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618"
}
Petrić, J., Danilović Hristić, N.,& Čolić, N.. (2021). Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project. in Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings
Novi Sad : Ecological Movement of Novi Sad., 287-295.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618
Petrić J, Danilović Hristić N, Čolić N. Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project. in Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings. 2021;:287-295.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618 .
Petrić, Jasna, Danilović Hristić, Nataša, Čolić, Nataša, "Social aspects of urban safety – an outline of research under the U-SaFER project" in Environmental protection of urban and suburban settlements : proceedings (2021):287-295,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_618 .

ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021

Ненковић-Ризнић, Марина; Максин, Марија; Симоновић Алфиревић, Сања; Крунић, Никола; Бранков, Борјан; Даниловић Христић, Наташа; Ненић, Мирјана; Гајић, Александра

(Крагујевац : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - GEN
AU - Ненковић-Ризнић, Марина
AU - Максин, Марија
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Крунић, Никола
AU - Бранков, Борјан
AU - Даниловић Христић, Наташа
AU - Ненић, Мирјана
AU - Гајић, Александра
PY - 2020
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/753
AB - Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) je kao IPA 1 projektni partner u periodu 2018-2021. godine bio angažovan na projektu CONNECT GREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Revitalizacija i upravljanje ekološkim koridorima kao vidom zelene infrastrukture u Dunavskom basenu), koji je realizovan u okviru drugog poziva INTERREG Danube Transnational programme. Ovaj projektat je imao za cilj realizaciju održive platforme za usklađivanje prakse očuvanja prirode i planiranja prostora u Karpatskom regionu, kroz definisanje načina za revitalizaciju i upravljanje migratornim koridorima velikih sisara
PB - Крагујевац : Удружење урбаниста Србије
T2 - Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.
T1 - ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021
SP - 109
EP - 109
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753
ER - 
@misc{
author = "Ненковић-Ризнић, Марина and Максин, Марија and Симоновић Алфиревић, Сања and Крунић, Никола and Бранков, Борјан and Даниловић Христић, Наташа and Ненић, Мирјана and Гајић, Александра",
year = "2020",
abstract = "Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) je kao IPA 1 projektni partner u periodu 2018-2021. godine bio angažovan na projektu CONNECT GREEN (DTP 072-2.3) – Restoring and managing ecological corridors in mountains as the green infrastructure in the Danube basin (Revitalizacija i upravljanje ekološkim koridorima kao vidom zelene infrastrukture u Dunavskom basenu), koji je realizovan u okviru drugog poziva INTERREG Danube Transnational programme. Ovaj projektat je imao za cilj realizaciju održive platforme za usklađivanje prakse očuvanja prirode i planiranja prostora u Karpatskom regionu, kroz definisanje načina za revitalizaciju i upravljanje migratornim koridorima velikih sisara",
publisher = "Крагујевац : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.",
title = "ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021",
pages = "109-109",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753"
}
Ненковић-Ризнић, М., Максин, М., Симоновић Алфиревић, С., Крунић, Н., Бранков, Б., Даниловић Христић, Н., Ненић, М.,& Гајић, А.. (2020). ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.
Крагујевац : Удружење урбаниста Србије., 109-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753
Ненковић-Ризнић М, Максин М, Симоновић Алфиревић С, Крунић Н, Бранков Б, Даниловић Христић Н, Ненић М, Гајић А. ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021. in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.. 2020;:109-109.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753 .
Ненковић-Ризнић, Марина, Максин, Марија, Симоновић Алфиревић, Сања, Крунић, Никола, Бранков, Борјан, Даниловић Христић, Наташа, Ненић, Мирјана, Гајић, Александра, "ConnectGREEN (DTP 072-2.3) – Управљање и обнављање еколошких коридора као зелене инфраструктуре у Дунавском басену, 2018-2021" in Каталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма 2020, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. (2020):109-109,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_753 .

Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“

Stefanović, Nebojša; Danilović Hristić, Nataša; Hristov, Maja; Petrić, Jasna; Mihajlović, Dragan; Marić, Miroslav

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)

TY - GEN
AU - Stefanović, Nebojša
AU - Danilović Hristić, Nataša
AU - Hristov, Maja
AU - Petrić, Jasna
AU - Mihajlović, Dragan
AU - Marić, Miroslav
PY - 2020
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/781
AB - Три плана детаљне регулације на територији градова Шабца, Лознице и општине Богатић урађени су као разрада трасе државног пута дефинисане Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница (нови број 26) из 2011. ПДР за деоницу пута Ваљево - Лозница представља потребу дефинисану у ППППН за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита ,,Јадар''. Заједно чине мрежу брзих магисталних саобраћајница која доприносе саобраћајној и привредној интеграцији подручја Мачве и Подриња са коридором X и мрежом ауто-путева у Србији. За израду планова коришћена су техничка решења саобраћајница (,,Институт за путеве'' и ,,Хидропројект Саобраћај'').
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
T2 - 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac
T1 - Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781
ER - 
@misc{
author = "Stefanović, Nebojša and Danilović Hristić, Nataša and Hristov, Maja and Petrić, Jasna and Mihajlović, Dragan and Marić, Miroslav",
year = "2020",
abstract = "Три плана детаљне регулације на територији градова Шабца, Лознице и општине Богатић урађени су као разрада трасе државног пута дефинисане Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац – Лозница (нови број 26) из 2011. ПДР за деоницу пута Ваљево - Лозница представља потребу дефинисану у ППППН за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита ,,Јадар''. Заједно чине мрежу брзих магисталних саобраћајница која доприносе саобраћајној и привредној интеграцији подручја Мачве и Подриња са коридором X и мрежом ауто-путева у Србији. За израду планова коришћена су техничка решења саобраћајница (,,Институт за путеве'' и ,,Хидропројект Саобраћај'').",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac",
title = "Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781"
}
Stefanović, N., Danilović Hristić, N., Hristov, M., Petrić, J., Mihajlović, D.,& Marić, M.. (2020). Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“. in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac
Београд : Удружење урбаниста Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781
Stefanović N, Danilović Hristić N, Hristov M, Petrić J, Mihajlović D, Marić M. Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“. in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781 .
Stefanović, Nebojša, Danilović Hristić, Nataša, Hristov, Maja, Petrić, Jasna, Mihajlović, Dragan, Marić, Miroslav, "Четири плана детаљне регулације за коридоре државних путева: ПДР инфраструктурног коридора државног пута Ib реда бр. 26 на територији града Лознице, ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у општини Богатић и државног пута Ib реда Слепчевић-гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) ПДР државног пута Ib реда Шабац-Лозница у Шапцу и ПДР нове деонице дела државног пута Ib реда бр. 27 Ваљево-Лозница на територији града Лознице“" in 29. Međunarodni salon urbanizma, Kragujevac (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_781 .