Ристић, Ратко

Link to this page

Authority KeyName Variants
cd27852e-78be-4c25-9138-abb6f124cea7
 • Ристић, Ратко (1)
Projects

Author's Bibliography

Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“

Ристић, Ратко; Безбрадица, Љубиша; Малушевић, Иван; Половина, Синиша; Милчановић, Вукашин

(Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука, 2023)

TY - CONF
AU - Ристић, Ратко
AU - Безбрадица, Љубиша
AU - Малушевић, Иван
AU - Половина, Синиша
AU - Милчановић, Вукашин
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/923
AB - Национални парк „Копаоник“ је заштићено подручје изузетног значаја у односу на биодиверзитет, геодиверзитет, предеоне вредности и богато културно-историјско наслеђе. Истовремено, то је једна од најпожељнијих туристичких дестинација Балкана, првенствено због развијеног и врхунски организованог ски-туризма, са више од 60 километара ски-стаза и ски-путева, бројним ски-лифтовима и системима за производњу вештачког снега. Такође, присутна је и изградња непримерено великог броја малих хидроелектрана деривационог типа, што је довело до опште деградације живог света локалних водотокова. Кумулативни утицај изграђених и коришћених објеката довео је до крчења великих површина под шумама, загађења свих медијума животне средине, првенствено површинских и подземних вода, деструкције земљишта, угрожавања станишта заштићених и строго заштићених врста. Неопходно је детерминисати параметре граничног оптерећења екосистема и тиме створити претпоставке за ефективну реализацију концепта одрживости.
PB - Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука
PB - Београд : Академска мисао
C3 - Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године
T1 - Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“
SP - 96
EP - 101
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923
ER - 
@conference{
author = "Ристић, Ратко and Безбрадица, Љубиша and Малушевић, Иван and Половина, Синиша and Милчановић, Вукашин",
year = "2023",
abstract = "Национални парк „Копаоник“ је заштићено подручје изузетног значаја у односу на биодиверзитет, геодиверзитет, предеоне вредности и богато културно-историјско наслеђе. Истовремено, то је једна од најпожељнијих туристичких дестинација Балкана, првенствено због развијеног и врхунски организованог ски-туризма, са више од 60 километара ски-стаза и ски-путева, бројним ски-лифтовима и системима за производњу вештачког снега. Такође, присутна је и изградња непримерено великог броја малих хидроелектрана деривационог типа, што је довело до опште деградације живог света локалних водотокова. Кумулативни утицај изграђених и коришћених објеката довео је до крчења великих површина под шумама, загађења свих медијума животне средине, првенствено површинских и подземних вода, деструкције земљишта, угрожавања станишта заштићених и строго заштићених врста. Неопходно је детерминисати параметре граничног оптерећења екосистема и тиме створити претпоставке за ефективну реализацију концепта одрживости.",
publisher = "Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука, Београд : Академска мисао",
journal = "Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године",
title = "Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“",
pages = "96-101",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923"
}
Ристић, Р., Безбрадица, Љ., Малушевић, И., Половина, С.,& Милчановић, В.. (2023). Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“. in Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године
Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука., 96-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923
Ристић Р, Безбрадица Љ, Малушевић И, Половина С, Милчановић В. Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“. in Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године. 2023;:96-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923 .
Ристић, Ратко, Безбрадица, Љубиша, Малушевић, Иван, Половина, Синиша, Милчановић, Вукашин, "Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“" in Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године (2023):96-101,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923 .