Petruševski, Ljiljana

Link to this page

Authority KeyName Variants
b2ad35e4-482f-46a0-800c-119caa697fc1
 • Petruševski, Ljiljana (1)
Projects

Author's Bibliography

Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova

Dželebdžić, Omiljena; Petruševski, Ljiljana; Bazik, Dragana

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2006)

TY - CHAP
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Petruševski, Ljiljana
AU - Bazik, Dragana
PY - 2006
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/452
AB - Коришћење индикатора као мерила прогреса ка
одрживом развоју једно је од стандардних алата у пракси
просторног и урбанистичког планирања, који помаже да
се из више аспеката сагледају приоритети развоја,
односи у простору, могући конфликти и приступи у
решавању проблема. У раду се истражује могући
референтни оквир за груписање и систематизовање
индикатора који би обезбедили поуздане и прецизне
информације о просторном развоју града, кроз приказ
трендова, упоређења подручја, оцену политика и
планских варијанти, и коначно напредовање ка
дефинисаним циљевима одрживог просторног развоја.
Циљ овог рада је да укаже на могућности и препреке
успостављања хармонизованог сета индикатора за
праћење развоја градова, који би се базирао на
општеприхваћеним заједничким принципима одрживости.
AB - The use of indicators as parameter of progress towards
sustainable development is one of the standard tools in spatial planning and urban design practice, which helps to analyse the development priorities, spatial relations, potential conflicts and approaches to problem solving from the various aspects. This paper analyses a potential referential framework for grouping and systematisation of indicators which would ensure stable and precise information on spatial urban development, through
illustration of trends, comparisons between territories, policy and planning scenarios evaluation, and finally, the progress towards defined goals of sustainable spatial development. The aim of this paper is to point to the possibilities and difficulties in substantiating a harmonised set of indicators for monitoring the urban development, which would be based upon common sustainability principles.
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Управљање одрживим просторним развојем
T1 - Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova
T1 - Concept of a System of Indicators for Monitoring the Sustainable Urban Development
SP - 43
EP - 52
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452
ER - 
@inbook{
author = "Dželebdžić, Omiljena and Petruševski, Ljiljana and Bazik, Dragana",
year = "2006",
abstract = "Коришћење индикатора као мерила прогреса ка
одрживом развоју једно је од стандардних алата у пракси
просторног и урбанистичког планирања, који помаже да
се из више аспеката сагледају приоритети развоја,
односи у простору, могући конфликти и приступи у
решавању проблема. У раду се истражује могући
референтни оквир за груписање и систематизовање
индикатора који би обезбедили поуздане и прецизне
информације о просторном развоју града, кроз приказ
трендова, упоређења подручја, оцену политика и
планских варијанти, и коначно напредовање ка
дефинисаним циљевима одрживог просторног развоја.
Циљ овог рада је да укаже на могућности и препреке
успостављања хармонизованог сета индикатора за
праћење развоја градова, који би се базирао на
општеприхваћеним заједничким принципима одрживости., The use of indicators as parameter of progress towards
sustainable development is one of the standard tools in spatial planning and urban design practice, which helps to analyse the development priorities, spatial relations, potential conflicts and approaches to problem solving from the various aspects. This paper analyses a potential referential framework for grouping and systematisation of indicators which would ensure stable and precise information on spatial urban development, through
illustration of trends, comparisons between territories, policy and planning scenarios evaluation, and finally, the progress towards defined goals of sustainable spatial development. The aim of this paper is to point to the possibilities and difficulties in substantiating a harmonised set of indicators for monitoring the urban development, which would be based upon common sustainability principles.",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Управљање одрживим просторним развојем",
booktitle = "Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova, Concept of a System of Indicators for Monitoring the Sustainable Urban Development",
pages = "43-52",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452"
}
Dželebdžić, O., Petruševski, L.,& Bazik, D.. (2006). Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova. in Управљање одрживим просторним развојем
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 43-52.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452
Dželebdžić O, Petruševski L, Bazik D. Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova. in Управљање одрживим просторним развојем. 2006;:43-52.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452 .
Dželebdžić, Omiljena, Petruševski, Ljiljana, Bazik, Dragana, "Koncept sistema indikatora za praćenje održivog razvoja gradova" in Управљање одрживим просторним развојем (2006):43-52,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_452 .