Crnčević, Tijana

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0001-5097-0126
 • Crnčević, Tijana (41)
 • Црнчевић, Тијана (8)

Author's Bibliography

Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева

Manić, Božidar; Brankov, Borjan; Danilović Hristić, Nataša; Crnčević, Tijana

(Niš : Udruženje urbanista Srbije, 2023)


                      

                      
Manić, B., Brankov, B., Danilović Hristić, N.,& Crnčević, T.. (2023). Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]
Niš : Udruženje urbanista Srbije., 05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902
Manić B, Brankov B, Danilović Hristić N, Crnčević T. Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева. in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2023;:05.15.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902 .
Manić, Božidar, Brankov, Borjan, Danilović Hristić, Nataša, Crnčević, Tijana, "Урбанистички пројекат за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода од ГМРС „Ваљево 1“ на разводном гасоводу РГ-13 Београд - Ваљево - Лозница до границе ПГР „Привредна зона“, на територији града Ваљева" in 32nd International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [32. Међународни салон урбанизма, каталог] (2023):05.15,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_902 .

Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду

Манић, Божидар; Симоновић Алфиревић, Сања; Његић, Тања; Црнчевић, Тијана; Николић, Сања

(Удружење урбаниста Србије, 2023)


                      

                      
Манић, Б., Симоновић Алфиревић, С., Његић, Т., Црнчевић, Т.,& Николић, С.. (2023). Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду. in Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, Ниш
Удружење урбаниста Србије., 105-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_929
Манић Б, Симоновић Алфиревић С, Његић Т, Црнчевић Т, Николић С. Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду. in Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, Ниш. 2023;:105-105.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_929 .
Манић, Божидар, Симоновић Алфиревић, Сања, Његић, Тања, Црнчевић, Тијана, Николић, Сања, "Урбанистички пројекат за реконструкцију, доградњу и адаптацију и формирање грађевинске парцеле (од делова к.п. 2311/1, 2312/1 и 2312/3 све КО Вождовац) објекта јавне намене, Основне школе „Карађорђе“ у Улици Јове Илића бр. 2 у Београду" in Kаталог изложбе: 32. Међународни салон Урбанизма 2023, Ниш (2023):105-105,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_929 .

План генералне регулације насеља Топола

Marić, Igor; Crnčević, Tijana; Simić, Branislava

(Београд : Удружење пејзажних архитеката Србије, 2023)


                      

                      
Marić, I., Crnčević, T.,& Simić, B.. (2023). План генералне регулације насеља Топола. in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition
Београд : Удружење пејзажних архитеката Србије., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908
Marić I, Crnčević T, Simić B. План генералне регулације насеља Топола. in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition. 2023;:43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908 .
Marić, Igor, Crnčević, Tijana, Simić, Branislava, "План генералне регулације насеља Топола" in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition (2023):43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908 .

Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење

Вујовић, Милан; Његић, Тања; Бранков, Борјан; Вујовић, Лука; Шавикин, Никола; Поповић, Никола; Црнчевић, Тијана; Манић, Божидар

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Вујовић, М., Његић, Т., Бранков, Б., Вујовић, Л., Шавикин, Н., Поповић, Н., Црнчевић, Т.,& Манић, Б.. (2022). Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803
Вујовић М, Његић Т, Бранков Б, Вујовић Л, Шавикин Н, Поповић Н, Црнчевић Т, Манић Б. Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:06.03.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .
Вујовић, Милан, Његић, Тања, Бранков, Борјан, Вујовић, Лука, Шавикин, Никола, Поповић, Никола, Црнчевић, Тијана, Манић, Божидар, "Проширење Електротехничког факултета и кампус техничких факултета у Београду - конкурс за урбанистичко и архитектонско идејно решење" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):06.03,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_803 .

Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару

Манић, Божидар; Гогић, Сања; Симоновић Алфиревић, Сања; Црнчевић, Тијана

(Чачак: Удружење урбаниста Србије, 2022)

TY - GEN
AU - Манић, Божидар
AU - Гогић, Сања
AU - Симоновић Алфиревић, Сања
AU - Црнчевић, Тијана
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/897
AB - Урбанистичко-архитектонско решење Tрга ослобођења у Зајечару темељи се на наглашеној интеграцији централног простора главне пешачке зоне. На тај начин формиран је простор који се ослања на широко сагледавање и слободно кретање преко површине Трга ослобођења и везаних простора. Савременим архитектонским језиком се дограђује и донекле мења идентитет простора. Урбанистичко-архитектонски израз је савремен и прати светске тенденције. Универзалност принципа на којима се гради поменути израз, донекле га измешта из културолошког контекста нашег поднебља, али истовремено ствара директну везу са традицијом.
AB - Urban and architectural design for “Trg Oslobođenja” in Zaječar is based on the emphasized integration of the central space of the main pedestrian zone. In this way, a space was formed that relies on a wide view and free movement across the surface of the Liberation Square and connected spaces. The contemporary architectural language is used to build on and somewhat change the identity of the space. The urban-architectural expression is contemporary and follows contemporary trends. The universality of the principles on which the mentioned expression is built, somewhat displaces it from the cultural context of our ambience, but at the same time creates a direct connection with tradition.
PB - Чачак: Удружење урбаниста Србије
T2 - Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.
T1 - Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару
SP - 06.04
EP - 
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897
ER - 
@misc{
author = "Манић, Божидар and Гогић, Сања and Симоновић Алфиревић, Сања and Црнчевић, Тијана",
year = "2022",
abstract = "Урбанистичко-архитектонско решење Tрга ослобођења у Зајечару темељи се на наглашеној интеграцији централног простора главне пешачке зоне. На тај начин формиран је простор који се ослања на широко сагледавање и слободно кретање преко површине Трга ослобођења и везаних простора. Савременим архитектонским језиком се дограђује и донекле мења идентитет простора. Урбанистичко-архитектонски израз је савремен и прати светске тенденције. Универзалност принципа на којима се гради поменути израз, донекле га измешта из културолошког контекста нашег поднебља, али истовремено ствара директну везу са традицијом., Urban and architectural design for “Trg Oslobođenja” in Zaječar is based on the emphasized integration of the central space of the main pedestrian zone. In this way, a space was formed that relies on a wide view and free movement across the surface of the Liberation Square and connected spaces. The contemporary architectural language is used to build on and somewhat change the identity of the space. The urban-architectural expression is contemporary and follows contemporary trends. The universality of the principles on which the mentioned expression is built, somewhat displaces it from the cultural context of our ambience, but at the same time creates a direct connection with tradition.",
publisher = "Чачак: Удружење урбаниста Србије",
journal = "Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.",
title = "Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару",
pages = "06.04-",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897"
}
Манић, Б., Гогић, С., Симоновић Алфиревић, С.,& Црнчевић, Т.. (2022). Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. in Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.
Чачак: Удружење урбаниста Србије., 06.04-.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897
Манић Б, Гогић С, Симоновић Алфиревић С, Црнчевић Т. Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. in Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022.. 2022;:06.04-.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897 .
Манић, Божидар, Гогић, Сања, Симоновић Алфиревић, Сања, Црнчевић, Тијана, "Конкурсу за дизајн за израду урбанистичко архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару" in Kаталог изложбе: 31. Међународни салон Урбанизма 2021, Чачак, 8-13. новембар 2022. (2022):06.04-,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_897 .

План генералне регулације „Пожаревац 6“

Марић, Игор; Симић, Бранислава; Христов, Маја; Његић, Тања; Црнчевић, Тијана

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Марић, И., Симић, Б., Христов, М., Његић, Т.,& Црнчевић, Т.. (2022). План генералне регулације „Пожаревац 6“. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 03.08.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805
Марић И, Симић Б, Христов М, Његић Т, Црнчевић Т. План генералне регулације „Пожаревац 6“. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:03.08.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805 .
Марић, Игор, Симић, Бранислава, Христов, Маја, Његић, Тања, Црнчевић, Тијана, "План генералне регулације „Пожаревац 6“" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):03.08,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805 .

Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице

Niković, Ana; Manić, Božidar; Brankov, Borjan; Crnčević, Tijana; Teofilović, Svetozar; Furundžić, Danilo

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Niković, A., Manić, B., Brankov, B., Crnčević, T., Teofilović, S.,& Furundžić, D.. (2022). Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.07.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858
Niković A, Manić B, Brankov B, Crnčević T, Teofilović S, Furundžić D. Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.07.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, Crnčević, Tijana, Teofilović, Svetozar, Furundžić, Danilo, "Урбанистички пројекат изградње, реконструкције, доградње и адаптације објеката у комплексу Опште болнице Здравственог центра Ужице" in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.07,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_858 .

Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"

Marić, Igor; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Niković, Ana; Bajić, Tanja; Simić, Branislava; Crnčević, Tijana; Hristov, Maja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Manić, B., Bakić, O., Niković, A., Bajić, T., Simić, B., Crnčević, T.,& Hristov, M.. (2022). Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848
Marić I, Manić B, Bakić O, Niković A, Bajić T, Simić B, Crnčević T, Hristov M. Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.. 2022;:49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .
Marić, Igor, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Niković, Ana, Bajić, Tanja, Simić, Branislava, Crnčević, Tijana, Hristov, Maja, "Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"" in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022. (2022):49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .

Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade

Manić, Božidar; Hristov, Maja; Crnčević, Tijana; Matejić, Dejan; Todorović, Jelena; Matejić, Jovana; Ikač, Ivona; Rangelov, Aleksandar

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B., Hristov, M., Crnčević, T., Matejić, D., Todorović, J., Matejić, J., Ikač, I.,& Rangelov, A.. (2022). Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 05.10..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_844
Manić B, Hristov M, Crnčević T, Matejić D, Todorović J, Matejić J, Ikač I, Rangelov A. Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade. in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:05.10..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_844 .
Manić, Božidar, Hristov, Maja, Crnčević, Tijana, Matejić, Dejan, Todorović, Jelena, Matejić, Jovana, Ikač, Ivona, Rangelov, Aleksandar, "Urban Project for the Shooting Range “Careva ćuprija” in the Protected Spatial Cultural-Historical Unit “Topčider”, in Belgrade" in 31st International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):05.10.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_844 .

Preserving nature within regulation of Mileševka river

Crnčević, Tijana; Manić, Božidar; Brankov, Borjan

(Oakland, USA : Ecocity Builders, 2022)

TY - CONF
AU - Crnčević, Tijana
AU - Manić, Božidar
AU - Brankov, Borjan
PY - 2022
UR - https://cslide.ctimeetingtech.com/eco21/attendee/confcal/session/calendar/2022-02-24
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/907
AB - The paper presents an urban planning approach to nature protection and riverbed regulation on the example of the Detailed regulation plan for the "Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery" which promotes nature protection and natural landscaping of the Mileševka riverbed and riverside, as well. The area covered by the Plan mostly consists of low urbanized or partially urbanized zones of the municipality of Prijepolje (which extends into the southwestern part of Serbia), while the southeastern part of the Plan encompasses rural area. The special significance of the Plan is in the presence of protected spaces – a part of the plan’s area is located within the Protected Natural Area of the Mileševa Monastery, as well as in the ecological network of the ecologically important area "Uvac and Mileševka". Further, the existing land use of the area covered by the Plan includes green areas stretching from the central city park, throughout the undeveloped riverside of the Mileševka river and up to the protected surroundings of the monastery Mileševa. The Plan also includes residential areas with unevenly developed infrastructure (especially drinking water and sewage networks) and underdeveloped commercial facilities.

Aiming to preserve the riverside vegetation along Mileševka river in its natural and close to natural state, the planning solutions promote nature protection and, in that sense, support the formation of a green corridor – linear park that includes existing vegetation as well as forests and forest land. All landscape interventions correspond with the Project for the Mileševka riverbed regulation and imply, above all, the respect of the landscape naturalness so that the planning solutions are fitted into the environment and connect the subject area with the landscape. For the protective green corridor – linear park, the rules of arrangement and construction are conditioned by the width, position in space and gravitational area they serve. Thus, in addition to planting, on the surface of up to 5%, the planning solutions envisage pedestrian and bicycle paths, the construction of accompanying indoor facilities (places for rest, music and art pavilions, picnic points, etc).
PB - Oakland, USA : Ecocity Builders
C3 - Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands
T1 - Preserving nature within regulation of Mileševka river
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907
ER - 
@conference{
author = "Crnčević, Tijana and Manić, Božidar and Brankov, Borjan",
year = "2022",
abstract = "The paper presents an urban planning approach to nature protection and riverbed regulation on the example of the Detailed regulation plan for the "Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery" which promotes nature protection and natural landscaping of the Mileševka riverbed and riverside, as well. The area covered by the Plan mostly consists of low urbanized or partially urbanized zones of the municipality of Prijepolje (which extends into the southwestern part of Serbia), while the southeastern part of the Plan encompasses rural area. The special significance of the Plan is in the presence of protected spaces – a part of the plan’s area is located within the Protected Natural Area of the Mileševa Monastery, as well as in the ecological network of the ecologically important area "Uvac and Mileševka". Further, the existing land use of the area covered by the Plan includes green areas stretching from the central city park, throughout the undeveloped riverside of the Mileševka river and up to the protected surroundings of the monastery Mileševa. The Plan also includes residential areas with unevenly developed infrastructure (especially drinking water and sewage networks) and underdeveloped commercial facilities.

Aiming to preserve the riverside vegetation along Mileševka river in its natural and close to natural state, the planning solutions promote nature protection and, in that sense, support the formation of a green corridor – linear park that includes existing vegetation as well as forests and forest land. All landscape interventions correspond with the Project for the Mileševka riverbed regulation and imply, above all, the respect of the landscape naturalness so that the planning solutions are fitted into the environment and connect the subject area with the landscape. For the protective green corridor – linear park, the rules of arrangement and construction are conditioned by the width, position in space and gravitational area they serve. Thus, in addition to planting, on the surface of up to 5%, the planning solutions envisage pedestrian and bicycle paths, the construction of accompanying indoor facilities (places for rest, music and art pavilions, picnic points, etc).",
publisher = "Oakland, USA : Ecocity Builders",
journal = "Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands",
title = "Preserving nature within regulation of Mileševka river",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907"
}
Crnčević, T., Manić, B.,& Brankov, B.. (2022). Preserving nature within regulation of Mileševka river. in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands
Oakland, USA : Ecocity Builders..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907
Crnčević T, Manić B, Brankov B. Preserving nature within regulation of Mileševka river. in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands. 2022;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907 .
Crnčević, Tijana, Manić, Božidar, Brankov, Borjan, "Preserving nature within regulation of Mileševka river" in Ecocity World Summit Conference 2021-2022, Rotterdam, Netherlands (2022),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_907 .

Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”

Manić, Božidar; Crnčević, Tijana; Brankov, Borjan; Majhenšek, Katarina; Obradović, Milorad

(Чачак : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Manić, B., Crnčević, T., Brankov, B., Majhenšek, K.,& Obradović, M.. (2022). Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]
Чачак : Удружење урбаниста Србије., 04.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833
Manić B, Crnčević T, Brankov B, Majhenšek K, Obradović M. Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”. in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2022;:04.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833 .
Manić, Božidar, Crnčević, Tijana, Brankov, Borjan, Majhenšek, Katarina, Obradović, Milorad, "Detailed Regulation Plan for “Mileševka riverbed with a part of the protected environment of Mileševa monastery”" in 31th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [31. Међународни салон урбанизма, каталог] (2022):04.04.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_833 .

Towards Sustainable Agriculture in Serbia: Empirical Insights from a Spatial Planning Perspective

Živanović Miljković, Jelena; Crnčević, Tijana

(Cham : Springer, 2022)

TY - CHAP
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Crnčević, Tijana
PY - 2022
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/852
AB - Strategies that target food security issues through the preservation of agricultural land are presently a focal point at the global level, particularly strategies that prevent agricultural land loss (no net land take). On the other hand, conflicts over land use, as well as the high value of land in urban areas, challenge the development of sustainable agriculture. Starting from the broadly adopted premise that planning affects land use change, especially agricultural land change, and that the Spatial Plan of the Republic of Serbia directly affects land use on the strategic-developmental and general regulatory level, the authors analyse the framework of the physical, planning and institutional capacities for sustainable agriculture and agricultural land use in Serbia. In their results, the authors provide: (1) an evaluation of new sustainable approaches for agriculture and agricultural land use planning and (2) a systematization of planning solutions at the strategic-developmental and general regulatory level regarding agricultural land use planning in Serbia for the period 2021–2035.
PB - Cham : Springer
T2 - Sustainable Agriculture and Food Security. World Sustainability Series
T1 - Towards Sustainable Agriculture in Serbia: Empirical Insights from a Spatial Planning Perspective
SP - 53
EP - 66
DO - 10.1007/978-3-030-98617-9_4
ER - 
@inbook{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Crnčević, Tijana",
year = "2022",
abstract = "Strategies that target food security issues through the preservation of agricultural land are presently a focal point at the global level, particularly strategies that prevent agricultural land loss (no net land take). On the other hand, conflicts over land use, as well as the high value of land in urban areas, challenge the development of sustainable agriculture. Starting from the broadly adopted premise that planning affects land use change, especially agricultural land change, and that the Spatial Plan of the Republic of Serbia directly affects land use on the strategic-developmental and general regulatory level, the authors analyse the framework of the physical, planning and institutional capacities for sustainable agriculture and agricultural land use in Serbia. In their results, the authors provide: (1) an evaluation of new sustainable approaches for agriculture and agricultural land use planning and (2) a systematization of planning solutions at the strategic-developmental and general regulatory level regarding agricultural land use planning in Serbia for the period 2021–2035.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "Sustainable Agriculture and Food Security. World Sustainability Series",
booktitle = "Towards Sustainable Agriculture in Serbia: Empirical Insights from a Spatial Planning Perspective",
pages = "53-66",
doi = "10.1007/978-3-030-98617-9_4"
}
Živanović Miljković, J.,& Crnčević, T.. (2022). Towards Sustainable Agriculture in Serbia: Empirical Insights from a Spatial Planning Perspective. in Sustainable Agriculture and Food Security. World Sustainability Series
Cham : Springer., 53-66.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-98617-9_4
Živanović Miljković J, Crnčević T. Towards Sustainable Agriculture in Serbia: Empirical Insights from a Spatial Planning Perspective. in Sustainable Agriculture and Food Security. World Sustainability Series. 2022;:53-66.
doi:10.1007/978-3-030-98617-9_4 .
Živanović Miljković, Jelena, Crnčević, Tijana, "Towards Sustainable Agriculture in Serbia: Empirical Insights from a Spatial Planning Perspective" in Sustainable Agriculture and Food Security. World Sustainability Series (2022):53-66,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-98617-9_4 . .

Урбанистичко планирање као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља

Danilović Hristić, Nataša; Stefanović, Nebojša; Nenković-Riznić, Marina; Crnčević, Tijana; Hristov, Maja

(2021)


                      

                      
Danilović Hristić, N., Stefanović, N., Nenković-Riznić, M., Crnčević, T.,& Hristov, M.. (2021). Урбанистичко планирање као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_890
Danilović Hristić N, Stefanović N, Nenković-Riznić M, Crnčević T, Hristov M. Урбанистичко планирање као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_890 .
Danilović Hristić, Nataša, Stefanović, Nebojša, Nenković-Riznić, Marina, Crnčević, Tijana, Hristov, Maja, "Урбанистичко планирање као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_890 .

Нови методолошки приступ планирању коришћења земљишта за изградњу објеката који користе обновљиве изворе енергије (ОИЕ) на подручју рекултивисаних депонија рударског отпада у Србији - пример Костолачког лигнитског басена

Спасић, Ненад; Живановић Миљковић, Јелена; Јосимовић, Бошко; Црнчевић, Тијана; Крунић, Јасмина

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)


                      

                      
Спасић, Н., Живановић Миљковић, Ј., Јосимовић, Б., Црнчевић, Т.,& Крунић, Ј.. (2021). Нови методолошки приступ планирању коришћења земљишта за изградњу објеката који користе обновљиве изворе енергије (ОИЕ) на подручју рекултивисаних депонија рударског отпада у Србији - пример Костолачког лигнитског басена. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_798
Спасић Н, Живановић Миљковић Ј, Јосимовић Б, Црнчевић Т, Крунић Ј. Нови методолошки приступ планирању коришћења земљишта за изградњу објеката који користе обновљиве изворе енергије (ОИЕ) на подручју рекултивисаних депонија рударског отпада у Србији - пример Костолачког лигнитског басена. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_798 .
Спасић, Ненад, Живановић Миљковић, Јелена, Јосимовић, Бошко, Црнчевић, Тијана, Крунић, Јасмина, "Нови методолошки приступ планирању коришћења земљишта за изградњу објеката који користе обновљиве изворе енергије (ОИЕ) на подручју рекултивисаних депонија рударског отпада у Србији - пример Костолачког лигнитског басена" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_798 .

Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару

Манић, Божидар; Гогић, Сања; Симоновић Алфиревић, Сања; Црнчевић, Тијана

(Градска управа града Зајечара, 2021)


                      

                      
Манић, Б., Гогић, С., Симоновић Алфиревић, С.,& Црнчевић, Т.. (2021). Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. in Одлука о резултатима конкурса за дизајн
Градска управа града Зајечара..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_832
Манић Б, Гогић С, Симоновић Алфиревић С, Црнчевић Т. Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару. in Одлука о резултатима конкурса за дизајн. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_832 .
Манић, Божидар, Гогић, Сања, Симоновић Алфиревић, Сања, Црнчевић, Тијана, "Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења Трга ослобођења у Зајечару" in Одлука о резултатима конкурса за дизајн (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_832 .

Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац

Марић, Игор; Манић, Божидар; Црнчевић, Тијана; Његић, Тања; Гавриловић, Славко; Симић, Бранислава

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)


                      

                      
Марић, И., Манић, Б., Црнчевић, Т., Његић, Т., Гавриловић, С.,& Симић, Б.. (2021). Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац. in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре
Београд : Српска академија наука и уметности., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807
Марић И, Манић Б, Црнчевић Т, Његић Т, Гавриловић С, Симић Б. Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац. in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре. 2021;:43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807 .
Марић, Игор, Манић, Божидар, Црнчевић, Тијана, Његић, Тања, Гавриловић, Славко, Симић, Бранислава, "Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац" in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре (2021):43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807 .

Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park

Brankov, Borjan; Crnčević, Tijana; Manić, Božidar; Niković, Ana

(Cham : Springer Nature Switzerland, 2021)

TY - CHAP
AU - Brankov, Borjan
AU - Crnčević, Tijana
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/682
AB - The issue of climate change is an integral part of urban and spatial development. Due to increasing urbanization and development within rural and natural landscapes, we are faced with various spatial demands and conflicts. However, sustainable urban and spatial regulations can improve the mitigation of climate change effects and promote adaptation.
In order to obtain needed analytical framework to identify urban and building rules that promote mitigation and adaptation for the selected case study “the educational and sports-recreational complex” within the Spatial plan of the Nature Park Zlatibor , document analyses and literature research within the planning framework for the Spatial plan in Serbia have been performed to distinguish the mitigation and adaptation background.
By addressing the urban and building rules in the context of climate change, this case study presents the planned adaptation and mitigation measures that were promoted through the spatial organization of multiple parcels, different urban land parameters, green and open spaces, the position on the parcel, maximum number of floors, energy efficiency standards, etc. Outlined urban and building rules focus on specific measures, such as energy efficiency, preserving water resources, heating and green areas, and use of natural materials in the visual appearance of buildings.
Thus, it should be assumed that spatial planning represents an important tool for building development, nature preservation, and implementing the adaptation to climate change.
As a signatory of all relevant international frameworks that promote the issue of climate change, it can be expected that in the forthcoming planning practice in Serbia the adaptation measures will be binding in a way that addresses specific problems and building development.
PB - Cham : Springer Nature Switzerland
T2 - Handbook of Climate Change Management
T1 - Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park
SP - 3411
EP - 3430
DO - 10.1007/978-3-030-57281-5_296
ER - 
@inbook{
author = "Brankov, Borjan and Crnčević, Tijana and Manić, Božidar and Niković, Ana",
year = "2021",
abstract = "The issue of climate change is an integral part of urban and spatial development. Due to increasing urbanization and development within rural and natural landscapes, we are faced with various spatial demands and conflicts. However, sustainable urban and spatial regulations can improve the mitigation of climate change effects and promote adaptation.
In order to obtain needed analytical framework to identify urban and building rules that promote mitigation and adaptation for the selected case study “the educational and sports-recreational complex” within the Spatial plan of the Nature Park Zlatibor , document analyses and literature research within the planning framework for the Spatial plan in Serbia have been performed to distinguish the mitigation and adaptation background.
By addressing the urban and building rules in the context of climate change, this case study presents the planned adaptation and mitigation measures that were promoted through the spatial organization of multiple parcels, different urban land parameters, green and open spaces, the position on the parcel, maximum number of floors, energy efficiency standards, etc. Outlined urban and building rules focus on specific measures, such as energy efficiency, preserving water resources, heating and green areas, and use of natural materials in the visual appearance of buildings.
Thus, it should be assumed that spatial planning represents an important tool for building development, nature preservation, and implementing the adaptation to climate change.
As a signatory of all relevant international frameworks that promote the issue of climate change, it can be expected that in the forthcoming planning practice in Serbia the adaptation measures will be binding in a way that addresses specific problems and building development.",
publisher = "Cham : Springer Nature Switzerland",
journal = "Handbook of Climate Change Management",
booktitle = "Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park",
pages = "3411-3430",
doi = "10.1007/978-3-030-57281-5_296"
}
Brankov, B., Crnčević, T., Manić, B.,& Niković, A.. (2021). Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park. in Handbook of Climate Change Management
Cham : Springer Nature Switzerland., 3411-3430.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_296
Brankov B, Crnčević T, Manić B, Niković A. Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park. in Handbook of Climate Change Management. 2021;:3411-3430.
doi:10.1007/978-3-030-57281-5_296 .
Brankov, Borjan, Crnčević, Tijana, Manić, Božidar, Niković, Ana, "Urban and Building Rules and Climate Change Planning: Case Study of Zlatibor Nature Park" in Handbook of Climate Change Management (2021):3411-3430,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-57281-5_296 . .

Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља

Даниловић Христић, Наташа; Стефановић, Небојша; Ненковић-Ризнић, Марина; Црнчевић, Тијана; Христов, Маја

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2021)


                      

                      
Даниловић Христић, Н., Стефановић, Н., Ненковић-Ризнић, М., Црнчевић, Т.,& Христов, М.. (2021). Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787
Даниловић Христић Н, Стефановић Н, Ненковић-Ризнић М, Црнчевић Т, Христов М. Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља. 2021;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787 .
Даниловић Христић, Наташа, Стефановић, Небојша, Ненковић-Ризнић, Марина, Црнчевић, Тијана, Христов, Маја, "Урбанистички план као инструмент имплементације стратешког циља развоја одрживог туризма на примеру дела Средњег Подунавља" (2021),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_787 .

Climate change adaptation within urban planning in Serbia

Crnčević, Tijana; Niković, Ana; Manić, Božidar

(2020)

TY - CONF
AU - Crnčević, Tijana
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/607
C3 - CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance
T1 - Climate change adaptation within urban planning in Serbia
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_607
ER - 
@conference{
author = "Crnčević, Tijana and Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2020",
journal = "CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance",
title = "Climate change adaptation within urban planning in Serbia",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_607"
}
Crnčević, T., Niković, A.,& Manić, B.. (2020). Climate change adaptation within urban planning in Serbia. in CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_607
Crnčević T, Niković A, Manić B. Climate change adaptation within urban planning in Serbia. in CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_607 .
Crnčević, Tijana, Niković, Ana, Manić, Božidar, "Climate change adaptation within urban planning in Serbia" in CLIMATE2020 – The Worldwide Online Climate Conference, Category 2 – Intelligent Climate Policy & Governance (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_607 .

The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues

Živanović Miljković, Jelena; Dželebdžić, Omiljena; Crnčević, Tijana

(2020)

TY - CONF
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Crnčević, Tijana
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/596
C3 - Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building
T1 - The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_596
ER - 
@conference{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Dželebdžić, Omiljena and Crnčević, Tijana",
year = "2020",
journal = "Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building",
title = "The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_596"
}
Živanović Miljković, J., Dželebdžić, O.,& Crnčević, T.. (2020). The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues. in Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_596
Živanović Miljković J, Dželebdžić O, Crnčević T. The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues. in Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building. 2020;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_596 .
Živanović Miljković, Jelena, Dželebdžić, Omiljena, Crnčević, Tijana, "The Capacity for Resilience in Land Use Planning In Serbia - Natural Hazards and Climate Change Issues" in Climate2020 – The worldwide online climate conference. Category 1 – Resilience and capacity building (2020),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_596 .

Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences

Crnčević, Tijana; Vuksanović-Macura, Zlata

(Cham : Springer, 2020)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Vuksanović-Macura, Zlata
PY - 2020
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/595
AB - As a signatory of all relevant international documents that support climate change issues, the Republic of Serbia is conducting a continuous process of harmonization of the legal and planning framework. The expected adoption of the National Climate Change Strategy, together with the Action plan will accomplish an important step toward establishing the needed strategic framework to combat climate change and promote adaptation. In the context of climate change, throughout the planning process there is a need for accurate climate services coming from not only national but also international sources (WMO Climate Services, FAO climate change resources, UNESCO’s climate change actions, etc.), covering data on rainfall, temperature, soil moisture and wind, as well as analyses and assessments within risk and vulnerability, together with projections and scenarios. Due to the increasingly visible effects of climate change, there is a need to enhance the level of protection of the natural and cultural heritage, and for the formation of appropriate databases. Thus, this paper gives an overview of the international and national framework regarding the climate services needed within the planning process and stresses their importance in achieving resilient climate planning of the natural and cultural heritage. Further, by presenting a selected case study, this paper outlines the main gaps as well as the advantages within the current framework in Serbia. The paper concludes by stressing that, within the planning process, climate services are playing a significant role in formulating adequate measures to cover mitigation and adaptation.
PB - Cham : Springer
T2 - Handbook of Climate Services
T1 - Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences
SP - 295
EP - 310
DO - 10.1007/978-3-030-36875-3_15
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Vuksanović-Macura, Zlata",
year = "2020",
abstract = "As a signatory of all relevant international documents that support climate change issues, the Republic of Serbia is conducting a continuous process of harmonization of the legal and planning framework. The expected adoption of the National Climate Change Strategy, together with the Action plan will accomplish an important step toward establishing the needed strategic framework to combat climate change and promote adaptation. In the context of climate change, throughout the planning process there is a need for accurate climate services coming from not only national but also international sources (WMO Climate Services, FAO climate change resources, UNESCO’s climate change actions, etc.), covering data on rainfall, temperature, soil moisture and wind, as well as analyses and assessments within risk and vulnerability, together with projections and scenarios. Due to the increasingly visible effects of climate change, there is a need to enhance the level of protection of the natural and cultural heritage, and for the formation of appropriate databases. Thus, this paper gives an overview of the international and national framework regarding the climate services needed within the planning process and stresses their importance in achieving resilient climate planning of the natural and cultural heritage. Further, by presenting a selected case study, this paper outlines the main gaps as well as the advantages within the current framework in Serbia. The paper concludes by stressing that, within the planning process, climate services are playing a significant role in formulating adequate measures to cover mitigation and adaptation.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "Handbook of Climate Services",
booktitle = "Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences",
pages = "295-310",
doi = "10.1007/978-3-030-36875-3_15"
}
Crnčević, T.,& Vuksanović-Macura, Z.. (2020). Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences. in Handbook of Climate Services
Cham : Springer., 295-310.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_15
Crnčević T, Vuksanović-Macura Z. Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences. in Handbook of Climate Services. 2020;:295-310.
doi:10.1007/978-3-030-36875-3_15 .
Crnčević, Tijana, Vuksanović-Macura, Zlata, "Climate Services for Resilient Climate Planning of the Natural Heritage—Serbian Experiences" in Handbook of Climate Services (2020):295-310,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-36875-3_15 . .

Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues

Crnčević, Tijana; Živanović Miljković, Jelena; Dželebdžić, Omiljena

(Cham : Springer, 2020)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Dželebdžić, Omiljena
PY - 2020
UR - https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-37425-9_15
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/594
AB - Corresponding to contemporary international frameworks that promote sustainable development following the adoption of the Paris agreement at the 21st Conference on the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 17 sustainable development goals are specifically promoted, and, in addition to sustainability, resilience and, accordingly, disaster risk reduction. In this respect, the harmonization of global, regional and local development is conditioned by climate change issues. The Republic of Serbia (RS), according to the given scenarios, expects a rise in temperature and long-lasting droughts and fires, as well as more intense precipitations that could result in the occurrence of natural hazards such as floods, escarpments and other similar events. Thus, this paper provides an overview of the current planning framework that addresses the problem of preparing areas for emergency situations and disaster risk reduction with a special reference to these climate change issues and their impact in terms of natural disasters. An overview of selected case studies shows that disaster risk reduction is present in the planning documents—the spatial and urban plans—and that the natural hazards that have appeared within the last decade in Serbia have resulted in the initiating and innovating of the legal and planning bases, as well as concrete adjustments and amendments within the planning documents.
PB - Cham : Springer
T2 - Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate
T1 - Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues
SP - 227
EP - 292
EP - M13
DO - 10.1007/978-3-030-37425-9_15
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Živanović Miljković, Jelena and Dželebdžić, Omiljena",
year = "2020",
abstract = "Corresponding to contemporary international frameworks that promote sustainable development following the adoption of the Paris agreement at the 21st Conference on the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 17 sustainable development goals are specifically promoted, and, in addition to sustainability, resilience and, accordingly, disaster risk reduction. In this respect, the harmonization of global, regional and local development is conditioned by climate change issues. The Republic of Serbia (RS), according to the given scenarios, expects a rise in temperature and long-lasting droughts and fires, as well as more intense precipitations that could result in the occurrence of natural hazards such as floods, escarpments and other similar events. Thus, this paper provides an overview of the current planning framework that addresses the problem of preparing areas for emergency situations and disaster risk reduction with a special reference to these climate change issues and their impact in terms of natural disasters. An overview of selected case studies shows that disaster risk reduction is present in the planning documents—the spatial and urban plans—and that the natural hazards that have appeared within the last decade in Serbia have resulted in the initiating and innovating of the legal and planning bases, as well as concrete adjustments and amendments within the planning documents.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate",
booktitle = "Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues",
pages = "227-292-M13",
doi = "10.1007/978-3-030-37425-9_15"
}
Crnčević, T., Živanović Miljković, J.,& Dželebdžić, O.. (2020). Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues. in Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate
Cham : Springer., 227-292.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37425-9_15
Crnčević T, Živanović Miljković J, Dželebdžić O. Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues. in Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate. 2020;:227-292.
doi:10.1007/978-3-030-37425-9_15 .
Crnčević, Tijana, Živanović Miljković, Jelena, Dželebdžić, Omiljena, "Treatment of Natural Hazards Within Planning Documents in Serbia in Relation to Climate Change Issues" in Climate Change, Hazards and Adaptation Options. Handling the Impacts of a Changing Climate (2020):227-292,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-37425-9_15 . .
1
1

Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac

Crnčević, Tijana; Niković, Ana; Manić, Božidar

(Cham : Springer, 2019)

TY - CHAP
AU - Crnčević, Tijana
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/605
AB - This paper, by presenting the case study of the General Regulation Plan,
provides an overview of the potentials and limitations of the planning system regarding
adaptation in the context of urban planning in the Republic of Serbia. The spatial
coverage of the Plan includes the central/urban and peri-urban area of the city of
Požarevac, within which various land uses are represented. In addition to housing,
commercial and industrial facilities, green infrastructure, as well as other land uses,
agriculture is also presented. Taking into consideration the specificity of the Plan
area, the paper presents measures that promote adaptation, with special emphasis on
the green infrastructure, the water system, energy efficiency and the urban structure.
Thus, one of the measures promoted by this Plan is the reservation of the space for
raising fast-growing forests, building green roofs and walls and as well developing
and expanding of the water drainage system network. In accordance with the current
legal and planning basis, within the conclusions that this work stresses is that, even
in an incomplete legal and planning framework, there are real possibilities for the
inclusion of adaptive measures in the process of urban planning.
PB - Cham : Springer
T2 - Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change
T1 - Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac
SP - 229
EP - 244
DO - 10.1007/978-3-030-03383-5
ER - 
@inbook{
author = "Crnčević, Tijana and Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2019",
abstract = "This paper, by presenting the case study of the General Regulation Plan,
provides an overview of the potentials and limitations of the planning system regarding
adaptation in the context of urban planning in the Republic of Serbia. The spatial
coverage of the Plan includes the central/urban and peri-urban area of the city of
Požarevac, within which various land uses are represented. In addition to housing,
commercial and industrial facilities, green infrastructure, as well as other land uses,
agriculture is also presented. Taking into consideration the specificity of the Plan
area, the paper presents measures that promote adaptation, with special emphasis on
the green infrastructure, the water system, energy efficiency and the urban structure.
Thus, one of the measures promoted by this Plan is the reservation of the space for
raising fast-growing forests, building green roofs and walls and as well developing
and expanding of the water drainage system network. In accordance with the current
legal and planning basis, within the conclusions that this work stresses is that, even
in an incomplete legal and planning framework, there are real possibilities for the
inclusion of adaptive measures in the process of urban planning.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change",
booktitle = "Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac",
pages = "229-244",
doi = "10.1007/978-3-030-03383-5"
}
Crnčević, T., Niković, A.,& Manić, B.. (2019). Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac. in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change
Cham : Springer., 229-244.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5
Crnčević T, Niković A, Manić B. Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac. in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change. 2019;:229-244.
doi:10.1007/978-3-030-03383-5 .
Crnčević, Tijana, Niković, Ana, Manić, Božidar, "Promoting adaptation within urban planning: case study of the General Regulation Plan of the city of Požarevac" in Climate Change Adaptation in Eastern Europe. Climate Change Management: Managing risks and building resilience to climate change (2019):229-244,
https://doi.org/10.1007/978-3-030-03383-5 . .
4
3

Detailed Regulation Plan for turistic complex “Srebrnac” on Kopaonik

Manić, Božidar; Niković, Ana; Crnčević, Tijana; Brankov, Borjan; Majhenšek, Katarina

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2019)


                      

                      
Manić, B., Niković, A., Crnčević, T., Brankov, B.,& Majhenšek, K.. (2019). Detailed Regulation Plan for turistic complex “Srebrnac” on Kopaonik. in 28th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [28. Међународни салон урбанизма, каталог]
Београд : Удружење урбаниста Србије., 04.16..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_824
Manić B, Niković A, Crnčević T, Brankov B, Majhenšek K. Detailed Regulation Plan for turistic complex “Srebrnac” on Kopaonik. in 28th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [28. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2019;:04.16..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_824 .
Manić, Božidar, Niković, Ana, Crnčević, Tijana, Brankov, Borjan, Majhenšek, Katarina, "Detailed Regulation Plan for turistic complex “Srebrnac” on Kopaonik" in 28th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [28. Међународни салон урбанизма, каталог] (2019):04.16.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_824 .

The Institutional Structure of Land Use Planning for Urban Forest Protection in the Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences

Maruna, Marija; Crnčević, Tijana; Milojević, Milica

(MDPI, 2019)

TY - JOUR
AU - Maruna, Marija
AU - Crnčević, Tijana
AU - Milojević, Milica
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/571
AB - In recent decades, Serbia has been undergoing a period of post-socialist transition that has significantly altered the value system underlying spatial development due to alteration of ownership frameworks and land use rights. In consequence, issues have arisen of how to strike a balance between the various interests involved in the distribution of spatial resources and how to control the outcomes of public policies. Land use planning has been identified as an efficient instrument for implementing the public policy value framework. The objective of this paper is to identify the key points of land use planning in relation to urban forest management of significance for the maintenance of urban forests in the environment of post-socialist institutional transformation in Serbia. Seen as an institutional structure, the practice of land use planning in Serbia is the product of a stable interaction between the set of interrelated rules, procedures and organisational units that allows spatial development outcomes that take into account and safeguard land resources and, ultimately, urban forests. The research was carried out in relation to the concept of institutional transformation across three scales: macro/governance, meso/coordination and micro/agency: (a) components of the regulatory framework; (b) procedures for cooperation between stakeholders; and (c) specific activities of land use planning practice. As a result, the concept of Land use Planning for Urban Forest Protection (LUPUFP) in Serbia was established. It identifies components of institutional structure of importance for regulating system changes in the post-socialist transition environment and steering them towards the establishment of a value framework that allows the agenda of saving urban forests to be implemented.
PB - MDPI
T2 - Forests
T1 - The Institutional Structure of Land Use Planning for Urban Forest Protection in the Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences
VL - 10
IS - 7
SP - 560
DO - 10.3390/f10070560
ER - 
@article{
author = "Maruna, Marija and Crnčević, Tijana and Milojević, Milica",
year = "2019",
abstract = "In recent decades, Serbia has been undergoing a period of post-socialist transition that has significantly altered the value system underlying spatial development due to alteration of ownership frameworks and land use rights. In consequence, issues have arisen of how to strike a balance between the various interests involved in the distribution of spatial resources and how to control the outcomes of public policies. Land use planning has been identified as an efficient instrument for implementing the public policy value framework. The objective of this paper is to identify the key points of land use planning in relation to urban forest management of significance for the maintenance of urban forests in the environment of post-socialist institutional transformation in Serbia. Seen as an institutional structure, the practice of land use planning in Serbia is the product of a stable interaction between the set of interrelated rules, procedures and organisational units that allows spatial development outcomes that take into account and safeguard land resources and, ultimately, urban forests. The research was carried out in relation to the concept of institutional transformation across three scales: macro/governance, meso/coordination and micro/agency: (a) components of the regulatory framework; (b) procedures for cooperation between stakeholders; and (c) specific activities of land use planning practice. As a result, the concept of Land use Planning for Urban Forest Protection (LUPUFP) in Serbia was established. It identifies components of institutional structure of importance for regulating system changes in the post-socialist transition environment and steering them towards the establishment of a value framework that allows the agenda of saving urban forests to be implemented.",
publisher = "MDPI",
journal = "Forests",
title = "The Institutional Structure of Land Use Planning for Urban Forest Protection in the Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences",
volume = "10",
number = "7",
pages = "560",
doi = "10.3390/f10070560"
}
Maruna, M., Crnčević, T.,& Milojević, M.. (2019). The Institutional Structure of Land Use Planning for Urban Forest Protection in the Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences. in Forests
MDPI., 10(7), 560.
https://doi.org/10.3390/f10070560
Maruna M, Crnčević T, Milojević M. The Institutional Structure of Land Use Planning for Urban Forest Protection in the Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences. in Forests. 2019;10(7):560.
doi:10.3390/f10070560 .
Maruna, Marija, Crnčević, Tijana, Milojević, Milica, "The Institutional Structure of Land Use Planning for Urban Forest Protection in the Post-Socialist Transition Environment: Serbian Experiences" in Forests, 10, no. 7 (2019):560,
https://doi.org/10.3390/f10070560 . .
2
10
4
9