Marić, Igor

Link to this page

Authority KeyName Variants
orcid::0000-0003-3581-5536
 • Marić, Igor (48)
 • Марић, Игор (12)

Author's Bibliography

Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду

Марић, Игор; Манић, Божидар; Никовић, Ана

(2023)


                      

                      
Марић, И., Манић, Б.,& Никовић, А.. (2023). Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_932
Марић И, Манић Б, Никовић А. Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_932 .
Марић, Игор, Манић, Божидар, Никовић, Ана, "Надстрешнице на стајалиштима јавног градског превоза у Београду" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_932 .

Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu

Simić, Branislava; Marić, Igor

(Ниш: Удружење урбаниста Србије / Niš: Serbian Town Planners Association, 2023)


                      

                      
Simić, B.,& Marić, I.. (2023). Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш: Удружење урбаниста Србије / Niš: Serbian Town Planners Association., 05.17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_918
Simić B, Marić I. Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:05.17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_918 .
Simić, Branislava, Marić, Igor, "Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):05.17,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_918 .

План генералне регулације насеља Топола

Marić, Igor; Crnčević, Tijana; Simić, Branislava

(Београд : Удружење пејзажних архитеката Србије, 2023)


                      

                      
Marić, I., Crnčević, T.,& Simić, B.. (2023). План генералне регулације насеља Топола. in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition
Београд : Удружење пејзажних архитеката Србије., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908
Marić I, Crnčević T, Simić B. План генералне регулације насеља Топола. in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition. 2023;:43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908 .
Marić, Igor, Crnčević, Tijana, Simić, Branislava, "План генералне регулације насеља Топола" in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition (2023):43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908 .

Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе

Marić, Igor; Simić, Branislava; Hristov, Maja; Njegić, Tanja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2023)


                      

                      
Marić, I., Simić, B., Hristov, M.,& Njegić, T.. (2023). Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе. in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља"
Београд : Асоцијација просторних планера Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849
Marić I, Simić B, Hristov M, Njegić T. Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе. in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља". 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849 .
Marić, Igor, Simić, Branislava, Hristov, Maja, Njegić, Tanja, "Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе" in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849 .

План генералне регулације „Пожаревац 6“

Марић, Игор; Симић, Бранислава; Христов, Маја; Његић, Тања; Црнчевић, Тијана

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2022)


                      

                      
Марић, И., Симић, Б., Христов, М., Његић, Т.,& Црнчевић, Т.. (2022). План генералне регулације „Пожаревац 6“. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 03.08.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805
Марић И, Симић Б, Христов М, Његић Т, Црнчевић Т. План генералне регулације „Пожаревац 6“. in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022.. 2022;:03.08.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805 .
Марић, Игор, Симић, Бранислава, Христов, Маја, Његић, Тања, Црнчевић, Тијана, "План генералне регулације „Пожаревац 6“" in Каталог изложбе: 31. Међународни салон урбанизма, Чачак, 8-15. новембар 2022. (2022):03.08,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_805 .

Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе

Marić, Igor; Hristov, Maja; Simić, Branislava; Bajić, Tanja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Hristov, M., Simić, B.,& Bajić, T.. (2022). Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе. in Каталог Изложбе "Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије" одржане у Косовској Митровици
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_847
Marić I, Hristov M, Simić B, Bajić T. Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе. in Каталог Изложбе "Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије" одржане у Косовској Митровици. 2022;:35.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_847 .
Marić, Igor, Hristov, Maja, Simić, Branislava, Bajić, Tanja, "Центар за екологију и развој спорта и Црвени крст КиМ на обали језера Газиводе" in Каталог Изложбе "Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије" одржане у Косовској Митровици (2022):35,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_847 .

Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"

Marić, Igor; Manić, Božidar; Bakić, Olgica; Niković, Ana; Bajić, Tanja; Simić, Branislava; Crnčević, Tijana; Hristov, Maja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2022)


                      

                      
Marić, I., Manić, B., Bakić, O., Niković, A., Bajić, T., Simić, B., Crnčević, T.,& Hristov, M.. (2022). Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.
Београд : Асоцијација просторних планера Србије., 49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848
Marić I, Manić B, Bakić O, Niković A, Bajić T, Simić B, Crnčević T, Hristov M. Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина". in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022.. 2022;:49.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .
Marić, Igor, Manić, Božidar, Bakić, Olgica, Niković, Ana, Bajić, Tanja, Simić, Branislava, Crnčević, Tijana, Hristov, Maja, "Програмско-урбанистички концепт насеља "Сунчана долина" са идејним решењима објеката и спољњег уређења за Омладинску радну акцију "Сунчана долина"" in Каталог изложбе Просторно и урбанистичко планирање Косова и Метохије, Косовска Митровица, јун 2022. (2022):49,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_848 .

Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац

Марић, Игор; Манић, Божидар; Црнчевић, Тијана; Његић, Тања; Гавриловић, Славко; Симић, Бранислава

(Београд : Српска академија наука и уметности, 2021)


                      

                      
Марић, И., Манић, Б., Црнчевић, Т., Његић, Т., Гавриловић, С.,& Симић, Б.. (2021). Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац. in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре
Београд : Српска академија наука и уметности., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807
Марић И, Манић Б, Црнчевић Т, Његић Т, Гавриловић С, Симић Б. Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац. in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре. 2021;:43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807 .
Марић, Игор, Манић, Божидар, Црнчевић, Тијана, Његић, Тања, Гавриловић, Славко, Симић, Бранислава, "Урбанистички пројекат за изrрадњу спортско-рекреативног центра на rрађевинској парцели 6 на Јабучком равништу, Стара планина, Општина Књажевац" in Каталог изложбе: IХ Међународног салона пејзажне архитектуре (2021):43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_807 .

Село у процесу урбанизације

Marić, Igor; Simić, Branislava

(Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), 2021)

TY - CONF
AU - Marić, Igor
AU - Simić, Branislava
PY - 2021
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/836
AB - Сагледавајући Европске препоруке, као и домаће стратешке документе могуће је дефинисати будуће тенденције развоја села у процесу урбанизације. На основу свестране анализе и феноменологије примерене појму урбанизације изведене су одређене прогнозе и препоруке како би могло да се развија село у савременој и будућој организацији рада. У том контексту, препоруке су да структура становништва не буде сачињена претежно од пољопривредног становништва, сходно проценама да ће се у селима, у већој мери него данас, уз пољопривреду јавити и услуге, производња, канцеларијско пословање и туризам.
Уз пораст удела сановништва са вишим и високим образовањем у пољопривреди и одговарајућим законодавственим и економским мерама постоји потреба да се већи део садашњих поседа преконпонује по величини, врсти гајене културе и начину експлоатације. У измењеним условима трансформисаће се и мрежа сеоских насеља као и садржаји у оквиру њих самих, те ће се село урбанизовати у већој мери него данас. У зависности од положаја и типова сеоских насеља и њихов развој или стагнација могу да буду усмеравани и планирани на начин да се обезбеди одговарајућа покривеност територије. Посебна пажња у раду је усмерена на опремање инфраструктуром и развојем разноврсних садржаја у центрима села, као и истицањем регионалних карактеристика насеља и обичајима српских сеоских средина.
PB - Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)
PB - Београд : Савез инжењера и техничара Србије
C3 - Стручно-научни скуп Српске академије наука и уметности и Савеза инжењера и техничара Србије
T1 - Село у процесу урбанизације
SP - 231
EP - 258
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_836
ER - 
@conference{
author = "Marić, Igor and Simić, Branislava",
year = "2021",
abstract = "Сагледавајући Европске препоруке, као и домаће стратешке документе могуће је дефинисати будуће тенденције развоја села у процесу урбанизације. На основу свестране анализе и феноменологије примерене појму урбанизације изведене су одређене прогнозе и препоруке како би могло да се развија село у савременој и будућој организацији рада. У том контексту, препоруке су да структура становништва не буде сачињена претежно од пољопривредног становништва, сходно проценама да ће се у селима, у већој мери него данас, уз пољопривреду јавити и услуге, производња, канцеларијско пословање и туризам.
Уз пораст удела сановништва са вишим и високим образовањем у пољопривреди и одговарајућим законодавственим и економским мерама постоји потреба да се већи део садашњих поседа преконпонује по величини, врсти гајене културе и начину експлоатације. У измењеним условима трансформисаће се и мрежа сеоских насеља као и садржаји у оквиру њих самих, те ће се село урбанизовати у већој мери него данас. У зависности од положаја и типова сеоских насеља и њихов развој или стагнација могу да буду усмеравани и планирани на начин да се обезбеди одговарајућа покривеност територије. Посебна пажња у раду је усмерена на опремање инфраструктуром и развојем разноврсних садржаја у центрима села, као и истицањем регионалних карактеристика насеља и обичајима српских сеоских средина.",
publisher = "Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Београд : Савез инжењера и техничара Србије",
journal = "Стручно-научни скуп Српске академије наука и уметности и Савеза инжењера и техничара Србије",
title = "Село у процесу урбанизације",
pages = "231-258",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_836"
}
Marić, I.,& Simić, B.. (2021). Село у процесу урбанизације. in Стручно-научни скуп Српске академије наука и уметности и Савеза инжењера и техничара Србије
Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)., 231-258.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_836
Marić I, Simić B. Село у процесу урбанизације. in Стручно-научни скуп Српске академије наука и уметности и Савеза инжењера и техничара Србије. 2021;:231-258.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_836 .
Marić, Igor, Simić, Branislava, "Село у процесу урбанизације" in Стручно-научни скуп Српске академије наука и уметности и Савеза инжењера и техничара Србије (2021):231-258,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_836 .

Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode

Tomasella, Paolo; Marić, Igor; Simić, Branislava; Bajić, Tanja; Hristov, Maja

(Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2020)


                      

                      
Tomasella, P., Marić, I., Simić, B., Bajić, T.,& Hristov, M.. (2020). Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode. in Arhitektura i urbanizam
Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije.(50), 79-87.
https://doi.org/10.5937/a-u0-27104
Tomasella P, Marić I, Simić B, Bajić T, Hristov M. Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode. in Arhitektura i urbanizam. 2020;(50):79-87.
doi:10.5937/a-u0-27104 .
Tomasella, Paolo, Marić, Igor, Simić, Branislava, Bajić, Tanja, Hristov, Maja, "Centar za ekologiju, razvoj sporta i Crveni krst na obali jezera Gazivode" in Arhitektura i urbanizam, no. 50 (2020):79-87,
https://doi.org/10.5937/a-u0-27104 . .
1

Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac

Manić, Božidar; Bajić, Tanja; Marić, Igor; Simić, Branislava

(Крагујевац : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Manić, B., Bajić, T., Marić, I.,& Simić, B.. (2020). Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac. in 29th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [29. Међународни салон урбанизма, каталог]
Крагујевац : Удружење урбаниста Србије., 05.17..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_825
Manić B, Bajić T, Marić I, Simić B. Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac. in 29th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [29. Међународни салон урбанизма, каталог]. 2020;:05.17..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_825 .
Manić, Božidar, Bajić, Tanja, Marić, Igor, Simić, Branislava, "Urban project for the construction of sports and recreation center on the construction plot 6 in Jabučko Ravnište, Stara Planina, Municipality of Knjaževac" in 29th International Urban Planners’ Exhibition Catalogue [29. Међународни салон урбанизма, каталог] (2020):05.17.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_825 .

Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja

Marić, Igor; Hristov, Maja; Vučković, Mina; Bajić, Tanja; Majhenšek, Katarina

(Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada, 2020)


                      

                      
Marić, I., Hristov, M., Vučković, M., Bajić, T.,& Majhenšek, K.. (2020). Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja. in Katalog izložbe: 22. salon arhitekture Novi Sad, 15. 10. - 22. 10. 2020 / The 22nd Salon of architecture Novi Sad, October 15th - October 22nd 2020
Novi Sad : Društvo arhitekata Novog Sada., 132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_804
Marić I, Hristov M, Vučković M, Bajić T, Majhenšek K. Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja. in Katalog izložbe: 22. salon arhitekture Novi Sad, 15. 10. - 22. 10. 2020 / The 22nd Salon of architecture Novi Sad, October 15th - October 22nd 2020. 2020;:132.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_804 .
Marić, Igor, Hristov, Maja, Vučković, Mina, Bajić, Tanja, Majhenšek, Katarina, "Primena tehnologije virtuelne realnosti (VR) u procesu arhitektonskog projektovanja i urbanog planiranja" in Katalog izložbe: 22. salon arhitekture Novi Sad, 15. 10. - 22. 10. 2020 / The 22nd Salon of architecture Novi Sad, October 15th - October 22nd 2020 (2020):132,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_804 .

Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација

Марић, Игор; Христов, Маја; Бајић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2020)


                      

                      
Марић, И., Христов, М.,& Бајић, Т.. (2020). Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација. in Kаталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 05.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_802
Марић И, Христов М, Бајић Т. Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација. in Kаталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма, Крагујевац, 10-13. новембар 2020.. 2020;:05.18.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_802 .
Марић, Игор, Христов, Маја, Бајић, Тања, "Вишепородични објекат социјалног становања у Улици 27. априла бб у Пожаревцу - урбанистички пројекат и реализација" in Kаталог изложбе: 29. Међународни салон Урбанизма, Крагујевац, 10-13. новембар 2020. (2020):05.18,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_802 .

Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu

Vuja, Aleksandru; Marić, Igor; Hristov, Maja; Bajić, Tanja

(2019)


                      

                      
Vuja, A., Marić, I., Hristov, M.,& Bajić, T.. (2019). Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu. in Arhitektura i urbanizam(19), 70-75.
https://doi.org/10.5937/a-u0-24554
Vuja A, Marić I, Hristov M, Bajić T. Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu. in Arhitektura i urbanizam. 2019;(19):70-75.
doi:10.5937/a-u0-24554 .
Vuja, Aleksandru, Marić, Igor, Hristov, Maja, Bajić, Tanja, "Ka višem kvalitetu socijalne stanogradnje u Srbiji: objekat za socijalno stanovanje u Požarevcu" in Arhitektura i urbanizam, no. 19 (2019):70-75,
https://doi.org/10.5937/a-u0-24554 . .
1

План регулације генералне „Пожаревац 2“

Марић, Игор; Симић, Бранислава; Бајић, Тања

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2019)


                      

                      
Марић, И., Симић, Б.,& Бајић, Т.. (2019). План регулације генералне „Пожаревац 2“. in Каталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019.
Београд : Удружење урбаниста Србије., 03.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808
Марић И, Симић Б, Бајић Т. План регулације генералне „Пожаревац 2“. in Каталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019.. 2019;:03.09.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808 .
Марић, Игор, Симић, Бранислава, Бајић, Тања, "План регулације генералне „Пожаревац 2“" in Каталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019. (2019):03.09,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808 .

Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац

Марић, Игор; Милијић, Саша; Манић, Божидар; Крунић, Никола; Јосимовић, Бошко; Бакић, Олгица

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2017)


                      

                      
Марић, И., Милијић, С., Манић, Б., Крунић, Н., Јосимовић, Б.,& Бакић, О.. (2017). Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац. 
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_794
Марић И, Милијић С, Манић Б, Крунић Н, Јосимовић Б, Бакић О. Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац. 2017;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_794 .
Марић, Игор, Милијић, Саша, Манић, Божидар, Крунић, Никола, Јосимовић, Бошко, Бакић, Олгица, "Студија интегрисаног планирања и управљања одрживим просторним развојем и заштитом животне средине у развојно приоритетним планинским подручјима Србије - пример планске документације за уређење и изградњу туристичких комплекса на подручју Парка природе Старе планине, локалитети "Голема река", "Мирица" и "Козарница" на територији општине Књажевац" (2017),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_794 .

Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića

Marić, Igor; Manić, Božidar; Simić, Branislava

(Beograd : Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, 2017)

TY - CONF
AU - Marić, Igor
AU - Manić, Božidar
AU - Simić, Branislava
PY - 2017
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/606
AB - Istraživač, naučnik, pedagog, praktičar. Sve navedene delatnosti ujedinjene su u radu Branislava Kojića. Učinio je mnogo na polju istraživanja srpskog sela, afirmisao njegove karakteristike i sistematizovao građu. Značaj Kojićevog rada je i komparativna analiza sa primerima iz drugih evropskih zemalja. Pored udžbenika i monografija koje je izdao i koji su dostupni javnosti, značajan je njegov rad na naučnim projektima ostvaren u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naročito je isticao važnost naučnog pristupa razvitku savremene arhitekture o čijoj ulozi je i pisao članke. Naučni projekti rađeni u IAUS-u korišćeni za ovo istraživanje Kojićevog rada su: „Stari balkanski gradovi u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori“ (1965-1968); „Varošice u Srbiji XIX veka od 1815 do 1865. godine“ (1966); „Seoske varošice i seoske čaršije u Srbiji“ (1966-1967); i „Perspektive razvitka sela u Srbiji“ (1972).
Kojićev doprinos sistematizaciji sela, kroz regionalni pristup, rezultirao je klasifikacijom ruralnih područja na prostoru Srbije koju je koristio i kasnije u radu na prvom, nikad dovršenom, Prostornom planu Srbije. Izučavanje seoskih naselja sprovodio je kroz niz aspekata: prema prostornim odlikama u sprezi sa agrarnim odlikama, kroz privredno-tržišni karakter, društveno-politički, hijerarhijski model, te kulturološko-običajne karakteristike. Primenjivao je metodološki sveobuhvatan multidisciplinarni pristup izučavanju i analizi sela. Značajna pažnja u naučnim projektima posvećena je izučavanju pojava u savremenom selu toga doba, naročito socio-ekonomske strukture seoskog stanovništva.
Kojićev naučnoistraživački rad na problematici seoskih naselja i seoske arhitekture bio je višedecenijski, kroz ceo radni vek, te je iznedrio veoma kvalitetne i značajne rezultate, koji su relevantni i za savremene istraživače u toj oblasti. Podela sela prema strukturi na zbijena, poluzbijena i razbijena sa niz podvarijanti, zatim po veličini, te po regionalnim karakteristikama na šumadijska, pomoravska, timočka, vojvođanska, kosovsko-metohijska i druge podvarijante, utkana je u njegov rad kao temelj za nadgradnju i sagledavanje mogućeg daljeg razvoja. U današnjim izmenjenim društveno-političkim okolnostima većina njegovih istraživanja je i dalje relevantna pošto su metodološki dosledna, aktuelna u mnogim aspektima i izvorna, zbog rada na terenu i zabeleženih svedočanstva o pojavama od kojih su mnoge nestale.
Danas selo ne bi trebalo da trpi posledice nekih od pređašnjih ograničenja, naročito prostorno-geografskih, ali to ne znači da ono treba da se otuđi od autohtone sredine i modifikuje u svojoj pojavnosti do uniformnosti. Trebalo bi da zadrži regionalne odlike u pogledu hijerarhije i broja naselja, u organizaciji, strukturi kućišta, arhitektonskom oblikovanju. Kojić je kroz svoj rad afirmisao upravo ove principe koje koristimo i danas, ističući geografske i topografske karakteristike, genezu i razvoj, specifične sisteme naselja i teritorija, zatim urbanističku strukturu naselja, te arhitekturu i izražajne karakteristike. Moderna tehnologija izgradnje, razvoj komunikacionih sistema, saobraćaja, globalno tržište, elementi su koji će uticati na dalju transformaciju sela. U isto vreme, globalni pokreti za zaštitu planete od raznih uzročnika njene degradacije i uništenja prirodnih resursa, teže ka cilju koji je u simbiozi prirode i ljudske delatnosti. U izučavanju odnosa seoskih naselja prema teritoriji na kojoj se nalaze kriju se te, i danas aktuelne poruke, dostupne upravo iz naučnog rada Branislava Kojića i njegovih savremenika, te naslednika koji su se bavili i bave se temom sela.
PB - Beograd : Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU
C3 - Branislav Kojić – prostor u selu, selo u prostoru
T1 - Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića
SP - 94
EP - 95
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_606
ER - 
@conference{
author = "Marić, Igor and Manić, Božidar and Simić, Branislava",
year = "2017",
abstract = "Istraživač, naučnik, pedagog, praktičar. Sve navedene delatnosti ujedinjene su u radu Branislava Kojića. Učinio je mnogo na polju istraživanja srpskog sela, afirmisao njegove karakteristike i sistematizovao građu. Značaj Kojićevog rada je i komparativna analiza sa primerima iz drugih evropskih zemalja. Pored udžbenika i monografija koje je izdao i koji su dostupni javnosti, značajan je njegov rad na naučnim projektima ostvaren u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS) i na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Naročito je isticao važnost naučnog pristupa razvitku savremene arhitekture o čijoj ulozi je i pisao članke. Naučni projekti rađeni u IAUS-u korišćeni za ovo istraživanje Kojićevog rada su: „Stari balkanski gradovi u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori“ (1965-1968); „Varošice u Srbiji XIX veka od 1815 do 1865. godine“ (1966); „Seoske varošice i seoske čaršije u Srbiji“ (1966-1967); i „Perspektive razvitka sela u Srbiji“ (1972).
Kojićev doprinos sistematizaciji sela, kroz regionalni pristup, rezultirao je klasifikacijom ruralnih područja na prostoru Srbije koju je koristio i kasnije u radu na prvom, nikad dovršenom, Prostornom planu Srbije. Izučavanje seoskih naselja sprovodio je kroz niz aspekata: prema prostornim odlikama u sprezi sa agrarnim odlikama, kroz privredno-tržišni karakter, društveno-politički, hijerarhijski model, te kulturološko-običajne karakteristike. Primenjivao je metodološki sveobuhvatan multidisciplinarni pristup izučavanju i analizi sela. Značajna pažnja u naučnim projektima posvećena je izučavanju pojava u savremenom selu toga doba, naročito socio-ekonomske strukture seoskog stanovništva.
Kojićev naučnoistraživački rad na problematici seoskih naselja i seoske arhitekture bio je višedecenijski, kroz ceo radni vek, te je iznedrio veoma kvalitetne i značajne rezultate, koji su relevantni i za savremene istraživače u toj oblasti. Podela sela prema strukturi na zbijena, poluzbijena i razbijena sa niz podvarijanti, zatim po veličini, te po regionalnim karakteristikama na šumadijska, pomoravska, timočka, vojvođanska, kosovsko-metohijska i druge podvarijante, utkana je u njegov rad kao temelj za nadgradnju i sagledavanje mogućeg daljeg razvoja. U današnjim izmenjenim društveno-političkim okolnostima većina njegovih istraživanja je i dalje relevantna pošto su metodološki dosledna, aktuelna u mnogim aspektima i izvorna, zbog rada na terenu i zabeleženih svedočanstva o pojavama od kojih su mnoge nestale.
Danas selo ne bi trebalo da trpi posledice nekih od pređašnjih ograničenja, naročito prostorno-geografskih, ali to ne znači da ono treba da se otuđi od autohtone sredine i modifikuje u svojoj pojavnosti do uniformnosti. Trebalo bi da zadrži regionalne odlike u pogledu hijerarhije i broja naselja, u organizaciji, strukturi kućišta, arhitektonskom oblikovanju. Kojić je kroz svoj rad afirmisao upravo ove principe koje koristimo i danas, ističući geografske i topografske karakteristike, genezu i razvoj, specifične sisteme naselja i teritorija, zatim urbanističku strukturu naselja, te arhitekturu i izražajne karakteristike. Moderna tehnologija izgradnje, razvoj komunikacionih sistema, saobraćaja, globalno tržište, elementi su koji će uticati na dalju transformaciju sela. U isto vreme, globalni pokreti za zaštitu planete od raznih uzročnika njene degradacije i uništenja prirodnih resursa, teže ka cilju koji je u simbiozi prirode i ljudske delatnosti. U izučavanju odnosa seoskih naselja prema teritoriji na kojoj se nalaze kriju se te, i danas aktuelne poruke, dostupne upravo iz naučnog rada Branislava Kojića i njegovih savremenika, te naslednika koji su se bavili i bave se temom sela.",
publisher = "Beograd : Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU",
journal = "Branislav Kojić – prostor u selu, selo u prostoru",
title = "Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića",
pages = "94-95",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_606"
}
Marić, I., Manić, B.,& Simić, B.. (2017). Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića. in Branislav Kojić – prostor u selu, selo u prostoru
Beograd : Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU., 94-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_606
Marić I, Manić B, Simić B. Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića. in Branislav Kojić – prostor u selu, selo u prostoru. 2017;:94-95.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_606 .
Marić, Igor, Manić, Božidar, Simić, Branislava, "Sistematizacija i regionalni pristup izučavanju i planiranju sela Branislava Kojića" in Branislav Kojić – prostor u selu, selo u prostoru (2017):94-95,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_606 .

Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning

Marić, Igor; Pucar, Mila; Kovačević, Branislava

(Lausanne : Elsevier Science, 2016)

TY - JOUR
AU - Marić, Igor
AU - Pucar, Mila
AU - Kovačević, Branislava
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/321
AB - The paper provides an overview of a part of research related to the analysis of information technologies and measures for improving the energy efficiency in urban planning that can contribute to mitigating the impact of climate change. The first part of the paper deals with problems supported by the numerous data on negative effects of climate change on the cities, such as urban heat islands, energy and ecological crisis. The second part of the paper proposes solutions that rely on information technologies which facilitate process of urban planning. Two projects related to the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning were conducted within this research. The first one is considering the design of a spa centre in an undeveloped mountain landscape and the second one is dealing with reconstruction of a residential block in urban built environment. In the first case study, the proposed solutions rely on the information technologies, while in the second case study they rely on the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning. The results show that the application of different measures in urban planning depends on the level of the built environment.
PB - Lausanne : Elsevier Science
T2 - Energy and Buildings
T1 - Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning
VL - 115
SP - 102
EP - 111
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.04.044
ER - 
@article{
author = "Marić, Igor and Pucar, Mila and Kovačević, Branislava",
year = "2016",
abstract = "The paper provides an overview of a part of research related to the analysis of information technologies and measures for improving the energy efficiency in urban planning that can contribute to mitigating the impact of climate change. The first part of the paper deals with problems supported by the numerous data on negative effects of climate change on the cities, such as urban heat islands, energy and ecological crisis. The second part of the paper proposes solutions that rely on information technologies which facilitate process of urban planning. Two projects related to the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning were conducted within this research. The first one is considering the design of a spa centre in an undeveloped mountain landscape and the second one is dealing with reconstruction of a residential block in urban built environment. In the first case study, the proposed solutions rely on the information technologies, while in the second case study they rely on the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning. The results show that the application of different measures in urban planning depends on the level of the built environment.",
publisher = "Lausanne : Elsevier Science",
journal = "Energy and Buildings",
title = "Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning",
volume = "115",
pages = "102-111",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.04.044"
}
Marić, I., Pucar, M.,& Kovačević, B.. (2016). Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning. in Energy and Buildings
Lausanne : Elsevier Science., 115, 102-111.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.044
Marić I, Pucar M, Kovačević B. Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning. in Energy and Buildings. 2016;115:102-111.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.04.044 .
Marić, Igor, Pucar, Mila, Kovačević, Branislava, "Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning" in Energy and Buildings, 115 (2016):102-111,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.044 . .
19
6
19

Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning

Marić, Igor; Pucar, Mila; Kovačević, Branislava

(Elsevier Science Sa, Lausanne, 2016)

TY - JOUR
AU - Marić, Igor
AU - Pucar, Mila
AU - Kovačević, Branislava
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/275
AB - The paper provides an overview of a part of research related to the analysis of information technologies and measures for improving the energy efficiency in urban planning that can contribute to mitigating the impact of climate change. The first part of the paper deals with problems supported by the numerous data on negative effects of climate change on the cities, such as urban heat islands, energy and ecological crisis. The second part of the paper proposes solutions that rely on information technologies which facilitate process of urban planning. Two projects related to the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning were conducted within this research. The first one is considering the design of a spa centre in an undeveloped mountain landscape and the second one is dealing with reconstruction of a residential block in urban built environment. In the first case study, the proposed solutions rely on the information technologies, while in the second case study they rely on the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning. The results show that the application of different measures in urban planning depends on the level of the built environment.
PB - Elsevier Science Sa, Lausanne
T2 - Energy and Buildings
T1 - Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning
VL - 115
SP - 102
EP - 111
DO - 10.1016/j.enbuild.2015.04.044
ER - 
@article{
author = "Marić, Igor and Pucar, Mila and Kovačević, Branislava",
year = "2016",
abstract = "The paper provides an overview of a part of research related to the analysis of information technologies and measures for improving the energy efficiency in urban planning that can contribute to mitigating the impact of climate change. The first part of the paper deals with problems supported by the numerous data on negative effects of climate change on the cities, such as urban heat islands, energy and ecological crisis. The second part of the paper proposes solutions that rely on information technologies which facilitate process of urban planning. Two projects related to the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning were conducted within this research. The first one is considering the design of a spa centre in an undeveloped mountain landscape and the second one is dealing with reconstruction of a residential block in urban built environment. In the first case study, the proposed solutions rely on the information technologies, while in the second case study they rely on the implementation of measures for improving the energy efficiency in urban planning. The results show that the application of different measures in urban planning depends on the level of the built environment.",
publisher = "Elsevier Science Sa, Lausanne",
journal = "Energy and Buildings",
title = "Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning",
volume = "115",
pages = "102-111",
doi = "10.1016/j.enbuild.2015.04.044"
}
Marić, I., Pucar, M.,& Kovačević, B.. (2016). Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning. in Energy and Buildings
Elsevier Science Sa, Lausanne., 115, 102-111.
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.044
Marić I, Pucar M, Kovačević B. Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning. in Energy and Buildings. 2016;115:102-111.
doi:10.1016/j.enbuild.2015.04.044 .
Marić, Igor, Pucar, Mila, Kovačević, Branislava, "Reducing the impact of climate change by applying information technologies and measures for improving energy efficiency in urban planning" in Energy and Buildings, 115 (2016):102-111,
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2015.04.044 . .
19
6
19

GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages

Nenković-Riznić, Marina; Marić, Igor; Pucar, Mila

(Parlar Scientific Publications (P S P), Freising, 2016)

TY - JOUR
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Marić, Igor
AU - Pucar, Mila
PY - 2016
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/267
AB - GIS modeling is a new tool used in landfill site selection in urban and rural areas. Previously used deterministic methods and techno-economic criteria used within multi-criteria evaluation proved to be insufficient in any relevant and accurate theoretical considerations, since the choice of methods and criteria resulted in a subjective evaluation. In addition, the problem also lay within the fact that the planning evaluation did not include social criteria in the context of the landfill site selection. This paper will present a new, adapted, and socially adjusted methodology which will improve expert multi-criteria evaluation for the selection of landfill sites, with a clear emphasis placed on social considerations (preferences of the local population, behavioral models, etc.). This methodology was applied to the selection of landfill sites in the territory of villages in the Stara planina Nature Park, located in Eastern Serbia. The research was conducted using the ArcGIS Spatial Analyst software, with the aim of stressing the importance of using mathematical and geostatistical analysis in planning practice. The overall conclusion of this research is that the degree of success in solid waste management in rural settlements primarily depends on the degree of participation of local residents in the decision-making process (especially in landfill site selection). The GIS model used in this research could be adapted to offer multiple applications in different location studies in spatial planning.
PB - Parlar Scientific Publications (P S P), Freising
T2 - Fresenius Environmental Bulletin
T1 - GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages
VL - 25
IS - 12
SP - 5105
EP - 5112
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_267
ER - 
@article{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Marić, Igor and Pucar, Mila",
year = "2016",
abstract = "GIS modeling is a new tool used in landfill site selection in urban and rural areas. Previously used deterministic methods and techno-economic criteria used within multi-criteria evaluation proved to be insufficient in any relevant and accurate theoretical considerations, since the choice of methods and criteria resulted in a subjective evaluation. In addition, the problem also lay within the fact that the planning evaluation did not include social criteria in the context of the landfill site selection. This paper will present a new, adapted, and socially adjusted methodology which will improve expert multi-criteria evaluation for the selection of landfill sites, with a clear emphasis placed on social considerations (preferences of the local population, behavioral models, etc.). This methodology was applied to the selection of landfill sites in the territory of villages in the Stara planina Nature Park, located in Eastern Serbia. The research was conducted using the ArcGIS Spatial Analyst software, with the aim of stressing the importance of using mathematical and geostatistical analysis in planning practice. The overall conclusion of this research is that the degree of success in solid waste management in rural settlements primarily depends on the degree of participation of local residents in the decision-making process (especially in landfill site selection). The GIS model used in this research could be adapted to offer multiple applications in different location studies in spatial planning.",
publisher = "Parlar Scientific Publications (P S P), Freising",
journal = "Fresenius Environmental Bulletin",
title = "GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages",
volume = "25",
number = "12",
pages = "5105-5112",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_267"
}
Nenković-Riznić, M., Marić, I.,& Pucar, M.. (2016). GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages. in Fresenius Environmental Bulletin
Parlar Scientific Publications (P S P), Freising., 25(12), 5105-5112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_267
Nenković-Riznić M, Marić I, Pucar M. GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages. in Fresenius Environmental Bulletin. 2016;25(12):5105-5112.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_267 .
Nenković-Riznić, Marina, Marić, Igor, Pucar, Mila, "GIS modeling and social-oriented multicriteria evaluation in landfill site selection in rural areas-A case study of Serbian villages" in Fresenius Environmental Bulletin, 25, no. 12 (2016):5105-5112,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_267 .
2
1

Climate change and protection: Recent experiences within planning of the area of cultural and natural heritage

Crnčević, Tijana; Dželebdžić, Omiljena; Marić, Igor

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Crnčević, Tijana
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Marić, Igor
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/255
AB - The aim of the paper is to provide an insight into the current legal and other regulatory frameworks that introduces problems of climate change into planning practice of natural and cultural heritage, with special emphasis on the situation in the Republic of Serbia. Further, an overview of the selected case studies of natural and cultural heritage from the UNESCO World Heritage List for which were done studies of the impacts of climate change is included. The results indicate that the legal frameworks as well as actual practice are promoting the development of the ecological networks (the network of areas NATURA 2000) and landscape protection. This applies also to the planning practice in Serbia, where the planning of ecological corridors, habitat networking and other measures, provide responses to climate change. One of the conclusions of this paper is pointing out the necessity of increasing the level of protection of natural and cultural heritage within preserving the authenticity and improving flexibility or adaptability to climate change.
AB - Rad ima za cilj da pruži uvid u aktuelne zakonske i druge regulativne okvire, kojima se problematika klimatskih promena uvodi u praksu planiranja prirodnog i kulturnog nasleđa, sa posebnim osvrtom na stanje u Republici Srbiji. Uporedo sa ovim, dat je i osvrt na primere prirodnog i kulturnog nasleđa sa UNESKO Liste svetskog nasleđa za koje su rađene studije uticaja klimatskih promena i predviđene mere zaštite. Rezultati ukazuju da se u zakonskim okvirima, kao i u aktuelnoj praksi, promoviše razvoj ekoloških mreža (mreža prostora NATURA 2000) i zaštita predela. To se odnosi i na praksu planiranja u Srbiji, gde se planiranjem ekoloških koridora, umrežavanjem staništa i drugim merama daju odgovori na klimatske promene. Jedan od zaključaka rada je ukazivanje na neophodnost povećanja stepena zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa uz očuvanje autentičnosti i unapređenje adaptibilnosti ili prilagodljivosti na klimatske promene.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Climate change and protection: Recent experiences within planning of the area of cultural and natural heritage
T1 - Klimatske promene i zaštita - novija iskustva u planiranju područja kulturnog i prirodnog nasleđa
IS - 40
SP - 37
EP - 46
DO - 10.5937/a-u0-7759
ER - 
@article{
author = "Crnčević, Tijana and Dželebdžić, Omiljena and Marić, Igor",
year = "2015",
abstract = "The aim of the paper is to provide an insight into the current legal and other regulatory frameworks that introduces problems of climate change into planning practice of natural and cultural heritage, with special emphasis on the situation in the Republic of Serbia. Further, an overview of the selected case studies of natural and cultural heritage from the UNESCO World Heritage List for which were done studies of the impacts of climate change is included. The results indicate that the legal frameworks as well as actual practice are promoting the development of the ecological networks (the network of areas NATURA 2000) and landscape protection. This applies also to the planning practice in Serbia, where the planning of ecological corridors, habitat networking and other measures, provide responses to climate change. One of the conclusions of this paper is pointing out the necessity of increasing the level of protection of natural and cultural heritage within preserving the authenticity and improving flexibility or adaptability to climate change., Rad ima za cilj da pruži uvid u aktuelne zakonske i druge regulativne okvire, kojima se problematika klimatskih promena uvodi u praksu planiranja prirodnog i kulturnog nasleđa, sa posebnim osvrtom na stanje u Republici Srbiji. Uporedo sa ovim, dat je i osvrt na primere prirodnog i kulturnog nasleđa sa UNESKO Liste svetskog nasleđa za koje su rađene studije uticaja klimatskih promena i predviđene mere zaštite. Rezultati ukazuju da se u zakonskim okvirima, kao i u aktuelnoj praksi, promoviše razvoj ekoloških mreža (mreža prostora NATURA 2000) i zaštita predela. To se odnosi i na praksu planiranja u Srbiji, gde se planiranjem ekoloških koridora, umrežavanjem staništa i drugim merama daju odgovori na klimatske promene. Jedan od zaključaka rada je ukazivanje na neophodnost povećanja stepena zaštite prirodnog i kulturnog nasleđa uz očuvanje autentičnosti i unapređenje adaptibilnosti ili prilagodljivosti na klimatske promene.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Climate change and protection: Recent experiences within planning of the area of cultural and natural heritage, Klimatske promene i zaštita - novija iskustva u planiranju područja kulturnog i prirodnog nasleđa",
number = "40",
pages = "37-46",
doi = "10.5937/a-u0-7759"
}
Crnčević, T., Dželebdžić, O.,& Marić, I.. (2015). Climate change and protection: Recent experiences within planning of the area of cultural and natural heritage. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(40), 37-46.
https://doi.org/10.5937/a-u0-7759
Crnčević T, Dželebdžić O, Marić I. Climate change and protection: Recent experiences within planning of the area of cultural and natural heritage. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(40):37-46.
doi:10.5937/a-u0-7759 .
Crnčević, Tijana, Dželebdžić, Omiljena, Marić, Igor, "Climate change and protection: Recent experiences within planning of the area of cultural and natural heritage" in Arhitektura i urbanizam, no. 40 (2015):37-46,
https://doi.org/10.5937/a-u0-7759 . .
3

Green walls of urban spaces in the context of climate change: An overview of the actual planning frameworks and experiences

Crnčević, Tijana; Manić, Božidar; Marić, Igor

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Crnčević, Tijana
AU - Manić, Božidar
AU - Marić, Igor
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/250
AB - Within the recent years contemporary planning frameworks, regarding urban development in the context of climate change, are giving special attention to the development of green walls. Therefore, the paper presents an overview of the actual frameworks that promote the use of this type of greenery, with special attention on international experiences and current situation in the Republic of Serbia. The paper specially stresses the importance of green walls in the context of climate change and its positive influence in the process of adaptation and, above all, in terms of energy savings, reducing air temperatures in urban areas, the urban heat island effects etc. One of the conclusions of the paper points out the necessity for establishing an appropriate policy framework aiming to promote green walls in the Republic of Serbia and as priority activities set out the following: establishment of the procedural framework for adoption of the Law on the protection and improvement of green spaces, developing Regulations for green wall construction and researches aiming to quantify the positive impact of green walls in the context of climate change.
AB - Savremeni okviri planiranja urbanog razvoja u kontekstu klimatskih promena poslednjih godina posebnu pažnju posvećuju razvoju zelenih zidova. Shodno tome, u radu je dat pregled aktulenih okvira kojima se promoviše primena ovog tipa zelenila, sa posebnim osvrtom na međunarodno iskustvo i aktuelno stanje u Republici Srbiji. U radu je posebno istaknut značaj zelenih zidova u kontekstu klimatskih promena i pozitivnog uticaja u procesima prilagođavanja i to, pre svega, u smislu uštede energije, snižavanja temperature vazduha u urbanim prostorima, ublažavanja efekta urbanih toplotnih ostrva i dr. Jedan od zaključaka rada ukazuje na neophodnost uspostavljanja odgovarajućeg strateškog okvira sa ciljem promovisanja zelenih zidova u Republici Srbiji, a kao prioritetne aktivnosti izdvaja: uspostavljanje proceduralnih okvira za usvajanje Zakona o zaštiti i unapređenju zelenih površina, izradu Pravilnika za izgradnju zelenih zidova i istraživanja sa ciljem kvantifikovanja pozitivnih uticaja zelenih zidova u kontekstu klimatskih promena.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - Green walls of urban spaces in the context of climate change: An overview of the actual planning frameworks and experiences
T1 - Zeleni zidovi urbanih prostora u kontekstu klimatskih promena - pregled novijih okvira i iskustava
IS - 41
SP - 40
EP - 48
DO - 10.5937/a-u0-9459
ER - 
@article{
author = "Crnčević, Tijana and Manić, Božidar and Marić, Igor",
year = "2015",
abstract = "Within the recent years contemporary planning frameworks, regarding urban development in the context of climate change, are giving special attention to the development of green walls. Therefore, the paper presents an overview of the actual frameworks that promote the use of this type of greenery, with special attention on international experiences and current situation in the Republic of Serbia. The paper specially stresses the importance of green walls in the context of climate change and its positive influence in the process of adaptation and, above all, in terms of energy savings, reducing air temperatures in urban areas, the urban heat island effects etc. One of the conclusions of the paper points out the necessity for establishing an appropriate policy framework aiming to promote green walls in the Republic of Serbia and as priority activities set out the following: establishment of the procedural framework for adoption of the Law on the protection and improvement of green spaces, developing Regulations for green wall construction and researches aiming to quantify the positive impact of green walls in the context of climate change., Savremeni okviri planiranja urbanog razvoja u kontekstu klimatskih promena poslednjih godina posebnu pažnju posvećuju razvoju zelenih zidova. Shodno tome, u radu je dat pregled aktulenih okvira kojima se promoviše primena ovog tipa zelenila, sa posebnim osvrtom na međunarodno iskustvo i aktuelno stanje u Republici Srbiji. U radu je posebno istaknut značaj zelenih zidova u kontekstu klimatskih promena i pozitivnog uticaja u procesima prilagođavanja i to, pre svega, u smislu uštede energije, snižavanja temperature vazduha u urbanim prostorima, ublažavanja efekta urbanih toplotnih ostrva i dr. Jedan od zaključaka rada ukazuje na neophodnost uspostavljanja odgovarajućeg strateškog okvira sa ciljem promovisanja zelenih zidova u Republici Srbiji, a kao prioritetne aktivnosti izdvaja: uspostavljanje proceduralnih okvira za usvajanje Zakona o zaštiti i unapređenju zelenih površina, izradu Pravilnika za izgradnju zelenih zidova i istraživanja sa ciljem kvantifikovanja pozitivnih uticaja zelenih zidova u kontekstu klimatskih promena.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "Green walls of urban spaces in the context of climate change: An overview of the actual planning frameworks and experiences, Zeleni zidovi urbanih prostora u kontekstu klimatskih promena - pregled novijih okvira i iskustava",
number = "41",
pages = "40-48",
doi = "10.5937/a-u0-9459"
}
Crnčević, T., Manić, B.,& Marić, I.. (2015). Green walls of urban spaces in the context of climate change: An overview of the actual planning frameworks and experiences. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(41), 40-48.
https://doi.org/10.5937/a-u0-9459
Crnčević T, Manić B, Marić I. Green walls of urban spaces in the context of climate change: An overview of the actual planning frameworks and experiences. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(41):40-48.
doi:10.5937/a-u0-9459 .
Crnčević, Tijana, Manić, Božidar, Marić, Igor, "Green walls of urban spaces in the context of climate change: An overview of the actual planning frameworks and experiences" in Arhitektura i urbanizam, no. 41 (2015):40-48,
https://doi.org/10.5937/a-u0-9459 . .
3

Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences

Marić, Igor; Crnčević, Tijana; Cvejić, Jasminka

(Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Marić, Igor
AU - Crnčević, Tijana
AU - Cvejić, Jasminka
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/247
AB - This paper investigates contemporary approaches defined by the policies, programs or standards that favor green infrastructure in urban planning for cooling urban environments with special reference to Serbian experiences. The research results reveal an increasing emphasis on the multifunctionality of green infrastructure as well the determination to the development of policies, guidelines and standards with the support of the overall community. Further, special importance is given to policies that promote 'cool communities' strategies resulting in the increase of vegetation-covered areas, what has contributed in adapting urban environments to the impacts of climate change. In addition, this research indicates the important role of local authorities and planners in Serbia in promoting planning policies and programs that take into consideration the role of green infrastructure in terms of improving climatic conditions, quality of life and reducing energy needed for cooling and heating.
PB - Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia
T2 - Spatium
T1 - Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences
VL - 1
IS - 33
SP - 55
EP - 61
DO - 10.2298/SPAT1533055M
ER - 
@article{
author = "Marić, Igor and Crnčević, Tijana and Cvejić, Jasminka",
year = "2015",
abstract = "This paper investigates contemporary approaches defined by the policies, programs or standards that favor green infrastructure in urban planning for cooling urban environments with special reference to Serbian experiences. The research results reveal an increasing emphasis on the multifunctionality of green infrastructure as well the determination to the development of policies, guidelines and standards with the support of the overall community. Further, special importance is given to policies that promote 'cool communities' strategies resulting in the increase of vegetation-covered areas, what has contributed in adapting urban environments to the impacts of climate change. In addition, this research indicates the important role of local authorities and planners in Serbia in promoting planning policies and programs that take into consideration the role of green infrastructure in terms of improving climatic conditions, quality of life and reducing energy needed for cooling and heating.",
publisher = "Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia",
journal = "Spatium",
title = "Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences",
volume = "1",
number = "33",
pages = "55-61",
doi = "10.2298/SPAT1533055M"
}
Marić, I., Crnčević, T.,& Cvejić, J.. (2015). Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences. in Spatium
Institute of Architecture, Urban & Spatial Planning of Serbia., 1(33), 55-61.
https://doi.org/10.2298/SPAT1533055M
Marić I, Crnčević T, Cvejić J. Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences. in Spatium. 2015;1(33):55-61.
doi:10.2298/SPAT1533055M .
Marić, Igor, Crnčević, Tijana, Cvejić, Jasminka, "Green infrastructure planning for cooling urban communities: Overview of the contemporary approaches with special reference to Serbian experiences" in Spatium, 1, no. 33 (2015):55-61,
https://doi.org/10.2298/SPAT1533055M . .
7
5

Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium

Manić, Božidar; Niković, Ana; Marić, Igor

(Univerzitet u Nišu, 2015)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Marić, Igor
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/254
AB - The paper will present the contemporary practice of church architecture in Bulgarian, Romanian, Russian and Greek orthodox churches, at the end of the XX and the beginning of the XXI century, and analyse the relationship of traditional and contemporary elements, with the aim of determining main trends and development tendencies. Free development of sacred architecture was interrupted by long reigns of authorities opposed to Orthodox Christianity. After the downfall of Communist regimes, conditions were created for the unobstructed construction of sacred buildings in all Orthodox countries, while the issue of traditional church architecture re-emerged as important. Further development of Orthodox church architecture may be affected by some issues raised in relation to the structure and form of liturgy, regarding the internal organisation of the temple. The freedom of architectural creation is strongly supported by the richness of forms created throughout history. Traditionalist approaches to the architectural shaping of churches are dominant even nowadays, tradition being understood and interpreted individually. At the same time, efforts to introduce contemporary architectural expression into church architecture have been increasing and gaining strength.
AB - U radu se prikazuje savremena praksa crkvenog graditeljstva Bugarske, Rumunske, Ruske i Grčke pravoslavne crkve, s kraja XX i početka XXI veka, i analizira odnos tradicionalnih i savremenih elemenata, s ciljem utvrđivanja osnovnih pravaca i tendencija razvoja. Slobodan razvoj sakralnog graditeljstva prekidan je dugim periodima vladavine pravoslavlju nenaklonjenih vlasti. Posle pada komunističkih režima stvaraju se uslovi za nesmetanu izgradnju sakralnih objekata u svim pravoslavnim zemljama; istovremeno, ponovo se aktuelizuje pitanje odnosa prema tradicionalnoj crkvenoj arhitekturi. Na dalji razvoj pravoslavnog crkvenog graditeljstva mogu imati uticaja neka od pitanja koja se postavljaju u vezi sa strukturom i formom liturgije, koja se tiču unutrašnje organizacije hrama. Slobodu arhitektonskog stvaralaštva snažno podupire bogatstvo oblika nastalih kroz istoriju. Tradicionalistički pristupi arhitektonskom oblikovanju crkava i danas su najprisutniji, a tradicija se shvata i interpretira proizvoljno. U isto vreme, pokušaji uvođenja savremenog arhitektonskog izraza u crkveno graditeljstvo su sve češći i snažniji.
PB - Univerzitet u Nišu
T2 - Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
T1 - Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium
T1 - Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u arhitekturi pravoslavnih crkava na razmeđi milenijuma
VL - 13
IS - 3
SP - 283
EP - 300
DO - 10.2298/FUACE1503283M
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Niković, Ana and Marić, Igor",
year = "2015",
abstract = "The paper will present the contemporary practice of church architecture in Bulgarian, Romanian, Russian and Greek orthodox churches, at the end of the XX and the beginning of the XXI century, and analyse the relationship of traditional and contemporary elements, with the aim of determining main trends and development tendencies. Free development of sacred architecture was interrupted by long reigns of authorities opposed to Orthodox Christianity. After the downfall of Communist regimes, conditions were created for the unobstructed construction of sacred buildings in all Orthodox countries, while the issue of traditional church architecture re-emerged as important. Further development of Orthodox church architecture may be affected by some issues raised in relation to the structure and form of liturgy, regarding the internal organisation of the temple. The freedom of architectural creation is strongly supported by the richness of forms created throughout history. Traditionalist approaches to the architectural shaping of churches are dominant even nowadays, tradition being understood and interpreted individually. At the same time, efforts to introduce contemporary architectural expression into church architecture have been increasing and gaining strength., U radu se prikazuje savremena praksa crkvenog graditeljstva Bugarske, Rumunske, Ruske i Grčke pravoslavne crkve, s kraja XX i početka XXI veka, i analizira odnos tradicionalnih i savremenih elemenata, s ciljem utvrđivanja osnovnih pravaca i tendencija razvoja. Slobodan razvoj sakralnog graditeljstva prekidan je dugim periodima vladavine pravoslavlju nenaklonjenih vlasti. Posle pada komunističkih režima stvaraju se uslovi za nesmetanu izgradnju sakralnih objekata u svim pravoslavnim zemljama; istovremeno, ponovo se aktuelizuje pitanje odnosa prema tradicionalnoj crkvenoj arhitekturi. Na dalji razvoj pravoslavnog crkvenog graditeljstva mogu imati uticaja neka od pitanja koja se postavljaju u vezi sa strukturom i formom liturgije, koja se tiču unutrašnje organizacije hrama. Slobodu arhitektonskog stvaralaštva snažno podupire bogatstvo oblika nastalih kroz istoriju. Tradicionalistički pristupi arhitektonskom oblikovanju crkava i danas su najprisutniji, a tradicija se shvata i interpretira proizvoljno. U isto vreme, pokušaji uvođenja savremenog arhitektonskog izraza u crkveno graditeljstvo su sve češći i snažniji.",
publisher = "Univerzitet u Nišu",
journal = "Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering",
title = "Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium, Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u arhitekturi pravoslavnih crkava na razmeđi milenijuma",
volume = "13",
number = "3",
pages = "283-300",
doi = "10.2298/FUACE1503283M"
}
Manić, B., Niković, A.,& Marić, I.. (2015). Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium. in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering
Univerzitet u Nišu., 13(3), 283-300.
https://doi.org/10.2298/FUACE1503283M
Manić B, Niković A, Marić I. Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium. in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering. 2015;13(3):283-300.
doi:10.2298/FUACE1503283M .
Manić, Božidar, Niković, Ana, Marić, Igor, "Relationship between traditional and contemporary elements in the architecture of Orthodox churches at the turn of the millennium" in Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 13, no. 3 (2015):283-300,
https://doi.org/10.2298/FUACE1503283M . .
3
5

The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century

Manić, Božidar; Niković, Ana; Marić, Igor

(Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia, 2015)

TY - JOUR
AU - Manić, Božidar
AU - Niković, Ana
AU - Marić, Igor
PY - 2015
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/248
AB - Church architecture has been developing continually within Western Christianity since the 4th century, It gradually becomes less important from the end of the Middle Ages, especially with the advent of the ideas of Reformation and Enlightment, going almost out of the focus of contemporary architecture with the advent of modernism in the 20th century. The most important factors for the development of this building type in the 20th century, were the emergence of modernism in architecture and strengthening of the movements of liturgical renewal. It was a time in which the diametrically opposed concepts - radically modernizing and conservatively traditional - were expressed to the extreme, with many transitional forms, Striving to active participation of believers can lead to completely different results - strengthening the liturgical assembly, on one hand, and radical desacralisation of worship, on the other. There is a large number of architectural solutions, some of which share common characteristics concerning spatial organization and the distribution of laity and clergy, but with a great diversity of other architectural characteristics and different relations of traditional and contemporary elements. The experiences of Western Christian countries can be of use, to some extent, in the research of contemporary Orthodox church architecture.
AB - Crkvena arhitektura se, u okviru zapadnog hrišćanstva, razvijala u kontinuitetu od IV veka. Od kraja srednjeg veka, a naročito sa pojavom reformatorskih i prosvetiteljskih ideja, ona postepeno postaje sve manje dominantna u odnosu na svetovnu arhitekturu, da bi sa pojavom moderne, u XX veku, u velikoj meri izašla iz fokusa savremene arhitekture. Najznačajniji činioci koji su uticali na razvoj ovog graditeljskog programa u XX veku bili su pojava moderne arhitekture i jačanje pokreta i širenje ideja liturgijske obnove. To je vreme u kome su najizrazitije izraženi dijametralno suprotni koncepti - radikalno modernizatorski i konzervativno tradicionalistički, uz mnoštvo prelaznih oblika. Težnja ka aktivnom učešću vernika može dovesti do potpuno različitih rezultata - osnaživanja liturgijske zajednice, s jedne strane, i radikalne desakralizacije bogosluženja, sa druge. Javlja se veliki broj različitih arhitektonskih rešenja, od kojih neka dele zajedničke karakteristike u pogledu prostorne organizacije i odnosa vernika i sveštenoslužitelja, ali sa veoma raznorodnim ostalim arhitektonskim karakteristikama i različitim odnosom tradicionalnih i savremenih elemenata. Iskustva zemalja zapadnog hrišćanstva mogu, u izvesnoj meri, biti od koristi i za istraživanje savremene pravoslavne crkvene arhitekture.
PB - Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia
T2 - Arhitektura i urbanizam
T1 - The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century
T1 - Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u crkvenoj arhitekturi zemalja zapadnog hrišćanstva u XX veku
IS - 41
SP - 49
EP - 62
DO - 10.5937/a-u0-9467
ER - 
@article{
author = "Manić, Božidar and Niković, Ana and Marić, Igor",
year = "2015",
abstract = "Church architecture has been developing continually within Western Christianity since the 4th century, It gradually becomes less important from the end of the Middle Ages, especially with the advent of the ideas of Reformation and Enlightment, going almost out of the focus of contemporary architecture with the advent of modernism in the 20th century. The most important factors for the development of this building type in the 20th century, were the emergence of modernism in architecture and strengthening of the movements of liturgical renewal. It was a time in which the diametrically opposed concepts - radically modernizing and conservatively traditional - were expressed to the extreme, with many transitional forms, Striving to active participation of believers can lead to completely different results - strengthening the liturgical assembly, on one hand, and radical desacralisation of worship, on the other. There is a large number of architectural solutions, some of which share common characteristics concerning spatial organization and the distribution of laity and clergy, but with a great diversity of other architectural characteristics and different relations of traditional and contemporary elements. The experiences of Western Christian countries can be of use, to some extent, in the research of contemporary Orthodox church architecture., Crkvena arhitektura se, u okviru zapadnog hrišćanstva, razvijala u kontinuitetu od IV veka. Od kraja srednjeg veka, a naročito sa pojavom reformatorskih i prosvetiteljskih ideja, ona postepeno postaje sve manje dominantna u odnosu na svetovnu arhitekturu, da bi sa pojavom moderne, u XX veku, u velikoj meri izašla iz fokusa savremene arhitekture. Najznačajniji činioci koji su uticali na razvoj ovog graditeljskog programa u XX veku bili su pojava moderne arhitekture i jačanje pokreta i širenje ideja liturgijske obnove. To je vreme u kome su najizrazitije izraženi dijametralno suprotni koncepti - radikalno modernizatorski i konzervativno tradicionalistički, uz mnoštvo prelaznih oblika. Težnja ka aktivnom učešću vernika može dovesti do potpuno različitih rezultata - osnaživanja liturgijske zajednice, s jedne strane, i radikalne desakralizacije bogosluženja, sa druge. Javlja se veliki broj različitih arhitektonskih rešenja, od kojih neka dele zajedničke karakteristike u pogledu prostorne organizacije i odnosa vernika i sveštenoslužitelja, ali sa veoma raznorodnim ostalim arhitektonskim karakteristikama i različitim odnosom tradicionalnih i savremenih elemenata. Iskustva zemalja zapadnog hrišćanstva mogu, u izvesnoj meri, biti od koristi i za istraživanje savremene pravoslavne crkvene arhitekture.",
publisher = "Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia",
journal = "Arhitektura i urbanizam",
title = "The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century, Odnos tradicionalnih i savremenih elemenata u crkvenoj arhitekturi zemalja zapadnog hrišćanstva u XX veku",
number = "41",
pages = "49-62",
doi = "10.5937/a-u0-9467"
}
Manić, B., Niković, A.,& Marić, I.. (2015). The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century. in Arhitektura i urbanizam
Institute of Architecture and Urban and Spatial Planning of Serbia.(41), 49-62.
https://doi.org/10.5937/a-u0-9467
Manić B, Niković A, Marić I. The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century. in Arhitektura i urbanizam. 2015;(41):49-62.
doi:10.5937/a-u0-9467 .
Manić, Božidar, Niković, Ana, Marić, Igor, "The relationship between the traditional and contemporary elements in the church architecture of the Western Christian countries in the 20th century" in Arhitektura i urbanizam, no. 41 (2015):49-62,
https://doi.org/10.5937/a-u0-9467 . .
1