Videnović, Tatjana

Link to this page

Authority KeyName Variants
3b5ab3f6-26e3-48d1-8995-fc53c4881495
 • Videnović, Tatjana (1)
Projects

Author's Bibliography

Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change

Pucar, Mila; Petrović, Snežana; Simonović Alfirević, Sanja; Videnović, Tatjana

(Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 2019)

TY - CONF
AU - Pucar, Mila
AU - Petrović, Snežana
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Videnović, Tatjana
PY - 2019
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/590
AB - Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа.
AB - The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.
PB - Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
C3 - Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
T1 - Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change
T1 - Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене
SP - 222
EP - 234
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_590
ER - 
@conference{
author = "Pucar, Mila and Petrović, Snežana and Simonović Alfirević, Sanja and Videnović, Tatjana",
year = "2019",
abstract = "Очување архитектонске баштине изискује њено коришћење на одржив начин што
се може постићи адекватним управљањем ризицима и применом мера ублажавања
рањивости у односу на штетне појаве. Део тих појава се односи на природне опасности
(земљотреси, поплаве, клизишта), а део је проузрокован људским фактором (пожари).
Климатске промене такође имају утицај на архитектонску баштину, па треба управљати
ризиком како би се смањила вероватноћа и утицај штетних појава (топлотни таласи,
олује, повећана количина падавина која узрокује поплаве). Како се емисија гасова са
ефектима стаклене баште сматра покретачем климатских промена, то се применом
мера енергетске ефикасности може позитивно утицати на њихово ублажавање, а
тиме и позитивно утицати на услове коришћења архитектонске баштине. На примеру
Народног позоришта у Београду и мера које су примењене или се планирају у погледу
рестаурације и енергетског унапређења зграда које су споменици културе, приказан
је позитиван остварени еколошки ефекат смањене енергетске потрошње и емисије
угљен-диоксида (CO2), што је истовремено и мера ублажавања климатских промена
као фактора ризика за одрживост архитектонског наслеђа., The preservation of architectural heritage requires its use in a sustainable way that
can be achieved with adequate risk management and implementation of vulnerability
mitigation measures in relation to various harmful effects. Part of them is related to natural
hazards (earthquakes, floods, landslides), and the other part is caused by human factor
(fires). Climate change also has an impact on the architectural heritage, and therefore it
is important to properly deal with risk management in order to reduce the probability and
impact of harmful effects (heat waves, storms, increased rainfall causing floods). Since
the emission of greenhouse gases is considered the main cause of climate change, the
implementation of energy efficiency measures can have a positive effect on their mitigation,
as well as regarding the use of architectural heritage. Using the example of the National
Theatre in Belgrade and the measures already implemented or planned in terms of
restoration and energy improvement of buildings as cultural monuments, we presented a
positive environmental benefits that are achieved in reducing energy consumption and CO2
emissions, that is at the same time the climate change mitigation measure as a risk factor
for sustainability of architectural heritage.",
publisher = "Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda",
journal = "Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives",
title = "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change, Енергетско унапређење архитектонске баштине као одговор на климатске промене",
pages = "222-234",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_590"
}
Pucar, M., Petrović, S., Simonović Alfirević, S.,& Videnović, T.. (2019). Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives
Beograd : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda., 222-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_590
Pucar M, Petrović S, Simonović Alfirević S, Videnović T. Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change. in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives. 2019;:222-234.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_590 .
Pucar, Mila, Petrović, Snežana, Simonović Alfirević, Sanja, Videnović, Tatjana, "Energy Improvement of Architectural Heritage in Response to Climate Change" in Proceedings of the X Scientific-Professional Conference "Cultural Heritage: Risks and Perspectives (2019):222-234,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_590 .