С.Г.Р.4.12.0225A „Развој, просторно уређење и кoришћeњe мaгистрaлних инфрaструктурних коридора у Србиjи“, 2002.-2004.

Link to this page

С.Г.Р.4.12.0225A „Развој, просторно уређење и кoришћeњe мaгистрaлних инфрaструктурних коридора у Србиjи“, 2002.-2004.

Authors

Publications

Стратегијско планирање територијалног развоја индустрије на примеру Коридора X од Београда до Ниша

Зековић, Славка

(Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 2003)

TY - CHAP
AU - Зековић, Славка
PY - 2003
UR - https://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/426
AB - У раду се разматрају стратешки оквири за усмеравање просторног развоја индустрије уз предлог критеријума просторне организације индустрије и приоритета одрживог развоја ове делатности у оквиру "приоритетних подручја развоја" - магистралних инфраструктурних коридора у Србији. Указује се на приступ и начела стратегијског планирања територијалног развоја индустрије. Оно подразумева планирање, управљање променама и креирање промена у реструктурирању развојног процеса, промене улоге простора и "енвајронменталних" фактора, промене улоге локационих иразвојних фактора, просторну организацију, промену локационог понашања индустрије, настанак нових просторних облика индустрије. Констатује се да је потребна евалуација варијанти планских решења просторног развоја ове делатности, као и конкретних развојних пројеката, на основу утврђених критеријума. Указује се да у теорији и пракси просторног планирања постоји више питања избора критеријума на основу којих се врши планска евалуација. У раду је разматрано неколико група критеријума територијалног развоја индустрије, утврђених у истраживањима просторне организације индустрије у оквиру магистралних инфраструктурних коридора Србије: критеријуми за избор развојних приоритета; критеријуми за избор одрживог индустријског развоја; критеријуми за избор смештаја индустрије; критеријуми за усмеравање размештаја индустрије у коридорима. Указује се на на основне стратешке оквире просторног развоја индустрије у магистралним инфраструктурним коридорима Србије. На примеру коридора Х, деоница од Београда до Ниша, приказана је могућа просторна организација индустрије - привредно-индустријски центри и нове форме индустријске локације (технолошки паркови и слободне зоне).
PB - Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије
T2 - Просторни развој магистралних коридора
T1 - Стратегијско планирање територијалног развоја индустрије на примеру Коридора X од Београда до Ниша
SP - 207
EP - 226
ER - 
@inbook{
author = "Зековић, Славка",
year = "2003",
abstract = "У раду се разматрају стратешки оквири за усмеравање просторног развоја индустрије уз предлог критеријума просторне организације индустрије и приоритета одрживог развоја ове делатности у оквиру "приоритетних подручја развоја" - магистралних инфраструктурних коридора у Србији. Указује се на приступ и начела стратегијског планирања територијалног развоја индустрије. Оно подразумева планирање, управљање променама и креирање промена у реструктурирању развојног процеса, промене улоге простора и "енвајронменталних" фактора, промене улоге локационих иразвојних фактора, просторну организацију, промену локационог понашања индустрије, настанак нових просторних облика индустрије. Констатује се да је потребна евалуација варијанти планских решења просторног развоја ове делатности, као и конкретних развојних пројеката, на основу утврђених критеријума. Указује се да у теорији и пракси просторног планирања постоји више питања избора критеријума на основу којих се врши планска евалуација. У раду је разматрано неколико група критеријума територијалног развоја индустрије, утврђених у истраживањима просторне организације индустрије у оквиру магистралних инфраструктурних коридора Србије: критеријуми за избор развојних приоритета; критеријуми за избор одрживог индустријског развоја; критеријуми за избор смештаја индустрије; критеријуми за усмеравање размештаја индустрије у коридорима. Указује се на на основне стратешке оквире просторног развоја индустрије у магистралним инфраструктурним коридорима Србије. На примеру коридора Х, деоница од Београда до Ниша, приказана је могућа просторна организација индустрије - привредно-индустријски центри и нове форме индустријске локације (технолошки паркови и слободне зоне).",
publisher = "Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије",
journal = "Просторни развој магистралних коридора",
booktitle = "Стратегијско планирање територијалног развоја индустрије на примеру Коридора X од Београда до Ниша",
pages = "207-226"
}
Зековић, С.. (2003). Стратегијско планирање територијалног развоја индустрије на примеру Коридора X од Београда до Ниша. in Просторни развој магистралних коридора
Београд : Институт за архитектуру и урбанизам Србије., 207-226.
Зековић С. Стратегијско планирање територијалног развоја индустрије на примеру Коридора X од Београда до Ниша. in Просторни развој магистралних коридора. 2003;:207-226..
Зековић, Славка, "Стратегијско планирање територијалног развоја индустрије на примеру Коридора X од Београда до Ниша" in Просторни развој магистралних коридора (2003):207-226.