Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS)

Link to this page

Akademija inženjerskih nauka Srbije (AINS)

Authors
No records found.

Publications

Gradovi Srbije u budućnosti

(Beograd : Akademija inženjerskih nauka Srbije, 2019)

TY  - BOOK
PY  - 2019
UR  - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/757
AB  - Grad kao racionalan, dinamički i kompleksan sistem, ali sa značajnim primesama
iracionalnog (vrednosti, ljudi i njihove ideje i aspiracije, i sl.) raste i razvija se u Srbiji manje ili
više planski, ali i ubrzano stàri i onemoćava. Najvrednije što Srbija poseduje su ljudski um,
znanje, iskustvo, i danas sve više tehnološko umeće, što čini ključne činioce koje treba
koristiti na nov način koji bi pomogao da se kvantitet stanovnika koji se aglomeriraju u
gradovima Srbije preinači u nov kvalitet prema evropskim standardima tokom 21. veka, uz
poštovanje lokalne tradicije, specifičnosti i posebnih osobina. Utoliko se donekle još mogu
prepoznati uticaji različitih kultura na modele života, tradiciju proizvodnje i građenja,
društvenih odnosa i odnosa prema prirodi. Ovo ukazuje na složenost zadatka oko gradova
Srbije u budućnosti, ali i na neophodnost trasiranja puteva i formulisanja vođica kojim bi oni
mogli da: (a) optimalno i na održiv način koriste svoje resurse i poziciju, uz posebnu pažnju
ka demografskim poremećajima, (b) iskoriste mogućnosti prirodnog okruženja sa njim u
sinergiji, (v) racionalno organizuju aktivnosti, privredne i uslužne, i komunikacije, (g) utvrde
potencijal povezivanja sa naseljima u užem i širem okruženju, i (d) pojačaju poverenje
građana i omoguće njihovo aktivno učešće u sistemu odlučivanja. Naznaka ovih problema i
usmerenja traži od Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), kao vodeće institucije u Srbiji
za oblast inženjerskih nauka u saradnji sa kompatibilnim društvenim i drugim naukama,
zauzimanje jasnog i argumentovanog stava o tome kako grad u Srbiji u budućnosti treba i
može da se razvija demografski, ekonomski, socijalno, kulturno, ekološki i institucionalno,
doprinoseći dobrobiti čitave države, njenih regionalnih celina i lokalnih zajednica.
PB  - Beograd : Akademija inženjerskih nauka Srbije
T1  - Gradovi Srbije u budućnosti
UR  - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_757
ER  - 
@book{
year = "2019",
abstract = "Grad kao racionalan, dinamički i kompleksan sistem, ali sa značajnim primesama
iracionalnog (vrednosti, ljudi i njihove ideje i aspiracije, i sl.) raste i razvija se u Srbiji manje ili
više planski, ali i ubrzano stàri i onemoćava. Najvrednije što Srbija poseduje su ljudski um,
znanje, iskustvo, i danas sve više tehnološko umeće, što čini ključne činioce koje treba
koristiti na nov način koji bi pomogao da se kvantitet stanovnika koji se aglomeriraju u
gradovima Srbije preinači u nov kvalitet prema evropskim standardima tokom 21. veka, uz
poštovanje lokalne tradicije, specifičnosti i posebnih osobina. Utoliko se donekle još mogu
prepoznati uticaji različitih kultura na modele života, tradiciju proizvodnje i građenja,
društvenih odnosa i odnosa prema prirodi. Ovo ukazuje na složenost zadatka oko gradova
Srbije u budućnosti, ali i na neophodnost trasiranja puteva i formulisanja vođica kojim bi oni
mogli da: (a) optimalno i na održiv način koriste svoje resurse i poziciju, uz posebnu pažnju
ka demografskim poremećajima, (b) iskoriste mogućnosti prirodnog okruženja sa njim u
sinergiji, (v) racionalno organizuju aktivnosti, privredne i uslužne, i komunikacije, (g) utvrde
potencijal povezivanja sa naseljima u užem i širem okruženju, i (d) pojačaju poverenje
građana i omoguće njihovo aktivno učešće u sistemu odlučivanja. Naznaka ovih problema i
usmerenja traži od Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS), kao vodeće institucije u Srbiji
za oblast inženjerskih nauka u saradnji sa kompatibilnim društvenim i drugim naukama,
zauzimanje jasnog i argumentovanog stava o tome kako grad u Srbiji u budućnosti treba i
može da se razvija demografski, ekonomski, socijalno, kulturno, ekološki i institucionalno,
doprinoseći dobrobiti čitave države, njenih regionalnih celina i lokalnih zajednica.",
publisher = "Beograd : Akademija inženjerskih nauka Srbije",
title = "Gradovi Srbije u budućnosti",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_757"
}
(2019). Gradovi Srbije u budućnosti. 
Beograd : Akademija inženjerskih nauka Srbije..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_757
Gradovi Srbije u budućnosti. 2019;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_757 .
"Gradovi Srbije u budućnosti" (2019),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_757 .