All Publications

Link to this page

Place identity and urban attachment of international students

Petrić, Jasna J.; Lukić, Vesna M.

(2023)

TY - JOUR
AU - Petrić, Jasna J.
AU - Lukić, Vesna M.
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/928
AB - The hypothesis of this totally novel research in Serbia is that the way in
which place may influence the identity of international students integrates a part of their individual identities, but also influences the variability of identities deriving from various contextual factors of the student migration’s origin. Cities can be observed through their respective role in shaping and transforming the international students’ identity. The goal is to examine emotional and functional attachment of international students to the city in
which they study, in comparison to these two components of attachment to the place of their origin. The testing of theoretical standpoints is based on qualitative research through focus-group interviews with three designed groups of respondents and the results of this testing will be additionally validated later in triangulation with questionnaires and interviews as complementing research techniques and approaches.
AB - Претпоставка овог, у свим аспектима новог истраживања у Србији, јесте да начин на који простор утиче на идентитет академски мобилних, међународних студената интегрише део њихових индивидуалних идентитета, али истовремено утиче на варијабилност идентитета потеклих из различитих контекстуалних фактора исходишта студентских миграција. Градови се могу посматрати кроз њихову улогу у обликовању и трансформацији идентитета међународних студената. Циљ је да се испита емоционална и прагматична везаност међународних студената за град студирања, уз поређење са ова два облика везаности за место из којег потичу. Емпиријска провера теоријских поставки базира се на квалитативном истраживању путем фокус-групних интервјуа са три предефинисане групе испитаника, чији се резултати приказују у раду, а у каснијим фазама истраживања додатно ће бити валидирани у триангулацији са анкетним упитницима и интервјуима као комплементарним истраживачким техникама и приступима.
T2 - Sociološki pregled / Sociological Review
T1 - Place identity and urban attachment of international students
T1 - Просторни идентитет међународних студената и везаност за град
VL - LVII
IS - 4
SP - 1099
EP - 1129
DO - 10.5937/socpreg57-47024
ER - 
@article{
author = "Petrić, Jasna J. and Lukić, Vesna M.",
year = "2023",
abstract = "The hypothesis of this totally novel research in Serbia is that the way in
which place may influence the identity of international students integrates a part of their individual identities, but also influences the variability of identities deriving from various contextual factors of the student migration’s origin. Cities can be observed through their respective role in shaping and transforming the international students’ identity. The goal is to examine emotional and functional attachment of international students to the city in
which they study, in comparison to these two components of attachment to the place of their origin. The testing of theoretical standpoints is based on qualitative research through focus-group interviews with three designed groups of respondents and the results of this testing will be additionally validated later in triangulation with questionnaires and interviews as complementing research techniques and approaches., Претпоставка овог, у свим аспектима новог истраживања у Србији, јесте да начин на који простор утиче на идентитет академски мобилних, међународних студената интегрише део њихових индивидуалних идентитета, али истовремено утиче на варијабилност идентитета потеклих из различитих контекстуалних фактора исходишта студентских миграција. Градови се могу посматрати кроз њихову улогу у обликовању и трансформацији идентитета међународних студената. Циљ је да се испита емоционална и прагматична везаност међународних студената за град студирања, уз поређење са ова два облика везаности за место из којег потичу. Емпиријска провера теоријских поставки базира се на квалитативном истраживању путем фокус-групних интервјуа са три предефинисане групе испитаника, чији се резултати приказују у раду, а у каснијим фазама истраживања додатно ће бити валидирани у триангулацији са анкетним упитницима и интервјуима као комплементарним истраживачким техникама и приступима.",
journal = "Sociološki pregled / Sociological Review",
title = "Place identity and urban attachment of international students, Просторни идентитет међународних студената и везаност за град",
volume = "LVII",
number = "4",
pages = "1099-1129",
doi = "10.5937/socpreg57-47024"
}
Petrić, J. J.,& Lukić, V. M.. (2023). Place identity and urban attachment of international students. in Sociološki pregled / Sociological Review, LVII(4), 1099-1129.
https://doi.org/10.5937/socpreg57-47024
Petrić JJ, Lukić VM. Place identity and urban attachment of international students. in Sociološki pregled / Sociological Review. 2023;LVII(4):1099-1129.
doi:10.5937/socpreg57-47024 .
Petrić, Jasna J., Lukić, Vesna M., "Place identity and urban attachment of international students" in Sociološki pregled / Sociological Review, LVII, no. 4 (2023):1099-1129,
https://doi.org/10.5937/socpreg57-47024 . .

Safety of women and girls in public spaces

Danilović Hristić, Nataša; Petrić, Jasna; Čolić, Nataša; Hristov, Maja

(Belgrade : Sustainable Urban Society Association (STRAND), 2023)


                      

                      
Danilović Hristić, N., Petrić, J., Čolić, N.,& Hristov, M.. (2023). Safety of women and girls in public spaces. in Exhibition book: On Architecture - Challenges in Design
Belgrade : Sustainable Urban Society Association (STRAND)., 61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_917
Danilović Hristić N, Petrić J, Čolić N, Hristov M. Safety of women and girls in public spaces. in Exhibition book: On Architecture - Challenges in Design. 2023;:61.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_917 .
Danilović Hristić, Nataša, Petrić, Jasna, Čolić, Nataša, Hristov, Maja, "Safety of women and girls in public spaces" in Exhibition book: On Architecture - Challenges in Design (2023):61,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_917 .

Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања/Roadmap for the Implementation of Urban Security Measures within Urban Planning

Danilović Hristić, Nataša; Petrić, Jasna; Čolić, Nataša; Hristov, Maja

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Danilović Hristić, N., Petrić, J., Čolić, N.,& Hristov, M.. (2023). Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања/Roadmap for the Implementation of Urban Security Measures within Urban Planning. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 07.12..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_911
Danilović Hristić N, Petrić J, Čolić N, Hristov M. Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања/Roadmap for the Implementation of Urban Security Measures within Urban Planning. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:07.12..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_911 .
Danilović Hristić, Nataša, Petrić, Jasna, Čolić, Nataša, Hristov, Maja, "Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања/Roadmap for the Implementation of Urban Security Measures within Urban Planning" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):07.12.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_911 .

Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања

Danilović Hristić, Nataša; Petrić, Jasna; Čolić, Nataša; Hristov, Maja

(2023)


                      

                      
Danilović Hristić, N., Petrić, J., Čolić, N.,& Hristov, M.. (2023). Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања. .
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_910
Danilović Hristić N, Petrić J, Čolić N, Hristov M. Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_910 .
Danilović Hristić, Nataša, Petrić, Jasna, Čolić, Nataša, Hristov, Maja, "Мапа пута за спровођење мера урбане безбедности у оквиру урбанистичког планирања" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_910 .

Библиографија – алат за дисеминацију информација и промоцију резултата научноистраживачког рада

Милинковић, Милена М.; Фурунџић, Сњежана Д.

(Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу, 2023)

TY - JOUR
AU - Милинковић, Милена М.
AU - Фурунџић, Сњежана Д.
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/926
AB - Циљ ове студије је да укаже на значај библиографије у научно-истраживачком поступку и дисеминацији научних резултата и да покаже да развој савремених информационих технологија и све развијенијих библиотечких информационих система ни у ком случају не умањују њену улогу. Већ напротив, ови системи су усавршили израду библиографских јединица и знатно олакшали креирање библиографија. Као студија случаја, која ће потврдити наведену хипотезу, биће приказана израда библиографије часописа Zbornik radova. Поред тога, биће представљене разноврсне информације о часопису, које су добијене увидом у библиографске јединице и пратеће регистре, а могу бити значајне за истраживаче и библиотекаре.
AB - The purpose of this study is to emphasize the importance of the bibliography in scientific process and in dissemination of the scientific results. It also should show that the development of the current information technology as well as the development of the librarian information systems do not diminish its role. On the contrary, these systems have upgraded the work on bibliography units and also helped a lot in creating bibliography. As the study case, which should confirm the above thesis, A Collection of Works will be presented. Also, various pieces of information about the magazine, which were obtained through the insight into bibliography units and its accompanying registers, will be shown. They can also be of importance for the researchers and librarians.
PB - Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу
T2 - Баштина
T1 - Библиографија – алат за дисеминацију информација и промоцију резултата научноистраживачког рада
T1 - Bibliography - tools for the information dissemination and a promotion of a scientific work results
VL - 33
IS - 61
SP - 273
EP - 289
DO - 10.5937/bastina33-47310
ER - 
@article{
author = "Милинковић, Милена М. and Фурунџић, Сњежана Д.",
year = "2023",
abstract = "Циљ ове студије је да укаже на значај библиографије у научно-истраживачком поступку и дисеминацији научних резултата и да покаже да развој савремених информационих технологија и све развијенијих библиотечких информационих система ни у ком случају не умањују њену улогу. Већ напротив, ови системи су усавршили израду библиографских јединица и знатно олакшали креирање библиографија. Као студија случаја, која ће потврдити наведену хипотезу, биће приказана израда библиографије часописа Zbornik radova. Поред тога, биће представљене разноврсне информације о часопису, које су добијене увидом у библиографске јединице и пратеће регистре, а могу бити значајне за истраживаче и библиотекаре., The purpose of this study is to emphasize the importance of the bibliography in scientific process and in dissemination of the scientific results. It also should show that the development of the current information technology as well as the development of the librarian information systems do not diminish its role. On the contrary, these systems have upgraded the work on bibliography units and also helped a lot in creating bibliography. As the study case, which should confirm the above thesis, A Collection of Works will be presented. Also, various pieces of information about the magazine, which were obtained through the insight into bibliography units and its accompanying registers, will be shown. They can also be of importance for the researchers and librarians.",
publisher = "Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу",
journal = "Баштина",
title = "Библиографија – алат за дисеминацију информација и промоцију резултата научноистраживачког рада, Bibliography - tools for the information dissemination and a promotion of a scientific work results",
volume = "33",
number = "61",
pages = "273-289",
doi = "10.5937/bastina33-47310"
}
Милинковић, М. М.,& Фурунџић, С. Д.. (2023). Библиографија – алат за дисеминацију информација и промоцију резултата научноистраживачког рада. in Баштина
Приштина-Лепосавић : Институт за српску културу., 33(61), 273-289.
https://doi.org/10.5937/bastina33-47310
Милинковић ММ, Фурунџић СД. Библиографија – алат за дисеминацију информација и промоцију резултата научноистраживачког рада. in Баштина. 2023;33(61):273-289.
doi:10.5937/bastina33-47310 .
Милинковић, Милена М., Фурунџић, Сњежана Д., "Библиографија – алат за дисеминацију информација и промоцију резултата научноистраживачког рада" in Баштина, 33, no. 61 (2023):273-289,
https://doi.org/10.5937/bastina33-47310 . .

Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама

Манић, Божидар; Крунић, Никола; Никовић, Ана

(Београд : Удружење урбаниста Србије, 2023)

TY - CONF
AU - Манић, Божидар
AU - Крунић, Никола
AU - Никовић, Ана
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/927
AB - У раду се разматра садржај и карактер просторног плана јединице локалне самоуправе (ПП ЈЛС) са 
уређајним основама, као посебне врсте планског документа са стратешком и спроведбено регулационом димензијом, те његов третман у регулативи и у планерској пракси у Србији данас. 
Изменама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и увођењем уређајних основа за села као 
обавезног дела ПП ЈЛС, јача спроведбено-регулациони на рачун стратешког карактера овог плана иако 
је он основни стратешки документ и оквир одрживог просторног развоја ЈЛС. Анализиран је развој 
законодавног оквира од средине ХХ века до данас, као и актуелни проблеми и изазови у планској пракси. 
Формулисане су тезе за преиспитивање могућности и модалитета директне примене ПП ЈЛС, као и 
форме и садржине уређајних основа.
AB - The paper discusses the content and character of the spatial plan of the local self-government unit (SP LSU) with 
the basis for the development of villages, as a special type of planning document with both a strategic and 
implementation-regulatory dimension, within the legal framework and planning practice in Serbia today. 
Amendments to the Planning and construction law from 2014 and the introduction of basis for the development of 
village as a mandatory part of the SP LSU strengthen the implementation-regulatory at the expense of the strategic 
character of this plan, even though it is the basic strategic document and framework of sustainable spatial 
development of the LSU. The development of the legislative framework from the middle of the 20th century until 
today, as well as current problems and challenges in planning practice in Serbia, were analyzed. Theses were 
formulated for reviewing the possibilities and modalities of direct implementation of SP LSU, as well as the form 
and content of the basis for the development of villages.
PB - Београд : Удружење урбаниста Србије
C3 - Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја
T1 - Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама
T1 - Challenges of direct implementation of the strategic planning documents – spatial plans of the local self-government units with the basis for the development of villages
SP - 3
EP - 12
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927
ER - 
@conference{
author = "Манић, Божидар and Крунић, Никола and Никовић, Ана",
year = "2023",
abstract = "У раду се разматра садржај и карактер просторног плана јединице локалне самоуправе (ПП ЈЛС) са 
уређајним основама, као посебне врсте планског документа са стратешком и спроведбено регулационом димензијом, те његов третман у регулативи и у планерској пракси у Србији данас. 
Изменама Закона о планирању и изградњи из 2014. године и увођењем уређајних основа за села као 
обавезног дела ПП ЈЛС, јача спроведбено-регулациони на рачун стратешког карактера овог плана иако 
је он основни стратешки документ и оквир одрживог просторног развоја ЈЛС. Анализиран је развој 
законодавног оквира од средине ХХ века до данас, као и актуелни проблеми и изазови у планској пракси. 
Формулисане су тезе за преиспитивање могућности и модалитета директне примене ПП ЈЛС, као и 
форме и садржине уређајних основа., The paper discusses the content and character of the spatial plan of the local self-government unit (SP LSU) with 
the basis for the development of villages, as a special type of planning document with both a strategic and 
implementation-regulatory dimension, within the legal framework and planning practice in Serbia today. 
Amendments to the Planning and construction law from 2014 and the introduction of basis for the development of 
village as a mandatory part of the SP LSU strengthen the implementation-regulatory at the expense of the strategic 
character of this plan, even though it is the basic strategic document and framework of sustainable spatial 
development of the LSU. The development of the legislative framework from the middle of the 20th century until 
today, as well as current problems and challenges in planning practice in Serbia, were analyzed. Theses were 
formulated for reviewing the possibilities and modalities of direct implementation of SP LSU, as well as the form 
and content of the basis for the development of villages.",
publisher = "Београд : Удружење урбаниста Србије",
journal = "Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја",
title = "Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама, Challenges of direct implementation of the strategic planning documents – spatial plans of the local self-government units with the basis for the development of villages",
pages = "3-12",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927"
}
Манић, Б., Крунић, Н.,& Никовић, А.. (2023). Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама. in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја
Београд : Удружење урбаниста Србије., 3-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927
Манић Б, Крунић Н, Никовић А. Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама. in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја. 2023;:3-12.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927 .
Манић, Божидар, Крунић, Никола, Никовић, Ана, "Изазови непосредног спровођења стратешких планских докумената – планови јединица локалне самоуправе са уређајним основама" in Ревитализација руралних предела и просторни планови локалних самоуправа са уређајним основама; Модерни катастар као основна подлога одрживог развоја; Урбана обнова и регенерација градског језгра и значајних градских целина; Планирање и изградња вишеспратних објеката – предности и мане; Урбанизам и инжењерске делатности у функцији развоја обновљивих извора енерије / Међународна конференција 19. Летња школа урбанизма и одрживог развоја (2023):3-12,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_927 .

Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе

Манић, Божидар

(Београд : Савез инжењера и техничара, 2023)

TY - JOUR
AU - Манић, Божидар
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/920
AB - Регулација је проблем са којим се Србија суочава са делимичним успехом већ скоро 200 година.
---
Приступ изградњи „парцела по парцелу“ проблематичан је не само у изграђеном градском ткиву које се трансформише, већ и на неизграђеном простору. Велики недостатак код оваквог планирања је немогућност спровођења иницијалне просторне и обликовне концепције до нивоа парцеле и пројекта/објекта, као последица је непостојања механизама да се контролише квалитет архитектонских решења, како би се формирала препознатљива амбијентална целина, а посебно имајући у виду врло низак ниво архитектонске културе.
---
Принцип урбанистичке заштите могуће је примењивати у свим планским документима, како за проглашена НКД и добра под претходном заштитом, тако и за остало градитељско наслеђе које нема довољно високу вредност да би се штитило по Закону о културном наслеђу, али представља важан чинилац иденитета места и колективне меморије становништва. 
---
Литургија је основни и кључни чинилац у формулисању програмских основа православног црквеног градитељства, у односу на који су сви остали утицајни фактори и програмски елементи од другорaзредног значаја. Симболички део архитектонског програма православних цркава такође је веома значајан, али се он не може директно превести у архитектонску форму. Канони ни на који начин непосредно не условљавају архитектонско обликовање храмова. Проглашавање неких елемената архитектонске традиције или устаљене савремене градитељске праксе за „канонске“, мада без основа, отежава покушаје тражења савременог израза у области сакралне архитектуре.
PB - Београд : Савез инжењера и техничара
PB - Београд : Инжењерска комора Србије
T2 - Естетика архитектуре и урбанизма данас
T1 - Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе
SP - 140
EP - 155
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920
ER - 
@article{
author = "Манић, Божидар",
year = "2023",
abstract = "Регулација је проблем са којим се Србија суочава са делимичним успехом већ скоро 200 година.
---
Приступ изградњи „парцела по парцелу“ проблематичан је не само у изграђеном градском ткиву које се трансформише, већ и на неизграђеном простору. Велики недостатак код оваквог планирања је немогућност спровођења иницијалне просторне и обликовне концепције до нивоа парцеле и пројекта/објекта, као последица је непостојања механизама да се контролише квалитет архитектонских решења, како би се формирала препознатљива амбијентална целина, а посебно имајући у виду врло низак ниво архитектонске културе.
---
Принцип урбанистичке заштите могуће је примењивати у свим планским документима, како за проглашена НКД и добра под претходном заштитом, тако и за остало градитељско наслеђе које нема довољно високу вредност да би се штитило по Закону о културном наслеђу, али представља важан чинилац иденитета места и колективне меморије становништва. 
---
Литургија је основни и кључни чинилац у формулисању програмских основа православног црквеног градитељства, у односу на који су сви остали утицајни фактори и програмски елементи од другорaзредног значаја. Симболички део архитектонског програма православних цркава такође је веома значајан, али се он не може директно превести у архитектонску форму. Канони ни на који начин непосредно не условљавају архитектонско обликовање храмова. Проглашавање неких елемената архитектонске традиције или устаљене савремене градитељске праксе за „канонске“, мада без основа, отежава покушаје тражења савременог израза у области сакралне архитектуре.",
publisher = "Београд : Савез инжењера и техничара, Београд : Инжењерска комора Србије",
journal = "Естетика архитектуре и урбанизма данас",
title = "Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе",
pages = "140-155",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920"
}
Манић, Б.. (2023). Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе. in Естетика архитектуре и урбанизма данас
Београд : Савез инжењера и техничара., 140-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920
Манић Б. Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе. in Естетика архитектуре и урбанизма данас. 2023;:140-155.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920 .
Манић, Божидар, "Естетика архитектуре и урбанизма у садашњости: искуства из праксе" in Естетика архитектуре и урбанизма данас (2023):140-155,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_920 .

Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка

Пантић, Маријана; Чолић, Наташа; Даниловић-Христић, Наташа; Манић, Божидар

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Пантић, М., Чолић, Н., Даниловић-Христић, Н.,& Манић, Б.. (2023). Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 07.13-M104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_916
Пантић М, Чолић Н, Даниловић-Христић Н, Манић Б. Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:07.13-M104.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_916 .
Пантић, Маријана, Чолић, Наташа, Даниловић-Христић, Наташа, Манић, Божидар, "Студије за потребе Генералног урбанистичког плана Чачка" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):07.13-M104,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_916 .

METAVERSE – A Powerful New Instrument for Urban Planning or Yet Another Unfulfilled Tech-Promise?

Nenković-Riznić, Marina

(Belgrade : Sustainable Urban Society Association (STRAND), 2023)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/925
AB - Pandemic and post-pandemic conditions left significant impacts not only on human life, but also in all
of the aspects of human behavior, which consequently led to serious change in human communication. Often
overlapping and interference of “real life“, and virtual, contactless communication influenced accelerated
adaptation of people to rapid and immediate change of perspectives. This affected regular interaction among
people, but also had consequences in different performance of duties such as scientific development in different
fields, or any other development-oriented activities.
From that new adaptation, METAVERSE was born, as immersive 3D environment in which people synchronously
interact with others, and with representations of objects from the physical world. METAVERSE enables
interactions with digital environments and physical objects located in different places and enables individuals to
interact with other people in remote locations.
Within the realm of urban planning, the emergence of the METAVERSE has sparked both excitement and
skepticism. Proponents argue that it possesses the transformative power to revolutionize the way cities are
designed, managed, and experienced, while skeptics remain cautious, questioning its viability and potential to
deliver tangible benefits.
This paper aims to critically examine the METAVERSE as a potent instrument for urban planning or yet another
instance of unfulfilled technological promises. By analyzing the concept of the METAVERSE and its fundamental
principles, this study seeks to uncover its potential applications in urban planning, especially in the field of
participation. It explores the integration of virtual and augmented realities, immersive technologies, and
advanced data analytics to create interactive and participatory urban design experiences.
Ethical concerns regarding privacy, accessibility, and digital equity are addressed, acknowledging the potential
for exacerbating existing social disparities. Additionally, technical constraints, economic feasibility, and the need
for robust infrastructure are examined to assess the practicality of widespread METAVERSE adoption in urban
planning practices.
Through a comprehensive analysis, this paper aims to contribute to a deeper understanding of whether the
METAVERSE represents a truly powerful and transformative tool or merely another fleeting technological
mirage in the landscape of urban development.
PB - Belgrade : Sustainable Urban Society Association (STRAND)
C3 - Proceedings from STRAND Conference On Architecture - Challenges in Design 2023
T1 - METAVERSE – A Powerful New Instrument for Urban Planning or Yet Another Unfulfilled Tech-Promise?
SP - 92
EP - 99
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_925
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina",
year = "2023",
abstract = "Pandemic and post-pandemic conditions left significant impacts not only on human life, but also in all
of the aspects of human behavior, which consequently led to serious change in human communication. Often
overlapping and interference of “real life“, and virtual, contactless communication influenced accelerated
adaptation of people to rapid and immediate change of perspectives. This affected regular interaction among
people, but also had consequences in different performance of duties such as scientific development in different
fields, or any other development-oriented activities.
From that new adaptation, METAVERSE was born, as immersive 3D environment in which people synchronously
interact with others, and with representations of objects from the physical world. METAVERSE enables
interactions with digital environments and physical objects located in different places and enables individuals to
interact with other people in remote locations.
Within the realm of urban planning, the emergence of the METAVERSE has sparked both excitement and
skepticism. Proponents argue that it possesses the transformative power to revolutionize the way cities are
designed, managed, and experienced, while skeptics remain cautious, questioning its viability and potential to
deliver tangible benefits.
This paper aims to critically examine the METAVERSE as a potent instrument for urban planning or yet another
instance of unfulfilled technological promises. By analyzing the concept of the METAVERSE and its fundamental
principles, this study seeks to uncover its potential applications in urban planning, especially in the field of
participation. It explores the integration of virtual and augmented realities, immersive technologies, and
advanced data analytics to create interactive and participatory urban design experiences.
Ethical concerns regarding privacy, accessibility, and digital equity are addressed, acknowledging the potential
for exacerbating existing social disparities. Additionally, technical constraints, economic feasibility, and the need
for robust infrastructure are examined to assess the practicality of widespread METAVERSE adoption in urban
planning practices.
Through a comprehensive analysis, this paper aims to contribute to a deeper understanding of whether the
METAVERSE represents a truly powerful and transformative tool or merely another fleeting technological
mirage in the landscape of urban development.",
publisher = "Belgrade : Sustainable Urban Society Association (STRAND)",
journal = "Proceedings from STRAND Conference On Architecture - Challenges in Design 2023",
title = "METAVERSE – A Powerful New Instrument for Urban Planning or Yet Another Unfulfilled Tech-Promise?",
pages = "92-99",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_925"
}
Nenković-Riznić, M.. (2023). METAVERSE – A Powerful New Instrument for Urban Planning or Yet Another Unfulfilled Tech-Promise?. in Proceedings from STRAND Conference On Architecture - Challenges in Design 2023
Belgrade : Sustainable Urban Society Association (STRAND)., 92-99.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_925
Nenković-Riznić M. METAVERSE – A Powerful New Instrument for Urban Planning or Yet Another Unfulfilled Tech-Promise?. in Proceedings from STRAND Conference On Architecture - Challenges in Design 2023. 2023;:92-99.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_925 .
Nenković-Riznić, Marina, "METAVERSE – A Powerful New Instrument for Urban Planning or Yet Another Unfulfilled Tech-Promise?" in Proceedings from STRAND Conference On Architecture - Challenges in Design 2023 (2023):92-99,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_925 .

Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia Toward a New Normal

Čolić, Nataša; Dželebdžić, Omiljena; Čolić, Ratka

(Cham : Springer, 2023)

TY - CHAP
AU - Čolić, Nataša
AU - Dželebdžić, Omiljena
AU - Čolić, Ratka
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/888
AB - The chapter aims to contribute to the understanding of the transformative
potentials of participation in planning, particularly about underpinning principles
and existing models of participation, including those that affect planning professionals’
responsiveness in the face of the COVID-19 pandemic. The key research
question is: what kinds of transformations occurred through new and alternative
forms of participation in urban planning in Serbia within the last decade, and how
does participation inform the future of cities in a time of uncertainty during the
crisis? The research draws on the theoretical framework of critical pragmatism for
understanding the micro-dynamics of practitioners’ engagement. It focuses on the
experiences of planning professionals in applying non-mandatory, alternative participation
practices during the early stage of the planning process. They take the form of
small, pragmatic steps and practices of planning professionals that should contribute
to effective urban governance on specific challenges. However, the normalization of
those practices is just too earlier to evaluate if it would persist after the crisis caused
by the COVID-19 pandemic.
PB - Cham : Springer
T2 - The ‘New Normal’ in Planning, Governance and Participation
T1 - Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia Toward a New Normal
SP - 41
EP - 56
DO - 10.1007/978-3-031-32664-6_4
ER - 
@inbook{
author = "Čolić, Nataša and Dželebdžić, Omiljena and Čolić, Ratka",
year = "2023",
abstract = "The chapter aims to contribute to the understanding of the transformative
potentials of participation in planning, particularly about underpinning principles
and existing models of participation, including those that affect planning professionals’
responsiveness in the face of the COVID-19 pandemic. The key research
question is: what kinds of transformations occurred through new and alternative
forms of participation in urban planning in Serbia within the last decade, and how
does participation inform the future of cities in a time of uncertainty during the
crisis? The research draws on the theoretical framework of critical pragmatism for
understanding the micro-dynamics of practitioners’ engagement. It focuses on the
experiences of planning professionals in applying non-mandatory, alternative participation
practices during the early stage of the planning process. They take the form of
small, pragmatic steps and practices of planning professionals that should contribute
to effective urban governance on specific challenges. However, the normalization of
those practices is just too earlier to evaluate if it would persist after the crisis caused
by the COVID-19 pandemic.",
publisher = "Cham : Springer",
journal = "The ‘New Normal’ in Planning, Governance and Participation",
booktitle = "Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia Toward a New Normal",
pages = "41-56",
doi = "10.1007/978-3-031-32664-6_4"
}
Čolić, N., Dželebdžić, O.,& Čolić, R.. (2023). Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia Toward a New Normal. in The ‘New Normal’ in Planning, Governance and Participation
Cham : Springer., 41-56.
https://doi.org/10.1007/978-3-031-32664-6_4
Čolić N, Dželebdžić O, Čolić R. Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia Toward a New Normal. in The ‘New Normal’ in Planning, Governance and Participation. 2023;:41-56.
doi:10.1007/978-3-031-32664-6_4 .
Čolić, Nataša, Dželebdžić, Omiljena, Čolić, Ratka, "Building on Recent Experiences and Participatory Planning in Serbia Toward a New Normal" in The ‘New Normal’ in Planning, Governance and Participation (2023):41-56,
https://doi.org/10.1007/978-3-031-32664-6_4 . .
1

Demand for building water reservoirs as a basis for sustainable space management in the Republic of Serbia

Bezbradica, Ljubiša; Milijić, Saša; Basarić, Jelena; Josimović, Boško

(Targoviste : Romanian Limnogeographical Association, 2023)

TY - CONF
AU - Bezbradica, Ljubiša
AU - Milijić, Saša
AU - Basarić, Jelena
AU - Josimović, Boško
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/922
AB - The purpose of planning space for water reservoirs is to produce aplan as a final product of dynamic activities focused on realizing the idea of purposeful space. In a wider context, the process of spatial planning of multipurpose systems intended for water supply is a controlling structure of events directed towards producing changes in space in a certain time horizon as a precondition for progress of a community. Water supply to the population and economy, intensive erosion, and torrential floods in mountainous regions in the Republic of Serbia stress the significance of managing the existing water reservoirs and call for the need for planning and building the new ones. These key infrastructure facilities enable the integral use and protection of drainage basins and prevent degradation of certain natural resources. One of the basic characteristics of water reservoirs is their multipurpose role in the social and economic development. Apart from their major role in water supply and power production, reservoirs directly impact hydrological regimes, sediment transport, biodiversity in aquatic and terrestrial ecosystems, microclimatic characteristics, river basins management, population, economy, etc. The paper will stress the needs for planning and building water reservoirs as multipurpose systems intended to respond to the challenge of progress of the society, as well as the change in climate conditions, which result in the periods of drought and water shortage, on the one hand, and excessive rains producing floods, on the other. The focus will be on the sustainable management of water reservoirs, but also on remediating the impact on water sources, land and forests.
PB - Targoviste : Romanian Limnogeographical Association
C3 - Water resources and wetlands, 6th International Hybrid Conference Water resources and wetlands, 13-17 September 2023, Tulcea (Romania)
T1 - Demand for building water reservoirs as a basis for sustainable space management in the Republic of Serbia
SP - 248
EP - 260
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_922
ER - 
@conference{
author = "Bezbradica, Ljubiša and Milijić, Saša and Basarić, Jelena and Josimović, Boško",
year = "2023",
abstract = "The purpose of planning space for water reservoirs is to produce aplan as a final product of dynamic activities focused on realizing the idea of purposeful space. In a wider context, the process of spatial planning of multipurpose systems intended for water supply is a controlling structure of events directed towards producing changes in space in a certain time horizon as a precondition for progress of a community. Water supply to the population and economy, intensive erosion, and torrential floods in mountainous regions in the Republic of Serbia stress the significance of managing the existing water reservoirs and call for the need for planning and building the new ones. These key infrastructure facilities enable the integral use and protection of drainage basins and prevent degradation of certain natural resources. One of the basic characteristics of water reservoirs is their multipurpose role in the social and economic development. Apart from their major role in water supply and power production, reservoirs directly impact hydrological regimes, sediment transport, biodiversity in aquatic and terrestrial ecosystems, microclimatic characteristics, river basins management, population, economy, etc. The paper will stress the needs for planning and building water reservoirs as multipurpose systems intended to respond to the challenge of progress of the society, as well as the change in climate conditions, which result in the periods of drought and water shortage, on the one hand, and excessive rains producing floods, on the other. The focus will be on the sustainable management of water reservoirs, but also on remediating the impact on water sources, land and forests.",
publisher = "Targoviste : Romanian Limnogeographical Association",
journal = "Water resources and wetlands, 6th International Hybrid Conference Water resources and wetlands, 13-17 September 2023, Tulcea (Romania)",
title = "Demand for building water reservoirs as a basis for sustainable space management in the Republic of Serbia",
pages = "248-260",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_922"
}
Bezbradica, L., Milijić, S., Basarić, J.,& Josimović, B.. (2023). Demand for building water reservoirs as a basis for sustainable space management in the Republic of Serbia. in Water resources and wetlands, 6th International Hybrid Conference Water resources and wetlands, 13-17 September 2023, Tulcea (Romania)
Targoviste : Romanian Limnogeographical Association., 248-260.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_922
Bezbradica L, Milijić S, Basarić J, Josimović B. Demand for building water reservoirs as a basis for sustainable space management in the Republic of Serbia. in Water resources and wetlands, 6th International Hybrid Conference Water resources and wetlands, 13-17 September 2023, Tulcea (Romania). 2023;:248-260.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_922 .
Bezbradica, Ljubiša, Milijić, Saša, Basarić, Jelena, Josimović, Boško, "Demand for building water reservoirs as a basis for sustainable space management in the Republic of Serbia" in Water resources and wetlands, 6th International Hybrid Conference Water resources and wetlands, 13-17 September 2023, Tulcea (Romania) (2023):248-260,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_922 .

Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia

Josimović, Boško; Todorović, Dušan; Jovović, Aleksandar; Manić, Božidar

(2023)

TY - JOUR
AU - Josimović, Boško
AU - Todorović, Dušan
AU - Jovović, Aleksandar
AU - Manić, Božidar
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/924
AB - The paper presents a specific method of environmental impact assessment applied in Strategic Environmental Assessment (SEA) for the National Emission Reduction Plan (NERP) 
in the Republic of Serbia, based on air quality. The specificity of the approach is in the 
application of a semiquantitative method of multicriteria evaluation based on air dispersion 
modeling and the integration of SEA goals, indicators and criteria for assessing the impact 
of the NERP on the quality of air and other environmental elements in this method. When 
predicting changes in air quality for the planning horizon to 2028, the physical, geographical and climatic characteristics of the area were taken into account, as well as technical 
measures to reduce SO2 emissions, since this was the dominant pollutant from the Serbian coal-fred power plants studied by the NERP. Air pollution modeling was carried out 
using the AERMOD software package based on the data collected, and the quantitative 
results obtained were used in a multicriteria evaluation as part of the SEA. The results of 
the research indicated the importance of applying this approach in order to significantly 
increase objectivity in the SEA process, since it is an important element of decision making at the strategic level. In addition, a comparative presentation of the modeling results 
before and after application of the NERP was an important part of the SEA process, and it 
provided a clear insight into expected changes in the air quality. This is a key argument for 
making appropriate policy decisions on spatial, energy, environmental and socio-economic 
development in the Republic of Serbia, which, like other developing countries, is sluggishly following global trends in energy transition
T2 - Environment, Development and Sustainability
T1 - Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia
DO - 10.1007/s10668-023-03186-0
ER - 
@article{
author = "Josimović, Boško and Todorović, Dušan and Jovović, Aleksandar and Manić, Božidar",
year = "2023",
abstract = "The paper presents a specific method of environmental impact assessment applied in Strategic Environmental Assessment (SEA) for the National Emission Reduction Plan (NERP) 
in the Republic of Serbia, based on air quality. The specificity of the approach is in the 
application of a semiquantitative method of multicriteria evaluation based on air dispersion 
modeling and the integration of SEA goals, indicators and criteria for assessing the impact 
of the NERP on the quality of air and other environmental elements in this method. When 
predicting changes in air quality for the planning horizon to 2028, the physical, geographical and climatic characteristics of the area were taken into account, as well as technical 
measures to reduce SO2 emissions, since this was the dominant pollutant from the Serbian coal-fred power plants studied by the NERP. Air pollution modeling was carried out 
using the AERMOD software package based on the data collected, and the quantitative 
results obtained were used in a multicriteria evaluation as part of the SEA. The results of 
the research indicated the importance of applying this approach in order to significantly 
increase objectivity in the SEA process, since it is an important element of decision making at the strategic level. In addition, a comparative presentation of the modeling results 
before and after application of the NERP was an important part of the SEA process, and it 
provided a clear insight into expected changes in the air quality. This is a key argument for 
making appropriate policy decisions on spatial, energy, environmental and socio-economic 
development in the Republic of Serbia, which, like other developing countries, is sluggishly following global trends in energy transition",
journal = "Environment, Development and Sustainability",
title = "Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia",
doi = "10.1007/s10668-023-03186-0"
}
Josimović, B., Todorović, D., Jovović, A.,& Manić, B.. (2023). Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia. in Environment, Development and Sustainability.
https://doi.org/10.1007/s10668-023-03186-0
Josimović B, Todorović D, Jovović A, Manić B. Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia. in Environment, Development and Sustainability. 2023;.
doi:10.1007/s10668-023-03186-0 .
Josimović, Boško, Todorović, Dušan, Jovović, Aleksandar, Manić, Božidar, "Air pollution modeling to support strategic environmental assessment: case study—National Emission Reduction Plan for coal-fired thermal power plants in Serbia" in Environment, Development and Sustainability (2023),
https://doi.org/10.1007/s10668-023-03186-0 . .
3

The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)

Niković, Ana; Manić, Božidar

(Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture, 2023)

TY - CONF
AU - Niković, Ana
AU - Manić, Božidar
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/921
AB - In this paper, the methodology of contemporary architectural and urban design and planning is discussed. The main standpoint is that architectural or urban form as a complex phenomenon that results from design activities should represent not only utilitarian-technical but also spatial-experiential and visual aesthetic elements. This issue has been widely discussed in the discourse of urban morphology where the urban form has been defined in its complexity. However, the practice of urban design and planning in the contemporary context in Serbia, but also elsewhere neglects most of the non-utilitarian aspects of architectural and urban form. The concept of the spatial order has been stated as the key point of introducing the aesthetic principles in architecture and urbanism, either through means of geometry and abstraction or through instruments of architectural and urban design competitions and other spatial checks provided by professional committees and wider debates. Some of the findings have been included in the debate on the upcoming National Architectural Strategy of the Republic of Serbia.
PB - Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture
C3 - XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts
T1 - The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)
SP - 73
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921
ER - 
@conference{
author = "Niković, Ana and Manić, Božidar",
year = "2023",
abstract = "In this paper, the methodology of contemporary architectural and urban design and planning is discussed. The main standpoint is that architectural or urban form as a complex phenomenon that results from design activities should represent not only utilitarian-technical but also spatial-experiential and visual aesthetic elements. This issue has been widely discussed in the discourse of urban morphology where the urban form has been defined in its complexity. However, the practice of urban design and planning in the contemporary context in Serbia, but also elsewhere neglects most of the non-utilitarian aspects of architectural and urban form. The concept of the spatial order has been stated as the key point of introducing the aesthetic principles in architecture and urbanism, either through means of geometry and abstraction or through instruments of architectural and urban design competitions and other spatial checks provided by professional committees and wider debates. Some of the findings have been included in the debate on the upcoming National Architectural Strategy of the Republic of Serbia.",
publisher = "Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture",
journal = "XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts",
title = "The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)",
pages = "73",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921"
}
Niković, A.,& Manić, B.. (2023). The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34). in XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts
Belgrade : University of Belgrade, Faculty of Architecture., 73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921
Niković A, Manić B. The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34). in XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts. 2023;:73.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921 .
Niković, Ana, Manić, Božidar, "The position of aesthetics in the contemporary urban design in Serbia (M34)" in XXX Conference of the International Seminar on Urban Form (ISUF 2023). Praxis of Urban Morphology: book of abstracts (2023):73,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_921 .

Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“

Ристић, Ратко; Безбрадица, Љубиша; Малушевић, Иван; Половина, Синиша; Милчановић, Вукашин

(Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука, 2023)

TY - CONF
AU - Ристић, Ратко
AU - Безбрадица, Љубиша
AU - Малушевић, Иван
AU - Половина, Синиша
AU - Милчановић, Вукашин
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/923
AB - Национални парк „Копаоник“ је заштићено подручје изузетног значаја у односу на биодиверзитет, геодиверзитет, предеоне вредности и богато културно-историјско наслеђе. Истовремено, то је једна од најпожељнијих туристичких дестинација Балкана, првенствено због развијеног и врхунски организованог ски-туризма, са више од 60 километара ски-стаза и ски-путева, бројним ски-лифтовима и системима за производњу вештачког снега. Такође, присутна је и изградња непримерено великог броја малих хидроелектрана деривационог типа, што је довело до опште деградације живог света локалних водотокова. Кумулативни утицај изграђених и коришћених објеката довео је до крчења великих површина под шумама, загађења свих медијума животне средине, првенствено површинских и подземних вода, деструкције земљишта, угрожавања станишта заштићених и строго заштићених врста. Неопходно је детерминисати параметре граничног оптерећења екосистема и тиме створити претпоставке за ефективну реализацију концепта одрживости.
PB - Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука
PB - Београд : Академска мисао
C3 - Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године
T1 - Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“
SP - 96
EP - 101
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923
ER - 
@conference{
author = "Ристић, Ратко and Безбрадица, Љубиша and Малушевић, Иван and Половина, Синиша and Милчановић, Вукашин",
year = "2023",
abstract = "Национални парк „Копаоник“ је заштићено подручје изузетног значаја у односу на биодиверзитет, геодиверзитет, предеоне вредности и богато културно-историјско наслеђе. Истовремено, то је једна од најпожељнијих туристичких дестинација Балкана, првенствено због развијеног и врхунски организованог ски-туризма, са више од 60 километара ски-стаза и ски-путева, бројним ски-лифтовима и системима за производњу вештачког снега. Такође, присутна је и изградња непримерено великог броја малих хидроелектрана деривационог типа, што је довело до опште деградације живог света локалних водотокова. Кумулативни утицај изграђених и коришћених објеката довео је до крчења великих површина под шумама, загађења свих медијума животне средине, првенствено површинских и подземних вода, деструкције земљишта, угрожавања станишта заштићених и строго заштићених врста. Неопходно је детерминисати параметре граничног оптерећења екосистема и тиме створити претпоставке за ефективну реализацију концепта одрживости.",
publisher = "Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука, Београд : Академска мисао",
journal = "Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године",
title = "Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“",
pages = "96-101",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923"
}
Ристић, Р., Безбрадица, Љ., Малушевић, И., Половина, С.,& Милчановић, В.. (2023). Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“. in Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године
Београд : Академија инжењерских наука Србије (АИНС), Одељење биотехничких наука., 96-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923
Ристић Р, Безбрадица Љ, Малушевић И, Половина С, Милчановић В. Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“. in Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године. 2023;:96-101.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923 .
Ристић, Ратко, Безбрадица, Љубиша, Малушевић, Иван, Половина, Синиша, Милчановић, Вукашин, "Антропогени утицај на водне и земљишне ресурсе Националног Парка „Копаоник“" in Како оживети и оснажити брдско-планинска подручја наше земље, Радови са научног скупа одржаног на Златибору 21. и 22.09.2023. године (2023):96-101,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_923 .

Micro-location analysis in municipal solid waste management – comprehensive use of GIS in the Serbian villages

Nenković-Riznić, Marina

(Padova : CISA, 2023)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/906
AB - The problem of waste management in rural areas In Serbia has not been the subject of detailed specific researches, since most of the research has been directed towards the study of means, mechanisms and procedures of waste elimination in urban settlements. The reason for the reduced scope of research in this field occurs in the fact that rural settlements can not be considered as adequate subjects due to usual deficiency of specific data (population number, fluctuations, quantities of waste, waste composition, methods of eliminating waste, etc.). In addition, for several decades villages in Serbia have eliminated waste primarily spontaneously. This has proven difficult to research because of the variations of methods applied to each specific locale, and the different environmental variables. Unlike the existing, plan-based criteria for defining locations for waste elimination (i.e. hypsometry, slope angles, distance from waster-reservoirs, watercourses, infrastructure, natural and cultural assets, etc.), in villages these criteria are based on the patterns of behavior, customs and habits of the local population, as well as participation of local stakeholders in waste management. On the other hand, there is a significant problem in the absence of the Serbian and European legislation in this field. This paper will point to the possibility of changing the common practice in selection the location for waste management in rural areas, as well as some new methodological procedures (socially based GIS). The European theory and practice recognize new concepts of landfill sites selection in rural areas based on interdisciplinary research using multi-criteria analysis and model-based approaches to site selection, based on pre-defined location criteria and parameters (geographical, geomorphologic, hydrological, etc.). This paper will present the results of a research conducted in rural communities located in the Stara Planina Mt. Nature Park in Serbia. Through testing the initial hypothesis on the differences, but also correlations, between the criteria of open landfills created in rural areas and the location conditions given by theoretical parameters, as well as scientific bases (deterministic model), a location-specific model, corresponding to the research polygon, has been created for the simulation and evaluation using the GIS environment and with the support of the AHP and SAW methodologies. The research has been conducted using the ArcGIS Spatial Analyst software with the aim to stress the importance of using mathematical and geo-statistical analysis in the planning practice.
PB - Padova : CISA
C3 - Book proceedings from 19th International symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling
T1 - Micro-location analysis in municipal solid waste management – comprehensive use of GIS in the Serbian villages
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_906
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina",
year = "2023",
abstract = "The problem of waste management in rural areas In Serbia has not been the subject of detailed specific researches, since most of the research has been directed towards the study of means, mechanisms and procedures of waste elimination in urban settlements. The reason for the reduced scope of research in this field occurs in the fact that rural settlements can not be considered as adequate subjects due to usual deficiency of specific data (population number, fluctuations, quantities of waste, waste composition, methods of eliminating waste, etc.). In addition, for several decades villages in Serbia have eliminated waste primarily spontaneously. This has proven difficult to research because of the variations of methods applied to each specific locale, and the different environmental variables. Unlike the existing, plan-based criteria for defining locations for waste elimination (i.e. hypsometry, slope angles, distance from waster-reservoirs, watercourses, infrastructure, natural and cultural assets, etc.), in villages these criteria are based on the patterns of behavior, customs and habits of the local population, as well as participation of local stakeholders in waste management. On the other hand, there is a significant problem in the absence of the Serbian and European legislation in this field. This paper will point to the possibility of changing the common practice in selection the location for waste management in rural areas, as well as some new methodological procedures (socially based GIS). The European theory and practice recognize new concepts of landfill sites selection in rural areas based on interdisciplinary research using multi-criteria analysis and model-based approaches to site selection, based on pre-defined location criteria and parameters (geographical, geomorphologic, hydrological, etc.). This paper will present the results of a research conducted in rural communities located in the Stara Planina Mt. Nature Park in Serbia. Through testing the initial hypothesis on the differences, but also correlations, between the criteria of open landfills created in rural areas and the location conditions given by theoretical parameters, as well as scientific bases (deterministic model), a location-specific model, corresponding to the research polygon, has been created for the simulation and evaluation using the GIS environment and with the support of the AHP and SAW methodologies. The research has been conducted using the ArcGIS Spatial Analyst software with the aim to stress the importance of using mathematical and geo-statistical analysis in the planning practice.",
publisher = "Padova : CISA",
journal = "Book proceedings from 19th International symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling",
title = "Micro-location analysis in municipal solid waste management – comprehensive use of GIS in the Serbian villages",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_906"
}
Nenković-Riznić, M.. (2023). Micro-location analysis in municipal solid waste management – comprehensive use of GIS in the Serbian villages. in Book proceedings from 19th International symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling
Padova : CISA..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_906
Nenković-Riznić M. Micro-location analysis in municipal solid waste management – comprehensive use of GIS in the Serbian villages. in Book proceedings from 19th International symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling. 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_906 .
Nenković-Riznić, Marina, "Micro-location analysis in municipal solid waste management – comprehensive use of GIS in the Serbian villages" in Book proceedings from 19th International symposium on waste management, resource recovery and sustainable landfilling (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_906 .

Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti

Nenković-Riznić, Marina; Brankov, Borjan; Pucar, Mila; Stanojević, Ana

(Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS), 2023)

TY - CONF
AU - Nenković-Riznić, Marina
AU - Brankov, Borjan
AU - Pucar, Mila
AU - Stanojević, Ana
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/896
AB - Vlada Srbije je 2021. godine usvojila set zakona iz oblasti energetike, od kojih je najznačajniji: Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovaj zakon je omogućio javnu prodaju električne energije iz obnovljivih izvora energije u skladu sa smernicama o državnoj pomoći. Novina koju ovaj zakon uneo je pojam kupac-proizvođač (prozjumer), označavajući krajnjeg kupca koji je poseduje sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz OIE, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za sopstvenu potrošnju, a višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivni sistem. 
Prema ovom zakonu nisu postojala ograničenja koja se odnose na instaliranje elektrane maksimalne snage za domaćinstva i pravna lica, međutim u aprilu 2023. godine došlo je do promene zakonske regulative s Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, na osnovu koga su kupci-proizvođači ograničeni da instaliraju elektrane maksimalne snage do 10,8 kW za domaćinstva, odnosno do 5 MW za pravna lica. Od stupanja zakona iz 2021. godine do jula 2023. godine u Srbiji je preko 1300 domaćinstava i više od 450 pravnih lica dobilo status kupaca-proizvođača, sa ukupno instalisanom snagom od oko 20 MW. 
Rad istražuje ulogu prozjumera u primeni obnovljivih izvora električne energije na prodručju Srbije, osvrćući se na prepoznate prepreke i mogućnosti. U uvodnom delu daje osvrt na evropska iskustva i iskustva zemalja u okruženju, gde je nakon toga rad kroz formu anketnog upitnika ispitivao trenutne probleme prozjumera na teritoriji Srbije, mapirajući konkretne proceduralne, finansijske i druge problematične aspekte, ali i motivacije aktivnih prozjumera. Takođe rad ispituje stav prozjumer, kao i nadanja, u odnosu na postojeću i buduću zakonsku regulativu, gde se ističe negativan odnos ka procedurama koju prozjumeri prolaze u registraciji, inertnosti sistema, ali i delimično pozitivan odnos ka unapređenju zakonske regulative iz 2023. godine. Sprovedeno istraživanje predstavlja polazni poligon za planirano masovnije ispitivanje posledica zakonodavnih promena i iskustava kupaca-proizvođača, a u cilju unapređenja celokupnog procesa u budućnosti.
AB - In 2021, the Government of Serbia adopted a set of laws in the energy field, the most significant of which is the Law on the Use of Renewable Energy Sources. This law enabled the public sale of electricity from RES following state aid guidelines. The novelty introduced by this law is the term customer-producer (prosumer), denoting the end customer who owns his facility for the production of electricity from RES, using the produced electricity for his consumption, and the excess electricity is delivered to the distribution system.
Law posed no restrictions related to the installation of a maximum power of a solar plant for households and legal entities; however, in April 2023, the Law on Amendments to the Law on the Use of Renewable Energy Sources limited the prosumers’ installing maximum power to 10.8 kW for households, or up to 5 MW for legal entities. From 2021 until July 2023, over 1,300 households and more than 450 legal entities in Serbia received buyer-producer status, with a total installed power of more than 20 MW.
This paper researches consumers’ role in the RES application in Serbia, focusing on recognised problems and opportunities. In the introductory part, the paper gives an overview of European experiences and the experiences of countries in the surrounding area, after which the paper examines the current problems of prosumers in Serbia, emphasising specific procedural, financial and other potentially problematic aspects as well as the motivations of active prosumers for the use of the OIE, through the form of survey research. The paper also examines the attitude of prosumers, as well as hopes, concerning existing and future legislation. The paper points out the partly negative attitude of prosumers towards the procedures that prosumers go through in the registration process, and the inertness of the system, but also a positive attitude towards improving the legislation from 2023 is highlighted. The conducted research is a starting point for the planned further mass examination of the consequences of legislative changes and buyers-producers’ experiences, intending to improve the entire process in the future.
PB - Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS)
PB - Belgrade : Society for Renewable Electrical Power Sources
C3 - Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia
T1 - Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti
T1 - The role of the Buyer-Producer (Prosumer) in the implementation of RES in Serbia: Obstacles and opportunities
SP - 147
EP - 157
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896
ER - 
@conference{
author = "Nenković-Riznić, Marina and Brankov, Borjan and Pucar, Mila and Stanojević, Ana",
year = "2023",
abstract = "Vlada Srbije je 2021. godine usvojila set zakona iz oblasti energetike, od kojih je najznačajniji: Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije. Ovaj zakon je omogućio javnu prodaju električne energije iz obnovljivih izvora energije u skladu sa smernicama o državnoj pomoći. Novina koju ovaj zakon uneo je pojam kupac-proizvođač (prozjumer), označavajući krajnjeg kupca koji je poseduje sopstveni objekat za proizvodnju električne energije iz OIE, pri čemu se proizvedena električna energija koristi za sopstvenu potrošnju, a višak proizvedene električne energije isporučuje u distributivni sistem. 
Prema ovom zakonu nisu postojala ograničenja koja se odnose na instaliranje elektrane maksimalne snage za domaćinstva i pravna lica, međutim u aprilu 2023. godine došlo je do promene zakonske regulative s Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, na osnovu koga su kupci-proizvođači ograničeni da instaliraju elektrane maksimalne snage do 10,8 kW za domaćinstva, odnosno do 5 MW za pravna lica. Od stupanja zakona iz 2021. godine do jula 2023. godine u Srbiji je preko 1300 domaćinstava i više od 450 pravnih lica dobilo status kupaca-proizvođača, sa ukupno instalisanom snagom od oko 20 MW. 
Rad istražuje ulogu prozjumera u primeni obnovljivih izvora električne energije na prodručju Srbije, osvrćući se na prepoznate prepreke i mogućnosti. U uvodnom delu daje osvrt na evropska iskustva i iskustva zemalja u okruženju, gde je nakon toga rad kroz formu anketnog upitnika ispitivao trenutne probleme prozjumera na teritoriji Srbije, mapirajući konkretne proceduralne, finansijske i druge problematične aspekte, ali i motivacije aktivnih prozjumera. Takođe rad ispituje stav prozjumer, kao i nadanja, u odnosu na postojeću i buduću zakonsku regulativu, gde se ističe negativan odnos ka procedurama koju prozjumeri prolaze u registraciji, inertnosti sistema, ali i delimično pozitivan odnos ka unapređenju zakonske regulative iz 2023. godine. Sprovedeno istraživanje predstavlja polazni poligon za planirano masovnije ispitivanje posledica zakonodavnih promena i iskustava kupaca-proizvođača, a u cilju unapređenja celokupnog procesa u budućnosti., In 2021, the Government of Serbia adopted a set of laws in the energy field, the most significant of which is the Law on the Use of Renewable Energy Sources. This law enabled the public sale of electricity from RES following state aid guidelines. The novelty introduced by this law is the term customer-producer (prosumer), denoting the end customer who owns his facility for the production of electricity from RES, using the produced electricity for his consumption, and the excess electricity is delivered to the distribution system.
Law posed no restrictions related to the installation of a maximum power of a solar plant for households and legal entities; however, in April 2023, the Law on Amendments to the Law on the Use of Renewable Energy Sources limited the prosumers’ installing maximum power to 10.8 kW for households, or up to 5 MW for legal entities. From 2021 until July 2023, over 1,300 households and more than 450 legal entities in Serbia received buyer-producer status, with a total installed power of more than 20 MW.
This paper researches consumers’ role in the RES application in Serbia, focusing on recognised problems and opportunities. In the introductory part, the paper gives an overview of European experiences and the experiences of countries in the surrounding area, after which the paper examines the current problems of prosumers in Serbia, emphasising specific procedural, financial and other potentially problematic aspects as well as the motivations of active prosumers for the use of the OIE, through the form of survey research. The paper also examines the attitude of prosumers, as well as hopes, concerning existing and future legislation. The paper points out the partly negative attitude of prosumers towards the procedures that prosumers go through in the registration process, and the inertness of the system, but also a positive attitude towards improving the legislation from 2023 is highlighted. The conducted research is a starting point for the planned further mass examination of the consequences of legislative changes and buyers-producers’ experiences, intending to improve the entire process in the future.",
publisher = "Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS), Belgrade : Society for Renewable Electrical Power Sources",
journal = "Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia",
title = "Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti, The role of the Buyer-Producer (Prosumer) in the implementation of RES in Serbia: Obstacles and opportunities",
pages = "147-157",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896"
}
Nenković-Riznić, M., Brankov, B., Pucar, M.,& Stanojević, A.. (2023). Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti. in Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia
Belgrade : Union of Mechanical and Electrotechnical Engineers and Technicians of Serbia (SMEITS)., 147-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896
Nenković-Riznić M, Brankov B, Pucar M, Stanojević A. Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti. in Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia. 2023;:147-157.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896 .
Nenković-Riznić, Marina, Brankov, Borjan, Pucar, Mila, Stanojević, Ana, "Uloga kupca-proizvođača (prozjumera) u primeni OIEE u Srbiji: Prepreke i mogućnosti" in Proceedings of 11th International Conference on Renewable Electrical Power Sources, Belgrade, Serbia (2023):147-157,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_896 .

Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement

Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina

(Belgrade : International Research Academy of Science and Art (IRASA), 2023)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/892
AB - Brownfield sites, characterized by abandoned or underutilized industrial or commercial properties, pose significant environmental, economic, and social challenges to urban areas. This paper aims to assess the prevalence and characteristics of brownfield locations in ten cities in Serbia and provide a comparative analysis of their potential for redevelopment. The undertaken research was developed for the World Bank Group and SECO project “Technical assistance: Strengthening capacities of local self-governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments”, and the ten cities were chosen based on the initial survey as cities of interest to the project. 
Using a combination of qualitative and quantitative research methods, as well as questionnaires developed for the purpose of research data was collected on brownfield sites in Niš, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Šabac, Zrenjanin, Novi Pazar, Sombor, Užice and Leskovac. Some of the cities provided the data of brownfield sites within various databases which encompassed basic (geographical) data about the location, site histories, environmental conditions, land use restrictions, ownership status, original and potential purpose, existing infrastructure and accessibility. 
Future studies can build upon these findings by exploring specific redevelopment strategies tailored to the distinct challenges and opportunities presented by each city's brownfield diversity.
PB - Belgrade : International Research Academy of Science and Art (IRASA)
C3 - IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Proceedings
T1 - Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement
SP - 456
EP - 464
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_892
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2023",
abstract = "Brownfield sites, characterized by abandoned or underutilized industrial or commercial properties, pose significant environmental, economic, and social challenges to urban areas. This paper aims to assess the prevalence and characteristics of brownfield locations in ten cities in Serbia and provide a comparative analysis of their potential for redevelopment. The undertaken research was developed for the World Bank Group and SECO project “Technical assistance: Strengthening capacities of local self-governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments”, and the ten cities were chosen based on the initial survey as cities of interest to the project. 
Using a combination of qualitative and quantitative research methods, as well as questionnaires developed for the purpose of research data was collected on brownfield sites in Niš, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Šabac, Zrenjanin, Novi Pazar, Sombor, Užice and Leskovac. Some of the cities provided the data of brownfield sites within various databases which encompassed basic (geographical) data about the location, site histories, environmental conditions, land use restrictions, ownership status, original and potential purpose, existing infrastructure and accessibility. 
Future studies can build upon these findings by exploring specific redevelopment strategies tailored to the distinct challenges and opportunities presented by each city's brownfield diversity.",
publisher = "Belgrade : International Research Academy of Science and Art (IRASA)",
journal = "IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Proceedings",
title = "Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement",
pages = "456-464",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_892"
}
Simonović Alfirević, S.,& Nenković-Riznić, M.. (2023). Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement. in IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Proceedings
Belgrade : International Research Academy of Science and Art (IRASA)., 456-464.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_892
Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M. Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement. in IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Proceedings. 2023;:456-464.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_892 .
Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, "Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement" in IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Proceedings (2023):456-464,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_892 .

Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement (M34)

Simonović Alfirević, Sanja; Nenković-Riznić, Marina

(IRASA – International Research Academy of Science and Art, 2023)

TY - CONF
AU - Simonović Alfirević, Sanja
AU - Nenković-Riznić, Marina
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/895
AB - Brownfield sites, characterized by abandoned or underutilized industrial or commercial properties, pose significant environmental, economic, and social challenges to urban areas. This paper aims to assess the prevalence and characteristics of brownfield locations in ten cities in Serbia and provide a comparative analysis of their potential for redevelopment. The undertaken research was developed for the World Bank Group and SECO project “Technical assistance: Strengthening capacities of local self-governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments”, and the ten cities were chosen based on the initial survey as cities of interest to the project. 
Using a combination of qualitative and quantitative research methods, as well as questionnaires developed for the purpose of research data was collected on brownfield sites in Niš, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Šabac, Zrenjanin, Novi Pazar, Sombor, Užice and Leskovac. Some of the cities provided the data of brownfield sites within various databases which encompassed basic (geographical) data about the location, site histories, environmental conditions, land use restrictions, ownership status, original and potential purpose, existing infrastructure and accessibility. 
Future studies can build upon these findings by exploring specific redevelopment strategies tailored to the distinct challenges and opportunities presented by each city's brownfield diversity.
PB - IRASA – International Research Academy of Science and Art
C3 - IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Abstracts
T1 - Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement (M34)
SP - 81
EP - 81
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_895
ER - 
@conference{
author = "Simonović Alfirević, Sanja and Nenković-Riznić, Marina",
year = "2023",
abstract = "Brownfield sites, characterized by abandoned or underutilized industrial or commercial properties, pose significant environmental, economic, and social challenges to urban areas. This paper aims to assess the prevalence and characteristics of brownfield locations in ten cities in Serbia and provide a comparative analysis of their potential for redevelopment. The undertaken research was developed for the World Bank Group and SECO project “Technical assistance: Strengthening capacities of local self-governments in Serbia towards low-carbon and resilient urban development investments”, and the ten cities were chosen based on the initial survey as cities of interest to the project. 
Using a combination of qualitative and quantitative research methods, as well as questionnaires developed for the purpose of research data was collected on brownfield sites in Niš, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Šabac, Zrenjanin, Novi Pazar, Sombor, Užice and Leskovac. Some of the cities provided the data of brownfield sites within various databases which encompassed basic (geographical) data about the location, site histories, environmental conditions, land use restrictions, ownership status, original and potential purpose, existing infrastructure and accessibility. 
Future studies can build upon these findings by exploring specific redevelopment strategies tailored to the distinct challenges and opportunities presented by each city's brownfield diversity.",
publisher = "IRASA – International Research Academy of Science and Art",
journal = "IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Abstracts",
title = "Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement (M34)",
pages = "81-81",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_895"
}
Simonović Alfirević, S.,& Nenković-Riznić, M.. (2023). Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement (M34). in IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Abstracts
IRASA – International Research Academy of Science and Art., 81-81.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_895
Simonović Alfirević S, Nenković-Riznić M. Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement (M34). in IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Abstracts. 2023;:81-81.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_895 .
Simonović Alfirević, Sanja, Nenković-Riznić, Marina, "Assessment of brownfield locations in ten cities in Serbia: a comparative study and new ideas for improvement (M34)" in IRASA International Scientific Conference Science, Education, Technology and Innovation SETI V 2023 - Book of Abstracts (2023):81-81,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_895 .

Public participation supporting urban sustainability transition: recent experiences from planning and governance practice in Serbian cities

Čolić, Nataša; Marina, Nenković-Riznić; Marijana, Pantić

(Faculty of civil engineering and architecture, University of Niš, 2023)

TY - CONF
AU - Čolić, Nataša
AU - Marina, Nenković-Riznić
AU - Marijana, Pantić
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/887
AB - Sustainability transition in urban settings requires planning and governance practice to
re-evaluate and reimagine the local community’s quality of life, including but not limited to
the domains of social wellbeing and accessibility to the services of general economic
interest and public space, sustainable forms of commuting, climate change adaptation,
green and low carbon development and economy, environmental protection and disaster
risk reduction (Green Agenda for the Western Balkans, 2020). The general public and nonexperts
have an important role in informing planning policy and practice about current
needs, capacities and anticipated risks in urban settings, which calls for re-examining of
the traditional decision-making hierarchies. Serbia recently adopted a cycle of policy
documents supporting participatory action at all levels of decision-making in line with the
opening of Chapter 22 –Regional policy and coordination of structural instruments as part
of the European Union accession trajectory, as well as the sub-goal 11.3 of the United
Nations Agenda 2030 to enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for
participatory, integrated and sustainable planning and governance in human settlements.
This paper outlines the objectives and instruments for the operationalization of public
participation in the recent policy framework and discusses some of the practical
experiences in planning and governance in ten Serbian cities. Methods used were semiopen
questionnaires with representatives of local urban planning departments, qualitative
content analysis of adopted urban plans, publicly available reports on conducted citizen
participation and stakeholder involvement, and local strategic documents, and, participant
observation at joint workshop with city representatives. The results indicate that urban
planning and governance practices require space for learning and experimentation, where
open and inclusive participation, as well as related empowerment, represent a necessary
condition for an urban sustainability transition. The undertaken research with city
representatives was supported by the World Bank Group and SECO project “Technical
assistance: Strengthening capacities of local self-governments in Serbia towards lowcarbon
and resilient urban development investments”.
PB - Faculty of civil engineering and architecture, University of Niš
PB - Serbian academy of sciences and arts - Branch in Niš
C3 - Proceedings of the International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Volume 2
T1 - Public participation supporting urban sustainability transition: recent experiences from planning and governance practice in Serbian cities
VL - 2
SP - 808
EP - 818
UR - https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_887
ER - 
@conference{
author = "Čolić, Nataša and Marina, Nenković-Riznić and Marijana, Pantić",
year = "2023",
abstract = "Sustainability transition in urban settings requires planning and governance practice to
re-evaluate and reimagine the local community’s quality of life, including but not limited to
the domains of social wellbeing and accessibility to the services of general economic
interest and public space, sustainable forms of commuting, climate change adaptation,
green and low carbon development and economy, environmental protection and disaster
risk reduction (Green Agenda for the Western Balkans, 2020). The general public and nonexperts
have an important role in informing planning policy and practice about current
needs, capacities and anticipated risks in urban settings, which calls for re-examining of
the traditional decision-making hierarchies. Serbia recently adopted a cycle of policy
documents supporting participatory action at all levels of decision-making in line with the
opening of Chapter 22 –Regional policy and coordination of structural instruments as part
of the European Union accession trajectory, as well as the sub-goal 11.3 of the United
Nations Agenda 2030 to enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for
participatory, integrated and sustainable planning and governance in human settlements.
This paper outlines the objectives and instruments for the operationalization of public
participation in the recent policy framework and discusses some of the practical
experiences in planning and governance in ten Serbian cities. Methods used were semiopen
questionnaires with representatives of local urban planning departments, qualitative
content analysis of adopted urban plans, publicly available reports on conducted citizen
participation and stakeholder involvement, and local strategic documents, and, participant
observation at joint workshop with city representatives. The results indicate that urban
planning and governance practices require space for learning and experimentation, where
open and inclusive participation, as well as related empowerment, represent a necessary
condition for an urban sustainability transition. The undertaken research with city
representatives was supported by the World Bank Group and SECO project “Technical
assistance: Strengthening capacities of local self-governments in Serbia towards lowcarbon
and resilient urban development investments”.",
publisher = "Faculty of civil engineering and architecture, University of Niš, Serbian academy of sciences and arts - Branch in Niš",
journal = "Proceedings of the International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Volume 2",
title = "Public participation supporting urban sustainability transition: recent experiences from planning and governance practice in Serbian cities",
volume = "2",
pages = "808-818",
url = "https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_887"
}
Čolić, N., Marina, N.,& Marijana, P.. (2023). Public participation supporting urban sustainability transition: recent experiences from planning and governance practice in Serbian cities. in Proceedings of the International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Volume 2
Faculty of civil engineering and architecture, University of Niš., 2, 808-818.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_887
Čolić N, Marina N, Marijana P. Public participation supporting urban sustainability transition: recent experiences from planning and governance practice in Serbian cities. in Proceedings of the International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Volume 2. 2023;2:808-818.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_887 .
Čolić, Nataša, Marina, Nenković-Riznić, Marijana, Pantić, "Public participation supporting urban sustainability transition: recent experiences from planning and governance practice in Serbian cities" in Proceedings of the International Conference Synergy of Architecture & Civil Engineering SINARG 2023. Volume 2, 2 (2023):808-818,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_887 .

Sustainable Land Use and Climate Change in Belgrade -The Role of Urban Gardens

Živanović Miljković, Jelena; Pantić, Marijana; Čepić, Slavica

(Rome : European Center of Sustainable Development, 2023)

TY - JOUR
AU - Živanović Miljković, Jelena
AU - Pantić, Marijana
AU - Čepić, Slavica
PY - 2023
UR - http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/919
AB - Population growth and urban sprawl are expected to continue increasing pressures on agricultural land, green infrastructure and climate change's impact on the urban environment. Accordingly, the challenge of securing sustainable land use and climate change mitigation needs to be confronted in cities globe wide. Urban green areas represent an asset of public interest with multiple roles –they are recreational zones, noise and pollution protection belts, areas with aesthetic, social and curative values as well as an infrastructure for combating climate change. All these functions accentuate the relevance of urban gardens in urban development, for which their preservation and development play an irreplaceable role in cities.This paper analyses a specific form of urban gardens in Belgrade (“baštenske kolonije” or “garden colonies”) with a focus on urban land use planning. The research methodology consists of a literature and document review and systematic analysis. The study includes legislative in Serbia and urban planning documents in Belgrade, with the goal being to identify governmental and planning attitude towards urban gardening and their recognition of ecosystem services and climate change combat. The preliminary results indicate that this form of sustainable land in Belgrade is left to the spontaneous actions of individuals with no legally defined status in the previous period.
PB - Rome : European Center of Sustainable Development
T2 - European Journal of Sustainable Development
T1 - Sustainable Land Use and Climate Change in Belgrade -The Role of Urban Gardens
VL - 12
IS - 3
SP - 106
EP - 118
DO - 10.14207/ejsd.2023.v12n3p106
ER - 
@article{
author = "Živanović Miljković, Jelena and Pantić, Marijana and Čepić, Slavica",
year = "2023",
abstract = "Population growth and urban sprawl are expected to continue increasing pressures on agricultural land, green infrastructure and climate change's impact on the urban environment. Accordingly, the challenge of securing sustainable land use and climate change mitigation needs to be confronted in cities globe wide. Urban green areas represent an asset of public interest with multiple roles –they are recreational zones, noise and pollution protection belts, areas with aesthetic, social and curative values as well as an infrastructure for combating climate change. All these functions accentuate the relevance of urban gardens in urban development, for which their preservation and development play an irreplaceable role in cities.This paper analyses a specific form of urban gardens in Belgrade (“baštenske kolonije” or “garden colonies”) with a focus on urban land use planning. The research methodology consists of a literature and document review and systematic analysis. The study includes legislative in Serbia and urban planning documents in Belgrade, with the goal being to identify governmental and planning attitude towards urban gardening and their recognition of ecosystem services and climate change combat. The preliminary results indicate that this form of sustainable land in Belgrade is left to the spontaneous actions of individuals with no legally defined status in the previous period.",
publisher = "Rome : European Center of Sustainable Development",
journal = "European Journal of Sustainable Development",
title = "Sustainable Land Use and Climate Change in Belgrade -The Role of Urban Gardens",
volume = "12",
number = "3",
pages = "106-118",
doi = "10.14207/ejsd.2023.v12n3p106"
}
Živanović Miljković, J., Pantić, M.,& Čepić, S.. (2023). Sustainable Land Use and Climate Change in Belgrade -The Role of Urban Gardens. in European Journal of Sustainable Development
Rome : European Center of Sustainable Development., 12(3), 106-118.
https://doi.org/10.14207/ejsd.2023.v12n3p106
Živanović Miljković J, Pantić M, Čepić S. Sustainable Land Use and Climate Change in Belgrade -The Role of Urban Gardens. in European Journal of Sustainable Development. 2023;12(3):106-118.
doi:10.14207/ejsd.2023.v12n3p106 .
Živanović Miljković, Jelena, Pantić, Marijana, Čepić, Slavica, "Sustainable Land Use and Climate Change in Belgrade -The Role of Urban Gardens" in European Journal of Sustainable Development, 12, no. 3 (2023):106-118,
https://doi.org/10.14207/ejsd.2023.v12n3p106 . .

Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом

Krunić, Nikola; Mirjanić, Zoran; Danilović Hristić, Nataša; Manić, Božidar; Basarić, Jelena; Srnić, Danijela

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Krunić, N., Mirjanić, Z., Danilović Hristić, N., Manić, B., Basarić, J.,& Srnić, D.. (2023). Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 01.03..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915
Krunić N, Mirjanić Z, Danilović Hristić N, Manić B, Basarić J, Srnić D. Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:01.03..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915 .
Krunić, Nikola, Mirjanić, Zoran, Danilović Hristić, Nataša, Manić, Božidar, Basarić, Jelena, Srnić, Danijela, "Просторни план подручја посебне намене регионалног Колубарског система снабдевања водом" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):01.03.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_915 .

Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu

Simić, Branislava; Marić, Igor

(Ниш: Удружење урбаниста Србије / Niš: Serbian Town Planners Association, 2023)


                      

                      
Simić, B.,& Marić, I.. (2023). Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш: Удружење урбаниста Србије / Niš: Serbian Town Planners Association., 05.17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_918
Simić B, Marić I. Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:05.17.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_918 .
Simić, Branislava, Marić, Igor, "Urbanistički projekat sa idejnim rešenjem za sportski kompleks Senjak u Valjevu" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):05.17,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_918 .

План генералне регулације насеља Топола

Marić, Igor; Crnčević, Tijana; Simić, Branislava

(Београд : Удружење пејзажних архитеката Србије, 2023)


                      

                      
Marić, I., Crnčević, T.,& Simić, B.. (2023). План генералне регулације насеља Топола. in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition
Београд : Удружење пејзажних архитеката Србије., 43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908
Marić I, Crnčević T, Simić B. План генералне регулације насеља Топола. in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition. 2023;:43.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908 .
Marić, Igor, Crnčević, Tijana, Simić, Branislava, "План генералне регулације насеља Топола" in Каталог изложбе: Десети међународни салон пејзажне архитектуре; Exhibition catalogue: Tenth International Landscape Architecture Exhibition (2023):43,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_908 .

Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе

Marić, Igor; Simić, Branislava; Hristov, Maja; Njegić, Tanja

(Београд : Асоцијација просторних планера Србије, 2023)


                      

                      
Marić, I., Simić, B., Hristov, M.,& Njegić, T.. (2023). Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе. in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља"
Београд : Асоцијација просторних планера Србије..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849
Marić I, Simić B, Hristov M, Njegić T. Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе. in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља". 2023;.
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849 .
Marić, Igor, Simić, Branislava, Hristov, Maja, Njegić, Tanja, "Центар за екологију, развој спорта и Црвени крст на обали језера Газиводе" in Изложба "Планерска умрежавања 4" у оквиру међународног научно-стручног скуча "Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља" (2023),
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_849 .

Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''

Krunić, Nikola; Milijić, Saša; Maksin, Marija; Danilović Hristić, Nataša; Bakić, Olgica; Hristov, Maja

(Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association, 2023)


                      

                      
Krunić, N., Milijić, S., Maksin, M., Danilović Hristić, N., Bakić, O.,& Hristov, M.. (2023). Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023
Ниш : Удружење урбаниста Србије / Niš : Serbian Town Planners’ Association., 01.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914
Krunić N, Milijić S, Maksin M, Danilović Hristić N, Bakić O, Hristov M. Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''. in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023. 2023;:01.04..
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914 .
Krunić, Nikola, Milijić, Saša, Maksin, Marija, Danilović Hristić, Nataša, Bakić, Olgica, Hristov, Maja, "Измене и допуне Плана подручја посебне намене Националног парка ,,Копаоник''" in Каталог изложбе: 32. Међународни салон урбанизма Ниш, 8-11. новембар 2023 / Exhibition catalogue: 32nd International urban planners' exhibition Niš, 8-11 November 2023 (2023):01.04.,
https://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_914 .