Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion5031.65%0.00
2rights_keyword:openAccess3723.42%0.00
3type_keyword:other3723.42%0.00
4type_keyword:map3522.15%0.00
5dateIssued_keyword:20153220.25%0.00
6dateIssued_keyword:20142213.92%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
158100.00%0.00