Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1type_keyword:other4552.94%0.00
2rights_keyword:openAccess2832.94%0.00
3dateIssued_keyword:20152428.24%0.00
4dateIssued_keyword:20141618.82%0.00
5извештај о стратешкој процени11.18%1.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
85100.00%0.01