Show simple item record

Revitalisation of the Central Zone of Vršac, and the Aspect of Building Heritage Protection

dc.creatorMarić, Igor
dc.creatorManić, Božidar
dc.date.accessioned2019-04-02T09:13:23Z
dc.date.available2019-04-02T09:13:23Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.isbn86-80329-44-4
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/433
dc.description.abstractОвај рад се бави критичком анализом „Плана детаљне регулације централне зоне Вршца“, са посебним освртом на питања методологије израде планова, проблеме ревитализације градских центара и аспекат културно-историјске заштите. Задатак плана је да омогући превазилажење постојећих или предвиђених проблема и конфликата у простору и комуникацијама, преко програма обнове и уређења града, а да истовремено заштити постојеће функције и објекте. Када се ради о формираним просторно-физичким целинама, обнова има више удела од нове градње и постаје трајни задатак планирања града, те стога изискује системски приступ. Специфичан карактер предметног простора, наметнуо је као неопходан фактор прихватање идентитета локалног урбаног контекста, као суштинске базе за пројектовање и обликовање форми развоја, што умногоме доприноси постизању урбаног квалитета. Стога је у овом плану контекстуалност изразито заступљена. Резултати Студије заштите културно историјског наслеђа потпуно су интегрисани у План, чиме су створени предуслови за ревитализацију централне зоне и спроведен један од основних принципа активне заштите, по коме непокретно наслеђе треба да чини целину са живим организмом града. Ефекти планских решења су, међутим, ограничени без постојања одговарајућих механизама, за шта су важан предуслов увођење реда у област управљања грађевинским земљиштем и класична градска рента.sr
dc.description.abstractThis paper offers a critical analysis of the ”Plan of detailed regulation of Vršac central zone“, with special attention payed to the methodology of planning, problems concerning revitalisation of city centers and the aspect of cultural and historical heritage protection. The main task of the plan is to enable the overcoming of the existing or predicted problems and conflicts in space and communications, through city renewal and organization programmes, but also to preserve the existing functions and objects. In already existing ambients, renewal and revitalisaton are far more present than the new construction, so they become a permanent tasks in town planning, therefore demanding a systematic approach. Specific character of Vršac made the acceptance of local urban context, as the substantial base for designing and shaping the forms of development, an indispensable factor, which contributes, to a great extent, to the attainment of urban quality. Hence, contextuality is of great importance in this Plan. Full integration of the results of Study of cultural and historical heritage protection in the Plan, enables the revitalisation of the central zone and integration of built heritage into city ”living organism“, which is one of the main principles of active protection. However, the effects of the solutions proposed in this Plan are limited without appropriate mechanisms, for which important prerequisits should be organizing the sphere of land use and management, and introduction of city land use tax.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за архитектуру и урбанизам Србијеsr
dc.relationMPNTR (2006-2010) Održivi prostorni razvoj gradova Srbije - TR 6500sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceОдрживи град и његово окружењеsr
dc.subjectВршацsr
dc.subjectурбана обноваsr
dc.subjectметодологијаsr
dc.subjectзаштита градитељског наслеђаsr
dc.subjectкоришћење грађевинског земљиштаsr
dc.subjectVršacsr
dc.subjecturban renewalsr
dc.subjectmethodologysr
dc.subjectbuilt heritage protectionsr
dc.subjectland use managementsr
dc.titleОбнова централне зоне Вршца и аспекат културно-историјске заштитеsr
dc.titleRevitalisation of the Central Zone of Vršac, and the Aspect of Building Heritage Protectionen
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractМанић, Божидар; Марић, Игор; Obnova centralne zone Vršca i aspekat kulturno-istorijske zaštite;
dc.citation.spage95
dc.citation.epage107
dc.citation.rankM45
dc.description.otherУредници: Ненад Спасић, Марија Максин-Мићићsr
dc.description.otherПосебна издања 48sr
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs//bitstream/id/1196/Maric,Manic-IAUSmono2005.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_433
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record