Show simple item record

dc.creatorZeković, Slavka
dc.date.accessioned2019-04-03T10:46:06Z
dc.date.available2019-04-03T10:46:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-86-7215-234-0
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/439
dc.description.abstractU radu će se analizirati neke grupe eksternih i internih rizika i njihov mogući uticaj na budući teritorijalni razvoj kolubarskog energetsko-lignitskog basena, u periodu tranzicije. Razmatrano je nekoliko mogućih uticaja ključnih rizika – globalna finansijska i ekonomska kriza i njen uticaj na investicije u eksploataciji uglja; glavne strateške orijentacije u Strategiji razvoja energetike Srbije; ''acquis communautaire'' u oblasti energetike i ekološke zaštite, Ugovor o osnivanju energetske zajednice Jugoistočne Evrope, Kjoto protokola; politika cena uglja i električne energije; proces restrukturiranja i privatizacije JP EPS (Beograd) i PD „Kolubara“ Lazarevac; primena Direktive Svetske banke o nevoljnom raseljavanju. Ukazuje se da evaluacija mogućih uticaja rizika na budući razvoj kolubarskog basena pokazuje da se oni moraju uključiti u donošenje korporativnih odluka kao i u donošenje urbanističkih i prostornih planova na lokalnom i regionalnom nivou. Ocenjuje se da nova razvojna faza mora ravnopravno uvažavati tržišna kretanja, kao i evropske standarde koji proističu iz obaveza koje je preuzela Srbija.sr
dc.description.abstractIn the paper will analyse some group of the external and internal risks and their possible impact on the future territorial development of the Kolubara eneregy generation and lignite basin in the transition period. A few possible impacts of the key risks were considered – the global economic and financial crisis and it influence to investments in coal exploitation; the major strategic orientations in Serbia’s energy supply; ''acquis communautaire'' in the energy field and environmental protection and planning and The Energy Community Treaty of South East Europe, the Kyoto Protocol; the price policies on coal and electric energy; the restructuring and privatization process of the public enterprise „EPS“ (Belgrade) and PD „Kolubara“, Lazarevac; the implementation of Operational Directive WB of Involuntary Resettlement. Paper indicates that an evaluation of possible impacts of risks on the future development of Kolubara basin shows that these impacts must be included in the corporative decision and urban and regional plans. It is appreciated that the new development form has to equally respect market movement and the European standards proceeded from the international obligations that Serbia verified.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherPodgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Odjeljenje prirodnih naukasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/MPN2006-2010/149024/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceAlternativni izvori energije i budućnost njihove primjenesr
dc.subjectrizicisr
dc.subjectodrživi teritorijalni razvojsr
dc.subjectenergetsko-lignitski basensr
dc.subjectaquis communautairesr
dc.subjectenergetska politikasr
dc.titleZnačaj rizika u planiranju teritorijalnog razvoja kolubarskog energetsko-lignitskog basenasr
dc.typeconferenceObjectsr
dc.rights.licenseARRsr
dcterms.abstractЗековић, Славка; Значај ризика у планирању територијалног развоја колубарског енергетско-лигнитског басена; Значај ризика у планирању територијалног развоја колубарског енергетско-лигнитског басена;
dc.citation.spage145
dc.citation.epage151
dc.description.otherUrednik: Momir Đurovićsr
dc.description.otherRad je prezentovan na naučnom skupu održanom u Budvi, 8. i 9. oktobra 2009. godine, u organizaciji Crnogorske akademije nauka i umjetnosti
dc.description.otherCrnogorska akademija nauka i umjetnosti: Naučni skupovi, knj. 102. Odjeljenje prirodnih nauka, knj. 14
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs//bitstream/id/1250/Zekovic_CANU_2010.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record