Show simple item record

Common areas in development of multi-family housing

dc.creatorBrankov, Borjan
dc.date.accessioned2020-01-22T14:30:18Z
dc.date.available2020-01-22T14:30:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0354-6055 (Print)
dc.identifier.issn2217-8074 (Online)
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/535
dc.description.abstractПериод 20. века одликују већи број друштвених промена, развој индустрије, као и промена у структури породице. Поред тога, један од великих покретача потребе за новим стамбеним простором је велико ратно разарање на територији Европе у току Другог светска рата. Знатан недостатак стамбеног простора је довео до масовне изградње. У раду су идентификована три различита периода у развоју вишепородичног становања на основу промена током 20. века. Први период представља време након Првог светског рата и од двадесетих до тридесетих година прошлог века, други период обележен је развојем индустрије у становању око и након Другог светског рата, од тридесетих до педесетих година, и трећи период обележавају промене које наступају у времену од педесетих до осамдесетих година прошлог века. Сваки временски период одликује напредак или еволуирање, како проблема који мотивишу развој вишепородичног становања, тако и иновативних решења у пројектовању. Услед јаснијег сагледавања промена одабрана су три примера изведених објеката , по један из сваког периода. Сваки пример је у одређеном својству експериментална архитектура и све примере издвајају специфични концепти у приступу пројектовању у том периоду, посебно заједничких садржаја у објекту. Рад, кроз одабране примере вишепородичног становања, сагледава просторну манифестацију друштвених и других промена. Фокус анализе у одабраним примерима представљају заједнички простори, док простор стана није предмет детаљније анализе. Сваки од три периода одликују висока иновативност и показатељ да вишепородично становање може на различите начине да одговори на захтеве и идеје у различитим периодима. Кључне речи: 20. век, експериментална архитектура, промене стамбеног простора, Наркомфин зграда, Стамбени блок у Марсеју, Валден 7sr
dc.description.abstractThe period of the 20th century is characterized by a large number of social changes, the development of industry, as well as changes in the structure of the traditional family. In addition, one of the major drivers of the need for new housing is the wartime destruction in Europe during two world wars. Significant housing shortage resulted in Mass housing development. This paper recognizes three different periods of development of multi-family housing, as a result of different changes during the 20th century. The first period represents the period after the First world war from the 1920s to the 1930s, the second period features industry involvement in housing around and after the Second world war from the 1930s to the 1950s and the third period centers around changes in spatial and cultural sphere of housing from the 1950s to the 1980s. Each time period is characterized by the progress or evolution of both problems that motivate the development of multi-family housing and innovative solutions for multi-family housing. Paper analyses three examples of built buildings from each time period. Each example is in a certain way an experimental architecture from its time and is distinguished by specific qualities and aspirations especially in the design of common areas of these buildings. The paper through selected examples of multi-family housing researches spatial manifestation of social and other changes. The focus of the analysis of the chosen buildings is on common areas, while the space of the dwelling is not subject to detail analysis. Each of the three periods is characterized by high innovation and an indication that multi-family housing can respond to requests and manifest new different ideas.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за архитектуру и урбанизам Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceАрхитектура и урбанизамsr
dc.subject20. векsr
dc.subjectекспериментална архитектураsr
dc.subjectпромене стамбеног простораsr
dc.subjectНаркомфин зградаsr
dc.subjectСтамбени блок у Марсејуsr
dc.subjectВалден 7sr
dc.subject20th centurysr
dc.subjectexperimental architecturesr
dc.subjectchanges in housingsr
dc.subjectNarkomfin buildingsr
dc.subjectUnité d'habitationsr
dc.subjectWalden 7sr
dc.titleЗаједнички простори у развоју вишепородичног стамбеног склопаsr
dc.titleCommon areas in development of multi-family housingen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dcterms.abstractБранков, Борјан; Zajednički prostori u razvoju višeporodičnog stambenog sklopa;
dc.citation.issue49
dc.citation.spage32
dc.citation.epage39
dc.citation.rankМ24
dc.identifier.doi10.5937/a-u0-22134
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2334/AU49_Brankov.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record