Show simple item record

Design principles for achieving spatiality in living space

dc.creatorAlfirević, Đorđe
dc.creatorSimonović Alfirević, Sanja
dc.date.accessioned2020-09-01T11:56:22Z
dc.date.available2020-09-01T11:56:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0354-6055 (Print)
dc.identifier.issn2217-8074 (Online)
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/554
dc.description.abstractПостизање просторности је једна од есенцијалних тема када је у питању пројектовање стамбеног простора у коме се жели остварити виши ниво просторног комфора. Методе којима се то постиже могу бити различите: од неутралисања физичких баријера у ентеријеру, чиме се простор отвара изнутра; повременог (флексибилног) проширења неке од граница простора; делимичног, усмереног или потпуног отварања простора према окружењу; формирања система циркуларних комуникација; па све до примене неке од оптичких илузија којима се редефинише доживљај ограничености простора. У зависности од примењеног метода, границе простора могу бити јасно одређене и мање или више очигледне, или се може формирати простор који не открива све квалитете приликом статичног посматрања, већ је неопходно проћи кроз њега да би се сагледао. У одсуству физичких могућности, али и као допуну претходних приступа, могуће је изменити перцептивну слику простора виртуелном доградњом помоћу неке од оптичких илузија. Циљ рада је да се размотре и систематизују основни пројектантски принципи којима се у организацији, обликовању или материјализацији стамбеног простора може постићи виши ниво просторностиsr
dc.description.abstractAchieving spatiality is one of the essential topics in designing living space meant to offer a higher level of space comfort. There are various methods to reach this objective: from neutralising physical barriers in the interior, which would open the space from within; occasional (flexible) extension of certain space boundaries; partial, directed or total opening of the space towards the environment: forming systems of circular communications, and even application of some optical illusions that redefine the perception of space boundaries. Depending on the applied methods, space boundaries can be clearly marked or more or less obviously marked, or the space can be formed without revealing all its qualities to static observation, so the viewer has to go through it to obtain full perception of it. If there is a lack of physical possibilities or if improvement of previously mentioned approaches is required, it is possible to change the perceptive image of the space by virtual improvement through optical illusions. The aim of this paper is to consider and systematise basic design principles that can help organisation, shaping or materialisation of living space to achieve a higher level of spatiality.en
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Институт за архитектуру и урбанизам Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.sourceАрхитектура и урбанизамsr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectпросторsr
dc.subjectпросторностsr
dc.subjectстановањеsr
dc.subjectперцепцијаsr
dc.subjectarchitecturesr
dc.subjectspacesr
dc.subjectspatialitysr
dc.subjecthousingsr
dc.subjectperceptionsr
dc.titleПројектантски принципи за постизање просторности у стамбеном просторуsr
dc.titleDesign principles for achieving spatiality in living spaceen
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-SAsr
dcterms.abstractAлфиревић, Ђорђе; Симоновић Aлфиревић, Сања; Projektantski principi za postizanje prostornosti u stambenom prostoru;
dc.citation.issue48
dc.citation.spage37
dc.citation.epage53
dc.identifier.doi10.5937/a-u0-19740
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2414/Alfirevic_Simonovic-Projektantski_principi.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record