Show simple item record

dc.creatorSimonović Alfirević, Sanja
dc.date.accessioned2020-09-02T10:14:10Z
dc.date.available2020-09-02T10:14:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0351-7500
dc.identifier.urihttps://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/557
dc.description.abstractПоступак дефинисања перформативности архитектуре са аспекта сту- дија извођења (performance studies), заснива се на објашњавању оства- рених релација, приказивања њиховог порекла, као и могућих облика њихових интерпретација. Полазећи од тога да перформативност у општем сми- слу обухвата концептуалну и оперативну реалност, неопходно је истражити на- чине којима перформанс (као бихевиорално-просторно-временски догађај) ути- че на тумачење простора терминима који описују релације а не фигуралности. Идентификација перформативности архитектуре у актуелним теоријским и стручним расправама производи сложену категоризацију која се може свести на неколико кључних одређења. Ту спада перформанс у архитектури (објекти намењени различитим облицима јавног извођења), архитектонски перформанс, перформативна - интерактивна архитектура, итд. Када говоримо о перформативности архитектуре из позиције студија из- вођења примењених на архитектуру, различито од претходно наведених ка- тегорија, поље истраживања је усмерено на архитектуру у контексту простор- но-временских ситуација, понашања, интеракција или релација, који се могу посматрати и теоретизовати као перформанс. Инструментализацијом перфор- манса настаје методолошки поступак – апарат анализе, идентификације и те- оретизације променљивости граница унутар којих архитектура комуницира на друштвеној и културалној платформиsr
dc.language.isosrsr
dc.publisherБеоград : Музеј позоришне уметности Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceTeatron, časopis za pozopišnu umetnostsr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectперформативностsr
dc.subjectстудије извођењаsr
dc.titlePerformans kao čin komunikacijesr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-NC-NDsr
dcterms.abstractСимоновић Aлфиревић, Сања; Перформанс као чин комуникације; Перформанс као чин комуникације;
dc.citation.issue182-183
dc.citation.spage127
dc.citation.epage144
dc.citation.rankM51
dc.identifier.fulltexthttps://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2427/Teatron_182-183_127-144.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_557
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record