Show simple item record

Strategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)

dc.creatorNenković-Riznić, Marina
dc.creatorPucar, Mila
dc.creatorSimonović Alfirević, Sanja
dc.creatorPetrović, Snežana
dc.creatorPantić, Marijana
dc.date.accessioned2022-05-05T09:21:43Z
dc.date.available2022-05-05T09:21:43Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/635
dc.description.abstractСПУ Акционог план одрживе енергије и климу за град Београд Акционог плана за зелени град за Београд ла је a за (SECAP) и (GCAP) анализира постојеће стање животне средине, заштите природних вредности и непокретних културних добара у Београду, као и заштита здравља и квалитета живота становника на подручју обухваћеном Плановима, значај и карактеристике Планова, карактеристике утицаја планираних садржаја и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Планова на животну средину, а узимајући у обзир стратешке циљеве и активности које су прописане овим Акционим плановима, чијом израдом је кординирала компанија Mott MacDonald Ltd .sr
dc.description.abstractS of the Action Plan for Sustainable Energy and Climate for the City of Belgrade (SECAP) and Green City Action Plan for Belgrade (GCAP) analyzed the ЕАs current state of the environment, protection of natural values and immovable cultural goods in Belgrade, as well as protection of health and quality of life in the area covered by the Plans, significance and characteristics of the Plans, characteristics of the impact of planned contents and other issues and problems of environmental protection in accordance with the criteria for determining possible significant impacts of the Action Plans on the environment, and taking into account strategic goals and activities which was coordinated by Mott MacDonald Ltd from the United Kingdom.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherNiš : Udruženje urbanista Srbijesr
dc.relationMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 200006 (Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd) (RS-200006) (Grant No. 451-03-68/2020-14/200006sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.source30th International Urban Planners' Exhibition Niš 8-1 3 November 2021sr
dc.subjectstrateška procenasr
dc.subjectakcioni plan za zeleni gradsr
dc.subjectGCAPsr
dc.subjectSECAPsr
dc.titleСтратешкe процена утицаја (СПУ) Акционог планa за одрживе енергије и климу за Град Београд (SECAP) и Акционог плана за зелени град за Београд (GCAP)sr
dc.titleStrategic Environmental Assessment (SEA) for Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) and Green City Action Plan (GCAP)sr
dc.typeothersr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.spage08.05
dc.citation.epage08.05
dc.citation.rankM105
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2704/Nenkovic-Riznic_et_al_Salon-urbanizma_SPU.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record