Show simple item record

Разматрање нове типологије насеља у Србији

dc.creatorPantić, Marijana
dc.date.accessioned2022-05-05T10:36:18Z
dc.date.available2022-05-05T10:36:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn0354-6055
dc.identifier.issn2217-8074 (Online)
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/639
dc.description.abstractA division between urban and rural settlements/areas has been traditionally applied in statistical reporting worldwide. The reports applying these terms have been used to create and implement development policies and measures. However, international policies such as those featured by the European Union (EU), as well as national policies, also recognize, define and render transitional types of settlements. The Program of Implementation of the Spatial Plan of the Republic of Serbia (2010) called for a new definition of the term “settlement” determined by new criteria for a settlement typology by the end of 2015. Except for theoretical contributions, this task has not been completed yet. At the same time, a trichotomous settlement typology has been recommended to Serbia by the EU as a result of the accession process. Therefore, this paper aims to analyze and discuss a new settlement categorization, taking into account considerations on the number of categories, number of variables, choice of variables and territorial level for data collection. These aspects are empirically tested on a data set collected through the Survey on Income and Living Conditions (SILC) in Serbia. The data are analyzed using two approaches: descriptive and cluster analysis. A parallel with other countries and theoretical recommendations is drawn in the discussion, based on which some recommendations are presented.sr
dc.description.abstractПодела насеља/подручја на урбана и рурална је традиционално примењивана у статистичком извештавању широм света. Ови извештаји се користе као база за креирање и имплементацију развојних политика и мера. Ипак, међународне политике попут оних креираних у оквиру Европске уније (ЕУ), као и националне политике, показују тенденцију ка препознавању, дефинисању и издвајању прелазних типова насеља. План имплементације Просторног плана Републике Србије (2010) позвао је на креирање нове дефиниције појма „насеље” и критеријума за одређивање нове типологије насеља до краја 2015. године. Осим теоретског доприноса, овај циљ није достигнут. С друге стране, сходно свом статусу земље која приступа ЕУ, ова заједница очекује од Србије креирање и примену трихотомне типологије. У том светлу, овај рад има за циљ да анализира и дискутује нову категоризацију насеља имајући у виду аспекте броја категорија, броја варијабли, одабира варијабли и територијални ниво на којем би се прикупљали подаци. Ови аспекти су тестирани емпиријски на сету података прикупљеном у Анкети о приходима и условима живота (SILC) у Србији. Подаци су анализирани кроз два приступа: дескриптивном и кластер анализoм. У дискусији је повучена паралела са примерима из других земаља и другим теоретским препорукама, а на основу тога су дате и препоруке за Србију.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBeograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
dc.relationMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Ugovor br. 200006 (Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd) (RS-200006)sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.sourceArhitektura i urbanizamsr
dc.subjectsettlement typologysr
dc.subjectSurvey on Income and Living Conditions (SILC)sr
dc.subjectcluster analysissr
dc.subjectSerbiasr
dc.subjectтипологија насељаsr
dc.subjectАнкета о приходима и условима живота (SILC)sr
dc.subjectкластер анализаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.titleConsiderations Regarding a New Settlement Typology in Serbiasr
dc.titleРазматрање нове типологије насеља у Србијиsr
dc.typearticlesr
dc.rights.licenseBY-SAsr
dc.citation.issue53
dc.citation.spage7
dc.citation.epage21
dc.citation.rankM24
dc.identifier.doi10.5937/a-u0-31678
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2708/Pantic_AU53.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record