Show simple item record

Ентеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријера

dc.creatorSimonović Alfirević, Sanja
dc.creatorAlfirević, Đorđe
dc.date.accessioned2022-10-28T13:42:33Z
dc.date.available2022-10-28T13:42:33Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.isbn978-86-80245-44-7
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/684
dc.description.abstractThe subject of this research includes design principles through which the integration of interior and exterior can be achieved. The principles are grouped according to the role they play in achieving the relationship between outer and inner space. Two directions of possible interactions are considered: a) the influence of the interior on the exterior and b) the influence of the exterior on the interior. The structure of design principles is conceived by applying the deductive method and is derived from the basic motives that most often cause interactions between the interior space and the environment. The analysis of characteristic motives, which are mainly a consequence of the extroverted or introverted nature of the user, the desire for intimacy or presenting material status, etc., formulates design principles that provide an answer to the needs for integration of interior and exterior. The principles are clearly presented using characteristic examples of modern concepts of spatial organization and interior design. The main goal of the research is to determine a methodical structure of creative principles, which enable the integration of interior and exterior, and supporting that relation at the same time, but also to check the stance that the architect’s shaping of the user’s desire to perceive the immediate environment is sufficient for the basic connection of external and internal space. In addition, it is important to emphasize that for higher levels of the mentioned integration, it is necessary for the user to see, but also to be seen, i.e. that there is a mutual interest in the interaction of both the user of the interior space and the observer who experiences the interior from the environment. The results of the research indicate, first of all, the existence of a larger number of creative principles by means of which it is possible to connect the interior space with the immediate environment. On the other hand, the paper states a close cause-and-effect relationship of motives, which arise from the specific users’ needs and the architect’s competence to recognize the wishes of users and articulate them in a contextual visual expression.sr
dc.description.abstractКонтекст (лат. contextus – веза, спој речи, смисао) је термин који у општем смислу означава везу мисли у говору. Термин је у употреби у готово свим областима људског стваралаштва, између осталог и у архитектури и дизајну ентеријера. Када се примењује, обично подразумева релацију дела нечега према целини. Један исти појам или елемент може имати различито значење у зависности од контекста у коме се налази. У дизајну ентеријера, као и у архитектури, контекст има два нивоа значења. У ужем смислу, подразумева непосредно физичко окружење око облика или простора који се пројектује. У ширем смислу, контекст је скуп свих утицајних фактора који утичу на конципирање пројектног решења. Предмет рада овог истраживања су пројектантски принципи путем којих се може постићи интеграција ентеријера и екстеријера. Принципи су груписани према улози коју имају у остваривању релација између спољашњег и унурашњег простора. Разматрана су два смера могућих интеракција: а) утицај ентеријера на екстеријер и б) утицај екстеријера на ентеријер. Структура принципа је постављена помоћу дедуктивног метода и изведена је из основних мотива који најчешће узрокују интеракције између унутрашњег простора и окружења. Анализом карактеристичних мотива, који су углавном последица екстровертне или интровертне природе корисника, жеље за интимношћу, за приказивањем материјалног статуса и др., формулисани су пројектантски принципи који пружају одговор на потребе за интегрисањем ентеријера и екстеријера. Принципи су прегледно приказани помоћу карактеристичних примера савремених концепата просторне организације и ентеријера. Основни циљ истраживања је да се постави систематична структура стваралачких принципа, који омогућавају остваривање и јачање интеграције ентеријера и екстеријера, али и да се провери становиште по коме је за елементарно повезивање спољашњег и унутрашњег простора довољно да архитект уобличи жељу корисника да види окружење, док је за више нивое интеграције неопходно да корисник види, али и да буде виђен, тј. да постоји обострани интерес за интеракцијом и корисника унутрашњег простора и посматрача који доживљава ентеријер из окружења. Резултати истраживања указују пре свега на постојање већег броја стваралачких принципа помоћу којих је могуће повезати унутрашњи простор са непосредним окружењем. Са друге стране, у раду је констатована блиска узрочно-последична релација мотива, који проистичу из специфичних потреба корисника и спремности ствараоца да препозна жеље корисника и артикулише их у контекстуалан визуелни израз.sr
dc.language.isoensr
dc.publisherBelgrade : Faculty of Applied Arts, University of Arts in Belgrade, Serbiasr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/inst-2020/200006/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceThematic Proceedings - Art and Science Applied : Experience and Vision - Selection of Papers from the Second International Conference of the Faculty of Applied Arts in Belgrade, SmartArt 2021sr
dc.subjectarchitecturesr
dc.subjectinteriorsr
dc.subjectcontextsr
dc.subjecthuman needssr
dc.subjectexperience of spacesr
dc.subjectархитектураsr
dc.subjectентеријерsr
dc.subjectконтекстsr
dc.subjectљудске потребеsr
dc.subjectдоживљај простораsr
dc.titleInterior in Context: Principles of Interior and Exterior Integrationsr
dc.titleЕнтеријер у контексту: принципи интеграције ентеријера и екстеријераsr
dc.typebookPartsr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.spage450
dc.citation.epage462
dc.citation.rankM14
dc.description.otherEditors: Vesna Kruljac, Bojan Jokić,sr
dc.identifier.doi10.18485/smartart.2022.2.ch24
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/2800/SmartArt-2021-M12.pdf
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record