Show simple item record

The Plan of general regulation “Požarevac 2”

dc.creatorМарић, Игор
dc.creatorСимић, Бранислава
dc.creatorБајић, Тања
dc.date.accessioned2023-04-13T14:00:25Z
dc.date.available2023-04-13T14:00:25Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/808
dc.description.abstractПланом се разрађује западни део града Пожаревца површине 917ha 4a, синхронизовано и уз међусобно усклађивање планских решења са још пет, планова генералне регулације за територију у обухвату ГУП-а Пожаревца (ПГР „Пожаревац 1“ – ПГР „Пожаревац 6“) Концепција уређења подручја Плана заснована је на усклађивању даљег развоја постојеће привредне зоне, инфраструктурних и комуналних система са зоном становања, спорта и рекреације. Планира се уређење и активирање постојеће индустријске зоне, проширење изграђених површина у функцији развоја производних и услужних делатности, формирање пословно-комерцијалних зона, проширење и функционално унапређење стамбене зоне, као и зоне спорта и рекерације.sr
dc.description.abstractThe plan elaborates the western part of the of Požarevac with the area of 917ha 4a, synchronized, and with mutual alignement of planning solutions with City five other general regulation plans for the territory of the MUP Požarevac (PGR "Požarevac 1" - PGR "Požarevac 6"). The arrangement concept is based on the harmonization of further development of the existing industrial area, infrastructure and communal systems with the area of housing and sports and recreation. The Plan provides solutions for arrangement and activation of the existing industrial zone, expansion of the built-up areas for the purpose of development of production and service activities, formation of commercial zones, expansion and functional improvement of the residential and sports and recreation zones.sr
dc.language.isosrsr
dc.language.isoensr
dc.publisherБеоград : Удружење урбаниста Србијеsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.sourceКаталог изложбе: 28. Међународни салон урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019.sr
dc.titleПлан регулације генералне „Пожаревац 2“sr
dc.titleThe Plan of general regulation “Požarevac 2”sr
dc.typearchWorksr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.spage03.09
dc.citation.rankM105
dc.description.otherУчешће на 28. Међународном салону урбанизма, Ниш, 8-13. новембар 2019, у категорији Генерални урбанистички планови и планови генералне регулације.sr
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/3345/bitstream_3345.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_808
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record