Најчешће претраживани појмови

Претраживани појмоваПретраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
1version_keyword:publishedVersion8059326.93%0.00
2type_keyword:article5404118.06%0.00
3rights_keyword:openAccess4215114.08%0.00
4subject_keyword:Serbia3624612.11%0.00
5type_keyword:conferenceObject3311311.06%0.00
6dateIssued_keyword:[2010 TO 2019]3295011.01%0.00
7dateIssued_keyword:[2000 TO 2009]241198.06%0.00
8type_keyword:bookPart234247.83%0.00
9rights_keyword:restrictedAccess195196.52%0.00
10subject_keyword:Belgrade191936.41%0.00

Укупно

Претраживања% укупногПрегледа страница / претраживања
299289100.00%0.00