Show simple item record

dc.creatorStefanović, Nebojša
dc.creatorKrunić, Nikola
dc.creatorNenković-Riznić, Marina
dc.creatorDanilović Hristić, Nataša
dc.date.accessioned2023-03-08T09:04:26Z
dc.date.available2023-03-08T09:04:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-86-80329-89-5
dc.identifier.urihttp://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/777
dc.description.abstractНаучна монографија Новији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препоруке даје свеобухватни приказ сазнања о досадашњим искуствима израде просторних планова подручја посебне намене у Србији, кроз четири значајна аспекта – нормативно-правни и методолошки оквир за израду и имплементацију, примену географско информационих система, заштиту животне средине и правила уређења, грађења и коришћења земљишта. Главни мотив за објављивање овакве монографије проистиче из чињенице да у Србији и у ширем регионалном окружењу не постоји посебно издање које обједињује и елаборира теоријска и практична сазнања о изради просторних планова подручја посебне намене. Монографија се састоји из четири основна поглавља која третирају најзначајније аспекте планирања подручја посебне намене, при чему је сваки од аутора истраживао и обрадио одређену тематику, и то: нормативно-правни и методолошки оквир за израду и имплементацију планова – Небојша Стефановић; географске информационе системе - Никола Крунић; заштиту животне средине и стратешку процену утицаја - Марина Ненковић-Ризнић; и правила уређења, грађења и коришћења у плановима - Наташа Даниловић Христић. Приликом израде Монографије аутори су се определили за истраживање на основном научном узорку од просторних планова подручја посебне намене новије генерације урађених у Институту за архитектуру и урбанизам Србије. Кроз велики број студија случаја за планове подручја посебне намене за заштићена природна подручја, инфраструктурне коридоре и подручја сливова водоакумулација и др. даје се, не само приказ провере методологије у актуелној планерској пракси у Србији, већ се и дефинишу препоруке за унапређење просторног планирања, планирања заштите животне средине као и урбанистичког планирања и примене географских информационих система.sr
dc.language.isosrsr
dc.publisherBeograd : Institut za arhitekturu i urbanizam Srbijesr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36036/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//sr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47014/RS//sr
dc.rightsopenAccesssr
dc.subjectprostorno planiranjesr
dc.subjectgeografski informacioni sistemisr
dc.subjectzaštita životne sredinesr
dc.subjectstrateška procena uticajasr
dc.subjectposebna namenasr
dc.subjectpravila uređenja i građenjasr
dc.titleНовији аспекти планирања подручја посебне намене у Србији – искуства и препорукеsr
dc.typebooksr
dc.rights.licenseARRsr
dc.citation.rankM42
dc.identifier.fulltexthttp://raumplan.iaus.ac.rs/bitstream/id/3172/bitstream_3172.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_raumplan_777
dc.type.versionpublishedVersionsr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record